Titta

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Om UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Föreläsningar och diskussioner från konferens om skillnader mellan män och kvinnor. Finns skillnader och hur ser dessa i så fall ut? Vi får inblick i feminismens historia och i den senaste biologiska och genusvetenskapliga forskningen om skillnader mellan könen. Hur ska vi uppnå jämställdhet och varför? Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader? : Biologi eller social konstruktion?Dela
 1. Först har vi Gertrud Åström,
  som är frilansande samhällsvetare-

 2. -med ett företag som hon ville kalla
  Veta hut.

 3. Men det gick inte, så det heter
  Heta hut AB i stället.

 4. Hon är VD för Ordfront, var
  ordförande i Svensk Kvinnolobby-

 5. -och har varit regeringens
  jämställdhetsutredare.

 6. Sen blev det återbud
  från Ivanka Savic, dessvärre.

 7. Möjligen kan Germund Hesslow ta upp
  nånting av hennes forskning-

 8. -om hur vi reagerar på feromoner.

 9. Doftämnen som vi inte vet
  att vi doftar.

 10. Germund är neurofysiolog och filosof-

 11. -och har sysslat mycket med
  kognitionsforskning-

 12. -men har en bred repertoar på sin
  samhällsdebatterande agenda.

 13. Sist kommer Marcus Prifits,
  som är kemist.

 14. Kemist och håller på med
  kvinno- och mansfrågor.

 15. Roligt med en naturvetare i det som
  anses vara andra fakulteters domäner.

 16. Han har skrivit böcker med koppling
  till manligt/kvinnligt.

 17. Den senaste heter "Det otäcka könet".

 18. Han kommer att prata under rubriken-

 19. -"Man föds inte till man, man gör sig
  till det". Det lovar gott.

 20. Först i talarstolen: Gertrud Åström.

 21. Ni får alla en varm välkomstapplåd.

 22. Tack ska ni ha. Tack Hjärntrusten och
  Kungliga fysiografiska sällskapet-

 23. -för att jag fick den stora äran
  att inleda den här konferensen.

 24. Mitt uppdrag har blivit
  att introducera begreppet genus-

 25. -som har bäring på alla temata
  som vi ska behandla under dagen.

 26. En del av konferensens tema:
  Kvinnligt/manligt - skillnader.

 27. Men det är förstås också
  ett kanonviktigt begrepp-

 28. -för den här sektionen.
  - Jag håller helt med dig, Peter.

 29. Det är inte biologi
  eller social konstruktion.

 30. Det är biologi och
  social konstruktion.

 31. Men det vi sysslar med
  som intresserar oss för jämställdhet-

 32. -är hur det hänger ihop. Det är då
  man behöver begreppet genus.

 33. I dag utgår jag från min erfarenhet
  som i hög utsträckning handlar om-

 34. -att jobba för jämställdhet.

 35. Men jag har min bas bl.a.
  på Stockholms universitet.

 36. Jag ska utgå från och snurra kring
  tre slutsatser-

 37. -som jag har tagit mig friheten
  att dra.

 38. Och som jag bygger mitt arbete på.
  Det första är-

 39. -att det är en mänsklig egenskap
  att reagera på orättvisor.

 40. Det är ren biologi.
  Den andra slutsatsen är-

 41. -att politik som är byggd på
  principer som utmanar orättvisor-

 42. -är steget efter att ha upplevt
  orättfärdigheten.

 43. Sist kommer teori. Så först
  kommer erfarenhet, sen politik-

 44. -sist kommer teori
  på det här området.

 45. Vi börjar med det första:
  uppleva orättvisor.

 46. Eftersom tiden är knapp vill jag säga
  min slutsats med en gång.

 47. Det är kanske bäst att drämma till
  så det blir lite liv i luckan.

 48. Att känna igen och reagera på orätt-
  färdighet är en mänsklig egenskap.

 49. Det är biologi.

 50. Att säga att orättfärdigheten
  är en naturlig ordning-

 51. -är däremot konstruktion.

 52. Men det är hur man är inordnad
  i den konstruktionen-

 53. -som bestämmer vad vi vill göra.
  D.v.s. positioneringen driver-

 54. -vårt eventuella intresse
  att bryta den över-/underordning-

 55. -som vi har känt av
  eller har erfarenhet av.

 56. Är detta ett nytt fenomen?
  Nej, det är allmänmänskligt.

 57. Jag tänkte dela med mig
  av några föregångare-

 58. -som visade att de reagerade på
  och visste-

 59. -att den plats
  som de var inplacerade i-

 60. -var en orättfärdig konstruktion.

 61. Christin de Pizan känner många till.

 62. Hon levde för typ 600 år sen.

 63. Hur uttryckte hon att hon visste att
  det var en orättfärdig konstruktion?

 64. Hon tackade sin lyckliga stjärna
  att hon blev änka vid 25.

 65. När hon blev gammal, skrev hon-

 66. -att hon har lyckosamt avvärjt
  alla friarförsök.

 67. Hon levde som änka
  och var glad över detta.

 68. Ett annat exempel är Olympe de
  Gouges. 200 år tillbaka i tiden-

 69. -under franska revolutionen.
  Hon visste också-

 70. -att det var en social konstruktion
  som var orättvis som hon levde under.

 71. Hon var den första som skrev tankarna
  om kvinnors mänskliga rättigheter.

 72. Dock tror jag inte att hon var nöjd.
  Jag tror snarare att hon var ledsen-

 73. -när hon låg på stupstocken
  och hörde giljotinen komma vinande.

 74. Hon blev halshuggen.

 75. Så att kämpa mot en orättfärdig
  konstruktion kan kosta en livet.

 76. Det är också så att i dag har vi
  varenda dag i nyheter-

 77. -när man i FN jobbar
  för kvinnors rättigheter-

 78. -ständiga bevis på människans förmåga
  att känna igen en orättvis ordning.

 79. Då talar vår sanna biologi.

 80. Det andra steget
  är det här med politik.

 81. Som är byggd på principer
  som utmanar orättvisor.

 82. Nu kommer nästa slutsats,
  så jag hinner säga det.

 83. Det arbete att bedriva politik,
  i mitt fall jämställdhetsarbete-

 84. -det är också i samklang
  med vår djupaste mänsklighet.

 85. Jag vet inget mänskligare-

 86. -än förmågan att kunna tänka sig
  hur det skulle kunna vara-

 87. -fast det aldrig har varit så.

 88. Det är politikens
  inneboende drivkraft.

 89. "Kampen om att definiera verklig-
  heten", som Beatrice Halsaa säger.

 90. De två första stegen,
  att vara medveten om orättvisor-

 91. -och att skapa en kamp om
  att definiera hur det ser ut-

 92. -är rena rama biologin.

 93. Nu kommer vi till det som absolut är
  konstruktionen: teoribildningarna.

 94. Även här kan man gå tillbaka till
  1800-talet.

 95. Vad händer inom politiken
  på 1800-talet?

 96. Bl.a. föds kvinnorörelsen 1848
  i Seneca Falls i New York.

 97. Då kvinnor sa: "Vi finner oss inte i
  den här positionen."

 98. Kvinnor bildade egna organisationer
  för att driva kvinnors krav.

 99. Det är kvinnorörelsens essens.

 100. Kvinnorörelsen är ett exempel på
  de motstånd-

 101. -som har funnits
  och som utmanar tanken-

 102. -att de ordningar som vi har
  är en följd av biologi.

 103. Att vara underordnad
  är inte biologiskt.

 104. Det är en samhällelig konstruktion.

 105. Finns det exempel på detta?
  Ja, tusentals.

 106. Här kommer många kanske att komma
  med olika exempel från 1800-talet-

 107. -som är en sån spännande tid.

 108. Men vi kan bara påminna oss
  diskussionen om "maninnor".

 109. Alltså, en kvinna som kämpar för
  rösträtt är en maninna.

 110. Hon är inte kvinna. Hon har snott
  ihop nånting felaktigt.

 111. Jag är svartklädd i dag,
  jag tänkte hedra maninnorna.

 112. De framställdes som svartklädda,
  magra, infama typer-

 113. -som kom krypande runt hörnen-

 114. -och förledde mänskligheten
  och ungdomen.

 115. Vi är inom utbildningens område här.
  Är det nåt som har gått i bräschen-

 116. -för att försöka göra
  en underordningens konstruktion-

 117. -till en naturlig ordning,
  är vi på rätt plats.

 118. Så det är ju så... - Tack.

 119. Jag är bland vänner.

 120. Den första kvinna som tog
  sin filosofie doktorsexamen-

 121. -var Ellen Fries
  vid Uppsala universitet.

 122. När disputationen var gjord,
  hölls ett högtidligt tal till henne.

 123. Det är kort, så det går an
  att komma ihåg det.

 124. Jag tror att dekanus höll talet.
  Det var så här:

 125. "Jag gratulerar till Sveriges första
  kvinnliga filosofie doktor."

 126. "Och jag hoppas
  att det är den sista."

 127. Det vet vi. Vi vet också
  från en statlig utredning...

 128. Såna som jag själv har levt
  många år med.

 129. Det kom en 1911-

 130. -som gick ut på kvinnors rätt
  att få söka professorstjänst.

