Titta

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Om UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Föreläsningar och panelsamtal om hur man får fler unga kvinnor att våga satsa på en forskarkarriär och behovet av att lyfta fram starka kvinnliga förebilder inom yrkesområdet. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset : En jämställdhetsplan för stipendier och anslagDela
 1. Tack för att jag får möjlighet-

 2. -att berätta vad
  Europeiska forskningsrådet, ERC-

 3. -gör vad gäller unga forskare -
  för konferensen arrangeras ju av-

 4. -Young Academy of Europe -
  och vad gäller könsfördelningen.

 5. Lite kort om vad vi på ERC gör:

 6. Europeiska forskningsrådet är
  ett självständigt finansieringsorgan-

 7. -som grundades 2007.

 8. Det tog ungefär femton år
  att faktiskt förverkliga idén-

 9. -för ingen trodde att forskare
  skulle kunna driva nåt sånt här.

 10. Skämt åsido var inte forskning nåt-

 11. -som EU-kommissionen
  hade nåt inflytande över.

 12. Forskning
  kunde bara stödjas om den gällde-

 13. -sammanhållning eller ökat välstånd.

 14. Vårt mandat är
  att öka kvaliteten på forskningen-

 15. -och tanken är
  att forskarna själva ska ansöka-

 16. -och projekten ska vara ambitiösa.

 17. Vi finansieras av EU-kommissionen,
  och planeringen sträcker sig till 2020.

 18. Vi ingår i prioriteringen Vetenskaplig
  spetskompetens i Horisont 2020.

 19. I år ligger budgeten
  på 1,6 miljarder euro-

 20. -så vi kommer att ge nästan tusen
  kontrakt till tiotusen kandidater.

 21. Så det krävs en stor arbetsinsats.

 22. Bidragen är viktiga, och det här
  gäller ju främst unga forskare.

 23. Det första steget
  är våra Starting Grants.

 24. Dem får man om man tagit sin
  doktorsexamen för två till sju år sen.

 25. Man kan begära upp till
  1,5 miljoner euro över 5 år.

 26. Man begära ytterligare en halv miljon-

 27. -om man har specifika utgifter
  när man nyttjar stora anläggningar.

 28. En sak som jag vill nämna
  eftersom det är så viktigt-

 29. -är att den övre tidsgränsen
  kan ändras i vissa fall.

 30. Om en kvinna får barn-

 31. -kan den justeras
  med 18 månader per barn.

 32. Nästa steg kallas Consolidator Grants.

 33. Om nån har ett bättre namn
  tar vi mer än gärna emot förslag.

 34. Den gäller om ens examen
  är sju till tolv år gammal.

 35. Summan här är två miljoner.

 36. Med det här bidraget ska
  man kunna sätta ihop ett helt team-

 37. -och man har stor frihet
  i hur man väljer att använda bidraget.

 38. Man kan här
  få 750 000 euro ytterligare-

 39. -om man har behov av
  större anläggningar.

 40. Så kallade Advanced Grants
  har ingen tidsgräns vad gäller examina.

 41. Det här är en del av en större plan-

 42. -för att öka rörligheten
  bland EU:s studenter och forskare.

 43. Vi har Erasmus för studenter, sen
  Marie Sklodowska Curie-projektet-

 44. -och slutligen de tre bidragen
  som jag nyss gick igenom.

 45. De är alla verktyg
  som skapats av EU-kommissionen.

 46. Man ser här hur unga forskare
  prioriteras av ERC.

 47. Om man tittar på åldersfördelningen
  för de här anslagen-

 48. -så är den självklar med
  Starting och Consolidator Grants.

 49. Pengarna fördelas rätt jämnt
  mellan de tre olika sorternas bidrag.

 50. Jag kan påpeka en sak för er som inte
  längre kan få Consolidator Grants.

 51. Ofta säger folk att det är omöjligt att
  få bidrag om man är mellan 40 och 50.

 52. Om man tittar här
  ser man att det är enklare-

 53. -om man är mellan 40 och 50
  än mellan 50 och 60-

 54. -vilket är lättare än mellan 60 och 70.
  Så det stämmer inte riktigt.

 55. Det stämmer att de flesta är mellan
  30 och 40, men det är medvetet-

 56. -och jag tror inte
  att det kommer att förändras.

 57. Vi prioriterar yngre personer.

 58. Så två tredjedelar av anslagen
  går till någorlunda nya forskare.

 59. Om man tittar på hur teamen
  som får bidrag är organiserade-

 60. -så går mycket
  till postdoktorer och doktorander.

 61. Det är också väldigt intressant-

 62. -att 28 procent, eller 17 procent
  av doktoranderna, är icke-européer.

