Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomarDela
 1. God morgon! Vårt tema är
  den påverkan fysisk aktivitet har-

 2. -på kardiovaskulära sjukdomar.

 3. Jag heter Ylva Hellsten och är verksam
  vid Köpenhamns universitet.

 4. Innan jag presenterar vår första talare
  så vill jag ge er en kort bakgrund-

 5. -till vårt tema i dag.

 6. Ungefär hälften
  av alla dödsfall i Europa-

 7. -har kardiovaskulära orsaker.
  Ni kan se statistiken här.

 8. Det röda visar dödsfall orsakade
  av kardiovaskulära sjukdomar.

 9. De utgör ungefär hälften.

 10. Om man ser det
  i relation till ålder och kön-

 11. -så ser man förstås en ökning
  kopplad till stigande ålder-

 12. -hos både män och kvinnor.

 13. Man kan även se en ökning
  även i yngre åldersgrupper.

 14. Faktiskt är det så
  att om man ser till barn-

 15. -i åldersgruppen 2-11 år-

 16. -så kan man iaktta
  en ganska hög frekvens-

 17. -av faktorer associerade
  med metabolt syndrom.

 18. 5 % av barnen lider av
  fullt utvecklat metabolt syndrom.

 19. Vi vet att hjärt-kärlsjukdomar
  är kopplade till livsstilsfaktorer.

 20. Brist på fysisk aktivitet
  spelar en stor roll i det här-

 21. -och kan leda till diabetes,
  högt blodtryck, ateroskleros-

 22. -hjärtsjukdomar och stroke.
  Resultatet är förstås ökad dödlighet.

 23. Vi vet även att fysisk aktivitet
  är ett bra sätt-

 24. -att minska risken
  för kardiovaskulära sjukdomar.

 25. Bilden visar alla de faktorer som
  kan förbättras genom fysisk aktivitet.

 26. De metaboliska aspekterna till vänster
  och till höger de kardiovaskulära.

 27. I dag ska vi fokusera
  på artärers och arteriolers hälsa-

 28. -men Dan Green kommer även
  att ta upp kardiologiska aspekter.

 29. Först ut i dag är Dan Green
  från University of Western Australia.

 30. Han tar upp träning
  och hjärt-kärlsjukdomar hos unga.

 31. Kan sjukdomarna förebyggas
  inom riskgrupperna?

 32. Jag ska tala om träningens effekt
  på hjärt-kärlfunktionen.

 33. Dr Stefan Mortensen
  från Syddansk Universitet-

 34. -ska tala om cirkulationsrubbningar
  som orsak till hjärt-kärlsjukdomar-

 35. -och om den roll
  fysisk aktivitet spelar.

 36. Jag är glad att få presentera
  vår förste talare för er:

 37. Professor Dan Green. Han är en
  av världens främsta experter-

 38. -på kardiovaskulära sjukdomar
  och fysisk aktivitet. - Varsågod, Danny.

 39. Okej. Tack.

 40. Jag ställer mig härborta.
  Tack för att ni har kommit.

 41. Jag känner mig hedrad att delta här
  tillsammans med Ylva och Stefan.

 42. Jag talar först,
  så det blir något av en överblick.

 43. Inledningsvis ber jag er ha tålamod
  med en liten utvikning...

 44. Jag kom att tänka på parabeln
  om de blinda munkarna och elefanten.

 45. Det är en gammal hinduisk parabel.

 46. Den översattes av John Godfrey Saxe
  på 1850-talet.

 47. De blinda munkarna vet inte
  hur en elefant ser ut - givetvis.

 48. Men de vill ta reda på det.

 49. Så här skrev Saxe: "Sex män från
  Hindustan kunskap ville finna"-

 50. -"en elefant ville de se,
  fast de var blinda."

 51. "Genom att elefanten observera
  ville de få veta mera."

 52. "När den förste elefanten kom åt
  brast han genast i gråt."

 53. "Bevare mig, detta djur liknar en mur."

 54. Det finns sex verser till... Elefantens
  ben kan kännas som ett träd-

 55. -svansen som ett rep, betarna
  som spjut och snabeln som en orm.

 56. Så här slutar det: "Männen
  disputerade länge utan rast"-

 57. -"och var och en höll hårt
  vid sin egen åsikt fast."

 58. "Fast de alla hade rätt till viss del,
  så hade de alla ändå fel."

 59. När jag hör den här parabeln
  så tänker jag på reduktion-

 60. -kontra integration inom fysiologin.

 61. En del fokuserar på detaljer
  och andra på helheten.

 62. Elefanten är min metafor i dag.

 63. Eftersom jag är först
  så kan jag prata om hela djuret-

 64. -i stället för detaljerna.
  De tar nog mina kollegor upp.