 131. Inte att bli det, så klart,
  men rätten att söka den.

 132. Uppsala universitets svar är
  väldigt informativt och intressant.

 133. För de skriver:
  "Nej, det där går inte för sig."

 134. "Man kan inte säga att kvinnorna ska
  ha rätt att söka professorstjänsten"-

 135. -"därför att de inte har nån chans
  att klara av det."

 136. "Man ska inte vara sån att man ger
  rätten till folk, som en lek."

 137. "Det är som att säga till elefanten:
  'Du får klättra upp i trädet.'"

 138. "Fast alla vet att elefanter
  inte klättrar i träd."

 139. Samma var det med kvinnor
  och professorsskap.

 140. "Man ska inte lura de stackrarna."
  Då var det så-

 141. -att i Sverige hade vi importerat
  en rysk matematikprofessor. Kvinna.

 142. Det ställde ju till det hela.

 143. Hur ska man lösa detta? Om naturen
  inte gör kvinnor till professorer-

 144. -hur ska man förklara
  denna konstiga sort som sitter där?

 145. Då sa de: "Hon är ett undantag."
  Det är nånting som hela...

 146. Hela den här konstruktionen
  av underordning-

 147. -har alltid varit
  och är beroende av undantaget.

 148. Det finns alltid hopp. Det fanns
  en professor Öhrström i Uppsala.

 149. Han var så skarp så jag ska citera.

 150. Han sa:
  "De som hänvisar till naturen"-

 151. -"verkar inte riktigt lita på den."

 152. Och så sa han: "Det kvinnor icke
  kunna göra av naturen"-

 153. -"det behöver man ej heller
  förbjuda dem."

 154. Så alla förbud, alla lagstiftningar
  som vi haft till 1982 i Sverige...

 155. Då togs lagstiftningen som förbjöd
  kvinnor att ha vissa yrken bort.

 156. Så det fanns hopp om mänskligheten
  där på tidigt 1900-tal.

 157. Det finns andra...
  Jag har sysslat mycket med idrott.

 158. Idrotten är det bästa,
  det tydligaste exemplet på-

 159. -hur samhället blandar ihop
  biologi och konstruktion.

 160. Ni vet Vasaloppet. När förbjöds
  kvinnor att åka Vasaloppet?

 161. Jo, sen kvinnor hade åkt Vasaloppet-

 162. -med hänvisning till att kvinnor
  inte kan åka Vasaloppet.

 163. På samma sätt dröjde det
  ända till Seoul-OS-

 164. -innan kvinnor fick springa
  längre än 800 m-

 165. -med hänvisning till att kvinnor
  inte kan springa längre än 800 m.

 166. Att sen man gör det,
  det är en annan "business".

 167. Boxning är ytterligare ett exempel-

 168. -där kvinnor har andra regler...
  Nu är jag motståndare till boxning.

 169. Jag anser att allt går ut på
  att göra en människa omtöcknad.

 170. I stället för att skydda huvudet
  tyckte-

 171. -internationella boxningsförbundet
  att kvinnor skulle ha en sköld-

 172. -över brösten.
  Annars kunde man knocka till brösten.

 173. På 1970-talet kommer
  jämställdhetspolitiken.

 174. Då kommer också begreppet genus.

 175. Och jag har, eftersom vi är i
  ett medicinskt sammanhang här...

 176. Det slog mig
  att utvecklingen av genetiken-

 177. -tidsmässigt så tydligt
  går hand i hand-

 178. -med utvecklingen inom jämställdhets-
  arbete och inom genusidéer.

 179. Det kommer säkert andra
  att komma fram till.

 180. Vi vet att det var en kvinna
  som 1905 upptäckte att det fanns XY-

 181. -och XX och hur det hänger ihop.
  Men det dröjde fram till 70-talet-

 182. -innan man började förstå lite mer
  hur det hänger ihop.

 183. Och vissa saker är på 90-talet.

 184. På 70-talet fick vi
  "The sex/gender system".

 185. En amerikansk antropolog,
  Gayle Rubin, skrev-

 186. -att det råder relativitet mellan
  biologi och vårt sociala vara.

 187. "The sex/gender system".
  Det råder relativitet.

 188. D.v.s. biologi determinerar inte
  vårt sociala vara.

 189. Det finns variation i vårt sociala
  vara över tid och över plats.

 190. Utan att vi kan se att vi har
  motsvarande variation i biologi.

 191. Om biologi var determinerande skulle
  inte det sociala varat kunna ändras-

 192. -utan att vi kunde återspegla detta
  i biologin.

 193. Den testfråga jag brukar ha är:

 194. "Är det nån karl här
  som har varit föräldraledig?"

 195. Flera? Många? Hände det nåt med er?

 196. Påverkades biologin
  eller har ni en särskild biologi?

 197. Eller är det samhällets konstruktion-

 198. -att vidga mänskligheten
  och låta oss vara fullt ut människor?

 199. Genus som begrepp har sen utvecklats.
  Vi kommer säkert tillbaka till detta.

 200. Men genus är i dag svårfångat.

 201. Jag tillhör dem som har en viss oro
  över den s.k. genusforskningen.

 202. Den verkar inte intressera sig
  för över- och underordning-

 203. -utan mer om identiteter.

 204. Jag slänger in det
  så blir folk upphetsade.

 205. Sen tillhör jag dem som tycker
  att mycket av det bästa som är sagt-

 206. -det finns samlat. Jag tillhör dem
  som lever med lätta packningar.

 207. Här har jag typ det viktigaste man
  behöver för att jobba med saken.

 208. Det här är deklarationen
  om mänskliga rättigheter.

 209. Det här är FN:s kvinnokonvention.

 210. Det här är SCB:s statistik
  om hur det ser ut.

 211. Det här är "Feminismens krav" som vi
  tog i Malmö förra året. Tack.

 212. Tack. Det finns hur mycket frågor
  som helst jag skulle vilja ställa.

 213. Men vi väntar med dem till sen.
  - Germund Hesslow, välkommen.

 214. Och du har fått i uppdrag
  att reda ut för oss-

 215. -hur det är att födas med manliga
  respektive kvinnliga förutsättningar.

 216. -Varsågod.
  -Tack.

 217. Den normala ordningen i vetenskapen
  är forskning, sen slutsatser.

 218. När ämnet genusvetenskap lanserades,
  valde man att göra tvärtom.

 219. Man slog fast en grundläggande
  premiss i genusforskningen-

 220. -att skillnader
  mellan män och kvinnor-

 221. -inte kan förklaras biologiskt.

 222. Regeringen hjälpte till
  genom att slå fast ungefär samma sak.

 223. Jag har en annan uppfattning.

 224. Jag tänkte presentera kortfattat
  argumenten för den.

 225. Det här är schablonbilden av
  hur flickor och pojkar leker.

 226. Vad beror det här på? Är det
  kulturell inlärning? Är det ens sant?

 227. När jag började läsa psykologi
  och sociologi, fick jag lära mig-

 228. -att det här som utspelar sig
  mellan dem till vänster var biologi-

 229. -medan det som utspelas mellan
  de här två är social inlärning-

 230. -och i princip ingenting annat.

 231. Psykologiska skillnader mellan könen?
  Det finns massor.

 232. Vissa är väl dokumenterade,
  andra mindre väl.

 233. Kvinnor har bättre verbal förmåga
  än män.

 234. De är bättre på vissa typer av
  matematiska uppgifter.

 235. De har bättre social förmåga
  och bättre detaljminne.

 236. De här skillnaderna
  är ganska väl dokumenterade.

 237. Män har en bättre spatial förmåga-

 238. -och vissa typer av matematiska
  problem löser de bättre.

 239. Den spatiala förmågan
  testar man t.ex. på det här sättet.

 240. En försöksperson får i uppgift
  att mentalt rotera en sån här figur-

 241. -och avgöra om figuren är identisk
  med den till höger eller ej.

 242. Det här är en typ av uppgifter
  som män löser bättre än kvinnor.

 243. Män och kvinnor använder
  delvis olika hjärnområden-

 244. -när de löser uppgiften. Här ser ni
  avbildat aktiviteten i hjärnan.

 245. Det röda är områden som aktiveras
  mest när kvinnor löser uppgiften-

 246. -och det gröna aktiveras mest
  när män löser uppgiften.

 247. Vad de här skillnaderna återspeglar
  vet man inte.

 248. Det spekuleras mycket om de här
  sakerna, det ska vi inte dölja.

 249. Jag vill gärna lägga till en sak: Det
  finns många påståenden om skillnader-

 250. -som uppfattas som väldokumenterade
  men som inte är det.

 251. Ett exempel är påståendet att kvinnor
  har bättre simultankapacitet.

 252. Schablonbilden är en kvinna som har
  ett barn på ena armen, telefonen här-

 253. -och lagar maten samtidigt.

 254. När en man ska koka ägg,
  tittar han på ägget i fem minuter.

 255. Faktum är att här finns inte
  väl dokumenterad forskning.

 256. Det påstås mycket, men det finns
  väldigt motstridiga uppgifter.

 257. De här sakerna däremot
  är ganska väl dokumenterade.

 258. Män är mer dominerande, aggressiva,
  oberoende, hänsynslösa-

 259. -mer riskbenägna och promiskuösa.
  Vi väntar med att säga-

 260. -vad det beror på, men skillnaderna
  är ganska väl belagda.

