Titta

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Om UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med föreläsningar och diskussioner om USA och landets utvecklingstendenser. USA har fortsatt att vara en supermakt efter Sovjetunionens upplösning, men makten är på väg att delas med stater som Ryssland och Kina. Fortbildningsdagen ägde rum den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Vart är USA på väg? : USA och energirevolutionenDela
 1. Som Anna har introducerat
  ska jag tala om USA-

 2. -och deras nya förutsättningar
  på energiområdet.

 3. Varför? Ja, jag tror att en stabil
  säkerhetspolitisk utveckling-

 4. -kräver ekonomisk tillväxt,
  och det kräver energi.

 5. Det betyder, i dagsläget, en fortsatt
  användning av fossila bränslen.

 6. Ekonomier fungerar inte utan energi,
  och energi ger många länder makt-

 7. -på ett traditionellt sett kanske,
  om de har inflytande-

 8. -över energimarknaden, kontrollerar
  transport av energiflöden-

 9. -eller om de har själva energikällan.

 10. Asien blir alltmer energiberoende.
  De importerar desto mer energi.

 11. Oljans dominans som energikälla
  kommer sannolikt att minska.

 12. Gas kommer att bli mer betydande.
  Energi är dessutom kopplat till-

 13. -andra viktiga faktorer som mat,
  t.ex. transport av mat.

 14. Dessutom hör det samman
  med klimatfrågan, som berör oss alla.

 15. Men i dag ska vi fokusera på USA:s
  nya möjligheter på energiområdet.

 16. Jag ska tala om den nya utvinningen
  av skiffergas och skifferolja-

 17. -och energioberoendet,
  om det är en myt-

 18. -och vad det innebär för strategiska
  skiften och USA:s relationer.

 19. Det hela rör "fracking" - den nya
  utvinningen av skiffergas och -olja.

 20. Det är egentligen vanlig gas och olja
  som tas från marken-

 21. -och det är en nygammal teknik-

 22. -men den har fått sitt genombrott
  de senaste fem åren.

 23. Den har slagit igenom i USA
  av flera skäl: Tekniken har funnits.

 24. Medarbetare som har kunnat använda
  tekniken har funnits.

 25. Det har funnits entreprenörskap,
  driv och finansiering.

 26. I USA kan också företag köpa mark
  eller rättigheter att utvinna-

 27. -det som finns under marken
  ända ner till jordskorpan.

 28. Privat ägande ger förutsättningarna.

 29. Tekniken har varit väldigt lönsam,
  så investeringarna har gått dit-

 30. -i stället för andra alternativa sätt
  att utvinna energi-

 31. -energikällor som kanske
  hade varit mer miljövänliga.

 32. Hög lönsamheten
  och investeringar till USA-

 33. -där man har kunnat genomföra
  verksamheten och få snabba vinster.

 34. Men det finns miljöproblem
  med tekniken.

 35. Det finns utsläppsproblem
  och föroreningar, dels av vatten-

 36. -dels föroreningar i luften i okänd
  omfattning. Även seismisk aktivitet.

 37. En del tror att det kan bidra till
  jordbävningar. Så en rad problem.

 38. Och det är inte alltid skillnad
  mellan USA och Europa.

 39. Tekniken är inte använd eller
  tillåten i alla USA:s delstater.

 40. Och om den här tekniken sprider sig
  till andra delar av världen-

 41. -kan man lära av USA:s misstag när
  man har fått fram den bästa tekniken.

 42. Tekniken kallas för "fracking" i USA.

 43. Vissa säger att det är
  en energirevolution, andra inte.

 44. De senare ser det bara som fortsatt
  användning av fossila bränslen.

 45. Den har endast fått genomslag i USA.
  En del ser det som en dagslända-

 46. -p.g.a. höga energipriser
  de gångna åren.

 47. Vissa säger att det är en revolution
  för att det innebär en utbudschock-

 48. -och att utvinningen på lång sikt
  kommer att bli ett globalt fenomen.

 49. Redan nu påverkar det många
  länders säkerhetspolitiska kalkyler.

 50. Det och de nya förändringarna
  på energimarknaden-

 51. -gör att det är en energirevolution
  för global säkerhetspolitik.

 52. Vi ska främst titta på
  bränslena gas och olja.

 53. Det är två olika berättelser
  som sker var för sig-

 54. -i lite olika tidsspann.

 55. Det räcker att ett av bränslena
  förändrar USA:s ställning-

 56. -för att globala strategiska
  styrkeförhållanden ska förändras.

 57. USA går från stor importör av gas,
  kanske på sikt även av olja-

 58. -till att bli en exportör av gas
  och kanske på lång sikt även av olja.

 59. Om olja och gas räknas tillsammans
  producerade USA de senaste två åren-

 60. -mer energi än Ryssland
  eller Saudiarabien.

 61. USA är visserligen
  marknadsorienterat-

 62. -man har inga nationellt ägda
  energiföretag som Saudi eller Norge-

 63. -men amerikansk export av rå olja,
  olja ur marken, är inte tillåten-

 64. -av nationella säkerhetsskäl
  sen 1970-talets oljekriser.

