Titta

UR Samtiden - Global hälsa

UR Samtiden - Global hälsa

Om UR Samtiden - Global hälsa

Föreläsningar från kursen Global health vid Karolinska Institutet. Inspelat den 18 juni 2014. Arrangör: Karolinska Institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Global hälsa : Humanitära nödsituationerDela
 1. Mitt namn är Johan von Schreeb
  Jag jobbar på Karolinska institutet.

 2. Jag leder en liten forskargrupp-

 3. -om hur man kan bistå människor
  vid katastrofer.

 4. Vi arbetar
  med global katastrofmedicin.

 5. Inte med förebyggande åtgärder, utan
  insatser efter att den har inträffat.

 6. Och det är naturligtvis svårt
  för oss i Sverige-

 7. -att föreställa sig katastrofer.

 8. Vi har skonats från katastrofer.

 9. Tack vare vår ekonomiska utveckling
  har vi kunnat-

 10. -"bygga runt"
  svagheter i byggnader...

 11. ...och har kunnat förbereda samhället
  för att inte påverkas av katastrofer-

 12. -och Sverige hotas inte
  av många katastrofer.

 13. Vi har inga jordbävningar,
  inga vulkaner och så vidare.

 14. Men i världen i stort
  inträffar många katastrofer-

 15. -särskilt naturkatastrofer,
  som blir allt fler.

 16. Om klimatförändring ligger bakom
  kan jag inte svara på-

 17. -men vi ser en ökning i antal.

 18. Fler drabbas av katastrofer,
  färre dör, men de kostar mer och mer.

 19. Samtidigt
  finns det konflikter i världen.

 20. I vår tid har vi många konflikter.

 21. Vi har konflikter i Centralafrikanska
  republiken, i Sydsudan och Syrien-

 22. -och nu har vi även
  en konflikt i norra Irak.

 23. Allt fler människor flyr
  från sina hem-

 24. -och söker skydd i sina hemländer
  och även i andra länder.

 25. Det här är en ny trend.

 26. Sen 80-talet har antalet människor
  som tvingats fly minskat-

 27. -men nu ökar det igen.

 28. Trots att världen har blivit rikare-

 29. -är framför allt
  de allra fattigaste ändå utsatta-

 30. -och påverkas i stigande grad
  av katastrofer.

 31. Man kan fråga sig
  vad vi måste göra åt det.

 32. Sverige har ju som sagt
  skonats från katastrofer.

 33. Måste vi bry oss
  om andra i världen som påverkas?

 34. Det tycker uppenbarligen jag,
  annars hade jag inte stått här.

 35. Utmaningen är hur man ska göra det-

 36. -och hur man kan veta vilka behov
  som måste tillgodoses-

 37. -och hur man kan göra det på bästa
  sätt. Det ska jag prata om i dag.

 38. Förhoppningsvis kan ni lära er nåt om
  katastrofer och hur man hanterar dem.

 39. Som avstamp ska jag visa
  en kort film...

 40. ...om katastrofer.

 41. Den sätter tonen
  så ni vet vad jag pratar om.

 42. En katastrof upplever man inte
  bara med synen-

 43. -utan med luktsinnet, känseln...
  Den är överallt, särskilt lukten.

 44. Det jag kan inte erbjuda i dag-

 45. -men lukten av lik är svår
  att hantera. Så luktar en katastrof.

 46. Den får ni, som tur är,
  inte uppleva i dag-

 47. -men bilderna kan nog
  sätta er i rätt sinnesstämning.

 48. Det tar slut!

 49. Spring, spring!

 50. Den sortens situation kan man möta-

 51. -när man kommer till en plats
  efter en plötslig naturkatastrof.

 52. Situationen är naturligtvis
  annorlunda-

 53. -i Sydsudan, Centralafrikanska
  republiken och Syrien.

 54. Utmaningen utöver behov och
  förstörd infrastruktur är säkerhet.

 55. Vi såg en del bilder
  med vissa säkerhetsrisker-

 56. -men det är inte den sortens risker
  som vi ser vid konflikter.

 57. Så vad gör man
  när katastrofer inträffar-

 58. -oavsett om de orsakas av människor,
  som krig, eller av naturen?

 59. Vi reagerar, vi är människor.

 60. Vi bidrar med humanitärt bistånd
  till de som drabbas-

 61. -eftersom vi är människor
  och det är vår instinkt.

 62. Att vi reagerar kallas
  "det humanitära imperativet".

 63. Om man står i kön i mataffären
  och nån kollapsar-

 64. -försöker man hjälpa personen
  automatiskt.

 65. Det intressanta
  med den reflexen är...

 66. Om man slår strax under knät-

 67. -så åker benet ut,
  en automatisk reaktion.

 68. Hur definierar man en reflex?

 69. Det är nåt
  som inte tar vägen via hjärnan.

 70. Hjärnan behöver inte välja
  att reagera, man gör det ändå.

 71. Även människor med ryggmärgsskador
  har knäreflexen.

 72. Det är nåt vi gör reflexmässigt,
  utan att tänka.

 73. Det humanitära imperativet är roten
  till varför vi vill göra nåt.

 74. Vi kan leva trygga liv i Sverige, vi
  måste inte hjälpa resten av världen-

 75. -men vi känner oss berörda
  och vill göra nåt.

 76. Och det är svårt.

 77. När man vill göra nåt instinktivt,
  utan att det går via hjärnan-

 78. -så finns risken
  att man har ett för blödigt hjärta.

 79. Man måste hålla ens hjärna,
  färdigheter och erfarenheter skärpta.

 80. Det svåra är att kombinera
  viljan att hjälpa till-

 81. -med en mer sofistikerad,
  evidensbaserad reaktion.

 82. På Karolinska institutet
  försöker vi kombinera dem.

 83. När vi talar om
  att bli mer professionella-

 84. -menar vi inte mindre passionerade-

 85. -utan att göra saker mer strukturerat
  och på ett sätt...

 86. ...på ett sätt som har vetenskapliga
  belägg och kunskap som grund.

 87. Men vad brukar vi göra när vi ser
  bilder på människor som lider?

 88. Om man frågar folk så vill de skicka
  mat och medicin, och ordna upp det-

 89. -genom att skicka män i uniformer
  och stora lastflygplan...

 90. ...och biståndsministern
  ska stå på flygplatsen-

 91. -där jetstrålarna från planen förstör
  hennes smink och frisyr-

 92. -men hon skickar i väg materialet,
  vi gör det, vi hjälper till!

 93. Det är en väldigt
  karikatyrartad bild...

 94. ...av hur man hjälper människor,
  men å andra sidan är det så man gör.

 95. Det grundar sig inte alltid på behov-

 96. -utan på att visa politisk styrka,
  att man kan fatta beslut-

 97. -och att vi vill hjälpa
  dessa människor.

 98. I det nedre högra hörnet
  ser ni läkemedel.

 99. När jag jobbade
  för MSF, Läkare utan gränser-

 100. -en organisation
  som jag har arbetat med i 25 år...

 101. Det här var efter jordbävningen
  i Kashmir i nordöstra Pakistan 2008.

 102. Runt 70 000 människor omkom.

 103. Då fanns stora behov, infrastruktur
  och sjukhus hade förstörts-

 104. -så vi försökte hjälpa till
  med återuppbyggandet av sjukhusen.

 105. Varje dag skickades lastbilar
  med mediciner-

 106. -och mycket av det som kom fram
  var utgånget eller olämpligt.

 107. Så blir det när folk vill hjälpa.
  Läkemedel är värdefullt-

 108. -men det gäller att ha rätt medicin,
  nån som kan skriva ut den-

 109. -och att den fortfarande är verksam.