 261. En del skillnader är svåra
  att få in i schemat.

 262. Här har vi personer
  som leker med motorsågar.

 263. De har monterat en V8-motor
  på en motorsåg-

 264. -och så tävlar olika män
  som monterat olika bilmotorer-

 265. -med att så snabbt som möjligt
  såga sig igenom en sån här trädstam.

 266. Ni behöver inte gissa om det är
  mest män eller kvinnor som deltar.

 267. Jag tror att de flesta
  kan förstå det ändå.

 268. Det där får man inte så lätt in i
  de egenskaper som jag visade nyss.

 269. Men skillnaderna är stora mellan
  könen när det gäller de här sakerna.

 270. Könsfördelningen är också olika
  när det gäller brottslighet.

 271. Om ni tar
  en brottskategori som snatteri-

 272. -är det ungefär lika många män som
  kvinnor. 55 respektive 45 procent-

 273. -begås av män respektive kvinnor.
  Jämställdheten har inte nått rånen-

 274. -där 96 procent av rånen begås av
  män, 4 procent av kvinnor.

 275. Det här återspeglar aggressivitet
  och hänsynslöshet-

 276. -och riskbenägenhet hos männen
  att fördelningen är så annorlunda.

 277. Hur stora är de här skillnaderna
  och har de nån betydelse?

 278. Ja, för det mesta är genomsnitts-
  skillnaderna mellan könen små.

 279. Om vi tar förmågan till rumsligt
  tänkande och verbal förmåga-

 280. -är genomsnittsskillnaderna så små-

 281. -att de inte är till nån nytta
  om man vill göra prognoser om-

 282. -hur duktig en person kommer att vara
  på en viss typ av uppgifter.

 283. De flesta hamnar inom en grupp-

 284. -där det finns en jämn blandning
  av män och kvinnor.

 285. Men även om skillnaderna är små
  kan de få dramatiska effekter.

 286. Om man ställer frågan hur stor andel
  av män respektive kvinnor-

 287. -kommer att komma över
  en viss gränsnivå...

 288. Anta att det var nästan lika många
  kvinnor som män-

 289. -som är roade av att meka med bilar.
  Kanske inte, men låt oss anta det.

 290. En dag när de som är
  tillräckligt intresserade-

 291. -kommer att söka jobb
  som bilmekaniker-

 292. -kommer det bland dem att vara
  en överrepresentation av män.

 293. På motsvarande sätt: Även om män var
  lika intresserade som kvinnor av-

 294. -att jobba på dagis, så bland dem
  som söker sig till såna arbeten-

 295. -kan det bli mångdubbelt fler
  från den ena gruppen.

 296. Så är det säkert när det gäller
  könsskillnader i många yrken.

 297. Detsamma om vi har olika spridning.
  Där är skillnaderna inte bara...

 298. Männen har en något större spridning
  i nästan alla egenskaper.

 299. Där blir det också att om man frågar
  hur många som kommer över en gräns-

 300. -så blir det fler från den kategorin
  som har en större spridning-

 301. -och fler hamnar i den nedre delen
  av normalfördelningen.

 302. Så skillnaderna kan bli dramatiska
  i ändpunkterna av normalfördelningen-

 303. -även om genomsnittsskillnaderna
  är ganska små.

 304. Jag skulle tro att ni får höra att
  skillnaderna inte beror på biologin-

 305. -men vi kan ju ändå titta på
  vilka argumenten är.

 306. Ett av de starkaste argumenten
  är försöken att påvisa-

 307. -hur stor betydelse uppfostran har
  på temperamentsegenskaper.

 308. Det där studerar man gärna
  genom att studera tvillingar.

 309. Om man tittar på enäggstvillingar
  som har vuxit upp i olika hem-

 310. -i olika familjer-

 311. -kan man se att de uppvisar
  en korrelation-

 312. -ett mått på hur mycket de liknar
  varandra, på 86 procent.

 313. Det här betyder att 86 procent av
  variationen i kroppslängd-

 314. -är genetiskt bestämd.

 315. Personlighetsegenskaper varierar
  mellan olika personlighetsegenskaper.

 316. I genomsnitt hamnar man
  på ungefär 50 procent-

 317. -av variationen i olika
  personlighetsegenskaper.

 318. Hur utåtriktad, spontan
  och aggressiv man är.

 319. Ungefär 50 procent beror på
  genetisk variation.

 320. När det gäller intelligens, är det
  olika för olika typer av intelligens.

 321. I det här IQ-testet
  hamnar man på 0,78.

 322. Det är korrelationen mellan enäggs-
  tvillingar som vuxit upp i olika hem.

 323. Hur ser det ut om enäggstvillingar
  har vuxit upp tillsammans?

 324. De har haft samma föräldrar, samma
  uppfostran, samma mat och annat.

 325. Korrelationen i kroppslängden ökar.

 326. Det finns en tydlig effekt av
  att ha vuxit upp i samma familj.

 327. Hur är det med
  temperamentsegenskaper?

 328. Där är siffran nästan precis
  densamma.

 329. D.v.s. man kan inte påvisa
  nån effekt alls-

 330. -av att barn vuxit upp i samma
  familj. Effekterna av trauman-

 331. -socioekonomiska förhållanden o.s.v.
  på temperamentsegenskaper-

 332. -är, såvitt man kan bedöma
  från såna här studier, nära noll.

 333. Utomordentligt små.

 334. När det gäller vissa typer av
  intelligens, är resultatet detsamma.

 335. Ingen skillnad om man växer upp
  tillsammans eller i olika hem.

 336. Andra typer av intelligensmått visar
  större effekt. Det jag vill säga är-

 337. -att uppfostran har när det gäller
  temperamentsegenskaper liten effekt.

 338. Det betyder att pojkar som varierar
  mycket i hur aggressiva de är-

 339. -hur empatiska de är-

 340. -de påverkas i detta nästan inte alls
  av sin uppfostran.

 341. Därför menar jag
  att detta talar emot-

 342. -att skillnader mellan könen
  skulle bero mycket på uppfostran.

 343. Ett argument är att många skillnader
  uppkommer tidigt.

 344. Här har vi en bild som visas för
  spädbarn när de precis har fötts.

 345. De kan titta på den här bilden
  eller en mobil som man satt samman.

 346. Pojkar i mycket högre grad föredrar
  att titta på den där.

 347. 43 procent föredrar den.
  25 procent föredrar ansiktet.

 348. Hos flickor föredrar 36 procent
  ansiktet, 17 procent mobilen.

 349. Skillnaderna liknar dem
  hos andra arter.

 350. En apflicka leker med dockor,
  en appojke leker med bilar.

 351. Trots att appojken inte rimligen
  kan förstå vad han leker med-

 352. -föredrar han ändå det där.
  Många fysiska skillnader-

 353. -som troligen är biologiska
  har psykologiska konsekvenser.

 354. Män tolererar sömnbrist bättre och
  har bättre rörelseperception.

 355. Kvinnor har bättre färgseende
  och bättre hörsel.

 356. Det är inte i sig
  psykologiska skillnader-

 357. -men det är inte osannolikt
  att de leder till-

 358. -att man lättare får intresse
  för vissa yrken.

 359. Här är en lista på anatomiskt
  påvisade skillnader mellan könen.

 360. För de flesta av de här skillnaderna-

 361. -har man ingen aning om
  vad de är viktiga för.

 362. Det finns anatomiska skillnader
  mellan manliga och kvinnliga hjärnor.

 363. Naturen har troligen inte
  satt dit dem för ros skull.

 364. En omdiskuterad är förbindelsen
  mellan höger och vänster hemisfär-

 365. -via Corpus callosum. Det har
  ställt till oreda i forskningen.

 366. Det hävdades en tid att kvinnor hade
  kraftigare Corpus callosum.

 367. Det har motsagts.
  Ytterligare data har sagt-

 368. -att det är olikheter mellan olika
  delar av Corpus callosum.

 369. Här är en relativt ny studie
  där linjerna visar-

 370. -hur mycket delar av hjärnan
  signalerar till varandra.

 371. Hos kvinnor finns det mer signalering
  mellan hemisfärerna.

 372. Hos männen mer signalering
  inom respektive hemisfär.

 373. Vad detta betyder
  är det ingen som vet.

 374. Det enda vi kan konstatera är att det
  finns skillnader mellan hjärnorna.

 375. Skillnaderna stämmer väl
  med hormonskillnader.

 376. Många hormoner är av intresse.
  Viktigast är kanske testosteron.

 377. Men även oxytocin
  har emotionella effekter.

 378. Vi har signalsubstanser där vi har
  skillnader mellan könen-

 379. -som påverkar manligt och kvinnligt
  beteende, t.ex. serotonin-

 380. -som är den man interfererar med när
  man behandlar depression och ångest.

 381. Kvinnor och män har stora olikheter
  i antalet receptorer och annat.

 382. Kvinnor som utsätts för
  testosteronexponering-

 383. -t.ex. p.g.a. att mamman behandlats
  med detta eller genetiska anomalier-

 384. -som har... Kvinnor som exponerats
  med testosteron under fosterstadiet-

 385. -får i högre grad
  en rad typiskt manliga egenskaper.

