Titta

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Om UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Föreläsningar och diskussioner från konferens om skillnader mellan män och kvinnor. Finns skillnader och hur ser dessa i så fall ut? Vi får inblick i feminismens historia och i den senaste biologiska och genusvetenskapliga forskningen om skillnader mellan könen. Hur ska vi uppnå jämställdhet och varför? Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader? : Arbetslivet och karriärenDela
 1. Vi ska tala om "Arbetsliv och karriär
  - myter och fakta".

 2. I det här passet träffar vi inte
  biologer eller genusforskare-

 3. -men två nationalekonomer.
  Den första är Anna Sjögren.

 4. Docent och forskare-

 5. -vid Institutet för arbetsmarknads-
  och utbildningspolitik.

 6. Ämnet är: "Måste mannen eller kvinnan
  välja mellan karriär och barn?"

 7. Välkommen Anna!

 8. Tack för att jag fick komma.
  Det var en spännande morgon.

 9. Vi ska prata vidare om skillnaderna
  som finns mellan män och kvinnor-

 10. -genom att
  gå in på frågor om karriär.

 11. Jag ska ta upp frågeställningen:
  Karriär och familj - måste man välja?

 12. Typiskt sett tänker man kanske
  att kvinnor väljer mellan dessa-

 13. -på grund av livspussel
  och tidsrestriktion-

 14. -och att männen har kunnat
  fokusera på att göra karriär.

 15. Men hur ser det ut,
  och hur har det här förändrats?

 16. Jag tänker så här:

 17. Som en produktionsfunktion
  för livet, för jag är nationalekonom.

 18. Vi producerar varor och tjänster,
  det är ett slags karriär.

 19. Och vi producerar barn, familjen.

 20. Resultatet av våra liv
  i de här hänseendena-

 21. -är resultatet av viktiga livsval.

 22. När jag tänker på "karriär" här,
  tänker jag på just inkomst.

 23. Jag kommer inte att bry mig om
  status och inflytande.

 24. När jag tittar på "familj",
  tittar jag främst på-

 25. -om man har eller inte har familj.

 26. För det är också någonting
  som män och kvinnor ställs inför:

 27. Ska man satsa på att bilda familj
  eller ska man inte göra det?

 28. Och i tillvaron finns
  en fundamental budgetrestriktion.

 29. Vi har en mängd tid till att
  göra karriär och bilda familj.

 30. Frågan är, när vi
  tänker på jämställdhet:

 31. Hur fria är vi män och kvinnor
  att utforma våra liv?

 32. Att använda vår tid och få det här
  som de flesta av oss gillar?

 33. En karriär och en familj.

 34. Ofta i diskussioner om jämställdhet,
  och ojämlikhet även inom könen-

 35. -brukar vi ofta fokusera på
  just karriär och arbetsmarknad.

 36. Men skillnader i möjligheten att
  bilda familj och även i god hälsa-

 37. -är ju väldigt viktiga aspekter-

 38. -om vi tänker på möjligheten att
  utforma våra liv och få goda liv.

 39. Hur har då livsvalen förändrats
  under de senaste decennierna?

 40. Det vill jag
  försöka springa oss igenom här.

 41. Jag vill undersöka resultatet av
  de här livsvalen mitt i livet.

 42. När utbildningsval och karriär-
  och familjebeslut är fattade.

 43. Nånstans när man är kring 45.
  Då står man på toppen.

 44. Vad är då bakgrunden?
  Jo, i vårt samhälle har vi ju haft-

 45. -politik som har syftat till att
  möjliggöra både karriär och familj.

 46. Vi har föräldraledighet och förskolor
  och så vidare.

 47. Vi har sett i dag
  att kvinnor utbildar sig mer än män.

 48. Vad vi inte såg lika tydligt
  var att utbildningsvalen-

 49. -har blivit
  lite mindre könssegregerade.

 50. Vi vet också att vi har
  ett lönegap mellan män och kvinnor.

 51. Det där har stagnerat rätt mycket.
  Länge minskade lönegapet-

 52. -men nu har det legat rätt platt.
  Vi har ett glastak.

 53. Lönegapet är större i toppen
  av fördelningen än längre ner.

 54. Och vi har mycket deltidsarbete,
  framför allt bland kvinnor.

 55. En stor del av skillnaderna i lön,
  arbetstid och inkomst-

 56. -men även ohälsa, som näste talare
  Per har tittat mycket på-

 57. -många av skillnaderna
  mellan män och kvinnor-

 58. -uppkommer
  i samband med familjebildning.

 59. Hur ser då årsinkomsten ut
  när man är 45 år gammal-

 60. -för svenska män och kvinnor?

 61. Jag visar det i den här figuren.
  Jag borde ha en liten pekare.

 62. Vi har olika kvalifikations-
  fördelningar, och vad betyder det?

 63. Jag tittar inte på utbildning här,
  utan på vad den förväntade lönen är-

 64. -givet den utbildning man har.

 65. Då har jag tagit fram
  årsinkomster för 45-åringar-

 66. -från 1990 fram till 2010,
  för män och för kvinnor.

 67. Där det står "topp",
  den där högsta, röda kurvan-

 68. -beskriver de fem procenten män
  som har de högsta kvalifikationerna.

 69. Den röda, motsvarande för kvinnor,
  är då de topp fem procenten kvinnor.

 70. Den gula
  är de som har höga kvalifikationer.

 71. De befinner sig
  mellan den 80:e och 95:e percentilen.

 72. Sen har vi de som är över medel,
  men under den 80:e percentilen.

 73. Lägre medel är de-

 74. -över den 20:e percentilen,
  men upp till den 50:e.

 75. Och "låg" är den femtedelen
  med de lägsta kvalifikationerna.

 76. Så här ser alltså inkomsterna ut-

 77. -vid 45 års ålder.

 78. Inkomster, det måste vi komma ihåg,
  är ju-

 79. -lönen gånger hur mycket man jobbar.

 80. Arbetstiden är en viktig del
  av vilken inkomst det blir av lönen.

 81. Så om vi har små löneskillnader
  kan vi ha stora inkomstskillnader-

 82. -i fall man jobbar
  väldigt olika mycket.

 83. Vad vi ser här visste vi redan.

 84. Män har väldigt mycket högre
  inkomster än kvinnor.

 85. Men de övre två kategorierna män,
  högkvalificerade män-

 86. -drar i väg ganska mycket.
  De ligger långt över de övriga.

 87. Vad gäller kvinnorna är fördelningen
  mycket mer sammanpressad-

 88. -och det är bara den absoluta
  toppkategorin som drar i väg.

 89. Att det drar i väg
  i mitten på 90-talet-

 90. -beror på att de ökade
  inkomstskillnaderna tar fart då.

 91. Så här ser inkomsterna ut,
  men hur är det med inkomstgapen?

 92. Hur har det utvecklats
  för män och kvinnor?

 93. Då ser det ut så här.

 94. Jag har räknat ut inkomstgapet
  mellan män och kvinnor.

 95. Då ser vi, att den röda linjen-

 96. -visar inkomstgapet mellan
  de fem procenten männen i topp-

 97. -och kvinnorna i topp
  i kvalifikationsfördelningen.

 98. De andra kurvorna visar motsvarande
  för sina kvalifikationsgrupper.

 99. Vi ser här att från mitten av
  80-talet fram till 1995-

 100. -så minskar inkomstskillnaderna.

 101. Det beror i huvudsak på att kvinnor
  börjar jobba mer och mer.

 102. Deltidsarbetet minskar.
  Större andel kvinnor arbetar heltid.

 103. Sen händer det inte så mycket
  i den lägre delen av fördelningen.

 104. Men i topp-gruppen fortsätter
  inkomstskillnaderna att minska-

 105. -under hela den här perioden.

 106. Skälet till det här, till hur
  kvinnorna och männen beter sig-

 107. -är att kvinnorna i den här kategorin
  jobbar mer och mer.

 108. Och något annat:

 109. Deras kvalifikationer blir mer lika
  toppkvalifikationerna hos män.

 110. Det här är de kvinnor som tar sig in
  bland ingenjörer och läkare o.s.v.

 111. Inom utbildningskategorier
  som har högre löner.

 112. Det ser vi under den här perioden.

 113. Jag tänkte samtidigt att det här
  var lite av en nyckel-

 114. -till hur det går till
  på kärleksmarknaden.

 115. Hur ser det ut på den?

 116. Vad händer när kvinnor
  får mer och mer utbildning?

 117. De har så att säga större och större
  förhandlingsstyrka på den marknaden.

 118. Männen har också utbildat sig mer,
  men inte i samma takt som kvinnorna.

 119. Vad händer då på kärleksmarknaden,
  eller familjemarknaden?

 120. Möjligen är det här något som sker-

 121. -till följd av den andra utvecklingen
  eller så hänger de ihop.

 122. För vad vi kan se
  under den här perioden-

 123. -är en ökande andel män,
  som faktiskt inte blir föräldrar.

 124. Vi har mätt när man är 45 år gammal-

 125. -och män har naturligtvis chans
  att bli föräldrar senare än så.

 126. Men om man sträcker ut data
  och tittar längre upp i åldrarna-

 127. -så är förändringarna
  ytterst marginella.

 128. Så det här är andelen män
  som inte blir föräldrar-

 129. -för de olika kvalifikationsgrupperna
  som vi har tittat på.

