Titta

UR Samtiden - Lysande utsikter

UR Samtiden - Lysande utsikter

Om UR Samtiden - Lysande utsikter

Föreläsningar och paneldiskussioner om humanismens sprängkraft och forskningens framtid. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Till första programmet

UR Samtiden - Lysande utsikter : Böcker, bibliotek och den digitala framtidenDela
 1. Vår första talare är universitets-
  bibliotekarie och Harvardprofessor.

 2. Han är expert på elektronisk utgivning
  och grundade Gutenberg-e.

 3. Hans senaste bok
  heter "Censors at work".

 4. Ämnet är "Böcker, bibliotek och den
  digitala framtiden". Robert Darnton.

 5. Det är en glädje och en ära-

 6. -att få vara här med er
  och fira ert 50-årsjubileum.

 7. Jag var nyligen på ett guldbröllop-

 8. -där en äldre professor från Harvard
  var omgiven av yngre professorer.

 9. Han gav dem äktenskapsråd och sa:

 10. "Mina herrar,
  de första 50 åren är svårast."

 11. Ni har haft 50 fina år, låt oss hoppas
  att de kommande 50 blir ännu bättre.

 12. Jag ska prata om bibliotek,
  böcker och den digitala framtiden.

 13. Ni har säkert alla hört
  en massa löst prat om bokens död-

 14. -och att bibliotek är föråldrade.
  Det är förstås struntprat.

 15. Böcker och bibliotek
  är viktigare än någonsin-

 16. -och de förblir viktiga i framtiden,
  om vi skapar rätt förutsättningar.

 17. Det argumentet vill jag utveckla
  genom att se på bibliotekens historia-

 18. -och sen titta framåt på planerna för
  ett nytt slags bibliotek:

 19. The Digital Public Library of America.

 20. Bibliotekens historiska betydelse
  kan tyckas vara uppenbar.

 21. Ni förstår strax
  vad de här bilderna handlar om.

 22. Om man går runt på ett typiskt
  amerikanskt universitet ser man snart-

 23. -att biblioteket ligger i campus mitt-

 24. -och har en motsvarande plats mitt i
  universitetens intellektuella liv.

 25. Det pumpar intellektuell energi
  in i varenda sektor av samhället.

 26. Som i labb där forskare laddar ner data
  och elektroniska artiklar-

 27. -ovetande om
  att det sker genom bibliotek.

 28. Harvards universitet
  har fått sitt namn från biblioteket.

 29. En 400 böcker stor samling
  skänktes till detta lilla college 1638-

 30. -av John Harvard,
  som vi vet mycket lite om.

 31. Universitetet växte upp kring
  denna bildandets kärna i biblioteket.

 32. I dag, 377 år
  och 20 miljoner band senare-

 33. -inser vi att universitetets storhet
  framför allt härstammar från-

 34. -de intellektuella rikedomar
  som har samlats och förvarats-

 35. -i världens största
  universitetsbibliotek.

 36. Men jag vill inte stå här och skryta
  över min institution.

 37. Det är en fara bland bibliotekarier, vi
  frågar: "Hur många inkunabler har ni?"

 38. Svaret är: "Hur många e-böcker
  har ni?" Jag ställer i stället en fråga:

 39. Borde inte Harvards bibliotek och
  andra stora institutioners bibliotek-

 40. -ses som en nationell,
  och även en internationell, tillgång?

 41. Borde de inte dela med sig av
  den intellektuella förmögenheten?

 42. Historiskt sett har den rikedomen
  mest varit förbehållen privilegierade.

 43. Tvärt emot vad många tror-

 44. -följer inte bibliotekens historia
  en uppåtgående bana-

 45. -med ständiga förbättringar.
  Nej, historien har varit guppig.

 46. Av det lilla vi vet om
  det berömda biblioteket i Alexandria-

 47. -var det främst en förvaringsplats och
  läsare hade inte åtkomst till texterna.

 48. Ett fåtal lärda hade tillträde-

 49. -men främst skulle det förkroppsliga
  den Ptolemeiska dynastins prakt.

 50. Samma princip tillämpades i Kina
  för att skapa ett bibliotek-

 51. -som skulle ha alla böcker i världen,
  den kinesiska världen.

 52. Qingkejsaren Qianlong valde att
  beslagta böcker från sina undersåtar-

 53. -vilket skedde i
  en gigantisk omfattning, 1772-1778.

 54. Han behöll allt som hyllade Qing-

 55. -och brände allt som kritiserade Qing
  eller var positivt till Ming-dynastin.