 65. Även exporten av gas är begränsad.
  Har man inget frihandelsavtal-

 66. -krävs det speciella licenser i varje
  enskilt fall som man vill exportera.

 67. Gas går mot en mer global marknad.

 68. Det finns inget enhetligt gaspris
  i världen som på oljemarknaden.

 69. Gasmarknaden är regional för de stora
  regionerna Asien, USA, Nordamerika.

 70. USA kan skaka om gasmarknaden, enligt
  Internationella energimyndigheten-

 71. -när man går från en export,
  och det är om två år eller så.

 72. Redan nu påverkas omvärlden.

 73. Man använder mer amerikansk gas
  i elproduktionen.

 74. Det ersätter kol, som det då blir
  lättare för USA att exportera mer av.

 75. Men USA kommer att förbli en
  av världens största gaskonsumenter.

 76. USA:s väljarkår är ännu inte så
  känslig i gasfrågan som i oljefrågan.

 77. Där finns en tanke om att priset
  vid tankstället för bensin-

 78. -har politiska implikationer i USA
  och en säkerhetspolitisk koppling.

 79. Den tanken finns inte hos väljarkåren
  ännu i alla fall.

 80. Oljepriset är fortsatt viktigt,
  och som bilden visar-

 81. -har ekonomiska och säkerhets-
  politiska faktorer under lång tid-

 82. -påverkat utbudet av olja
  och oljepriset.

 83. Det som bilden visar är egentligen
  ett LNG-fartyg, flytande gas-

 84. -i Bostons hamn som för in gas till
  USA, men i framtiden kan LNG-gasen-

 85. -gå åt andra hållet,
  ut från USA till omvärlden.

 86. Kommersiella intressen
  kommer att avgöra vart exporten går.

 87. Även där blir prisfrågan avgörande.

 88. Men det är kostsamt att bygga upp
  infrastrukturen för LNG-exporten-

 89. -och det tar tid. Men handlar
  nya oljeutvinningen om mycket olja?

 90. Ja, det är största oljeutvinningen
  på decennier i USA-

 91. -och en dramatisk importminskning,
  kanske minsta importen på 20 år-

 92. -och det har nästan helt uteslutande
  att göra med skifferoljeutvinningen.

 93. USA:s skifferolja har klarat
  ett lägre oljepris än väntat-

 94. -trots sjunkande oljepriser
  på sistone.

 95. Utvinningen lär fortsätta
  på samma nivåer-

 96. -men inte öka så dramatiskt
  som de senaste åren.

 97. Det finns en debatt om man
  ska tillåta oljeexport redan nu-

 98. -och ändra lagar och regelverk
  för att möjliggöra detta.

 99. USA har producerat nästan 10 %
  av världens råolja det gångna året.

 100. Det mesta av skifferoljeutvinningen
  sker i USA.

 101. Mängden motsvarar ungefär oljan från
  Kuwait och Förenade Arabemiraten.

 102. Men USA konsumerar även ungefär 20 %
  av världens oljekonsumtion-

 103. -och är därför fortfarande beroende-

 104. -av det internationella
  världsmarknadspriset på olja.

 105. Råoljeimporten
  sjunker från rekordnivåerna-

 106. -och det gagnar i alla fall
  den amerikanska petroleumindustrin-

 107. -de som gör
  raffinerade oljeprodukter-

 108. -petroleumprodukter
  som flygbränsle och dylikt.

 109. Det är tillåtet att exportera i USA,
  och för första gången på 60 år-

 110. -exporterade USA 2011 mer
  petroleumprodukter än de importerade.

 111. USA kommer att vara oljeimportör i
  decennier, beroende av världspriset-

 112. -men kommer snart
  att kunna exportera gas.

 113. Tack vare stor utvinning
  kan kanske USA vara en producent-

 114. -med avgörande inflytande på mängden
  gas och olja på marknaden-

 115. -och åtminstone på det sättet
  bli en energisupermakt.

 116. Men vi får se hur stark ställning
  USA får på globala oljemarknaden.

 117. Vi ska tala lite om energioberoendet,
  som jag menar är en myt-

 118. -en idé som grundar sig
  på felaktiga historiska antaganden.

 119. Först ser vi Cordell Hull, utrikes-
  ministern under andra världskriget.

 120. Han talade sig varm för att USA
  skulle värna fri handel efter kriget.

 121. Internationell handel
  skulle gynna USA-

 122. -så USA skulle säkerställa flödena
  till handelspartner och allierade.

 123. USA går inte ut i världen
  och erövrar olja till USA.

 124. USA skyddar flödet av olja
  till världsmarknaden-

 125. -för att gynna handeln
  och världsekonomin som USA vill se.

 126. Men USA blev trots allt en
  oljeimporterande nation på 70-talet.

 127. En dålig kombination,
  för samtidigt fick man oljekriser-

 128. -och länder som ville stävja
  USA:s politik bl.a. i Mellanöstern.

 129. President Nixon
  ville att USA skulle gå tillbaks-

 130. -till ett slags oberoende av energi.