 110. Vi måste ta ett steg tillbaka
  och inte bli en del av karikatyren-

 111. -av hur den här sortens bistånd
  kan utföras.

 112. Så vad är egentligen en katastrof?
  När bör vi hjälpa till?

 113. Som ni alla vet på
  den här kursen i globala hälsa-

 114. -så inträffar katastrofer ofta
  i länder som redan är fattiga.

 115. Ofta är vardagslivet i de här fattiga
  länderna en katastrof-

 116. -om man använder definitionen
  som vi är vana vid:

 117. Resurserna räcker inte till.

 118. Den definition av "katastrof"
  som ofta används i svensk kontext-

 119. -när det inte finns nog med resurser-

 120. -är inte särskilt användbar
  i en låginkomstmiljö.

 121. Om man frågar media
  hur de definierar en katastrof-

 122. -så är det självklart
  enligt deras egen logik-

 123. -bilder som kan visas
  och förmedlar en historia.

 124. I synnerhet
  jordbävningar och tsunamier-

 125. -den sortens rätt media...

 126. ...katastrofer som passar bra
  i mediavärlden...

 127. De får mest uppmärksamhet.

 128. Även om katastrofen inte dödar eller
  drabbar många får den rubriker-

 129. -eftersom det finns bilder.

 130. Problemet med media...

 131. Forskning visar att en katastrof kan
  vara en nyhet i cirka tio dagar-

 132. -framför allt
  plötsliga naturkatastrofer.

 133. Konflikten i Syrien håller sig kvar,
  men det är svårt för media-

 134. -att rapportera om det så att folk
  fortfarande vill läsa om det.

 135. Det är svårt att visa.

 136. Vi som är del av hjälpinsatsen kan
  inte drivas av mediadefinitionen...

 137. Skillnaden mellan krisen i Central-
  afrika och Filippinerna är stor.

 138. Långt fler påverkas i Centralafrika
  och behöver hjälp utifrån-

 139. -men mediabevakningen
  av Filippinerna är mycket större.

 140. Det är inte balanserat
  efter störst behov.

 141. Behov och resurser är inte heller
  en bra definition.

 142. När jag doktorerade för några år sen-

 143. -hade jag "katastrof" i titeln
  och då behöver man en definition.

 144. Jag använde WHO:s definition-

 145. -som också används
  av många FN-organ.

 146. I stora drag är en katastrof...

 147. Ett samhälle existerar
  på en viss nivå till vardags.

 148. Det kan vara sämre eller bättre
  ställt, men det är ändå vardag.

 149. Sen händer nåt. Antingen plötsligt,
  som en jordbävning-

 150. -eller nåt som sker mer gradvist.

 151. Det bryter upp jämvikten
  och förändrar det vardagliga livet-

 152. -så att de som bor
  i det drabbade området...

 153. ...deras liv förändras så mycket
  att de behöver hjälp utifrån.

 154. Det är en väldigt generell
  och bred definition-

 155. -men den innefattar koncept
  som förmedlar att nåt har hänt-

 156. -som påverkar befolkningen-

 157. -och att det som har hänt drabbar den
  så hårt att det krävs hjälp utifrån.

 158. Sen kan man kategorisera katastrofer
  på olika sätt.

 159. Det här som förändrade livet
  för befolkningen...

 160. Man kan tala om
  hur snabbt katastrofen uppstår.

 161. De som sker plötsligt är jord-
  bävningar, tsunamier och liknande.

 162. Plötsligt förstörs
  en grupp människors liv.

 163. Deras liv krossas, deras egendom
  förstörs och de kan ha skadats.

 164. Det kan hända på kort tid.

 165. Sen finns det
  mer långsamma katastrofer:

 166. Konflikter, som i Syrien
  till exempel, sker långsamt.

 167. Det kan vara livsmedelsbrist,
  som vi ser i delar av Afrika.

 168. De sker inte på en sekund-

 169. -utan utvecklas
  under veckor, månader och år.

 170. Situationen förvärras
  för befolkningen.

 171. Jämfört med utvecklingen i större
  delen av världen, som förbättras...

 172. Barnadödligheten går ner i världen,
  men i vissa områden ökar den.

 173. Det är länder som påverkas
  av de här långsamma katastroferna.

 174. Det finns ett mellanting,
  då det sker på några dagar.

 175. I november jobbade jag
  i Filippinerna efter tyfonen.

 176. Jag var där med Läkare utan gränser.

 177. Där var det ett mellanting.

 178. Vi visste tre-fem dagar i förväg
  att det skulle inträffa-

 179. -så vi var förvarnade.

 180. Dagarna före hördes varningssignaler
  och man försökte evakuera kusten.

 181. Ett problem med den katastrofen,
  som jag tar upp senare-

 182. -var att stormen
  och den starka vinden-

 183. -orsakade en tsunami-liknande våg.

 184. Av de 6 000-7 000 människorna
  som dog drunknade de flesta-

 185. -på grund av
  den tsunamiliknande vågen.

 186. Det var ett mellanting, man hade
  ett par dagar på sig att förbereda.

 187. Man kan också kategorisera dem
  utifrån vad som orsakar dem.

 188. Det enklaste är att skilja på om de
  orsakas av naturen eller människor.

 189. Men nu för tiden är det inte så lätt.

 190. Hur gör vi med klimatförändring
  och avskogning-

 191. -där människor är inblandade, men det
  är naturen som utlöser katastrofen?

 192. Det är inte så tydliga gränser
  som det brukade vara.

 193. Sen har vi ett antal katastrofer
  som aldrig slutar.

 194. I det här katastrofkonceptet
  händer nåt och saker blir värre-

 195. -men underförstått kommer allt
  att bli som vanligt igen.

 196. Några dagar efter en jordbävning
  försöker man återgå till det normala-

 197. -trots att det tar väldigt lång tid.

 198. Vanligtvis...

 199. ...tar det många, många år
  för samhället att återhämta sig.

 200. Men vissa situationer slutar aldrig,
  de fortsätter att vara en katastrof.

 201. Det är situationer som i Sydsudan-

 202. -vid Afrikas stora sjöar
  eller i Afghanistan-

 203. -där befolkningen konstant
  befinner sig i en dålig situation-

 204. -och det inte finns
  nån enkel lösning.

 205. Hög barnadödlighet, konfliktområden,
  människor är på flykt.

 206. Man återgår inte till det normala.

 207. Alla de olika sorternas katastrofer
  kräver olika hjälpinsatser.

 208. Det förstår ni nog av den här bilden
  och de tidigare också.

 209. Det är inte bara en sort. Det räcker
  inte med en brandkår med en slang.

 210. Man behöver
  många olika sorters insatser.

 211. Det är viktigt att förstå det.

 212. Att förstå vilken sorts katastrof
  vi har framför oss.

 213. Om man vet det kan man anpassa
  insatserna för bäst resultat.

 214. Det är lättare att förstå om man
  ser det som en matematisk formel.

 215. Det är olika faktorer
  som utgör en katastrof.

 216. Resultatet av en katastrof...

 217. I stort sett kan man... Man har inte
  sett resultatet från början.

 218. Genom att förstå faktorerna
  som påverkar katastrofens verkan-

 219. -har man åtminstone kunskap
  om hur stor katastrofen blir-

 220. -och vilka behov den skapar.

 221. Hur man sen fyller de behoven
  är en annan sak.

 222. Vilka faktorer påverkar
  katastrofens verkan?

 223. Jag tänkte börja med kontext.
  Vad innebär "kontext"?

 224. I dag var jag på ett möte
  med Röda korset-

 225. -om utmaningarna med framtida
  insatser för katastrofdrabbade.

