Titta

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Om UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Föreläsningar och diskussioner från konferens om skillnader mellan män och kvinnor. Finns skillnader och hur ser dessa i så fall ut? Vi får inblick i feminismens historia och i den senaste biologiska och genusvetenskapliga forskningen om skillnader mellan könen. Hur ska vi uppnå jämställdhet och varför? Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader? : Feminism igår, idag och imorgonDela
 1. Idag har vi ett spännande tema:
  Feminism igår, idag och imorgon.

 2. Vi har tre talare och ingen tid till
  diskussion, så håll tiden.

 3. En kvart var.

 4. De som ska prata är Christina
  Carlsson Wetterberg-

 5. -Gudrun Schyman och Roland Paulsen.

 6. Först ut är
  Christina Carlsson Wetterberg.

 7. Henne känner jag sen jag höll på med
  genusforskning och sånt.

 8. Christina är professor i historia,
  just nu vid Örebro universitet.

 9. Hon har varit här i Lund också.

 10. Jag känner henne för att hon har
  forskat om kvinnorörelsens historia.

 11. Det kanske du gör fortfarande.

 12. Om det moderna samhällets utveckling
  ur ett genusperspektiv.

 13. En bok som du har skrivit-

 14. -är en som heter
  "Bara ett överskott av liv".

 15. Den handlar om feministen
  och författaren Frida Stéenhoff.

 16. Varsågod Christina. Välkommen.

 17. Tack för inbjudan.
  Det har varit en intressant dag.

 18. "Feminism förr och nu" heter mitt
  föredrag. Det handlar mest om förr.

 19. Idag är "feminism" ett väletablerat
  om än omstritt begrepp.

 20. Så har det inte alltid varit.

 21. Begreppet började användas
  på 1890-talet inom kvinnorörelsen.

 22. Framförallt av dem som ville gå
  längst vad gällde likställdhet.

 23. I Sverige introducerades begreppet-

 24. -av författaren, dramatikern och
  samhällsdebattören Frida Stéenhoff.

 25. Hon levde mellan 1864 och 1945.

 26. Hon introducerade det
  i en skrift 1903.

 27. Den hette "Feminismens moral".

 28. Det här var tiden för det vi kallar
  "första vågens" kvinnorörelse.

 29. Fredrika Bremer-förbundet
  hade bildats på 1880-talet.

 30. Socialdemokratiska kvinnor
  hade organiserat sig-

 31. -och den kvinnliga rösträttsrörelsen
  hade sitt första möte det året.

 32. Men feminist kallade man sig
  i regel inte.

 33. Den svenska kvinnorörelsen var
  måttfull och pragmatisk.

 34. Viktig, naturligtvis,
  men ganska måttfull.

 35. Suffragetternas militanta metoder
  i England ogillades.

 36. Likaså de rörelser i Tyskland och
  Frankrike som inriktade sig på sånt-

 37. -som kärlek, äktenskap
  och sexualitet.

 38. De som inte bara såg till rösträtten
  eller rätten till arbete.

 39. Det är inom den senare typen av
  tradition som Stéenhoff ska placeras.

 40. Hon var en udda fågel i dåtidens
  litterära och politiska samtal.

 41. Hon ställde kvinnorörelsen
  i brydsamma situationer-

 42. -när hon talade om barnbegränsning
  och rätt till abort.

 43. Eller när hon hävdade
  att sedligheten-

 44. -hade grund i kärleken
  och inte i äktenskapsbandet.

 45. Hon talade om behovet av
  friare kärleksförhållanden.

 46. Hon hade sina sympatisörer.

 47. Bland annat i rösträttsrörelsen,
  som var mer radikal än andra delar.

 48. Mest gensvar fick hon inom
  litterära och konstnärliga kretsar-

 49. -och bland vissa grupper
  av arbetarkvinnor.

 50. Även om de inte anammade
  begreppet feminism.

 51. Inom arbetarrörelsen var ju också
  klassfrågan väldigt central.

 52. Man var alltid rätt för att lyfta upp
  kvinnofrågan ovanför klassfrågan.

 53. Frida Stéenhoff
  var politiskt obunden.

 54. Som många radikala intellektuella
  kring sekelskiftet 1900-

 55. -var hon inspirerad både av
  liberalism och socialism.

 56. Hon ville ha sociala reformer,
  samhällsförändring och trygghet-

 57. -men värnade samtidigt om
  individens frihet och rätt.

 58. Hon var också internationellt
  orienterad som alla på den tiden.

 59. Vi pratar idag om globalisering-

 60. -men om man studerar kvinnorörelsen
  vid den tiden så for de ut i Europa.

 61. De var på konferenser och läste
  mycket internationell litteratur.

 62. Den här bilden som jag har här uppe-

 63. -är ett vykort för en tidning
  som hette La Fronde.

 64. Den gavs ut i Paris-

 65. -och redaktionen och all personal
  bestod bara av kvinnor.

 66. De hade ett perspektiv
  i den här tidsskriften-

 67. -som stämde överens med
  Frida Stéenhoffs.

 68. Hon prenumererade på den här
  tidsskriften bland många andra.

 69. För Frida Stéenhoff var feminism
  mer än en kvinnosak.

 70. Det var ett politiskt projekt
  som innefattade social omvandling-

 71. -och en moralisk omvandling.
  Man måste förändra människors sinnen.

