Titta

UR Samtiden - Dövexpo 2015

UR Samtiden - Dövexpo 2015

Om UR Samtiden - Dövexpo 2015

Föreläsningar och panelsamtal från konferensen Döv Expo. Inspelat den 20-21 maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Till första programmet

UR Samtiden - Dövexpo 2015 : Det nya teckenspråkssamhälletDela
 1. Hilde Haualand
  är forskare och antropolog.

 2. Hon fick sin första doktorandexamen i
  Norge i samband med sin disputation-

 3. -om bildtelefonitjänst
  kopplat till tre länder-

 4. -Sverige, Norge och USA som hon
  har gjort en jämförelse mellan.

 5. Hilde är nu tjänstledig från sitt
  forskararbete på stiftelsen Fafo-

 6. -och är i stället på Signo-

 7. -där hon håller på med projekt.

 8. Hilde har haft olika befattningar
  inom Norska dövförbundet-

 9. -och har varit med
  i Nordiska rådet för döva och EUD.

 10. Hon har hoppat mellan olika arbeten.

 11. Välkommen fram, Hilde!

 12. Först vill jag tacka för att jag fick
  komma. Det är en spännande utmaning.

 13. Jag vill också tacka
  för att jag fick komma efter lunch.

 14. Jag måste vifta på
  så att ni inte faller i koma.

 15. Jag kommer att teckna en blandning
  mellan norska och svenska.

 16. Om ni inte förstår får ni säga till.

 17. Jag har en sambo från Sverige,
  och min mamma är svenska-

 18. -och kan därför teckna på svenska.

 19. Jag bor och är född i Norge,
  men i Sverige känner jag mig kluven.

 20. Jag är halvt hemma och halvt turist.

 21. Säg bara till om ni inte hänger med
  på det jag säger.

 22. Jag ska prata om nya teckenspråket,
  ändringar och hållbarhet.

 23. Jag har pratat länge om hur
  dövsamhället ser ut i framtiden-

 24. -och vilka ändringar vi står inför.

 25. Nu är vi där.

 26. Vi har märkt förändringar och
  ändringar som vi inte förväntade oss.

 27. Hur möter vi dessa förändringar,
  både i dag och framöver?

 28. Det är ett försök till
  en filosofisk diskussion om det här.

 29. Min föreläsning består av tre delar-

 30. -dels dövsamhället förr i tiden...

 31. Jag tänkte ge en bild av
  hur vi tänker om dövhet.

 32. En del vet vi redan-

 33. -men vissa saker har hängt med
  och fungerar på samma sätt i dag.

 34. Samhället i dag har en ökad mångfald.

 35. Jag tänkte ge några exempel på hur vi
  blir mer olika inom samhället-

 36. -och sen en fundering på hur man
  skapar en hållbar teckenspråksmiljö.

 37. Ett fotografi.

 38. Kanske några känner igen
  var det är taget nånstans?

 39. Inte? Det är Trondheim i Norge.

 40. Om man har Oslo på östkusten ligger
  Trondheim norr om, mitt i landet.

 41. Där är jag född, och där är fotot
  taget. Kan ni se var jag är?

 42. Det är jag som är den lilla flickan
  med duffeljacka och flätor.

 43. Jag är mitt uppe i ett halvt tecken.

 44. Jag kanske var 7-8 år gammal.

 45. Min mamma finns också med.

 46. Det är hon med hucklet
  längst till vänster och en krage.

 47. Min mamma är hörande.
  Min bror är döv precis som jag.

 48. Vi föddes på tidigt 70-tal.

 49. Då testade läkarna hörseln och sa:

 50. "Helst inte teckenspråk.
  Ni måste utveckla talet."

 51. Min mamma lyssnade. Jag var född
  hörselskadad och kunde prata lite.

 52. Men sen föddes min bror döv.

 53. Då sa läkarna samma sak, att
  teckenspråk kan bli problematiskt.

 54. Mamma funderade lite på det.

 55. Nu hade hon ju två barn, och hur ska
  kommunikationen vara däremellan?

 56. Hon var själv intresserad
  av språk och kultur.

 57. Hon tänkte: "Ska man inte
  få lära sig teckenspråk?"

 58. Men när hon fick två döva barn
  letade hon reda på vuxna döva-

 59. -och frågade hur de bar sig åt.

 60. Hon träffade flera vuxna döva
  i Trondheim, bland annat här.

 61. De dövas förening
  hade arrangerat Dövas dag.

 62. 1979 eller 1980 kan det vara taget.

 63. Det var ett enkelt sätt att hitta
  vuxna döva, De dövas förening.

 64. Det var ett lätt sätt att hitta döva.
  Det var där de var.

 65. Så är det inte i dag.
  I dag är det svårare.

 66. Man har inte de möjligheterna i dag.

 67. Ni ser plakaten som de håller.
  Kan ni se vad det står på dem?

 68. "När kommer vi att få texttelefon?"

 69. "Vi vill ha fler teckenspråkstolkar"

 70. "Textade tv-program"
  står det på ytterligare en.