 56. Åtminstone 2 320 böcker brann upp-

 57. -och ett stort kinesiskt kulturarv
  gick förlorat.

 58. Liknande bokbål som utfördes i avsikt
  att bygga upp ett korrekt bibliotek-

 59. -har skett många gånger,
  till exempel i Tjeckoslovakien 1954-

 60. -när 7 500 böcker samlades in
  från privata bibliotek och förstördes.

 61. Det är inget i jämförelse med
  de 24 miljoner böcker som förstördes-

 62. -under Stalins skräckvälde 1938-1939.

 63. Så bibliotekens historia är även mörk.

 64. Förstås bidrog de äldsta universiteten
  i hög grad till civilisationen-

 65. -genom att lagra kunskap,
  det förnekar ingen.

 66. Men de förvarade böckerna
  bakom låsta dörrar och tjocka murar-

 67. -som höll utomstående borta.

 68. När jag studerade vid Oxford...

 69. Det här är ett fotografi från 1962
  av mig tillsammans med en vän.

 70. Skolans massiva grind
  slog igen klockan tio om kvällarna.

 71. Om man befann sig utanför var enda
  alternativet att klättra över muren.

 72. Lättare sagt än gjort,
  för murarna var 4,5 m höga-

 73. -och täckta av spetsar och glasskärvor
  för att hålla allmänheten borta.

 74. Det fanns ett par ställen
  där vi med svårighet kunde klättra in-

 75. -mellan spetsar riktade nedåt och
  roterande spetsar som pekade uppåt.

 76. Jag tänker visa er
  flera olika fotografier-

 77. -på de spetsar som omger
  Oxford Universitys stora bibliotek-

 78. -däribland Bodleian Library,
  med gott om spetsar och krenelering.

 79. Då får man utomstående som tittar in
  och saknar all tillgång till kunskap.

 80. Jag fortsätter för att belysa min poäng,
  men jag hoppas att ni har insett den.

 81. Det som jag vill prata om i dag-

 82. -är de osynliga barriärer till kunskap
  som finns i våra forskningsbibliotek.

 83. Biblioteken håller ofta utomstående
  utanför med en rad olika åtgärder:

 84. Inskränkande krav för att få tillträde,
  betalning för att erhålla ett lånekort-

 85. -och även en avskräckande atmosfär.

 86. Vanligt folk drar sig för
  att trotsa de barriärerna.

 87. De hålls på avstånd av en lärd elit-

 88. -som utstrålar
  en obesvärad överlägsenhet.

 89. En social skillnad som stämmer med-

 90. -det som den franske sociologen
  Pierre Bourdieu kallade "distinktion".

 91. Jag försöker beskriva olika sätt
  som kunskap hölls ifrån allmänheten-

 92. -men det finns förstås en annan sida:

 93. Bibliotek öppnade upp för allmänheten
  undan för undan.

 94. Det vann kraft under upplysningstiden
  när filosofer som Condorcet insåg-

 95. -att kunskapsspridning
  är historiens viktigaste kraft.

 96. En som skulle sträcka sig överallt,
  krossa fördomar och främja utveckling.

 97. Den tron delades inte bara av
  filosoferna i Frankrike-

 98. -utan även av USA:s grundlagsfäder,
  i synnerhet Condorcets vän Jefferson.

 99. Han deklarerade att kunskap
  tillhör hela mänskligheten.

 100. Enligt grundlagsfäderna
  hängde republikens välgång på-

 101. -en välinformerad befolkning-

 102. -och att kunskapsspridning
  motsvarades av läsning av böcker.

 103. Låt mig få visa er några fler spetsar
  och lås från Oxford.

 104. TILLTRÄDE FÖRBJUDET

 105. Jag skulle kunna fortsätta.
  Det var roligt att samla de här fotona.

 106. Så här i efterhand låter Condorcets
  och Jeffersons vision utopisk-

 107. -men den bidrog till allmänna bibliotek.

 108. Vanliga läsare tilläts att gå in i
  Bibliothèque du Roi 1692 i Frankrike-

 109. -och i British Museum 1759.

 110. Det första stora bibliotek i USA
  som släppte in allmänheten-

 111. -var Boston Public Library 1848.

 112. 1911 öppnade New York Public Library
  dörrarna för alla som ville komma in.

 113. Bland dem fanns många immigranter-

 114. -som ville ta del av litteratur
  på sina modersmål.