 72. Hon var optimist i sina betraktelser
  av samtida män, särskilt de unga.

 73. Hon var kritisk också,
  för det var en misogyn tid-

 74. -men hon menar att feminism fanns
  på båda sidor av könsgränsen.

 75. Hon skrev: "Det är icke längre
  en strid mellan kön."

 76. "Icke heller mellan klasser.
  Det är en strid mellan själar."

 77. Hon var en visionär och optimist.

 78. Läser jag hennes brev ser jag att hon
  insåg att det fanns mycket motstånd.

 79. Hon betonade att feminismen varken är
  nåt könshat eller nåt könskamp.

 80. Det hänger väl ihop med att hon menar
  att det var både män och kvinnor.

 81. Här är Frida Stéenhoff när hon gjorde
  sin debut som dramatiker.

 82. Det var 1896 med dramat
  "Lejonets unge".

 83. Det väckte oerhörd debatt i Sundsvall
  där hon bodde-

 84. -och när ett resande teatersällskap
  som gav den åkte land och rike runt.

 85. Det väckte oerhörd debatt
  för att hon ifrågasatte äktenskapet.

 86. Dramat slutar med att paret
  lämnar biskopshemmet-

 87. -och åker till Paris för att leva
  utan att gifta sig.

 88. Hon är konstnär och han är
  journalist, så det var modernt.

 89. Det blev mycket debatt.
  "Osedlig" kallades hon.

 90. Det var lite svårt
  att kritisera henne.

 91. Hon levde ett ganska
  konventionellt kvinnoliv.

 92. Hon var gift och hade två barn,
  och hon hade en feminin framtoning.

 93. Kritikerna fick inte riktigt ihop
  bilden med de förfärliga åsikterna-

 94. -och att hon levde upp till
  en konventionell kvinnlighet.

 95. Det var kanske hennes skydd
  i den här striden.

 96. Jag ska bara kika på klockan... Ja.

 97. Jag har listat här
  några av hennes olika föredrag.

 98. Efter sekelskiftet började hon då
  skriva olika debattskrifter.

 99. Hon skrev om barnbegränsning,
  rösträtt, penningen och kärleken...

 100. Hon menade att kvinnans underordning
  låg i det ekonomiska beroendet.

 101. Där kan man säga att hon var
  influerad av socialisterna.

 102. Min fru, fru eller fröken. Hon ville
  ändra på titlarna för kvinnor.

 103. De skulle inte kopplas
  till civilstånd.

 104. Istället skulle alla
  kallas för "min fru".

 105. Det var ingen som accepterade det,
  men det var ett modernt förslag.

 106. Ni ser där bara några exempel
  på skrifter hon skrev.

 107. Hon väckte mycket debatt, höll
  föredrag i Sundsvall där hon bodde-

 108. -och i Stockholm, och hon drog
  mängder av åhörare.

 109. Det kunde komma 600 personer
  för att lyssna.

 110. Hon fick hålla föredraget "Penningen
  och kärleken" flera gånger.

 111. Hon fick stöd av vissa och väldigt
  mycket kritik av de konservativa.

 112. Men hon stod upp
  och fortsatte med författarskapet.

 113. Hon hade sin betydelse där, som
  en nagel i ögat på etablissemanget.

 114. Det var nästan bara hon
  som använde begreppet feminism.

 115. I Sverige återkommer det inte förrän
  med kvinnorörelsen på 70-talet.

 116. Då har det en annan koppling.
  Det är mer kopplat till socialism.

 117. Då är det är mindre
  kopplat till liberalismen.

 118. Idag vet vi att många
  kallar sig feminister-

 119. -men man lägger väldigt olika
  innebörd i begreppet.

 120. Det här är frågor som ska diskuteras
  i panelen, så jag undviker dem.

 121. "Feminism" kan också vara
  ett analytiskt begrepp-

 122. Vi ska inte bara titta på vem som
  kallar sig feminist.

 123. Det gör man inom forskningen.

 124. Vi har liberal feminism, socialistisk
  feminism, radikalfeminism o.s.v.

 125. En viktig fråga inom kvinnorörelsen,
  oavsett vad projektet kallas-

 126. -har varit och är fortfarande frågan
  om kvinnor har gemensamma intressen.

 127. Och kanske en del män... Kan man
  bygga en praktisk politik på dem?

 128. Söker man svaret
  på den frågan historiskt-

 129. -har det ju funnits starkt motstånd
  mot kvinnor som utmanar makten.

 130. Men det ger knappast stöd för tanken-

 131. -att det skulle finnas ett
  gränsöverstridande kvinnointresse.

 132. Kvinnor har samarbetat i
  konkreta frågor i många exempel.

 133. Både före och efter
  rösträttsreformen.

 134. Och... Jag måste visst
  korta här lite.

 135. Ett intressant men okänt initiativ
  från 20-talet-

 136. -är att man försökte bilda
  ett kvinnoparti.

 137. Radikala, liberala kvinnor lade fram
  en kvinnolista i valet 1926 och 1927-

 138. -men de kom inte in i riksdagen.

 139. Men det var ändå ett försök
  som vi ser nya exempel på idag.

 140. Sen finns en fråga som är
  en kärnfråga ännu idag:

 141. Ska kvinnor organisera sig separat
  eller inom etablerade organisationer.

 142. Med separat organisering kan man
  artikulera sina krav väl-

 143. -men risken är ju
  att man inte når makten.

