Titta

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Om UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med föreläsningar och diskussioner om USA och landets utvecklingstendenser. USA har fortsatt att vara en supermakt efter Sovjetunionens upplösning, men makten är på väg att delas med stater som Ryssland och Kina. Fortbildningsdagen ägde rum den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Vart är USA på väg? : De transatlantiska relationernaDela
 1. Min avhandling handlade om
  det jag ska prata om-

 2. -nämligen Europeisk säkerhet
  och amerikansk Europa-politik.

 3. Frågan har varierat väldigt mycket
  genom åren.

 4. Man kan, utan att överdriva, säga att
  det, i amerikansk Europa-politik...

 5. ...finns två konstanta dimensioner...

 6. ...som förekommer
  oberoende av presidentens partifärg.

 7. Det associeras med-

 8. -två internationalpolitiska
  förklaringsmodeller:

 9. Realpolitik och liberalism-

 10. -kopplat med andra moderna varianter,
  som konstruktivism och sånt.

 11. Det innebär
  att både realpolitiska faktorer-

 12. -och en massa ideologiska faktorer
  föreligger samtidigt.

 13. Det gör det besvärligt att reda ut.
  Det är enklare i andra länder-

 14. -där det finns en koppling
  mellan partifärg och utrikespolitik.

 15. Vi har också en inrikespolitik
  som spelar roll.

 16. En sak vi var inne på i morse
  är det här med isolationism.

 17. Den är marginaliserad just nu.
  Vi har en central aktör-

 18. -som tävlar om att bli republikansk
  presidentkandidat, Rand Paul.

 19. Han har libertarianska rötter
  och vill att staten ska vara liten-

 20. -och inte hålla på med krig
  eller satsa pengar på Pentagon.

 21. Han och farbröder
  som Patrick Buchanan-

 22. -och hans egen far,
  som också heter Paul-

 23. -är de enda som finns kvar av den
  isolationistiska tendensen i USA.

 24. När det gäller Europa-politiken...

 25. ...så fanns det inga jätteskillnader
  mellan presidentkandidaterna...

 26. ...under valen mellan 2000-2012.

 27. Skillnaderna var synen på Irak
  och delvis på Afghanistan-

 28. -men det fanns ingen större
  åsiktsskillnad vad det gällde Europa.

 29. När man pratar om europeisk säkerhet
  och USA måste man nämna Ryssland.

 30. Men så har det inte alltid varit.

 31. Vi hade från efterkrigstiden
  till kalla krigets slut en period-

 32. -när relationen mellan USA
  och Sovjetunionen var central.

 33. Det var nästan det enda
  vi höll på med i slutet av 80-talet.

 34. Det var en konstant analys
  av den relationen.

 35. Den försvann helt
  några år in på 90-talet...

 36. ...när USA var en aktör med en
  starkare ställning än man har i dag.

 37. De är fortfarande
  den starkaste aktören.

 38. USA är den starkaste aktören
  i världen i dag-

 39. -och så kommer det att förbli
  i många decennier framöver.

 40. Men då tänkte man inte på Ryssland.

 41. När jag var i Washington,
  ända fram till 2013-

 42. -var inte Ryssland
  en intressant fråga.

 43. Man blev alltid bortviftad när man
  nämnde Ryssland som ett problem.

 44. Nu har det blivit en central fråga,
  särskilt för Europa-politiken.

 45. Ni minns kanske Obama och Romneys
  debatter i valet 2012.

 46. Romney sa att Ryssland är ett problem
  och deras största motståndare.

 47. Obama skrattade ut honom och sa
  att 80-talet verkade vara tillbaka-

 48. -och förlöjligade Romney.
  Det kanske han ångrar i dag.

 49. Men även på den republikanska sidan
  finns oväntade Rysslands-vänner.

 50. Jack Matlock var Reagans ambassadör
  i Moskva under kalla kriget.

 51. En kongressman, Dana Rohrabacher,
  jobbade också åt Reagan.

 52. Han var talskrivare under en period.

 53. De två har tillsammans
  med några andra republikaner-

 54. -fört en mycket pro-rysk politik
  internt i Washington.

 55. Rohrabacher leder nåt som heter
  "Congressional Russian Caucus"-

 56. -och driver frågor om att Putin är en
  bra kille man kan göra affärer med-

 57. -och att det är dumheter
  att vara emot Ryssland.