 63. Antalet kineser
  som direkt får ERC-bidrag är bara 8-

 64. -men totalt i de här två kategorierna
  är de fler än 700.

 65. Så här
  har vi en tydlig koppling till Kina.

 66. Förhoppningsvis kommer
  många som ingår i teamen-

 67. -att känna att det är ett bra system-

 68. -och att de själva kan ansöka senare.

 69. Så hela systemet-

 70. -omfattar 15 000-20 000
  doktorander och postdoktorer.

 71. Så de är väldigt många totalt inom EU.

 72. Andelen kvinnor i programmen
  om man tittar på 2007 till 2013-

 73. -är låg, vilket är ett problem för ERC.

 74. Till vänster har vi fysik och teknik.

 75. De två andra
  är biovetenskap och humaniora.

 76. Paren anger andelen kvinnliga sökande
  respektive mottagare.

 77. Kvinnorna var alltså
  mindre framgångsrika än män-

 78. -vilket är nåt vi måste ta itu med.

 79. En sak som oroar mig särskilt
  är situationen inom biovetenskap-

 80. -för där är skillnaden störst,
  och vi måste ta reda på varför.

 81. Skillnaden existerar även inom fysik
  och teknik men är mycket mindre.

 82. Så här såg det alltså ut,
  och därför tillsattes en arbetsgrupp-

 83. -och det skedde 2008-

 84. -och målet var att öka medvetenheten-

 85. -bland såväl manliga som
  kvinnliga forskare om möjligheterna.

 86. Man ville se till att ansöknings-
  processen blev jämställd-

 87. -och att utvärderingen
  fungerar som den ska-

 88. -och att
  jämställdhetsperspektivet beaktas.

 89. Med det menar jag till exempel
  att alla ska kunna vara föräldralediga.

 90. Vi hade nyligen ett fall där en forskare
  ville förlänga sitt kontrakt-

 91. -eftersom han ville vara pappaledig.

 92. Först tyckte kommittén
  att han hade för kort framförhållning-

 93. -men det har vi nu löst.

 94. Man skapade en jämställdhetsplan
  med rätt uppenbara mål.

 95. Öka medvetenheten och identifiera
  och åtgärda diskriminering-

 96. -och ofta är den dold
  och en del av hela samhället.

 97. Vi vill förbättra könsfördelningen rent
  generellt och ha koll på skillnaderna-

 98. -alltid ha
  ett jämställdhetsperspektiv-

 99. -och ha en jämn könsfördelning
  bland utvärderarna.

 100. Den här jämställdhetsplanen
  består alltså av många komponenter.

 101. En handlar om medvetenhet.

 102. En handlar om ansökningsförfarandet,
  och jag ska nämna det strax.

 103. Utvärderingen är också viktig,
  precis som besluten-

 104. -för även där kan diskriminering ske.

 105. Så det var en omfattande plan-

 106. -och vi har gjort en del framsteg.

 107. Utvärderingspanelerna
  är förstås en viktig del av ERC-

 108. -för de väljer ju
  vilka som får anslagen.

 109. Som ordförande är jag med
  och informerar panelmedlemmar-

 110. -och det är viktigt
  att då understryka problemen.

 111. En sak som paneler
  ibland är obekväma med-

 112. -är okonventionella karriärer-

 113. -som när man gör annat än forskar
  eller gör långa uppehåll.

 114. Panelerna
  är obekväma med osäkerheten-

 115. -för de vet inte om personerna
  kommer att återvända.

 116. Sen har vi ju omedvetna skillnader.

 117. En är välkänd, nämligen att könen
  skriver sina cv på olika sätt.

 118. Män brukar överskatta sin kapacitet
  medan kvinnor underskattar sin.

 119. Och könen fokuserar på olika roller.

 120. Män tenderar att inte nämna
  sitt arbete i forskningsgrupper-

 121. -medan kvinnor inte nämner
  att de leder forskningsgruppen.

 122. Sånt spelar ju roll när man utvärderar.

 123. Och pauserna i karriären
  har jag nämnt.

 124. Poängen jag vill komma till här är
  att vi har ordentlig statistik på-

 125. -huruvida andelen kvinnor i en panel
  påverkar besluten.

 126. Och fler kvinnor i panelen
  innebär att färre kvinnor får bidrag.

 127. Det är problematiskt
  och bör undersökas vidare.

 128. Om det finns nån tendens
  så är den alltså negativ.

 129. Här ser vi kvinnliga panelmedlemmar
  och kvinnliga bidragssökande.

 130. Till vänster i varje grupp
  ser ni panelmedlemmarna.

 131. Och oftast...

 132. ...är de kvinnliga panelmedlemmarna
  fler än de kvinnliga sökande.