 130. Men generellt sett för män, ser vi
  att män med låga kvalifikationer-

 131. -fler av dem blir aldrig förälder-

 132. -medan män med högre kvalifikationer
  oftare blir föräldrar.

 133. Det är en lägre andel i den gruppen
  som inte blir pappor.

 134. Men över tiden ser vi
  att i samtliga kategorier-

 135. -ökar andelen som inte blir fäder.

 136. Tittar vi på kvinnorna,
  så ser vi en annan bild.

 137. Det spretar för det första lite mer.

 138. Vi ser att en kategori
  går i motsatt riktning.

 139. Det är gruppen
  riktigt högkvalificerade kvinnor.

 140. De går från att vara de som-

 141. -hade störst sannolikhet
  att inte bli mödrar-

 142. -till att hamna på samma nivå
  som kvinnor med medelkvalifikationer.

 143. Jämfört med männen är fördelningen
  i början av perioden upp och nervänd.

 144. Kvinnor med höga kvalifikationer
  blir mer sällan mammor.

 145. Av kvinnor med låga kvalifikationer
  blir 90 procent föräldrar.

 146. För den lägsta gruppen
  har det här inte förändrats över tid.

 147. För grupperna i mitten har andelen
  som inte blir föräldrar ökat lite.

 148. Men just i toppgruppen
  så byter det ordning mot slutet.

 149. Det är ett intressant mönster.

 150. De högkvalificerade kvinnorna
  väljer att faktiskt bli föräldrar.

 151. Något som de kanske inte kunde
  välja lika lätt tidigare.

 152. Vem är det då som inte får barn?

 153. Den här är svår att läsa.
  Det är en massa gryniga figurer.

 154. Här har jag buntat ihop
  de två lägsta kategorierna.

 155. -så det finns en "låg", en "medel",
  en "hög" och en "topp".

 156. Och det finns män och kvinnor.

 157. Och det här är
  hur stor inkomst man har-

 158. -beroende på om man har eller
  inte har barn, och barnens ålder-

 159. -när man är 45 år gammal.

 160. Generellt ser vi att den ökande
  andelen männen som inte blir fäder-

 161. -inte väljer
  att göra karriär i stället.

 162. För de här männen
  har väldigt låga inkomster.

 163. De har alltid lägst inkomster i sina
  respektive kvalifikationsgrupper.

 164. Framför allt i den högsta kategorin
  sticker det isär väldigt mycket.

 165. Sen är det inte så stor skillnad
  på män med stora och små barn.

 166. Kanske för att det inte spelar så
  stor roll för hur mycket de jobbar.

 167. Bland kvinnor ser vi att det här med
  inkomster är väldigt sammanpressat.

 168. Men återigen
  ser vi ett förändrat mönster.

 169. Under hela perioden har kvinnor
  med förskolebarn lägst inkomster-

 170. -i respektive grupp.

 171. Men kvinnor utan barn?
  Vi har ju det här mönstret-

 172. -att man antingen har barn
  och inte kan göra karriär-

 173. -eller så är man utan barn
  och då kan man jobba.

 174. Vad vi ser är
  att i början av perioden-

 175. -är det delvis så att kvinnor utan
  barn har ungefär lika höga inkomster-

 176. -som kvinnor där barnen
  inte längre är i förskoleåldern.

 177. Men sen under tidens gång,
  för varje kvalifikationsnivå-

 178. -ser vi att kvinnorna med äldre barn
  går om kvinnorna utan barn.

 179. Och framför allt sker det på toppen,
  där det till och med vänder på sig.

 180. På toppen, och även bland
  de högkvalificerade kvinnorna-

 181. -har kvinnor utan barn
  faktiskt de lägsta inkomsterna.

 182. Så nånting har hänt-

 183. -framför allt vad gäller
  kvinnors möjligheter att välja.

 184. Om vi tittar på avvägningen
  och försöker summera den i en siffra.

 185. Hur stor korrelation är det mellan
  att ha hög inkomst och att ha barn-

 186. -för låg- medel- hög- och
  toppkvalificerade kvinnor och män?

 187. För kvinnorna
  finns ett noll-streck genom alla.

 188. För männen finns det alltid
  ett positivt samband-

 189. -mellan att ha barn
  och att ha hög inkomst.

 190. Så har det sett ut jämt och det
  har blivit ännu mer så över tid.

 191. För kvinnor däremot, är det i början
  ett ganska starkt negativt samband.

 192. Man har antingen hög inkomst
  eller så blir man mamma.

 193. Mot slutet ser vi
  att det sambandet vänder-

 194. -och för de högkvalificerade
  ser det mer likt ut som för männen.

 195. Jag kan gå igenom slutsatserna,
  eller så tar vi dem i diskussionen.

 196. Jag vill jättegärna
  höra slutsatserna också-

 197. -men vi behöver gå vidare,
  så vi tar upp dem sen.

 198. Men jag vill höra något om varför det
  har förändrats så här för kvinnor.

 199. Kan du lyfta en viktig faktor
  till att situationen har förändrats?

 200. Det är väldigt dyrt att avstå
  från att vara på arbetsmarknaden.

 201. Det är av intresse för
  både män och kvinnor att vara det.

 202. Det är av intresse för hela familjen
  att använda sina resurser väl.

 203. Då får man igen väldigt mycket
  av att bägge arbetar.

 204. Förut kanske det var en nödvändighet
  att specialisera sig inom hemmet.

 205. Det fanns inte förskola
  och barnomsorgsmöjligheter o.s.v.

 206. Men när det finns, och avkastningen
  till att vara där ute är så stor-

 207. -ser man till att lösa det
  och ger sig ut på arbetsmarknaden.

 208. Tack, Anna Sjögren!

 209. Ja, som ni hörde innan...

 210. ...fick Rättviseförmedlingens
  Lina Thomsgård tyvärr förhinder.

 211. Men vi är jätteglada att i stället
  ha här Caroline Nord-

 212. -projektledare
  vid stiftelsen AllBright-

 213. -som arbetar för fler kvinnor
  på ledande positioner.

 214. Välkommen! När du är färdigtejpad
  får du börja berätta för oss om:

 215. "År 2063
  blir börsbolagen jämställda".

 216. Jag heter Caroline Nord
  och är projektledare på AllBright.

 217. Jag är här för att prata om hur
  jämställdheten ser ut i näringslivet-

 218. -och på ledande positioner.

 219. Innan jag börjar berätta om
  vad vi gör och hur det ser ut i dag-

 220. -skulle jag vilja ställa
  en fråga till publiken.

 221. Det är fritt fram
  att bara skrika ut det ni tror.

 222. Jag undrar: Vilket namn är vanligast
  på ledande positioner?

 223. Det var många håll!

 224. Jag hörde ett geni här i publiken,
  som sa "Anders".

 225. Förra året kartlade vi-

 226. -alla personer som sitter
  i en ledningsgrupp i börsbolagen.

 227. Vi såg att det finns en majoritet
  "Anders" i ledningsgruppen.

 228. Vi kunde också se att det finns
  en majoritet "Anders" i styrelsen.

 229. Och det finns också en majoritet
  "Anders" i valberedningarna.

 230. Vi kunde se ett mönster
  av ett "Anders"-kretslopp-

 231. -där Anders rekryterar Anders,
  som rekryterar Anders i sin tur.

 232. Det gör att det ser ut så här:

 233. Det är de tio vanligaste namnen
  på ledande positioner i näringslivet.

 234. Ni får själva göra en tolkning,
  men det är bara mansnamn-

 235. -och de är väldigt svenskklingande.

 236. Det här tyder på att man går
  mycket på magkänsla i rekryteringar.

 237. Man väljer den kandidat
  som man känner igen sig i-

 238. -och då får vi de här resultaten.

 239. Nu finns det säkert minst en
  eller tio Anders i publiken.

 240. Så jag brukar alltid vilja lyfta
  att det är inget fel på Anders.

 241. Vi gillar Anders
  och han gör många bra saker.

 242. Men det vi vill säga är att det
  är viktigt att vara medveten om-

 243. -att det ser ut så här
  på maktpositioner-

 244. -och att det är viktigt
  att fundera över det.

 245. AllBright arbetar för ett
  meritokratiskt, jämställt näringsliv.

 246. Med det menar vi att meriterna
  ska avgöra vem som får jobbet-

 247. -inte faktorer
  som kön eller bakgrund.

 248. Vi har riktat in oss på näringslivet
  för att de tyvärr är sämst.

 249. En undersökning gjord i Uppsala
  är väldigt nedslående.

 250. Den visar andelen kvinnor på ledande
  positioner i olika sektorer.

 251. Vi ser att näringslivet kommer efter
  både svenska kyrkan och kultur o.s.v.

 252. Så ser det ut trots att kvinnor har
  varit i majoritet på universiteten-

 253. -i flera decennier.

 254. Så näringslivet är sämst i klassen
  och det här försöker vi förändra.

 255. Vi förändrar genom att ta debatten,
  kartlägga hur det ser ut-

 256. -skriva rapporter
  och kontakta företagsledare.

 257. Vi är med i debatter och föreläser.

 258. Vi håller på att lansera
  en jämställdhetscertifiering-

 259. -som man kan säga är
  ett Svanenmärke för jämställdhet.

