Titta

UR Samtiden - Skolan möter världen

UR Samtiden - Skolan möter världen

Om UR Samtiden - Skolan möter världen

Föreläsningar om svenskt bistånd och utveckling, med fokus på de globala hållbarhetsmålen. Vi får höra medarbetare på Sida berätta om aktuella frågor för biståndsmyndigheten, representanter för civila samhällsorganisationer, samt Behrang Miri som talar om och läser ur boken "Inte en främling". Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolan möter världen : Svenskt bistånd sätter människan i centrumDela
 1. Joachim Beijmo,
  chef på kommunikationsavdelningen.

 2. Jag ska ge er en övergripande bild
  av vad vi gör här på Sida. Biståndet.

 3. Hur det bidrar till en mer rättvis
  och hållbar global utveckling.

 4. Ni har hört om utvecklingsagendan:
  de stora dragen.

 5. De nya globala utvecklingsmålen.

 6. Vi är en liten del i lösningen
  av det, på Sida.

 7. För att göra det
  presenterar jag er för tre personer.

 8. För bistånd handlar ju om personer
  som driver förändring-

 9. -och att vi stöder dem i det arbetet,
  i deras strävan-

 10. -att förbättra sina levnadsvillkor.
  När omständigheterna förbättras-

 11. -kan man förverkliga sina drömmar
  och sig själv.

 12. Varje människa äger
  och driver sin utveckling.

 13. Det är grundbulten i biståndet.

 14. Den första personen går i skolan
  i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan.

 15. Kobra Haidari drömmer om
  att bli läkare och är flitig student.

 16. Tio år tidigare hade hon
  aldrig kunnat följa den drömmen.

 17. Då hade hon inte fått börja skolan.

 18. För när talibanerna styrde fick
  färre än en miljon barn börja skolan.

 19. Och det var nästan inga flickor.

 20. Efter talibanstyrets fall
  bestämde många givare-

 21. -att utbildning är en viktig del,
  och så även Sveriges regering.

 22. Sida får uppdraget att genomföra
  strategin i Afghanistan.

 23. I den styrningen ska vi satsa
  på utbildning, särskilt för flickor.

 24. För det är ett extra stort behov
  och utvecklingshinder i framtiden.

 25. Kobra Haidari kan gå i skolan delvis
  för Sveriges stöd till Unicef-

 26. -som bygger och driver skolor
  och skriver läroplaner-

 27. -utbildar lärare i Afghanistan.

 28. Samtidigt ger vi stöd
  till utbildningsdepartementet där-

 29. -genom en världsbanksfond, och
  till Svenska Afghanistankommittén-

 30. -som driver byskolor på landsbygden
  i Afghanistan.

 31. För om det är en stor, snabb
  uppskalning av utbildningssystemet-

 32. -kanske en typ av stöd inte räcker.
  Det kanske behövs på olika nivåer-

 33. -för att klara en så snabb utbyggnad
  och nå så många som möjligt.

 34. I framtiden kan inte Svenska
  Afghanistankommittén driva skolorna.

 35. Kanske inte heller ett FN-organ,
  som Unicef.

 36. I framtiden måste afghanerna själva
  i utbildningsdepartementet göra det.

 37. Men under den här
  snabba utvecklingsperioden-

 38. -när Sverige ska förmedla mycket stöd
  behövs flera olika lösningar.

 39. Det är ett exempel på vår roll
  som myndighet-

 40. -att omsätta en stor ambition Sverige
  har tillsammans med andra länder-

 41. -till konkreta insatser som ger
  resultat för människor i landet.

 42. Till Afghanistan
  går också humanitärt bistånd.

 43. Det pågår strider, och det finns
  människor som inte kan försörja sig.

 44. Det humanitära biståndet
  är en annan del av vår verksamhet-

 45. -som räddar liv och lindrar nöd.

 46. Varje människa har rätt att överleva
  och rätt till mat och vatten-

 47. -oavsett vem man är, var man kommer
  ifrån: den humanitära principen.

 48. Cirka fem miljarder per år satsar
  Sverige på det humanitära biståndet-

 49. -av fyrtio miljarder,
  som är den totala biståndsbudgeten.

 50. Då är det delvis ett kärnstöd
  som går till det humanitära systemet:

 51. FN-organ som ska finnas
  och ha en beredskap.

 52. Men det är också att Sida
  har en budget för att kunna svara på-

 53. -när det uppstår kriser.

 54. Så till exempel vid en jordbävning,
  som i Nepal-

 55. -är det första stödet
  som sätts i gång-

 56. -är redan delvis finansierat av
  Sverige. För det finns en struktur.