 58. Det är inte Rysslands fel när det
  händer saker i Georgien och Ukraina.

 59. Det finns en spänning
  i det amerikanska politiska spektrat.

 60. Men icke desto mindre har
  Rysslands-politiken blivit viktig.

 61. Begreppet
  "den transatlantiska länken"-

 62. -får en att tänka på
  mer än bara säkerhetspolitik-

 63. -men i amerikanska ögon
  är det inte alltid så.

 64. Det är NATO som förkroppsligar den
  transatlantiska länken för USA.

 65. Det har alltid varit så.

 66. Man hade en period
  i slutet av 90-talet...

 67. ...där man i Europa,
  efter Irakkriget...

 68. ...laborerade med idéer om att EU
  skulle bli en stark militär aktör.

 69. Det finns ingen realism alls
  i såna planer, i mina ögon.

 70. Men man pratade om huruvida detta
  skulle kunna utmana nåt.

 71. Det sägs ofta att USA är helt
  dominerande i NATO.

 72. Man är absolut störst,
  för det är de i alla sammanhang-

 73. -men i en mellanstatlig allians
  som NATO så har alla vetorätt-

 74. -även Island
  som saknar militära styrkor.

 75. Under Irakkriget kom det upp,
  i NATO-sammanhang...

 76. ...diskussioner där Tyskland,
  Frankrike och även Belgien...

 77. ...lade in veto, eller gick i strid
  mot USA:s linje inom NATO.

 78. Det är fortfarande så,
  särskilt efter Ukraina-

 79. -att NATO har förtydligat sin roll
  som det huvudsakliga forumet i Väst-

 80. -för försvarspolitik.

 81. Det innebär att den attityd man hade
  från amerikansk sida-

 82. -om NATO som den transatlantiska
  länken, har förstärkts.

 83. Det är naturligtvis så,
  att för ett land som USA-

 84. -så har NATO:s utvidgning
  två stora fördelar-

 85. -oberoende av vilket politiskt fält
  man tillhör.

 86. Om man är liberalt sinnad
  och vill värna demokrati-

 87. -och alla staters rätt att välja
  säkerhetspolitisk framtid-

 88. -så säger man att NATO:s utvidgning-

 89. -är ett sätt att säkra demokratin
  i Europa.

 90. Woodrow Wilson kom med idén om
  att göra världen säker för demokrati-

 91. -och det var 100 år sen.

 92. Ryssarna spelar på
  att en utvidgning av NATO-

 93. -flyttar fram USA:s militära position
  i Europa.

 94. Det har inte östeuropéerna nåt emot.
  Det är därför de vill vara med.

 95. Men ryssarna ser den här saken
  genom en geopolitisk lins-

 96. -och då blir resultatet givetvis
  annorlunda.

 97. Sen har vi TTIP.

 98. Nu ska vi se
  vad tusan det står för...

 99. Den stora frihandelsövning-

 100. -som ska koppla samman Europa
  och USA på det ekonomiska planet.

 101. Man pratar om den - trots att den
  inte är färdigförhandlad...

 102. ...som nåt som kan förstärka den
  transatlantiska länken...

 103. ...genom framsteg vad det gäller
  frihandel mellan USA och Europa.

 104. När det gäller EU-

 105. -så kom delar av EU under 90-talet
  med idéer.

 106. Sverige hade en ambivalent hållning.
  Frankrike och andra länder-

 107. -ville skapa en oberoende Europeisk
  försvarsförmåga inom EU-

 108. -utanför NATO. Det gillade man inte
  från amerikansk sida.

 109. Alla administrationer hade en politik
  mot EU som kan sammanfattas så här:

 110. "Europeisk samarbete är bra så länge
  det inte underminerar NATO."

 111. Det gjorde att EU:s militära
  samarbete var dömd att misslyckas-

 112. -när det gällde rollen som
  territorialförsvarsaktör.

 113. EU och den gemensamma
  försvarspolitiken har haft fokus på-

 114. -operationer
  i vad som kallas "Långtbortistan"-

 115. -exempelvis Afrika, Indonesien
  och den typen av länder och områden-

 116. -och inte på försvaret av Europa
  på nåt konkret sätt.

 117. Det gäller alla de fyra senaste
  administrationerna.

 118. Båda herrarna Bush och Clinton...

 119. Förkortningarna varierade lite
  för vad EU höll på med-

 120. -men kontentan var: "Vi stödjer det
  här så länge det inte utmanar NATO."

