Titta

UR Samtiden - Svarta hål, mörk materia och universums gåtor

UR Samtiden - Svarta hål, mörk materia och universums gåtorDela
 1. Välkomna till PI-samtalen-

 2. -som vi spelar in på Karolinska
  institutets Hagströmerbibliotek.

 3. Vi ska tala om universums ursprung,
  universums framtid-

 4. -svarta hål, mörk materia,
  mörk energi...

 5. Alla dessa gåtor
  som gör att man fylls-

 6. -av nån slags existentiell svindel
  när man tänker på dem.

 7. Min första gäst är författare
  och professor i teoretisk fysik-

 8. -och forskar på
  mörk materia och mörk energi.

 9. Välkommen, Ulf Danielsson.

 10. Ulf, du har skrivit en bok,
  "Mörkret vid tidens ände"-

 11. -om mörk materia och mörk energi.
  Vad är detta, egentligen?

 12. Den mörka energin? Ja,
  boken handlar om den mörka energin-

 13. -och universums mörka sidor.

 14. Det finns en stor del av universum
  som vi inte har något grepp om.

 15. Det är bara en liten del
  av universums materia och energi-

 16. -som vi kan säga att naturvetenskapen
  hittills har studerat.

 17. Sen finns den mörka materian
  och energin som utgör det mesta...

 18. -I vilken mening är den mörk?
  -I att den inte syns.

 19. Den påverkar bara via gravitationen.

 20. Det är det enda sätt
  som den påverkar världen-

 21. -och som vi kunnat
  stifta dess bekantskap.

 22. Så "syns" innebär inte bara för ögat.

 23. -Den går inte att mäta.
  -Inte på något annat sätt.

 24. Vad den mörka energin gör,
  som utgör 70 % av universum-

 25. -är att få galaxerna att röra sig
  snabbare ifrån varandra-

 26. -men man vet inte vad det är.

 27. Men mörk materia är ändå materiell,
  låter det som.

 28. -Vi skulle kunna ta på den.
  -Ja... Den är fortfarande okänd.

 29. Det är bara via dess tyngdkraft
  som vi kan påvisa den.

 30. Där har man ändå lite mer idéer om
  vad det kan vara.

 31. Det kan vara nån ny typ av partikel,
  kanske nåt man skulle kunna skapa-

 32. -med hjälp utav partikelacceleratorn
  nere vid Cern, LHC.

 33. Nu när den har kommit i gång är
  en av dess viktigaste uppgifter-

 34. -att försöka förstå
  vad den mörka materian är.

 35. Att skapa mörk materia
  i de här kollisionerna.

 36. Okej, vi ska bjuda upp
  nästa gäst direkt.

 37. Hon är astronom och författare-

 38. -och skriver nu om att få barn
  att intressera sig för astronomi.

 39. Välkomna Marie Rådbo.

 40. För övrigt också känd
  från ett tävlingsprogram på tv.

 41. -Ja, det var ett tag sen.
  -Det är preskriberat nu.

 42. Alltså, jag har själv en liten kille
  på sex år-

 43. -som börjar fråga om universum.
  Vad fick dig att välja den här banan?

 44. Vad startade ditt intresse
  för universum, som barn?

 45. Tyvärr är sanningen den att
  som barn var inte jag intresserad-

 46. -trots en uppväxt på landet.

 47. Du och vår nästa gäst har tittat
  på stjärnor sen ni var barn.

 48. I efterhand har jag funderat på
  varför jag inte såg dem.

 49. Yrket var en tillfällighet.

 50. Sanningen är att jag skulle
  fylla ut min examen.

 51. Jag älskar matematik
  och räknade gjorde jag då och gör nu.

 52. Sen skulle jag fylla ut min examen.
  Frågan var med vilket ämne.

 53. Då gick det rykten på Chalmers-

 54. -att astronomitentorna var lätta.

 55. "Okej", tänkte jag.
  "Då fixar jag det snabbt."

 56. -Där blev jag fast.
  -Det var inte dina föräldrar...

 57. -Ingenting sånt.
  -Därför lär du ut hur man ska...

 58. Ja, då känner jag det väldigt starkt:
  "En sån tur att jag blev astronom."

 59. Det har berikat mitt liv oerhört.

 60. Jag vill dela med mig,
  framför allt till barn-

 61. -och stimulera intresset-

 62. -så att inte alla andra
  också ska missa detta.

 63. Intressant! Vi bjuder upp
  vår tredje gäst.

 64. Professor i astronomi,
  Bengt Gustafsson.

 65. Du skriver i en bok
  om en del av universum-

 66. -nämligen fenomenet svarta hål.

 67. Svarta hål är ett monster som
  har funnits i populärkulturen länge-

 68. -men om jag har förstått dig rätt
  är idén äldre än vi kanske tror.

 69. Vad kommer det ifrån ursprungligen?

 70. Det är svårt att säga,
  men vi vet att idén finns-

 71. -hos en engelsk präst
  och naturvetare-

 72. -som hette John Michell, verksam
  under 1700-talets andra hälft.

 73. Han skrev om svarta hål i den mening
  att han-

 74. -med Newtons mekanik,
  den förhärskande bilden av naturen-

 75. -kunde räkna ut att om man hade
  en stor massa i liten volym-

 76. -skulle ljuset, om det bestod av
  partiklar, inte kunna komma ut.

 77. Han visste
  att ljuset hade en viss hastighet.

 78. Här räckte inte hastigheten till
  för att det skulle orka ut.

 79. Det är inte
  de svarta hål vi talar om nu.

 80. De rör Einsteins relativitetsteori,
  som kröker ihop rumtiden-

 81. -omkring väldigt massiva objekt-

 82. -men grundidén är egentligen samma.

 83. Jag tror att man ska räkna gossen
  som upphovsman.

 84. Det kan ha spekulerats så innan-

 85. -alltså att det finns oerhörda djup,
  som ingenting kan komma ut ur-

 86. -den idén är gammal.

 87. Det är intressant att notera
  att de svarta hålen fick sin term-

 88. -på tidiga 60-talet,
  av fysikern Robert Dicke.

 89. Han läste om det så kallade
  svarta hålet i Calcutta-

 90. -som var ett fruktansvärt fängelse
  där mer än 100 personer kvävdes.

 91. De försökte komma upp till
  fönstergluggarna och lyckades inte.

 92. Då associerade han till objekten,
  som han kände till från fysiken-

 93. -till det här när ljuset
  försöker komma ut och inte kan.

 94. Här hade vi fångarna
  som inte kunde komma ut.

 95. Det svarta hålet i Calcutta
  har gett upphov till namnet.

 96. Egentligen är det väl inte ett hål,
  utan en väldigt massiv kropp?

 97. Ja, eller...
  - Kropp är svårt att säga.

 98. Ja, "hål" är en bra beskrivning.

 99. Är det inte en stjärna
  som blivit extremt tät?