 133. Och skillnaden är särskilt stor inom
  biovetenskapen längst till vänster.

 134. Om vi ser på utvecklingen
  vad gäller jämställdhetsfrågorna-

 135. -har man vidtagit åtgärder
  för att motverka många av problemen.

 136. Här ser vi en lista över åtgärder
  för att förbättra situationen.

 137. Längst ner ser vi
  införandet av en cv-mall.

 138. 2015 inför vi ytterligare åtgärder-

 139. -för att komma till rätta
  med problemen.

 140. 2014 var ett bra år i det hänseendet-

 141. -eftersom skillnaden i
  lyckosamma ansökningar var mindre.

 142. Det gällde Starting Grants. Och för
  Consolidator Grants var det än bättre.

 143. För första gången var kvinnorna
  lyckosammare än männen.

 144. Det var en lättnad,
  men den varade inte länge.

 145. Så ser situationen ut.

 146. Här ser ni en massa statistik,
  och den vill jag kommentera lite kort.

 147. Jag nämnde att kvinnor har rätt
  att skjuta på tidsgränsen för projekt-

 148. -men man måste se till
  att det även fungerar i praktiken-

 149. -alltså att kvinnor som varit mamma-
  lediga är lika framgångsrika som andra.

 150. Och tabellen visar att så är fallet.
  Kvinnor som har passerat...

 151. ...gränsen på sju eller tolv år
  lyckas lika bra som andra.

 152. En annan sak jag vill visa
  är hur många gånger-

 153. -forskare behöver ansöka
  innan de väljs ut.

 154. Här ser vi två olika linjer
  för män och kvinnor.

 155. Andelen sökande som lyckas
  första gången är nästan densamma.

 156. Detsamma gäller
  för dem som lyckas andra gången.

 157. Vad gäller Consolidator Grants-

 158. -lyckas kvinnor sämre det första året
  men bättre det andra.

 159. Totalt spelar könet ingen stor roll för
  hur många gånger man får ansöka-

 160. -och om det spelar roll är det till
  kvinnors fördel under senare år.

 161. De dåliga nyheterna
  är Starting Grants för 2015.

 162. Återigen är det här biovetenskap.

 163. Ni är en del biovetare här, och jag
  blev förtvivlad när jag såg statistiken.

 164. Det här är andelen kvinnor som sökte.

 165. 40 procent, och sen 25 procent av dem
  som gick vidare till steg 2.

 166. Det här är alltså inte ens de
  som sen slutligen fick bidragen.

 167. Jag blev förtvivlad när jag såg det här,
  så hjälp mig gärna.

 168. Tack.

 169. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En jämställdhetsplan för stipendier och anslag

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Här berättar ordföranden för EU:s vetenskapsråd, Jean-Pierre Bourguignon, om vad man från organisationens sida gör för att främja antalet kvinnor inom forskning. Det delas fortfarande ut mindre pengar till kvinnliga forskare, och för att utjämna skillnaderna startades år 2008 en grupp med ansvar att bevaka jämställdheten. En speciell jämställdhetsplan har upprättats som aktivt arbetar för att öka medvetenheten. Minst hälften av dem som granskar ansökningarna ska till exempel vara kvinnor. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Kvinnliga forskare, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Våga bryta ny mark

Rektor och professor Eva Åkesson berättar att den vanligaste frågan hon brukar få är hur det känns att vara den första kvinnliga rektorn i Uppsala. Hon pratar om hur hon som tonåring inte vågade välja att studera teknik eftersom det bara var manliga studenter på den utbildningen. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Erfarenheter som kvinnlig professor i Sverige

Som student i biologi på 1970-talet var det ont om kvinnliga förebilder berättar Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet. Att försöka kombinera en forskarkarriär och familjeliv trodde hon länge var omöjligt. Hon talar också om svårigheter och möjligheter som kvinnlig professor i Sverige, om att mötas av beröm och kritik, och gränser för etik och moral. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Från sovjetisk student till professor i USA

Under utbildningen i Sovjet studerade och tävlade män och kvinnor på lika villkor, men i arbetslivet var det männen som bestämde berättar professorn i kemi, Anna Krylov. Det var också ont om kvinnliga förebilder inom forskarvärlden. Nu arbetar hon i USA men ojämlikheten mellan manliga och kvinnliga forskare finns kvar, konstaterar hon. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Varför så få kvinnliga fysiker?