 71. De tre grejerna fanns ju inte förr.

 72. Döva kämpade för att få det här.

 73. Det var klara och tydliga mål
  de kämpade för.

 74. Det var som sagt lätt för min mamma
  att hitta vuxna döva.

 75. Det var tydligt var de var.

 76. Men har vi tydliga mål
  att kämpa för i dag?

 77. Vi pratar om teckenspråkslag,
  men vad betyder det?

 78. Det är lite diffust.
  Våra mål var mer tydliga och raka då.

 79. Vi ville ha texttelefon
  och textade tv-program.

 80. Det var en homogen grupp.
  De allra flesta gick i dövskolan.

 81. De var helt döva.

 82. Många använde inte hörapparat
  utan var döva.

 83. Många bodde på internatskolor.

 84. De gick där hela uppväxten.

 85. När de skulle börja arbeta
  fick de hantverksarbeten.

 86. Det var få som pluggade vidare.

 87. Det fanns få mötesplatser. Det
  var föreningen och sommarstugorna.

 88. I Norge finns Dövas kulturdagar,
  som vi har haft i 50 år.

 89. Varje år är de på samma plats.

 90. Några fler mötesplatser
  fanns det inte.

 91. I dag har vi många olika,
  små mötesplatser-

 92. -och inga fasta mötesplatser.

 93. Dövföreningen var viktig-

 94. -för kulturell aktivitet
  och sociala relationer.

 95. Till vardags kanske man
  inte hade några sociala kontakter-

 96. -men i Dövas förening
  fick man uttrycka sig själv.

 97. Ofta var teckenspråkstolkar
  såna som hade döva föräldrar.

 98. Det var de
  som blev teckenspråkstolkar.

 99. Det var också hörselskadade
  som fick kämpa med att tolka lite.

 100. Det var folk som redan var delaktiga
  i dövsamhället.

 101. Eller så var de ingifta.

 102. Det var inte så många ingifta
  hörande. Nu är det ganska vanligt.

 103. Det var en väldigt stark gemenskap.

 104. Nu ska jag inte bland in
  danska tecken.

 105. Jag använde lite danska teckenspråk.
  Förlåt!

 106. Försäkringskassan, heter det va?

 107. Om det var nån medlem som dog-

 108. -fick nån på Dövas förening
  hjälpa till med kontakten.

 109. Om det fanns nån döv som kunde prata-

 110. -kunde de döva bli osäkra på
  om han översatte rätt.

 111. Det kanske fanns andra möjligheter.

 112. Man fick inte plocka in folk utifrån.
  Man skulle hjälpa varandra i gruppen.

 113. Det var viktigt för gruppen att man
  inte förstörde sammanhållningen.

 114. Vi hade det gemensamma i språket
  och relationerna i gruppen.

 115. Man ville gärna bevara den gruppen.

 116. Det var viktigt att man tillhörde
  gruppen. Sammanhållningen var viktig.

 117. I dag kan döva beställa tolk-

 118. -och har möjligheter
  som man inte hade då.

 119. De här punkterna som jag har sagt...

 120. ...om det kom in nån extern...

 121. Många döva hade dålig kommunikation
  inom sin egen familj.

 122. De hade ingen anknytning i familjen
  utan vände sig till döva vänner.

 123. Då blev de ens familj.

 124. Det fanns ett utbildningstak.

 125. Man kunde inte läsa vidare eftersom
  man inte fick tillgång till tolk.

 126. Man fick nöja sig med lite
  enklare jobba som hantverksyrken.

 127. Att deltaga i samhälleliga
  aktiviteter kunde man inte-

 128. -eftersom det inte fanns tolk
  eller text.

 129. Man var hänvisad till dövföreningen.

 130. Att samarbeta med hörande
  var också svårt.

 131. På arbetsplatsen gick det
  att diskutera handgripliga saker-

 132. -men utanför arbetsplatsen
  var det svårt.

 133. Det fanns också
  en lite nedsättande syn på döva.

 134. "Ni kan inte det här
  och har ingen kunskap."

 135. Det florerade fördomar och döva
  vågade inte bjuda på sig själva.

 136. De höll sig i skymundan
  och visade inte teckenspråket öppet.

 137. Det var lite skambelagt.

 138. I dag har det ju förändrats.

 139. Förändringarna har ju påverkat
  dövsamhället i dag.

 140. Hörapparaterna
  har blivit bättre och bättre.

 141. Fler och fler får cochleaimplantat.

 142. Det påverkar flera olika områden.

 143. Skolorna för handikappgrupper
  är nedlagda.

 144. Det är en integration i samhället.

 145. Döva går i de vanliga skolorna-

 146. -och det påverkar dövgruppen.

 147. Specialskolorna läggs ner-

 148. -för att politikerna tycker
  att man ska undvika särbehandling.

 149. Det är en ideologisk förändring.

 150. Man har lingvistisk forskning-

 151. -och teckenspråket är erkänt
  som ett språk.

 152. I Österrike finns det i lagen-

 153. -att man säljer teckenspråket.

 154. Man får fler tolkar i parlamentet-

 155. -och i tv-sändningar
  använder man teckenspråk.

