Titta

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Om UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med föreläsningar och diskussioner om USA och landets utvecklingstendenser. USA har fortsatt att vara en supermakt efter Sovjetunionens upplösning, men makten är på väg att delas med stater som Ryssland och Kina. Fortbildningsdagen ägde rum den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Vart är USA på väg? : Globalt maktskifte från väst till öst?Dela
 1. Pågår det ett globalt maktskifte
  från väst till öst?

 2. Frågan debatteras mycket,
  men har ganska olika svar.

 3. Det finns ingen enad syn bland
  experter, bedömare och politiker.

 4. En alternativ titel,
  som signalerar var min analys landar-

 5. -är "Goodbye, superpowers".

 6. En berättelse handlar om
  att Kina är på väg att ta över.

 7. Någon i publiken
  indikerade just den berättelsen.

 8. Kina visar vägen,
  och USA halkar efter-

 9. -i BNP, men kanske även i byggandet
  av globala institutioner...

 10. ...och nya allianser.

 11. Eller är USA ändå starkare, både
  militärt och genom sin "mjuka makt"?

 12. Har de kontroll
  över de globala institutionerna-

 13. -medan Kina
  har interna problem att ta itu med?

 14. Eller är det den här bilden?

 15. Ett nytt partnerskap med nån som
  av andra uppfattas som motståndare?

 16. Samarbete och dialog är vägen framåt-

 17. -i t.ex. klimatförhandlingar
  och handelsfrågor.

 18. En ny "global deal", kanske.

 19. Den första berättelsen har dominerat
  tankesmedjor och politiska analyser.

 20. Det finns en hel del böcker på temat:

 21. Att ett globalt maktskifte pågår från
  väst till öst, från USA till Kina.

 22. Det handlar om Kinas exempellösa
  tillväxt, på vissa håll uppåt 14 %.

 23. Det handlar också om
  att Kina investerar mycket-

 24. -inklusive i USA,
  inom exempelvis energisektorn.

 25. Kina tar också initiativ
  till nya globala institutioner.

 26. BRICS-samarbetet
  med Ryssland och Indien-

 27. -har skapat en helt ny bank:
  Asiatiska Investeringsbanken, AIIB.

 28. Ett 60-tal stater är med,
  inklusive Sverige. USA står utanför.

 29. Det finns också en känsla av att USA
  förlorar sin dominerande ställning.

 30. Det hänger ihop med att
  USA:s anseende har naggats i kanten-

 31. -dels genom Bushs utrikespolitik-

 32. -men också nu under Obama,
  som ibland uppfattas som velig.

 33. Hur ska han försvara
  avslöjandena om massövervakning-

 34. -som Edward Snowden visade?

 35. Man avlyssnar till och med sina
  vänners mobiler i t.ex. Tyskland.

 36. Hur ska man återupprätta förtroendet?
  Det är en del av den berättelsen.

 37. Men det är inte den enda.
  Många forskare och experter...

 38. Det finns artiklar.
  Jag kan ta upp det sen.

 39. Titta på den ekonomiska utvecklingen.
  Där har vi tydliga bevis.

 40. Trots finanskriserna är tillväxten
  klart högre i Kina och Indien-

 41. -jämfört med USA
  och resten av västvärlden.

 42. Renminbi utmanar dollarn. Kina
  använder sin egen valuta alltmer.

 43. Man har valutaavtal
  med länder i närområdet-

 44. -och handelsavtal i lokal valuta.

 45. Men det finns en annan berättelse,
  som Joseph Nye ofta för fram:

 46. Den ekonomiska tillväxten mattas av,
  och Kina har stora interna problem-

 47. -med korruption och
  bristande förtroende för politikerna.

 48. De har också enorma miljöproblem som
  nu även ledarskapet börjar uppfatta.

 49. Kan de driva på tillväxten utan att
  ta itu med miljöförstöringen-

 50. -som är otroligt påtaglig,
  särskilt i Beijing?

 51. Berättelsen handlar också om
  Kinas "mjuka makt".

 52. Hur attraktivt är Kina för världen?

 53. Det såg snyggt och fint ut
  när Kina genomförde OS 2008-

 54. -men ledde det till att andra länder
  beundrade Kinas samhällsmodell?

 55. Nej. Väldigt få länder vill kopiera
  Kinas organisering av samhället.

 56. Kina har väldigt få vänner,
  och vänskap går inte att köpa.

 57. Det räcker inte att bygga ministerier
  i Sydostasien och Afrika-

 58. -och därigenom få riktiga vänner.
  Det handlar om att dela värderingar-

 59. -och Kinas värderingar delas inte
  av den största delen av världen.