 226. Vi diskuterade och kom fram till
  att kontext är allt.

 227. Kontext innebär: I vilken situation
  har den här katastrofen inträffat?

 228. Är det ett fattigt eller rikt land?
  Om man vet det-

 229. -vet man också vad normaltillståndet
  är, för sjukdomsbördan till exempel.

 230. Så kontexten före katastrofen...

 231. Innan man ens tänker på att skicka
  dit folk för att hjälpa till-

 232. -måste man förstå hur situationen
  såg ut före katastrofen.

 233. Vad hade man till exempel
  för sjukdomar?

 234. Ni har redan hört om överförbara
  och icke-överförbara sjukdomar.

 235. I låginkomstländer-

 236. -är merparten av de befintliga
  sjukdomarna ofta överförbara.

 237. Lunginflammation,
  diarré, malaria och liknande.

 238. Men om man skickas till situationer
  som i Syrien eller Filippinerna-

 239. -så är sjukdomsbördan
  mest icke-överförbara sjukdomar.

 240. Diabetes, hjärtproblem,
  högt blodtryck och så vidare.

 241. För att behandla dem behövs helt
  andra mediciner i läkemedelsväskan.

 242. Om man kommer dit utan att förstå det
  så har man fel mediciner med sig.

 243. Jag säger det här eftersom
  särskilt vid plötsliga katastrofer-

 244. -är den normala sjukdomsbördan
  som orsakas, sår och skador-

 245. -på några veckor borta.

 246. Parallellt med det föder kvinnor
  barn, som ni såg i filmen.

 247. Barn får lunginflammation
  och människor har diabetes.

 248. Man måste behandla
  den vanliga sjukdomsbördan också-

 249. -och om man inte vet vad den är
  kan man inte behandla den.

 250. Att skicka svenska läkare till den
  afrikanska landsbygden som insats-

 251. -är en utmaning, då svenska läkare
  inte är utbildade för de sjukdomarna.

 252. De behandlar den sorts sjukdom man
  främst hittar inom svensk sjukvård-

 253. -alltså icke-överförbara sjukdomar.
  Det måste man förstå.

 254. Förut hade vi...

 255. ...allsmäktiga läkare som åkte från
  rika länder till låginkomstländer.

 256. Det förändras snabbt.

 257. Som till exempel med akutvård...

 258. Sverige utsätts inte
  för många katastrofer längre.

 259. Just akutvård, alltså trafikolyckor,
  skottskador och så vidare-

 260. -är inte särskilt vanligt i Sverige.

 261. Om man vill bli en bra akutkirurg-

 262. -måste man ju regelbundet
  ta hand om skadade människor.

 263. Man utvecklar färdigheten
  genom att utföra operationerna.

 264. Men vi har för få akutfall för
  att ha ett stort antal akutkirurger.

 265. Nu måste Sverige skicka akutkirurger
  till Sydafrika för att bli bra-

 266. -då Sydafrika har mycket akutvård.

 267. Afrika hjälper Sverige, inte tvärtom.

 268. Förutsättningarna
  för att arbeta i låginkomstländer-

 269. -inte bara vad gäller katastrofer,
  har ändrats dramatiskt.

 270. Från att vi här, där vi passar in
  och är välutbildade för det arbetet-

 271. -till att vi i dag måste omskola
  läkare och sjuksköterskor.

 272. Ni sitter väl här eftersom global
  hälsa har blivit ett viktigt område-

 273. -där mycket
  av den gamla sortens vården-

 274. -måste återuppfinnas
  i svensk kontext-

 275. -eftersom vi inte ser den typen av
  sjukdomar som vi hade förr i Sverige-

 276. -men är den sjukdomsbörda
  man oftast ser-

 277. -när man arbetar
  i främst låginkomstländer.

 278. Vi måste komma ihåg kontexten.

 279. Sen måste man
  i vår matematiska formel även ha...

 280. ...vilken typ av katastrof det är.

 281. Som jag sa finns det
  många olika sorters katastrofer.

 282. Katastrofer skapar också
  olika sorters vårdbehov.

 283. Det är inte så att alla katastrofer
  kräver akutkirurger.

 284. Det beror väldigt mycket på.

 285. I Filippinerna-

 286. -är befolkningens främsta vårdbehov-

 287. -inte akutvård, utan snarare vård för
  vanliga icke-överförbara sjukdomar.

 288. Lunginflammation och diarré eftersom
  sanitet och vatten inte var idealt...

 289. Men ibland när vi ser såna bilder-

 290. -reagerar vi automatiskt-

 291. -och vill skicka dit kirurger
  för att hjälpa till med katastrofen.

 292. Det jag menar är
  att instinkten som driver oss...

 293. ...instinkten som får oss att hjälpa
  damen som kollapsade i affären...

 294. ...och göra hjärtlungräddning...

 295. Hemma vet man vad som krävs, på
  andra sidan världen är det svårare.

 296. Därför måste man ta sig tid
  att försöka förstå.

 297. Man måste ju också försöka uppskatta
  hur många som faktiskt drabbades.

 298. Den nya teknologin vi har nu
  har verkligen revolutionerat...

 299. ...hur vi uppskattar
  vilka behov som uppstår.

 300. Nu har vi bra folkräkningsdata
  tillgängligt på internet.

 301. Man markerar det katastrofdrabbade
  området med musen-

 302. -och ser hur många invånare
  området har.

 303. Om det har
  hög eller låg befolkningstäthet-

 304. -påverkar ju resultatet.

 305. Den här typen av information
  kan vi hitta rätt snabbt.

 306. Det är också viktigt
  att veta hur stor del som drabbas.

 307. Om det är 50 % eller 75 %
  av hela landets befolkning.

 308. I Haiti drabbades 30-40 %
  av landets befolkning.

 309. Det var ett låginkomstland
  redan före katastrofen-

 310. -så den hade stora konsekvenser.

 311. Men i Filippinerna drabbades
  bara 10 % av befolkningen-

 312. -så 90 % drabbades inte
  och det fanns resurser i landet.

 313. Det är ett medelinkomstland som inte
  redan hade brist på personal.

 314. Sån grundläggande information
  hjälper en att analysera situationen.

 315. Sen finns det ju fler faktorer att ta
  i beaktande, som hanteringsförmåga.

 316. Vilken återhämtningsförmåga
  har den drabbade befolkningen?

 317. Vilken styrka har de
  och hur kan de använda den nu?

 318. Jag tycker att termen
  "hanteringsförmåga" är intressant.

 319. I bredare mening
  "återhämtningsförmåga".

 320. "Hantering" handlar mer om huruvida
  man har erfarenhet av katastrofer.

 321. Det är intressant att man
  i svensk kontext, skulle jag säga...

 322. Trots att vi i mångt och mycket
  har byggt bort våra katastrofrisker-

 323. -så skulle vår hanteringsförmåga
  vara väldigt låg.

 324. Vi har ingen erfarenhet
  av katastrofer.

 325. Vi har haft väldig tur: 200 år utan
  krig och inga katastrofer i Sverige.

 326. Det uppmuntrar ju inte
  hanteringsförmågan.

 327. Där jag var i Filippinerna-

 328. -hade man de senaste åren haft
  tre-fyra tyfoner om året.

 329. För dem var en ny tyfon inget att
  rapportera om, åtminstone inte först.

 330. De visste vad som behövde göras. De
  hade säkrat dörrar och hämtat vatten.

 331. De var föreberedda.

 332. När jag var ung på 60-talet...

 333. Redan då hade många i Sverige en
  packad väska om kriget skulle komma.

 334. Signalen som man hör var tredje
  månad från hustaken i Stockholm-

 335. -som varnar för en katastrof...