 121. Det är
  en maktbalansteoretisk inställning.

 122. Man vill inte ha en aktör i Europa-

 123. -som kan dominera det transatlantiska
  samarbetet och NATO.

 124. Dock har man sen före 70-talet
  haft starka synpunkter på EU-

 125. -och EU-ländernas försvarsbudgetar.
  Detta upprepas ständigt-

 126. -från amerikansk sida
  och det finns en förklaring till det.

 127. Under kalla kriget stod USA för-

 128. -hälften av det europeiska NATO:s
  samlade militärutgifter.

 129. Fel! USA stod för ena hälften
  av hela NATO:s utgifter-

 130. -och europeiska NATO för den andra.
  Nu står man för 75 % av allt detta.

 131. Eftersom den amerikanska budgeten
  har minskat-

 132. -så har alltså de europeiska
  budgetarna minskat oerhört mycket.

 133. Det gör att Europa som helhet-

 134. -vilket inkluderar EU, europeiska
  NATO och länder som Sverige-

 135. -är mer beroende av USA än nånsin-

 136. -om vi ställs inför
  en militärt avancerad motståndare.

 137. Det är nyttigt att komma ihåg det.

 138. Sen har vi Ryssland. Reset-politiken
  har ni säkert hört talas om.

 139. Den här knappen överlämnades.
  Det är en fejkad tryckknapp-

 140. -med "återställning" på engelska och
  "återställning" felstavat på ryska.

 141. "Peregruzka" lär betyda överhettning
  snarare än återställning.

 142. Om det var ett fel
  var det oerhört klantigt-

 143. -eller låg det ett budskap i det?

 144. Den överlämnades av Hillary Clinton
  till hennes ryska kollega 2010.

 145. Syftet med det Obama sa
  i sitt Moskva-tal 2009-

 146. -var att tala om för Ryssland att de
  inte ville bråka med dem längre.

 147. Precis som professor Hallenberg sa
  om förhandlingsmodellen...

 148. "Man ska prata med sina motståndare."
  "Vi ska ha en gemensam linje"-

 149. -"mot de problem
  som är allvarliga för oss bägge."

 150. Vi ska glömma det bråk Bush hade med
  Ryssland angående Georgien-kriget.

 151. Man bröt nästan relationerna
  med Ryssland under hösten 2008.

 152. Så fort Obama hade kommit till makten
  började man tala om för Ryssland-

 153. -att man ville göra en nystart
  på relationen, en s.k. "reset".

 154. Det här är lite kul i dagsläget.
  Det här är ett direktcitat av Obama.

 155. "USA och Ryssland
  tävlar inte om intressesfärer"-

 156. -"utan vi är goda vänner
  som kan ha ett samarbete."

 157. Det var på en liberal grund.

 158. Det fanns goda skäl till det. Iran,
  terrorism, Afghanistan och kärnvapen-

 159. -är frågor där USA
  är beroende av Ryssland-

 160. -för att uppnå framgång.

 161. Iran har varit ett av de fall där det
  har uppnåtts viss framgång.

 162. Man har en annan relation till Iran-

 163. -och det kan bli en bra lösning.
  Terrorism är lite mer oklart.

 164. I Afghanistan hade man nytta av
  Ryssland i norra distributionsnätet-

 165. -där man kunde köra
  s.k. "ickedödlig materiel"-

 166. -från Östersjön eller motsvarande
  till Afghanistan på tåg.

 167. Det hade inte gått om man
  hade haft en sämre relation.

 168. Det här och reset-politiken
  underlättade-

 169. -operationer i Afghanistan.

 170. Kärnvapenfrågor är oklart-

 171. -då START-avtalet inte var nåt stort
  avtal. Det slöts för ett par år sen.

 172. Det här är det enda området
  där Ryssland kan hävda-

 173. -att man är i paritet med USA.

 174. Att vara i paritet med USA
  är Rysslands högsta mål just nu.

 175. Man vill ha samma relation
  som Sovjet hade under kalla kriget.

 176. Ryssland och USA ska göra upp
  om världens öde.

 177. Det är de som ska förhandla i Genève.

 178. Det är då man kan säga
  att man är en aktör som spelar roll.

 179. Där är vi inte än.
  Men det händer grejer.

 180. Allt det här ledde till ett kvirr.
  Jag nämnde Romney.

 181. Republikanerna fick ammunition
  mot Obama.

 182. Även om vi från svenskt håll tycker
  att förhandling med fienden är bra-

 183. -så var det många republikaner
  och östeuropéer som hävdade-

 184. -att Obama har missförstått Ryssland.