 60. USA:s militära makt
  är fortfarande vida överlägsen.

 61. Det är bara USA
  som har "global reach"-

 62. -genom hangarfartyg, sitt flygvapen
  och alla andra vapensystem.

 63. Och trots att Kina bygger
  en del konkurrerande institutioner-

 64. -har de inte visat ledarskap globalt,
  i FN och andra organisationer.

 65. När Kina uttalar sig handlar det mest
  om den gamla världens ordning-

 66. -och att man inte ska lägga sig i
  andra länders angelägenheter.

 67. Det finns en tredje berättelse, och
  det var här Mark Brzezinski landade.

 68. Han ville inte prata om maktbalans-

 69. -utan utgick från en mer liberal
  analys om samarbete och partnerskap.

 70. USA och Kina har sökt samarbete
  i just klimatfrågan-

 71. -eftersom konsekvenserna är påtagliga
  för båda länderna.

 72. Men de har också nått en insikt
  om ömsesidigt ekonomiskt beroende.

 73. Om man sätter upp tullar och gränser,
  så blir det problem för båda.

 74. Det finns också en insikt om att...

 75. ...ingen av ledningarna
  vill ha en militär konfrontation.

 76. Men det finns en fjärde berättelse-

 77. -som jag själv och en del
  andra bedömare står bakom:

 78. Vi måste lyfta blicken och inte bara
  titta på staterna USA och Kina.

 79. Globaliseringen påverkar alla.
  Alla stater och alla individer.

 80. Individens makt ökar
  genom teknologiska landvinningar.

 81. Internet och sociala medier
  har gjort att enskilda individer-

 82. -kan få ett visst inflytande
  i en global opinionsbildning.

 83. Icke-statliga aktörer och privat-
  offentliga nätverk blir viktigare.

 84. Ni har väl hört
  uttrycket "outsourcing"?

 85. Det är otroligt omfattande i USA.

 86. Också inom säkerhetspolitiken
  är det outsourcing som gäller.

 87. Städernas makt ökar.

 88. Michael Bloomberg,
  tidigare borgmästare i New York-

 89. -brukar säga att New York
  har världens sjunde största armé.

 90. Det är alltså New Yorks polisstyrka.

 91. Men det handlar också om en övergång.

 92. Hur långt kan man använda militära
  medel? Vilka problem kan de lösa?

 93. Icke-militära maktresurser,
  som diplomati-

 94. -kulturell attraktionskraft
  och handel är viktigare.

 95. Den här bilden illustrerar flöden
  mellan de globala storstäderna.

 96. Städerna är inte bara platser
  för handel, utan också aktörer.

 97. Ledningarna för städerna samverkar
  och uppfattar sig som aktörer-

 98. -oberoende av vad presidenter
  och statsministrar säger.

 99. Den här bilden visar företaget
  SpaceX:s rymdfarkost Dragon.

 100. Det är den vita delen. Den dockar
  med Internationella rymdstationen-

 101. -som leds av Ryssland, USA och andra.

 102. Bilden symboliserar hur näringslivet
  dockar med supermakterna i rymden.

 103. Det är också en illustration av-

 104. -att USA gett upp tanken på att som
  stat skicka ut människor i rymden.

 105. Både Bush och Obama har sagt
  att det måste göras med näringslivet.

 106. SpaceX har inte skickat upp människor
  än, men planerar att göra det.

 107. Vi ser också betydelsen
  av andra icke-statliga aktörer-

 108. -t. ex. projektet "Mars One",
  som är en NGO i Holland.

 109. De planerar att sätta människor
  på Mars redan 2027.

 110. Nåt håller på att hända här:

 111. Staterna som självständiga aktörer
  genomför inte såna här uppdrag.

 112. Det gäller inte bara rymdprojekt,
  utan t.ex. gränskontroller.

 113. Där jobbar privatanställda
  och genomför statliga uppdrag.

 114. Vi måste gå tillbaka till
  vad makt egentligen handlar om:

 115. Att äga och kontrollera resurser.
  Men det räcker inte längre.

 116. Bara att äga resurser
  innebär inte nödvändigtvis makt.

 117. Modernt sett är makt
  att få saker gjorda-

 118. -inklusive att förhindra
  att saker blir gjorda.