 100. Oändligt, enligt
  relativitetsteorins beskrivning.

 101. Oändligt tät. Oändligt komprimerad.
  Om man kunde resa in i ett svart hål-

 102. -och kunde motstå de enorma
  gravitationsskillnaderna som finns...

 103. Om du åker med fötterna före
  drar det mer i dem än i huvudet.

 104. Men om du reser in i ett sånt objekt
  kommer du, på en viss tid-

 105. -till mittpunkten, men det är
  först där du möter materian.

 106. När man kommer
  innanför horisonten på hålet-

 107. -skulle det kännas som
  att falla ner i en djup brunn.

 108. Vid horisonten
  byter tid och rum plats-

 109. -så att riktningen in mot hålets mitt
  blir tiden.

 110. -Det betyder...
  -Solklart!

 111. När du kommer in är det tomt,
  men om en stund når du mitten-

 112. -och där finns all materia.

 113. Vänta nu, vänta nu...
  Vi talar om en stjärna-

 114. -som består av en viss mängd materia
  och som kollapsar.

 115. Vi har ändå ett objekt
  som är väldigt tätt-

 116. -och därmed har så hög gravitation
  att ljuset inte orkar lyfta.

 117. -Ja... Ungefär.
  -Då är det ett objekt, inte ett hål.

 118. Men objektet ligger i din framtid
  när du kommer in i hålet.

 119. Det ligger i din framtid
  till det ögonblick då tiden upphör-

 120. -när du krossas,
  med resten av stjärnan.

 121. -För att göra det invecklat...
  -För det var det inte nyss.

 122. Nej, det var elementärt.
  Det är den klassiska teorin-

 123. -alltså allmänna relativitetsteorin.
  Den är hundra år gammal.

 124. Men om du, som Ulf,
  håller på med strängar-

 125. -då är strängarna utbredda
  i ett ganska komplicerat nystan-

 126. -och det fyller upp innanmätet.

 127. En modern resenär
  skulle trassla in sig.

 128. -Är det inte så?
  -Frågan är om man skulle märka nåt.

 129. -Tur att vi slipper testa.
  -Vi vet inte hur de ser ut inuti.

 130. Så här, då: har ett svart hål
  utsträckning i rummet?

 131. -Kan man säga hur stort det är?
  -Absolut. Det kan man räkna ut.

 132. -De gamla beräkningarna...
  -Michell räknade ut det, i princip.

 133. -På 1700-talet?
  -Ja, men han trodde det var en radie.

 134. Det är lite knepigt med radie,
  eftersom rummet är så krökt.

 135. I stället kan man räkna ut ytan.

 136. Den ytan har man ett mått på,
  och den är samma som Michell fick.

 137. Om du skulle se
  ett svart hål framför dig-

 138. -skulle det likna ett svart klot.

 139. Stjärnhimlen blir deformerad,
  men det skulle likna ett klot.

 140. -Som en total solförmörkelse.
  -Ja, och om du rörde dig inåt...

 141. ...skulle det svarta växa.

 142. Sänker du dig ännu mer
  kommer det att omsluta dig.

 143. Det kommer se ut
  som att du är på väg ner i ett hål.

 144. Som astronom måste man säga
  att det där är väldigt svårt att se.

 145. Man måste vara ganska nära för att
  det ska verka ha utsträckning.

 146. Det vi som astronomer ser är
  verkningarna av det på omgivningen.

 147. Det ser vi, men vi ser inte-

 148. -själva den där lilla skivan
  avteckna sig mot bakgrunden-

 149. -förrän vi är farligt nära.

 150. Om vi har haft föreställningen
  sen 1700-talet-

 151. -hur lång tid tog det tills vi hade
  experimentella belägg?

 152. Vänta nu. Föreställningen dog
  och det berodde på-

 153. -att strax efter Michell och Laplace
  hade arbetat med det här-

 154. -fick man klart för sig
  att ljuset är inte partiklar.

 155. Ljuset är inte partiklar
  som bromsas upp i gravitationsfält.

 156. Ljuset är vågor,
  och då finns inga svarta hål-

 157. -i den klassiska newtonska meningen.

 158. Därför dog den här idén fram till
  Einsteins relativitetsteori.

 159. För hundra år sen, ungefär,
  återuppstår den i ny form.

 160. Det här är
  den vetenskapliga förklaringen-

 161. -men för folk i allmänhet
  kan man ha den enkla förklaringen-

 162. -att ljuset inte
  "orkar" ta sig ifrån.

 163. Jämför med att kasta en boll,
  så folk får ett hum om vad det är.

 164. -Sen kan man gå vidare.
  -Ja, precis.

 165. Det är så fantasieggande att man
  kan tala om det även med barn-

 166. -fast det är så komplicerat.
  Det är ändå så fantasieggande.

 167. Barn, och vuxna,
  frågar om svarta hål.

 168. Vad man än håller föredrag om
  får man höra mot slutet:

 169. "Du har inte sagt nåt om svarta hål."
  "Det skulle inte handla om det."

 170. Det kommer nästan alltid upp.
  För barn går det enkla att begripa.

 171. Jag tycker det är viktigt
  att enkelt och inte alltför fel...

 172. Relativitetsteorin tar vi inte
  för sexåringen.

 173. Inte så enkelt.
  Jag får höra när du tar det sen.

 174. Man ska ge svar
  som man kan gå vidare med-

 175. -så att man inte bara säger
  "Vänta tills du blir större."

 176. Att ge ett svar
  som är lagom för den åldern.

 177. Det är också viktigt
  för det är redan ute.

 178. Ungarna känner till det,
  men har mycket missuppfattningar.

 179. En av de vanligaste är att svarta hål
  åker omkring som kosmiska dammsugare-

 180. -och suger in allting.

 181. De är inte livsfarligare
  än vanliga stjärnor.

 182. De är relativt sällsynta.

 183. Det betyder att stjärnor är farligare
  än svarta hål.

 184. Visst fanns en föreställning
  när de startade partikelacceleratorn-

 185. -att det skulle
  skapas ett svart hål i den.

 186. Ja, den oron var aldrig seriös
  på nåt sätt.

 187. Det handlade om att en av de idéer
  om vilken ny fysik-

 188. -som kan finnas bortom
  den kända partikelfysiken-

 189. -är att det skulle kunna finnas
  extra dimensioner-

 190. -som var mikroskopiska,
  men ändå relativt stora.

 191. Det skulle ändra gravitationen
  på korta avstånd-

 192. -på så sätt att det skulle vara lätt
  att skapa små svarta hål.

 193. Små svarta hål som sen ganska snabbt
  skulle försvinna.

 194. Det är spännande
  om man hittar såna svarta hål-

 195. -men det skulle inte
  innebära nån fara.