 115. Men sådan kunskap var beroende av
  en begränsad teknik: tryckpressen.

 116. På 1900-talet kunde de flesta inte läsa,
  Sverige är ett undantag-

 117. -Skandinavien hade en oerhört hög
  läskunnighet på 1600- och 1700-talet-

 118. -precis som Skottland
  och New England.

 119. Majoriteten i Europa kunde inte läsa
  och resten hade inte råd med böcker.

 120. I dag har vi internet.

 121. Vi har nu möjlighet att förverkliga-

 122. -det som var en utopisk vision
  under upplysningstiden.

 123. Skillnaden mellan två uppslagsverk
  visar på vad man kan åstadkomma.

 124. Encyclopédie, vars redaktörer var
  Diderot och d'Alembert-

 125. -var upplysningstidens bibel och ett
  storverk som framtogs för 250 år sen.

 126. Tänk er, 17 band av cirka 200
  medarbetare, många av dem filosofer.

 127. Men Diderots Encyclopédie
  kostade 980 livre-

 128. -vilket motsvarade 2,5 årsinkomster
  för en vanlig arbetare.

 129. Wikipedia har nu 30 miljoner artiklar-

 130. -av 77 000 så kallade aktiva bidragare-

 131. -och når ut till 365 miljoner läsare,
  utan kostnad.

 132. Ett nytt ideal om öppenhet
  förvandlar kunskapens värld.

 133. Dess ursprung härstammar från
  upplysningens ideal: de lärdes republik.

 134. Det är i princip
  en fri, intellektuell sfär-

 135. -helt utan polis,
  gränser och exkludering.

 136. Men på 1700-talet åtnjöt bara en liten
  elit medborgarskap i den republiken.

 137. I dag har vi öppna universitet,
  öppna programvaror, öppen metadata-

 138. -open access-tidskrifter, och början
  på en öppen elektronisk motorväg.

 139. Men dessvärre har även lutningen
  åt öppenhet en mörkare sida-

 140. -eftersom i vissa avseenden
  stängs tillgången till kunskapen ner.

 141. Fler spetsar och murar håller alltså
  kunskapen borta från allmänheten.

 142. Ni kan låsa era bibliotek,
  men inte mina tankar. Virginia Woolf.

 143. Nu undrar jag hur mycket-

 144. -en årlig prenumeration
  på en kemisk tidskrift kostar i dag?

 145. 4 044 dollar för en ettårsprenumeration
  på en vetenskaplig tidskrift.

 146. Hur mycket kostade det 1970?

 147. Strax efter det att era 50 år började.

 148. Det kostade 33 dollar per år.

 149. Inflationen står för
  mycket lite av den prishöjningen.

 150. Priset på akademiska tidskrifter steg
  fyra gånger mer än inflationstakten.

 151. En ettårsprenumeration
  på Journal of comparative neurology...

 152. Ni har den säkert under kudden!
  Den har säkert ett tiotal läsare i USA.

 153. Den kostar 30 860 dollar
  om man vill prenumerera i ett år.

 154. Lika mycket som 600 monografier.

 155. Tre stora förlag - Reed Elsevier,
  Wiley-Blackwell och Springer-

 156. -ger ut 42 % av alla akademiska artiklar
  och gör enorma förtjänster.

 157. 2014 gjorde Elsevier en vinst på 49 %-

 158. -på intäkter på 2,1 miljarder pund-

 159. -enbart från vetenskapliga,
  tekniska och medicinska tidskrifter.

 160. Förstå mig rätt, jag hävdar inte
  att prishöjningen på tidskrifterna-

 161. -bara beror på girighet
  från förlagens sida.

 162. De sköter sitt jobb, de inbringar
  största möjliga vinst till aktieägarna.

 163. De verkar i ett kapitalistiskt system.

 164. Man kanske borde gratulera dem
  för att de är så bra på sina jobb.

 165. Men deras framgång
  bör få oss att tänka till.

 166. Den belyser en negativ motsvarighet
  till öppenhetstrenden som jag hyllade-

 167. -nämligen kommersialisering, trenden
  att strypa tillgången till kunskap.

 168. Antalet artiklar om medicinsk
  vetenskap fördubblas vart tredje år.

 169. Så mer kunskap skapas ständigt-

 170. -men en allt mindre del av den
  är tillgänglig för allmänheten.

 171. Varför? Jo, för att biblioteken inte
  längre har råd att betala för dem.

 172. 1970 var snittpriset på en medicinsk
  tidskrift 12 dollar, nu är det 1 470.