 185. Ryssland
  är en expansionistisk stormakt.

 186. Man kan inte förhandla med den
  och glömma sina vänner-

 187. -i Öst- och Centraleuropa,
  vilket man tyckte att Obama gjorde.

 188. Syrien var en vattendelare
  för den här relationen.

 189. Innan överenskommelsen
  om C-vapen i Syrien-

 190. -så hade man ett bråk mellan
  USA:s och Rysslands utrikesministrar-

 191. -och från Obama-administrationen
  började man ifrågasätta-

 192. -om den här förhandlingsinriktningen
  var bra eller inte.

 193. Men det är Ukraina
  och majdan-upproret...

 194. ...som var den stora vattendelaren.

 195. Där började Ryssland
  helt plötsligt mycket aktivt-

 196. -gå emot och på alla sätt motverka-

 197. -Amerikanska ansträngningar
  i Ukraina.

 198. Med kriget
  fick man en nystart för NATO.

 199. NATO var den centrala poängen för den
  amerikanska Europa-politiken igen.

 200. Det hade man inte trott
  att man hade behövt.

 201. Territorialförsvar kom i centrum.

 202. Efter ett antal NATO-möten som USA
  hade mycket att säga till om på-

 203. -hade man fokus på territorialförsvar
  även från NATO:s sida.

 204. Man skapar nya snabbinsatsstyrkor-

 205. -och roterar in amerikanska trupper
  till Baltikum.

 206. De kallas inte permanent baserade.

 207. Olika förband är där i ett halvår
  och byts sen ut av nya.

 208. Ofta gäller det
  de baser som finns i just Europa.

 209. De kommer mer sällan
  från amerikanska kontinenten.

 210. Den militära närvaron i Europa
  är inte särskilt liten.

 211. Det sägs ofta att USA håller på
  att lämna Europa. Det är inte sant.

 212. Mängden trupp är mycket mindre
  än under kalla kriget.

 213. Man har minskat från 340 000
  till drygt 70 000.

 214. Det stannar inte där. Det amerikanska
  försvarsdepartementet är stort.

 215. Man har 1,5 miljon anställda.

 216. Från Pentagon finns det 20 000
  civilanställda tjänstemän i Europa.

 217. Det är ohyggligt mycket.

 218. Det svenska försvarsdepartementet
  omfattar ungefär 150 personer.

 219. 20 000 man bara i Europa
  är en väldigt stor grej.

 220. Vi har det militära högkvarteret
  separat från försvarsdepartementet-

 221. -men ni ser storleksordningen.

 222. Sen pratar vi mycket
  om ombalansering.

 223. Man hade i retoriken en betydande
  ombalansering till Asien.

 224. Det är där ekonomin, människorna
  och tillväxten finns.

 225. En av åtgärderna man gjorde var-

 226. -att man drog ner två brigader från
  Europa som var stationerade här.

 227. Man lade ner dem
  i syfte att spara pengar.

 228. Alla stridsvagnar i Europa
  åkte hem till USA.

 229. Det var en symbolisk grej 2012
  som fick mycket uppmärksamhet.

 230. Den gav inte
  en motsvarande ökning i Asien-

 231. -men det blev mindre tunga förband
  här vilket är viktigt i sammanhanget.

 232. Det här har dock redan
  näst intill reverserats.

 233. Brigaderna är inte tillbaka men
  stridsvagnarna, i viss utsträckning.

 234. Man har börjat lagra stridsvagnar
  i Norge.

 235. Marinkåren har stridsvagnar i sina
  bergrum för förhandslagrad materiel.

 236. Man har militär materiel,
  såsom vapen och stridsfordon-

 237. -för att marinkåren lättare ska kunna
  göra nånting om de kommer hit.

 238. Jag nämnde
  permanent roterande styrkor.

 239. 1997 undertecknade man ett papper
  tillsammans med Ryssland-

 240. -där det står att NATO
  inte har någon orsak-

 241. -eller rimligt skäl för att
  stationera trupp eller kärnvapen-

 242. -på de nya NATO-medlemmarnas
  territorier.