 144. Om man arbetar i
  könsblandade politiska partier-

 145. -är det å andra sidan risk
  att frågorna hamnar i skymundan.

 146. Ja, kvinnor har samarbetat.

 147. När det gällde prostitutionen-

 148. -och att få bort den förnedrande
  läkarundersökningen på 10-talet.

 149. När det gällde pensionslagstiftningen
  och den ojämnlikheten.

 150. När det gällde den nya
  äktenskapslagen från 1920.

 151. Samarbete mellan kvinnor har inte
  uppskattats av etablissemanget.

 152. Bilden av kvinno...
  Det här nämnde nån tidigare.

 153. Bilden av kvinnosakskvinnan
  var ofta inte nådig.

 154. Hon skildrades med skägg
  och som allmänt osympatisk.

 155. Så misstänkliggjorde man
  hela projektet.

 156. Kvinnor har samarbetat men de
  har också kommit i konflikt.

 157. Nyligen kom boken
  "Kvinnor mot kvinnor" ut.

 158. Den tittade på frågor där man
  har haft olika uppfattningar.

 159. Det kan vi se om vi bara
  tittar bakåt några årtionden.

 160. Till exempel diskussionen
  om särbeskattningen.

 161. Där fanns olika uppfattningar.

 162. Eller kortare arbetsdag
  för småbarnsföräldrar.

 163. Eller idag, som vi har
  varit inne på flera gånger:

 164. Den kvoterade föräldraledigheten.

 165. Ofta har forskningen förklarat
  åsiktsskillnader mellan kvinnor-

 166. -med att de har olika uppfattningar
  om könsskillnader.

 167. Man har talat om likhets-
  eller särartsfeminism.

 168. Även om en sån analys
  kan vara lite intressant-

 169. -så tror jag att den missar målet
  om man vill förstå konkret politik.

 170. Min erfarenhet av att ha studerat
  feministiska klassiker och så-

 171. -är att den frågan inte intresserar
  kvinnor. Frida Stéenhoff sa...

 172. Hon var likhetsförespråkare,
  men hon sa:

 173. Kvinnans natur intresserar mig föga.
  Det viktiga är att hon får plats.

 174. Det kvittar om hon är
  fågel eller fisk.

 175. Hon måste få armbågsrum, sa hon.
  För att inte tala om övriga kroppen.

 176. Nu är det dags. Jag vill bara
  säga nån liten sak.

 177. Det jag vill säga är feminismen
  som Frida Stéenhoff stod för-

 178. -och som många feminister står för...
  Den ligger inte vid sidan om.

 179. De har också mer djupgående
  filosofiska betraktelser.

 180. De vill förändra hela samhället.

 181. Jag hann inte säga så mycket, men jag
  kan mycket om Frida Stéenhoff.

 182. Vill nån veta mer om hur en feminist
  levde och tänkte för 100 år sen-

 183. -så kan ni ju alltid läsa min bok.
  Då var jag klar.

 184. Tack, Christina. Jag hade kunnat
  lyssna bara på dig hela kvällen.

 185. Men jag kände att ditt föredrag
  liksom upphävde tidsdimensioner.

 186. Hur man kan känna igen de frågor
  vi har diskuterat idag-

 187. -i den där listan som Stéenhoff hade.

 188. Moral, humanism, barnafödande,
  varför vänta, pengarna, kärleken...

 189. Kärlek och kultur, äktenskap och
  demokrati... Allt kommer tillbaka.

 190. Tack ska du ha för att du väckte
  det här intressanta ämnet.

 191. Nu ska vi gå vidare
  och närma oss vår egen tid.

 192. Vi ska få upp Gudrun Schyman
  som säkert inte är så obekant.

 193. Just nu är hon Feministiskt
  Initiativs främsta talesperson...

 194. Partiledare heter du nu för tiden.

 195. Tidigare partiledare
  för Vänsterpartiet.

 196. På 90-talet gick det ju så himla bra
  för vänsterpartiet.

 197. Du har varit väldigt tongivande inom
  politiken. Ständigt återkommande.

 198. Du är också på kommunal nivå
  här i Skåne i Simrishamn.

 199. Och... Det är inte jag som har
  hittat på det här-

 200. -Det står här...
  -Det stämmer!

 201. -"Patriarkatets fiende nummer ett".
  -Ja!

 202. Huka er i bänkarna, nu laddar hon om.
  Varsågod.

 203. Nu är det dags!

 204. Ja, patriarkatets fiende nummer ett,
  vet jag inte.

 205. Men vi lever ju ändå i ett samhälle-

 206. -där vi går omkring i
  ett patriarkalt träsk fortfarande.

 207. Problemet är att vi också har
  ett konsensusträsk.

 208. Det betyder att vi ska vara överens.

 209. Några här fick ju prata om myter
  och vad de skulle vilja ändra på.

 210. Jag vill ändra på myten
  om att vi är överens-

 211. -om att vi ska vara
  ett jämnställt samhälle.