 386. De blir mer dominanta,
  får större karriärintresse-

 387. -blir mer tävlingsinriktade och får
  en mer manlig begåvningsprofil.

 388. Testosteron visar sig också
  finnas mer hos kvinnor-

 389. -som är dömda för offensivt våld.

 390. Vilka slutsatser kan man dra, under
  förutsättning att allt är riktigt?

 391. Det finns ingen grund i biologin för
  olika behandling av män och kvinnor.

 392. Inte heller för att använda kön
  som ett urvalskriterium.

 393. Däremot ska man komma ihåg-

 394. -att fria val kommer att leda till
  olika fördelning av män och kvinnor-

 395. -i utbildning och yrken.

 396. Olikheter i livsval behöver inte vara
  ett bevis för nån diskriminering.

 397. Försök att åstadkomma en jämn köns-
  fördelning kan få skadliga effekter-

 398. -och leda till orättvisor,
  är vad jag anser. Tack ska ni ha.

 399. En punchline som inte kommer att bli
  oemotsagd, misstänker jag.

 400. Vi rushar vidare i schemat.
  Marcus Priftis står och väntar.

 401. Vill du komma och presentera
  dina funderingar över manligheten?

 402. Du får också en välkomstapplåd.

 403. Tack för att jag fick komma hit.
  Kungliga fysiografiska sällskapet-

 404. -må låta som nånting ur "Tintin",
  men jag är ändå road av att vara här.

 405. Jag börjar tre minuter efter tid,
  vilket betyder att Germund höll på-

 406. -25 procent längre än Gertrud.
  Ett oemotsägligt vetenskapligt bevis-

 407. -för att män ska ta större plats.

 408. Jag ska inte uppehålla mig
  vid biologin-

 409. -och de bevis respektive motbevis
  som finns.

 410. Jag ska prata om det jag är här
  för att prata om.

 411. Nämligen social manlighet.

 412. Är det okej om jag rör mig, eller
  kommer kameran att få damp då?

 413. Damp är som alla vet socialt konst-
  ruerat av att man rör på sig mycket.

 414. Nej, men så här: Manligheten har
  väldigt ofta varit i kris.

 415. Man har vid olika tillfällen
  i historien-

 416. -oroat sig för att nånting är på väg
  att hända med dagens ungdom.

 417. "Dagens pojkar är inte lika pojkiga
  som de en gång voro."

 418. "Erövras av feminisering, teknik,
  välfärd och ipads."

 419. Första gången man oroade sig
  i stor skala för detta-

 420. -var när skogshuggarna flyttade in
  till stan. De traditionella-

 421. -manliga nyttoegenskaperna hade ingen
  omedelbar funktion i samhället.

 422. Dessutom lämnade pappan sönerna
  ensamma med en kvinna i hemmet-

 423. -som kunde uppfostra dem till
  att bli nånting annat...

 424. Man visste inte då att apor
  leker med stekpannor och bilar.

 425. Vaktbolagen var ännu inte uppfunna.

 426. Men oroade man sig för det här,
  startade man scoutkårer-

 427. -för att låta vuxna män lära pojkar
  hur man blev män.

 428. "Scouting for Boys" är en barnversion
  av en militär lärobok i överlevnad.

 429. Sen ordnade det sig.

 430. Sen kom en ny vända när feminismen
  gjorde män impotenta, sa man.

 431. På en konferens diskuterade man om
  män blivit impotenta p.g.a. feminism.

 432. Man kom fram till: "Ja, så är det."

 433. Senast har konservativa mansrättsmän
  oroat sig över-

 434. -att Hollywood inte producerar
  riktiga karlar.

 435. "Vi har inga Humphrey Bogarts,
  inga Steve McQueens."

 436. "Zeb Macahan har ersatts
  av Homer Simpson."

 437. "Det är Vin Diesel med muskler som
  inte går att använda till nånting."

 438. "Han kan inte få i gång
  den där motorn."

 439. "I komedierna har vi plufsiga pojkmän
  som röker marijuana"-

 440. -"och luktar svett i sina soffor."

 441. "De uträttar ingenting. Var är
  mannen? Det här är en kris."

 442. Kriserna kommer
  när samhället ändrar sig.

 443. Från det agrara
  till det industriella samhället.

 444. Från det industriella
  till det postindustriella samhället.

 445. Varje gång nånting händer
  har männen lite svårt att hänga med.

 446. Men man oroar sig inte för att
  testosteronet skulle försvinna.

 447. Att Y-kromosomen krymper ihop till
  en liten variant av X-kromosomen.

 448. Man oroar sig för nånting annat:
  den sociala manligheten.

 449. Den som vi ger varandra
  i våra möten med andra människor.

 450. Och man är inte bara oroad för
  nån mansidealmystik-

 451. -utan man är orolig för att kuken...
  - Får man säga kuken i UR?

 452. För att kuken inte ska stå.

 453. Man är oroad för social påverkan
  på själva biologin.

 454. Som om det inte var sant att biologin
  är blåkopia och samhället pålagor.

 455. De som hänvisar till biologin,
  som professor Öhrström sa-

 456. -tror inte riktigt på det.
  Kanske inte konstigt egentligen.

 457. Om min sambo skulle dumpa mig för en
  yngre förmåga, skulle jag bli ledsen.

 458. En "brain scan" skulle komma på att
  det finns nåt ledsenhetscentrum.

 459. Man skulle t.o.m. kunna behandla
  min ledsenhet-

 460. -med selektiva
  serotoninåterupptagshämmare.

 461. Man skulle kunna dra slutsatsen
  att biologin kom först.

 462. Att min sambo dumpade mig
  för att jag var ledsen.

 463. Men det gör man inte, utan man vet
  att man kan bli påverkad-

 464. -av nånting som händer i det sociala.

 465. Det bekräftas även av åtskilliga
  vetenskapliga undersökningar.

 466. Jag ska prata om mansideal:

 467. En stereotyp men ouppnåelig bild
  av den ideale mannen.

 468. Han är inte bara ett rättesnöre.
  För det är inte funktionellt-

 469. -att ge sina söner rådet: "Gör aldrig
  nåt som inte Terminator skulle göra."

 470. I vissa avseenden är han ett rätte-
  snöre, i andra bara en referenspunkt.

 471. Alla vet när man gör nånting
  om det är manligt.

 472. Och man vet att man är en man, eller
  inte. Men om man vet det, vet man.

 473. Det blir kognitiv dissonans.

 474. Han är dessutom en dragkamp.
  För det finns två mansideal.

 475. Ett gammalt som jag vill hävda
  fortfarande har makt över oss-

 476. -och ett nytt som är allting som det
  gamla inte är. De kan sammanföras-

 477. -i bilden av Clint Eastwood med disk-
  trasa i handen och en bebis på axeln.

 478. Mansidealet kan sammanfattas
  i fem principer.

 479. Jag pratade jättefort.
  Det är manligt.

 480. Jag har så mycket viktigt att säga
  att jag måste säga det fort.

 481. Mansidealet har fem principer.
  Den första heter tävlingsprincipen.

 482. Man ska vara bättre än andra män.

 483. Man ska mäta sig med varandra
  i olika parametrar.

 484. Olika parametrar i olika grupper.

 485. I karriären
  kanske det handlar om lönegrad-

 486. -är man hipster kanske
  hur mycket Bob Dylan man kan.

 487. Är man buddhistmunk kanske man tävlar
  om vem som är närmast nirvana.

 488. Konfronteras man med en fråga
  på vilken man inte har nåt svar-

 489. -får man göra som Carl Bildt:
  killgissa. Man skjuter fram bröstet-

 490. -och säger på nån dialekt
  som anses förtroendeingivande-

 491. -nånting som man bara drog ur röven-

 492. -men som låter trovärdigt.
  Då är det okej.

 493. Saker som man inte får göra är:
  "Fråga henne. Hon är expert."

 494. "Don't do that at work, kids."

 495. Autonomiprincipen går ut på att vara
  oberoende av andra människor.

 496. Man ska vara nån blandning av Robin-
  son Kruse och en man som heter Ove.

 497. Man ska vara händig,
  inte behöva prata med folk.

 498. Det ska vara gott att ha relationer,
  men man ska inte behöva dem.

 499. För behöver man dem är man ofri-

 500. -och då kan man förvandlas
  till ett offer genom ett svek.

 501. Homofobiprincipen går ut på att man
  ska undvika allt som är fjolligt.

 502. Det kan vara ett beteende, en färg,
  olika ordval.

 503. Det skiftar med tid och plats
  vad det här är för nånting.

 504. "Populärmusik från Vittula"
  handlar i princip enbart om detta.