 156. Teckenspråket ses mer som positivt.

 157. Man pratar om "teckenspråkets värld".
  Det diskuterade man inte tidigare.

 158. Man sa bara att teckenspråket
  var ett fattigt språk.

 159. Man såg inte värdet.

 160. I dag är teckenspråket erkänt
  som ett bra språk.

 161. Det är inte så farligt
  att använda det.

 162. Den digitala utvecklingen...

 163. Den har också exploderat
  och gett fler och fler möjligheter-

 164. -med text, bildtelefoni
  och flera tekniska utvecklingar.

 165. Migrationen har ökat,
  och det påverkar dövsamhället.

 166. En ökad globalisering...

 167. ...gör att vi lär oss från
  andra kulturer och andra länder.

 168. Det är inte lilla Sverige eller lilla
  Norge utan vi får andra influenser.

 169. Det här är en gammal döv
  som har gått i dövskola-

 170. -bara använder teckenspråk
  och håller sig till gruppen.

 171. Världen och omgivningen
  håller på att förändras.

 172. Isbjörnen hade ett stort landområde
  och kunde ströva runt på isen-

 173. -men nu har isen smält,
  och det har blivit vatten.

 174. Hur ska isbjörnen överleva på
  den lilla isfläcken som finns kvar?

 175. Om vi håller fast vid våra gamla
  idéer, blir det så för oss då?

 176. Kommer vi att överleva?

 177. Jag kommer tillbaka
  till isbjörnen senare.

 178. Vilka typer av förändringar
  kan vi se i dag?

 179. De här förändringarna kommer inte
  snabbt utan sker över tid-

 180. -med kultur, historia
  och samhällets influenser.

 181. Vi kan jämföra oss
  med det här trädet.

 182. Stammen på trädet
  har en massa sår och ärr-

 183. -efter förtryck, fördomar och förbud.

 184. Allt det finns i trädets stam-

 185. -och det finns kvar och är starkt-

 186. -men ur det blomstrar nya grenar
  och nya inriktningar-

 187. -som är byggt på det gamla.

 188. Man kan inte bara ta bort det gamla.

 189. Det finns kvar
  som en grund för förändringen.

 190. Utifrån det kan vi se förändringar
  på olika områden.

 191. Utbildning,
  de socio-ekonomiska resurserna...

 192. ...förhållandet till dövsamhället,
  förhållandet till ljud och hörsel...

 193. ...språkfärdigheter och i vilka
  sammanhang vi vill använda språket...

 194. ...etnicitet...

 195. ...och hur jag kan uttrycka mig och
  förverkliga mig själv som individ.

 196. Vad det gäller utbildningsområdet...

 197. I många länder i Europa och i USA
  läggs dövskolorna ner.

 198. En del går i skola bland hörande,
  och en del går i hörselklasser.

 199. En del går...

 200. Man går i olika skolformer.

 201. Det ser inte ut som förr
  då alla gick på samma skola.

 202. Elevantalet minskar.

 203. Det sociala nätverket
  från internatskolorna försvinner.

 204. Innan fanns det dövskolor
  och hörselklasser...

 205. En del är färdiga efter grundskolan,
  och en del fortsätter på gymnasiet.

 206. En del går vidare
  och tar högskoleexamen-

 207. -fil.kand. eller högre utbildningar.

 208. Det ser väldigt olika ut.
  Utbildningsområdet har breddats.

 209. Tidigare hade alla samma utbildning-

 210. -men nu varierar det
  från individ till individ.

 211. De socio-ekonomiska resurserna
  har också påverkat.

 212. Vi har möjlighet att få spännande
  jobb och högre utbildningar.

 213. Utan utbildning, inget jobb.

 214. Med bättre utbildning tjänar man mer
  vilket påverkar pensionen.

 215. Döva har möjlighet att resa,
  lära sig språk-

 216. -och ta del av
  andra delar av världen.

 217. Om man har inkomst,
  har man de möjligheterna.

 218. De med högre utbildning,
  var jobbar de?

 219. Det är ofta
  inom teckenspråkliga områden.

 220. Det handlar om information och...

 221. Man behöver inte dövföreningen
  på samma sätt.

 222. Man kan få informationen
  från andra håll där andra jobbar.

 223. Har jag använt teckenspråk hela dagen
  har jag inte samma behov av det.

 224. När man kommer hem...

 225. ...har man andra behov
  som varierar från person till person.

 226. Ekonomin i samhället
  ser annorlunda ut.

 227. De ekonomiska skillnaderna
  har blivit större.

 228. De sociala grupperna har förändrats.

 229. Det är större skillnader mellan
  de sociala grupperna i samhället.

 230. Vi är på väg emot
  ett mer differentierat samhälle.

 231. Det är också förändringar
  i när man träffar döva första gången.

 232. Tidigare var man 7 år, började
  dövskolan och träffade andra döva.

 233. Innan 7-års ålder-

 234. -var det bara de i döva familjer
  som träffade andra döva.

 235. De flesta träffade vuxna döva
  först när de var 7 år.

 236. I dag lär man sig teckenspråk tidigt
  när det upptäcks att barnet är dövt.

 237. Man får en annan tillhörighet.

 238. Om man inte trivs på sin skola
  kan man byta.

 239. Byta... Nej!

 240. Jag ska bromsa lite
  så att tolkarna hinner med.

 241. En del kanske går bland hörande
  på högstadiet-

 242. -men byter till dövskola
  när de är 13-14 år.