 212. Hade vi varit det
  hade vi haft det för längesen.

 213. Varken rättvisa löner eller
  jämn fördelning på toppen är svårt.

 214. Det finns ju ett motstånd,
  och därför är jag glad att få komma.

 215. Det är sällan man får höra motståndet
  artikuleras öppet.

 216. Det har vi fått göra vid ett par
  tillfällen idag, och det gillar jag.

 217. Jag tycker att det är bra
  att folk talar klarspråk.

 218. "Nej, vi vill inte ha rättvisa löner
  och kvinnor på toppen."

 219. Då får man argumentera för sin sak.

 220. Det är inte så. Alla säger: "Det är
  klart att vi ska ha jämnställdhet."

 221. "Konstigt... År efter år
  och tabeller efter tabeller."

 222. "Det är konstigt... När ska det bli?
  När ska det bli?"

 223. "Det är svårt..."
  Det är väl för fan inte svårt?

 224. Problemet är
  att det är många som inte vill.

 225. Det måste vi ju säga öppet.

 226. Jag blev särskilt upphetsad av
  en diskussion här.

 227. Min rubrik är:
  Kvarlevande patriarkala strukturer.

 228. Det här handlade om våldet.
  - Du pratade om det.

 229. Det är väl en av de mest seglivade
  och livaktiga strukturerna vi har-

 230. -som visar på patriarkala strukturer:

 231. Att män som grupp är
  bärare av våldet.

 232. Man säger att män ska försvara
  kvinnor och barn samt territorier-

 233. -med hjälp av vapen.
  Det våldet har alltid samma syfte.

 234. Det gäller i nära relationer.

 235. Där kan en kärleksrelation utvecklas
  till ett ansvarstagande av mannen-

 236. -och en idé om att uppfostra
  kvinnan och barnen.

 237. För att kunna upprätthålla positionen
  som överhuvud i denna relation-

 238. -så kanske han måste kontrollera
  kvinnans liv-

 239. -och hota om eller utlösa våld.

 240. Det är ett enormt säkerhetspolitiskt
  problem i alla våra samhällen.

 241. Så ser det faktiskt ut.
  Globalt, regionalt, lokalt.

 242. Det finns siffror på allt.

 243. De finns på brottsförebyggande rådet.

 244. Det finns många rubriker
  på våldet kvinnor utsätts för.

 245. En heter "misshandel". Det rör sig om
  28 000 anmälningar per år.

 246. På 365 dagar...och nätter.

 247. Det ska multipliceras med fyra, säger
  socialtjänst, kvinnojourer och polis.

 248. Det är alltså över 100 000 tillfällen
  som man kan kalla för misshandel.

 249. Hundra tusentals kvinnor
  får sina liv förstörda.

 250. Ungefär 20 dör per år.

 251. Många barn växer upp i våldsamma
  familjer och får trauman för livet.

 252. Gigantiskt problem.

 253. Det kan vara "hedersvåld", då en
  familj vill upprätthålla en hierarki-

 254. -och anser sig ha rätt att
  kontrollera ungas sexualitet.

 255. De utövar kontroll med hot om våld
  eller med utlöst våld.

 256. Också det kan gå till mord.

 257. Men vi har också våldet
  män och män emellan i samhället.

 258. Det allt mer beväpnade gängvåldet
  som vi ser i storstäderna.

 259. Det handlar just om territorier.

 260. Det handlar om dominans,
  kontroll och makt.

 261. Så tar man till vapen
  och väldigt många dör.

 262. Det finns också idrottssupportervåld.
  Vilket lag är störst och bäst?

 263. Det kan man slåss om. En man dog
  i Helsingborg för ett år sen.

 264. Och våld i
  internationella relationer.

 265. Säkerhetspolitiken är
  så militariserad-

 266. -att det är en självklarhet
  att stormakter hotar om våld.

 267. Med uttryck av militärt våld ska de
  kunna lägga under sig territorier-

 268. -som är geopolitiskt viktiga för att
  det finns naturtillgångar där.

 269. Det ser vi i relationen med Krim,
  mellan Ryssland och Ukraina.

 270. Det här hänger ihop.
  Våldets syfte är alltid det samma.

 271. Det är makt och kontroll.

 272. Nån sa att kvinnor ju föder barnen.
  De har fött hela mänskligheten.

 273. Det spelar ingen roll längre att män
  inte har kontroll, sa du.

 274. Det handlar om kontroll.
  Över kvinnor sexualitet och kroppar.

 275. Över territorier
  och över samhällets makt.

 276. Det är det det handlar om.

 277. Utan att se till de här
  sammanhangen och sambanden-

 278. -och hur militarismen hänger ihop med
  bilden av vad det är att vara man.

 279. Utan att se de sambanden kommer vi
  ingen vart med de här frågorna.

 280. Det är män som ska bära vapen-

 281. Det är män som ska försvara
  gränser och territorier.

 282. Länderna är kvinnor. "Moder Svea"...
  Det finns en tydlig koppling-

 283. -mellan militarismen, manligheten och
  nationsgränser. D.v.s. nationalismen.

 284. Därför ser vi
  hur nationalismen går framåt-

 285. -i land efter land inklusive Sverige.

 286. Då drar kvinnors rättigheter
  tillbaka.

 287. Aborträtten ifrågasätts
  i allt fler länder i Europa.

 288. Andra mänskliga rättigheter
  dras tillbaka.

 289. Det gäller HBT-personers rättigheter
  och yttrandefriheten.

 290. Man inskränker demonstrationsfriheten
  i Spanien.

 291. Ungern har dragit ner
  på tryckfriheten-

 292. -och vi ser hur man förhåller sig
  till personer som bryter mot normer.