 119. Att få andra att göra något,
  och att få dem att vilja det du vill.

 120. Vi behöver en förståelse
  av vad makt innebär.

 121. Makt är inte samma sak som att äga
  ett hangarfartyg eller ha stor BNP.

 122. Det handlar också om
  att utforma spelregler.

 123. Hur ska världshandeln regleras?

 124. Är det suveränitetsprincipen
  eller "R2P" som ska gälla?

 125. Att definiera vad som är normalt
  och få andra med sig - det är makt.

 126. Hur når man då makt
  i en globaliserad värld?

 127. Det här klarar en del diktaturer
  och ledare för imperier inte av:

 128. Man måste acceptera att absolut makt
  absolut inte kan nås.

 129. Supermakternas och imperiernas tid
  är förbi.

 130. Rysslands agerande kan tolkas
  som ett försök att återupprätta-

 131. -någon form av imperium.

 132. Det är den sista dödsryckningen,
  och det är dömt att misslyckas.

 133. Även Ryssland
  påverkas starkt av globaliseringen.

 134. De ekonomiska konsekvenserna visar
  att man inte riktigt klarar av detta.

 135. Makten är nu inte koncentrerad
  till en enskild stat eller president.

 136. Den är fragmenterad
  och helt situationsbetingad.

 137. En del presidenter
  kan ha svårt att förstå det.

 138. Man måste ständigt befinna sig
  i förhandling med olika aktörer-

 139. -och fatta beslut på flera nivåer:

 140. Från lokal nivå,
  med olika aktörer och företag-

 141. -till andra stater och myndigheter.

 142. Gränsen mellan statligt
  och samhälleligt luckras upp alltmer-

 143. -också inom säkerhetspolitiken,
  med detta som kallas "dual-use".

 144. Man måste också utveckla
  sin "mjuka" och "smarta" makt.

 145. Ibland behövs även väpnad makt,
  men det ska göras smart-

 146. -i kombination med diplomati
  och kulturell attraktionskraft.

 147. Här menar jag
  att man ska lära av EU.

 148. Inte för att EU har lyckats bättre
  med ekonomin och samhällsordningen-

 149. -utan för att EU redan lever
  i den globaliserade framtiden.

 150. EU:s politiker, byråkrater
  och organisationer-

 151. -förstår vad det innebär
  att leva i ett komplext system-

 152. -där makten är extremt fragmenterad.

 153. Att klara av detta har
  Europas ledare redan förstått. Tack.

 154. Stort tack för det.

 155. Den fråga som jag får i huvudet
  omedelbart är:

 156. Om det är så här,
  vad ska USA dra för lärdom?

 157. Ska man lägga ner det militära
  och inse att det ändå är kört?

 158. Hur ska USA orientera sig
  utifrån de tendenser du ser?

 159. -Vad skulle ditt råd vara?
  -Jag tror att...

 160. USA är ett mångfasetterat land.
  Det beror på vem man pratar med.

 161. Men den nuvarande ledningen
  förstår nog-

 162. -att vi lever i en globaliserad värld
  där makten är fragmenterad.

 163. De har länge förespråkat outsourcing
  och privat-offentlig samverkan.

 164. Staten ska inte styra allt. Det måste
  göras tillsammans med näringslivet.

 165. Näringslivet vill tjäna pengar,
  och det får man acceptera.

 166. Då koncentreras inte makten
  till presidenten, utan blir uppdelad.

 167. Det tror jag att USA förstår
  bättre än andra stater.

 168. Sen har USA trots allt en överlägsen
  ekonomisk och militär styrka-

 169. -som ändå är
  under presidentens kontroll.

 170. Temat för vår senaste internationella
  studie är "Världens oreda".

 171. Det är en återspegling av
  att antalet väpnade konflikter ökar.

 172. De eskalerar i storlek.
  Det känns som en farligare värld nu.

 173. Talar inte det emot argumentet
  att militär överlägsenhet är viktigt?

 174. Det är en bra fråga.

 175. Men jag menar att i de lägen
  där vi har väpnade konflikter...

 176. Där är militära resurser nödvändiga
  för att bemöta hotet och avskräcka.

 177. Men det är inte tillräckligt. Det
  måste kombineras med andra resurser.

 178. De som förstår det bäst
  är generalerna själva.

 179. De vet att man inte bygger ett land
  med en invasion.

 180. De vill helst inte vara poliser.
  Efter operationen får andra ta över.

 181. Jag öppnar upp för frågor
  och reflektioner från publiken.

 182. Några tankar?
  Annars kan jag fortsätta.

 183. Det här med outsourcing
  är intressant.

 184. Att privata aktörer
  tar över staternas ansvar.

 185. USA har ju t.ex. lämnat Afghanistan-

 186. -tillsammans med övriga länder,
  bl. a. Sverige.