 505. Man ska inte göra sånt som är
  "knapsu", alltså kärringaktigt.

 506. Det kan vara intrikat. Vad som är
  fjolligt bestäms av de andra männen.

 507. Där jag växte upp var det inte
  fjolligt att ha en röd jacka.

 508. Men det har jag hört av andra
  att det var fjolligt.

 509. Det handlar om att falla
  andra män i smaken.

 510. Att bete sig på ett sätt
  som klarar gränsen.

 511. Om man går över den,
  ska man säga "no homo" innan.

 512. Det är för er som un... Det är typ
  ingen som är under 50 här. Glöm det.

 513. Det hette säkert nåt annat
  förr i tiden.

 514. Fjärde principen är
  aggressionsprincipen.

 515. Om kan ta en kurva i 50 eller 70, ska
  man. Man ska expandera sitt revir.

 516. Man ska ta två säten på bussen för
  att man kan och har så stor pung.

 517. Man ska inte backa för
  en konfrontation.

 518. Det här är bra också.

 519. Inte homofobiprincipen,
  men de andra är bra på nåt sätt.

 520. Jag önskar att jag var mer autonom
  när jag ska möblera i min lägenhet.

 521. "Spatialt tänkande? Nej. Nej."

 522. Det är bra att tävla också ibland.
  Innovationer kommer fram.

 523. Det skulle aldrig ha blivit
  revolution i nåt förtryckt land-

 524. -ifall ingen hade blivit arg
  på sina förtryckare.

 525. Kvinnorörelsen hade inte funnits
  heller.

 526. Jag har ett öra som inte jobbar med
  mig, hoppas att det hörs ändå.

 527. Lojalitetsprincipen kan sammanfattas
  i två ordspråk.

 528. "A man's got to do
  what a man's got to do."

 529. Och "plikten framför allt". Man
  sätter syftet, gruppen, fosterlandet-

 530. -religionen, familjen
  före sina egna intressen.

 531. Man prioriterar kvartalsrapporten,
  inte dagislämningen.

 532. Man prioriterar att invadera
  Ryssland framför att överleva.

 533. Det tredje talesättet är
  "golare får inga polare".

 534. Det beskriver väldigt bra
  att man är lojal mot sin grupp.

 535. För er som är över 50:
  Skvallra inte på en kompis.

 536. Det här idealet är flexibelt.
  Det beror på olika individer-

 537. -hur man väljer
  att iscensätta det här.

 538. Det skiljer sig mellan klass
  och kultur.

 539. I min uppväxtmiljö var det tjusigt
  att ha en tjusig bil.

 540. Där jag bor i dag är det
  en vulgär felprioritering.

 541. Då är man en gammal testosteronman,
  då är man omodern och inte manlig.

 542. Det här är ett ideal som upprätthålls
  av alla där idealet finns.

 543. Det upprätthålls av alla som deltar
  i det samhälle där idealet finns.

 544. Sen kan ni fördela skuld efter kön
  på rasten.

 545. Varför gör man det här? Jo, då får
  man prinsessan och halva kungariket.

 546. Man får sitt eget hem där man
  är kungen och en snygg tjej.

 547. Precis som actionhjälten får en snygg
  tjej, för att han förtjänade det-

 548. -för att han hade dödat skurken.

 549. Det blir svårt att vara man där
  snygga tjejer börjar välja själva.

 550. "Varför får inte jag ligga?
  Jag är ju snäll!"

 551. "För att du inte stöter på nån,
  för att du inte är snygg."

 552. Det viktigaste är att man gör detta.

 553. Allting som ingår i mansidealet
  är sånt man gör.

 554. Manligheten definieras varje gång
  efter sina handlingar.

 555. Handlar man inte så är man inte.

 556. Det betyder att man är värdelös
  i sig själv.

 557. Ens värde finns
  för att man skyddar nåt annat.

 558. Produktionen, konsumtionen, foster-
  landet, familjen, vad det än är.

 559. Ens värde beror av att man skyddar
  nåt annat.

 560. Att vara man i det här mansidealet
  är att vara en soldat.

 561. Man belönas för det, men det är
  fortfarande ett ok man bär.

 562. Karma är noll, du är värdelös.
  Du kan bättra på det-

 563. -genom att göra rätt saker, eller
  göra fel saker och få ett straff.

 564. Idealet har varit flexibelt. Det är
  "handy" för övermakter att ta till.

 565. Om militären behöver kanonmat,
  kan man säga att det är manligt.

 566. Om konsumtionen behöver nya prylar,
  är det manligt att ha det senaste.

 567. Det här är inte speciellt välanpassat
  till 2010-talet.

 568. För 2010 har vi inget behov
  av de manliga nyttovärdena.

 569. Det finns väldigt lite
  som man måste vara man för att göra.

 570. Så mannens värde i framtiden måste
  hänga på annat än att män har-

 571. -nånting som behövs som ingen annan
  än män har. Det måste finnas-

 572. -ett värde i sig. Eftersom det inte
  gör det, blir det kris. Där är vi nu.

 573. Jag skulle vilja säga
  att vi lever i dag i en tid-

 574. -då genusdelningen
  egentligen saknar en rimlig nytta.

 575. En tid då gruppidentifikation med
  alla av samma kön blir poänglös.

 576. Det finns mycket för männen att vinna
  på att befrias från det här.

 577. Även om det innebär
  en viss privilegieförlust.

 578. Det är nånting som vi borde
  försöka oss på.

 579. Men om det inte går, då? "Det som är
  av naturen", som Öhrström sa-

 580. -"det behöver vi inte oroa oss för."
  Tack för att ni har lyssnat.

 581. Så otroligt spännande presentationer.
  Jag är alldeles knäsvag.

 582. Jag vill börja med Gertrud.

 583. Du försökte slå fast
  en del biologiska grundparametrar-

 584. -som vi var tvungna
  att förhålla oss till:

 585. Vår medfödda känsla för
  rättvisa och orättvisa.

 586. Förklara lite mer
  varför det är biologi.

 587. Eftersom det alltid har funnits,
  såvitt jag har kunnat spåra-

 588. -i de historiska dokument
  som jag har läst-

 589. -vilket begränsas av skriftspråk-

 590. -och tyvärr är det färre kvinnor
  som har lämnat skriftliga spår...

 591. Men alla har gett uttryck för att de
  visste att det var på det sättet.

 592. Också för att jag jobbat med s.k.
  obildade på andra delar av klotet-

 593. -och upplevt att de vet
  när de är orättfärdigt behandlade.

 594. Jag har valt att bestämma mig för
  att det är på det sättet.

 595. Därför ska jag också när jag utför
  jämställdhetsarbete utgå ifrån det.

 596. På 1600-talet var verkligen
  den förmågan väldigt viktig.

 597. Man gjorde allt för att sno den
  från kvinnor.

 598. För det här kräver att man kan se sig
  själv i relation till andra.

 599. På 1600-talet var det väldigt
  populärt att säga-

 600. -att kvinnor saknar förmåga till
  självreflektion.

 601. Att kunna reflektera över sig själv.

 602. Där man kan se sig själv
  i förhållande till andra.

 603. Det var nåt som kvinnor inte hade.

 604. Vill Germund lägga nåt biologiskt
  eller neurologiskt perspektiv-

 605. -på varför detta med-

 606. -förmågan att känna igen rättvisa
  och orättvisa skulle vara...

 607. -...en biologisk egenskap?
  -Människan är en social art.

 608. Människan är beroende av samarbete
  med andra-

 609. -och har utvecklat egenskaper
  som underlättar det.

 610. I det ingår bl.a. att bevaka-

 611. -att vissa individer inte
  överutnyttjar det gemensamma...

 612. Det finns mycket som förefaller
  vara instinktivt.

 613. Man ser många av de här sociala
  beteendena hos apor, t.ex.

 614. Mycket talar för att det har
  en biologisk grund.

 615. Jag håller i princip med om
  att det finns nån rättviseinstinkt.

 616. Har det nån politisk betydelse
  att det finns en rättviseinstinkt?

 617. Om det är så
  att mänskligheten är född-

 618. -med en förmåga till att känna
  orättvisa eller rättvisa...

 619. Om politik är kampen om
  att definiera verkligheten-

 620. -har det en viktig politisk
  implikation. För om man säger-

 621. -att halva mänskligheten saknar
  förmågan till politikens grund-

 622. -nämligen att reflektera över
  hur det ser ut-

 623. -har det stark politik.

 624. Inplaceringen i över- eller underord-
  ning gör att vi har olika intressen.

 625. Den underordnade
  har ett starkt intresse av-

 626. -att utmana när man säger:
  "Du saknar självreflektion."

 627. Problemet är aldrig biologin som sån.

 628. Öhrström, t.ex., som är min favorit.

 629. Utan det är värderingen i bättre
  och sämre. Det är problemet.

 630. Att nån undandrar en annan
  en förmåga.

 631. Kvinnor har inte sagt:

 632. "Eftersom du är kvinna, ska du få
  allt det här och bli allt det här."

 633. Samhället och politiken har gått ut
  på att undandra rättigheter-

 634. -från just kvinnor.
  När jag tittade på genetiken...

 635. Som Marcus var inne på,
  det här med XY...

 636. T.o.m. XYY,
  alltså män som har två Y-kromosomer.

 637. Du kanske kan förklara det
  bättre än jag.

 638. När man upptäckte det,
  blev man så glad.

 639. För då sa man: "Aha, en äkta karl."

 640. "Det är rena rama machogrejset
  som vi har upptäckt."

 641. Ungefär 1 på 1 000,
  vad jag har läst mig till.

 642. Dock läste jag vidare och upptäckte
  att det enda man kunde se-

 643. -var att de med XYY
  hade en störd inlärningsförmåga.