 196. De skulle inte kunna börja växa
  och sen sluka jorden.

 197. Hur kan du vara så säker på det?

 198. Av det enkla skälet att det man gör
  på Cern med kollisionerna-

 199. -är på intet sätt något nytt.

 200. Det är första gången
  vi människor gör det här-

 201. -men i universum och vår atmosfär
  kommer det in partiklar-

 202. -som krockar med molekyler
  med ungefär liknande energiskalor.

 203. Det händer inget sånt,
  så experimentet är redan utfört.

 204. -Det har inte hänt nåt.
  -Begreppet flykthastighet...

 205. Den hastighet som krävs för att
  om man hoppar upp från planeten-

 206. -att man inte ska ramla ner igen.

 207. Är flykthastigheten för ett svart hål
  högre än ljusets hastighet?

 208. -Därför kan man inte uppnå den.
  -I den klassiska beskrivningen.

 209. Och du får rätt svar på storleken
  på det svarta hålet.

 210. Jag förstår.
  Det är därför ljuset faller tillbaka.

 211. Om vi ska ta nåt mer jordnära
  tänker jag på Rosettalandningen-

 212. -som ju gick så där,
  får man väl säga.

 213. Den lilla landaren
  landade på kometen-

 214. -men studsade upp igen,
  men inte så den studsade av.

 215. Den studsade upp
  och hamnade på fel ställe.

 216. Det var lättare att studsa
  än att landa-

 217. -eftersom kometen är så liten
  och har liten gravitation.

 218. -Den har låg flykthastighet.
  -Ja. Det var därför.

 219. Flykthastigheten var så låg
  att en människa kunde hoppa av den.

 220. Ja. Härlig känsla, kanske.

 221. -Det gäller att klamra sig fast.
  -Man får göra så här.

 222. Apropå det, har Rosettaprojektet-

 223. -gett oss nån ny kunskap
  om universum?

 224. Ett av skälen till att man ville
  skicka en sond till en komet-

 225. -var att man har diskuterat
  var vattnet på jorden kommer ifrån.

 226. Enligt de idéer vi har om
  hur planeterna bildades-

 227. -skulle det inte ha funnits
  något vatten alls.

 228. Då har en idé varit
  att det skulle komma från kometerna.

 229. Det var ett av skälen till
  att man ville undersöka det.

 230. Det andra är att kometer
  i stort sett är oförändrade-

 231. -sen solsystemets födelse.

 232. Kometerna bildades
  samtidigt med jorden-

 233. -så att genom att undersöka kometer
  skulle vi kunna få kunskap-

 234. -om hur jorden bildades.

 235. -Fick vi svar på frågorna om vattnet?
  -Än så länge är det svårt att säga.

 236. Landaren Philae hade problem-

 237. -och stannade på ett annat ställe
  än planerat.

 238. -Men den hann rapportera data.
  -I några timmar eller dagar, ja.

 239. Den första preliminära rapporten
  jag har sett-

 240. -är att vattnet har en annan isotop-
  sammansättning än vattnet på jorden.

 241. Nu är det för snabbt
  för att säga nånting om resultatet.

 242. Vi vet inte om den kommer tillbaka
  när den rundar solen.

 243. När man har hållit på med astronomi
  lär man sig-

 244. -att det är mer invecklat
  än man trodde.

 245. Mångformighet i universum är enorm.
  Se bara på planeternas månar-

 246. -så ser ni en massa olika världar
  med olika förhållanden.

 247. En komet kanske inte räcker.
  Man måste kanske titta på hundratals-

 248. -för att säga om vattnet på jorden
  har kommit från kometer.

 249. Det är ju så om man gör experiment.
  Det räcker inte med en gång.

 250. Det är i alla fall det
  som hittills kommit ut av det.

 251. Apropå planeterna och att
  få sina barn nyfikna på universum...

 252. Vad ska man börja med
  i vårt solsystem?

 253. Man ska börja med det
  som de själva frågar om.

 254. Jag har varit mycket ute i skolor
  och fick ofta frågan:

 255. "Vilken är din favoritplanet?"
  De har ofta det själva.

 256. 90 % av gångerna hade barnen Pluto
  som favoritplanet.

 257. -Som inte ens är en planet!
  -Nej.

 258. Den är populär fortfarande,
  trots att den är en dvärgplanet.

 259. Jag har funderat på varför.

 260. Om det är att vi vet så lite om den,
  att det triggar fantasin.

 261. Sen kan det vara att den är liten
  och ute i mörkret och ensamheten.

 262. -Det kan också appellera till barn.
  -Vilka är era favoritplaneter?

 263. Om Pluto...
  Den upptäcktes ju på 30-talet-

 264. -och är döpt efter Walt Disneys hund,
  inte efter den antika guden.

 265. Det fanns ett sånt samband,
  men upptäckaren ville ha hunden.

 266. Just det,
  men det är olika åsikter om det.

 267. -Det får vi kolla upp.
  -Jag ska visa var jag hörde det.

 268. -Vilken var din favoritplanet?
  -Jorden, eftersom vi bor här.

 269. -Om man inte får säga jorden.
  -Om man inte får...

 270. Då säger jag...
  Venus, den enda kvinnliga planeten.

 271. -Och Bengt?
  -Saturnus.

 272. Som elvaåring
  såg jag Saturnus i teleskop-

 273. -och den är helt osannolik!

 274. En sängkammarlampa som hänger där,
  alldeles för sig själv.

 275. Det är ganska konstigt, tyckte jag.

 276. -Ulf?
  -Då ska jag inte säga samma.

 277. Nånting som är vackert i teleskop
  är Jupiter.

 278. Man kan se gasbanden
  och månarna som dansar omkring.

 279. När man ska få barn intresserade
  av astronomi och naturvetenskap-

 280. -eller naturen i största allmänhet-

 281. -är det bra att ta med barnet ut
  under en riktigt mörk himmel.

 282. Jag tror att det inte är så många
  som bor i städer som får uppleva det.

 283. Jag är uppvuxen på landet
  och fick se en mörk himmel.

 284. -Allt färre får det.
  -Stadsbarn ser aldrig det.

 285. På 80- och 90-talet
  var jag ute i skolor-

 286. -och hade ett planetarium med.

 287. Eftersom jag bor i Göteborg
  var det mest runtomkring-

 288. -och jag märkte att många barn
  var rädda för mörkret-

 289. -för att de aldrig hade upplevt det.
  De hade aldrig sett en stjärnhimmel.

 290. Syftet var det du säger,
  att stimulera dem att gå ut.

 291. Då tycker jag att gå ut
  under stjärnhimlen, utan teleskop-

 292. -och bara uppleva den känslan.
  Den överträffar allt, egentligen.