 260. Kärnan i vårt arbete
  är att ta fram rapporter.

 261. Jag ska komma in på dem snart,
  men först skulle jag vilja säga-

 262. -två betydande anledningar till
  varför vi jobbar med de här frågorna-

 263. -och varför det är så viktigt.

 264. Den första anledningen är: Alla ska
  ha rätt att nå sin fulla potential-

 265. -oavsett kön, bakgrund, ålder
  eller sexuell läggning.

 266. Den andra betydande orsaken
  är lönsamhet.

 267. Forskning visar att
  blandade bolag är bättre bolag.

 268. Siffrorna kommer från Harvard
  Business Review och Credit Suisse.

 269. De visar att bolag med kvinnor
  i toppen har högre rörelsemarginal.

 270. De har högre avkastning
  på både eget och investerat kapital.

 271. De bolagen löper också 20 procent
  mindre risk att gå i konkurs.

 272. Så bolag som säger "nej"
  till kvinnor och mångfald-

 273. -säger också "nej"
  till potentiella tillväxtmöjligheter.

 274. Det tycker vi är
  en väldigt konstig affärsstrategi.

 275. Här kommer lite siffror
  från vår senaste rapport.

 276. Det går framåt.

 277. Förra året fanns det 18,5 procent
  kvinnor i ledningsgrupperna.

 278. I år finns det 19.
  Det går långsamt, men framåt.

 279. När vi började med undersökningarna
  för fyra år sen-

 280. -fanns det 100 börsbolag
  utan en kvinna i ledningsgruppen.

 281. De var i majoritet.

 282. Nu är bolagen
  med åtminstone en kvinna i majoritet.

 283. Det tycker vi är väldigt positivt.

 284. Däremot ser vi problem med lednings-
  grupper med bara män och en kvinna.

 285. Studier visar att en majoritet män
  leder till ett eget språk-

 286. -man kan prata exkluderande
  och ha en egen jargong-

 287. -och det kan då bli svårt för kvinnan
  att ta sig in i gänget.

 288. Vi förespråkar att man först
  och främst ska vara jämställda-

 289. -och att man ska ha minst två
  av det underrepresenterade könet.

 290. Våra rapporter innehåller
  främst tre listor.

 291. Där rangordnar vi börsbolagen
  efter hur bra de är på jämställdhet.

 292. På den vita listan
  placeras de jämställda bolagen.

 293. De försöker vi lyfta som förebilder
  och "pusha" framåt.

 294. Med "jämställdhet" går vi efter
  EU:s och regeringens definition-

 295. -att det ska vara minst 40 procent
  av det underrepresenterade könet.

 296. På den gråa listan har vi 157 bolag.

 297. Det var 266 bolag på börsen när vi
  gjorde kartläggningen i december.

 298. Så en majoritet hamnar där.

 299. Då har man åtminstone
  en representant av varje kön.

 300. Svarta listan är den lista
  som vi får mest reaktioner på.

 301. Den är både hatad och älskad.

 302. Där hamnar bolagen som inte har
  en enda kvinna i ledningsgruppen.

 303. I år är det 79 bolag
  som satsar på mansdominans.

 304. Jag kan tillägga att
  22 av de 79 bolagen-

 305. -inte heller har
  någon kvinna i styrelsen.

 306. Så där är det
  bara män på toppositionerna.

 307. När vi har släppt de här rapporterna
  brukar vi få uppmärksamhet i media-

 308. -och vi försöker få opinionen
  att trycka på för förändring.

 309. Vd:ar eller kommunikationschefer
  brukar då ofta ringa till vår vd.

 310. Inte till mig, som tur är, men hon
  brukar få ta ett antal samtal-

 311. -där de säger: "Ni har gjort fel.
  Ni har inte tittat på hela bolaget."

 312. "Vi har en majoritet av kvinnor
  på ingångsnivå."

 313. Bolagen kan vara jämställda
  om man tittar på hela bolaget-

 314. -men vi belyser att kvinnorna finns,
  men de blir inte befordrade.

 315. Högre upp trillar kvinnorna bort
  och männen blir befordrade.

 316. Av den anledningen tittar vi bara på
  de högsta maktpositionerna.

 317. Ett av de vanligaste argumenten
  är att det inte finns kvinnor.

 318. Att man har letat, men inte hittat
  kvinnor till de här positionerna.

 319. Det vill vi säga är skitsnack-

 320. -och vi har tagit fram statistik
  över de senaste åren.

 321. Vi har kollat på andelen
  utexaminerade kvinnor-

 322. -sen 20 år tillbaka.

 323. För ekonomer och jurister har kvinnor
  varit i majoritet på utbildningarna-

 324. -i två decennier.

 325. Där slår vi hål på myten
  att de inte finns.

 326. Bland ingenjörer har det varit
  20-30 procent kvinnor sen 90-talet.

 327. Där är majoriteten män-

 328. -men det behöver inte betyda
  att det inte finns kvinnor.

 329. I ledningsgrupperna-

 330. -är ekonom och ingenjör
  den vanligaste utbildningsbakgrunden.

 331. Det finns bara 7 procent kvinnor
  med ingenjörsutbildning-

 332. -så där har man letat för dåligt
  eller bara i sitt eget nätverk.

 333. Vi har också tittat på-

 334. -när det kommer att bli bättre.

 335. Där har jag ingen positiv nyhet än.

 336. År 2063 blir ledningarna jämställda
  om det fortsätter i samma takt.

 337. Det betyder
  att de som är 17 år eller äldre-

 338. -inte får uppleva det
  under sitt arbetsliv.

 339. Det är en majoritet av oss, och det
  tycker jag är väldigt tråkigt.

 340. Trenden de senaste åren är att
  man har bantat ledningsgrupperna.

 341. Främst männen har försvunnit, och
  därav har andelen kvinnor gått upp.

 342. Nu har grupperna bantats så mycket
  att man behöver rekrytera igen.

 343. Förhoppningsvis kommer kvinnorna
  att kunna komma in där.

 344. Så vi hoppas att det här får
  en lite snabbare tidsutveckling.

 345. Vi vill ju så klart
  inte vänta till 2063.

 346. Därför har vi sammanställt tre tips-

 347. -som vi brukar ta upp när vi
  är ute och talar med företagsledare.

 348. Saker man kan tänka på
  för att skynda på.

 349. Det första är: Om man vill ha
  en jämställd organisation-

 350. -så måste det komma från vd,
  ledningsgrupp och styrelse-

 351. -och inte placeras på en ensam person
  längre ner i organisationen.

 352. Det ska vara ett tydligt beslut
  uppifrån, som alla är engagerade i.

 353. När beslutet är taget,
  gäller det att mäta och sätta mål.

 354. Arbeta affärsstrategiskt, precis som
  med andra områden i organisationen.

 355. Inte bara luta sig tillbaka
  och tro att det sker av sig självt.

 356. Nummer två är att
  professionalisera rekryteringen.

 357. Återigen att inte bara leta
  i sina egna nätverk-

 358. -för som bekant umgås man ju gärna
  med folk som liknar en själv.

 359. Anlita en professionell rekryterare
  och ställ krav även där.

 360. Kräv att få
  en jämställd kandidatlista.

 361. Eller om det är en kvinna ni saknar
  i ledningsgruppen-

 362. -kräv att få
  en kandidatlista med bara kvinnor.

 363. Det är viktigt att man
  funderar på hur gruppen ser ut-

 364. -och kollar
  vilken dynamik man vill ha.

 365. Man behöver inte ersätta en Anders
  med en Anders-

 366. -utan det kanske är dags att ta in
  ny kompetens och ett nytt perspektiv.

 367. Tredje tipset är
  att granska företagskulturen.

 368. Vi pratar mycket om att ta fram
  fakta och siffror och räkna huvuden-

 369. -men det är också viktigt att se
  hur det ser ut i kulturen.

 370. Var normkritisk. Tänk efter
  vad det kan vara för språk-

 371. -och aktiviteter som exkluderar
  vissa minoriteter eller grupper.

 372. Fundera på var man har konferenser
  och vad man gör på dem.

 373. Normkritiken kan man ta med sig
  genom hela organisationen-

 374. -men även i privatlivet,
  skulle jag vilja säga.

 375. De tre sätten vill vi dela med oss av
  för att snabba på förändringen.

 376. Det är nog dags att avsluta där,
  men jag berättar mer i panelen.

 377. Tack, Caroline.

 378. När du visade
  listan på olika segment-

 379. -var ju näringslivet i topp,
  vilket betyder i botten.

 380. På bästa plats hade vi politiken,
  som var väsentligen jämställd.

 381. Varför är det så?

 382. De har arbetat väldigt aktivt,
  bl.a. med "varannan damernas".

 383. Vi arbetar ju inte specifikt mot
  politik eller offentlig förvaltning-

 384. -men man kan se att de arbetar
  medvetet och målfokuserat.

 385. I näringslivet väntar man ofta på
  att det ska hända.

 386. Att kvinnorna själva ska ta för sig
  och armbåga sig fram.

 387. Det är väl den stora skillnaden.

 388. -"Det löser sig."
  -Precis, i stället för en strategi.

 389. -Tack, Caroline Nord.
  -Tack så mycket.

 390. Vi går direkt vidare
  till Per Johansson-

 391. -professor i nationalekonomi
  och forskare, liksom Anna-

 392. -vid Institutet för arbetsmarknads-
  och utbildningspolitik.