 293. Allt det hänger ihop.

 294. Fascismen är den politiska kraft
  som är på frammarsch.

 295. Där finns feminismen som en motsats.

 296. Å ena sidan har vi begrepp som
  nation, tradition och normer.

 297. På andra sidan finns
  mänskliga rättigheter-

 298. -baserade på universella rättigheter,
  inte nationella.

 299. Där finns normkritik i utbildningen
  och där finns samhällsutveckling.

 300. Det är precis det som det handlar om:
  Samhällsutveckling byggd på kunskap.

 301. Jag tycker att man måste
  rensa här i begreppen.

 302. Vad är jämnställdhet? Vi har ju
  en väldigt bra definition-

 303. -som Gertrud Åström har varit med och
  jobbat fram våren 2006.

 304. Det nationella jämnställdhetsmålet
  är så här:

 305. Vi ska ha lika mycket makt att forma
  samhället och våra liv-

 306. -oavsett om vi är kvinnor eller män.
  Det handlar om lika mycket makt.

 307. Hur kan man då påstå
  att det har gått för långt?

 308. Det gör vissa. Jag har suttit i
  debatt på SVT:

 309. "Har jämnställdheten gått för långt?"

 310. Det är ju ren intellektuell kollaps.
  Public service...

 311. Då har det gått långt...
  med kunskapsförfallet.

 312. Det finns fyra delmål här.
  Det ena är representationen.

 313. I samhällets alla hierarkier ska
  kvinnor och män ha alla poster.

 314. Har vi kommit så långt? Nej.

 315. Det andra handlar om ekonomisk
  rättvisa och självständighet.

 316. Det handlar om rättvisa löner
  och pensioner. Har vi det?

 317. Sen ska vi dela lika på ansvar och
  möjligheter i föräldraskap och hemma.

 318. Gör vi det? Nej.

 319. Sen ska vi utplåna mäns våld mot
  kvinnor. Har vi gjort det? Nej.

 320. Då kan ju vi här intellektuellt
  och hederligt konstatera-

 321. -att Sverige inte är
  ett jämnställt land.

 322. Det är alltså ingen åsikt
  utan en kunskap.

 323. Allt finns i det lilla häftet:

 324. Statistiska centralbyråns lathund
  för jämnställdhet.

 325. 50 kronor och håller i två år.
  Köp den.

 326. Den är jättebra att visa dem som
  påstår att vi har kommit långt.

 327. Vi har inte kommit långt
  i förhållande till målen.

 328. Det är ju det vi brukar
  jämföra oss med.

 329. Just i den här frågan ska vi alltid
  jämföra oss med avlägsna länder.

 330. I löneförhandlingar säger man inte:
  tänk på dem som är nästan utan lön.

 331. Ska ni inte åka dit istället och
  jobba, vi har ju kommit så långt.

 332. Arbetsmiljön och allt möjligt.
  Åk dit istället.

 333. Det säger man om de här frågorna.
  Det är ju också en kvarleva.

 334. Att det här inte är "riktiga frågor".
  Det är inte "politik".

 335. Därför behövdes ett nytt parti.
  Det ska alltid in under nåt annat.

 336. Liberalism, socialism
  eller konservatism.

 337. Det står på självständiga ben, och
  det förstod Frida redan på sin tid.

 338. Det står på egna ideologiska ben.

 339. Det som händer när man
  ställer feminismen på egna ben-

 340. -är att man tar den strukturella
  analysen som utgångspunkt.

 341. Då använder man den för att tänka ut
  att det kan vara annorlunda-

 342. -även om det har sett ut så här
  i miljontals år.

 343. Det vill säga att man låter bli
  att vara lobbyist i ett annat parti.

 344. Istället för att påverka dem
  som har makten så tar man makten.

 345. Det är den nya feministiska rörelsen.

 346. Den har förstått att en
  diskriminering kommer inte ensam.

 347. I ett samhälle som närs
  av kvinnohat och sexism-

 348. -finns rasism, homofobi, transfobi-

 349. -och en nedvärderande syn på
  människor med funktionsvariationer.

 350. Allt kommer samtidigt.

 351. Det är komplexiteten av maktfrågorna
  vi har i samhället.

 352. Det är dem som måste speglas
  och jobbas med.

 353. Med kunskap som grund.

 354. Det är den inkluderande feminismen
  som är framtiden vi ska prata om sen.

 355. Tack ska du ha.

 356. Här är den lilla kunskapsbanken,
  tillgänglig för alla.

 357. Statistiska centralbyrån.

 358. I Sverige så delar vi uppfattningen
  att samhället ska byggas på kunskap.

 359. Samt upphetsning.

 360. Det är bra.

 361. Nu ska vi gå vidare till
  den tredje talaren.

 362. Där står du, jättebra.
  - Det är Roland Paulson.

 363. Roland är sociolog-

 364. -och forskar här vid Lunds
  universitet på företagsekonomi.

 365. Du har sysslat med sånt som
  arbete, arbetsmarknad-

 366. -och särskilt vad digitaliseringen
  kan föra med sig för arbetsmarknaden.