 644. Man försökte också...
  XYY-snubbarna är lite spännande.

 645. Man försökte länge
  etablera nåt slags samband-

 646. -mellan den extra Y-kromosomen
  och kriminalitet och såna saker.

 647. Utan att lyckas. Det säger nånting om
  hur man designar sina experiment.

 648. Vad har man för förförståelse innan
  man bestämmer vad man ska titta på?

 649. När man gör en hjärnskanning och ser-

 650. -att olika områden blir gröna,
  har man nästan från början bestämt-

 651. -vad det representerar
  att de blir gröna.

 652. Om vi pratar om vad som är biologiskt
  och konstruerat, får vi inte glömma-

 653. -konstruerandet av
  den biologiska vetenskapen i sig.

 654. Gertruds reflektion är spännande.
  Den hamnar i nån situation-

 655. -där det finns en biologisk grund
  för att bedriva jämställdhetspolitik.

 656. Det tycker jag.
  Det var min andra tes.

 657. Att reflektera över sig själv
  i förhållande till andra-

 658. -skapa tankesystem, politiska system-

 659. -där man tänker sig:
  "Så här behöver det inte vara."

 660. Om vi tänker oss att det inte behöver
  vara så här. Förmågan att tänka sig-

 661. -hur det skulle kunna vara fast ingen
  nånsin har fått vara med om det.

 662. Det finns inget samhälle som har
  varit jämställt. Såvitt vi vet.

 663. Det finns inget samhälle
  som orkar glömma bort-

 664. -att biologi inte är
  en värdeskillnad.

 665. Ingen av oss har tyvärr fått leva
  och växa upp i ett sånt samhälle.

 666. Jämställdhet är absolut baserat på
  vår kloka biologi.

 667. Stackars naturen som annars blir
  utsatt för övergrepp hela tiden.

 668. Som om naturen skulle dra upp
  begränsningar.

 669. Det är människors behov av maktord-
  ningar som drar upp begränsningarna.

 670. Att sen konstruera teorierna,
  det är konstruktion däremot.

 671. När man gör de här teorierna,
  hur ska man förhålla sig till-

 672. -det som Germund tar upp?

 673. Jag antar att du inte tänker
  ifrågasätta honom på alla punkter.

 674. Jag tänker så här: Jag är öppen.
  Det kommer att visa sig i så fall.

 675. Om det är biologiskt omöjligt,
  visar det sig.

 676. Att jobba för jämställdhet är...

 677. Ja, det kommer ur mänskligheten.

 678. Men det är ingenting som ger sig
  själv. Det är en konstruktion.

 679. Om det varit naturligt, hade vi redan
  haft det. Därför säger jag:

 680. Förmågan och tanken om hur det skulle
  kunna vara är mänsklig.

 681. Men de ojämställda samhällen
  som vi har är konstruerade av oss.

 682. -Germund...
  -Jag vill tillägga...

 683. ...att vi har ett samhälle
  som är mer jämställt än innan.

 684. Man vill hitta-

 685. -nåt samhälle långt bak i tiden
  och långt bort där allt var perfekt.

 686. Men om man tittar på de flesta para-
  metrar om hur folk fått det bättre-

 687. -ser vi en utveckling.

 688. Ett jämställt samhälle är nästa steg
  på det som är påbörjat.

 689. Det handlar om att utveckla nånting.

 690. Germund, du säger
  att om alla glastak försvann-

 691. -och alla föreställningar om vad som
  är manligt, som är pådyvlade av oss-

 692. -enligt den förfärliga modell
  som Marcus målar upp...

 693. Och som förklarar punkterna i vänstra
  spalten i Germunds temperamentsbild.

 694. Har du nån föreställning om det finns
  temperamentsskillnader?

 695. Nu talar vi inte
  om dem som ligger i mitten.

 696. Jag antar att ni är överens om-

 697. -att skillnaderna mellan individerna
  alltid är större än mellan grupperna.

 698. Det gäller även socialt konstruerade
  saker. Att män har högre lön...

 699. Nu var det temperamentsskillnaderna.

 700. Jo, det finns temperamentsskillnader
  mellan män och kvinnor.

 701. Sen är frågan vad de beror på.

 702. Det är inte svårt att skapa
  temperamentsskillnader i en person.

 703. Besök Röda korsets mottagning för
  krigs- och traumadrabbade flyktingar-

 704. -och se vilka temperamentsskillnader
  som människan åstadkommit i andra.

 705. Men jag tror inte
  att det är väsentligt.

 706. I det här sammanhanget är det
  egentligen inte väsentligt-

 707. -att göra mer än att konstatera:
  "Fler män tar stor plats och risk."

 708. "Fler kvinnor är bättre
  verbalt än spatialt. Och?"

 709. Kopplingen som finns till
  hormonbehandlingar-

 710. -och temperamentsförändringar...
  Förnekar du helt-

 711. -skillnaden mellan män och kvinnor
  byggda på biologiska grunder?

 712. Nej, mäns och kvinnors kroppar
  i genomsnitt skiljer sig åt.

 713. Det finns ingen anledning att tro att
  skillnaderna försvinner i hjärnan.

 714. Sen är frågan vad det har för orsak
  och förklaringsvärde.

 715. Testosteron påverkar saker,
  sen är frågan vad de påverkar-

 716. -och vad man vill påvisa i nästa led.
  Många saker går att knyta-

 717. -till testosteron: håriga bröst.
  Men det går inte att bevisa-

 718. -att flest krig har startats
  av män med håriga bröst.

 719. Män som startar krig
  visar sällan sina bröst.

 720. Det blir konstigt att säga:
  "Förnekar du det här?"

 721. Nej, däremot undrar jag
  vad det är för relevans.

 722. Om fria val kommer att producera
  ojämlikhet, och därför är bra-

 723. -glömmer man att fria val i ett
  system alltid reproducerar systemet.

 724. Därför att vad vi har för preferenser
  redan är en del i ett system.

 725. Hade jag varit född på 1700-talet,
  hade jag haft andra preferenser.

 726. Germund säger
  att om vi skulle få fria val-

 727. -skulle vi få sned könsfördelning
  på en massa jobb. - Eller hur?

 728. Absolut.
  Jag är verkligen inte emot jämlikhet.

 729. Det finns inget i biologin
  som gör att ojämlikhet är bra.

 730. Biologin säger att det finns vissa
  skillnader, och de skillnaderna-

 731. -leder till olikheter i livsval.

 732. Män och kvinnor kommer att tendera
  att intressera sig för olika saker-

 733. -och därför kommer de att välja
  olika, även om de får helt fria val.

 734. Det betyder inte att bara därför att
  fler män jobbar som bilmekaniker-

 735. -och fler flickor på dagis
  är det en orättvisa.

 736. Fler män i fängelse är inte heller
  ett uttryck för ojämlikhet-

 737. -utan ett uttryck för biologi
  och kan inte användas-

 738. -som ett argument för
  att vi måste in med åtgärder.

 739. Idén att varje olikhet ska uppfattas
  som ett samhällsproblem är konstig-

 740. -och som jag ser det strider den
  också mot grundläggande biologi.

 741. Såvida det inte finns nåt argument
  att det är bra att vi blandar...

 742. Så kan det självklart vara.

 743. Jag skulle gissa t.ex. att kvinnor
  föredrar kvinnliga gynekologer.

 744. Det kan vara en fördel om det är så.
  Det kan finnas anledning för...

 745. Om barn ska lära sig mer om de
  faktiska skillnaderna mellan könen-

 746. -kan det vara bra att båda könen är
  representerade bland personalen.

 747. Jag vet inte om det håller,
  men i princip kan det vara så.

 748. Men då ska argumentet inte vara
  att vi måste ha-

 749. -exakt samma frekvens män och kvinnor
  i olika yrken.

 750. Om du vill könsblanda en arbetsplats
  där det blir mycket av ena könet...

 751. Om vi utgår ifrån att glastaken
  och fördomarna är borta-

 752. -arbetsgivarna bara går på
  egenskaper-

 753. -då kan den märkliga situationen
  uppstå att vi får ett dagis-

 754. -där du får många kvinnliga kvinnor
  och många kvinnliga män.

 755. Ja, så blir det förstås.

 756. Börjar man med kvoteringstänkande
  är det klart-

 757. -att om vi bestämmer att vi ska ha
  en större andel kvinnor i ett yrke-

 758. -och större andel män i nåt annat,
  är det inte ett slumpmässigt urval-

 759. -av män och kvinnor som rekryteras.

 760. De kommer att vara statistiskt sett
  snedfördelade.

 761. -Egenskapsmässigt.
  -Just det.

 762. Gertrud eller Marcus, tror ni
  att vi hamnar i en sån situation-

 763. -där arbetslivet verkligen är helt
  fritt? Populerat utav människor-

 764. -som kommit dit p.g.a. egenskaper och
  att vi ändå får könssnedfördelning?

 765. Väldigt spekulativt.

 766. Det var från ditt föredrag.
  Förlåt, det var inget.

 767. Allting är spekulativt.
  Vi kan inte veta speciellt mycket.

 768. Mycket av det vi på biologiska
  grunder visste-

 769. -om kvinnors och mäns predikament
  för 100 år sen-

 770. -används som avskräckande exempel
  i Gertruds föreläsningar.