 131. Med det menade han egentligen
  en säkerhetspolitisk handlingsfrihet-

 132. -som USA hade haft innan man
  blev importberoende av olja-

 133. -för energioberoendet
  handlar främst om olja.

 134. Samtidigt som han visar att USA
  var internationellt orienterat-

 135. -är man med och grundar
  Internationella energimyndigheten-

 136. -och bygger upp en egen oljereserv,
  liksom många andra OECD-länder-

 137. -för att kunna samverka
  vid en oljekris.

 138. Sista bilden känner ni säkert igen
  - det är Barack Obama.

 139. 2011 talade han om att USA ska minska
  oljeimporten med en tredjedel-

 140. -vilket framstod
  som en månlandningsambition-

 141. -men tack vare den så kallade
  energirevolutionen är USA på god väg-

 142. -mot att kunna göra just detta.

 143. Energioberoende
  innebär en rad nya möjligheter-

 144. -där USA kan ta tillbaka
  säkerhetspolitisk handlingsfrihet.

 145. Vad det innebär i praktiken
  återstår att se.

 146. Det kan vara så att USA
  väljer att hjälpa andra länder.

 147. Amerikanska UD har två program för
  att hjälpa andra med energifrågor.

 148. Men på frackingsidan kanske
  man även kan hjälpa länder som Kina-

 149. -gällande geologiska undersökningar.

 150. Det förekommer även en rad mer eller
  mindre vilda idéer i Washington-

 151. -om vad man kan göra tack vare USA:s
  stärkta position på energimarknaden.

 152. Bilden illustrerar egentligen
  en del av amerikanska oljereserven-

 153. -som är en rent fysisk oljereserv
  i olika delar av USA-

 154. -som räcker i 80-100 dagar, och som
  USA kan använda om presidenten vill.

 155. Det ska koordineras
  med andra OECD-länder-

 156. -i händelse av en kris
  för konsumenter.

 157. En del säger att USA vid en kris
  skulle kunna hjälpa andra länder.

 158. Om de blockeras och inte får energi
  kan de få hjälp med olja eller gas.

 159. Vissa menar att man har sett resultat
  av USA:s stärkta position.

 160. I förhandlingarna med Iran
  har oljepriset inte stigit-

 161. -p.g.a. att USA har bidragit
  till en ökad mängd olja på marknaden.

 162. USA har inte exporterat oljan,
  men mängden i världen har ökat.

 163. USA har inte importerat lika mycket,
  så oljan som de inte importerar-

 164. -har andra kunnat använda,
  och då har oljepriset inte stigit.

 165. Men det finns en rad idéer i USA
  som kanske är mer äventyrliga-

 166. -och har ekonomiska och politiska
  kostnader både internt och externt.

 167. Men ibland i världen
  och kanske även i USA-

 168. -kan även dåliga idéer med tiden
  få genomslag i politiken-

 169. -även om andra länder
  inte ser dem som kloka.

 170. Det kan finnas de
  som vill avvända oljereserven-

 171. -som ett slags
  amerikanskt energivapen-

 172. -t.ex. föra ut hela reserven snabbt
  för att dumpa världsmarknadspriset-

 173. -och straffa länder
  som är beroende av oljeexport-

 174. -och man kan tänka sig länder
  som är det, t.ex. Ryssland.

 175. Det är ett sätt
  som USA skulle kunna agera på.

 176. Vi kan återkomma till dramatiken
  kring de möjligheterna-

 177. -men vi lär se
  förändrade amerikanska beteenden-

 178. -kring energimarknader
  och säkerhetspolitik-

 179. -tack vare USA:s inte oberoende men
  stärkta ställning vad gäller energi.

 180. Man har inte ett energioberoende
  men en brandvägg eller tröskel-

 181. -där man inte är lika känslig
  för hur omvärlden beter sig.

 182. När de flesta tänker på USA sätter de
  det i samband med mellanöstern-

 183. -och utvecklingen där,
  och det är en fråga om oljeflöden.

 184. Men det är viktigt att komma ihåg
  att amerikanska importen-

 185. -från Persiska viken bara motsvarar
  10 % av USA:s oljekonsumtion.

 186. Det finns en hel rad länder
  som är mer beroende av Mellanöstern.

 187. Det mesta av USA:s oljeimport
  är från Nord- och Sydamerika-

 188. -från länder som Canada och Mexiko.

 189. Oljehandel är ingen regelrätt
  utbuds- och efterfrågemarknad.

 190. OPEC har fått förnyad aktualitet då
  Saudi inte minskade sin oljeexport-

 191. -under de senaste månaderna vilket
  har bidragit till oljeprisfallet.

 192. De här staterna i Gulfen
  har en trade-off mellan att välja-

 193. -ett högt pris och få färre
  marknadsandelar och mindre inkomst-

 194. -eller att få marknadsandelar
  och dumpa priserna-

 195. -för att tränga ut annan produktion,
  som skifferolja, från marknaden.

 196. Det är billigt för länderna i Gulfen
  och andra OPEC-länder-

 197. -att ta upp olja ur marken. Priset
  blir lägre än för skifferoljan.