 367. Flera böcker har Roland skrivit.
  Till exempel:

 368. Arbetssamhället. Hur arbetet
  överlevde teknologi.

 369. Empty labour.
  Idleness and workplace resistance.

 370. Den senaste, men ej den sista:
  Vi bara lyder.

 371. -Varsågod.
  -Tackar.

 372. Vad trevligt att vara här,
  tänkte jag säga-

 373. -men sen förstår jag... Jag kom
  liksom efter Gudrun Schyman.

 374. Sista posten av alla. Det är
  det sämsta upplägg jag har haft.

 375. Vilket gigantiskt antiklimax,
  jag förstår er som går nu. Hej.

 376. Så kan det gå. Jag har den här titeln
  som vi till slut kom fram till:

 377. Morgondagens feminism.

 378. Jag ber om ursäkt, för jag kommer
  givetvis inte stå här-

 379. -och utan att vara auktoritet i
  idéhistoria eller genusvetenskap-

 380. -predicera hur feminismen imorgon
  kommer att se ut.

 381. Men...om ni tjatar kan jag väl
  berätta om mina förhoppningar.

 382. -Ja, snälla...
  -Det var mer entusiasm än jag trodde.

 383. Då ska jag börja jätteakademiskt
  för att ta ner det här på nån nivå.

 384. Jag tänkte börja med att göra en
  distinktion som sociologer ofta gör-

 385. -mellan immanent kritik
  och transcendent kritik.

 386. Det finns en spänning
  mellan de här typerna av kritik.

 387. Inte bara inom feminismen,
  utan inom så gott som alla rörelser.

 388. Det man gör om man utgår från
  en immanent kritik-

 389. -är att man tar de normer och
  maktskillnader som finns i systemet.

 390. Sen utgår man från dem för att se-

 391. -om det finns inre motsättningar och
  absurditeter som systemet dras med.

 392. Transcendent kritik däremot börjar
  med att ifrågasätta själva systemet.

 393. Själva normeringen
  och maktstrukturen i sig.

 394. Exempel: Den kvinnliga rösträtten,
  som vi tidigare talade om.

 395. Den immanenta kritiken mot att bara
  män fick rösta fram till 1921...

 396. Det var ju inte alla män, men typ så.

 397. Den var att det inte stämde överens
  med idén om ett folkstyre-

 398. -att utesluta hälften
  av befolkningen.

 399. Men det fanns också en transcendent
  kritik av representativ demokrati-

 400. -och en debatt mellan
  suffragetter och anarkafeminister.

 401. De senare,
  och inte minst Emma Goldman, menade:

 402. Det är nåt med den representativa
  demokratin som är korrumperande.

 403. När man väljer representanter
  händer det nåt med dem-

 404. -som till slut gör att avståndet
  mellan dem och dem de representerar-

 405. -blir alldeles för stort.

 406. Goldman hade en transcendent kritik-

 407. -av den representativa demokratin,
  på feministisk grund.

 408. Den hade ju utformats av män.

 409. Det hon menade var att om vi ska ha
  kvar systemet så är det ju bra-

 410. -om även kvinnor har möjlighet
  att verka inom det.

 411. Men ska vi nöja oss med det?

 412. Den här sortens diskussioner
  har ju funnits i alla tider.

 413. Även i rörelser som socialismen
  har man länge diskuterat-

 414. -det här med social rörlighet.

 415. Det är ju jättebra
  att man i vårt samhälle-

 416. -kan gå från arbetarklass till
  överklass med hederligt arbete.

 417. Men om man ska göra en mer
  transcendent kritik av kapitalismen-

 418. -så förutsätter ju en klassresa att
  det finns klasser till att börja med.

 419. Man kan till och med säga att klass-
  resan har en legitimerande effekt.

 420. Vissa kan ju få för sig...

 421. Då talar jag om
  extremt korkade människor.

 422. Vissa kan få för sig att om Pelle
  lyckades ta sig till överklassen-

 423. -så betyder det att vi har ett
  rättvist och meritokratiskt system.

 424. Det här har socialister och
  socialliberaler alltid bråkat om.

 425. Det jag tycker att vi
  som kallar oss för feminister-

 426. -borde ägna oss åt är
  mer av en transcendent kritik.

 427. Den kan man bland annat hitta bland
  den andra vågens radikalfeminister.

 428. Det finns så klart flera områden som
  är av brinnande relevans. Våld.

 429. Ska kvinnor i lika hög utsträckning
  som män kunna ägna sig åt våld?

 430. Eller bör vi kanske ifrågasätta
  det här med våld i sig-

 431. -och bekämpa det till exempel
  genom att förbjuda vapenproduktion.

 432. Makt. Ska kvinnor kräva halva makten?

 433. Eller borde det här med makt i sig
  vara nåt att ifrågasätta och bekämpa?

 434. Ni analytiskt lagda hör
  att svaren inte exkluderar varandra.

 435. Man kan argumentera för både att
  kvinnor ska ha rätt att utöva våld-

 436. -och vara för att våldet generellt
  i samhället reduceras.

 437. Det finns ingen motsättning där
  på ett rent analytiskt plan.

 438. Men i praktiken kan det vara knepigt.

 439. Ett annat område
  där feministisk immanent kritik-

 440. -bör kompletteras av en mer
  transcendent kritik är arbetet.

 441. Eftersom arbetet råkar vara vårt
  samhälles mest centrala institution-

 442. -och mitt eget favoritämne-

 443. -så tänkte jag tala lite extra
  om just arbetet.