 57. Det finns ett FN-organ
  som ska koordinera hjälpinsatserna.

 58. Men när man sen gjort en undersökning
  i landet: "Vad händer här?"

 59. Då kommer en förfrågan om mer stöd.
  Då kan Sida svara på den-

 60. -och betala ut stöd
  till organisationen.

 61. Det humanitära biståndet
  bidrar till exempel till att...

 62. Vi räknade på:
  "Vad betyder det här på ett år?"

 63. Tre miljoner människor får matbistånd
  som ett resultat av våra bidrag.

 64. 2,5 miljoner barn får vaccin
  mot mässlingen i krissituationer.

 65. 1,5 miljoner får tillgång
  till rent vatten.

 66. Den andra personen som jag
  presenterar är syster Susanne-

 67. -som jobbar på St. Josephs klinik
  i Zambia

 68. -en bit ifrån Lusaka,
  i koppardistriktet.

 69. Hon ser arg ut på bilden,
  men hon är bara engagerad.

 70. Hon berättar om
  hur de på hennes klinik-

 71. -kan jobba med att stödja människor
  som lever med hiv-infektion.

 72. För hiv och aids
  är ett stort problem i Zambia.

 73. Det hindrar många från
  att förbättra sina levnadsvillkor.

 74. Det är ett annat exempel på
  vad biståndet kan handla om.

 75. Det kan handla om
  att undanröja utvecklingshinder.

 76. Om ett land har många människor
  som lever med hiv-

 77. -är det ett stort utvecklingshinder.
  Andra länder kan ha andra hinder.

 78. Just i Zambia är omkring
  femton procent smittade med hiv-

 79. -i det här distriktet där hon jobbar.

 80. Till kliniken
  kommer 500 personer regelbundet-

 81. -för att hämta medicin
  och kontrollera sina blodvärden.

 82. Så de kan leva normala liv,
  gå till jobbet, och det viktigaste:

 83. I och med att de behandlas,
  undviks smittan att spridas vidare.

 84. Stödet till Zambia visar en annan del
  av hur biståndet fungerar.

 85. När jag besökte den här kliniken
  och träffade den här personen-

 86. -kunde jag som är biståndsbyråkrat
  och kommunikationsperson-

 87. -pricka av tre olika strategier
  som regeringen har gett oss på Sida.

 88. En strategi är
  hur vi ska samarbeta med Zambia.

 89. Vi ska stärka hälsosystemet,
  genom stöd till Zambias hälsosektor.

 90. Så syster Susannes lön
  och den här kliniken-

 91. -är delvis betalad
  med våra investeringar.

 92. Sen visade hon medicinerna
  som de kunde dela ut.

 93. Det är dyra mediciner
  som ska bromsa hiv-infektionen.

 94. De är i lådorna på bilden och är
  levererade genom globala fonden.

 95. Det är en fond som många givare
  satt upp för att betala-

 96. -för mediciner och hälsobehov.

 97. Den tredje strategin som jag prickade
  av, var att i det här distriktet-

 98. -fanns gräsrotsorganisationer
  som jobbade för medvetenhet om hiv-

 99. -och behovet av att söka sig
  till kliniken för att få behandling-

 100. -och inte ta smittan vidare.

 101. Och också jobba mot stigmatiseringen
  av att leva med hiv.

 102. De organisationerna fick stöd
  inom den regionala strategin-

 103. -för hälsoarbete i södra Afrika.

 104. Så biståndet behöver jobba på olika
  nivåer för utvecklingsutmaningar.

 105. För lösningarna är på olika nivåer,
  helt enkelt.

 106. En sak man kan undra är: Hur länge
  ska Zambia behöva stöd för det här?

 107. Vi läser i tidningarna att det är
  ett afrikanskt, ekonomiskt under-

 108. -och de har haft tillväxttal
  på åtta procent i tio år.

 109. Borde man inte sluta
  med biståndet då, säger en del.

 110. De har en stark tillväxt.

 111. Är det några mattelärare här,
  förresten?

 112. Då får ni förklara för kollegorna
  sen. Nej, det behöver ni inte.

 113. Om jag förstår, så är det så här:

 114. Om BNP per capita i Zambia
  ligger på 1 900 amerikanska dollar-

 115. -och tillväxten är 10 procent, är det
  en tillväxt med 190 till nästa år.

 116. Och om Sverige har en BNP per capita
  på 47 000 amerikanska dollar-

 117. -och en tillväxt på 0,5 procent
  är det 235 amerikanska dollar.

 118. Så 0,5 procents tillväxt
  i vår ekonomi är mer i pengar-

 119. -än 10 procents tillväxt i Zambia.

 120. Det var ganska enkel matte.
  Det fixar alla. Så man kan inte säga:

 121. "De har en så enorm tillväxt,
  procent på procent, år efter år."