 198. Det är dyrare att ta upp skifferolja.
  Men de allra flesta länderna-

 199. -behöver ett mycket högre oljepris
  för att täcka statliga utgifter.

 200. Väldigt många av OPEC-länderna
  är helt beroende av sin energiexport-

 201. -och priset de behöver för sin export
  för att stärka sina statsfinanser-

 202. -är en prisnivå som ligger
  långt över skifferoljans prisnivå.

 203. Ett av få länder som över tid klarar
  ett lägre oljepris är Saudiarabien.

 204. Men det är bara för att de har bättre
  ekonomi än många andra OPEC-länder.

 205. Andra OPEC-länder har bönat och bett
  att de ska strypa utbudet av olja-

 206. -för att trycka upp priset,
  men Saudiarabien har valt-

 207. -att försvara
  sina marknadsandelar globalt.

 208. På sikt innebär det
  säkerhetspolitisk orolighet i länder-

 209. -som är beroende av energiinkomster,
  framför allt från olja.

 210. Det är dåligt för USA:s skifferolje-
  industri, men den ägs inte av staten-

 211. -goda nyheter
  för Obamaadministrationen-

 212. -som ser att lägre oljepriser
  drabbar stater som trilskas-

 213. -som Ryssland och Iran, vilket gör
  att det är lättare att hantera dem-

 214. -med låga oljepriser
  än det skulle vara annars.

 215. Men skifferoljeindustrin verkar klara
  lägre världsmarknadspriser än väntat.

 216. Sen är USA i Mellanöstern
  av en hel rad andra skäl än att-

 217. -se till att olja finns på världs-
  marknaden: att motverka terrorism-

 218. -samverka med bundsförvanter
  och upprätthålla stabilitet.

 219. Men ett skäl till det
  är att USA har en doktrin-

 220. -från Jimmy Carter som sa att det
  är ett vitalt intresse för USA-

 221. -att skydda flödet av olja
  ut från Persiska viken till världen.

 222. Därav har man stor amerikansk närvaro
  med hangarfartyg och flygvapen där.

 223. Det är på sikt kanske också
  en fördel för USA.

 224. De importerar mindre
  från Mellanöstern och Persiska viken-

 225. -medan länder som Kina
  importerar mer.

 226. Men USA står för bevakningen
  och säkerheten i Persiska viken.

 227. Man kan föreställa sig att vissa
  amerikaner ifrågasätter det.

 228. USA skulle spara mycket om de inte
  stod för försvaret av Persiska viken-

 229. -12-15 % säger undersökningar att
  försvarsbudgeten kunde minskas med-

 230. -om man inte skyddade oljeflödet
  till världen från Persiska viken.

 231. Men USA vill nog inte se
  nån annan regional stormakt-

 232. -eller global stormakt komma in
  i Persiska viken och domdera där.

 233. USA värnar flödet av olja till
  världen. Det gynnar handelspartner.

 234. De skulle drabbas
  utan flödet av olja.

 235. Det skulle drabba världsekonomin,
  vilket skulle drabba USA.

 236. Och USA vill inte att nån annan aktör
  tar över deras nyckelroll i regionen.

 237. Skifferoljan betyder nog inte
  att USA lämnar Persiska viken.

 238. Däremot stärks det
  i ett strategiskt hänseende.

 239. Man ser att flödet från Persiska
  viken, ca 17 miljoner fat per dag-

 240. -den tjocka pilen som går vidare
  till den andra bruna cirkeln-

 241. -och vidare till Asien, det är ett
  av de viktigaste oljeflödena globalt-

 242. -och USA skyddar de flödena.
  Det gör att USA har kontroll över-

 243. -de snäva sjöfartspassagerna,
  Hormuzsundet i Persiska viken-

 244. -och också Malackasundet
  utanför Singapore.

 245. Lite kort om Europa, då:
  Där är Ryssland den stora frågan.

 246. De har ett nollsummespel i ekonomin.
  Ryssland står för statskapitalism-

 247. -och vill gärna kontrollera flödena,
  och även ägandet-

 248. -vilket EU motsätter sig
  i en mer marknadsorienterad hållning.

 249. USA:s syn på vad som händer i Ukraina
  i energihänseende...

 250. Vissa ser ett unikt tillfälle
  för USA-

 251. -att börja exportera gas till Europa,
  för att vänja Europa av-

 252. -med beroendet av Ryssland.

 253. Förhoppningen är
  att USA ska komma till undsättning-

 254. -som det ridande kavalleriet och
  bistå med gas från USA till Europa.

 255. Men som sagt, det finns ingen
  statligt ägd gasexport till Europa.

 256. Det finns inga nationella bolag.

 257. Kommersiella intressen
  kommer att avgöra vart exporten går.

 258. Det tar också lång tid
  att få till licenser för gasexport-

 259. -och att bygga infrastrukturen
  för gasexport tar uppåt 4-5 år.

 260. Vissa har knutit förhoppningar
  till frihandelsavtalet TTIP-

 261. -och i vanliga fall ger frihandels-
  avtal möjlighet till andra länder-

 262. -att importera energi från USA.
  Det blir möjligen inte så med TTIP.