 187. Vi har sammantaget kvar
  ungefär 10 000 man.

 188. Men häromveckan läste jag
  att det finns ytterligare 40 000-

 189. -privat säkerhetspersonal
  med amerikanska kontrakt i botten.

 190. De finansieras av amerikanska
  skattemedel, och det väcker frågor.

 191. Hur ska man se på dem? Vad är det för
  "samlad insats"? Vem är avsändaren?

 192. -Har du nån reflektion?
  -Det är en viktig observation.

 193. Det finns en stor marknad
  för privata säkerhetsföretag-

 194. -som genomför militära operationer,
  både polisoperationer och strider.

 195. De betalas av stater,
  inte minst av den amerikanska staten.

 196. Det här kan man se utifrån
  ett perspektiv: Vad leder till detta?

 197. Dels kan det innebära
  en form av "deniability":

 198. När det går fel
  kan man skylla på företaget.

 199. Men framför allt är det ett sätt...

 200. Det är enklare att köpa en tjänst
  än att ta allt ansvar-

 201. -för personalen
  och det lidande striderna innebär.

 202. Och även det politiska priset
  man betalar.

 203. Men då har man heller inte
  full koll på-

 204. -exakt hur de genomför operationerna.

 205. Det är trots allt företagsledningar
  som leder de flesta operationer.

 206. Det får man inse.

 207. Det är kanske en hisnande parallell,
  men många menar ju att Putin styr-

 208. -över operationerna i östra Ukraina.

 209. Men hur mycket kontroll har Putin
  egentligen över lokala krigsherrar?

 210. De gör kanske inte riktigt
  som han vill.

 211. Jag vill också passa på att fråga...
  Du forskar ju mycket om rymden.

 212. Även där har stormakterna
  dragit tillbaka sitt engagemang.

 213. De har lagt ner viss forskning
  och lämnat plats åt privata aktörer.

 214. Samtidigt är det ett område
  där USA och Ryssland-

 215. -har en spänning på jorden,
  men samarbetar i rymden.

 216. Hur ser du på den utvecklingen?

 217. Det är fascinerande hur man
  trots kriget i Ukraina-

 218. -och den nya spänningen
  mellan USA och Ryssland-

 219. -ändå fortsätter samarbetet
  i Internationella rymdstationen ISS.

 220. Även Kanada och andra finns med där.

 221. Det är olika delar av staten
  som genomför programmen.

 222. Militära program är helt utanför
  detta. Det här är civila satsningar.

 223. Uppdelningen mellan dem
  är schizofren.

 224. Sen har det ändå blivit konsekvenser.
  USA har diskuterat importstopp-

 225. -för ryska rymdraketer och motorer.
  Jag vet inte exakt hur det har gått.

 226. Det finns en ny satsning i USA
  på att med näringslivets hjälp-

 227. -utveckla farkoster
  och skicka upp människor till ISS.

 228. Om man ska dit nu
  måste man åka med ryska raketer.

 229. Det är ömsesidigt beroende.
  - Ja, varsågod?

 230. Tack. Mattias Frumerie på UD.

 231. Jag har en mer naiv reflektion
  som jag gärna vill höra din syn på-

 232. -om världens behov
  av supermakter eller ledare.

 233. När Obama var här i september 2013
  reflekterade han själv-

 234. -kring amerikanskt ledarskap
  i världen.

 235. Att man från amerikansk sida
  upplevde ett önskemål om ledarskap.

 236. Att många efterfrågade
  USA:s insatser-

 237. -i enskilda länder
  eller i globala frågor.

 238. Den bild du beskriver nu...

 239. Är vi i ett skede-

 240. -där behovet av ledarskap
  som andra ställer på USA eller Kina-

 241. -håller på att förändras?

 242. Behöver vi utanför USA och Kina
  också ställa om oss-

 243. -i relation till de större länderna?

 244. Att det är vi som famlar
  när vi inte ser en naturlig ledare.

 245. Att de stora länderna
  kanske inte vill leda.

 246. Att det blir mer ett delat ledarskap
  som vi andra måste förhålla oss till.

 247. Kan det vara en sån utveckling
  som vi ser också?

 248. Hoppas jag förstod din fråga rätt.

 249. Det kan ju å andra sidan finnas
  en del människor som drömmer om-

 250. -en gammal typ av ledarskap
  med en president som säger:

 251. "Jag tar ledningen. Följ mig!
  Gör som jag säger, så blir det bra!"