 336. Folk visste vad man skulle göra, vart
  man skulle ta sig, att slå på radion-

 337. -och att titta längst bak
  i gula sidorna i telefonkatalogen.

 338. Nu har vi inga telefonkataloger
  eller skyddsrum.

 339. De har hyrts ut
  som extra förvaringsutrymme.

 340. Den här hanteringsförmågan
  är inget vi är vana vid.

 341. Jag har åtminstone haft,
  nu är mina barn tonåringar...

 342. Jag brukade fråga dem vad man gör
  om man har fem minuter-

 343. -och måste fly, om kriget kommer
  eller en katastrof närmar sig...

 344. Vad tar du med dig? Och vad tror ni
  att svenska tonåringar tar med sig?

 345. De tar med sig telefonen.

 346. På den tiden var det en Gameboy
  och kanske ett par gympaskor.

 347. Ingen tog tält,
  presenningar eller vattenkärl.

 348. Det är inget vi tänker på, för det
  är inget vi har behövt hantera.

 349. Men i många länder söder om Sahara-

 350. -har man på tre minuter samlat ihop
  sina värdesaker-

 351. -och vad som krävs för att överleva-

 352. -vad gäller ved, vattenkärl och de
  presenningar som finns till hands.

 353. De vet precis
  vad de behöver ta med sig.

 354. I Sverige lämnar ungdomar på festival
  kvar sina tält och sovsäckar-

 355. -för de är så billiga. Det är svårare
  att packa ihop dem och ta med hem.

 356. Hanteringsförmåga
  och sårbarhet är viktigt.

 357. Trots att vi är ett rikt land
  försämras vår hanteringsförmåga.

 358. Kontexten är som sagt väldigt viktig.

 359. Vi måste förstå kontexten-

 360. -inte själva katastrofkontexten
  utan kontexten före katastrofen.

 361. Jag har pratat om sårbarhet-

 362. -alltså att ju fattigare man är
  desto mer sårbar är man.

 363. Men vad gäller kontext är
  åldersfördelningen helt olika.

 364. Det är intressant att jämföra Japan-

 365. -som drabbades
  av en jordbävning och tsunami 2011.

 366. Runt 20 000 människor dog.

 367. Men i området som drabbades var
  runt 30 % av befolkningen över 60 år.

 368. Japan har
  den äldsta befolkningen i världen.

 369. De har högst...befolkning...
  De har den äldsta...

 370. Jämfört med Haiti, där bara
  5 % av befolkningen är över 60 år.

 371. Sannolikheten att man träffar
  nån över 60 år på gatan-

 372. -är fem-sex gånger högre i Japan.

 373. Det påverkar självklart
  vilka sjukdomar man får behandla-

 374. -men också
  vilken befolkning man träffar.

 375. Sjukdomsbördan
  har jag redan pratat om.

 376. Överförbara
  och icke-överförbara sjukdomar.

 377. Åldersfördelningen gäller också
  hur många barn som föds.

 378. Hur många barn kommer att födas
  i befolkningen?

 379. I många länder är
  antalet barn per kvinna lägre än två-

 380. -men i vissa länder
  är det fortfarande fem-sex.

 381. Det här är information man kan hitta
  innan man åker i väg.

 382. Det tar inte mer än en timme att
  förstå hur situationen borde se ut-

 383. -om man tänker på det här sättet
  med en matematisk formel.

 384. Och sjukvårdskapaciteten, finns det
  tillräckligt med utbildad personal?

 385. Fungerade sjukvården före?

 386. Om den inte fungerade före
  så lär den inte göra det efteråt.

 387. Det här har ni sett...
  Har alla sett Gapminder? Ja.

 388. Det här är användbart och en
  av de första sakerna jag tittar på.

 389. Det säger mycket.
  Vilken kontext, vilket slags land...

 390. ...om det är ett låg-, medel-
  eller höginkomstland.

 391. Det säger mycket
  om det jag pratade om förut.

 392. Åldersfördelningen, sjukdomsbördan,
  sjukvårdskapaciteten...

 393. Det är beräknad livslängd
  eller barnadödlighet på y-axeln.

 394. Det är en bra indikation
  på hur samhället fungerar.

 395. Det säger mycket.

 396. Haiti är ju ett låginkomstland, medan
  Filippinerna är ett höginkomstland.

 397. Det säger oss mycket.

 398. Men jag vill också påpeka
  att vi nu ser skillnaden mellan...

 399. ...hög- och medelinkomstland, men
  också mellan landsbygd och städer.

 400. Det brukar vara så
  att de rika bor i städerna.

 401. De fattiga bor på landsbygden.

 402. Det är en uppdelning
  som blir tydligare i världen.

 403. Landets ekonomi håller sig
  i de stora städerna-

 404. -och på landet
  finns det inte mycket pengar.

 405. Det påverkar ju
  tillgången till sjukvård.

 406. Nu för tiden ses sjukvård
  mer och mer som en produkt-

 407. -en marknadsprodukt
  som kan säljas och köpas.

 408. När vi svenskar tänker på sjukvård
  tänker vi oss den svenska modellen.

 409. Den svenska modellen
  med en skattebaserad sjukvård-

 410. -är det inte
  många länder i världen som har.

 411. Vi har tur som har ett system-

 412. -där vi inte behöver tänka på hur man
  ska bekosta sin blindtarmsoperation-

 413. -eller kejsarsnittet som man behöver-

 414. -eller lårbenet
  som man bröt i en trafikolycka.

 415. I många länder är
  bekostnaden av sjukvård-

 416. -en stor bakomliggande orsak till
  fattigdom, även absolut fattigdom.

 417. I länder som Kambodja-

 418. -är en av de största orsakerna
  till fattigdom sjukvårdskostnader.

 419. Men de problemen innebär inte att det
  inte finns tillgänglig sjukvård.

 420. Det här är Khartoum i Sudan-

 421. -för några år sen
  när jag arbetade i Darfur.

 422. Ni kanske ser att det står
  "njurtransplantation" på skylten.

 423. Det här är en liten klinik i Khartoum
  som utför njurtransplantationer.

 424. Det finns sjukvård tillgänglig
  om man kan betala för den.

 425. Det är inte så att det inte finns nåt
  i Afrika och vi måste hjälpa dem.

 426. Det finns sjukvård,
  men den är marknadsstyrd.

 427. Den är bara tillgänglig
  för dem som kan betala.

 428. Här är en annan bild
  från när jag arbetade i Kongo, DRC.

 429. Jag besökte ett sjukhus
  på landsbygden.

 430. Jag var förbluffad över
  att det var funktionellt.

 431. Det hade patienter,
  en massa kvinnor...

 432. Kongo har ett högt fruktsamhetstal,
  det föds många barn.

 433. Vi vet att många födslar
  innebär många kejsarsnitt.

 434. Runt 5 % av alla förlossningar kräver
  större obstetriska ingrepp-

 435. -för att hjälpa mamman att föda
  eller hindra henne från att förblöda.

 436. Så...

 437. Jag tittade runt på sjukhuset
  och frågade sjukhuschefen-

 438. -vad som fanns bakom en av dörrarna.

 439. Där bakom fanns de här tre kvinnorna.
  Jag frågade varför de var där.

 440. Han sa
  att de inte hade betalat räkningen.

 441. De hade fått kejsarsnitt och de hade
  inte betalat för behandlingen.

 442. Jag frågade varför.
  "De har inte råd att betala den."

 443. "Jag har inte råd,
  sjukhuset har inte råd att betala."