 263. Man försöker få ihop världens
  mest kvalificerade ekonomiska zoner.

 264. Det är lättare att utelämna
  ett så svårt område som energi-

 265. -för att slutföra förhandlingarna.

 266. Fortsatt bestämmer kommersiella
  amerikanska intressen, och sannolikt-

 267. -kommer USA:s företag att tjäna mer
  på gasexport till Asien än Europa-

 268. -så vi kan inte räkna med USA
  i detta hänseende.

 269. Däremot ser situationen
  något annorlunda ut i Asien.

 270. Obama har drivit en ombalansering
  till Asien, militärt, diplomatiskt-

 271. -och ekonomiskt, kanske ett "legacy"
  som han vill lämna efter sig.

 272. Och möjligheten att göra en gasexport
  till Asien-

 273. -är ett sätt för USA att flytta fram
  fötterna i Asien strategiskt-

 274. -energi är en strategisk faktor-

 275. -utan att behöva militära medel
  som kanske skulle irritera Kina mer.

 276. Regionen är inte bara den
  där man kan tjäna mest på gas-

 277. -utan också den region
  som kommer att importera mer energi.

 278. Kina var största oljeimportören
  förra året, och fram till 2035-

 279. -kommer Asien att importera vad som i
  dag motsvarar OPEC:s oljeproduktion.

 280. Möjligheten till gasexport här
  ger USA möjlighet-

 281. -att hävda sitt inflytande
  och stärka sin ställning strategiskt.

 282. Det finns även ett frihandelsavtal
  för Asien, TPP-

 283. -ett mer traditionellt avtal
  där USA har lockat in stater-

 284. -genom att utlova möjligheten
  till framtida gasexport.

 285. Ett solklart exempel är Japan,
  skulle jag tro.

 286. Japan gick med för att de förväntar
  sig att lättare kunna importera gas-

 287. -och Japan är väldigt beroende
  av energiimport.

 288. Kina har ett "Malackadilemma",
  som presidenten sa för 10 år sen.

 289. Malacka är den trånga passagen
  söder om Singapore-

 290. -genom vilken både mycket olja
  och gasflödet kommer ifrån.

 291. Kina är oroat att USA kan strypa
  tillförseln i händelse av konflikt.

 292. Man funderar på hur man ska bygga upp
  sin militära förmåga-

 293. -för att kunna hävda
  sin kontroll över flödena.

 294. USA vill gå mer mot "burden sharing"
  och involvera partners och allierade-

 295. -i bevakning och skydd av flödena.

 296. Skulle Kina även involveras i detta
  så skulle vi vara ett steg-

 297. -mot att Kina accepterar
  USA:s världsordning, och man så vill-

 298. -och det är väl kanske mer tveksamt
  att de gör det.

 299. Ett skäl till detta kan man se
  i nästa bild. Det här är oljeflödet-

 300. -men även gasen går genom passagen
  för att sen expandera-

 301. -och gå rakt igenom
  den infekterade sydkinesiska sjön.

 302. Man har pratat om gränskonflikter
  och att Kina vill ha kontroll över...

 303. ...gränsdragningarna i regionen
  i konflikt med...

 304. ...vilket stöter många andra
  amerikanska allierade partners.

 305. Kina kommer kanske inte i konflikt
  med USA över Persiska viken.

 306. Där är Kina jättetacksamt
  att USA uppträder som ett Securitas.

 307. Men här vill man ha kontroll, så man
  stöter sig med USA:s allierade-

 308. -och därmed i värsta fall även USA.

 309. Mycket av problematiken handlar inte
  enbart om vad som finns där-

 310. -t.ex. i energihänseende,
  utan om kontroll över de här flödena-

 311. -och även andra flöden av handel
  naturligtvis.

 312. Så, om man ni minns
  vad jag sa i början...

 313. Ländernas makt
  inkluderar kontroll över flödena.

 314. USA har en minskad import och skyddar
  även flödena av energi globalt-

 315. -vilket ger USA
  ökad makt och inflytande.

 316. Jag avslutar så här: Det blir inget
  amerikanskt energiberoende-

 317. -men ställningen globalt kommer
  att stärkas med ny säkerhetspolitisk-

 318. -handlingsfrihet vilket kan gagna
  nästa administration på gott och ont.

 319. Tack.

 320. Stort tack, Niklas,
  för en spännande presentation.

 321. För många av oss öppnade det upp
  nya infallsvinklar och kunskap.

 322. Du var ju inne på
  hur det här kan påverka Europa.

 323. Är det möjligt att bryta ner det
  och se för svensk del...

 324. Påverkar utvecklingen Sverige?
  Och jag funderade på baltstaterna.

 325. Det har varit diskussion även i vårt
  närområde kring gas och energiflöden.

 326. Jag är inte bästa experten på det.
  Jag har skickliga medarbetare-

 327. -som kan det här ännu bättre,
  men många av länderna i Östersjön-

 328. -som ser sig mer som "front line
  states", i gränslandet till Ryssland-

 329. -försöker bygga upp en förmåga-

 330. -att importera LNG-gas
  och terminaler för det.