 173. Över hela USA,
  och möjligen även Sverige-

 174. -avbeställer bibliotek
  akademiska tidskrifter-

 175. -eftersom de slits mellan budget-
  minskningar och ökande kostnader.

 176. Logiken med att vinster prioriteras
  är oundviklig-

 177. -men enligt mig finns det en större
  logik som förtjänar att övervägas:

 178. Att allmänheten ska ha tillgång till
  kunskap utgiven för publika medel.

 179. USA:s kongress följde den linjen 2008.

 180. Den krävde att artiklar finansierade
  av National Institutes of Health-

 181. -skulle göras fritt tillgängliga
  via databasen Pubmed Central.

 182. Men förlagslobbyister dämpade kravet-

 183. -genom att få NIH att godta
  en sex månaders embargotid-

 184. -så att åtkomsten förhindrades
  länge nog att efterfrågan hann dala.

 185. Lobbyisterna verkar fortfarande.
  Jag ska bespara er politiskt skvaller-

 186. -men de försöker förhindra
  en stadga i kongressen, FASTR-

 187. -som skulle göra forskning gjord med
  publika medel gratis tillgänglig.

 188. Kampen om tidskriftspriser belyser
  konflikten mellan två tendenser-

 189. -som avgör den digitala framtiden:
  demokratisering/kommersialisering.

 190. Jag vill inte reducera en komplex
  situation till en förenklad formel.

 191. Vi måste hitta ett sätt i denna värld
  med förmögenheter och makt-

 192. -att få en rimlig balans mellan privata
  intressen och allmänhetens bästa.

 193. Därför står vi inför en viktig fråga:

 194. Har vi hittat balans när det gäller
  böckernas och bibliotekens värld?

 195. Ta bara Google.

 196. 2004 ville Google digitalisera våra
  stora forskningsbiblioteks samlingar.

 197. Google hade för avsikt att använda
  informationen i en söktjänst-

 198. -som skulle göra korta bokstycken
  tillgängliga för användare-

 199. -som sökte information om ett ämne.
  Det lät bra.

 200. Google gick först till Harvard,
  och vi samarbetade tills Google sa:

 201. "Vi vill inte bara digitalisera de
  850 000 som är allmän egendom"-

 202. -"utan alla 20 miljoner,
  inklusive de upphovsrättsskyddade."

 203. Vi på Harvard sa nej till detta-

 204. -men universiteten Stanford,
  Michigan och California sa ja.

 205. Google skapade en enorm databas
  med upphovsrättsskyddade böcker-

 206. -och stämdes genast av förlag
  samt en författarorganisation-

 207. -för upphovsrättsintrång.

 208. Under fyra års tid hade Google
  och målsägarna hemliga förhandlingar-

 209. -tills de hade ett förlikningsavtal.

 210. Kontentan blev att söktjänsten
  blev ett kommersiellt bibliotek.

 211. Google ämnade sälja prenumerationer
  på våra böcker.

 212. Böcker som vi hade gett Google gratis
  ville de sälja tillbaka till oss-

 213. -till ett pris satt av Google som kunde
  trissas upp likt priset på tidskrifter.

 214. Jag och många biblioteksföreståndare
  med mig tyckte att det var en usel idé.

 215. Vi hade en polemik i pressen.

 216. Till slut fastslog en federal domstol-

 217. -att Googles boksöktjänst
  bröt mot en konkurrenslag.

 218. Det vill säga, Google ville skapa
  ett nytt slags monopol:

 219. Ett monopol på tillgång till kunskap
  i digital form.

 220. Det var ett djärvt och på sätt och vis
  ett spännande projekt-

 221. -som satte i gång försök med att hitta-

 222. -ett demokratiskt alternativ
  till en kommersiell spekulation.

 223. Traditionen om fri tillgänglighet
  under tryckningens tidsålder-

 224. -härstammar från grundandet
  av Boston Public Library.

 225. Det där är Boston Public Librarys
  motto som skapades 1848:

 226. "Gratis för alla." Nu när vi
  har trätt in i den digitala tidsåldern-

 227. -har vi möjlighet att förbättra
  det som biblioteken har gjort.

 228. Vi kan göra allt material
  i alla våra forskningsbibliotek-

 229. -tillgängligt för alla, utan kostnad.

 230. Det är grundtanken bakom
  The Digital Public Library of America.

 231. Den 1 oktober 2010-

 232. -långt innan Googles boksöktjänst
  underkändes av en federal domstol-

 233. -kom ledare för stiftelser och bibliotek
  samt datavetare, till Harvard-

 234. -för att diskutera ett förslag:

 235. Om vi kunde göra innehållet i våra
  forskningsbibliotek fritt tillgängligt-

 236. -för alla i hela världen? Vi sa att det
  var möjligt och att vi skulle göra det.

