Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?Dela
 1. God morgon.

 2. Det är en ära
  att få presentera min forskning här.

 3. Min presentation heter
  "Effects of Different Solutions"-

 4. -"Consumed During Exercise
  on Post-Exercise Appetite Regulation."

 5. Jag är Fenghua Sun från Department
  of Health and Physical Education-

 6. -vid Hong Kong Institute of Education.

 7. Så här är min presentation upplagd:

 8. Introduktion, metodik, resultat,
  diskussion och slutsats.

 9. Först vill jag presentera bakgrunden
  till min forskning.

 10. Aptitreglering
  är en psykobiologisk process.

 11. Fysiologiska mediatorer
  kan påverka vårt ätbeteende.

 12. Vissa forskare menar
  att en lägre blodsockerkoncentration-

 13. -kan orsaka ett visst ätbeteende.

 14. Det finns begränsade
  men ökande belägg som indikerar-

 15. -att också kolhydratbalansen
  kan påverka matintaget på kort sikt.

 16. En negativ kolhydratbalans
  kan leda till ett ökat matintag.

 17. Vissa forskare menar
  att intag av proteiner före träning-

 18. -kan påverka aptitregleringen
  och energiintaget i påföljande måltider.

 19. Dessutom...

 20. Träning är det som har störst effekt
  på energiåtgången.

 21. Nu tror man att konsumtion
  av metabolt bränsle under träning-

 22. -kan förändra vårt beteende-

 23. -på ett sätt som styr energibalansen
  och ökar vår kapacitet.

 24. Både näringsinnehåll och träning
  verkar kunna påverka aptiten-

 25. -och därmed matintaget på kort sikt.

 26. Nyligen
  har de kombinerade effekterna-

 27. -av näringsintag och träning
  på aptitreglering undersökts.

 28. Såvitt vi vet har dock ingen fokuserat
  på lösningar som dricks under träning.

 29. Kolhydrat-elektrolytlösningar
  rekommenderas ofta-

 30. -för bibehållandet av goda vätskenivåer
  under längre perioder av träning.

 31. Vi menar att man måste ta reda på-

 32. -huruvida sådana lösningar-

 33. -resulterar
  i skillnader i matintaget efter träning.

 34. Det är bakgrunden till vår studie.

 35. Syftet med studien är att undersöka
  på vilket sätt tre olika lösningar-

 36. -vatten (W),
  kolhydrat-elektrolytlösningar (CES)-

 37. -och kolhydrat-elektrolyt-
  proteinlösningar (CEP)-

 38. -som intas under medelintensiv träning
  påverkar matintaget efter träning.

 39. Studien utgjordes
  av tolv friska, manliga deltagare.

 40. Vi har ålder, kroppsmassa, längd-

 41. -BMI och maximal syreupptagning
  (VO2max).

 42. Under studien genomförde deltagarna
  tre huvudsakliga försök-

 43. -upprepade gånger efter en
  randomiserad indelning i grupper.

 44. Före huvudtestet
  genomförde deltagarna-

 45. -ett preliminärt VO2max-test
  på motionscykel.

 46. Vi fastställde deras VO2max-

 47. -och förhållandet
  mellan VO2 och belastning.

 48. Utifrån resultaten
  från det preliminära testet-

 49. -fastslogs en belastning motsvarande
  60 % av deltagarnas VO2max.

 50. Den här siffran
  låg till grund för huvudtestet.

 51. Som ni kan se...

 52. Efter en natts fasta fick deltagarna
  genomföra en timmes träning-

 53. -på 60 % av sin VO2max-nivå.

 54. Efteråt fick de återhämta sig
  i två timmar.

 55. Under träningen...

 56. Likvärdiga mängder
  av de olika lösningarna-

 57. -konsumerades var femtonde minut
  under träningen.

 58. Vi mätte kroppsvikt före och efter
  träningen och under återhämtningen.

 59. Dessutom tog vi kapillära blodprov-

 60. -för att mäta blodsockret
  var trettionde minut under proceduren.

 61. Deltagarnas subjektiva aptit
  mättes också var trettionde minut.

 62. Efter återhämtningen fick deltagarna
  äta den mängd de själva önskade.

 63. Jag pratar mer om det sen.
  Så här såg alltså proceduren ut.

 64. Tabellen visar näringsinnehållet
  i de tre lösningarna förutom vatten.

 65. Som ni ser anges energiinnehållet
  per 100 ml.

 66. Den stora skillnaden låg
  i mängden kolhydrater och proteiner.

 67. Innehållsförteckningen
  för CES visar bara kolhydrater-

 68. -och CEP
  visar både kolhydrater och proteiner.