 331. Sen har väl Sverige
  bidragit med en ny energiledning-

 332. -för att exportera ström
  genom Östersjön. Det är bra för dem.

 333. Vissa länder har haft förhoppningar
  om att själva kunna utvinna mer gas-

 334. -och på så sätt minska sitt...
  Skiffergas alltså.

 335. Men där har man inte kommit så långt
  som man trott.

 336. Men jag tror att varje gång...
  Det är ju så att de här skeendena...

 337. Precis som på 70-talet, om energi-
  marknaden drabbas av en chock-

 338. -så påverkas naturligtvis vi, som de
  stora aktörerna i världsekonomin.

 339. Det är en del av globaliseringen,
  att vi blir känsligare.

 340. Sen har vi inte samma oljereserver.
  Vi hade fysiska oljereserver.

 341. Det har vi nog inte på samma sätt
  som på 80-talet.

 342. Nu förlitar man sig mer på att
  näringslivet ska tillhandahålla det.

 343. Det var lite hackat och malet
  som svar på din fråga.

 344. Vi öppnar upp för frågor.
  Vi har mikrofoner.

 345. Vi kan börja här nere.

 346. Jag heter Michael Sohlman.
  Tack för den intressanta exposén.

 347. Den har varit koncentrerad
  på utbudssidan.

 348. För några år sen var energiåtgången
  per BNP-enhet-

 349. -i USA dubbelt så hög
  som genomsnittet i OECD.

 350. Vi kunde alla se de stora bilarna,
  väldigt låga bensinpriser etc.

 351. Vet du vad som sker
  på efterfrågesidan-

 352. -att begränsa eller göra den
  mer effektiv eller mindre ineffektiv?

 353. Jag tror mig ha läst att USA
  har försökt göra ansträngningar-

 354. -för att bli mer energieffektiva,
  men jag vet inte hur det går.

 355. Den stora knäckfrågan
  är väl kanske bränslefrågan-

 356. -drivmedelsfrågan för fordon o.s.v.

 357. Mycket olja går till att bli bensin,
  och det går till fordonsparken.

 358. Olja är fortfarande en nyckelfråga.
  En riktig energirevolution i USA-

 359. -ser vi först när bensin ersätts.
  Det är en fråga för framtiden:

 360. Kan man omvandla t.ex. mer gas
  till drivmedel-

 361. -inte nödvändigtvis till dyr etanol
  utan t.ex. billigare metanol?

 362. Då kanske man kan ersätta det givet
  att priserna är höga nog på olja-

 363. -så att det lönar sig att ersätta den
  med ett drivmedel från gas.

 364. Men vad gäller OECD på lång sikt, om
  man tittar i World Energy Outlook-

 365. -ser man att fram till 2035,
  alltså om drygt 20 år-

 366. -kommer konsumtionen i OECD-länderna
  på energiområdet att vara "flat".

 367. Den totala superökningen i konsumtion
  globalt i världen-

 368. -kommer att komma från icke OECD-
  länder och framför allt-

 369. -från icke OECD-länder i Asien. På
  så sätt är det inte så bekymmersamt.

 370. -Tack.
  -Tack. - Ja...

 371. Det kommer en mikrofon där.

 372. Förlåt, en fråga som...
  Jag har två frågor.

 373. Den ena är avtalet mellan Ryssland
  och Kina, och sidenvägen-

 374. -och tillgängligheten för Kina
  för gas- och oljefyndigheterna där.

 375. Den andra frågan är i ett längre
  perspektiv och gäller fusionsenergi.

 376. USA och Livermore Laboratories
  har i stort lagt ner sin forskning-

 377. -för att de inte har råd ensamma,
  men Japan, Frankrike och Tyskland-

 378. -fortsätter att forska på det här
  och talar om ett genombrott-

 379. -före 2020 eller åtminstone
  på 2020-talet.

 380. Det skulle ju totalt revolutionera
  energiförsörjningen i världen.

 381. Sverige tycks inte vara alls
  involverat eller intresserat.

 382. Har du några synpunkter på det här?

 383. I USA är det också delvis
  att amerikanska oljeindustrin-

 384. -som styr i stor utsträckning i USA,
  är ju inte intresserade-

 385. -av en alternativ energikälla
  om de inte själva kontrollerar den.

 386. Men den är för dyrbar att utveckla
  för enskilda företag.

 387. Det måste ske på mycket högre nivå.

 388. Har du några tankar
  eller synpunkter på det? Tack.

 389. Jag har intresserat mig
  för framtidsforskning-

 390. -och åkt runt på seminarier
  som World Future Society.

 391. Fusionsenergi var alltid
  nästa stora grej-

 392. -och kanske fortfarande,
  men jag vet inte.

 393. När nån börjar titta på
  framtidsforskning så brukar de tänka-

 394. -att man blir frälst av möjligheterna
  på fusionsenergiområdet på sikt.

 395. Jag vet inte så mycket om det eller
  hur det går. Vi får hålla tummarna!

 396. Gällande avtalet
  mellan Ryssland och Kina-

 397. -så är det nåt som Ryssland
  har gjort i ett trängt läge.

