Titta

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Om UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med föreläsningar och diskussioner om USA och landets utvecklingstendenser. USA har fortsatt att vara en supermakt efter Sovjetunionens upplösning, men makten är på väg att delas med stater som Ryssland och Kina. Fortbildningsdagen ägde rum den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Vart är USA på väg? : Säkerhetspolitiska prövningarDela
 1. Tack för det. - Att tala om USA:s
  säkerhets- eller utrikespolitik-

 2. -på 25 minuter är en omöjlig uppgift.
  Vad jag än tar upp kommer ni fråga:

 3. "Varför tog du inte upp det?"
  Det kan ni göra på frågestunden.

 4. Det jag tänker ta upp
  är litegrann Obamas...

 5. För det blir mycket Obama, förstås.
  Obama som säkerhetspolitisk aktör.

 6. Hans allmänna inställning
  till internationell politik.

 7. Jag talar lite om Syrienfrågorna.

 8. Jag talar mycket kort om Ukraina,
  för det ska Mike ta upp efter mig.

 9. Jag har rubriken "Åter till Irak".

 10. Jag talar om Iranförhandlingarna och
  säger nåt om Afghanistan och Kina.

 11. Om jag hinner, säger jag nåt om
  de stora inrikespolitiska frågorna.

 12. Två stycken väldigt stora.

 13. Presidentens ställning
  som internationell aktör-

 14. -är inte blott beroende
  av hans säkerhetspolitiska agerande-

 15. -utan även av de stora inrikes-
  politiska frågorna. Det finns två.

 16. De har stor vikt och om de går illa-

 17. -tappar presidenten
  handlingskraft rent allmänt.

 18. Om jag hinner med det pratar jag
  lite om dem. Ni vet nog vilka de är.

 19. Ja, om man ska börja studera
  Obama som säkerhetspolitisk aktör-

 20. -USA som
  säkerhetspolitisk aktör under Obama-

 21. -så höll han ett tal
  som kandidat 2008, i januari.

 22. Jag som är en gammalmodig typ
  har inga färgbilder-

 23. -utan jag har de politiska texterna.

 24. Som ni ser här talar han då
  både om att han som president-

 25. -måste se till att USA när det kniper
  kan tillgripa militärt våld.

 26. Kan och måste tillgripa militärt
  våld. Det är okontroversiellt.

 27. Det säger alla kandidater, annars
  kan de inte bli seriösa kandidater.

 28. Det som är det intressanta här
  är snarare andra delen.

 29. Jag ska inte bara hålla möten med
  våra vänner, utan med våra fiender.

 30. Hans mycket tydliga villighet
  att om han blir president 2009-

 31. -skulle han samtala inte blott med
  vännerna utan med utpekade fiender.

 32. Då är vi inne
  på stater som Iran, Nordkorea...

 33. Och andra utpekade stater.
  Det fick han mycket kritik för. Kuba.

 34. Vi se nu att han samtalat med i varje
  fall två av de tre skurkstaterna.

 35. Och också nått vissa resultat.
  Det här är en viktig del-

 36. -av Obamas inställning
  till internationell politik.

 37. USA bör förhandla och förhandla igen,
  och ibland når man resultat.

 38. Men själva ansträngningen är
  en viktig del av hur USA bör agera.

 39. Han fick senaste året till stånd en
  islossning i relationerna med Kuba-

 40. -efter femtio år av nedfrysning.

 41. Jag är övertygad om att han hade
  denna tanke redan 2007-2008.

 42. "Blir jag president och omvald"-

 43. -"ska jag göra nåt åt Kubarelationen
  under andra presidentperioden."

 44. Det är en fråga som är kontroversiell
  inrikespolitiskt i USA.

 45. Ingen sittande president skulle nog
  ta sig an den innan han blev omvald.

 46. Men nu är han omvald, känner sig ha
  utrymmet och har tagit initiativet.

 47. Obamas administration har också
  tagit stora steg mot ett avtal-

 48. -att begränsa vad USA och andra
  misstänker är Irans kärnvapenprogram.

 49. Jag ska gå in mer på det, men även
  här har Obama fått slut på 35 år-

 50. -av inga diplomatiska förbindelser.
  De finns ännu inte formellt.

 51. Inte heller
  några diplomatiska samtal.

 52. Sen en tid förs direkta förhandlingar
  mellan USA och Irans representanter-

 53. -för första gången på väldigt länge.