 243. En del byter skolform när de börjar
  på högre utbildningar på universitet.

 244. De använder teckenspråkstolk.

 245. Åldern skiljer sig.

 246. Första gången man träffar döva
  kan ske när man är liten eller äldre.

 247. Tidigare var dövskolan
  första tillfället att träffa döva.

 248. Man träffade andra vuxna döva
  på dövföreningen-

 249. -på läger
  eller om man reste till Deaflympics.

 250. I Amerika tidigare...

 251. När det var Deaflympics i Sundsvall
  var där ett amerikanskt hockeylag.

 252. De använde inte teckenspråk,
  och det var många som protesterade.

 253. CISS, dövas världsidrottsförbund-

 254. -tyckte att det var okej
  att de var med.

 255. Det finns ju föräldrar
  som vill undvika teckenspråket.

 256. Sen är de med i idrottssammanhang,
  är lite stolta och får medaljer.

 257. De kommer med i Deaflympics och ser
  att alla använder teckenspråk.

 258. De blir inbjudna och får träffa
  vuxna döva som använder teckenspråk.

 259. Därför varierar åldern i dag-

 260. -på när man får kontakt med andra
  döva som använder teckenspråk.

 261. Dövföreningarnas sommarhus
  försvinner mer och mer.

 262. Man kanske träffas och fikar
  och sen går hem.

 263. Det blir nya mötesplatser som finns
  en kort stund och sen försvinner-

 264. -med ökande internationalisering
  och ökande resande.

 265. Man är med på festivaler
  och kulturarrangemang.

 266. Mötesplatserna dyker upp
  på ett ställe och sedan på ett annat.

 267. De finns inte kvar
  på samma sätt som förut.

 268. Vi kan ha en döv som jobbar med döva-

 269. -men är gift med en hörande
  och inte använder teckenspråk hemma.

 270. Nån döv kan jobba
  tillsammans med hörande-

 271. -och använder mest talspråk.

 272. När de kommer hem använder de
  teckenspråk med sin döva familj.

 273. Om man jobbar med hörande
  och är gift med en hörande-

 274. -var använder man då teckenspråk?
  Då är det bara dövföreningen kvar.

 275. Därför har den starka förankringen
  till dövsamhället förändrats.

 276. Det blir mer eller mindre flexibelt
  beroende på ens egen situation.

 277. I dag har de flesta döva barn
  cochleaimplantat eller hörapparat.

 278. Tidigare stod det att det var 80-90
  procent av de döva som...

 279. Nej! Man säger att 80-90 procent
  kommer att ha CI eller hörapparat-

 280. -men var kommer de siffrorna ifrån?

 281. Rikshospitalet i Norge,
  där de gör CI-operationerna-

 282. -undrar också var den siffran
  kommer ifrån. De har inte sagt det.

 283. Varje år föds det helt döva...

 284. Från de helt döva
  till de som är lite hörselskadade...

 285. ...är det många som föds med lätt...

 286. De som föds helt döva
  är en väldigt liten andel.

 287. Vilka är det man räknar in
  i de 80-90 procenten-

 288. -från de helt döva
  till de som är lite hörselskadade?

 289. Sjukhuset har sagt
  att om det är en döv som får CI-

 290. -motsvarar det tre eller fyra
  som får hörapparat.

 291. Folk säger att många får CI,
  men många får fortfarande hörapparat.

 292. Det är lätt att glömma bort
  den gruppen.

 293. I framtiden kanske cochleaimplantat
  är som en hörapparat-

 294. -men de flesta som föds
  hör lite grand.

 295. Det är inte så många
  som föds helt döva.

 296. De flesta kan höra delvis.

 297. Det innebär att de flesta
  kan använda talspråket-

 298. -och en del vill säkert använda det.

 299. Vi kan inte säga nej.

 300. Vi växer upp under samma villkor,
  och vill kämpa för tvåspråkighet.

 301. Man har rätt att använda två språk-

 302. -och välja mellan tal, teckenspråk,
  papper och penna eller vad man vill.

 303. Man har olika valmöjligheter
  när det gäller språk.

 304. Får man mer ljud...

 305. Det breddar möjligheterna för döva.

 306. I framtiden kanske man forskar på
  kromosomer och genetik-

 307. -och kanske kan fixa till
  nya hörselceller eller nånting.

 308. I framtiden
  kanske det inte finns nån dövgrupp.

 309. Men det kommer alltid att finnas
  folk som hör dåligt.

 310. Teckenspråk är
  den minsta gemensamma nämnaren-

 311. -för de grupper jag har pratat om.

 312. Döva kan växla mellan olika språk.

 313. De kan också växla
  mellan olika koder.

 314. Om jag träffar en person
  kan jag använda norskt teckenspråk-

 315. -och den kan använda norska.

 316. Jag som döv kan växla mellan språken.

 317. Det är kopplat till högre utbildning.

 318. Om fler döva
  jobbar med olika arbeten-

 319. -kommer vi att utveckla
  fler områden för döva.