 393. Han ska tala om
  "Feminism och jämställdhet".

 394. För några år sen fick jag-

 395. -i uppdrag av den tidigare regeringen
  att titta på-

 396. -varför kvinnor hade
  så mycket högre sjukfrånvaro än män.

 397. Löneutvecklingen för kvinnor och män
  är väldigt lika innan man får barn.

 398. Men direkt efter att man fått barn
  sker en dramatisk förändring-

 399. -i både sjukskrivningar
  och inkomster och löner.

 400. Det här är då inkomsterna,
  det som Anna pratade om:

 401. Lön gånger hur mycket man jobbar.
  Man får barn vid tidpunkt "0".

 402. Innan det sker en parallell inkomst-
  utveckling för kvinnor och män.

 403. Efteråt går det dramatiskt neråt
  för kvinnorna, men inte för männen.

 404. Sen kommer andra barnet
  och sen kommer det aldrig ikapp.

 405. Så här ser det ut för lönerna.
  Det tappar av allt eftersom.

 406. Det här kan man tolka som:
  "Hur mycket vi jobbar"-

 407. -"spelar roll för löneutvecklingen."
  Det kan man se där.

 408. Det här är sjukfrånvaro.

 409. Vi ser sjukfrånvaro innan barnet.
  I samband med barnet-

 410. -stiger sjukfrånvaron dramatiskt
  bland kvinnorna.

 411. Året efter är sjukfrånvaron mindre
  eftersom man är föräldraledig-

 412. -men sen manifesteras skillnaden
  i sjukfrånvaro mellan könen.

 413. Den pågår alltså 18 år
  efter att man fått första barnet.

 414. Då är sjukfrånvaron dubbelt så hög
  för kvinnorna som för männen.

 415. Enorma skillnader.

 416. Den här utvärderingen
  gjorde mig väldigt medveten-

 417. -om de fördomar som finns.

 418. Om de förutfattade meningarna
  om att kvinnor är mer utsatta-

 419. -och har sämre hälsa än män.
  Det finns såna fördomar.

 420. Den feministiska diskussionen
  kring könsmaktsordning-

 421. -minskar tyvärr inte
  de här föreställningarna.

 422. Den gör snarare det omvända,
  fick jag klart för mig.

 423. Jag förstår intresseorganisationers
  behov av provocerande uttalanden-

 424. -för att väcka uppmärksamhet
  för frågor.

 425. Men problem uppstår när deras teorier
  blir accepterade som sanningar.

 426. Om man konstant skildrar kvinnors
  utsatthet finns det en stor risk-

 427. -att den här patriarkala synen
  blir en sanning.

 428. Till exempel finns det en stor tro
  på att kvinnor har sämre hälsa-

 429. -sämre arbetsmiljö och är
  mer utsatta för våld än vad män är.

 430. Det är lätt att med statistik visa
  att det förhåller sig precis tvärtom.

 431. Om vi förnekar fakta är det svårt att
  genomföra politiska förändringar-

 432. -t.ex. samma karriärmöjligheter
  oavsett kön.

 433. Jag får ofta höra det här.

 434. Jag läste nyligen en ESO-rapport
  där det stod precis det här.

 435. "Numera har kvinnor lika mycket eller
  t.o.m. mer utbildning än män."

 436. Det säger många till mig:
  "Numera har kvinnor det."

 437. Jag skrev själv en SOU för längesen
  och blev uppmärksam på att-

 438. -"numera" är min mors generation.

 439. 30-talisterna hade mer utbildning
  än vad männen hade.

 440. Ändå skriver man 2015:

 441. "Numera har kvinnorna lika mycket
  eller mer utbildning."

 442. Det är ju ganska fantastiskt hur
  de här fördomarna sprids i samhället.

 443. De gör det för att vi inte ifråga-
  sätter den här typen av sanningar.

 444. Det finns ingen anledning för oss
  att kontrollera de här sanningarna.

 445. Påståendet är talande för hur
  fördomar sprids i offentliga texter-

 446. -och att de lever kvar
  i olika offentliga sammanhang.

 447. För att analysera samhällsproblem
  måste vi ha teorier.

 448. Randomiserade experiment duger inte,
  utan vi måste ha teorier-

 449. -för att analysera samhällsproblem.

 450. Det går inte att som inom medicinen
  göra randomiserade experiment.

 451. Vi försöker göra det
  inom samhällsvetenskap på olika sätt.

 452. Dessa teorier är dock inga sanningar.
  De måste prövas empiriskt-

 453. -det vill säga:
  vi måste samla in data.

 454. Genom att använda data
  kan vi testa om teorierna stämmer-

 455. -och göra generella utsagor om
  skillnaderna mellan män och kvinnor.

 456. Vi kan inte göra uttalanden
  utifrån teorier-

 457. -eller utifrån
  enskilda individers upplevelser.

 458. Så om vi nu har en teori:

 459. "Om mäns livslängd är kortare än
  kvinnors är män diskriminerade"-

 460. -så kommer vi inte att
  kunna förkasta den här teorin.

 461. Om vi bortser från biologiska
  eller socialt skapade skillnader-

 462. -kan vi absolut inte förkasta teorin.
  Män är diskriminerade.

 463. Det skiljer fyra år i genomsnitt
  mellan män och kvinnor.

 464. Det skiljer 17 år mellan kvinnorna
  i inkomsttoppen och männen i botten.

 465. 17 år i förväntad levnadstid.
  Så mycket skiljer det.

 466. Det här kan inte heller förkastas:
  "Om kvinnor har lägre lön än män"-

 467. -"är kvinnor diskriminerade."

 468. Vi hörde ju Germund Hesslow tala om
  skillnader mellan män och kvinnor.

 469. Därför kan vi inte bara ta utfall
  på olika sätt-

 470. -och säga att
  det förekommer diskriminering.

 471. Så utfall som är sämre i genomsnitt
  för kvinnor och män-

 472. -kan inte utan vidare tolkas som att
  kvinnor eller män diskrimineras.

 473. Vi måste göra en grundläggande analys
  för att ta hänsyn till-

 474. -att det finns skillnader
  som genereras p.g.a. biologi-

 475. -och p.g.a. sociala förhållanden
  när vi växer upp.

 476. Men utfall som är sämre för kvinnor
  tolkas ofta slentrianmässigt.

 477. Sannolikt för att det stödjer
  teorin kring könsmaktsordningen.

 478. Slentrianmässigt säger man:
  "Det här är diskriminering."

 479. Men det behöver det inte alls vara,
  utan vi måste ha mer analys.

 480. I den här kampen
  används även mäns sämre utfall-

 481. -för att bevisa
  kvinnors diskriminering.

 482. Tanken är: "Kvinnor har lägre lön
  trots att de som flickor är bättre."

 483. D.v.s. att de har högre utbildning
  och bättre studieresultat än pojkar.

 484. Alltså finns det diskriminering
  mot kvinnor - självfallet.

 485. De har ju visat på att de är bättre-

 486. -och så får de sämre lön.
  Klart att de är diskriminerade.

 487. Men är jag maskulinist,
  kan jag vända på begreppet och säga:

 488. "Pojkar får sämre betyg i skolan,
  men trots det får de högre lön."

 489. Eller hur? Jag menar, merparten
  av lärarna i skolan är kvinnor.

 490. Varför skulle inte kvinnorna
  gynna tjejerna?

 491. Diskriminerar de inte killarna?
  Klart att de gör det.

 492. Sen, ute i arbetslivet,
  då kommer männen till sin rätt.

 493. De diskrimineras inte
  av de här kvinnorna.

 494. Jag är raljant. Jag tror inte
  att kvinnor diskriminerar pojkar-

 495. -men jag skulle kunna
  vända på begreppen helt och hållet.

 496. Men vi gör inte det,
  eftersom vi har den här synen-

 497. -på kvinnor som underordnade män.

 498. Inom nationalekonomisk teori
  finns tre former av diskriminering.

 499. Här är två relevanta.

 500. Den första är att vi har preferenser
  för eller mot individer.

 501. Den andra är en form av
  statistisk diskriminering.

 502. Att vi betraktas utifrån vår grupps
  beteende eller tänkta beteende.

 503. En relevant teori,
  som kan öka förståelsen-

 504. -kring en process om diskriminering
  av kvinnor är följande:

 505. "Eftersom män som grupp
  oftare har en chefsposition"-

 506. -"kommer detta att missgynna kvinnor
  vad gäller löner och karriär."

 507. Det kan vi tycka är en relevant
  teori, som vi kan försöka testa.

 508. Om alla har samma bild av kvinnor,
  t.ex. att de har sämre hälsa-

 509. -klarar sig själva sämre,
  är mindre driftiga, mer utsatta etc.-

 510. -skulle kvinnor kunna missgynnas
  oavsett kön på chef.

 511. Men vid preferensdiskriminering
  skulle det vara skillnad i lön-

 512. -och karriärmöjligheter om man
  har en manlig eller kvinnlig chef.

 513. Den manliga chefen skulle gynna män
  och den kvinnliga chefen kvinnor.

 514. Två studier visar att det inte finns
  några skillnader mellan-

 515. -manliga och kvinnliga chefers
  agerande mot anställda.

 516. Därför tror vi att preferens-
  diskriminering inte är en stor sak.

 517. En annan sak är att-

 518. -kvinnor gör dubbelt
  så många vårdbesök som män.