 54. Båda dessa är ett tydligt utflöde
  av hans grundtanke från början-

 55. -om hur han skulle bete sig
  när han kom till Vita huset.

 56. Utöver förhandlingsviljan har han
  stött på ett antal stora kriser.

 57. Syrien är en av de viktiga
  och oerhört svåra kriserna.

 58. Obama uttalade sig redan hösten 2011
  efter att kriget bröt ut tidigt 2011-

 59. -om att president Asad hade förverkat
  sin legitimitet och borde avgå.

 60. Han sa också i augusti 2012:

 61. Vi har varit tydliga gentemot
  Asad-regimen och andra aktörer-

 62. -om att vår gräns går när vi ser
  kemvapen i rörelse eller användas.

 63. Det skulle ändra min kalkyl.
  Det skulle ändra min ekvation.

 64. Här lade han ner en röd linje,
  som amerikanarna säger.

 65. Man kunde acceptera regimens
  krigföring mot motståndsrörelserna.

 66. Upproret. Men om den regimen
  använde sig av kemiska vapen-

 67. -förbehåller sig USA rätten
  att gå till något slags agerande.

 68. Implicit, mycket möjligt
  militärt agerande.

 69. Den 21 augusti 2013 fick vi rapporter
  om en omfattande kemvapenattack-

 70. -mot hundratals civila
  i förstäder till Syriens huvudstad.

 71. I anslutning till attacken
  höll utrikesminister John Kerry-

 72. -ett par väldigt fördömande tal.

 73. Jag kom in på hotellet i Chicago.
  Vi skulle åka till APSA.

 74. Amerikanska statsvetarförbundet.
  Vi satte på tv:n.

 75. Kerry höll ett väldigt krigiskt tal
  om hur långt Asad hade gått.

 76. Det var oacceptabelt. USA måste och
  kommer att slå tillbaka i nån mening.

 77. Det var en debatt, som ni minns.

 78. Skulle det ske en attack, och vilka
  skulle i så fall stödja USA?

 79. Det var främst
  Storbritannien och Frankrike.

 80. Storbritannien gick
  till en omröstning i underhuset.

 81. Den förlorade David Cameron
  ganska tydligt.

 82. Men frågan kvarstod.
  Vad skulle USA göra?

 83. Lördagen den 31 augusti klockan tolv-

 84. -kommer presidenten ut
  på gräsmattan utanför Vita huset.

 85. Han säger till exempel det här:

 86. Vilket budskap ger vi om en diktator
  kan gasa ihjäl hundratals barn-

 87. -och inte betala något pris?

 88. Vad är syftet med ett förbud mot
  användandet av kemiska vapen-

 89. -som har godtagits av regeringar
  som företräder 98 % av världens folk-

 90. -och som har godkänts av USA:s
  kongress, om det inte tillämpas?

 91. USA kan inte och får inte
  blunda för det som hände i Damaskus.

 92. Jag är redo att agera
  i protest mot denna skandal.

 93. Idag ber jag Kongressen
  att ge världen ett budskap-

 94. -om att vi är beredda att agera
  tillsammans som en nation.

 95. Problemet med det här
  är att en president-

 96. -som är en kraftfull
  säkerhetspolitisk aktör-

 97. -bör enligt min gammalmodiga
  bedömning inte be om lov.

 98. Utan han bör gå på egen hand.

 99. Det fanns inga förutsättningar att
  Kongressen skulle säga ja till detta.

 100. Resultatet blev som ni minns
  osäkerhet om vad som skulle hända.

 101. Så tog ryssarna ett initiativ om
  att förstöra alla kemvapen i Syrien.

 102. Denna framgång kom man till. Men...

 103. Två negativa konsekvenser
  enligt min analys.

 104. Den ena är att den autokrat
  i någon annan del av världen-

 105. -som tänker tillgripa militärt våld-

 106. -nu vet att tröskeln
  innan USA ingriper-

 107. -med en militär motattack
  är mycket hög under denna president.

 108. Mike kommer efter mig
  att prata om exempel på herrar-

 109. som har använt sig av denna tanke.

 110. För det andra.

 111. Överenskommelsen innebar att Syriens
  diktator satt säkrare i sadeln.

 112. Det är uppenbart
  att om anfallet hade skett-

 113. -hade Syriens regering försvagats.

 114. Rimligen hade
  motståndskrafterna förstärkts.

 115. Om min kunskap är tillräcklig om det
  komplicerade upproret fanns det-

 116. -fler och starkare
  icke-islamistiska rörelser.