 237. Vi samlade en grupp stiftelser
  som skulle bidra ekonomiskt-

 238. -och bibliotek som skulle bidra med
  böcker, och sen skred vi till verket.

 239. Vi bildade en styrkommitté, ett kansli
  och arbetsgrupper över hela landet.

 240. Vi hade möten, och här ser ni
  en konstnär som ritade idéerna-

 241. -som dök upp under diskussionerna.

 242. Det ledde till stora skisser
  av det här slaget.

 243. Poängen är att allt diskuterades öppet
  av tusentals personer.

 244. Vi hade stora öppna möten i tre städer-

 245. -och diskussionerna fördes även via
  mejl, webbsidor, wikier och bloggar.

 246. Vi streamade, sms:ade och twittrade.

 247. Det hölls en fortlöpande debatt om
  planerna och alla fick komma till tals.

 248. Samtidigt skötte Berkman Center
  vid Harvard koordineringen-

 249. -så att DPLA framgångsrikt
  kunde lanseras den 18 april 2013.

 250. Nu har DPLA precis fyllt två år.

 251. Samlingarna omfattar
  10 miljoner böcker och andra objekt-

 252. -som kommer från 1 600 institutioner
  från alla de 50 delstaterna.

 253. Och de används i stor utsträckning.
  Sajten har haft miljontals besökare.

 254. Ni är välkomna att besöka dp.la.

 255. Besökarna kommer från alla länder
  förutom tre:

 256. Nordkorea, Tchad och Västsahara.

 257. DPLA:s samlingar inbegriper material
  på 500 olika språk.

 258. Det här är vår sajt.

 259. Här kan man plocka upp boktexter,
  men även mycket mer:

 260. Man kan bläddra igenom samlingarna
  efter plats eller tidsperiod.

 261. Man ser allt material från en plats,
  eller böcker utgivna en viss tidsperiod.

 262. Det finns även virtuella utställningar-

 263. -som är särskilt populära
  och användbara på högstadier.

 264. Dessutom finns det många appar-

 265. -som ständigt läggs till systemet
  av oberoende innovatörer.

 266. Det här är bara ett exempel på
  de många elektroniska utställningarna.

 267. Så hur ska man se på DPLA?

 268. Inte som en pampig byggnad med en
  ståtlig kupol ovanpå en enorm databas.

 269. Inte alls. Det är ett utbrett system,
  ett horisontellt nätverk-

 270. -som sammanlänkar digitala samlingar
  i bibliotek, arkiv och museer-

 271. -så att användare kan få tillgång till
  ett dokument med ett enda klick.

 272. DPLA är en ideell verksamhet.

 273. Huvudkontoret finns i Boston-

 274. -men organisationen är inte toppstyrd.

 275. Den horisontella strukturen stämmer
  överens med den demokratiska andan-

 276. -samt målet att göra USA:s kulturella
  arv tillgängligt gratis för alla i USA-

 277. -och även till alla i hela världen.

 278. I stället för att tjäna en exklusiv
  publik, som t.ex. Harvards elit-

 279. -vi har tonat ner Harvards roll-

 280. -är DPLA utformat för att uppfylla
  många olika gruppers behov:

 281. Studenter i alla åldrar,
  personer på ålderdomshem-

 282. -forskare obundna till institutioner-

 283. -och personer som bara vill fördjupa sig
  i litteratur.

 284. DPLA är anordnat i olika nav-

 285. -som sträcker ut tjänster likt ekrar.

 286. Innehållsnav som Smithsonian,
  Harvard och New York Public Library-

 287. -tillhandahåller digitalt material
  från sina jättelika samlingar.

 288. Tjänstenav förenar andra samlingar
  och utvecklar nätverk på delstatsnivå.

 289. Hittills finns de i 19 delstater, men
  vi hoppas att de snart finns i alla 50.

 290. Tjänstenaven försöker nå människor
  i små samhällen-

 291. -i samarbete med lokala bibliotek.

 292. Det är en rätt så ny utveckling
  som har visat sig vara lovande.

 293. Biblioteken bjuder in alla i en stad
  eller ett grannskap-

 294. -komma med material från sina förråd.

 295. Dagböcker, brev, familjeporträtt och
  annat som familjen har samlat på sig.

 296. Materialet digitaliseras,
  förses med metadata-

 297. -och lagras i det lokala biblioteket.