 320. Man kanske kunde...

 321. Jaha! Melodifestivalen som kommer att
  äga rum i Österrike nu...

 322. Man kör internationellt tecken
  och översätter till döva.

 323. Det är också ett nytt spår
  och en ny möjlighet för döva.

 324. Nu lär sig fler hörande teckenspråk.

 325. Döva är i minoritet. Det är fler
  hörande som kan teckenspråk.

 326. Att man har...

 327. Man har olika färdigheter
  i teckenspråk.

 328. Man lär sig det i olika åldrar.

 329. Förr lärde man sig teckenspråk
  i samma ålder, men nu varierar det.

 330. Man kommer att använda teckenspråket
  i olika situationer.

 331. Det är olika områden
  - hemmaarenan eller jobbet.

 332. Var och när jag
  använder teckenspråket kan variera.

 333. Teckenspråket blir
  en mer naturlig del.

 334. Det blir en mångfald.

 335. Förr om man var döv
  använde man enbart teckenspråk.

 336. I den hörande gruppen
  pratade man endast. Det var uppdelat.

 337. Det fanns inte...

 338. Det fanns andra grupper som växlade
  mellan språk, kanske samiska.

 339. Jämtska och engelska
  har ju också funnits i samhället.

 340. Jag som döv kan nu skriva
  på både svenska och engelska.

 341. Den förändringen har skett i dag.

 342. Teckenspråket finns
  som ett av flera språk.

 343. Det finns svenska, teckenspråk...
  Ja, en mångfald.

 344. Fler hörande kan teckenspråk,
  så det är en del av det som finns.

 345. Som döv kunde jag
  enbart använda teckenspråk tidigare-

 346. -men nu kan jag välja språk
  beroende på situation.

 347. Vem ska jag samtala med?
  Har jag hörapparaten på eller inte?

 348. Jag har olika valmöjligheter
  vilket språk jag vill använda-

 349. -amerikanska teckenspråket, engelska
  eller svenska teckenspråket.

 350. Jag kan byta beroende på situation.

 351. Man kan undra
  hur det blir med tolktjänsten.

 352. Jag pratade med tolkarna under lunch,
  och då kom det upp.

 353. De som pluggar på universitetet nu-

 354. -vill ofta använda skrivtolk.

 355. När det är föreläsning
  används specialtermer-

 356. -och det är viktigt att den döve får
  de orden, och att de inte översätts-

 357. -för få kanske man förlorar en del.
  Så då vill man hellre ha skrivtolk.

 358. Även döva med ett starkt teckenspråk
  föredrar en skrivtolk.

 359. Hur påverkar det individen?

 360. Det är viktigt
  för att få begreppen i utbildningen-

 361. -men frågan är vad som då händer med
  teckenspråkets chans att utvecklas?

 362. Då kommer teckenspråket att stagnera.

 363. Om de döva bara vill ha de svenska
  orden utvecklas inte teckenspråket.

 364. Det kan bli så att en döv säger
  att de vill ha skrivtolk på torsdag.

 365. "Jag känner till föreläsaren,
  och det passar med skrivtolk."

 366. Men då kanske det är
  en annan föreläsare.

 367. "Jag vill ha teckenspråk
  till det här?"

 368. Kan man ändra sig då?
  Hur ska man ställa sig till det?

 369. Fler döva kommer att ha olika behov.

 370. Inom dövsamhället ser det olika ut.

 371. Vi tror att...

 372. Fler har hörselskador på grund
  av krig eller familjesituationer.

 373. Man får fler döva barn
  med den ökande invandringen-

 374. -om vi jämför med
  en infödd nordisk familj.

 375. I dag kommer de in i dövsamhället.

 376. Hur är vår relation till dem
  som kommer från andra länder?

 377. Vi vet att i Amerika och Europa
  är vi starka individualister.

 378. Vi tror på våra egna möjligheter.

 379. Så ser det inte ut i andra delar
  av världen. Där är familjen viktig.

 380. Det kan bero på hur många kor
  ens pappa har i en jordbruksfamilj.

 381. Släktarvet är viktigt.

 382. För mig är inte det viktigt.

 383. I andra kulturer är familjen viktig.

 384. Vi kräver vår rätt till dövkultur.
  De här kulturerna kan ju krocka.

 385. Hur påverkar det vår identitet?

 386. Identifierar jag mig med döva
  i första hand-

 387. -eller med det land jag kommer ifrån?

 388. Den kulturen
  har kanske starkare påverkan på mig.

 389. Vill jag vara där jag känner mig
  hemma och inte tillhöra norsk kultur?

 390. Jag känner inte samma samhörighet
  med den-

 391. -som jag gör med kulturen från min
  egen familj och mitt eget hemland.

 392. Accepterar dövsamhället det?

 393. Om man tittar på...

 394. Det här har inte så mycket med
  förändring eller mångfald att göra.

 395. Om vi ser på ungdomar i dag och deras
  syn på möjlighet och utveckling.

 396. Jag forskade för 10-15 år sedan
  och intervjuade ungdomar-

 397. -en del döva, en del hörselskadade
  och en del med teckenspråk.