 519. Detta tolkas ofta som att
  kvinnor har sämre hälsa än män.

 520. Men jag tror att det beror på olika
  preferenser hos män och kvinnor-

 521. -och att ett läkarbesök
  snarare kan vara bra för hälsan.

 522. Jag visar i en studie-

 523. -att efter en sjukhusinläggning är
  kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög.

 524. Samtidigt har männen dubbelt så hög
  dödlighet, oavsett diagnos.

 525. För ensamstående män med cancer
  är risken att dö fyra gånger så hög.

 526. Här gör vi samma analys som sist.

 527. Nolltidpunkten här
  är när man blir inlagd på sjukhus.

 528. Vi ser sjukfrånvaron. Män har
  heldragen linje, kvinnor streckad.

 529. Kvinnor har
  något högre sjukfrånvaro innan-

 530. -men i samband med inläggningen
  ökar den dramatiskt bland kvinnor.

 531. Se till exempel på
  muskuloskeletala sjukdomar.

 532. Cancer är den enda sjukdomen
  utan den här omedelbara effekten.

 533. Där har männen högre sjukfrånvaro
  än kvinnor.

 534. Dödligheten ser ut på det här sättet.

 535. För varje sjukdom, cancer-

 536. -endokrina sjukdomar,
  blodsjukdomar...

 537. ...har männen högre dödlighet.
  Det här är efter tre år.

 538. Det är ungefär en fördubblad risk
  för männen att dö.

 539. Jag presenterade resultaten
  på Karolinska Institutet.

 540. En reaktion var: "Oj, det här tyder
  ju på att männen är diskriminerande."

 541. Det här stämde inte överens med
  deras syn på hur det ser ut.

 542. Inom medicin tror man att kvinnor
  är diskriminerade i vården.

 543. Att kvinnor inte får
  samma typ av vård som män.

 544. Men studierna
  tar inte hänsyn till att-

 545. -män söker vård i ett senare skede.

 546. D.v.s. har en högre sjuklighet
  när de uppsöker vård.

 547. Då ska man ju ge olika vård
  eftersom männen som grupp-

 548. -har en sämre hälsa
  när de kommer till sjukhuset.

 549. Att män inte uppsöker vård
  i samma utsträckning som kvinnor-

 550. -är inte diskriminering.
  Det tycker jag inte på något sätt.

 551. Det beror på olikheter i preferenser
  och normer i samhället.

 552. Normerna kan sannolikt förändras
  i en aktiv politik.

 553. Men den här studien
  har knappt fått någon uppmärksamhet.

 554. Ingen har tyckt
  att det här har varit intressant.

 555. Men den stödjer ju inte
  en förutfattad mening.

 556. Som jag sa fick jag och mina kollegor
  i uppdrag av regeringen-

 557. -att analysera
  kvinnors högre sjukfrånvaro.

 558. Vår teori var att kvinnor
  drivs av ett större familjeansvar.

 559. Karolinska Institutet fick samma
  uppdrag - och mycket mer pengar...

 560. De hade ingen teori. Deras idé
  var att det här drevs av sjuklighet.

 561. De kom inte fram till
  speciellt mycket.

 562. Men vi visar i vår studie-

 563. -att det skedde väldigt mycket
  i samband med barnafödandet.

 564. Vi visar tydligt att det inte alls
  har med hälsa att göra.

 565. Inläggningarna ökar för män, men
  inte för kvinnor efter barnafödandet.

 566. Så det är precis tvärtom.

 567. Om något, så går hälsan ner mer
  bland män än bland kvinnor.

 568. Det beror inte på VAB heller.

 569. Det var enormt svårt
  att få ut det här resultatet.

 570. Regeringskansliet, journalister,
  media o.s.v. säger alla att:

 571. "Kvinnor blir sjuka av att få barn."

 572. "Dubbelbördan gör att de blir sjuka."

 573. Om man i offentlig statistik lägger
  ihop arbetstid och hemarbetstid-

 574. -har båda könen lika stor arbetstid.

 575. I själva verket
  jobbar männen lite mer än kvinnor.

 576. Men det är ändå en dubbelbörda
  att vara hemma med våra barn.

 577. Är inte det lite förvånande?
  Jag tycker att det är lite märkligt.

 578. Vi visar att det beror på engagemang
  på arbetsmarknaden, inget annat.

 579. Men det går inte
  att nå ut i media med detta.

 580. Det tycker jag är förfärande.

 581. Jag hade lite mer att prata om,
  men jag får lov att avsluta.

 582. Vad jag kan tycka
  då vi pratar om de här sakerna...

 583. Germunds presentation
  visar på fördelningar. De är viktiga.

 584. Vi koncentrerar oss på könsskillnader
  som kan vara jättesmå-

 585. -medan inomgruppsvariationerna
  är så mycket mer intressanta.

 586. Jag tror att fokus på män och kvinnor
  inte är bra för jämställdheten.

 587. Det var det
  jag hade tänkt fortsätta med.

 588. Okej, då slutar jag så.
  Tack för mig.

 589. Per, tänker du som jag - att det
  kan finnas flera sanningar samtidigt?

 590. Exempelvis skulle det kunna vara
  belastande för kvinnor-

 591. -att bli föräldrar
  och ta ett stort hemmaansvar-

 592. -trots att de arbetar heltid,
  som Katarinas forskning visar.

 593. Samtidigt som män exempelvis
  söker vård för sent.

 594. Båda sakerna kan ju vara giltiga
  på en gång.

 595. Har du sett exempel på vad du tycker
  är felaktiga politiska åtgärder-

 596. -som bygger på det här
  som du beskriver som en vrångbild?

 597. Hur stort är problemet att vi har den
  här bilden om den nu inte stämmer?

 598. Oj, vilken stor fråga.

 599. En jättestor fråga, tycker jag.
  Du menar alltså att...

 600. Hur mycket
  är det ett praktiskt problem?

 601. Det finns ju en norm i samhället
  och ekonomiska incitament.

 602. Båda två ska jobba 100 procent.

 603. Så ska man ha barn på dagis o.s.v.
  Det kan vara svårt att få ihop det.

 604. Det kan drabba...

 605. Om vi tar exemplet med sjukfrånvaro,
  kan man säga så här:

 606. Ja, kvinnan går ner i arbetstid
  till följd av att hon får barn.

 607. När hon får en viss sjukdom-

 608. -blir det inte lika intressant
  att börja jobba igen.

 609. Hon har inte möjlighet att göra
  karriär, så hon sjukskriver sig.

 610. För mannen som jobbar 100 procent
  och gör karriär-

 611. -kan det vara omöjligt
  att vid samma sjukdom sjukskriva sig.

 612. Han tvingas gå sjuk till jobbet,
  vilket kan påverka hälsan.

 613. Vi tar olika roller
  och det kan ta olika konsekvenser.

 614. För kvinnan innebär det här lägre lön
  och kanske sämre pension.

 615. För mannen kan det ge hälsoproblem
  p.g.a. att han inte sjukskriver sig-

 616. -för då missar han
  stora karriärmöjligheter.

 617. Det här att vi ska jobba 100 procent
  och ha hand om barn samtidigt-

 618. -är en konflikt, och hur vi
  ska lösa det vet jag inte.

 619. Jag skrev i en debattartikel
  i Svenska Dagbladet-

 620. -att delad föräldraförsäkring
  kunde vara ett sätt.

 621. Tack, vi återkommer till det strax.
  Du kan ta plats i panelen.

 622. Välkomna tillbaka,
  Caroline Nord och Anna Sjögren.

 623. Vi hade en underrubrik här:
  "Myter och fakta".

 624. Jag vill att ni tar varsin favoritmyt
  och ersätter den med fakta.

 625. Vi har just hört mycket av Per,
  så vi börjar med Caroline.

 626. En myt som du vill ta död på?

 627. Jag hoppas att jag tog död på en myt
  i föredraget:

 628. Att kvinnor inte finns.

 629. Senast i fredags pratade jag med...
  Jag ska inte säga några namn.

 630. Men med en företagsledare
  med en väldigt spännande teori.

 631. I sin styrelse har de en kvinna-

 632. -och vi frågade hur det kom sig
  att man inte hittat någon mer.

 633. Svaret var: "Kvinnor vill inte,
  vi har inte hittat några."

 634. "Kvinnor är bättre på att ta hand om
  hemmet, och därför ska de vara där."

 635. Det är jättetråkigt att höra.
  Det låter nästan lite komiskt-

 636. -men det är inte så komiskt
  att såna saker fortfarande sägs.

 637. Så att kvinnor passar bäst i hemmet
  är en myt jag vill ta död på.

 638. För att krossa den myten
  behöver man bara öppna ögonen.

 639. Då blir man motbevisad på en gång.

 640. -Anna?
  -Det är svårt att komma på en myt.

 641. Men en kan ju vara
  att det skulle finnas-

 642. -en tydlig avvägning mellan att ha
  barn och göra karriär som kvinna.

 643. För män är sambandet positivt,
  man har både barn och karriär.

 644. Vad vi ser i dag i Sverige-

 645. -är att det sambandet är positivt
  även för kvinnor.

 646. Det visar att det finns en ojämlikhet
  som går lite i en annan dimension.

 647. Det finns de som
  inte har möjlighet att ha familj-

 648. -och som inte heller gör karriär,
  och det gäller både män och kvinnor.