 293. Sen kan det vara spännande
  att titta med teleskop-

 294. -men att börja där.

 295. Jag tycker att det borde alla göra,
  innan ni blir för skumögda.

 296. Gå ut en klar natt, utan månsken,
  på hösten.

 297. Leta reda på W:et,
  alltså Cassiopeia.

 298. Titta under det,
  så hittar ni några stjärnor på rad.

 299. Ta mellan de stjärnorna och W:et
  och titta med ert indirekta seende.

 300. Ni får alltså titta vid sidan om,
  så kan ni se en ganska stor fläck.

 301. Det är Andromedagalaxen.
  Då träffas näthinnan av ljus-

 302. -som varit på väg i två miljoner år.
  Det mest avlägsna objekt ni kan se-

 303. -med blotta ögat. Gör det!

 304. Får jag lägga till en sak?
  Det mest spännande med stjärnhimlen-

 305. -är mörkret som är mellan stjärnorna.

 306. För anledningen till
  att det är mörkt-

 307. -är att man ser så långt bort
  och så långt bakåt i tiden-

 308. -att vårt universum inte fanns.
  Detta slut är mörkt.

 309. Det mörker vi ser visar
  att universum hade en början.

 310. På det sättet kan man säga
  att mörkret är det mest spännande.

 311. -Det funkar även när det är mulet.
  -Utan mörker ser vi inte stjärnorna.

 312. Sen kan ni tänka på
  att när ni ser Vintergatan...

 313. Ni ska låta ögat vänja sig
  i en kvart, eller så-

 314. -och sen titta på Vintergatan,
  vår galax.

 315. Det hade inte funnits
  utan Ulfs mörka materia.

 316. Det är genom den mörka materian
  som galaxen har samlats ihop.

 317. Och för hundra år sen trodde vi
  att universum var Vintergatan.

 318. -Ja.
  -På hundra år...

 319. ...har vår världsbild vuxit
  miljarder, miljarder gånger.

 320. Ja, nu ska vi inte ta i.
  Det beror på.

 321. -Med dina multiversa...
  -Ja, då blir det rejält.

 322. Vi vet att det finns galaxhopar
  som består av miljarder galaxer.

 323. Nej, men det finns många galaxer
  i det synliga universum.

 324. Det finns miljardtals galaxhopar.

 325. Däremot, för hundra år sen,
  tror jag att de fysiker som fanns-

 326. -tänkte sig nog
  att universum var oändligt-

 327. -men att i denna oändliga värld
  fanns bara en galax, Vintergatan.

 328. Nu talar man om multiversum.
  Vad är det?

 329. Ja, det är en möjlighet
  att vårt universum inte är det enda-

 330. -utan att det kan finnas flera.

 331. Lite grann som du tog
  en historisk parallell:

 332. När vi för några hundra år sen
  började förstå att jorden var-

 333. -en liten del av ett universum
  som rimligtvis var mycket större.

 334. Jorden blev en planet i omloppsbana
  kring en stjärna.

 335. Vi upptäckte fler stjärnor
  och förstod att de bildar en galax.

 336. En galax bland många andra.

 337. Man kan tänka sig att det vi ser
  är en del av nånting mycket större.

 338. Det finns goda skäl att tro det,
  även om det är spekulationer.

 339. Får jag fråga: ordet universum
  betyder väl "allt som är"?

 340. Ja, på samma sätt som
  ordet atom betyder "odelbar".

 341. Återigen är det nåt
  som inte riktigt...

 342. Man utvecklar betydelsen av ordet.
  Tanken med multiversum är-

 343. -att det vi betraktar som universum,
  med de naturlagar som finns här-

 344. -är inte det enda.
  Det finns andra upprepningar av det.

 345. -Bengt?
  -Vi ska säga att många astronomer...

 346. ...tycker det är att ta i att säga
  att det finns många universa.

 347. Man menar att då ska vi inte bara ha-

 348. -ska vi säga likformighet,
  estetiska argument från fysikhåll-

 349. -utan nåt
  som vi verkligen kan observera.

 350. Tydliga tecken på det, alltså.

 351. Än så länge måste jag säga
  att vi inte har det.

 352. -Det är ren spekulation.
  -Ja, men inte grundade på estetik.

 353. Det är spekulationer grundade på
  matematiska, fysikaliska teorier-

 354. -som ännu inte är testade,
  men som är nåt spännande på spåren.

 355. Det är ett förslag.

 356. En inbjudan till att tänka
  utanför de etablerade ramarna.

 357. Ha i åtanke
  att vi kanske inte har gjort-

 358. -den sista upptäckten
  i geografisk mening.

 359. För mig är det en geografisk fråga,
  inte en fråga om teoriers skönhet-

 360. -utan en fundering på samma sätt som
  man för tusentals år sen funderade:

 361. "Finns det nånting
  på andra sidan havet?"

 362. Det finns ett skäl att fundera.
  Kanske är världen större än vi tror.

 363. -En ödmjuk fundering.
  -Marie?

 364. Det kan vara en ödmjuk fundering,
  men jag är mer inne på Bengts linje.

 365. Jag tycker vi har fullt upp
  med det universum vi utforskar.

 366. Visserligen kan jag köpa
  din liknelse med-

 367. -hur det har varit historiskt-

 368. -men för mig känner jag:
  vad har vi för sätt att testa detta?

 369. Observera eller
  enbart genom matematiska beräkningar-

 370. -om vi vill gå vidare med det här?

 371. För att man skulle göra det troligt
  måste man...

 372. De enda teorier
  som har haft en chans-

 373. -att foga ihop kvantmekanik
  och gravitation till en helhet-

 374. -där finns en naturlig förutsättning
  för universa med olika egenskaper.

 375. Det är nästan en följd av teorierna.
  Då måste man testa teorierna-

 376. -och visa att de ger förutsägelser
  i vårt universum som går att testa.

 377. Förutsägelser som kan vara
  av en slags statistisk art-

 378. -som bygger på
  att det finns flera olika universa-

 379. -där slumpen också kan
  spela en viktig roll.

 380. Det är finjusteringen
  som tycks finnas i vårt universum...

 381. Att naturlagarna är så väl anpassade
  till att liv ska kunna förekomma-

 382. -gör att man leds till en fundering:

 383. Kan det vara så att det är slumpen?
  En slump kräver flera universa.

 384. Jag skulle kunna ta en liknelse.
  Föreställ er att vårt solsystem-

 385. -föddes inne i ett stort svart moln-

 386. -där vi inte hade möjlighet
  att se någonting annat.

 387. Då skulle vi kunna dra slutsatsen
  att vår värld är den enda.

 388. Man skulle kunna fundera över
  varför det finns liv på vår planet.

 389. "Är inte det väldigt märkligt?"