 243. Det står: "Vi kan inte i dag, 1997,
  se nån anledning till detta."

 244. Avtalet är omtvistat.

 245. Många i Baltikum
  hävdar att man ska ta bort det-

 246. -eftersom förutsättningarna
  har ändrats drastiskt med Ukraina.

 247. Men den här rotationen
  gäller inte bara Baltikum.

 248. Man har alltid ett amerikanskt
  förband baserat i USA-

 249. -som roterar in ett kompani i taget
  till olika utbildningsanordningar-

 250. -eller militära baser i Europa.

 251. Trupperna har inte minskat sen 2012.

 252. Vi ser snarare en ökning
  men den har inte beslutats än.

 253. Med de roterande förbanden är det
  fler soldater från USA än tidigare-

 254. -vilket givetvis är direkt kopplat
  till Rysslands ageranden.

 255. Dessutom har man fått, vilket
  sannolikt kommer att permanentas-

 256. -en miljard dollar ytterligare per år
  för ökade kostnader-

 257. -för det amerikanska europakommandot
  i Stuttgart.

 258. 1 miljard dollar är inte mycket i
  Pentagons budget på 600 miljarder-

 259. -men det är nästan
  nio miljarder svenska kronor.

 260. Det är nästan lika mycket
  som hela den nya satsningen-

 261. -som vi gör i försvaret här.

 262. Det får man bara för
  de truppstyrkor man har i Europa.

 263. Om vi ska dra några slutsatser-

 264. -så ledde både Syrien och Ukraina
  till reset-politikens fall.

 265. Ingen pratar om reset längre
  i Washington.

 266. Ambassadören pratade om Ryssland
  som samarbetspartner i Iran-

 267. -men sen gick han in
  på rysk aggression.

 268. Han pratade inte om nya förbindelser
  med Ryssland-

 269. -utan mer instrumentellt
  i fallet med Iran.

 270. Det har gjort att Ryssland
  utmålas som en fiende-

 271. -eller hur som helst en motståndare.

 272. Man arbetar nu för
  att ta fram försvarsplaner-

 273. -både i EUCOM:s och NATO:s ram, mot
  rysk aggression i Baltikum och Polen.

 274. Det har krävt mycket internt omtag
  inom Obama-administrationen.

 275. Obama personligen-

 276. -var alltid emot att demonisera
  Ryssland och Sovjetunionen.

 277. Han var kritisk mot Reagan
  som gjorde det men med godare skäl-

 278. -och han var kritisk mot republikaner
  som ville demonisera Ryssland-

 279. -innan han själv blev vald. Det har
  krävt omtänkande från hans sida.

 280. Det har varit obekvämt
  inrikespolitiskt-

 281. -när det gäller Iran, Irak, ISIS
  och så vidare.

 282. Det har varit besvärligt att förklara
  Ryssland eftersom berättelsen i USA-

 283. -har varit: "Vi vann kalla kriget.
  Nu är Ryssland snälla."

 284. Nu är Ryssland ett problem som kräver
  mer militära resurser i Europa-

 285. -och vi vet inte
  hur länge det kommer att hålla på.

 286. Problemen efter Ukraina
  har blivit såna-

 287. -att samarbetet med Ryssland, på alla
  plan, har blivit väldigt svårt.

 288. Ambassadören var positiv i morse-

 289. -med diplomater är optimister
  så det förvånar mig inte så mycket.

 290. Jag tror mig veta att läget
  är rätt så annorlunda.

 291. Det här kommer att bestå i många år.
  Det blir en negativ spiral.

 292. Så fort USA vidtar en åtgärd
  så säger Ryssland:

 293. "Titta, de militariserar Europa.
  De är ute efter oss."

 294. Det finns tyvärr många ryssar som
  tror att väst, med NATO och USA-

 295. -planerar en invasion av Ryssland
  av Karl XII-modell.

 296. Det är tragiskt men det finns de
  som tror det på fullt allvar.

 297. De matas med det hela tiden
  i rysk media.

 298. Den här typen av ledsna ansikten
  är nog det vi kommer att se-

 299. -i den mån de träffas mer över huvud
  taget i nåt seriöst sammanhang.