 398. Man har kommit på kant
  med kunderna i väst.

 399. Det ska också framhållas
  att Ryssland till sina kunder i väst-

 400. -under hela kalla kriget var
  en mycket pålitlig energileverantör.

 401. Men senaste tidens utveckling
  i Östeuropa är en annan fråga.

 402. Men Ryssland har försökt se sig om
  efter andra kundmöjligheter-

 403. -och en av de stora kunderna
  man ser framför sig är Kina.

 404. Det spekuleras i vem som vinner
  och förlorar på det 30-åriga avtalet-

 405. -om att Ryssland
  ska exportera gas till Kina.

 406. Jag skulle gissa
  att det är Kina som tjänar på det.

 407. De har bäst förhandlingsposition
  om Ryssland vill hitta nya kunder.

 408. Det är möjligt att Ryssland
  reduceras till ett slags bihang-

 409. -eller en gasbensinstation för Kina,
  för i den stormaktspariteten är Kina-

 410. -en mycket större spelare i kraft
  av sin befolkning, ekonomi, dynamik-

 411. -och kanske även på sikt
  sin militära förmåga.

 412. Det är väl det man kan säga om det.

 413. Dock är en del av de traditionella,
  gamla gasleveransavtalen-

 414. -ofta indexerade till oljepriset
  av olika skäl. Ett av skälen är-

 415. -att man ville göra gas till
  konkurrenskraftig energi på 70-talet.

 416. Det gör att om oljepriset sjunker
  så blir gas i Asien billigare-

 417. -vilket också gör att den skulle
  kunna konkurrera ut amerikansk gas-

 418. -som USA hoppas kunna exportera
  till Asien. Det är många led fram-

 419. -men det visar att den framtida
  mer globaliserade LNG-gasen-

 420. -eller marknaden som USA hoppas på
  är mycket volatil, ett problem-

 421. -eftersom det är så dyrt att bygga
  anläggningar och infrastruktur. Ja.

 422. -Ja, varsågod. Mikrofonen är där.
  -Hej. Katrin Månsson från UD.

 423. Kan du säga nåt mer om
  hur den ökade skiffergasutvinningen-

 424. -påverkar amerikanska förutsättningar
  att minska utsläpp?

 425. Obama har antagit en alltmer
  konstruktiv attityd inför COP 21-

 426. -och även om kongressen
  motsätter sig ett klimatavtal-

 427. -så verkar det som att USA
  är på rätt väg så att säga.

 428. Hur mycket mindre utsläpp innebär
  skiffergas i förhållande till olja?

 429. Oj, de specifika data
  har jag inte i huvudet.

 430. De tenderar att försvinna snabbt,
  tyvärr.

 431. Men jag ska väl säga så här
  att...i och med att man har ersatt-

 432. -mycket kolproducerad el
  med gasproducerad el-

 433. -räknas mindre utsläpp räknas
  från de här kraftverken.

 434. Då får USA bättre nyckeltal
  vad det gäller koldioxidutsläpp.

 435. Då kan Obamaadministrationen passa på
  att driva mer klimatkraftig politik.

 436. Kanske måste man kringgå kongressen
  som när man pressade kolindustrin-

 437. -förra året då man försökte
  få igenom avtal internt.

 438. Man hoppas kanske kunna få igenom mer
  gemensamma avtal med andra länder så.

 439. Det är väl möjligt.

 440. Ska man vara illavarslande
  kan man säga att ingen är säker på-

 441. -hur mycket växthusgas det blir
  från utvinningen av skiffergas.

 442. Man är inte eniga om mätmetoden
  från utvinning till transport-

 443. -till kraftverken. Där kan det finnas
  en fortsatt amerikansk debatt.

 444. Men USA:s möjligheter
  att bedriva klimatorienterad politik-

 445. -har nog kraftfullt förstärkts när de
  kan utvinna mer fossila bränslen-

 446. -även om det låter som en motsägelse.

 447. Ja.

 448. I samband med att de själva
  har minskat koldioxidutsläppen-

 449. -man använder mer gas än kol-

 450. -har kolpriset dumpats i Europa
  för att man exporterar kol.

 451. Fler industrier och stora företag
  använder kol i stället för gas-

 452. -vilket går emot att EU pratar
  om att man ska använda mer gas-

 453. -som har 40 % mindre koldioxidutsläpp
  än kol.

 454. Även om det är fossilt är gas bättre.

 455. Det har gått tvärtom för att priser
  dumpas p.g.a. skifferevolution.

 456. Deras koldioxid minskar
  men våra kanske ökar i stället.

 457. Man ska inte glömma kolet.
  Tar man både kol, gas och olja-

 458. -då är det så att USA kanske går
  tillbaks framåt 2028 till att bli-

 459. -på gränsen mellan att vara
  exportör och importör-

 460. -och det skulle vara
  för första gången sen 1950.

 461. En sista fråga från publiken...

 462. Ja, här.

 463. Jag heter Kristoffer Toll.
  En snabb fråga om oljepriset:

 464. Det spekuleras ibland i
  att Saudi och USA har jobbat-

 465. -för att trycka ner oljepriset
  för att knäcka Iran och Ryssland.