 771. Det finns anledning
  att vara försiktig-

 772. -innan man uttrycker sig tvärsäkert
  om hur en människas väsen-

 773. -är oberoende av människans villkor.

 774. Utan att jämna ut villkor eller
  åtminstone känna villkoren-

 775. -är det svårt att säga nåt om väsen.
  Det blir spekulativt också.

 776. Även om det döljer sig
  bakom snygga grafer.

 777. Jag känner inte igen beskrivningen
  alls. Jag har jobbat-

 778. -på förskola sen 80-talet.
  Jag känner inte att jag var där-

 779. -för att demonstrera hur män är eller
  för att jag var kvinnligt kvoterad.

 780. Ingen har pratat om kvotering.
  Vi har pratat om-

 781. -huruvida observerbara psykologiska
  skillnader mellan män är en följd av-

 782. -en oföränderlig biologi eller
  om de på nåt sätt kan ändra på det.

 783. Germund, du vill att det ska vara
  olika. - Peter också.

 784. I stället för att säga
  "vi vill ha det så här" säger vi:

 785. "Det här är biologi." Eller: "Det här
  är socialt." Det är inte samma sak.

 786. Där pratar vi om politik.

 787. För samhällets fortbestånd
  kan det vara en viss fördel-

 788. -om män och kvinnor är lite grann
  olika i vissa avseenden.

 789. Däremot måste man tolerera
  de skillnader som finns.

 790. Man behöver inte uppfatta alla
  skillnader som ett samhällsproblem.

 791. Så fort det finns
  en skillnad mellan mäns och kvinnors-

 792. -fördelning i olika yrken-

 793. -behöver vi inte uppfatta detta
  som ett problem som måste åtgärdas.

 794. -Om löneskillnaden är 10 000...
  -Mycket forskning visar att...

 795. ...det finns inget belägg för att det
  skulle finnas nån lönediskriminering.

 796. Utan löneskillnaderna...

 797. -Så det du menar...
  -Jag kan plocka fram statistik.

 798. -De återspeglar skillnader...
  -Jag får be Gertrud komma in...

 799. -...och säga nånting.
  -Jag sticker igenom lite okvinnligt.

 800. När man pratar om biologi,
  är saken den-

 801. -att biologi i samma stund kan
  poängteras, stereotypiseras-

 802. -överdrivas och negligeras.
  I samma tid i samma maktordning.

 803. Det är därför jag inte är
  så intresserad av biologi.

 804. Är det ren biologi,
  kommer den väl att tala till oss.

 805. Just att man kan använda, överdriva
  och negligera det.

 806. Jag ska ge ett exempel.

 807. Det finns biologiska skillnader
  mellan kvinnor och män.

 808. T.ex. har varenda här inne liksom
  alla miljarder som finns nu-

 809. -och dem som har gått före oss,
  de är födda av en kvinna.

 810. Allihopa. Precis lika.

 811. Det är ju skillnad och jag anser
  att det har stor betydelse.

 812. På vilket sätt skulle det inte ha
  betydelse att kvinnor fött-

 813. -hela mänskligheten? Det vore super-
  konstigt om detta saknade betydelse.

 814. Men, det är...

 815. Det är också så att jag fick
  mina äldsta barn på 80-talet.

 816. Det var de första åren då inte
  kvinnor som hade fött barn-

 817. -ansågs så överstimulerade
  av sin upplevelse-

 818. -att de behövde få lugnande medel.

 819. Som gammal idrottare har jag
  en stark känsla för min egen kropp-

 820. -och hur den reagerar.

 821. När jag hade fött barn första gången,
  kunde jag känna ett extremt påslag.

 822. En extrem vakenhet,
  en extrem alerthet.

 823. Trots att det att föda barn
  är betydligt kämpigare-

 824. -än att springa 800 m.

 825. Så trots det hade jag
  en extrem alerthet och vaksamhet.

 826. Det anser jag är ren biologi,
  ett rent biologiskt påslag.

 827. Men man kunde inte acceptera
  kvinnor som är alerta.

 828. Om sig och kring sig,
  bevakar sitt barn.

 829. Utan då måste hon få lite lugnande.

 830. Det är för mig skillnaden
  mellan att bry sig om biologi-

 831. -och bry sig om en maktordning.

 832. Kvinnor har varit utsatta för makt-
  ordningar, men biologi kan användas-

 833. -på vilket sätt som helst.
  Det är makten vi bryr oss om.

 834. När vi sysslar med genus -
  genussystem-

 835. -då kritiserar vi inte biologin.
  Vi analyserar inte biologin.

 836. Vi undersöker hur ett samhälle
  tillåter biologiska skillnader-

 837. -att få ett förklaringsvärde
  som leder till olika behandling-

 838. -som på nåt sätt går att härleda
  till biologin som sådan.

 839. Då säger också du nånting spännande.

 840. Alla människor vet vem som har varit
  dess mamma...

 841. Mamman vet vilka som är hennes barn.
  Det kan pappa aldrig veta.

 842. Det finns en fundamental ojämlikhet
  i detta.

 843. Pappan kan inte veta
  om barnen är hans.

 844. Har det nån betydelse, Germund,
  för maktrelationen mellan könen?

 845. Det har nog haft det.

 846. Jag tror att sånt där
  förklarar en del kvinnoförtryck-

 847. -som funnits och som finns kvar
  i många samhällen.

 848. Männen är noga med att inte föda upp
  eller försörja en annan mans barn.

 849. Det har inneburit att de har hållit
  kvinnorna i strama tyglar.

 850. Jag tror inte att det är
  ett stort problem i dag.

 851. Nu har vi dessutom dna-tester.
  Denna mekanism förklarar säkert-

 852. -ganska mycket evolutionsbiologiskt
  av könsskillnaderna-

 853. -och förklarar mycket av
  sånt manligt beteende som vi ogillar.

 854. Vad är instinkternas roll
  om de är biologiskt grundade?

 855. Är det att mannen vill ha egna barn
  eller barn?

 856. En man som försörjer andras barn
  sprider inte sina gener.

 857. Han kan inte veta om barnen är hans.
  Sverre Sjölander har sagt-

 858. -att mannen är tvungen att acceptera
  de barn hans kvinna kommer hem med.

 859. Så kan man ju se det.

 860. Evolutionen skulle gynna
  ett manligt beteende som...

 861. Evolutionen sitter vi inte och
  analyserar när vi skaffar barn.

 862. Nej, men vi har instinkter
  och preferenser-

 863. -som återspeglar
  en evolutionär bakgrund.

 864. Däri ligger att män är oroade
  historiskt sett och fortfarande-

 865. -över att det är en annan mans barn.

 866. Om han inte har nån aning,
  älskar han dem lika mycket.

 867. -Det är jag inte så säker på.
  -1 eller 2 procent av alla pappor...

 868. Ja, det finns statistik på att män är
  mindre snälla mot fosterbarn...

 869. Om han vet om det.
  Men nu vet han inte om det.

 870. Nej, men själva graden av säkerhet
  kan ju påverka. Jag vet inte.

 871. Har det här med könsmaktsordningen
  nån historisk relevans-

 872. -eller rötter i ojämlikheten
  mellan män och kvinnor?

 873. Det där är frågan
  som vi vet så lite om.

 874. Jag sysslar inte mycket med biologi.
  Jag accepterar den som det är.

 875. När vi sysslar med "Sex/gender
  system", med jämställdhet-

 876. -använder vi kön
  som analytisk kategori.

 877. Vi har det som analytisk kategori
  för att förstå-

 878. -hur ett samhälle använder biologi
  i utsträckt mening.

 879. Det är det som är vårt uppdrag.

 880. Och vi är inskrivna i
  en normativ ordning.

 881. Jag uppfattar inte biologi
  som normativ på det sättet.

 882. Men jämställdhet är normativt.

 883. Du måste ta hänsyn till biologin när
  du skriver dina normer, eller hur?

 884. Jag behöver bara ta hänsyn till
  den mänskliga förmågan-

 885. -att kunna tänka sig att det kan bli
  bättre. Det är den enda förmåga-

 886. -jag behöver bry mig om.
  Så att jobba med jämställdhet...

 887. Det är därför jag har valt det
  i stället för universitetsvärlden-

 888. -och gräva mig djupare ner i epis-
  temologiska diskussioner om genus.

 889. I stället förflyttade jag mig ut
  i verkligheten-

 890. -där man just tittar på
  vad vi vill med samhället.

 891. Kan vi enas om vad vi vill?

 892. Kvinnor och män ska ha samma makt att
  forma samhället och sina egna liv.

 893. Det är målet för svensk jämställd-
  hetspolitik. Jag känner för det-

 894. -eftersom det är jag själv
  som hittade på det.

 895. Helt osökt leder du över diskussionen
  till era framtidsvisioner.

 896. Som samhället håller på
  att utvecklas-

 897. -finns det inte plats för
  den traditionella mansrollen.

 898. Vad spelar arbetslivets förändringar
  för roll i framtiden-

 899. -när det gäller manligt/kvinnligt?

 900. Och apropå
  vad vi pratade om tidigare:

 901. Snart finns det inga som helst
  kopplingar mellan det här-

 902. -att föda och fostra,
  älska och ha barn.