 69. Förhållandet mellan kolhydrater
  och proteiner är två till ett.

 70. En annan skillnad
  är kalciumkoncentrationen.

 71. Den är mycket högre i CEP-lösningen.

 72. Resultatet vi fick var förstås
  huvudsakligen uppmätt aptit.

 73. Vi använde två olika mätmetoder.

 74. En var objektiv, i form
  av mängden pizza som konsumerades.

 75. Vid en subjektiv mätning
  ställde vi frågor-

 76. -för att mäta deltagarnas aptit.

 77. Vi mätte även blodsockernivåer
  och gjorde subjektiva mätningar-

 78. -av till exempel upplevd törst
  och magbesvär.

 79. Det var en tvåvägs variansanalys
  med upprepade mätningar.

 80. Vi accepterade ett statistiskt p-värde
  på mindre än 0,05.

 81. Till resultaten, där vi kan se...

 82. ...att pizzamängden som åts
  var liknande efter samtliga tre försök.

 83. Samtliga tre försök
  gav ett resultat på ungefär 600 g.

 84. De subjektiva aptitresultaten
  före lunch efter återhämtningen-

 85. -gav också liknande resultat
  och visade inte på några skillnader.

 86. Aptitresultatet baserades
  på den här formeln.

 87. Det bygger på fyra delresultat:

 88. Matlust, hunger, mättnad
  och konsumtionsmängd.

 89. Vi har analyserat de fyra delresultaten.

 90. Som ni kan se
  på samtliga fyra delresultat-

 91. -upptäckte vi inga skillnader
  mellan de olika försöken.

 92. Angående blodsockret...
  Vi ser att under träningen-

 93. -är blodsockerkoncentrationen
  i CES- och CEP-försöken högre-

 94. -än i försöken med vatten.

 95. Vi upptäckte dock ingen skillnad
  under återhämtningsperioden.

 96. Vi har analyserat IAUC-värdena-

 97. -som beskriver blodsockerstegringen.

 98. Det är ett vanligt sätt
  att mäta glykemisk respons på.

 99. Vi upptäckte att värdet
  var högre i CES-testet-

 100. -än i W- och CEW-testen.

 101. Ingen skillnad uppmättes
  mellan W- och CEW-testen.

 102. Mätningar av puls och upplevda
  magbesvär visade inga skillnader.

 103. Den upplevda törsten...
  Jag är snart klar.

 104. Vi ser att den upplevda törsten-

 105. -är lägre i CEW-testet än i W-testet.

 106. W-testet ligger generellt högre
  än de andra två.

 107. De upplevda magbesvären
  visade sig vara lägre-

 108. -i CES-testet än i CEW-testet-

 109. -efter 45 och 60 minuters träning.
  Det var också lägre-

 110. -efter 45 minuters träning
  och 30 minuters vila.

 111. Ett lägre resultat
  innebär mindre magbesvär.

 112. Den här studien
  är såvitt vi vet den första-

 113. -som undersöker om olika lösningar
  som konsumeras under träning-

 114. -påverkar matintaget efter träning.

 115. Även om vi hittade påtagliga skillnader
  i blodsockerkoncentrationen-

 116. -så upptäcktes inga skillnader
  i subjektiv eller objektiv aptit.

 117. CES-lösningen kan vara den
  som lämpar sig bäst under träning-

 118. -eftersom den
  leder till mindre magbesvär.

 119. Sammanfattningsvis:

 120. De tre olika lösningarna som
  konsumerades i studien-

 121. -påverkade inte
  matintaget efter träningen.

 122. Studien fick ekonomiskt stöd
  av vårt universitet.

 123. Vi vill också tacka deltagarna
  och de studenter som bistod oss.

 124. Här är några referenser.
  Tack så mycket.

 125. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil
Ämnesord:
Biologi, Fysiologi, Kosttillskott, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Att skapa genomtänkta friskvårdslösningar

Hälsoprojekt inom hemtjänsten

Hemtjänstgruppen i Snöstorp lyckades tredubbla sitt frisktal på ett år. Personalen fick träna på arbetstid i ett år och under den tiden förändrades kulturen i arbetsgruppen, inte bara när det gäller träningsvanor. Enhetschefen Josefin Green och hälsoambassadörerna Heléne Persson och Kersti Lööv berättar. Inspelat den 15 maj 2017 på Westmanska palatset, Stockholm. Arrangör: Metodicum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?