 649. Vi kan återkomma sen
  till valmöjligheter eller inte.

 650. -Per, en favoritmyt?
  -Ja, många.

 651. För att ändra på temat...

 652. Att kvinnor utsätts mer för våld
  än män. Det är väl en favoritmyt.

 653. Det kände jag också till,
  men jag undrar då:

 654. Är det det man pratar om
  och försöker agera mot?

 655. Ligger inte fokus på
  att det är män som utövar våldet?

 656. Det gäller ju i hög grad
  för våld mot både kvinnor och män.

 657. Jo. Regeringens
  jämställdhetspolitiska mål 2014-

 658. -tar upp att mäns våld mot kvinnor
  ska upphöra.

 659. -Mäns våld mot män är inte nämnt?
  -Nej.

 660. Inte heller kvinnors våld mot
  kvinnor. Jag har svårt att förstå-

 661. -att politiken riktas
  mot den grupp som utför våldet.

 662. Det är väldigt märkligt
  om det är jämställdhet man vill åt.

 663. Även om det inte är ert område,
  har ni någon reflektion om det?

 664. Är det fel att lyfta ut en grupp
  på det viset?

 665. Det är verkligen inte mitt område-

 666. -men jag tycker att det är
  oerhört provocerande att höra det.

 667. Den statistik jag har läst visar att
  95 procent av våldsutövarna är män-

 668. -och då är det väldigt rimligt
  att rikta insatserna mot dem.

 669. Tack.

 670. Per?

 671. För det första: 13 procent
  av våldsbrotten begås av kvinnor.

 672. Och varför ha statistisk
  diskriminering på ett plan-

 673. -när man inte har det på andra plan?

 674. Det blir väldigt märkligt att utpeka
  en speciell grupp som utför våld-

 675. -och säga att vi ska fokusera på det.
  Det blir totalt missriktat.

 676. Men hur löser man då problemet?
  Vi ska lämna frågan om våld strax.

 677. Om man nu vill fokusera på
  t.ex. våld i nära relationer-

 678. -ska man göra det i stället för
  att peka ut en speciell grupp.

 679. Jag vet ju att invandrare är över-
  representerade i våldsstatistiken.

 680. Tänk att i samma
  jämställdhetspolitiska mål skriva:

 681. "Vi ska förhindra att invandrare
  utför våld mot svenskar."

 682. Det är så fruktansvärt, så jag...

 683. Jag tänkte att poängen ändå är att
  man försöker hitta problemets rot.

 684. Om vi är ense om
  att det inte ska begås våld-

 685. -är frågan
  vad det är som driver fram det.

 686. Om det ena könet begår våldet,
  behöver man väl söka något där-

 687. -som inte har med biologi att göra,
  utan som har många andra aspekter.

 688. Det är en väldigt märklig diskussion.

 689. Det är fyra gånger vanligare
  att män drabbas av våld än kvinnor.

 690. Varför ta ner våldet bland kvinnor?
  Det stora problemet är våld mot män.

 691. Jag menade att man fokuserar på
  att män utövar våld.

 692. Men om man säger att man
  ska avskaffa mäns våld mot kvinnor-

 693. -utelämnar det ju
  att mäns våld mot män är legitimt.

 694. Det är ju en slutsats
  som inte alls är särskilt behaglig.

 695. Den skulle man kunna dra, ja.

 696. Det ligger något i det:
  Att en karl ska tåla lite.

 697. Det är ingen ovanlig attityd.

 698. Vi lämnar våldet och den s.k.
  "märkliga diskussionen".

 699. Jag tänkte återkoppla igen
  till det vi hörde före lunch-

 700. -om kvinnors dominans
  i högre utbildning.

 701. Detta fenomen har funnits länge,
  men ökar fortfarande kraftigt.

 702. På vilket sätt tror ni att det
  skulle kunna påverka situationen-

 703. -inom era respektive fält?

 704. Vad kan det få för effekt
  för kvinnor i ledande positioner-

 705. -för kopplingen
  mellan karriär och barnanskaffande-

 706. -och för diskussionen
  om jämställdhetsbegreppet?

 707. Kan det ha någon effekt på frågorna?

 708. Caroline?

 709. Vi har sett att kvinnor har varit
  i majoritet de senaste 20 åren-

 710. -men fortfarande är
  bara 14 av 266 vd:ar kvinnor.

 711. Det man kan göra
  för att rätta till det här-

 712. -på individnivå, är att utbilda sig
  för att ta sig fram.

 713. Men tydligen ger inte det effekt,
  så jag vet inte riktigt.

 714. -Inte så mycket effekt?
  -Inte vad vi har sett.

 715. Sen hoppas man så klart alltid
  att det ska ge effekt-

 716. -men jag tror inte att
  just utbildning är den enda vägen.

 717. Den är bra att ha, men mycket annat
  sätter stopp för kvinnor.

 718. Anna?

 719. Jag måste ju säga tvärtemot, då.

 720. Jag tror att utbudet av arbetskraft
  med olika kvalifikationer-

 721. -både män och kvinnor
  och mixen av män och kvinnor-

 722. -i allra högsta grad påverkar
  arbetsgivare som vill rekrytera-

 723. -de bästa talangerna på sitt område.

 724. Sen är det svårt att bara titta på
  utbildningsnivå generellt.

 725. Kvinnor har väldigt länge
  haft fler utbildningsår.

 726. Men vi är också inne
  i väldigt olika specialiseringar.

 727. Vi kan ta jurister. Jag tror att
  de flesta stora advokatbyråer-

 728. -har en ganska aktiv
  rekrytering av kvinnor.

 729. På många arbetsplatser ser man över-

 730. -sin organisation för att
  ackommodera det faktum att-

 731. -både de män och de kvinnor
  som man vill attrahera-

 732. -kommer att
  vilja dela på föräldraledighet.

 733. Det är något som är skevt fördelat,
  för det är bland de högutbildade-

 734. -och de med de mest karriärinriktade
  utbildningarna-

 735. -som männen tar mer föräldraansvar.

 736. Det kan ha att göra med att kvinnorna
  som är mammor till deras barn-

 737. -ställer den typen av krav
  och vill också göra karriär.

 738. Då börjar man samsas, och då
  börjar också en hel del arbetsgivare-

 739. -anpassa sig. Man toppar upp
  föräldraförsäkringen, t.ex.

 740. Det här diskuteras, och man gör
  arbetsplatserna mer flexibla.

 741. En möjlig förklaring till läget
  för de högst kvalificerade kvinnorna-

 742. -där inkomstgapet krymper lite-

 743. -kan ha att göra med
  den typen av fenomen.

 744. Dels kan de ställa högre krav
  på hemmafronten-

 745. -dels jobbar de kanske i branscher-

 746. -med större flexibilitet.

 747. Det ska bli väldigt intressant
  att se-

 748. -hur hälsoskillnader o.s.v.
  i den typen av grupper utvecklas.

 749. Fler av de här kvinnorna får barn
  och gör mer karriär-

 750. -än de med lite lägre kvalifikationer
  som kanske mer sitter fast-

 751. -i "dubbel börda-fällan",
  om vi nu kallar den så.

 752. Jag tror absolut att det händer
  saker och ting-

 753. -när arbetsgivare inser att:
  "Om vi ska attrahera de bästa"-

 754. -"måste vi göra det lättare
  att vara föräldraledig"-

 755. -"för att kunna få
  den bra arbetskraft vi vill ha."

 756. Och pressen är högst
  längst upp i fördelningen.

 757. Det kanske är svårare
  lite längre ner.

 758. Där tror jag att det tar längre tid.

 759. Ja, jämställdhetsbonusar
  i all ära-

 760. -men människor väljer ju inte barn
  och fördelning av föräldraledighet-

 761. -utifrån vad de tycker är "en bra
  grej". Många praktiska faktorer styr.

 762. Det kanske är de man behöver angripa,
  inte bara göra det normativa arbetet.

 763. Att förbättra omständigheterna att
  arbeta del- och heltid, som du säger.

 764. Inte att förbättra omständigheterna
  att få arbeta deltid.

 765. Det är inte riktigt ett sätt
  att skapa goda karriärmöjligheter.

 766. Att jobba deltid är väldigt kostsamt.

 767. -"Flexibilitet" var ordet jag sökte.
  -Det är något helt annat.

 768. Det är nog precis det vi ser
  på toppen, där fler och fler-

 769. -jobbar heltid fastän de har småbarn.

 770. Det möjliggörs inom vissa områden-

 771. -och är svårare
  på andra arbetsplatser-

 772. -där man måste vara på jobbet.
  Vi forskare har det lätt.

 773. Man behöver inte gå till jobbet om
  man inte vill, som alla forskare vet.

 774. Per, du har talat
  om bilden av kvinnan-

 775. -och ifrågasätter bilden av kvinnan
  som svag.

 776. Tror du att ett allt mer
  ökande överläge i utbildning...

 777. -...kommer att ändra detta?
  -Svårt. Jag har inte funderat på det.

 778. En del av skillnaden som vi ser
  har nog att göra med-

 779. -att kvinnor har en mer begränsad
  arbetsmarknad till att börja med.

 780. De kan inte ta jobb
  i gruvor eller skog.

 781. Det finns
  en könssegregerad arbetsmarknad-

 782. -där man kanske vill gå in i yrken
  som kräver legitimation.