 444. "Vi har inte fått lön
  från Kinshasa på tio år."

 445. "Jag måste se till att vi har
  material och kan betala löner."

 446. "Patienterna måste betala
  100 % av vad det faktiskt kostar."

 447. "Hur länge har de varit här?"
  "Tre månader."

 448. De här kvinnorna och deras barn
  hade varit fängslade i tre månader.

 449. De fick ordna egen mat-

 450. -och deras familjer samlade ihop de
  40 dollar som kejsarsnittet kostade.

 451. Jag råkade ha 120 dollar på mig
  så jag sa åt dem att åka hem.

 452. Men jag vände mig om
  till en kö av hostande människor-

 453. -som bad om
  att få skrivas ut från sjukhuset.

 454. Visst kan man klandra sjukhuset...
  Sjukhuschefen sa:

 455. "Vi har inte råd med välgörenhet.
  Då skulle vi behöva stänga."

 456. Det är en stor utmaning
  att sjukvården inte är finansierad.

 457. Det måste man förstå
  om man ska arbeta där.

 458. Hur det fungerade före.

 459. Det fungerar alltid, men kanske inte
  på ett sätt som gynnar befolkningen.

 460. Det finns alltid ett system
  som man måste förstå.

 461. Det är inte så svårt att förstå det.

 462. Jag hoppar över den...

 463. Om vi pratar
  om konflikttypen av katastrofer...

 464. Jag skiljer på katastrofer som
  orsakas av människor och av naturen.

 465. Det är inte
  en jättetydlig avgränsning.

 466. Runt 170 miljoner människor i världen
  påverkades av katastrofer.

 467. Det är oklart hur många som dog-

 468. -för det är väldigt svårt att mäta
  dödlighet i såna situationer.

 469. Det finns studier från Syrien som
  uppskattar att 150 000 människor-

 470. -har dött till följd
  av direkt trauma...

 471. ...skottskador,
  bombningar och så vidare.

 472. Det är svårt att verifiera studier.

 473. Det blir politiskt hur många...

 474. Men vi kan säga att många människor-

 475. -har påverkats och många har dött.

 476. När vi pratar om katastrofer
  handlar det om direkt påverkan.

 477. Återigen, det är vad media pratar om.

 478. Man vill skicka kirurger
  till Syrien och de som drabbats.

 479. Det är viktigt att göra det,
  men vi får inte glömma-

 480. -den vanliga sjukdomsbördan.

 481. Kvinnorna med diabetes,
  barnen med lunginflammation.

 482. Det vi ser nu i Syrien, som är...

 483. ...nåt slags kvitto
  på att det är en katastrof...

 484. ...är utbrottet av polio.

 485. Alla sjukdomar som har försummats.

 486. Sjukdomar
  som tidigare var under kontroll.

 487. Barn vaccinerades mot mässlingen,
  men nu har vi en mässlingsepidemi.

 488. Det är ett tecken
  på ett system som har kollapsat.

 489. Mer än 50 % av alla sjukvårds-
  anläggningar i Syrien har förstörts.

 490. En majoritet
  av sjukvårdspersonalen har flytt.

 491. Nästan hälften av befolkningen har
  flytt, inne i landet eller utanför.

 492. Indirekt påverkan skapar
  de största problemen.

 493. När folk hamnar i flyktingläger
  minskar hanteringsförmågan.

 494. Problemen med vatten och sanitet,
  hur man kan tjäna sitt uppehälle...

 495. Det är då folk blir mer sårbara
  eftersom de är flyktingar.

 496. Vi måste ha den direkta
  och den indirekta effekten i åtanke-

 497. -för de kräver olika strategier.

 498. Indirekta effekter ser vi i flykting-
  läger i Jordanien och Libanon-

 499. -där man måste
  upprätta normal sjukvård...

 500. ...normala tillvägagångssätt
  för operationer och så vidare.

 501. Direkta effekter kräver annat.

 502. Det måste vi förstå för att kunna
  planera och erbjuda rätt hjälp.

 503. Naturkatastroferna ökar, kostar mer,
  drabbar fler, men dödar färre.

 504. Och jag vill poängtera
  att även de skapar olika vårdbehov.

 505. Här ser ni jordbävning,
  hård vind, tsunami.

 506. Det jag vill understryka
  är här under effekterna...

 507. "Svåra skador
  som kräver komplex behandling."

 508. Under jordbävningar är det högt.

 509. Den här tabellen sammanställdes-

 510. -av Världshälsoorganisationen
  Pan-American Health Organization.

 511. Det är tydligt att stora
  jordbävningar i stadsområden-

 512. -orsakar många skador som kräver...
  Brutna ben.

 513. När jag arbetade i Haiti
  och var ansvarig för sjukhuset-

 514. -hade vi över 25 patienter med brutna
  lårben, som är svårt att behandla.

 515. Men under tsunamier och störtfloder
  är det lågt.

 516. Men när tsunamin kom 2004...

 517. ...åkte många kirurger dit
  för att hjälpa till.

 518. Problemet var att ingen behövde-

 519. -några större ingrepp.
  Inte många i alla fall.

 520. Det man gör...
  Jag ska visa en bild strax.

 521. Det finns väldigt olika vårdbehov.

 522. Om ser till Japan
  efter en jordbävning 1995...

 523. ...så skadades 44 000 människor
  och runt 6 500 dog.

 524. Så för varje person som dog
  hade man sju skadade att ta hand om.

 525. Det finns ett stort behov av läkare,
  sjuksköterskor och sjukhus.

 526. 2011 var det
  en jordbävning och en tsunami.

 527. Jordbävningen orsakade inte lika
  mycket förödelse som den 1995-

 528. -men tsunamin orsakade stora
  problem. Över 20 000 människor dog.

 529. Mönstret är annorlunda. För varje
  människa som dog 2011 skadades 0,2.

 530. Så det var...
  Och de skadorna var inte svåra.

 531. Så hela...

 532. En av svårigheterna
  för sjukvårdspersonalen i Japan var-

 533. -att de var förberedda på en
  jordbävning och skadorna som följer.

 534. De hade specialutbildade
  hjälpinsatser, DMA-team-

 535. -som skulle ta hand om de skadade.

 536. De kom fram inom ett par timmar
  från andra delar av Japan.

 537. Men det fanns inga patienter
  att ta hand om.

 538. I en tsunami dör man antingen direkt,
  man drunknar-

 539. -eller så överlever man
  med väldigt lindriga skador.

 540. Lite skråmor och blåmärken...
  en del hjärnskakningar.

 541. Några har svalt vatten och så vidare,
  men det finns inga större skador-

 542. -till skillnad från
  vid jordbävningar.

 543. Det här är ett sätt att visa det på.

 544. Om man slår samman
  alla döda och skadade människor...

 545. Här ser ni ett antal jordbävningar.

 546. Jordbävningarna i Bam,
  Pakistan och Kina 2008.

 547. Antalet döda människor jämfört
  med antalet skadade är lågt.

 548. I Bam är det annorlunda,
  men det här är sammanställd data-

 549. -så definitionen av "skadad"
  kan skilja sig markant.

 550. Men trenden är tydlig.

 551. Här jämför vi med tsunamier
  i Indonesien och Japan 2011.

 552. Man ser att en överväldigande
  majoritet av de drabbade-

 553. -är de som dör.

 554. Det gröna är sjukvårdens
  arbetsområde.

 555. Efter en jordbävning
  har vi mycket att göra.

 556. Men efter en tsunami
  har vi väldigt lite att göra.

 557. Återigen är det här nåt vi redan vet,
  så det får inte överraska oss-

 558. -att vi måste rusa dit
  med komplex vård att utföra.