 117. De hade fått ett starkt moraliskt
  stöd av en militär attack.

 118. Militära attacker kan alltid leda
  till svårbedömda konsekvenser.

 119. Men här fanns en möjlighet,
  och presidenten tog den inte.

 120. Jag anser fortfarande
  att det var ett misstag.

 121. Så, ja.

 122. Nästa kris presidenten möter...

 123. För Rysslands agerande i Ukraina för
  ett drygt år sen tar jag inte upp.

 124. Annat än att säga att-

 125. Rysslands agerande i Ukraina
  efter februari 2014 måste betraktas-

 126. -som en mycket tydlig utmaning mot
  USA:s ställning som främste garant-

 127. -för den säkerhetspolitiska
  stabilitet som rått i Europa sen -91.

 128. Hur ser vi på vad USA och andra
  stater har gjort? Framförallt USA.

 129. I vilken utsträckning
  har USA:s agerande-

 130. -på ett trovärdigt sätt bestraffat
  Ryssland för dess brott-

 131. -mot de principer varigenom världen
  och särskilt Europa styres?

 132. Det är huvudfrågan.
  Mike får lägga ut texten-

 133. -och betrakta övergripande vad som
  skett i transatlantiska relationen.

 134. Det jag tänker prata om mer är Irak.
  Nästa punkt.

 135. Obama är i stor utsträckning nu
  president för att han redan 2002-

 136. -då man i USA diskuterade huruvida
  Saddam Hussein skulle störtas-

 137. -tydligt tog ställning mot kriget.
  Han var delstatssenator i Illinois.

 138. Han sa: "Jag är inte emot krig.
  Jag är bara emot dumma krig."

 139. "Detta är ett dumt krig."

 140. Det var en mycket viktig faktor
  för att Obama skulle vinna i kampen-

 141. -om den demokratiska nomineringen
  till presidentkandidat 2007-2008.

 142. Hillary Clinton
  hade röstat för resolutionen-

 143. -som gav presidenten makt
  att intervenera i Irak.

 144. Efter att han kom till makten 2009
  arbetade han för att USA-

 145. -skulle avsluta
  sitt militära engagemang i Irak.

 146. Det fanns rimligen en tanke om att
  man skulle ha en mindre styrka kvar-

 147. -för att försvara USA:s intressen
  i nån utsträckning.

 148. Men man kom inte
  till nån överenskommelse.

 149. Överenskommelsen blev istället att de
  amerikanska styrkorna dras tillbaka-

 150. -i slutet av 2011.

 151. Nu har jag ett annat citat.

 152. Det är när presidenten
  i slutet av 2011, hösten 2011-

 153. -gör en översikt över läget i Irak,
  och så småningom säger han så här:

 154. Irak är inte en perfekt plats.
  Landet har många utmaningar kvar.

 155. Men vi lämnar ett suveränt,
  stabilt och självständigt Irak-

 156. -med en representativ regering
  som har valts av landets befolkning.

 157. Vi bygger en ny samarbetsrelation
  mellan våra nationer.

 158. Och vi avslutar ett krig-

 159. -inte med en sista strid
  utan med en slutlig marsch hemåt.

 160. Ett sätt att visa
  att man har uppfyllt ett löfte.

 161. "Jag ska avsluta
  det här dumma kriget."

 162. Men analyserna av läget i Irak var
  kanske inte fullständigt glasklara.

 163. Den nya krisen i Irak ur USA:s
  perspektiv inleds sommaren 2014.

 164. Den 10 juni rapporteras att den
  näst största staden i Irak, Mosul-

 165. -hade fallit till en för mig ny
  sunnigerilla som kallades för ISIS.

 166. Enligt vissa uppgifter fanns upp till
  30 000 irakiska soldater där-

 167. -men de slängde sina vapen
  när ISIS kom, och staden föll.

 168. På ett för den irakiska armén
  mycket förnedrande sätt.

 169. Det var mycket besvärligt för Obama.

 170. Han hade inlett sin karriär
  med att motsätta sig Irak-kriget.

 171. Han ville uppenbarligen
  inte militärt intervenera igen.

 172. Det var definitivt inte
  i hans intresse.

 173. Hans första konkreta motåtgärd
  var att sända 300 militära rådgivare-

 174. -utöver de 900 som redan fanns
  för att främst skydda ambassaden.

 175. En liten förstärkning.

 176. Väldig stark betoning
  av att det bara är rådgivarstöd.

 177. I augusti rapporterades det
  att Irak hade erövrat nya städer-

 178. -som Sinjar, där yazidierna bodde
  som flydde upp på berget.