 783. Män har större möjlighet
  att gå ut direkt-

 784. -utan att gå via universitet.

 785. Om skillnaden drivs av
  skillnader på arbetsmarknaden-

 786. -ser jag inte det som ett problem.
  Ett problem är möjligtvis-

 787. -att pojkar tappar allt mer i betyg
  i grundskola och gymnasium.

 788. Männen har alltid varit
  sämre i skolan, men man tappar mer.

 789. Vad gäller möjligheter tidigt
  verkar det öka för män.

 790. Att sakna kompetens för högskola
  och andra yrken-

 791. -är väl en liten oro, så jag
  vill dela upp det i två delar:

 792. Har det att göra med
  att arbetsmarknaden ser så olika ut?

 793. Eller har det att göra med att man
  inte kommer in på utbildningarna?

 794. Det finns flera sätt att sträva mot-

 795. -ökad representation
  av de underrepresenterade.

 796. En del av sätten
  är ganska omdebatterade.

 797. Vilka tror ni är de bra sätten-

 798. -att öka representationen
  av underrepresenterade?

 799. Vad är det vi behöver göra?

 800. Tänker du till styrelser?

 801. Det kan det vara, men det behöver
  inte vara det enda sammanhanget.

 802. Det kan vara
  i andra sammanhang också.

 803. Man kan få vikta det mot något som
  man tycker är ett dåligt sätt också.

 804. Är det t.ex. dåligt eller bra
  att kvotera in folk?

 805. Malin Sahlén som skulle
  prata om kvotering föll bort.

 806. Förebilder är ju väldigt viktiga,
  så då kan man ju tycka-

 807. -att kvotering kan rättfärdigas.

 808. Samtidigt kan det också skapa bilden
  av att kvinnor inte är kompetenta.

 809. Det kan ha motsatt effekt,
  så det är en komplex fråga.

 810. -Jag har nog inget bra svar.
  -Anna?

 811. Vi kan ju se konsekvenserna av t.ex.
  "varannan damernas".

 812. Farhågorna var att
  det skulle sänka kvaliteten-

 813. -på de inkvoterade kvinnorna.

 814. Men det finns studier på-

 815. -att de inkvoterade kvinnorna hade-

 816. -högre mätbara kvalifikationer
  än tidigare kvinnor och än männen.

 817. Så det verkar inte riktigt innebära-

 818. -en inkvotering av sämre kvalitet,
  och då kanske farhågan-

 819. -att inkvoterade är lite sämre
  inte riktigt stämmer.

 820. Den norska kvoteringen till bolags-
  styrelser har heller inte inneburit-

 821. -att det i dag sitter
  en massa inkompetenta kvinnor där.

 822. Tvärtom har utbildningsnivån
  höjts avsevärt.

 823. Sen finns det andra problem med att
  diktera vad privata företag ska göra.

 824. Det är en annan diskussion.
  Men argumenten mot kvotering-

 825. -kan vi nog avfärda
  med den forskning som finns i dag.

 826. Men att på olika sätt lyfta fram
  och se till att kvinnor och män-

 827. -har förebilder när de
  ska välja det icke-könsstereotypa-

 828. -tror jag är oerhört viktigt.

 829. Caroline, AllBright har valt
  en del ganska högljudda metoder-

 830. -för att peka på obalans
  i t.ex. ledningsgrupper.

 831. Varför har ni valt att göra så-

 832. -och tror du
  att det finns andra vägar?

 833. Jag kan börja med att säga
  att jag är med på din linje.

 834. Jag tror inte att det kommer in
  inkompetenta kvinnor.

 835. Vi använder oss av "skampåle",
  som vi kallar det.

 836. Vi hänger ut de bolag som totalt
  ignorerar jämställdhetsarbetet.

 837. Vissa tycker om det,
  vissa tycker inte om det.

 838. Vi ser att det är
  ett väldigt effektivt sätt.

 839. Vi har även varnat studenter
  att söka jobb hos bolagen-

 840. -som bara har män på toppen.

 841. Därav att bolagen inte är så glada,
  för de satsar ofta mycket pengar-

 842. -på att attrahera den bästa
  kompetensen bland studenterna.

 843. Men det är ett effektivt sätt
  att få dem att ens ta i frågan.

 844. Jag kan tillägga också
  att vi ju inte är för kvotering.

 845. Vi ägnar oss inte alls
  åt några politiska åtgärder.

 846. Men vi har tittat på Norge-

 847. -och kunnat se att det
  har blivit jämställt i styrelserna-

 848. -men det har blivit färre kvinnor
  på ledningsgruppsnivå.

 849. Det har inte blivit jämställt
  över hela organisationen.

 850. Vi riktar in oss på ledningsgrupper,
  för där finns rekryteringsbasen.

 851. Vi vill att det ska gå den vägen.

 852. Du nämnde valberedningar också.

 853. De agerar lite mer i skuggan.

 854. De hamnar inte i ljuset så ofta.
  Borde de göra det i högre grad?

 855. Absolut. Vi har släppt en rapport
  som tar upp just valberedningarna.

 856. Där finns det mycket att göra.
  Det är en väldigt undanskymd fråga.

 857. Jag hittade en lista. Den kan vara
  svår att kommentera på rak arm, men-

 858. -International Labour Organization
  presenterade en lista-

 859. -över hur vanligt det är
  med kvinnliga chefer i olika länder.

 860. Jag har försökt lista ut
  vilken typ av chefer det gäller-

 861. -men inte riktigt lyckats.

 862. Sverige hamnade i alla fall
  på plats 38 av 108 undersökta länder.

 863. Efter till exempel Botswana, Aruba,
  Vitryssland och Jamaica-

 864. -som låg i topp med nästan 60 procent
  kvinnliga chefer.

 865. Vet du nånting om
  såna här internationella jämförelser?

 866. Det här lät rätt illa. Är det så,
  och i så fall varför?

 867. Vi har tyvärr inga egna studier,
  men vi kollar på globala studier.

 868. Vi tror att vi är ett av världens
  mest jämställda länder-

 869. -men om man tittar på chefspositioner
  är vi verkligen mediokra.

 870. Just den där statistiken
  har jag tyvärr inte tagit del av.

 871. Men vi tittade på en annan,
  och där kom vi på sjunde plats-

 872. -efter Polen och Serbien,
  som hade betydligt mer än oss.

 873. Vi har en självbild av att
  vi är så bra på de områdena-

 874. -men när det gäller toppositioner
  är vi definitivt inte det.

 875. Jag kan inte heller kommentera
  listan, som verkar lite spektakulär.

 876. Däremot finns det ett stort
  forskningsfält som tittar på:

 877. Var är glastaket svårgenomträngligt
  och inte?

 878. Där brukar de Skandinaviska länderna
  komma ganska illa ut.

 879. En riktning på den forskningen,
  när man letar förklaringar-

 880. -handlar kanske just om vårt
  i övrigt ganska jämställda samhälle.

 881. Vi har föräldraförsäkring,
  goda möjligheter till sjukfrånvaro-

 882. -goda möjligheter att vabba
  och goda möjligheter att-

 883. -ha ett bra jobb
  och en högkvalificerad utbildning-

 884. -och ändå faktiskt inte
  vara på jobbet så himla mycket.

 885. Det är viktigt när vi tittar på
  de toppkvalificerade kvinnorna.

 886. Man skulle kunna tro:
  "Alla på toppen jobbar. De är 45 år."

 887. "De flesta borde jobba heltid."
  Men det gör de inte.

 888. Det är ett stort deltidsarbete,
  även bland högkvalificerade kvinnor.

 889. Det där är en jätteviktig förklaring,
  tror jag. Man gör "karriär light".

 890. Det är "the downside".

 891. "The upside" är att många svenska
  högkvalificerade kvinnor har barn.

 892. Högkvalificerade kvinnor
  i en rad andra länder på din lista-

 893. -väljer bort det,
  för det är enda möjligheten.

 894. En del av vårt lönegap på toppen
  är en spegling av just-

 895. -kvinnors möjlighet att välja
  att göra lite av båda två.

 896. Det har naturligtvis ett pris-

 897. -i form av sämre karriärer
  och färre maktpositioner-

 898. -men vi har även ett mer jämlikt
  barnafödande bland svenska kvinnor-

 899. -än vad man har i t.ex. USA-

 900. -eller andra länder, där kvinnor
  sägs ha lättare att göra toppkarriär.

 901. Vi måste våga hålla båda bollarna
  i luften samtidigt.

 902. Svenska kvinnor väljer här.

 903. Det finns strukturer
  som gör det gynnsamt att välja-

 904. -den här kombinationen.

 905. Per, jag skulle vilja veta
  om det du vill lyfta fram-

 906. -handlar om att du ifrågasätter
  bilden av kvinnan som underordnad-

 907. -i samhället i dag-

 908. -eller om du menar
  att vi pratar för mycket om det-

 909. -och borde prata mer om andra saker.

 910. Jag förstår nog inte
  begreppet "underordning".

 911. Man kan konkretisera med exempel.
  Ett exempel kan vara-

 912. -att högutbildade, kompetenta kvinnor
  inte får vara med och bestämma.

 913. -Det är underordning?
  -Det skulle kunna vara ett exempel.

 914. Men då lägger du ju in
  någon form av klass i det hela också.

 915. Du säger att de kvinnor
  som har hög utbildning-

 916. -inte får bestämma lika mycket som
  män med hög utbildning.