 559. Med det sagt...

 560. Olika katastrofer skapar olika behov-

 561. -men det är viktigt att minnas
  att sjukvårdsbehoven-

 562. -alltid beror på dessa hälsofaktorer.
  Vilka är då faktorerna?

 563. En är vatten och sanitet.
  Mat är helt klart en annan.

 564. Skydd, man behöver ett tak
  för att skydda sig-

 565. -både från värme och kyla.

 566. Man behöver nån sorts sjukvård,
  både kurativ och preventiv.

 567. Den femte är säkerhet.

 568. Det är viktigt att minnas handens
  fem fingrar när man ser en katastrof.

 569. Vad handlar den här krisen mest om?
  Är sjukvård det stora problemet?

 570. Efter en jordbävning är sjukvård
  ett stort problem-

 571. -men efter en tsunami är sjukvård
  inte den viktigaste frågan.

 572. Man måste ju ändå se efter
  den normala sjukdomsbördan.

 573. Där kommer behovsbedömningen in.

 574. Man applicerar
  sin matematiska formel.

 575. Den hjälper en att planera åtgärder
  så att man inte missar målet.

 576. När man sen har gjort
  behovsbedömningen-

 577. -förstår vilka behov
  befolkningen har-

 578. -och man vill göra nåt...
  Varför ska man göra nåt?

 579. Jo, som sagt har vi ett humanitärt
  imperativ att hjälpa till.

 580. Vad gör vi när vi har en organisation
  och är väl förberedda?

 581. Vi har utbildats, behovsbedömt
  och vill hjälpa till.

 582. Kan vi bara ge oss av?

 583. Det är en relevant fråga, för det är
  vad många organisationer gör.

 584. Jag ska träffa en masterstudent i dag
  som har skrivit om Filippinerna.

 585. Han identifierade mer
  än 150 olika internationella grupper-

 586. -som åkte till Filippinerna.

 587. Till Haiti åkte mer
  än 450 olika grupper. Många åker ner.

 588. Men i Centralafrikanska republiken
  eller Sydsudan finns få grupper.

 589. Återigen så kan rapporter i media
  påverka att grupperna åker dit.

 590. Men hur ska vi göra
  för att hjälpa till?

 591. För det första finns inga
  rättsliga ramar-

 592. -som avgör om man får åka eller inte.

 593. Det upp till landet att avgöra.

 594. Man får inte åka dit
  bara för att man vill.

 595. Men länderna öppnar ofta
  sina gränser.

 596. Det hände i Iran 2003,
  i Pakistan 2008 och i Haiti.

 597. Inrikesministern meddelar
  att en katastrof har inträffat-

 598. -och att man tar emot all hjälp.

 599. Det är oftast vad som händer. Det är
  stor press att ta emot hjälp också.

 600. Men i Syrien erkänner staten inte ens
  att det är en pågående konflikt.

 601. De ser inget behov av att ta emot
  internationella organisationer.

 602. Då måste organisationer där,
  som Läkare utan gränser-

 603. -verka illegalt eftersom staten inte
  anser att det är en konflikt.

 604. De måste ta sig över gränsen
  till det område som drabbats.

 605. Men FN-organ och Röda korset
  kan arbeta över den-

 606. -eftersom de har nåt slags tillstånd
  som kontrolleras av staten.

 607. Det är särskilt svårt
  i konfliktområden-

 608. -om staten vill kontrollera
  vad som händer.

 609. Det gynnar inte alltid befolkningen.

 610. Det finns olika mandat.

 611. Arbetar organisationen mellan stater,
  som FN-organisationer-

 612. -eller är ens mandat till folket,
  som Läkare utan gränser?

 613. Då ser ens "raison d'être",
  ens situation, olika ut.

 614. Vilka aktörer finns det?

 615. Det är främst de lokala aktörerna-

 616. -särskilt vid naturkatastrofer
  som jordbävningar...

 617. Det är grannarna som räddar liv. De
  är där först och drar ut de drabbade.

 618. Nationella och regionala aktörer
  kommer också fram fort.

 619. Det är intressanta
  med internationella insatser...

 620. Vi har gjort många undersökningar som
  visar-

 621. -att de internationella aktörerna
  kommer fram för sent.

 622. Hittills har vi inte hittat nån-

 623. -som har lyckats operera
  förrän tre dagar efter katastrofen.

 624. Då kommer man fram väldigt sent och
  de flesta skadade har redan avlidit.

 625. Här ser ni ett antal olika aktörer.

 626. De största är NGO:er, internationella
  icke-statliga organisationer.

 627. Vad är då det? Det är intressant när
  nåt definieras som vad det inte är.

 628. Det är icke-statligt och kan alltså
  vara i stort sett vad som helst.

 629. Om man försöker specificera NGO:er
  så finns även GONGO och CONGO.

 630. En GONGO är en statligt driven
  icke-statlig organisation-

 631. -alltså en NGO som till stor del
  finansieras av staten.

 632. I USA är många organisationer
  underentreprenörer till staten.

 633. De kallar sig för en NGO
  men är i verkligheten...

 634. ...statligt drivna
  snarare än icke-statliga.

 635. En CONGO är en företagsdriven
  icke-statlig organisation-

 636. -då man arbetar
  på ett kommersiellt sätt.

 637. Det är en dåligt definierad grupp
  som skyndar sig att hjälpa till-

 638. -av olika anledningar.
  Det gör det svårt att samordna dem.

 639. Vissa kanske samlar ihop pengar
  i sina kyrkor och vill hjälpa barnen.

 640. Om man inte har pengarna är det svårt
  att säga åt dem vad de kan göra.

 641. Jag återkommer till det senare.

 642. Så hur kan man kontrollera
  de olika aktörerna-

 643. -såväl statliga
  som militära och privata?

 644. Vi ser en ökad mångfald
  bland aktörerna-

 645. -särskilt nu med militärer
  som kommer med dragna vapen-

 646. -från Afghanistan och Irak.

 647. De vill fortfarande vara närvarande-

 648. -och då blir humanitära insatser
  av intresse-

 649. -eftersom det har
  positiva konnotationer.

 650. Det kan inte vara dåligt
  att hjälpa människor-

 651. -men det är tydligt att det snarare
  ligger en politisk agenda bakom.

 652. Det är viktigt att vara medveten om.

 653. Hur kan man förbättra situationen?

 654. Jag har pratat om
  att förstå och planera bättre-

 655. -men själva insatsen?

 656. Hur kan man försäkra sig om
  att aktörerna-

 657. -de 450 i Haiti
  och de 150 i Filippinerna-

 658. -faktiskt är bra och tillhandahåller
  bra sjukvård? Det är svårt.

 659. De senaste åren har jag arbetat med
  WHO, Världshälsoorganisationen-

 660. -och gruppen för global hälsa-

 661. -som samordnar sjukvårdsaktörer
  vid katastrofer.

 662. Vi har kommit fram till...

 663. Först och främst ett klassificerings-
  system för dessa grupper.

 664. Vi har även föreslagit en riktlinje.

 665. Vi kommer att se en ökning av-

 666. -professionella förväntningar
  på vårdgivare.

 667. Kvaliteten, framför allt
  i Filippinerna och Haiti-

 668. -på sjukvården som de erbjuder
  har inte varit fantastisk.

 669. Man pratar om katastrofturism-

 670. -och annan medicinsk skam
  som att kvaliteten inte dög.

 671. Snabbt sammansatta grupper
  som man ser på tv-

 672. -med hopsamlat material
  som rusar i väg-

 673. -har ingen kunskap
  om situationen före katastrofen-

 674. -eller vilka sorts operationer man
  kan utföra i osteriliserad miljö.