 298. På så sätt ökar samhällets kunskap
  om den egna kulturen och historien-

 299. -samtidigt som lokala samlingar
  integreras i ett nationellt nätverk-

 300. -som växer dag för dag.

 301. Ett nytt projekt ska utveckla
  samhällsbaserade digitala förråd-

 302. -samt ny, avancerad mjukvara-

 303. -för den "bindväv"
  som förenar hela systemet.

 304. Naturligtvis kan DPLA inte nå ut till
  varenda stad i USA.

 305. Man förlitar sig på frivilliga, som en
  liten grupp samhällsrepresentanter-

 306. -som stimulerar aktiviteter
  i sina tilldelade områden.

 307. Det finns 300 samhällsrepresentanter
  utspridda i alla 50 delstater-

 308. -och DPLA utvecklar ett projekt
  som ska utbilda bibliotekarier-

 309. -så att de får färdigheter som krävs
  för att starta lokala, digitala projekt.

 310. Som exempel kan vi ta Minnesota,
  dit många svenskar har emigrerat.

 311. Ponera att man är intresserad av en
  stads kulturhistoria, eller av agronomi.

 312. Då klickar man sig in och hittar
  en mängd personliga samlingar-

 313. -som växer sig större,
  stad för stad, i Minnesota.

 314. Många tjänster riktar sig till skolor.

 315. DPLA har nyligen ingått ett samarbete
  med Public Broadcasting System-

 316. -för att tillhandahålla särskilt
  utformat material för lärare och elever.

 317. Ett annat projekt, som tillkännagavs
  i Vita huset i förra veckan-

 318. -är att förlag tillhandahåller
  gratis e-böcker och även läsplattor-

 319. -till barn i låginkomstfamiljer.

 320. Självklart är det så att nya projekt-

 321. -och nya projekt aviseras så gott som
  varje vecka, i varje fall varje månad-

 322. -vilar på mycket avancerad teknik.

 323. Jag ger mig inte på att förklara
  den tekniska infrastrukturen-

 324. -men även den skapades genom
  ett landsomfattande frivilligarbete.

 325. Under två och ett halvt års tid
  lämnade 1 100 datavetare in förslag-

 326. -som sedan integrerades av data-
  experter vid Harvards Berkman Center.

 327. När systemet sjösattes online
  fungerade det felfritt.

 328. Det är interoperabelt med Europeana-

 329. -som är det system som integrerar
  digitala samlingar inom EU.

 330. Dessutom är det särskilt attraktivt
  tack vare sitt API-

 331. -eller det programmeringsgränssnitt,
  som är inbyggt.

 332. Gränssnittet är övre delen
  av de tre gula staplar som syns där.

 333. Vi har överraskats av det stora antalet
  träffar - tre miljoner per månad.

 334. Gränssnittet möjliggör att alla
  kan utveckla verktyg eller samlingar-

 335. -som alla användare sen kan använda.

 336. Ett av mina favoritverktyg-

 337. -som man får tillgång till
  med en sån här enhet-

 338. -är DPLA:s "bokhylla".

 339. När man slår upp en viss bok
  ser man en rad relaterade böcker-

 340. -som dyker upp på skärmen,
  som om de stod i en bokhylla.

 341. Man kan klicka på en bokrygg-

 342. -läsa bokens innehållsförteckning
  och få ett smakprov-

 343. -och sen kan man bläddra bland
  relaterade böcker som har tagits fram.

 344. Det är alltså en form av elektronisk
  botanisering som är mer effektiv-

 345. -än att hitta en bok på hyllan
  och titta på böckerna bredvid.

 346. Vi har även många andra appar.

 347. Det här är ett montage
  med bilder på gitarrer-

 348. -som fascinerade en användare.

 349. Det här är en annan variant.

 350. Den visar Chicago
  och kan zooma in på olika områden.

 351. Vi har alltså
  alla möjliga personliga initiativ-

 352. -som inte styrs av en organisation,
  och som delas på nationell nivå.

 353. Det som DPLA gör
  i de här och i andra projekt-

 354. -är att försöka engagera läsarna.

 355. I stället för att bara göra material
  tillgängligt och vänta på användare-

 356. -vill man interagera med dem
  och engagera dem i utvecklingen.

 357. DPLA har förstås flera bekymmer.

 358. Efter att ha varit beroende av
  stöd från stiftelser sen 2010-

 359. -behövs nu en långsiktig affärsplan.