 300. Tittar vi på den transatlantiska
  länkens framtid i stort-

 301. -så vill jag påstå att USA:s
  utrikes- och säkerhetspolitik-

 302. -i huvudsak styrs
  av EU-politiska problem.

 303. När nåt berör amerikanska intressen
  blir det ett problem för USA.

 304. Det finns de som hävdar-

 305. -att den här
  ombalanseringen till Asien-

 306. -leder till att man släpper Europa.
  Det har varit en vanlig berättelse.

 307. Fransmännen hade den attityden
  i början på 90-talet.

 308. I och med att Ryssland
  inte längre är aggressivt längre-

 309. -kommer USA att sticka hem och då
  måste Europa sköta sitt eget försvar.

 310. Därför ska EU bli den stora aktören.

 311. Det blev inte så men idén att USA
  lämnar Europa har varit vanligt.

 312. Jag tror inte på det,
  inte för att USA vill vara snälla-

 313. -utan för att de har EU-politiska
  problem som de själva måste hantera-

 314. -om de vill fortsätta vara en global
  stormakt och det tycks de vilja.

 315. Allianser är extremt viktiga.

 316. Även om Estland inte har
  nåt strategiskt värde alls för USA-

 317. -så är det lika viktig som Japan, då
  båda är militärt allierade med USA.

 318. Skulle Estland upptäcka
  att USA inte tänker skydda dem-

 319. -då skulle, Japan och Saudiarabien
  och en massa andra länder-

 320. -dra slutsatsen att det inte går att
  lita på den amerikanska alliansen-

 321. -vilket skulle leda till
  många rustningsspiraler.

 322. Även Japan skulle nog börja bygga
  kärnvapen om nåt sånt skulle hända.

 323. Det skulle inte vara lyckat vare sig
  för Japan eller Asien i allmänhet-

 324. -där Kina och Japan
  är historiska fiender.

 325. Försvinner
  säkerhetspolitiska problem i Europa-

 326. -så försvinner nog USA:s intresse
  för den stora militära närvaron.

 327. Men det tror jag inte
  de kommer att göra.

 328. Så länge Ryssland har revanschistiska
  ambitioner har vi problem här-

 329. -och det innebär att amerikanerna
  kommer att vara kvar.

 330. Både USA och Europa
  är av den här länken.

 331. USA vinner inflytande ganska billigt.
  Man är med i NATO och genom det-

 332. -har man också ett stort inflytande
  på Europeisk säkerhetspolitik.

 333. Och Europa vinner försvarsförmåga.

 334. Det är därför Europa har kunnat
  rusta ner de sista 25 åren.

 335. Man vet att USA finns där.
  Det är en obalanserad situation.

 336. Den har byggt på den implicita idén
  att båda parter vinner på detta.

 337. Det gör att jag tror att den
  transatlantiska länken är stark.

 338. Den appellerar till genuina
  geopolitiska dimensioner-

 339. -och de andra idéerna som
  ambassadören tog upp i morse.

 340. Delade värderingar,
  och vad han nu sa...

 341. Hans tal var lite spännande.
  Det verkade vara direkt inställt på-

 342. -att charma Margot Wallström.
  Det var bara mjuka fina värderingar-

 343. -och inget om trupper i Östersjön-

 344. -och att man hjälper balterna
  med militära saker.

 345. Men både det liberala
  och det realpolitiska finns där-

 346. -och därför tror jag att det är
  en, i grunden, hållbar relation.

 347. Tack.

 348. Stort tack, Mike. Otroligt spännande.

 349. Det var en aktuell presentation från
  vårt perspektiv här i norra Europa.

 350. Vårt säkerhetsläge
  här uppe kring Östersjön-

 351. -har försämrats drastiskt
  på bara ett par år.

 352. Kan man prata om en amerikansk
  säkerhetspolitik mot Sverige?

 353. -Har du fångat upp nån skiftning?
  -Ja, det gör det.

 354. Det finns ett större intresse, från
  amerikansk sida, för vad vi gör.

 355. Där har man haft en ganska försiktig
  linje beträffande vad vi borde göra.

 356. Vi samarbetar ohyggligt mycket
  med USA, vilket ryssarna vet om.

 357. Vi har haft en stor flygövning
  i Norrbotten-

 358. -där ett stort antal amerikanska
  stridsflygplan samövar med svenska-

 359. -under devisen "träna som du slåss,
  slåss som du tränar".