 390. Då skulle säkert
  någon klok astronom fundera:

 391. "Kanske finns stjärnor
  nån annanstans?"

 392. "Kanske är sikten dold?
  Kanske finns någonting mer?"

 393. Det är den typen av funderingar
  som börjar komma i delar av fysiken.

 394. Där är jag helt med dig
  och det tycker jag är helt okej.

 395. Det är logiskt att gå vidare.

 396. Jag reflekterar mer över
  på vilket sätt vi kan testa det-

 397. -men jag tror inte
  att vi har de verktygen.

 398. Ungefär som i mitten på 1800-talet-

 399. -när en fransk naturfilosof,
  Auguste Comte, sa:

 400. "Vi kommer aldrig få reda på
  vad stjärnorna består av."

 401. Samtidigt
  upptäcktes spektralanalysen.

 402. Några år senare kunde man mäta
  vilka ämnen stjärnorna bestod av.

 403. Det är bara att hoppas
  att vi blir riktigt gamla.

 404. -Ja... - Bengt?
  -Jag ser det ungefär som Marie.

 405. Man ska naturligtvis kunna spekulera
  och har rätt att spekulera-

 406. -men om jag satt i molnet
  skulle jag säga:

 407. "Ja, det var en lockande tanke,
  men den blir inte min världsbild"-

 408. -"förrän jag ser
  de andra stjärnorna."

 409. Speciellt om jag skulle tvingas tala
  om så många stjärnsystem som 10^500.

 410. Det är väl så många universa
  du vill ha.

 411. Det är alltså en enorm ensemble
  av världar och misslyckade världar-

 412. -för att förklara
  vår enda lilla värld.

 413. Nu pratar du om estetik.
  Jag är rent ödmjuk.

 414. Framför allt vill jag förstå
  varför ser det så finjusterat ut.

 415. -Vad är din förklaring?
  -Jag vet inte.

 416. -Jag försöker, i alla fall.
  -Jag märker det.

 417. För mig är det estetiskt
  på ett speciellt sätt.

 418. Det är en princip
  som fungerar bra i fysiken:

 419. Att kräva väldig konsekvens
  av de naturlagar du känner till.

 420. Du pressar dem till det yttersta-

 421. -och visar, som Einstein gjorde,
  att då får man nånting nytt.

 422. Jag är osäker på
  om naturlagarna håller för det.

 423. De kanske inte beskriver världen
  tillräckligt väl-

 424. -för att vi ska använda dem
  för att förstå andra världar.

 425. Det är precis därför
  den nya fysiken kommer.

 426. Det är inte de gamla lagarna,
  utan nya teorier.

 427. Det är en berättigad
  och meningsfull fråga att ställa.

 428. Möjligheterna att mäta kan komma.

 429. Kan du principiellt föreställa dig-

 430. -vilken sorts test som skulle kunna
  ge belägg för hypotesen?

 431. Alla tester av naturvetenskap i dag-

 432. -är indirekta.
  Ta kvarkarna, till exempel.

 433. Alla är övertygade om
  att kvarkar existerar.

 434. Ändå finns ingen som kan påstå
  att de har sett en kvark.

 435. Det är alltid mätningar,
  som är beroende av teorier-

 436. -som ska hålla samman.

 437. Man kan göra olika mätningar
  och får rätt resultat.

 438. Har man en teori som bygger på
  att kvarkar existerar i någon mening-

 439. -och den teorin
  ger korrekta förutsägelser-

 440. -när det gäller mätningar,
  vilket alltid är blippar på skärm.

 441. Då tror man på teorin,
  att det finns en sanning i den.

 442. Man kan tänka sig en teori som-

 443. -som en förutsättning har existensen
  av andra universa-

 444. -som faktiskt går att testa
  i vårt universum.

 445. -På detta indirekta sätt...
  -Bengt.

 446. Kvarkarna är ett intressant exempel.
  Dem såg ju även uppfinnaren-

 447. -som en slags matematiska egenskaper,
  snarare än nåt som verkligen fanns.

 448. -Vem var uppfinnaren?
  -Gell-Mann, tänker jag på.

 449. -Du säger inte upptäckare.
  -Tills man har visat att de finns.

 450. -Jag förstår.
  -Sen kom spridningsexperimenten...

 451. ...under slutet av 60-talet,
  där man ser tecken på tre centra...

 452. ...i kärnpartiklarna.

 453. Det var tre kvarkar
  som skulle finnas enligt teorin.

 454. Därmed säger världens fysiker
  inom loppet av bara några år:

 455. "De finns verkligen!"

 456. Att en teoretisk uppfinning
  blir en verklig upptäckt-

 457. -är en process som är fascinerande
  och kan gå plötsligt.

 458. Vi kan rusa som en skock får
  i den nya riktningen.

 459. Det vill jag se
  när det gäller andra universa.

 460. När fick man belägg för svarta hål?

 461. Ja, det är intressant.

 462. Man fattar inte
  att det var belägg först:

 463. Kvasarerna, som ju är
  magnifika objekt-

 464. -som drivs av
  supermassiva svarta hål.

 465. Sen upptäckte man, under slutet av
  60-talet, andra kompakta objekt.

 466. Röntgenkällor som verkar vara
  stjärnor man inte ser.

 467. Då började många tro
  att svarta hål finns.

 468. -Men det var svårt att ta in.
  -Vi talar 1960-talet.

 469. Ja. De verkliga beläggen kommer
  sent 90-tal, tidigt 2000-tal.

 470. Man studerar rörelsen
  kring Vintergatans centrum.

 471. Där inne finns ett objekt,
  stort som solsystemet eller mindre-

 472. -som väger 3-4 miljoner solmassor.

 473. Det är ett väldigt tydligt belägg,
  så att då...

 474. -Ett svart hål?
  -Ja.

 475. Då blev de verkligen existerande,
  de här objekten.

 476. Så de är inte äldre än tio-tjugo år
  i nån slags empirisk mening?

 477. De har funnits i populärkulturen
  mycket längre.

 478. -De är svåra att se.
  -Per definition.

 479. -Det tog ett tag.
  -Det var väl ändå på 70-talet.

 480. De här röntgenkällorna,
  som Cygnus X-1...

 481. De slår vad då, de som håller på.

 482. Då brukar procentsatsen att de finns
  ligga på storleksordningen 70-80 %.

 483. Det fanns ändå folk
  som förnekade deras existens.

 484. De verkligt slutliga beläggen,
  så man kanske kan ge Nobelpris-

 485. -de kommer för drygt tio år sen.

 486. -Vem borde få Nobelpris för detta?
  -Det ska vi inte säga här.

 487. Jag förstår. Just det,
  ni sitter med och bestämmer det.

 488. -Inga kommentarer.
  -Nej, inga kommentarer.