 360. Tekniken behöver ständigt underhållas
  och förbättras.

 361. Och allt eftersom tjänsten växer-

 362. -måste vi lösa alla möjliga
  styrnings- och administreringsproblem.

 363. Vi jobbar alltså på de här problemen-

 364. -men besynnerligt nog
  rör det största problemet laglighet.

 365. DPLA måste följa upphovsrätten,
  men som ni säkert känner till-

 366. -är verk nu skyddade under
  författarens livstid och 70 år till.

 367. Det betyder att i USA, samt i Europa-

 368. -tillhör nästan all 1900-talslitteratur
  inte den kulturella allmänningen.

 369. Så gott som alla böcker
  som är utgivna efter 1923-

 370. -kan inte göras tillgängliga i DPLA.

 371. Vi rättar oss efter upphovsrätten-

 372. -men vi söker sätt att göra den här
  stora litteratursamlingen tillgänglig.

 373. Det kan delvis åstadkommas
  med hjälp av rättspraxis-

 374. -som är ett system i USA:s domstolar.

 375. Några domstolsbeslut har på senare tid
  gynnat det som vi kallar "fair use".

 376. Jag går inte in djupare på det,
  men DPLA hoppas för tillfället på-

 377. -att författare frivilligt
  överlåter upphovsrätten-

 378. -efter det att deras böckers
  kommersiella livslängd har gått ut.

 379. En ny organisation, Authors Alliance,
  har en kampanj för att förmå författare-

 380. -att göra böcker tillgängliga online
  någon gång efter utgivningen-

 381. -med en Creative Commons-licens.

 382. Hittills är reaktionen uppmuntrande.
  Det kan låta naivt, men jag tror ändå-

 383. -att DPLA kan tillfredsställa
  såväl författare som läsare-

 384. -genom att sammanföra dem digitalt.

 385. I Sverige har ni något som ni kallar
  avtalslicensbestämmelser.

 386. Vi försöker få till stånd något liknande
  i USA.

 387. Trots kommersialiseringens press-

 388. -har DPLA träffat rätt
  och hittat en samhällsanda-

 389. -som är idealistisk och pragmatisk.

 390. Det inspireras av upplysningstiden-

 391. -men är utformat
  för att fylla 2000-talets behov.

 392. Medan politikernas insatser kritiseras-

 393. -har DPLA visat att man kan få
  saker gjorda med oberoende initiativ.

 394. Så se det inte som en digital version
  av USA:s kongressbibliotek-

 395. -det är en helt nytt sorts bibliotek.

 396. Inte bara vad gäller tekniken,
  utan även organisationen och anda.

 397. Det verkar på många plan: personligt,
  lokalt, nationellt och internationellt.

 398. Det är redan nu välfungerande-

 399. -och får framöver flera funktioner
  i takt med ständigt ökande samlingar.

 400. Tekniken fortsätter att förändas-

 401. -och DPLA måste förstås hänga med
  i teknikutvecklingen-

 402. -men om vi kan få till det nu,
  kan vi vara med och forma framtiden.

 403. För första gången i världshistorien-

 404. -kan vi göra mänsklighetens
  kulturella arv tillgängligt för alla.

 405. Vi har tekniken, kunnandet,
  resurserna och viljan för att göra det.

 406. Vi har tagit de första stegen
  och nu måste vi få jobbet gjort.

 407. Tack.

 408. Tack. Får jag ställa en kort fråga?

 409. Ursäkta, får jag ställa en fråga?

 410. Anser du att vi närmar oss ett slut på
  ett fåtal förlags hegemoni-

 411. -och om så är fallet-

 412. -kommer det att kräva en förändring
  av vår syn på tidskrifternas prestige?

 413. Jag önskar att jag kunde svara
  att hegemonin håller på att raseras-

 414. -men tidskrifterna ökar i pris
  för varje år.

 415. Prenumerationsavgiften
  stiger med 5-7 %. Det är förbluffande.

 416. Därför slutar bibliotek att prenumerera
  och mindre kunskap blir tillgänglig.

 417. Så nej, vi har inte hittat en lösning
  på hegemonin.

 418. I slutändan anser jag att bibliotek
  måste stå på sig mot förlagen-

 419. -men vi måste även tillgodose
  våra professorer och studenter-

 420. -som behöver de här tidskrifterna.

 421. Det är ett problem
  som vi ännu inte har lyckats lösa.

 422. -Hur löd andra delen av din fråga?
  -Om prestigen som tidskrifterna ger.