 122. "Kan vi inte sluta nu?" Nej, inte än.

 123. För effekten av tillväxten är
  fördröjd. Utveckling tar lång tid.

 124. Att bygga stabila samhällssystem som
  kan leverera sociala nyttigheter-

 125. -för människor över tid tar lång tid.
  Så otåligheten som finns-

 126. -att det ska gå snabbare, den är
  förklarlig men inte förståelig.

 127. En annan vanlig fråga-

 128. -är ju risken
  om pengarna kommer fram eller inte.

 129. Hur vet vi att pengarna når fram?

 130. I Zambia hade vi en situation
  för några år sen, där man upptäckte-

 131. -korruptionsfall i hälsosektorn.

 132. Det var ett bra exempel
  på samhällelig utveckling-

 133. -för det var landets egna system
  som upptäckte det.

 134. Det var zambiska riksrevisionen
  som upptäckte-

 135. -att det försvann pengar
  i hälsoministeriet, och slog larm.

 136. Sverige, som är en stor givare, kunde
  kräva tillbaks pengar, och få det.

 137. Så en del av biståndet är
  naturligtvis att hantera risken-

 138. -för korruption och missbruk
  av medel. Det är en risk bland många.

 139. Ibland brukar jag säga
  att det är inte så jättesvårt.

 140. Det är egentligen ganska enkelt
  att kontrollera.

 141. Man följer upp avtal
  så pengarna används rätt.

 142. Vi upptäcker över hundra fall
  varje år.

 143. Vi får tips internt eller utifrån,
  och så gör vi utredningar.

 144. Men korruption är framför allt
  ett samhällsproblem i de länderna.

 145. Biståndet kan vara en del av
  lösningen. Problemet med korruption-

 146. -är inte risken att svenska pengar
  försvinner, utan det stora problemet-

 147. -är att det kan hindra utveckling.

 148. Risken att människor måste betala
  för tillstånd att starta företag-

 149. -eller tvingas muta nån för att få
  det man har rätt till enligt lag.

 150. Där kan biståndet bidra
  till lösningen.

 151. Till exempel genom utbildning
  av flickor, kvinnor.

 152. T.ex. genom att stödja institutioner,
  som riksrevisioner-

 153. -eller fria medier
  som granskar makten.

 154. Den sista personen jag presenterar
  träffade jag för några veckor sen-

 155. -som heter Georgiou Alania.

 156. Han är Georgiens svar
  på "Myror i brallan"-Ola.

 157. Han arbetar med en kampanj
  som heter Clean Up Georgia.

 158. Där får de varje år 50 000 personer
  att gå ut och samla ihop-

 159. -1 400 kubikmeter skräp.

 160. Och så gör han tv-program som visas
  i skolorna, för ökad medvetenhet-

 161. -av värdet av hållbarhetsarbete
  och miljö.

 162. Han vill ha med de unga
  i hållbarhetsarbetet-

 163. -för de ska leda de ständiga
  förbättringarna vi behöver-

 164. -för att nå
  de globala utvecklingsmålen.

 165. Georgien är ett medelinkomstland,
  och biståndet är inte så stort.

 166. Också med den här typen av länder
  har Sverige ett utvecklingssamarbete.

 167. Här handlar det i stället om
  att stödja förändring och reformer-

 168. -så man närmar sig EU
  och får mer demokrati-

 169. -och ett bättre samhälle,
  helt enkelt.

 170. Jag ville ta med ett sånt exempel,
  för det visar att-

 171. -biståndet är en del av politiken.
  Man måste komma ihåg att-

 172. -det svenska biståndet
  är väldigt värderingsstyrt.

 173. Vi är väldigt hårt styrda av-

 174. -att det ska vara kvinnors
  deltagande. Jämställdhet är viktigt.

 175. Det ska vara miljömässigt
  hållbar utveckling, klimathänsyn.

 176. Det ska vara demokrati
  och mänskliga rättigheter.

 177. Det betyder att vår uppgift
  som myndighet-

 178. -är att ta styrningen
  från riksdag och regering-

 179. -och matcha det mot behov i landet
  och hitta genomförare-

 180. -som kan genomföra bra program
  som ger utvecklingseffekter.

 181. Ett lyckligt giftermål mellan svenska
  värderingar och landets behov.

 182. Det var tre exempel på
  vad svenska biståndet går till.

 183. När ni går in i era fördjupande pass-

 184. -får ni mer konkreta exempel och
  går mer på djupet i specifika länder-

 185. -eller tematiska områden.

 186. Det är många utmaningar
  i utvecklingssamarbetet.

 187. Men det viktigt att komma ihåg att
  fattigdomen har minskat rätt snabbt.

 188. Bara under min livstid
  - jag är lite över fyrtio år-

 189. -har vi gått från
  3,5 miljarder människor på jorden-

 190. -varav 2 miljarder
  levde i extrem fattigdom.