 489. Rikets säkerhet, och så vidare.
  Åter till multiversum, då.

 490. Det börjar komma in
  i populärkulturen.

 491. Om jag förstår dig rätt:
  om det finns många multiversa-

 492. -har det också funnits
  många Big Bangs.

 493. Vårt Big Bang
  var inte början på alltet-

 494. -utan bara på vårt universum.

 495. -En rätt vardaglig händelse.
  -En baggis.

 496. Men då menar du att helheten, alltet-

 497. -har funnits oändligt länge?
  Eller har den börjat nån gång?

 498. Ja, det är nästa fråga-

 499. -men det är väl rimligt att tänka sig
  att det har existerat i all evighet.

 500. Vem vet? Man kan ta ett steg i taget
  i den här resan.

 501. Jag har tagit ett steg längre
  än Marie och Bengt, men sen...

 502. -Du har tagit 10^500 steg längre.
  -Frågan är hur långt man kan komma.

 503. -Marie.
  -Vi diskuterar ju multiuniversum.

 504. Det har spridit sig i samhället
  ganska snabbt.

 505. Det var ett entimmesprogram på tv
  för inte så länge sen om det-

 506. -och min granne kommer direkt
  och vill veta allt om multiuniversum.

 507. Jag säger att jag vet ingenting.
  Men det fångar människors intresse.

 508. -Ge honom telefonnumret till Ulf.
  -Det är många som har det numret.

 509. Du kan få mailboxen överöst.
  Om vi talar om att väcka intresse-

 510. -kanske man ska gå på multiuniversum.
  Det fångar.

 511. Nej, jag skämtar lite.
  Det som verkligen fångar intresset-

 512. -är många gånger det vi inte vet.

 513. Där det finns en osäkerhet.
  Det som är bortom vad vi vet.

 514. Då har jag en fråga:

 515. Om det är som du säger, Ulf, att
  helheten har funnits oändligt länge-

 516. -och så har det
  ploppat upp universa...

 517. Då kan man säga att allt
  som kan inträffa måste inträffa-

 518. -och det är inget konstigt
  att det finns liv.

 519. Det måste det göra nån gång.

 520. Ja, det är precis just den tanken
  som många har i bakhuvudet-

 521. -när man finner det här naturligt.

 522. Med all respekt för vårt universum,
  som ni företräder-

 523. -är det ändå, på något sätt,
  begränsat i sina möjligheter.

 524. Man kan bli lite förundrad över
  att naturlagarna är så finjusterade.

 525. Då måste det finnas, kan man tycka,
  nån förklaring på det här.

 526. Jag vill
  att den ska vara naturvetenskaplig-

 527. -och inte kräver nån finjustering,
  nån avsikt eller nåt liknande.

 528. Då är det naturligt att se
  vårt universum som del av nåt större-

 529. -där slumpen kan ge upphov
  till den rika variation som krävs-

 530. -för att naturlagarna ska vara
  av det slag vi ser i vårt universum.

 531. På samma sätt som en astronom tycker
  det är naturligt-

 532. -att vårt universum behöver vara
  rätt stort-

 533. -för att man med rimlig säkerhet
  åtminstone ska ha en jord-

 534. -med rätt avstånd från sin sol
  för att liv ska kunna uppstå-

 535. -och alla möjliga andra egenskaper.
  Det är en slump.

 536. Det finns ingen förklaring till
  varför jorden har rätt avstånd.

 537. Det är en slump. På samma sätt
  kan man vidga perspektivet.

 538. -Bengt.
  -Visst är det så, Ulf...

 539. Om det finns så många universum
  finns fantastiska möjligheter.

 540. Man bildar inte bara vårt universum,
  utan även konstiga saker-

 541. -inklusive kopior av vårt universum-

 542. -där jag bara råkar, till exempel,
  som Christer ha en ring i örat.

 543. Annars är det precis likadant,
  och så vidare.

 544. Det uppstår existentiellt intressanta
  och svåra problem.

 545. Chansen att det ska bildas en hjärna,
  fritt svävande i ett universum...

 546. Den chansen skulle vara väldigt god
  om man har 10^500 universa.

 547. Då skulle ungefär 10^300 universa-

 548. -kunna ha en sån hjärna.

 549. En fritt svävande hjärna? Okej.

 550. Det faktum att du får svårigheter
  att beskriva ett multiversum-

 551. -är inte ett argument
  för att det inte finns.

 552. Det kanske inte är fullt så stort,
  men det kanske finns några.

 553. Min poäng är:
  vi vet inte var gränsen finns.

 554. Det är naturligt att tänka sig
  att naturlagar kan variera-

 555. -och se ut på andra vis
  på andra ställen.

 556. Men om det är andra naturlagar
  blir det svårt att upptäcka dem.

 557. Sen är det spännande att du säger att
  vi lever i ett begränsat universum.

 558. -Det har vi aldrig hört innan!
  -Allting är relativt.

 559. När ni pratar om naturlagar
  är det i begränsad mening.

 560. När jag gör det menar jag det
  som vi nu uppfattar som naturlagar:

 561. Att elektronen har en viss massa
  och det finns vissa krafter.

 562. Idéerna bakom det här säger-

 563. -att det vi betraktar som naturlagar
  är något som kan variera.

 564. Övergripande lagar tillåter att
  partiklar ser ut på andra sätt.

 565. Hur ska då fysikböckerna se ut?
  En fysikbok för detta universum-

 566. -och en för ett annat.

 567. Ja, på samma sätt som förhållanden
  på jorden skiljer sig från Mars.

 568. Det blir olika meteorologihandböcker,
  men fysiken är densamma.

 569. Vänta nu, den svävande hjärnan
  måste vi prata mer om.

 570. -Hur kom den in i bilden?
  -Jag tog ett absurt exempel på...

 571. ...vad man kan få till om
  man har oändligt många möjligheter.

 572. -Du sa att det spekuleras om det.
  -Ja. Jag tänker inte vidareföra det.

 573. Svarta hål känns närmast trivialt
  jämfört med en svävande hjärna.

 574. -Med det är ingen som seriöst...
  -Nej.

 575. Det illustrerar svårigheterna
  med de här idéerna.

 576. Hur ska man konkretisera aspekter
  utav det här.

 577. Det populariseras för att illustrera
  vilka problem man råkar ut för.

 578. Får jag fråga en personlig fråga
  till er tre?

 579. Man kan få existentiell svindel,
  när man tänker på de här sakerna.

 580. Har ni upplevt det i negativa termer,
  alltså existentiell ångest?

 581. Bävan inför det här oerhört stora?

 582. Man möter det
  när man talar med andra människor.

 583. Vi är så hjärntvättade eller vana
  att vi försöker handskas med det-

 584. -men jag mötte det första gången
  när jag skrev om multiversa.