 398. Jag pratade med dem om hur deras
  framtid och utbildning såg ut.

 399. Det spelade ingen roll
  om man var döv eller hörselskadad.

 400. De flesta trodde
  att de hade möjligheter.

 401. Både familjen och de runt omkring
  hade sagt att de kan lyckas.

 402. Men samhället
  är inte perfekt för döva.

 403. Det finns hinder och förtryck.
  Det är brist på tolkar.

 404. Ungdomar som växer upp och tror
  att de har alla möjligheter...

 405. När de stöter på ett hinder
  tar de en annan väg-

 406. -för att förverkliga sina drömmar.

 407. Ungdomar i dag
  har lärt sig att "jag kan"-

 408. -att om man jobbar hårt
  har man möjligheter att utvecklas.

 409. Vem bär ansvaret för det?

 410. Man tar mycket för givet i samhället.

 411. Ungdomar i dag har inte växt upp
  med de hinder som fanns förr.

 412. Då är det lätt
  att rikta skulden på sig själv.

 413. Samtidigt finns det många möjligheter
  i dag som inte fanns förr.

 414. När jag växte upp skulle jag
  ut och tågluffa en månad i Europa.

 415. Det var en jättestor resa.

 416. I dag är min son 20-

 417. -och har rest i flera olika länder
  och tågluffat i flera månader.

 418. Han har varit i väg i sex månader.

 419. För att göra det när jag var ung
  skulle man vara rik.

 420. Det finns andra möjligheter i dag
  att resa jorden runt.

 421. Och utbildningarna!

 422. När jag var ung var det i Oslo-

 423. -och det fanns
  ganska lite litteratur.

 424. Det kom lite litteratur
  från Australien, USA-

 425. -Indien och Ryssland.

 426. Möjligheterna har förändrats.

 427. Man stannar inte kvar
  i landet man är född.

 428. Man vidgar sina vyer
  och skapar nya identiteter.

 429. Man hittar sin egen väg att gå.

 430. Här har vi lite nyckelord...

 431. ...när vi måste prata om framtiden.

 432. Vi pratar om mångfald
  och användning av teckenspråk.

 433. Ökade skillnader
  mellan döva och hörselskadade.

 434. Mellan dem som har valmöjligheter
  och dem som inte har det.

 435. Konkurrensen inom arbetsmarknaden.

 436. Konkurrens mellan döva
  inom arbetsmarknaden.

 437. Eliter och...

 438. Exkluderar vi de döva
  som inte tillhör eliten?

 439. Individens utveckling-

 440. -kontra det kollektiva,
  eller grupptillhörigheten.

 441. Mina egna möjligheter med språk,
  skrivtolk eller teckenspråkstolk-

 442. -för att kunna tillägna mig ord.

 443. Stagnerar då
  teckenspråksutvecklingen?

 444. Solidaritet. Minskar den?

 445. Ökad sårbarhet. Vi tror att vi har
  möjligheter men stöter på hinder.

 446. Blir vi mer sårbara då?
  Blir vi lättare isolerade?

 447. Och nätverket runtomkring oss.

 448. Det betyder mycket
  för våra möjligheter.

 449. Om vi inte har nåt nätverk
  minskar våra möjligheter.

 450. Teknologin, hur påverkar den livet?

 451. Det är en lite dålig bild
  från Norska dövförbundet.

 452. Deras gamla logga var två händer
  som håller varandra.

 453. Det betyder kamratskap och att man
  håller ihop i en enad grupp.

 454. I dag ser loggan ut
  som till höger i bild.

 455. En kamp mot det hörande samhället
  eller inom dövrörelsen.

 456. Jag vet inte.
  Händerna har släppt greppet.

 457. Vi står inför nya utmaningar.

 458. Ja! Isbjörnen kan hoppa.
  Han klarar sig.

 459. Innan klamrade han sig fast
  på isblocket. Det är inte hopplöst.

 460. Vi kan ta språnget
  över till nya möjligheter.

 461. Nu ska jag säga lite om vad jag har
  tänkt att vi kan diskutera framöver-

 462. -och bygga vidare på i framtiden.

 463. Jag tror att ni har läst i tidningar
  och media om hållbar utveckling.

 464. Vi måste tänka på hållbart samhälle,
  hållbart klimat och ekonomi.

 465. Man pratar om hållbarhet hela tiden.

 466. Det är också ett nyckelord för oss.

 467. Vi måste arbeta för
  ett hållbart teckenspråkssamhälle.

 468. Det här med hållbart klimat...

 469. Vi pratar om hållbar ekonomi,
  hållbar ekologi...

 470. ...och social hållbarhet.

 471. Vi tänker på naturen.

 472. Den ska hålla en lång tid framöver.

 473. Det hänger ihop med hur ekonomin
  ser ut, vilka möjligheter vi har.

 474. Om man bara tänker på
  att tjäna pengar just i dag-

 475. -och inte tänker på klimatet,
  vad händer då?

 476. De två sakerna hänger ihop.

 477. Om vi inte tänker på klimatet
  och bara på ekonomin-

 478. -kommer saker och ting att raseras.

 479. Alla saker i samhället hänger ihop
  för att få en hållbar utveckling.

 480. Om vi tänker på den hållbara
  utvecklingen betyder det två saker-

 481. -både i dag och i morgon.