 444. Det vi kallar för "arbetskritik"
  handlar bara om att ifrågasätta-

 445. -den centrala plats arbetet har i
  våra liv, vilken mening arbetet har-

 446. -och om det eventuellt finns
  en möjlighet att reducera arbetet.

 447. Det är så att vi gör oss mindre
  och mindre beroende av arbete.

 448. Med teknologins utveckling blir vi
  allt mer produktiva.

 449. Den här produktivitetshöjningen
  som vi har sett under...

 450. På ett otroligt accelererande plan
  under 200 år.

 451. Den hör kanske till modernitetens
  främsta framgångar som jag ser det.

 452. Under 1900-talet ökade vi
  produktiviteten mer än tjugofalt.

 453. Vi har tidigare kortat arbetstiden
  rejält, men det var längesen nu.

 454. Nu gör vi tvärtom. Vi höjer den så
  kallade alternativa pensionsåldern-

 455. -så att vi ser
  en förlängning av arbetstiden.

 456. Att vi arbetar så mycket idag-

 457. -har inte längre med vår materiella
  försörjning att göra.

 458. Det har att göra med att vi lever i
  ett kapitalistiskt system-

 459. -där makten har
  ett starkt intresse i-

 460. -att vi jobbar så mycket som möjligt
  för så låg lön som möjligt.

 461. Men arbetsideologin är inte
  helt avhängig kapitalismen.

 462. Man kan absolut kroka an det i det
  som Gudrun kallar patriarkatet.

 463. Det fanns även i...forna Sovjet.

 464. Det finns fortfarande i Nordkorea.

 465. Man ser det i statskommunistiska
  diktaturer. Arbetstvånget är starkt.

 466. Det finns en stark arbetsromantik
  i arbetarrörelsen.

 467. Det finns en idé om att arbetet,
  trots allt som bevisar motsatsen-

 468. -gör oss friska och lyckliga.

 469. Jag tror att det faktum att den idén
  är så stark i arbetarrörelsen-

 470. -är nog ett skäl till att arbetstids-
  förkortning främst drivs av FI.

 471. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna
  och Miljöpartiet vill inte ta i det.

 472. Åtminstone inte på partiledarnivå.

 473. Jag har talat om det här
  i flera sammanhang.

 474. Jag tror att arbetskritiken har varit
  mer framträdande i feminismen-

 475. -än i nån annan ideologisk rörelse.

 476. Det finns flera skäl till det.

 477. På ett fundamentalt plan
  kan vi fråga oss-

 478. -varifrån dessa så kallade
  "feminina värden" kommer.

 479. Omsorg, kärlek, osjälviskhet
  och ömhet.

 480. Varför förknippar vi dem
  med femininitet?

 481. Jag tror inte att det hänger på
  biologiska skillnader.

 482. Det kan bero på att kvinnor har varit
  exkluderade från två institutioner-

 483. -där dessa värden
  har lyst med sin frånvaro.

 484. Då talar jag dels om det militära
  och dels om lönearbetet.

 485. Där är det tvärtom makt, konkurrens
  och prestation som värderas.

 486. D.v.s. sånt som vi
  förknippar med maskulinitet.

 487. Att kvinnor får större tillgång till
  lönearbetet är så klart ett framsteg.

 488. Vi lever ju i ett samhälle där man
  inte blir fullvärdig medborgare-

 489. -om man inte har ett lönearbete.

 490. Men det har inte lett till att
  makt, konkurrens och prestation-

 491. -har släppt taget om våra liv.
  Tvärtom, skulle jag säga.

 492. Vi ser hur "maskulina värden"
  helt och hållet har triumferat-

 493. -under de senaste decennierna.

 494. Feminister som Nancy Fraser, Valerie
  Solanas, Kathi Weeks, Carol Pateman-

 495. -och Nina Björk och Liv Strömqvist
  kritiserar vår lönearbetsdyrkan.

 496. Det beror på att kvinnor, tror jag...

 497. ...har varit mycket mer involverade i
  arbetet som sker utanför lönearbetet.

 498. Det som har med hushållet att göra.

 499. Jag tror att man har haft en mer
  kritisk blick på lönearbetet.

 500. Varför ska just lönearbetet värderas
  så mycket mer än allt annat i livet?

 501. Feminismen har
  i jämförelse med marxismen-

 502. -också haft en mer respektlös
  syn på lönearbetet-

 503. -och på den pekuniära ekonomin.

 504. Är den så himla rationell
  som vi vill få det att framstå?

 505. Är konkurrensens lagar så benhårda-

 506. -i en kapitalism som utvecklar sig
  mot monopol och oligopol?

 507. Där vi till slut har tre fyra företag
  som dominerar globala branscher.

 508. Mycket av det vi pratar om när det
  kommer till jämnställdhet-

 509. -handlar egentligen om hur vi kan
  göra lönearbetet-

 510. -som i sig är hierarkiskt
  och exploaterande-

 511. -till en human institution.

 512. Men det vi borde fråga är kanske
  varför allt måste ske via lönearbete?

 513. Lönearbetet fungerar i sig
  väldigt könsnormerande.

 514. Se till exempel
  på känsloarbetets framväxt.

 515. Alla jobb som vi har rationaliserat
  bort inte minst i industrin-

 516. -har bland annat gett oss en
  gigantisk tillväxt i servicesektorn.