Ágnes Móscy, professor i fysik vid Pratt Institute i New York, berättar i sin föreläsning om hur hon ofta är ensam kvinna på konferenser och seminarier. Trots ett dåligt självförtroende har hon lyckats skapa en forskarkarriär. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Att vara förebild och rådgivare

Som lärare på universitetet är det extra viktigt att vara observant på frågor som rör jämställdhet, menar den amerikanska professorn Anna Krylov. Vanligt är till exempel att manliga lärare omedvetet väljer manliga elever att svara på frågor. Även på konferenser väljer män huvudsakligen män när det kommer till frågestunden. Här har också arrangören ett ansvar att se till att hälften av föredragshållarna är kvinnor, säger Anna Krylov i denna föreläsning. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Mycket sitter i väggarna

Vi får inte ta jämställdhet som något självklart, menar forskningsledaren Terri Kim från London. Mycket inom universitetsvärlden är konservativt med givna regler för vilka ämnen som räknas som manliga respektive kvinnliga. Sämst i klassen vad gäller jämställdhet är länder som Turkiet, Japan och Sydkorea. Bäst i klassen är Finland tätt följd av Norge och Sverige. Som kvinna och med ett ursprung i Korea har hon själv varit tvungen att kämpa extra för att nå en position, berättar Terri Kim i denna föreläsning. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Viktigt med historiska förebilder

Det finns få kvinnliga forskare och innovatörer historiskt sett, påpekar Marja Makarow, vice ordförande i den finska forskningsakademien. Hon nämner Émilie Du Châtelet som verkade på 1700-talet och Marie Curie som två framstående exempel. Konsekvensen av att det funnits så få kvinnor inom forskningen är att det nu råder stor brist på kvinnliga professorer, rektorer och forskningsledare. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

En jämställdhetsplan för stipendier och anslag

Här berättar ordföranden för EU:s vetenskapsråd, Jean-Pierre Bourguignon, om vad man från organisationens sida gör för att främja antalet kvinnor inom forskning. Det delas fortfarande ut mindre pengar till kvinnliga forskare, och för att utjämna skillnaderna startades år 2008 en grupp med ansvar att bevaka jämställdheten. En speciell jämställdhetsplan har upprättats som aktivt arbetar för att öka medvetenheten. Minst hälften av dem som granskar ansökningarna ska till exempel vara kvinnor. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Är kvinnor sämre på att söka stipendier?

Manliga forskare brer ofta på och utger sig för att vara experter medan kvinnor generellt sätt är mer modesta, menar Marja Makarow, vice ordförande för den finska vetenskapsakademien. Ett sätt att motverka den sneda fördelningen vore att utse mentorer som hjälper och stöttar kvinnorna med deras ansökningar. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Framgångsrik väg mot spetsforskning

Matematikprofessorn Ulrike Tillmann berättar hur hon lyckats förena en framgångsrik karriär med ett rikt familjeliv. Hennes råd till andra kvinnliga forskare är att våga vara sig själv och förstå att det finns många vägar att gå. Ulrike Tillmann påpekar att det både finns fördelar och nackdelar med att vara i minoritet. I Oxford, där hon undervisar, ordnades nyligen en konferens för kvinnliga matematiker för att bryta trenden med den manliga dominansen. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Kvinnlig list i manlig forskarvärld

Kristin Vala Ragnarsdóttir växte upp i en omgivning med enbart manliga professorer. Hon insåg snabbt att för att nå framgång var hon tvungen att anamma männens sätt att vara. Här berättar hon om vad som krävs för att som kvinna bygga en framgångsrik forskarkarriär. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Kombinera ledarskap med familjeliv

Margaret Buckingham, forskningsledare på Pasteurinstitutet i Paris, berättar här om sin forskning och om att förena en framgångsrik karriär med familjeliv. För henne blev föräldrarna goda förebilder då de hade egna akademiska karriärer. Även lärarna under hennes skolgång blev viktiga, speciellt en kvinnlig lärare som inspirerade henne till att studera biologi. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Vad bygger en framgångsrik karriär?

Det handlar inte alltid om att publicera sin forskningsartikel i den bäst renommerade tidskriften, det är lika viktigt att sammanhanget känns rätt, menar Kristin Vala Ragnarsdóttir, professor i miljövetenskap, i detta panelsamtal. Övriga deltagare är Ulrike Tillmann, professor i matematik och Margaret Buckingham, forskningsledare. Moderator: Maria Tenje. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Överleva i en manlig forskarvärld

Marie Farge tillbringade sina första år tillsammans med sin morfar på den franska landsbygden. Här berättar hon om hur detta senare i livet kom att få stor betydelse. Morfadern gav henne en stor portion självförtroende, vilket hon idag har nytta av som forskningschef på CNRS i Paris. Inspelat på Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangörer: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Kvinnlig forskare eller forskande kvinna?

Annalisa Pastore, professor i neurovetenskap vid Kings College i London, beskriver den ojämlikhet som finns mot kvinnliga forskare och andra marginaliserade grupper i samhället. Situationen för kvinnor på de universitet hon vistats vid har inte varit jämställd och hon blev ständigt ifrågasatt och fick kämpa för att behålla sin position. Inspelat vid Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.