 482. Det vi gör i dag
  måste fungera i morgon också.

 483. Vi kan inte bara tänka på dagen,
  för då finns det inget i morgon kvar.

 484. Vi måste tänka på
  att det ska hålla över tid.

 485. Det vi gör i dag påverkar framtiden.

 486. Social hållbarhet...

 487. ...betyder människors möjligheter
  som individer.

 488. Man har rätt till ett liv
  utan förtryck-

 489. -att uttrycka sig själv
  och kunna kommunicera.

 490. Det ska hålla över tid.

 491. Det ska hålla
  för alla i teckenspråkssamhället.

 492. Vi kan inte bara
  hålla fast vid det som har varit-

 493. -och strunt i det som händer.

 494. Vi måste möta framtiden.

 495. Om vi tänker tillbaka på trädet
  och vår historia.

 496. Vi får inte glömma bort historien.

 497. Vem är vi och varför
  står vi där vi är i dag?

 498. Det är viktigt.

 499. Paddy Ladd, som är här i dag,
  kommer att prata om "deafhood".

 500. Den här magkänslan...

 501. Vår historia
  får vi inte bara skuffa åt sidan.

 502. Den ska finnas kvar i framtiden-

 503. -för att vi ska kunna utveckla
  vårt liv och vår kamp-

 504. -för teckenspråket
  och för dövsamhället.

 505. Vi måste se hur livet ser ut i dag,
  samla erfarenheter-

 506. -och dokumentera berättelser
  och dövas mötespunkter.

 507. Vi måste dokumentera det med film.
  Vi får inte glömma bort nutiden.

 508. "Deaf gain"...

 509. Det har betytt mycket
  för teckenspråket.

 510. Teckenspråket har gett
  mycket kunskap-

 511. -så att vi kan utvecklas vidare
  inom olika kategorier.

 512. Om vi tittar på vad teckenspråket...

 513. När man forskar om teckenspråk
  och talspråk parallellt-

 514. -ser man saker
  som påverkar varandra positivt.

 515. Det visuella...

 516. Den visuella utvecklingen är stark-

 517. -och påverkar vår andra utveckling
  som människor.

 518. Vi måste se var mötesplatserna
  finns för döva-

 519. -var de teckenspråkiga
  mötesplatserna är.

 520. Inte bara se att de läggs ner,
  utan att det skapas nya.

 521. Sedan skapas de
  på ännu ett nytt ställe.

 522. Allianser med kultur, konstnärer
  och kulturarbetare-

 523. Hur kan vi uttrycka oss språkligt?

 524. Vi kan uttrycka vårt språk
  på olika sätt.

 525. Om vi tar melodifestivalen
  i Österrike nu.

 526. De hörande tycker att teckenspråk
  är coolt. Det är positivt.

 527. Det skapar allianser.

 528. Också minoritetsgrupper...

 529. Om vi tar samernas kamp
  för sitt språk och sin kultur.

 530. Vi allierar oss med dem.

 531. Vi är också en minoritetsgrupp
  och kan jobba tillsammans.

 532. Vill vi splittra dövsamhället?

 533. Vi trodde
  att de med cochleaimplantat-

 534. -inte ville vara med i dövsamhället-

 535. -men många
  använder hörapparat fortfarande.

 536. Vi måste acceptera
  varandras olikheter.

 537. Vi är en grupp.
  Vi behöver inte vara uppdelade.

 538. Alla använder teckenspråk.
  Det spelar ingen roll om vi har CI.

 539. Tidigare trodde vi att CI skulle
  förändra allt och bli en revolution.

 540. Man skulle exkludera en grupp,
  och det är en farlig väg.

 541. Vi måste se att teckenspråket-

 542. -är basen i vår grupptillhörighet.

 543. Vuxna kan vara lite oroliga-

 544. -för att döva barn
  som inte har så mycket teckenspråk.

 545. De har inget bra sätt
  att kommunicera.

 546. Teckenspråket utvecklas inte.

 547. Men har vi lärt dem teckenspråk?

 548. Många av dem
  går i skola bland hörande barn.

 549. De lär sig talspråket, men får de
  chans att lära sig teckenspråk?

 550. Vem ska lära dem teckenspråk?
  Det är ju vi.

 551. Vi måste hitta nya mötesplatser-

 552. -för att döva barn
  ska få träffa vuxna döva-

 553. -och föräldrar med döva barn
  ska få träffa vuxna döva.

 554. De är ju vår framtid,
  och det måste vi tänka på.

 555. Vi måste själva ställa upp och inte
  bara säga att allt är nedlagt-

 556. -och att teckenspråket
  kommer att försvinna.

 557. Vi måste tänka på
  hur vi ska fortsätta-

 558. -hur vi ska fortsätta
  att utveckla vår framtid.

 559. Nu vet jag inte
  om det finns en eller två frågor?

 560. Jag ställer mig på andra sidan.

 561. En oerhört spännande föreläsning!

 562. Jag kände igen det mesta
  och tyckte att det stämde.

 563. Också ett tydligt exempel på...

 564. Eller ett förslag på hur vi ska tänka
  på den sista punkten.

 565. Vi själva måste ta ansvar och ta
  kontakt med föräldrar med döva barn.

 566. Det är väldigt många små döva barn
  som har ett osäkert teckenspråk.

 567. De är ju vår nästa generation,
  så det blev tydligt för mig.

 568. Är det nån som har en fråga,
  så kan vi passa på att ta den nu.