 585. Det var på 80-talet. Jag skrev en bok
  och använde jag ordet "universa".

 586. Sen fick jag en språkgranskare som sa
  att den formen finns inte.

 587. Då sa jag: "Vi uppfinner den."
  Sen fick jag beskriva idéerna.

 588. Då säger språkgranskaren:

 589. "Det är nog nånting
  som jag helst inte vill tänka på."

 590. Vi värjer oss,
  precis som vi värjer oss-

 591. -från andra obehagliga perspektiv,
  så värjer vi oss här.

 592. Som fackman vänjer man sig i stället.

 593. Hur är det med barn? Ska man vara
  försiktig med vissa berättelser?

 594. Man ska svara på det de frågar om.
  Däremot får man tänka sig för-

 595. -om man svarar på det här,
  så barnet inte får svårt att sova-

 596. -för att det är
  för stort att tänka på.

 597. Det finns många saker,
  som att solen ska slockna...

 598. Om barn lär sig att stjärnor slocknar
  kommer nästa fråga direkt:

 599. "Kommer solen att slockna?"

 600. -Det kommer den väl?
  -Ja, om fem miljarder år.

 601. Barn har inte den tidsuppfattningen.

 602. De vet inte om det är i morgon bitti-

 603. -och likadant är det med här.

 604. Man får vara noggrann
  med vad man säger, i skolan också-

 605. -så det är inte en lätt uppgift
  för en lärare.

 606. Barnen har väldigt mycket frågor.

 607. Men...vill de veta så ska de få veta.

 608. -Bengt?
  -Barn kan förvåna också.

 609. Jag talade om de mörka partiklarna
  i en skolklass för inte så länge sen.

 610. Då är det så att vi genomströmmas av
  åtskilliga miljoner såna partiklar-

 611. -varje sekund.
  Men de reagerar i regel inte med oss.

 612. En god vän till mig har räknat
  att ungefär en gång per minut-

 613. -kolliderar en av våra atomer
  med en sån här partikel-

 614. -och det blir en reaktion.
  Vi är inte helt okänsliga för dem.

 615. -Vad händer då?
  -Det är inte så farligt.

 616. Vi drabbas av
  mycket mer kosmisk strålning-

 617. -så det är
  förhållandevis bekymmerslöst-

 618. -men jag var lite orolig för
  vad ungarna skulle tänka.

 619. Sen frågade jag
  om de hade några frågor direkt efter.

 620. Då frågade de:
  "Vad är egentligen stjärnfall?"

 621. Det ville de veta.
  Det var en mer aktuell fråga.

 622. Jag tror att de här perspektiven
  inte är så skrämmande.

 623. De har andra frågor som upptar dem.

 624. Är det inte så att om man är
  ute i rymden, som Christer Fuglesang-

 625. -att man ser blixtar om man blundar?
  Vad är det, egentligen?

 626. -Kosmisk strålning.
  -Som vi inte ser här.

 627. Jag tror han har berättat det.

 628. Jag är inte så bekymrad över
  att tala med barn-

 629. -för det finns mer närliggande saker,
  det man ser på tv med krig-

 630. -närstående, farmor som dör...

 631. Saker som är mycket svårare
  att hantera än de här sakerna.

 632. Jag tror att det blir
  mer som en spännande lek-

 633. -som triggar fantasin
  om man hanterar det rätt.

 634. Jag måste säga att jag har aldrig
  gripits av nån existentiell ångest-

 635. -utav de här frågorna.
  För mig är det bara stimulerande.

 636. Just den här känslan
  utav att vi vet så lite-

 637. -att det finns så mycket kvar-

 638. -det bara gör mig extatisk
  utav entusiasm inför det hela.

 639. Man känner sig som en del
  utav nånting fantastiskt-

 640. -snarare än
  att man känner sig som liten.

 641. Det blir mer som en delaktighet
  i ett universum eller multiversum.

 642. Hur många har du?
  Jag känner precis som du-

 643. -att jag är en kugge i hjulet
  och det är jättespännande.

 644. Jag skulle vilja tillägga en sak
  apropå det här med redaktör.

 645. I en barnbok
  skriver jag om stjärnorna-

 646. -och att de slocknar
  och det föds nya.

 647. När man kommer till solen blev det
  den här problematiken.

 648. Då sa redaktören: "Vi kan inte skriva
  att solen slocknar."

 649. Sen kom vi på hur vi skulle göra.
  "Solen kommer att slockna"-

 650. -"men lyser ännu
  när dina barnbarnsbarnbarns..."

 651. Jag tror vi skrev det på fem rader.

 652. Vi vet inte om några barn
  som tagit illa vid sig.

 653. Det finns sätt att hantera det.
  Då fick de perspektiv, liksom.

 654. Att säga ett antal år
  ger inga perspektiv-

 655. -utan man måste relatera det
  till det som är i deras vardag.

 656. -Bengt?
  -Jag har mött en existentiell ångest.

 657. Det var i ett sånt här sammanhang,
  under 80-talet-

 658. -när de svarta hålen kom på mjölken.

 659. Det var Cygnus X-1 som avbildades
  och det stod om svarta hål.

 660. Då satt jag vid en jourtelefon
  vid Stockholms observatorium.

 661. Då kom det ovanligt mycket samtal.

 662. Det var inte bara
  "Vad är det för stjärna jag ser?"-

 663. -utan också om det svarta hålet.

 664. Då märker man snart
  att rätt många av samtalen-

 665. -handlade om att hålet på mjölken
  projicerades på andra svarta hål-

 666. -i de här människornas sinnen.

 667. De väcker såna känslor
  och det möter man som astronom.

 668. Precis. Jag tänker tillbaks till där
  vi började med mörk materia.

 669. Nu säger ni att mörk materia
  går igenom oss utan effekt-

 670. -men mörk energi, då?
  Är det nåt vi borde oroa oss för?

 671. Nej, inte det heller.
  Inget av det är farligt på kort sikt.

 672. Det handlar om miljarder års sikt.

 673. -Vi borde veta vad det är.
  -Ja, av ren nyfikenhet.

 674. -Vet vi mer om mörk materia?
  -Ja. Egentligen vet vi inget om det.

 675. -Du har skrivit en hel bok om det!
  -Jag kan skriva flera.

 676. Det är spekulationer, men för
  mörk materia finns mer att ta på.

 677. Den har mer struktur.

 678. Den är i stora moln
  kring galaxhoparna och galaxerna.

 679. -Skulle vi kunna skapa mörk materia?
  -Det är det man hoppas...

 680. ...för att se om vi förstår
  vad det är. Vi kan vara på fel spår.