 423. Prestigefaktorn är avgörande,
  särskilt inom medicinsk vetenskap.

 424. Alla vill få en artikel publicerad
  Cell eller i Nature. De är dyra.

 425. Befordringar inom universitetsvärlden
  grundas även på den prestigefaktorn.

 426. Hur bekämpar man det?

 427. Vi grundar nu open access-tidskrifter
  av hög kvalité.

 428. Vissa är enormt framgångsrika.

 429. Det sker inom fysik och vissa
  molekylärbiologiska områden.

 430. Det tror jag är framtiden,
  och kräver en annorlunda affärsplan.

 431. Kostnaden kommer att täckas
  på produktionssidan-

 432. -i stället för att täckas
  av konsumenterna - biblioteken.

 433. Utgivningen av akademiska tidskrifter
  kommer att förändras så småningom.

 434. Utmärkt, tack så mycket.

 435. Robert Darnton.

 436. Översättning: Maria Isacsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Böcker, bibliotek och den digitala framtiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Robert Darnton menar att allt prat om bibliotekens död är nonsens. Biblioteken är viktigare än någonsin, och i sin föreläsning tar han som exempel sitt eget arbete med att digitalisera Harvards bibliotek. När böckerna digitaliseras rivs de murar omgärdat biblioteken i tusentals år. Först nu kanske de blir tillgängliga för hela mänskligheten. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Bibliotek, Bibliotek 2.0, Biblioteksväsen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lysande utsikter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Böcker, bibliotek och den digitala framtiden

Robert Darnton menar att allt prat om bibliotekens död är nonsens. Biblioteken är viktigare än någonsin, och i sin föreläsning tar han som exempel sitt eget arbete med att digitalisera Harvards bibliotek. När böckerna digitaliseras rivs de murar omgärdat biblioteken i tusentals år. Först nu kanske de blir tillgängliga för hela mänskligheten. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Lokal utveckling i Mellanöstern

Forskare studerar oftast samhällen från ett ovanperspektiv. Ellen Lust vill börja från andra hållet - underifrån, på det lokala och på olika sociala institutioner. Ellen Lust kommer från en statsvetenskaplig bakgrund men tittar på lokal utveckling ur ett mer sociologiskt perspektiv. Här berättar hon om sina studier i Mellanöstern, bland imamer och syrianska flyktingar i Jordanien. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Snabbt liv, långsam demokrati

Den eviga tillväxten kräver konstant högre hastighet för att uppnå samma mål. Vi står och springer på samma plats, menar Hartmut Rosa, sociolog på Jenas universitet i Tyskland. Dessutom är politik ofta långsamma processer som får problem i ett alltför snabbt samhälle, menar Rosa i denna föreläsning. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Om forskarnas villkor

Universiteten är de äldsta institutionerna vi har, men vilken roll har de idag? Är den gamla synen på bildning fortfarande relevant? Kommer universiteten att bli helt digitala? I detta panelsamtal ringar tre forskare in de stora utmaningarna för forskare idag och imorgon. Medverkande: Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Liv Langfeldt, forskningschef Nifu och Johan Östling, docent i historia. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Om forskningens villkor

Hur forskare ska nå ut till samhället från sin position är en evig fråga. I detta panelsamtal berättar Duncan Needham från Cambridge om hur han som historiker praktiskt hjälpt till att få politiker att lära sig av gamla misstag genom att påpeka hur man gjorde förr. Dessutom diskuteras rankingsystemet, New Public Managements inblandning i forskning samt uppfattningen om att allt måste vara evidensbaserat. Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Linda Wedlin, universitetslektor och Duncan Needham, doktor i historia. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lysande utsikter

Forskningens framtid

En paneldiskussion som berör det regionala universitets framtid, vad stiftelser kan göra för universiteten och humanismens stora uppgift att nå ut i en mer och mer globaliserad värld. Medverkande: Gustaf Arrhenius, professor och vd Institutet för framtidsstudier, Wilhelm Krull, generalsekreterare Volkswagen Foundation och Helga Nowotny, professor i vetenskapsforskning. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat den 6 maj 2015 på Grand Hotel, Stockholm. Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Antirasistiskt arbete

Panelsamtal om hur man kan bedriva antirasistiskt arbete och hur man bör förändra samhällsinstitutioner så att de inte reproducerar strukturell diskriminering. Varför är vissa grupper underrepresenterade inom vissa institutioner? Hur kan man få syn på och göra något åt diskriminering och rasism på olika institutioner? Medverkande: Ana Marega, Ungdom mot rasism Malmö; Jallow Momodou, European network against racism; Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola och Mujo Halilovic, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.