 466. Ja, alltså den typen
  av spekulationer...

 467. ...rör sig i allt från gränslandet
  till konspirationsteorier till...

 468. ...till verkliga hypoteser,
  så att säga.

 469. Saudi har ett lite svårt läge. Dels
  drabbade skifferoljeutvinningen dem-

 470. -med mer konkurrens på oljemarknaden.

 471. De har ungefär samma uppfattning
  om Iran som USA.

 472. De är oroliga för hur Iran
  ska agera i framtiden.

 473. Vad det gäller Ryssland så finns det
  de som spekulerar i att Saudi-

 474. -kanske anpassar sig så att inte
  Ryssland ska drabbas alltför hårt-

 475. -även om de gjorde det
  när Saudi skar ner priset.

 476. Det är svårt att veta
  hur Saudi gör sina överväganden-

 477. -men det blir nog också mer
  slitningar mellan USA och Saudi-

 478. -med tanke på omvärldsutvecklingen
  i regionen och vad det gäller USA:s-

 479. -minskade beroende av oljeimporter.

 480. Det mest bekymmersamma foto
  jag nånsin sett på Putin-

 481. -förutom alla hyllningar
  som man brukar se-

 482. -är en svårmodig Putin som sitter
  i oljeförhörhandlingar med Saudi.

 483. Då kan se en bild
  på en mycket, mycket ledsen Putin.

 484. Det kan vara kul
  att leta upp den bilden-

 485. -som motvikt till den propagandan
  med en kraftfull rysk ledare.

 486. Så visst, jag tror att Saudiarabien
  och USA har en nära relation.

 487. De har samverkat väl i frågorna
  sen 50-talet, men man ska komma ihåg-

 488. -att Saudi har varit beredda att gå
  emot USA som under yom kippur-kriget.

 489. Så det finns en hel "spread"
  av åtgärder som Saudi kan göra-

 490. -som inte kommer att vara helt
  i USA:s smak. Så man kan "ditcha"-

 491. -konspirationsteorierna och tänka sig
  samverkan mellan bundsförvanter.

 492. Stort tack Niklas
  för en spännande presentation-

 493. -och svar på alla frågorna här.
  Tack så mycket!

 494. Textning: Moa Eneroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

USA och energirevolutionen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Niklas Rossbach är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om USA:s framgångar med utvinning av skiffergas och skifferolja. Eventuellt kommer landet att bli energioberoende. Vad innebär det för amerikansk säkerhetspolitik och för relationerna med Mellanöstern, Asien och Europa? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Förenta staterna, Internationella relationer, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Säkerhetspolitik, Utrikespolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Öppningsanförande - vart är USA på väg?

USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, föreläser om Sveriges och USA:s relation. Han berättar om president Barack Obamas utrikespolitik och hur arbetet med Obamas visioner har realiserats. Obama har prioriterat dialog, partnerskap och mänskliga rättigheter. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Globalt maktskifte från väst till öst?

Johan Eriksson är forskningschef vid Utrikespolitiska institutet och redovisar olika teorier om var i världen makten kommer att ligga i framtiden. Kommer Kina att ta över? Kommer USA behålla sin position eller blir det en global maktbalans? Kanske kommer militär makt att ersättas med kultur och handel som viktigare inslag? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA och energirevolutionen

Niklas Rossbach är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om USA:s framgångar med utvinning av skiffergas och skifferolja. Eventuellt kommer landet att bli energioberoende. Vad innebär det för amerikansk säkerhetspolitik och för relationerna med Mellanöstern, Asien och Europa? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Säkerhetspolitiska prövningar

Föreläsning med Jan Hallenberg som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han beskriver USA:s säkerhetspolitik under 2015. Han berättar om landets utrikespolitiska förhållande till andra länder samt inrikespolitiska utmaningar. Vilka frågor driver USA och vilken inställning har president Barack Obama till internationell politik? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiken efter Obama

Journalisten Britt-Marie Mattsson har under lång tid bevakat amerikansk politik. Hon föreläser om presidentvalet i USA 2016. Eftersom det anses vara världens mäktigaste ämbete så är det intressant att försöka förutspå vem som tar över efter Barack Obama. Hur kommer utgången av valet att påverka resten av världen? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

De transatlantiska relationerna

Mike Winnerstig är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om europeisk säkerhetspolitik och amerikansk Europa-politik. Han säger att USA:s förhållande till Europa har varierat genom åren oavsett presidentens partibeteckning. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Paneldiskussion

Panelsamtal om presidentvalet i USA 2016. Vem vinner presidentvalet? Dagsläget i USA diskuteras och analyser görs av vilka faktorer som spelar störst roll för utgången av valet. Medverkande: Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan; Ginna Lindberg, Utrikeschef vid Sveriges Radio; Johan Eriksson, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet; Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet; Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 29 april 2015. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA:s roll i världsekonomin

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och ger här en bild av USA:s ekonomi. Han beskriver bland annat globaliseringens utveckling under de senaste 10-15 åren och demografiska utmaningar som flera länder står inför. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.