 252. "Ni är mina partner,
  men min vilja är viktigast."

 253. Den typen av ledarskap
  har inte Obama visat.

 254. Vi får se om nästa president
  visar upp ett tuffare ledarskap.

 255. Men det som Brzezinski tog fram...

 256. Det handlar om en insikt om att
  ledarskap i en globaliserad värld-

 257. -inte innebär "jag leder"
  utan "vi leder tillsammans".

 258. Det kan uppfattas som otydligt,
  och det är lätt att kritisera.

 259. Om det går fel i en militär
  operation, vems är felet? Allas.

 260. Det blir komplicerat.

 261. Men det är ett realistiskt, modernt
  och eftersträvansvärt ledarskap.

 262. Man är ledare för en stat,
  men inte för en supermakt.

 263. Man kan ta initiativet till nya
  "globala deals", som i klimatfrågan-

 264. -men också visa att det innebär att
  ens kontrahenter måste få inflytande.

 265. Allt man vill får man inte igenom.
  Det är ett modernt förhållningssätt.

 266. Tack. Vi har ett par frågor till.
  Här, och här också.

 267. Om vi tar frågorna i tur och ordning
  så kan du svara på båda.

 268. Hans Kotzan, internationell
  sekreterare på Kommunal.

 269. När det gäller
  globaliseringsrörelsen-

 270. -finns det ju också
  en kraftig motpol-

 271. -speciellt under de pågående
  handelssamtalen.

 272. Hur tror du att den kraftigt växande
  anti-globaliseringstrenden-

 273. -påverkar makterna
  att flyttas och samarbeta...?

 274. Hur ska jag förklara mig?

 275. Påverkar anti-globaliseringstrenden-

 276. -staternas sätt
  att förhålla sig till varandra?

 277. Jag vet inte riktigt vad du menar
  med "anti-globaliseringstrenden".

 278. Det finns ju rörelser-

 279. -som framför allt
  vill stoppa handelsavtalen-

 280. -de multinationella jättarnas
  framfart och liberaliseringsvågen.

 281. Det är väldigt svepande att säga
  "anti-globaliseringstrend".

 282. Det kan inkludera
  vänsterradikala rörelser-

 283. -diktaturer
  och nationalistiska grupper.

 284. Det kan också vara såna som
  vill ha en reglerad globalisering-

 285. -som sätter mänskliga rättigheter
  före fri handel.

 286. Det finns ingen enad
  anti-globaliseringsrörelse.

 287. De flesta vill kanske inte
  kalla sig det.

 288. Dessutom: Även de
  som förespråkar protektionism-

 289. -är ofta själva globaliserade
  i olika nätverk.

 290. Proteströrelserna i Göteborg 2001
  eller Seattle och liknande-

 291. -är själva globaliserade.

 292. De är transnationella
  och kommunicerar via Internet.

 293. Men om vi bara ser på nationalistiska
  och protektionistiska tendenser...

 294. Det finns olika högerextrema
  och socialkonservativa grupper.

 295. Sverigedemokraterna, till exempel,
  och andra sådana partier i Europa.

 296. Deras föreställningar bottnar
  i en oförståelse-

 297. -för att vi lever
  i en globaliserad värld.

 298. Sveriges välfärd är helt beroende
  av den internationella handeln.

 299. Miljöproblemen
  kan bara lösas globalt-

 300. -och migrationen är ett faktum
  som vi måste ta hand om.

 301. Den typen av reaktioner
  hör till samma kategori-

 302. -som de som drömmer om
  att återupprätta gamla imperier.

 303. Det ställer till död, elände och
  ekonomiskt kaos under en kort tid-

 304. -men på sikt går det absolut inte
  att återupprätta ett imperium.

 305. -Det är jag helt övertygad om.
  -Vi har tid för en sista fråga.

 306. Ann-Louise Månsson,
  riksdagens internationella kansli.

 307. Jätteintressant att svängningen
  går tillbaka.

 308. Under flera hundra år har vi gått
  från en fragmenterad värld-

 309. -med feodala samhällen och klanstyre,
  fram till stora supermakter.