 179. Där det var en oerhört svår humanitär
  situation. Samtidigt hotade ISIS-

 180. -den strategiskt viktiga Mosuldammen
  där mycket av Iraks el kommer ifrån.

 181. De hotade även Erbil, huvudstad
  i kurdiska självstyrande delen-

 182. -där det fanns och finns ännu fler
  amerikanska soldater och rådgivare.

 183. Ett väldigt allvarligt läge, men här
  segrade det strategiska imperativet.

 184. USA kunde inte acceptera
  att ett land-

 185. -där man investerat så mycket blod,
  pengar och politiskt engagemang-

 186. -att regeringen och de här städerna
  föll och att det fortsatte.

 187. Utan då inledde presidenten-

 188. -militära flygoperationer
  från den 8 augusti i fjol.

 189. Man kan diskutera hur framgångsrika
  de är, men de har medfört-

 190. -att ISIS framryckningar
  i många avseenden har försvårats.

 191. I vissa fall har de drivits tillbaka.

 192. Den USA-ledda koalitionen beräknas ha
  utfört över 3 200 olika flygangrepp-

 193. -mot ISIS på olika ställen.

 194. Det finns drygt 60 länder i det
  USA kallar koalitionen mot ISIS.

 195. Men bara en liten del
  deltar militärt.

 196. Av bombningarna i Irak beräknas USA
  göra 70 % av alla bombräder.

 197. Så småningom
  börjar bombräder även i Syrien.

 198. Där är det tydligen 90 %
  som görs av amerikanarna.

 199. Återigen kan man diskutera
  styrkan i den här koalitionen.

 200. Det kompliceras av att regeringen
  i Irak också stöds av Iran.

 201. Vilket USA inte önskar. Det finns ett
  komplicerat spel mellan Iran och USA-

 202. -om i vilken utsträckning
  man ska stödja de framgångar-

 203. -som man vill att regeringen i Irak
  ska ha. Mycket komplicerad situation.

 204. Det finns i storleksordning
  3 000 amerikanska soldater i Irak.

 205. Det kan bli ytterligare några fler-

 206. -men en stor markstyrka
  kan jag inte föreställa mig.

 207. Däremot kommer USA
  att stödja nya attacker mot ISIS.

 208. Inte minst återtagandet av Mosul-

 209. -som kommer att inledas nån gång
  under andra halvåret, rimligen.

 210. Den fjärde säkerhetspolitiska
  utmaningen för USA-

 211. -är förhandlingarna med Iran.

 212. Om en begränsning
  av kärnvapenkapaciteten.

 213. Även här var Obama 2009
  beredd att förhandla-

 214. -med Irans folk och ledare. Han
  fullföljer även den här linjen.

 215. Den här frågan kan man prata om
  i tre dagar, inte i tre minuter.

 216. Min bedömning
  är ändå att det som nu-

 217. -verkar bli
  innehållet i ett troligt avtal-

 218. -är mer långtgående
  än jag kunde föreställa mig.

 219. Om allt går igenom och iranierna
  går med på alla bestämmelser-

 220. -och tillåter
  inspektörerna från IAEA.

 221. The International
  Atomic Energy Agency.

 222. Då kommer Iran att ålägga sig
  betydligt fler restriktioner-

 223. -på sitt kärnenergiprogram
  än jag trodde var möjligt.

 224. Om det är korrekt och avtalet
  går igenom är det en klar framgång-

 225. -för Obamas förhandlingslinje.

 226. Här finns dock
  inrikespolitiska problem-

 227. -där Kongressen, främst
  republikanerna, motsätter sig detta.

 228. Det finns ett sätt att behandla
  avtalet om det gås igenom.

 229. Det går igenom den 30/6.

 230. Det innebär att Kongressen kan rösta
  om huruvida de accepterar avtalet.

 231. Om de röstar nej
  kommer presidenten inlägga sitt veto.

 232. Då kommer minst en tredjedel av
  minst en av kamrarna att rösta mot.

 233. Presidenten kan då driva igenom
  avtalet oavsett vad Kongressen gör.

 234. Det är med inrikespolitiskt
  manövrerande republikanerna visar-

 235. -sin motvilja
  mot en del av Obamas agerande.

 236. Afghanistan måste man säga något om.

 237. Jag funderade igår. Var får man fram
  data om Afghanistan?

 238. Den här kan man studera,
  från försvarsdepartementet.

 239. "Progress Toward Security
  and Stability in Afghanistan."