 191. D.v.s. under 1,25 dollar om dagen.

 192. I dag är vi 7 miljarder, och
  man räknar med att bara 1 miljard-

 193. -lever på mindre än 1,25 dollar
  om dagen.

 194. Det är en extremt snabb utveckling.

 195. Tittar man på utbildningssidan,
  som jag tog ett exempel från-

 196. -börjar i dag nio av tio barn skolan
  i världen.

 197. År 2030-

 198. -kan vi vara nere på 100 miljoner
  som lever i extrem fattigdom.

 199. Det är det mest lyckosamma scenariot
  när man extrapolerar utvecklingen-

 200. -med de nya utvecklingsmålen.

 201. Om vi ska lyckas måste vi
  kunna hantera att vi blir fler.

 202. Att vi ska producera mer energi
  och mer mat.

 203. I den lösningen är biståndet en liten
  del, men inte hela lösningen.

 204. För biståndet har gått från att vara
  en betydande resursöverföring-

 205. -till att vara
  en mindre betydande resursöverföring.

 206. Så andra pengar som flödar i världen
  är mycket större.

 207. Det har ni säkert fått höra om
  tidigare här i dag.

 208. Därför kommer biståndets roll
  att förändras-

 209. -mot att påverka andra
  som har en inverkan på utvecklingen.

 210. Vi kommer fortfarande ha länder
  som behöver stöd-

 211. -för grundläggande
  sociala nyttigheter i samhället.

 212. Men också länder där biståndet
  ska påverka det privata kapitalet-

 213. -företagens hållbarhetsarbete och
  möjligheterna att få skatteintäkter.

 214. Tack så mycket.

 215. Textning: Catarina Palmklint
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Svenskt bistånd sätter människan i centrum

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida, berättar om hur deras bistånd bidrar till en hållbar och rättvis utveckling. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Internationella relationer, Internationellt bistånd, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap, Sida, Utvecklingsbistånd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolan möter världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Från Millenniemålen till hållbara utvecklingsmål

Michael Hjelmåker är kansliråd på Utrikesdepartementet och samordnare för Sveriges arbete med utvecklingsagendan. Här talar han om det svenska biståndet till olika ändamål ute i världen. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Svenskt bistånd sätter människan i centrum

Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida, berättar om hur deras bistånd bidrar till en hållbar och rättvis utveckling. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Bistånd ger bränsle till positiv utveckling

Vi möter Angelica Broman, utvecklingsanalytiker på Sida med Somalia, Zimbabwe och Kenya som främsta arbetsområden. Här berättar hon om sitt arbete med frågor som konfliktförebyggande arbete, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Samarbete över gränserna

Dag Sundelin är enhetschef för stödenheten och analyssamordning på Sida. Här talar han om Sidas arbete i Afrika på internationell och lokal nivå och belyser frågor om praktiska problem och lösningar inom detta arbete. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Inte en främling

Camila Alvarez Cea från Teskedsorden presenterar deras nya projekt, boken "Inte en främling". Behrang Miri, rappare och debattör läser från boken och talar om ämnen den berör, bland annat diskriminering, rasism, och homofobi. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

The Goals

"The Goals handlar om mötet mellan människor" berättar projektledare Torvald Jacobsson. Enligt Torvald måste människor mötas i ett tidigare skede i livet, innan de hinner bli beslutsfattare. Projektet "The Goals" ger via internet barn runt om i världen uppgifter att berätta om hur deras tillvaro och omgivning ser ut. Genom att barnen delar berättelserna med varandra skapar de sitt eget läromedel i realtid, menar Torvald. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolan möter världen

Den globala skolan Finland

Varför har den finska skolan varit framgångsrik och vad finns det att ta till sig? Jari Kivistö från Global Education Finland berättar. Inspelat den 8 maj 2015 på Sida, Stockholm. Arrangör: Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur ska vi kunna återvinna begagnade kläder?

Forskaren Tom Nilsson talar om hur konsumtionen av kläder har ökat dramatiskt under senare årtionden. Detta trots att kläder har ett högt miljöavtryck som innebär att det går åt stora mängder kemikalier, vatten, landareal och energi för att framställa. Hur ska denna trend kunna brytas och istället skapa ett kretslopp där kläderna återvinns och blir till kläder igen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

En liberals syn på klimatet

Den liberala debattören och författaren Mattias Svensson har bland annat skrivit boken "Miljöpolitik för moderater". Han blev ganska sent i sin karriär intresserad av miljöfrågor. Här talar han om sitt klimatengagemang ur ett liberalt perspektiv. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.