 310. Nu är vi på väg tillbaka,
  om jag förstår ditt resonemang rätt.

 311. Det har tagit flera hundra år
  att bli globaliserade.

 312. Hur många hundra år tar det innan
  vi har det samhälle du målar upp?

 313. Ja, den som visste det.

 314. Går vi alltså bakåt
  i vårt sätt att styra omvärlden?

 315. Det finns alltid svängningar
  fram och tillbaka.

 316. Det handlar om decenniers utveckling.
  Den går olika fort på olika håll.

 317. Det finns mottrender också,
  till exempel inom Internet-reglering.

 318. Idealismen för det helt fria Internet
  har naggats i tanken.

 319. Många fler stater
  tar nu mer kontroll över Internet-

 320. -vad gäller övervakning
  och reglering.

 321. Men det innebär inte en återgång
  till slutna nationalstater.

 322. Vi lever fortfarande i
  en globaliserad värld.

 323. Vissa tecken tyder på-

 324. -att nationalstatens tid
  var 1900-talet.

 325. Kanske 1800-talet också.
  Och i synnerhet i Europa.

 326. Men nu har vi en tid som ibland
  benämns "den nya medeltiden".

 327. EU är en transnationell lösning.
  Vi har privat-offentliga partnerskap.

 328. Suveräniteten är kanske inte
  vår viktigaste princip längre.

 329. Det påminner mycket om hur det var
  innan nationalstaten bildades.

 330. Stort tack. Det är dags att avrunda.

 331. Jätteintressant att få lyfta blicken
  och fundera kring världspolitiken.

 332. Tack för att du kom hit.

 333. Textning: Rickard Sjöberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Globalt maktskifte från väst till öst?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johan Eriksson är forskningschef vid Utrikespolitiska institutet och redovisar olika teorier om var i världen makten kommer att ligga i framtiden. Kommer Kina att ta över? Kommer USA behålla sin position eller blir det en global maktbalans? Kanske kommer militär makt att ersättas med kultur och handel som viktigare inslag? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Globalisering, Internationella relationer, Makt (samhällsvetenskap), Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Stormakter
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Öppningsanförande - vart är USA på väg?

USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, föreläser om Sveriges och USA:s relation. Han berättar om president Barack Obamas utrikespolitik och hur arbetet med Obamas visioner har realiserats. Obama har prioriterat dialog, partnerskap och mänskliga rättigheter. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Globalt maktskifte från väst till öst?

Johan Eriksson är forskningschef vid Utrikespolitiska institutet och redovisar olika teorier om var i världen makten kommer att ligga i framtiden. Kommer Kina att ta över? Kommer USA behålla sin position eller blir det en global maktbalans? Kanske kommer militär makt att ersättas med kultur och handel som viktigare inslag? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA och energirevolutionen

Niklas Rossbach är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om USA:s framgångar med utvinning av skiffergas och skifferolja. Eventuellt kommer landet att bli energioberoende. Vad innebär det för amerikansk säkerhetspolitik och för relationerna med Mellanöstern, Asien och Europa? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Säkerhetspolitiska prövningar

Föreläsning med Jan Hallenberg som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han beskriver USA:s säkerhetspolitik under 2015. Han berättar om landets utrikespolitiska förhållande till andra länder samt inrikespolitiska utmaningar. Vilka frågor driver USA och vilken inställning har president Barack Obama till internationell politik? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiken efter Obama

Journalisten Britt-Marie Mattsson har under lång tid bevakat amerikansk politik. Hon föreläser om presidentvalet i USA 2016. Eftersom det anses vara världens mäktigaste ämbete så är det intressant att försöka förutspå vem som tar över efter Barack Obama. Hur kommer utgången av valet att påverka resten av världen? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

De transatlantiska relationerna

Mike Winnerstig är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om europeisk säkerhetspolitik och amerikansk Europa-politik. Han säger att USA:s förhållande till Europa har varierat genom åren oavsett presidentens partibeteckning. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Paneldiskussion

Panelsamtal om presidentvalet i USA 2016. Vem vinner presidentvalet? Dagsläget i USA diskuteras och analyser görs av vilka faktorer som spelar störst roll för utgången av valet. Medverkande: Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan; Ginna Lindberg, Utrikeschef vid Sveriges Radio; Johan Eriksson, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet; Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet; Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 29 april 2015. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA:s roll i världsekonomin

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och ger här en bild av USA:s ekonomi. Han beskriver bland annat globaliseringens utveckling under de senaste 10-15 åren och demografiska utmaningar som flera länder står inför. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.