 240. Var 180:nde dag kommer en rapport
  från Pentagon till Kongressen.

 241. 120 sidor. Eller så kan man studera
  det Kongressen har inrättat:

 242. "The Special Inspector General
  for Afghanistan Reconstruction."

 243. SIGAR. 230 sidor varje kvartal. Hur
  går rekonstruktionen av Afghanistan?

 244. Vad har amerikanarna fått
  för de 107 miljarder dollar-

 245. -de har satsat under åren för att
  stödja afghanska säkerhetsstyrkorna-

 246. -det afghanska regeringsmaskineriet
  och en del humanitärt?

 247. Eller så kan studera rapporterna
  som generalsekreteraren i FN-

 248. -sänder till Säkerhetsrådet
  och Generalförsamlingen.

 249. "The situation in Afghanistan
  and its implications"-

 250. -"for international peace
  and security."

 251. Läget i Afghanistan är att det finns
  12 000 internationella trupper.

 252. Talibanerna har inlett
  sin våroffensiv.

 253. De attackerar till exempel
  staden Kunduz i norra Afghanistan-

 254. -där afghanska regeringen har svårt
  att få fram trupper för att motverka.

 255. Så instabiliteten kommer att fortgå.

 256. Trots en ny president som förefaller
  mer handlingskraftig än den tidigare-

 257. -och definitivt mer samarbetsvillig
  med amerikanarna är den tidigare.

 258. Men prognosen, så tentativ den är,
  kan inte vara annat-

 259. -än att instabiliteten fortsätter.

 260. Afghanistans BNI utgörs till
  cirka 50 % av internationell hjälp.

 261. Vad händer när den
  successivt avklingar, vilket den gör?

 262. Förmår Afghanistan
  bygga en stabil stat?

 263. Jag tvekar
  tyvärr fortfarande på detta.

 264. Frågan är om den här regeringen
  blir väldigt instabil framöver-

 265. -om talibanernas attacker
  blir ännu starkare.

 266. Är då USA beredda att på nytt
  sända trupp? Det tror inte jag.

 267. Så det är en negativ prognos tyvärr
  över Afghanistans framtid.

 268. Relationerna med Kina. Något ord.

 269. I vilken mån ska USA stödja
  Kinas ekonomiska utveckling-

 270. -och dess politiska integrerande
  i det politiska samarbetssystemet?

 271. Och i vilken mån ska USA balansera
  genom styrkekoalitioner-

 272. -mot Kinas ökade inflytande?
  USA:s agerande innehåller bådadera.

 273. De sista dagarna har ni kanske läst
  att USA har ingått-

 274. -en ny överenskommelse med Japan
  om försvarssamarbete.

 275. Där japanerna nu är mer beredda
  att agera internationellt-

 276. -även militärt än de tidigare
  hade tillåtelse att göra.

 277. Det här avtalet ingicks
  den 26/4 eller den 27/4.

 278. Det kan ses
  som en balansering mot Kina.

 279. För det andra förhandlar USA
  med många asiatiska länder-

 280. -om the Trans-Pacific Partnership.

 281. Ett handelsavtal
  där Kina är uteslutet.

 282. Amerikanska handelsprinciper skulle
  segra där och kineserna få det svårt.

 283. De skulle i viss mån motverkas,
  så ett slags balansering mot Kina.

 284. Tiden är på väg ut,
  så jag ska bara säga nånting kort-

 285. -om de två inrikespolitiska frågorna.
  Obamacare, den stora vårdreformen.

 286. Den första stora inrikespolitiska
  reformen egentligen i USA sen 1965.

 287. Problemet är att de som röstade för
  den reformen bara var demokrater.

 288. Inte en republikan i representant-
  huset eller senaten röstade för.

 289. Republikanerna försöker
  fortfarande motverka detta.

 290. En del är uppe i Högsta domstolen,
  och det kommer ett utslag under året-

 291. -som innebär att om man river upp
  den delen av Obamacare-

 292. -är hela systemet i gungning.

 293. Jag tror inte att Högsta domstolen
  gör det, men det är svårbedömt.

 294. Andra frågan är invandraramnestin
  som Obama proklamerade i november.

 295. I fjol, efter kongressvalet.

 296. Upp till fem miljoner människor
  som bor i USA utan legalt tillstånd-

 297. -kommer om detta går igenom att få
  någon sorts uppehållstillstånd.