 903. Med modern bioteknologi ser
  reproduktionssystemet annorlunda ut.

 904. Våra instinkter kommer
  att rida spärr mot det där.

 905. Nu börjar man prata om att män skulle
  kunna ha en artificiell livmoder.

 906. Jag tror att få män nappar på det.

 907. Samhällsförändringar och framtid.
  Vad är det för visioner ni ser?

 908. Ska vi börja med Germund, Marcus
  och sist Gertrud.

 909. Jag tror att man kommer att acceptera
  att män och kvinnor är olika-

 910. -och att man kommer att tolerera att
  män och kvinnor gör olika livsval.

 911. Och att man inte uppfattar det
  som allvarliga problem.

 912. Att man måste stöpa män och kvinnor
  i samma form.

 913. Jag ser det som en pervertering av
  rättvisebegreppet.

 914. Kvoteringstänkandet
  är ett exempel på det.

 915. Ser du nånting i arbetslivet
  som förändrar förutsättningarna...

 916. De psykologiska krav som ställs
  i arbetslivet ändrar sig över tid-

 917. -på ett sätt som vi inte riktigt
  kan förutse.

 918. Du ser ingen förändring-

 919. -som prioriterar ena kolumnen när
  det gäller temperamentsskillnader?

 920. -Nej.
  -Marcus.

 921. Jag har två visioner.

 922. Den ena är att alla läser Cordelia
  Fines bok "Delusions of Gender"-

 923. -så vi slipper ha diskussioner
  om vad som är biologi och inte.

 924. När vi haft det hoppas jag
  att vi går mot en tid-

 925. -då vi gör motsatsen till
  att kvotera in män till bilmekaniker-

 926. -och kvinnor till förskollärare:
  Att vi river ner de begränsningar-

 927. -som finns
  och ger alla tusen möjligheter.

 928. Så vi kan få de fria valen,
  som är fria på individnivå-

 929. -och inte kommer till oss på en
  systemnivå maskerad till vår natur.

 930. Jag ser en värld där alla människor
  oberoende av kön och identitet-

 931. -får fler möjligheter
  och färre begränsningar-

 932. -och en närmare resa
  till ett bättre samhälle.

 933. Ja, applåden till Marcus.
  Han ska få en fråga till.

 934. Men du ser inte heller nån förändring
  till nästa generation...

 935. Jo, det finns massor.

 936. Det finns framför allt män
  som har haft en viss typ av jobb-

 937. -i arbetarklassen
  och tjänstemannaklassen-

 938. -där automatisering gjort-

 939. -att det inte finns en plats
  för den typen av arbete.

 940. Ingenjörsnörden och arbetskarlen
  kanske inte har nån plats längre.

 941. Medan de män som har makten över
  pengarna, politiken och teorierna-

 942. -fortsätter att frodas.
  Så det finns ett hot-

 943. -mot delar av det här mansidealet
  från-

 944. -arbetslivets omvandling till
  ett postindustriellt samhälle.

 945. Tjänstesamhället
  där vi hanterar mer tjänster-

 946. -och kognitiva förmågor...
  Andra egenskaper prioriteras...

 947. -...i nästa generations arbetsliv.
  -I nästa generations arbetsliv...

 948. ...tar robotarna över
  och många av de problemen försvinner.

 949. -Kommer Roland Paulsen hit?
  -Gertrud, avslutningsvis.

 950. Om jag håller mig till arbetslivet,
  som du frågade om, så kan man se-

 951. -att kvinnor har förändrat vår bredd
  på arbeten betydligt mer än män.

 952. Kvinnor har gjort insteg
  på utbildningar-

 953. -och rört sig in på arbetsområden
  där få kvinnor är.

 954. Det har skett maktförskjutningar.
  Dem upplever vi i dag.

 955. Innan pratade man om att arbetslivet
  hänger ihop med skolans resultat.

 956. Och när...
  För ska vi säga tio år sen-

 957. -började man titta på
  att pojkar hade sämre betyg.

 958. För det var mätvärdet.
  Sämre meritvärderingspoäng.

 959. Då blev det upprörda diskussioner.

 960. "Kan det bero på att det bara
  är kvinnor på förskolan?"

 961. Då ställdes den konkreta frågan:
  "När blev det så?"

 962. När fick flickor bättre betyg
  än pojkar? I Sverige.

 963. Och svaret var:
  "Det har vi alltid haft."

 964. D.v.s. så länge som flickor och
  pojkar har gått i samma skola-

 965. -har flickor alltid haft högre betyg
  än pojkar.

 966. Men vad är det som har förändrat sig?

 967. Det tycker jag är
  en av våra största vinster:

 968. Nämligen att flickors val av jobb
  och utbildningar har förändrat sig.

 969. De duktiga flickorna på 60-talet
  med fina betyg-

 970. -blev kanske chefssekreterare-

 971. -eller sträckte sig mot en
  labbass-tjänst. Eller flygvärdinna.

 972. Men i dag blir vi inte labbass
  eller flygvärdinna eller så.

 973. Utan läkare, jurister, ekonomer.

 974. Har förflyttat sig in på
  högstatusområden.

 975. Vi har fått maktförskjutningar.
  Dem lever vi med i dag.

 976. De återspeglas t.ex. i lönesättning
  där den största löneskillnaden finns-

 977. -mellan kvinnor och män
  som har samma utbildning-

 978. -och som har samma typ av jobb
  och som är högutbildade.

 979. Där finns den största löneskillnaden.

 980. Flera tusen spänn i månaden
  om man är civilingenjör.

 981. -Minst skillnad... - Vad sa du?
  -Vilket man som tur är inte är.

 982. Nå, jag tycker att det är kanonbra
  med civilingenjörer.

 983. Den minsta skillnaden
  är inom kommunal.

 984. Och inom privata arbetaryrken.

 985. Inom tjänstesektorn
  bland högutbildade-

 986. -där är det störst.
  Den är enormt stor.

 987. Inom finanssektorn är den jättestor.

 988. Så inom arbetslivet
  kan man säga absolut-

 989. -att kvinnor och män samlas
  och blandas mer.

 990. Samtidigt ser vi en större
  segregering för vissa yrken.

 991. Sen är det också så
  att inom näringslivet så...

 992. ...har man stor tilltro till tanken-

 993. -att jämställda arbetsplatser
  producerar bättre.

 994. Även Världsbanken, om ni brukar
  klämma deras årsrapporter-

 995. -den från 2012 som heter
  "Gender Equality and Development"-

 996. -där för man fram att jämställdhet
  är den viktigaste saken att titta på-

 997. -om man vill ha
  en god samhällsutveckling.

 998. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Biologi eller social konstruktion?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är ordförande i Sveriges kvinnolobby och redogör för innebörden av genus. Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och berättar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Författaren Marcus Priftis dissekerar mansideal och manskris. Slutligen möts de tre i en debatt. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Biologi, Fysiologi, Genus (socialt kön), Genusfrågor, Kvinnorollen, Kön (biologi), Könsroller, Mansrollen, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Biologi eller social konstruktion?

Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är ordförande i Sveriges kvinnolobby och redogör för innebörden av genus. Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och berättar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Författaren Marcus Priftis dissekerar mansideal och manskris. Slutligen möts de tre i en debatt. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Utbildning och familjebildning

Föreläsningar och panelsamtal. Går det att kombinera familjebildning och kärlek med jämställdhet? Jón Torfi Jónasson är professor i pedagogik på Islands universitet och redogör för utbildningsgapet mellan kvinnor och män. Genusforskaren Lena Gunnarsson berättar om att kärlek och jämställdhet sällan går hand i hand. Och sociologen Katarina Boye berättar om hur allt förändras när vi får barn. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Arbetslivet och karriären

Föreläsningar och panelsamtal. Nationalekonomen Anna Sjögren resonerar kring om man måste välja mellan karriär och barn. Caroline Nord är projektledare vid stiftelsen Allbright och berättar om deras arbete med jämställdhet. Per Johansson är professor i statistik och är kritisk till hur kvinnor och män i arbetslivet framställs i jämställdhetsdebatten. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Feminism igår, idag och imorgon

Christina Carlsson Wetterberg är professor i historia och berättar om kvinnokampens historia i Sverige, från första vågens kvinnorörelse och framåt. Partiledaren Gudrun Schyman talar för jämställdhet och säger att vi ännu inte är jämställda. Sociologen Roland Paulsen berättar om sina förhoppningar om framtiden. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Vad är jämställdhet och hur når vi dit?

Debatt om jämställdhet. Hur når vi jämställdhet och hur ser det ut i andra länder? Här framförs bland annat kritik mot genusdebatten i sig. Medverkande: Gudrun Schyman, partiledare (Fi); Anna Sjögren, nationalekonom; Per Johansson, statistikprofessor; Roland Paulsen, sociolog. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Det är en mansfråga

Den före detta amerikanske fotbollspelaren Jackson Katz jobbar nu med genus och manlighetsfrågor inom bland annat USA:s militär. Han argumenterar för att manligt våld inte är en kvinnofråga utan en mansfråga. Män måste prata med andra män om genusfrågor i kulturer som sportskulturer och militärkulturer. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.