 569. Jag ser en som vill ställa en fråga.
  Varsågod fram!

 570. Tack för en inspirerande föreläsning.

 571. Du pratade ju
  om teckenspråkssamhället.

 572. Min fråga är var de döva finns
  i teckenspråkssamhället?

 573. Bra fråga!

 574. Jag vet faktiskt inte.

 575. Kommer dövidentiteten
  att finnas kvar? Jag vet inte.

 576. Man kanske bara är
  "teckenspråksanvändare".

 577. Eller så blir vi uppsplittrade.

 578. En grupp kanske
  håller fast vid teckenspråket-

 579. -och en annan kanske
  är utan teckenspråk.

 580. Min bild är
  att om vi håller fast vid det-

 581. -kan vi bli som den där isbjörnen.

 582. Jag tänker på barnen som CI-opereras.

 583. Vi kan inte säga nej till dem.

 584. Då glider vi ifrån varandra
  och missar alliansen.

 585. Jag vet inte. Jag bara spekulerar.

 586. Jag skulle vilja behålla dövgruppen
  med dövidentitet-

 587. -men jag ser vart utvecklingen
  barkar hän.

 588. Jag vill ju, men är det rätt väg?
  Jag vet inte.

 589. Kanske det visar sig med tiden-

 590. -om dövidentiteten växer sig stark-

 591. -eller om man delas upp
  i många olika grupper inom samhället.

 592. Det enda gemensamma vi har
  är ju teckenspråket. Tack!

 593. En applåd!

 594. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Det nya teckenspråkssamhället

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi lever i ett nytt teckenspråkssamhälle menar norska antropologen Hilde Haualand. I en diskussion kring detta börjar hon i dövsamhället förr i tiden. Då fanns det tydliga och klara mål med kampen, till exempel att få textade tv-program. Men idag är det mer diffust vad de döva kämpar för. Och hur påverkas dövkulturen av den förbättrade hörselteknologin med fler cochleaimplantat? Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Döva personer, Dövhet, Gruppidentitet, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Dövexpo 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

200 år av döv gemenskap

Historikern Lennart Andersson beskriver dövkulturens historia och fokuserar på ett antal banketter som hölls i Frankrike på 1800-talet. Här lades grunden till dövas starka identitetstänkande. Att vara stolt över att vara döv och helt och hållet jämställa sig med hörande. Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

Döva i politiken

Helene Jarmer är en av få aktiva politiker som är helt döv. Som företrädare för Österrikes miljöparti berättar hon om Österrikes politiska arbete för döva och praktiskt om hur hon själv arbetar i parlamentet. Om att ständigt jobba med tolkar och vilka förändringar hon kräver för att underlätta för döva. Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

Detta är Deafhood

Begreppet deafhood kommer från ordet brotherhood och skapades av dövaktivisten Paddy Ladd för 12 år sedan. Sedan dess har det blivit en rörelse bland döva världen över. Paddy Ladd pratar om hur de döva blivit kolonialiserade genom århundraden av oralism. Han vänder sig mot att dövskolor stängs och barn får cochleaimplantat. Paddy Ladd är en viktig frontfigur för rörelsens medlemmar och har bland annat turnerat som dövtolk åt Grateful Dead. Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

Konflikter och vägen framåt

Amerikanska psykologiprofessorn Irene W Leigh diskuterar med dövaktivisterna Paddy Ladd och Lars-Åke Wikström om döva och dövkulturens framtid. Det handlar om rörelsen "Deafhood" och om att den ska vara en positiv kraft där man ska samarbeta, inte skapa konflikter. Det talas också om hur man använder begreppet kolonisation när man pratar om döva. Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

Det nya teckenspråkssamhället

Vi lever i ett nytt teckenspråkssamhälle menar norska antropologen Hilde Haualand. I en diskussion kring detta börjar hon i dövsamhället förr i tiden. Då fanns det tydliga och klara mål med kampen, till exempel att få textade tv-program. Men idag är det mer diffust vad de döva kämpar för. Och hur påverkas dövkulturen av den förbättrade hörselteknologin med fler cochleaimplantat? Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

Vad är vi och var är vi på väg?

Hur ska man definiera dövhet, är man döv eller teckenspråkig? Lennart Andersson, historiker, sitter tillsammans med Hilde Haualand, antropolog, Patrik Nordell, dövaktivist och Helene Jarmer, politiker i Österrike, i en panel om dövhet. De pratar om begreppet deafhood och hur man får fler döva förebilder. Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövexpo 2015

Dövas identiteter

Vad har döva för identitet idag och hur har den sett ut historiskt? Amerikanska professorn i psykologi Irene W Leigh berättar om föräldrarna som hotade med att utesluta sitt barn ur familjen om hon skulle operera in cochleaimplantat och svika sin dövhet. Det handlar också om begrepp som deafhood, att dövhet inte är ett handikapp utan en rörelse och audism, att hörande är bättre än döva. Inspelat i maj 2015 på Stadionmässan i Malmö. Arrangör: Döviana.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.