 681. Det kanske är nånting helt annat.

 682. Där finns konkreta möjligheter
  att försöka se vad det är.

 683. Man försöker också fånga partiklarna
  med detektorer.

 684. Men det är partiklar, i alla fall.
  Är det nya elementarpartiklar?

 685. Det är nya typer av partiklar
  som förutsägs av vissa teorier-

 686. -när man försöker gå bortom
  standardmodellen för partikelfysik.

 687. Upptäckten av de nya partiklarna
  skulle vara viktig för teorierna-

 688. -som ser det som naturligt att
  universum är större än vi tror.

 689. Mörk energi, då... Vad är det?

 690. I vilken mening skiljer det sig
  från vanlig energi?

 691. Vad man har upptäckt och det är
  den enda observationella upptäckten-

 692. -är att
  universums expansion accelererar.

 693. Det är som en kraft som skjuter på,
  snarare än bromsar som gravitationen.

 694. Det tolkar man som att det finns
  nån slags energi i tomheten-

 695. -som utövar det här trycket
  och får allt att röra sig.

 696. Man kallar det "mörk energi".
  Det går tillbaka till Einstein-

 697. -och den konstant han införde
  i den allmänna relativitetsteorin-

 698. -för att få ett statiskt universum,
  som man trodde att det var.

 699. -Hans största misstag.
  -Ja...

 700. ...eftersom han sen insåg
  att universum expanderar.

 701. En annan sak som gjorde att Einstein
  kallade det sitt största misstag var-

 702. -att det ändå inte hade funkat.

 703. Konstanten hade inte kunnat
  upprätthålla balansen.

 704. Det hade rasat i väg.

 705. Det är 100-årsjubileum
  av allmänna relativitetsteorin.

 706. Den lanserades 1915, eller hur?
  - Du ville säga nåt?

 707. Ja, jag är inte rädd för mörk energi,
  men det vore bra att veta vad det är.

 708. Om det är ett extra fält
  som driver expansionen-

 709. -så har vi ingen koll på
  ens det tecken fältet har.

 710. Det kan ändra tecken
  och dras ihop igen.

 711. Det har en viss betydelse
  om universum skulle kollapsa.

 712. Det skulle den mörka energin
  kunna åstadkomma.

 713. -Så det vet vi inte.
  -Nej.

 714. -Men då finns ju andra universa.
  -Ja, kanske det.

 715. Det är ändå en tanke
  som stämmer till ödmjukhet-

 716. -det faktum att det som all vetenskap
  har handlat om är fem procent.

 717. 95 procent vet vi inte vad det är:
  70 % mörk energi, 25 % mörk materia.

 718. Vi vet så oerhört lite om vår värld-

 719. -inte minst hur stor den är,
  men också vad den består utav.

 720. Det är liksom min ingång i det här:

 721. Man befinner sig i en värld
  som man inte känner.

 722. Där är vi helt överens. Astronomi
  grundar sig på de fem procenten-

 723. -liksom all litteratur
  och all forskning.

 724. Är det representativt för universum?
  Visst är det spännande.

 725. Det är så, i alla fall för mig-

 726. -att vi visste mer om universum
  när jag var student-

 727. -än vi vet i dag.

 728. Eftersom vi inte visste
  vad vi inte visste då.

 729. Får jag avsluta med en liten fråga
  och höra vad ni svarar på den:

 730. Varför finns det nånting,
  snarare än ingenting?

 731. Vore inte det enklare,
  ur nån slags fysisk mening?

 732. Det är en av de besvärligaste
  frågorna att besvara som naturvetare.

 733. Man kan fundera över om frågan går
  att formulera meningsfullt-

 734. -på ett vetenskapligt sätt.
  Ändå är den intressant.

 735. -Jag vet inte.
  -Du har ingen hypotes?

 736. -Spekulativ, må vara.
  -Nej, jag fixar inte den.

 737. -Och ni andra?
  -Du får sista ordet. Jag tar först.

 738. För att gå vidare med idén
  som Ulf talar så mycket om-

 739. -alltså de väldigt många världarna,
  så är det klart att-

 740. -vi kanske sitter i en speciell värld
  med speciella naturlagar.

 741. De flesta världar är
  inte alls så speciella som vår.

 742. I så fall är den här egenskapen,
  att vi finns-

 743. -att vi sitter här
  och ställer den frågan...

 744. Ja, svaret är: det var en liten chans
  att det skulle finnas nåt.

 745. Men var skulle vi annars sitta
  och ställa frågan?

 746. Det mesta är kanske icke-existerande.

 747. Kan det vara så här:

 748. Någonting kan se ut på många sätt,
  men ingenting bara på ett sätt.

 749. Därför är det mer sannolikt
  att det finns något.

 750. Så skulle det kunna vara.
  Så skulle det kunna vara, ja.

 751. -Vad är ditt svar?
  -Nu är det verkligen existentiellt.

 752. Jag menar...
  Annars satt vi ju inte här.

 753. Jag har inget klokare svar.

 754. Som naturvetare
  är det svårt att tänka på det sättet.

 755. Materian finns
  och den vill vi undersöka.

 756. -Även den vi inte känner till.
  -Tack för att ni kom.

 757. Tack för att ni kom.
  - Tack för att ni tittade.

 758. Text: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Svarta hål, mörk materia och universums gåtor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Samtal om universums ursprung och framtid, om svarta hål och mörk materia. Det finns en stor okänd del av universum som vi inte har grepp om, menar Ulf Danielsson som är professor i teoretisk fysik. Han förutspår att vi står inför en revolution inom fysiken där bilden och betydelsen av den mörka materian så sakta börjar klarna. Övriga samtalsdeltagare är Marie Rådbo, astronom och författare, och Bengt Gustavsson, professor i astronomi. Moderator: Christer Sturmark. Inspelat den 8 maj 2015 på Hagströmerbiblioteket i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik > Astronomi
Ämnesord:
Astronomi, Naturvetenskap, Svarta hål
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Mer allmänbildande & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Universum - vad bildade bör veta

Astronomen Marie Rådbo beskriver hur kunskaperna om universum har utvecklats sida vid sida med idéhistoria och kultur och ger en lustfylld introduktion till astronomi. Hon talar om månen, våra närmaste planeter, vintergatan och andra galaxer. Hon menar att för att verkligen vara bildad måste man "se hela bilden - både jorden och universum". Arrangerat och inspelat av Göteborgs universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna UR Samtiden podd - Spräng gränserna

En ny sorts optik

Med centralt synfältsbortfall, skotom, förlorar man synen i den mittersta delen av näthinnan. Däremot finns det ofta synrester i de perifera delarna. Linda Lundström och hennes forskarlag på Tekniska högskolan i Stockholm testar nu hur man kan ta tillvara på detta och förbättra synen med hjälp av nya mätmetoder och specialslipade glasögon eller linser. Inspelat på Stockholm Waterfont den 4 maj 2019. Arrangör: Synskadades riksförbund.