 360. Svenska, amerikanska, brittiska,
  norska och finska flygvapnet-

 361. -tränar för att möta
  en gemensam fiende.

 362. Det finns en central
  geostrategisk del av det här.

 363. Om nåt händer i Baltikum, så kan inte
  NATO eller USA enbart använda-

 364. -den smala strimma internationellt
  område som finns i Östersjön.

 365. Man blir tvungna att använda svenskt
  territorium vid en operation-

 366. -vare sig det är krig eller inte.

 367. Det ryska luftvärnet täcker en stor
  del av den baltiska kusten.

 368. Dag ett i en sån här operation,
  kommer vi att bli inblandade-

 369. -antingen
  genom att nån korsar vårt luftrum-

 370. -eller att stadsministern får ett
  samtal från Washington där man säger:

 371. "Vi tänker åka genom ert territorium.
  Det har ni väl inga problem med?"

 372. Den svenska solidaritetsförklaringen
  från 2009 måste då kicka in-

 373. -där det står att vi inte ska vara
  passiva vid försvar av EU-länder.

 374. De baltiska länderna är EU-länder och
  Estland tycker sig tillhöra Norden.

 375. Från dag ett är vi inblandade
  i den typen av konflikt.

 376. Då kan det gå väldigt fort.

 377. Där har vi
  ett tydligt amerikanskt intresse.

 378. Vi fortsätter det
  vid paneldiskussionen. Stort tack.

 379. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

De transatlantiska relationerna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mike Winnerstig är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om europeisk säkerhetspolitik och amerikansk Europa-politik. Han säger att USA:s förhållande till Europa har varierat genom åren oavsett presidentens partibeteckning. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Europa, Förenta staterna, Internationell politik, Internationella relationer, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vart är USA på väg?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Öppningsanförande - vart är USA på väg?

USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, föreläser om Sveriges och USA:s relation. Han berättar om president Barack Obamas utrikespolitik och hur arbetet med Obamas visioner har realiserats. Obama har prioriterat dialog, partnerskap och mänskliga rättigheter. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Globalt maktskifte från väst till öst?

Johan Eriksson är forskningschef vid Utrikespolitiska institutet och redovisar olika teorier om var i världen makten kommer att ligga i framtiden. Kommer Kina att ta över? Kommer USA behålla sin position eller blir det en global maktbalans? Kanske kommer militär makt att ersättas med kultur och handel som viktigare inslag? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA och energirevolutionen

Niklas Rossbach är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om USA:s framgångar med utvinning av skiffergas och skifferolja. Eventuellt kommer landet att bli energioberoende. Vad innebär det för amerikansk säkerhetspolitik och för relationerna med Mellanöstern, Asien och Europa? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Säkerhetspolitiska prövningar

Föreläsning med Jan Hallenberg som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han beskriver USA:s säkerhetspolitik under 2015. Han berättar om landets utrikespolitiska förhållande till andra länder samt inrikespolitiska utmaningar. Vilka frågor driver USA och vilken inställning har president Barack Obama till internationell politik? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Utrikespolitiken efter Obama

Journalisten Britt-Marie Mattsson har under lång tid bevakat amerikansk politik. Hon föreläser om presidentvalet i USA 2016. Eftersom det anses vara världens mäktigaste ämbete så är det intressant att försöka förutspå vem som tar över efter Barack Obama. Hur kommer utgången av valet att påverka resten av världen? Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

De transatlantiska relationerna

Mike Winnerstig är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och föreläser om europeisk säkerhetspolitik och amerikansk Europa-politik. Han säger att USA:s förhållande till Europa har varierat genom åren oavsett presidentens partibeteckning. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

Paneldiskussion

Panelsamtal om presidentvalet i USA 2016. Vem vinner presidentvalet? Dagsläget i USA diskuteras och analyser görs av vilka faktorer som spelar störst roll för utgången av valet. Medverkande: Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan; Ginna Lindberg, Utrikeschef vid Sveriges Radio; Johan Eriksson, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet; Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet; Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 29 april 2015. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vart är USA på väg?

USA:s roll i världsekonomin

Robert Bergqvist är chefsekonom vid SEB och ger här en bild av USA:s ekonomi. Han beskriver bland annat globaliseringens utveckling under de senaste 10-15 åren och demografiska utmaningar som flera länder står inför. Inspelat den 29 april 2015 i Utrikespolitiska institutets lokaler i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.