 298. Även här är reformen föremål
  för domstolsförhandlingar.

 299. Presidenten har gjort det på egen
  hand och tagit en executive order.

 300. Frågan är hur det kommer att gå
  i domstolssystemet.

 301. Den är på gång i lägre instanser
  men ännu inte i Högsta domstolen.

 302. Den kommer att komma. Jag kan
  inte föreställa mig något annat.

 303. Då är frågan om presidenten kommer
  att få igenom sitt agerande eller ej.

 304. Några statsvetare har studerat
  det här med executive orders.

 305. Mellan 1943 och 2002 hade presidenten
  genomfört 4 086 executive orders.

 306. Av de 83 avgöranden
  som gick till domstol-

 307. -gick domstolarna emot presidenten
  i 17 % av fallen.

 308. Det finns en stark tendens
  i domstolsväsendet-

 309. -att respektera presidentmakten.

 310. Men frågan är om det här
  är ett undantag eller inte.

 311. Om presidenten misslyckas-

 312. -i något av de båda centrala
  inrikespolitiska avgörandena-

 313. -försvagas han inrikespolitiskt.

 314. Då blir det också svårare att
  driva en del av säkerhetspolitiken.

 315. -Okej, tack.
  -Stort tack. Väldigt intressant.

 316. Jag tänkte bara helt kort, Jan.

 317. Det som hände i höstas - att
  demokraterna förlorade båda kamrarna.

 318. Påverkar det
  Obamas handlingsutrymme under 2015?

 319. -Eller är det ungefär lika?
  -Ungefär lika, tycker jag.

 320. Det blir inte nån större skillnad
  i de avseenden jag talade om.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Säkerhetspolitiska prövningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Föreläsning med Jan Hallenberg som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han beskriver USA:s säkerhetspolitik under 2015. Han berättar om landets utrikespolitiska förhållande till andra länder samt inrikespolitiska utmaningar. Vilka frågor driver USA och vilken inställning har president Barack Obama till internationell politik? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Förenta staterna, Internationella relationer, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Säkerhetspolitik, Utrikespolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Öppningsanförande - vart är USA på väg?

USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, föreläser om Sveriges och USA:s relation. Han berättar om president Barack Obamas utrikespolitik och hur arbetet med Obamas visioner har realiserats. Obama har prioriterat dialog, partnerskap och mänskliga rättigheter. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Globalt maktskifte från väst till öst?

Johan Eriksson är forskningschef vid Utrikespolitiska institutet och redovisar olika teorier om var i världen makten kommer att ligga i framtiden. Kommer Kina att ta över? Kommer USA behålla sin position eller blir det en global maktbalans? Kanske kommer militär makt att ersättas med kultur och handel som viktigare inslag? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA och energirevolutionen

Niklas Rossbach är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om USA:s framgångar med utvinning av skiffergas och skifferolja. Eventuellt kommer landet att bli energioberoende. Vad innebär det för amerikansk säkerhetspolitik och för relationerna med Mellanöstern, Asien och Europa? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Säkerhetspolitiska prövningar

Föreläsning med Jan Hallenberg som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han beskriver USA:s säkerhetspolitik under 2015. Han berättar om landets utrikespolitiska förhållande till andra länder samt inrikespolitiska utmaningar. Vilka frågor driver USA och vilken inställning har president Barack Obama till internationell politik? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiken efter Obama

Journalisten Britt-Marie Mattsson har under lång tid bevakat amerikansk politik. Hon föreläser om presidentvalet i USA 2016. Eftersom det anses vara världens mäktigaste ämbete så är det intressant att försöka förutspå vem som tar över efter Barack Obama. Hur kommer utgången av valet att påverka resten av världen? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

De transatlantiska relationerna

Mike Winnerstig är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om europeisk säkerhetspolitik och amerikansk Europa-politik. Han säger att USA:s förhållande till Europa har varierat genom åren oavsett presidentens partibeteckning. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Paneldiskussion

Panelsamtal om presidentvalet i USA 2016. Vem vinner presidentvalet? Dagsläget i USA diskuteras och analyser görs av vilka faktorer som spelar störst roll för utgången av valet. Medverkande: Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan; Ginna Lindberg, Utrikeschef vid Sveriges Radio; Johan Eriksson, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet; Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet; Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 29 april 2015. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA:s roll i världsekonomin

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och ger här en bild av USA:s ekonomi. Han beskriver bland annat globaliseringens utveckling under de senaste 10-15 åren och demografiska utmaningar som flera länder står inför. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.