 675. Kan man utföra amputationer?

 676. Hur ser man till att patienten har
  tillgång till proteser?

 677. Den processen som jag har varit
  delaktig i kommer åtminstone-

 678. -att bana väg
  för mer professionellt arbete.

 679. Men det saknas rättsliga ramar och
  organisationer hålls inte ansvariga.

 680. Risken är att resultatet
  av ens vilja att göra gott...

 681. Man utvärderar det sällan
  eftersom det är bra på förhand...

 682. Man brukar inte utvärdera det
  regelbundet.

 683. Hur kan man veta
  vad som är bra eller inte?

 684. Jag ska dela med mig
  av en historia från Filippinerna...

 685. ...för att ge er
  en bild av hur det var där.

 686. Jag återkommer
  till det jag har sagt tidigare-

 687. -och hur jag själv använde
  mycket av det jag har föreläst om-

 688. -för att förstå hur man bör reagera
  i situationen i Filippinerna.

 689. Minns ni ordet kontext?
  Vilken kontext har Filippinerna?

 690. Det är som sagt ett medelinkomstland.

 691. Det är antagligen den första faktorn,
  vilket sorts land det är.

 692. Det ger mycket information.

 693. Den traditionella världsbilden
  vi har haft med I- och U-länder...

 694. Den typen av termer...

 695. Vi underkänner studenter
  som använder sån terminologi.

 696. De beskriver inte hur världen ser ut.

 697. Hur skulle man jämföra till exempel
  Filippinerna och Sydsudan-

 698. -utan att nämna inkomstland?

 699. För många handlar det
  om avstånd till västvärlden-

 700. -men det är inte användbart här.

 701. Försök att precisera
  vad det handlar om.

 702. Men det var
  ett landsbygdsområde i Filippinerna.

 703. Det är ju skillnad
  på stad och landsbygd.

 704. Det finns områden i Filippinerna
  med väldigt fattiga människor-

 705. -men i centrala Manila
  åker man runt i sin Mercedes.

 706. Om det är stad eller landsbygd
  spelar också roll.

 707. Här ser ni...

 708. Det finns 6 000 öar också,
  det är en del av kontexten.

 709. Här ser ni
  hur tyfonen kom in härifrån.

 710. Det intressanta med geografin...
  Staden Tacloban drabbades hårdast.

 711. Det intressanta är... Vinden kom här
  och pressade vattnet framför sig.

 712. Det här ser nästan ut
  som en triangel. Vattnet pressas här.

 713. Ni kan föreställa er
  hur det slutar här.

 714. Vattnet pressas och i toppen
  av triangeln får vi mycket vatten-

 715. -eftersom det smalnar av här.

 716. Där blev det som en tsunami
  och Tacloban drabbades hårdast.

 717. Jag arbetade på den här spetsen
  där tyfonen först nådde land.

 718. Här dog flest människor.

 719. De dog inte av vinden
  utan av den tsunami-liknande vågen.

 720. När man försöker göra
  en behovsbedömning-

 721. -måste man förstå vilka faktorer
  som är mest problematiska.

 722. Om vi återgår till vilka vårdbehov
  som skapas av olika katastrofer-

 723. -så inser vi snabbt-

 724. -att det inte finns många svåra
  skador som kräver behandling.

 725. Men icke-överförbara sjukdomar,
  som diabetes, förvärrade skadorna.

 726. Om man har diabetes, och det ser vi
  i många låginkomstländer...

 727. Pilen pekar på Filippinerna.

 728. Men många av fallen...

 729. Runt 10-15 % av den vuxna
  befolkningen har diabetes.

 730. Många är odiagnosticerade
  och vet inte att de har diabetes.

 731. De har högt blodsocker
  och det älskar bakterier.

 732. Om man har en skada är risken att den
  infekteras större med diabetes.

 733. Vi såg att det fanns många komplexa
  skador att behandla när vi kom dit.

 734. Men vilken roll har man
  när man kommer utifrån?

 735. I ett förväntat medelinkomstland
  med hyfsad sjukvård?

 736. Vad gäller sjukvårdskostnader har man
  i Filippinerna sjukförsäkring-

 737. -som till stor del täcker
  de akuta sjukvårdsbehoven.

 738. De har läkare och sjuksköterskor.

 739. Om man gör en behovsbedömning,
  angående fungerade sjukvård...

 740. Det finns 12 000 filippinska
  sjuksköterskor i USA-

 741. -som har utbildats i Filippinerna.
  De exporterar sjukvårdspersonal.

 742. Men i Haiti fanns väldigt få
  som kunde hjälpa till.

 743. Sånt kan vi ta reda på
  innan vi kommer dit.

 744. Genom att analysera den matematiska
  formeln som jag visade-

 745. -och via internet
  kan vi hitta mycket information.

 746. Sen har vi katastroftypen,
  tyfon och stormflod.

 747. Vi vet vilka sjukvårdsbehov
  det skapar.

 748. I just det här fallet var det
  en väldigt stark tyfon.

 749. Ett stort område och 10-15 %
  av befolkningen drabbades.

 750. Det kunde man med musen...

 751. ...med hjälp av det här programmet
  få en bra uppskattning av...

 752. Genom att följa tyfonens väg får man
  en bild av hur många som drabbas.

 753. Det är svårt att definiera
  termen "drabbas". Vad betyder det?

 754. Om man lever i en storfamilj
  och ens syster skadas-

 755. -så är man drabbad.

 756. Det innebär inte att man har skadats,
  utan att ens liv har påverkats.

 757. När vi säger
  att 14 miljoner har drabbats...

 758. Hur många av dem
  har inte tillgång till...

 759. ...de fem...handens...

 760. ...vatten och sanitet, mat,
  skydd, sjukvård och säkerhet?

 761. Antagligen många färre
  än 14 miljoner.

 762. Men man får en grov uppskattning.

 763. Om 10 % drabbas innebär det att
  en stor del av landet är opåverkat-

 764. -och att det finns resurser i landet.

 765. Om vi pratar om behov...
  Vad kan man säga?

 766. Vatten och sanitet...
  Återigen de fem fingrarna.

 767. Vatten och sanitet, och skydd
  var de två största behoven.

 768. Husen hade förstörts.

 769. Mat var också ett problem, mest
  på grund av en brist på transporter.

 770. Sjukvården var mindre skador
  och de vanliga behoven.

 771. Sjukvårdsanläggningarna
  hade i stor utsträckning förstörts.

 772. Säkerhet... Vissa områden drabbades,
  men det var inte ett stort problem.

 773. Då har man en analys
  och kan planera sin hjälpinsats.

 774. Här kom vi fram.

 775. Hur vet man vart man ska?
  Jag var där med MSF.

 776. Vissa hade åkt till ett område
  här borta på Cebu, som var...

 777. ...den här tyfonens nav, så att säga.
  Det hade gått flyg hit.

 778. Man trodde att det fanns
  stora behov här, där tyfonen landade.

 779. Guiuan var en stad och...

 780. ...och sen...

 781. ...befolkningen runt staden, så
  omkring 100 000 människor var där.

 782. Där fanns en landningsbana
  från andra världskriget-

 783. -så det ansågs vara
  en bra plats att åka till.

 784. Sen flög vi i väg...
  Här närmar vi oss landningsbanan.

 785. Här är förödelsen.
  Här låg hamnen i Guiuan.

 786. Man ser spillrorna och förödelsen
  när man närmar sig.

 787. Det här är vad som mötte oss.

 788. Husen var ödelagda.

 789. Jag arbetade inom sjukvården
  och det första jag ville veta var...

 790. ...vilka behov som fanns
  och vart vänder man sig då?