 517. Där arbetar framför allt kvinnor.

 518. Den sortens arbete som utförs där
  går inte bara ut på att sälja nåt.

 519. Det man också gör där är att sälja
  en del av sin personlighet.

 520. Sättet som det går till på
  är otroligt "könat".

 521. Hur man gör det är avhängigt
  vilket kön man anses tillhöra.

 522. Det man har sett när till exempel när
  turismen spred sig till Fijiöarna-

 523. -var hur ett tidigare helt okänt
  fenomen som ätstörningar exploderade.

 524. Det hände när kvinnorna plötsligt
  gick in i turismens lönearbete.

 525. Man såg att kanske...
  Det här diskuterar antropologer.

 526. Kanske är den normering som
  lönearbetet står för i utseendeideal-

 527. -starkare än alla de idealiserande
  bilder vi råkar ut för hos oss-

 528. -om hur man ska se ut.

 529. Från ett feministiskt perspektiv kan
  man ifrågasätta arbetslivets helgd.

 530. Ytterligare ett skäl är-

 531. -att lönearbetet verkar vara en
  förbannat trögreformerad institution.

 532. Jag tror på nåt plan... Kanske rent
  filosofiskt, och inte egentligen...

 533. På nåt filosofiskt plan tycker vi att
  vi borde få lika lön för lika arbete.

 534. Enligt SCB tjänade likväl
  kvinnor år 1992-

 535. -ungefär 82 procent
  av vad män tjänar.

 536. 20 år senare så tjänade de ungefär
  86 procent av vad män tjänar.

 537. Under den här tidsperioden
  ska man komma ihåg-

 538. -att genusvetenskapen har blomstrat
  som aldrig förr.

 539. Vi har haft miljoner som har gått
  till jämnställdhetsforskning-

 540. -och lika lön har inte varit
  en undanträngd fråga.

 541. Den har debatterats.

 542. Likväl, om vi fortsätter att minska
  lönegapet i samma takt-

 543. -så kommer vi att ha jämnställda
  löner om 140 år ungefär.

 544. Då finns det
  vissa val som öppnar sig.

 545. Man kan välja att fortsätta med det
  här, och det är klart att vi ska.

 546. Men man kan också ifrågasätta
  om detta med lönearbete-

 547. -kanske borde vara nåt
  vars betydelse vi minskar.

 548. Ett sätt att göra det
  är sänka arbetstiden-

 549. -eller att hitta på ett annat sätt
  att fördela rikedom.

 550. Till exempel via en basinkomst.

 551. Det skulle innebära en mer
  transcendent kritik-

 552. -av den kapitalism
  som framför allt styrs av män.

 553. Jag tror att det skulle gagna
  kvinnor och män i längden.

 554. Det kan vi kanske prata mer om sen.

 555. Text: Sara Heikkilä
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Feminism igår, idag och imorgon

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Christina Carlsson Wetterberg är professor i historia och berättar om kvinnokampens historia i Sverige, från första vågens kvinnorörelse och framåt. Partiledaren Gudrun Schyman talar för jämställdhet och säger att vi ännu inte är jämställda. Sociologen Roland Paulsen berättar om sina förhoppningar om framtiden. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Feminism, Genusfrågor, Historia, Jämställdhet, Kvinnofrågor, Kvinnorörelsen, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Biologi eller social konstruktion?

Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är ordförande i Sveriges kvinnolobby och redogör för innebörden av genus. Germund Hesslow är professor i neurofysiologi och berättar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Författaren Marcus Priftis dissekerar mansideal och manskris. Slutligen möts de tre i en debatt. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Utbildning och familjebildning

Föreläsningar och panelsamtal. Går det att kombinera familjebildning och kärlek med jämställdhet? Jón Torfi Jónasson är professor i pedagogik på Islands universitet och redogör för utbildningsgapet mellan kvinnor och män. Genusforskaren Lena Gunnarsson berättar om att kärlek och jämställdhet sällan går hand i hand. Och sociologen Katarina Boye berättar om hur allt förändras när vi får barn. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Arbetslivet och karriären

Föreläsningar och panelsamtal. Nationalekonomen Anna Sjögren resonerar kring om man måste välja mellan karriär och barn. Caroline Nord är projektledare vid stiftelsen Allbright och berättar om deras arbete med jämställdhet. Per Johansson är professor i statistik och är kritisk till hur kvinnor och män i arbetslivet framställs i jämställdhetsdebatten. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Feminism igår, idag och imorgon

Christina Carlsson Wetterberg är professor i historia och berättar om kvinnokampens historia i Sverige, från första vågens kvinnorörelse och framåt. Partiledaren Gudrun Schyman talar för jämställdhet och säger att vi ännu inte är jämställda. Sociologen Roland Paulsen berättar om sina förhoppningar om framtiden. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnligt och manligt - finns det skillnader?

Vad är jämställdhet och hur når vi dit?

Debatt om jämställdhet. Hur når vi jämställdhet och hur ser det ut i andra länder? Här framförs bland annat kritik mot genusdebatten i sig. Medverkande: Gudrun Schyman, partiledare (Fi); Anna Sjögren, nationalekonom; Per Johansson, statistikprofessor; Roland Paulsen, sociolog. Inspelat den 28 april 2015 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arrangör: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.