 917. Definierar det
  underordning i samhället?

 918. Definierar de med högst utbildning
  hur det ser ut i samhället?

 919. Jag är mer intresserad
  av hela samhället.

 920. Det finns ju även lågutbildade
  män och kvinnor i samhället.

 921. Vad vi ser i samhället
  är utfall på många olika plan.

 922. Om man koncentrerar sig på
  underordning och överordning-

 923. -koncentrerar man sig bara
  på det ekonomiska.

 924. Inte på hälsa eller kontakt med barn.
  Det är väldigt endimensionellt.

 925. Men pratar vi verkligen inte om det?
  Läser du och jag samma tidningar?

 926. Du nämnde t.ex. att det
  inte pratas i media om det här.

 927. Visst pratas det om pojkars
  dåliga betyg och mäns våldsrisker?

 928. Vad menar du med underordning, då?
  Du pratade om just eliten.

 929. Det var ett exempel.
  Vad jag for efter var-

 930. -om du tyckte att
  den här bilden är rätt?

 931. Är bilden helt fel, eller menar du
  att vi pratar för mycket om det?

 932. I och med att man
  fokuserar på underordning så här-

 933. -når vi t.ex. inte fram
  med våra resultat-

 934. -i vår utvärdering om sjukfrånvaro.

 935. Vi visar där att den ökade
  sjukfrånvaron bland kvinnor-

 936. -inte har att göra med hälsa,
  utan med-

 937. -vilka livsval man gör
  kring arbete och hushåll.

 938. Jag tror att fokuseringen på kvinnors
  underordning gör att vi inte når ut.

 939. Och den fokuseringen-

 940. -sammanfaller med
  en patriarkal syn hos män-

 941. -som säger att
  kvinnor inte är lika duktiga-

 942. -och har sämre hälsa och möjligheter
  att ta hand om sig själva.

 943. Det är... Nej, jag förstår inte.

 944. Så man skapar en bild snarare än
  att belysa ett faktiskt fenomen?

 945. -Ja, det tycker jag.
  -Okej, intressant.

 946. Vad gäller ohälsa så finns det
  en del intressant fakta-

 947. -och inte bara er forskning.

 948. Sveriges kommuner och landsting
  presenterade en rapport 2007.

 949. "Ojämställdhet i hälsa och vård",
  hette den.

 950. Den lyfte fram åtskilliga exempel på
  hur män och kvinnor behandlas olika-

 951. -och det var absolut inte så
  att det bara var till männens fördel.

 952. I vissa fall råkar männen illa ut-

 953. -i andra fall får kvinnorna
  inte den vård de borde ha.

 954. Eller faktiskt för mycket vård,
  i vissa sammanhang.

 955. Hur som helst,
  jag tänkte att vi skulle avrunda.

 956. I såna här sammanhang sägs det ofta:
  "Vi pratar för lite om det här"-

 957. -och så lyfter man fram en viss sak.

 958. Så nu vill jag höra från er
  vad vi pratar för lite om.

 959. Och också om ni kan komma på
  något som vi pratar för mycket om-

 960. -för det får bara plats
  så mycket prat på en gång, tror jag.

 961. Kan vi snacka mindre om något
  och mer om något annat-

 962. -för att vi ska komma framåt
  med jämställdheten?

 963. Och jämställdheten
  går ju åt båda håll, Per.

 964. -Caroline?
  -Jag måste fundera lite.

 965. När det kommer till jämställdhets-
  sammanhang och börsbolagen-

 966. -pratar vi för mycket om
  kvotering i styrelserna.

 967. Vi skulle behöva lyfta frågan
  för flera nivåer av toppositionerna.

 968. Det tar för stor plats.

 969. Vi behöver prata mer
  om rekryteringsunderlaget-

 970. -vilka som hamnar i ledningsgrupperna
  och hur man rekryterar.

 971. Det är ett jättestort problem att man
  alltid går den snabbaste vägen.

 972. -Så att lyfta den frågan.
  -Tack.

 973. Anna?

 974. En jättesvår fråga igen.

 975. Jag tycker ibland att man talar
  väldigt mycket om lönegapet.

 976. Det är viktigt med lönegapet-

 977. -och man kan ondgöra sig över det.

 978. Men något som män och kvinnor
  själva kan göra något åt-

 979. -är hur mycket de jobbar.

 980. Vi talar kanske för lite
  om hur kostsamt det är.

 981. Pers kurva visade att
  löneutvecklingen påverkas negativt-

 982. -av att man inte är närvarande
  på arbetsmarknaden. Vi tror kanske-

 983. -att man bara förlorar inkomst
  under föräldraledigheten-

 984. -men inte att det skulle påverka
  löneutvecklingen negativt.

 985. Där har man haft
  en lite för statisk syn på löner.

 986. Det tror jag kan vara farligt
  när män och kvinnor ska välja-

 987. -hur man t.ex. ska dela upp
  föräldraledigheten.

 988. Man ser kanske inte de långsiktiga
  kostnaderna av att vabba mycket-

 989. -eller av att dela ojämnt.

 990. Det är kanske något
  som man skulle behöva tala mer om.

 991. Hellre än att tro
  att man ska kunna upphäva att-

 992. -marknaden kommer att prissätta
  arbetstid på det här sättet.

 993. För det kommer att vara
  oerhört svårt att lagstifta bort-

 994. -att arbetsgivare gillar
  den som är på jobbet mest.

 995. Det låter rimligt, på det hela taget.
  - Per?

 996. Jag har samma syn som Anna.
  Jag kan nog inte säga det bättre.

 997. Häromveckan stod det: "Kvinnor
  diskrimineras för pensioner".

 998. Det gällde att kvinnor jobbar mindre
  och därför fick lägre pension.

 999. Men män som jobbade lite
  skulle ju också få lägre pension.

 1000. Det är strukturer som gör att kvinnor
  i större utsträckning jobbar deltid-

 1001. -men massmedia beskriver kvinnor
  som offer för omständigheterna.

 1002. De, precis som män, måste ju vara
  medvetna om att de beslut vi tar-

 1003. -påverkar deras pensioner
  och inkomster o.s.v.

 1004. Jag håller med Anna.

 1005. Så ekonomerna tycker: Mer prat om
  konsekvenserna av de val man gör.

 1006. Och mindre prat om diskriminering,
  tycker åtminstone Per.

 1007. Tack så mycket, Per Johansson,
  Anna Sjögren och Caroline Nord.

 1008. Textning: Katarina Lundqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arbetslivet och karriären

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Föreläsningar och panelsamtal. Nationalekonomen Anna Sjögren resonerar kring om man måste välja mellan karriär och barn. Caroline Nord är projektledare vid stiftelsen Allbright och berättar om deras arbete med jämställdhet. Per Johansson är professor i statistik och är kritisk till hur kvinnor och män i arbetslivet framställs i jämställdhetsdebatten. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Jämställdhet på arbetsmarknaden, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Biologi eller social konstruktion?

Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är ordförande i Sveriges kvinnolobby och redogör för innebörden av genus. Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och berättar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Författaren Marcus Priftis dissekerar mansideal och manskris. Slutligen möts de tre i en debatt. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Utbildning och familjebildning

Föreläsningar och panelsamtal. Går det att kombinera familjebildning och kärlek med jämställdhet? Jón Torfi Jónasson är professor i pedagogik på Islands universitet och redogör för utbildningsgapet mellan kvinnor och män. Genusforskaren Lena Gunnarsson berättar om att kärlek och jämställdhet sällan går hand i hand. Och sociologen Katarina Boye berättar om hur allt förändras när vi får barn. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Arbetslivet och karriären

Föreläsningar och panelsamtal. Nationalekonomen Anna Sjögren resonerar kring om man måste välja mellan karriär och barn. Caroline Nord är projektledare vid stiftelsen Allbright och berättar om deras arbete med jämställdhet. Per Johansson är professor i statistik och är kritisk till hur kvinnor och män i arbetslivet framställs i jämställdhetsdebatten. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Feminism igår, idag och imorgon

Christina Carlsson Wetterberg är professor i historia och berättar om kvinnokampens historia i Sverige, från första vågens kvinnorörelse och framåt. Partiledaren Gudrun Schyman talar för jämställdhet och säger att vi ännu inte är jämställda. Sociologen Roland Paulsen berättar om sina förhoppningar om framtiden. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Vad är jämställdhet och hur når vi dit?

Debatt om jämställdhet. Hur når vi jämställdhet och hur ser det ut i andra länder? Här framförs bland annat kritik mot genusdebatten i sig. Medverkande: Gudrun Schyman, partiledare (Fi); Anna Sjögren, nationalekonom; Per Johansson, statistikprofessor; Roland Paulsen, sociolog. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter har en bakgrund som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än idén om nationalstaten. En gång var det till exempel en självklarhet att det på vissa platser i Sverige inte talades svenska, utan enbart finska och samiska, och Gustav Vasas tre söner fick alla lära sig finska. Lennart Rohdin, tidigare politiker som arbetat länge med minoritetsfrågor, bjuder på en historisk exposé över våra nationella minoriteter och beskriver övergrepp som har skett mot människor i dessa grupper. Han berättar om de fem nationella minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Inspelat hos Utbildningsradion den 30 oktober 2015. Arrangör: Utbildningsradion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.