 791. Man pratar med sina kollegor.

 792. Vi skakade hand med borgmästaren-

 793. -och sen träffade vi läkarna
  och den lokala sjukvårdsavdelningen.

 794. Läkarna ville att vi skulle komma dit
  och kände till MSF.

 795. Vi åkte till sjukhuset
  och det här är vad vi hittade.

 796. Sjukhuset som skulle tjäna
  100 000 människor var ödelagt-

 797. -så det fanns behov av ett sjukhus-

 798. -men också av att ta hand om mindre
  skador och de vanliga sjukdomarna.

 799. Först fokuserade vi på
  att ordna ett fältsjukhus.

 800. MSF har en enorm insatskapacitet-

 801. -och kan snabbt ordna liknande
  anläggningar och mediciner.

 802. Allt MSF har finns tillgängligt-

 803. -lastat på flygplatser i Hong Kong
  och andra platser runt om i världen.

 804. Det kan snabbt skickas ut och sättas
  upp, men det tar ändå några dagar.

 805. Särskilt här
  dit det var svårt att ta sig.

 806. Tunga lastflygplan kunde inte landa
  på landningsbanan.

 807. Enligt mig är det viktigt...

 808. Man gör en analys
  och sen en behovsbedömning på plats.

 809. Man försöker verifiera
  sin ursprungliga analys-

 810. -och sen ser man vilka hål
  man kan fylla som nån utifrån.

 811. Vem mer utför annat arbete?

 812. Sen kom MSF... Efter utvärderingarna
  och diskussionerna kom vi fram till-

 813. -att vi skulle stödja
  sjukvårdssystemet, inte ta över det.

 814. I Haiti fungerade inte systemet före,
  här fanns ett fungerande system.

 815. Man kan inte bara ta över,
  man får arbeta med dem.

 816. De hade personal, men materialet
  och byggnaderna hade förstörts-

 817. -så vi hjälpte till
  med det tillfälliga sjukhuset-

 818. -och mobila enheter då man inte
  visste läget ute på landsbygden.

 819. Vatten och sanitet
  var ett stort problem.

 820. Även icke-livsmedelsprodukter
  och tält som säkerhet.

 821. Mycket av MSF:s inblandning
  i Filippinerna var ren logistik-

 822. -snarare än att rädda liv.
  Sjukvårdssystemet behövde hjälp.

 823. Det var intressant...
  Här är våra filippinska kollegor.

 824. Även MSF hade personal som hade
  arbetat i andra områden med MSF-

 825. -men nu var vi i Filippinerna
  och de kunde skickas i väg.

 826. Vi hade läkare från Filippinerna
  från andra områden.

 827. Vi var fyra som kom fram
  inom några dagar efter tyfonen-

 828. -men efter en vecka var vi över
  60 personer från 15 olika länder.

 829. Många var från länder i närheten.
  Det var en stor hjälpinsats.

 830. Lorianna är ortopedkirurg
  och tog hand om mindre skador.

 831. Utöver det var det logistik
  och stöd till lokala myndigheter.

 832. När vi pratar
  om den här sortens hjälpinsatser-

 833. -pratar vi ofta om hur vi flyger in.

 834. Det här är från Haiti
  där jag arbetade med MSF.

 835. Den riktiga hjälten
  var dr Pascal från Haiti.

 836. Det var han som...
  Vi arbetade med honom.

 837. Problemet var som sagt att det inte
  fanns ett system att stödja i Haiti.

 838. Här fick MSF sätta honom i arbete
  och bli det lokala systemet.

 839. Man får utvärdera hur systemet ser ut
  och vilken roll man kan fylla.

 840. Men människor från trakten
  som förstår kontexten...

 841. I Haiti...
  Vad vet jag om voodoo-kultur?

 842. Inget! Jag får prata med nån som vet.

 843. Om man ska amputera...

 844. Om man amputerar i vissa områden
  utan att fråga familjen...

 845. I Afghanistan
  hade man blivit skjuten.

 846. Man måste kunna kommunicera
  och förstå traktens sedvänjor-

 847. -för att inte förstöra och ta över.

 848. Samma sak i Haiti.

 849. Om man vill göra gott ska man inte
  bara titta på den tekniska sidan-

 850. -utan även på helhetsarbetet,
  bland annat kulturmedvetenheten.

 851. De som kom till Haiti
  inom den första månaden...

 852. Man kan föreställa sig
  hur alla flyger in.

 853. Det var 44 olika organisationer
  som åkte dit.

 854. Det är svårt att utnyttja
  alla dessa organisationer.

 855. Därför startade vi samarbetet
  med WHO för att skapa riktlinjerna.

 856. När man kommer för att hjälpa till
  är det viktigt...

 857. ...att försöka förstå befolkningens
  behov och inte se dem som offer.

 858. De är väldigt kapabla
  trots att de har tvingats ner på knä.

 859. Den här gamla mannen som kan bära
  en stor låda på sina axlar...

 860. Spring inte fram för att tvångsmata
  honom. Försök att förstå honom.

 861. Han gick i flip-flops i snön.

 862. Med tanke på svenska ungdomars
  hanteringsförmåga-

 863. -kan vi lära oss mycket av dem.

 864. Man ska använda sitt hjärta-

 865. -men kombinationen av
  ett varmt hjärta och en kall hjärna-

 866. -kan verkligen göra skillnad.

 867. Tack så mycket.

 868. Översättning: Karin Arnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Humanitära nödsituationer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vid naturkatastrofer eller krig försöker man samordna internationell hjälp. Docent och läkare vid Karolinska Institutet Johan von Schreeb berättar om hur man startar den humanitära hjälpinsatsen vid katastrofer. Han har under många år arbetat som läkare i katastrofområden. Inspelat vid Karolinska Institutet den 18 juni 2014. Arrangör: Karolinska Institutet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Samhällskunskap
Ämnesord:
Akutvård, Humanitära räddningsaktioner, Hälso- och sjukvård, Katastrofberedskap, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Global hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Global hälsa

Den globala användningen av antibiotika och resistens

Cecilia Stålsby Lundborg är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och föreläser om sin forskning kring användande av antibiotika. I många delar av världen skrivs mediciner ut för lätt och det gör att vi blir resistenta och medicinen blir verkningslös. Men informationen om vad som gäller när man tar för mycket antibiotika varierar. Inspelat vid Karolinska Institutet den 18 juni 2014. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Global hälsa

Mödrars hälsa vid graviditet och förlossning

I vissa delar av världen vågar man inte förlösa utanför sitt hem för att det är långt till sjukhuset eller för att något farligt djur ska attackera på vägen. Claudia Hanson forskar i global mödrahälsovård vid Karolinska Institutet. Här föreläser hon om vikten av att göra sjukhus lättillgängliga och hur tvål kan rädda liv vid förlossning. Inspelat vid Karolinska Institutet den 18 juni 2014. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Global hälsa

Humanitära nödsituationer

Vid naturkatastrofer eller krig försöker man samordna internationell hjälp. Docent och läkare vid Karolinska Institutet Johan von Schreeb berättar om hur man startar den humanitära hjälpinsatsen vid katastrofer. Han har under många år arbetat som läkare i katastrofområden. Inspelat vid Karolinska Institutet den 18 juni 2014. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Onani en källa till njutning och flykt

För de allra flesta människor är onani ett sätt att uppnå njutning, att känna lust och välbehag. Och sexologer vill undanröja tabun som rör att ha sex med sig själv. Men för vissa människor kan onanin vara tvångsmässig, ett sätt att fly oro och nedstämdhet.