 65. Det är otroligt vad man hitta på nätet.
  Jag tror det här är Ylva Hellstens.

 66. Okej. låt oss först nämna
  några "elefanter i rummet" i korthet.

 67. Vi har fortfarande problem
  med hjärt-kärlsjukdomar.

 68. Jag ska prata om vad jag tror
  är skälet till att problemen finns kvar.

 69. Dels beror det på att vi behandlar
  fel saker, och gör det försent.

 70. Möjligheten att ändra på det här
  beror på när vi upptäcker symptomen.

 71. Ju tidigare de upptäcks, desto längre
  tid har man för förebyggande åtgärder.

 72. Nyckelfrågan är om ett tidigt ingripande
  gör nån skillnad.

 73. Det är den stora frågan och jag ska
  delvis försöka besvara den i dag.

 74. Då börjar vi...
  Så här definierar WHO problemen:

 75. Av 1 000 givna dödsfall sker
  en så här stor del i höginkomstländer.

 76. Bilden visar även mellaninkomst-
  och låginkomstländer.

 77. Det här är vad folk dör av
  i respektive länder:

 78. Ischemiska hjärtsjukdomar
  och stroke står för 90 procent-

 79. -i höginkomstländer som det här.

 80. I mellaninkomstländer
  ser vi samma sak-

 81. -och även i låginkomstländer
  ökar ischemiska hjärtsjukdomar.

 82. Det här är färska data.

 83. För mig påvisar det ett av de största
  hälsoproblemen i världen.

 84. Jag ska ställa en fråga...
  Efter årtionden av forskning-

 85. -och många miljarder dollar
  i anslag...

 86. Varför förblir hjärt-kärlsjukdomar
  vårt största problem?

 87. Det här är två av skälen:

 88. Vi upptäcker fel sak
  och det sker försent.

 89. Vad menar jag med det?

 90. Det hände inget... Nu så.

 91. Vi upptäcker hjärt-kärlsjukdomar
  i samband med kärlkramp.

 92. De testas för ischemi på ett löpband-

 93. -eller så görs ett ingrepp för att
  avgöra om det finns nån förträngning-

 94. -eller plack i blodkärlen.

 95. Det vi upptäcker är symptom
  på ett framskridet sjukdomsförlopp-

 96. -men inte själva sjukdomen.

 97. Jag ska visa vad jag menar.

 98. Det första jag vill hävda är att 50 %
  av dem som dör plötsligt-

 99. -av akut hjärtinfarkt
  inte har uppvisat några symptom.

 100. Och om man ser till de data man ser
  här som samlats från flera studier-

 101. -så ser man storleken
  på den stenos som orsakade-

 102. -en hjärtinfarkt med dödlig utgång.

 103. I alla studierna ser man
  att de flesta infarkter-

 104. -orsakas av små kärlförändringar.

 105. Mindre än 50 %. 70 % av infarkterna-

 106. -drabbar människor
  med endast små kärlförändringar.

 107. Okej? 70 %
  beror på "obetydliga" förträngningar.

 108. Dessutom
  kunde ingen stenos upptäckas.

 109. Det finns inga tecken på ischemi.

 110. Gör man en angiografi på dem
  så blir de hemskickade som friska.

 111. Så när den kardiologiska
  undersökningen är klar-

 112. -och man är ute på parkeringen igen
  så kan man ändå få en infarkt.

 113. 70 % av infarkterna sker i artärer
  som ser ut så här.

 114. Bara 15 % sker i artärer
  som ser ut så här.

 115. Trots det är alla våra varnings-
  mekanismer koncentrerade hit.

 116. Inga är inriktade på den här sidan.

 117. Så vi upptäcker ischemi,
  men inte ateroskleros.

 118. Intressant är även...
  Det här är den "naturhistoria"-

 119. -man kan studera hos folk
  som drabbas av hjärtinfarkt.

 120. De har hjärtsjukdomar
  och drabbas av en infarkt.

 121. Behandlingen består av ett invasivt
  ingrepp och medicinering.

 122. Studien pågick i tre år för att se
  hur många som fick en ny infarkt.

 123. På Y-axeln ser vi allvarliga infarkter
  - vi talar om återfall.

 124. Vi ser två linjer.

 125. Den ena visar infarkter som återkom
  på stället för den ursprungliga skadan.

 126. Hur många av dem skedde på
  samma ställe som den första skadan?

 127. Ungefär 12-13 %,
  men ungefär lika många-

 128. -drabbades
  av infarkter på andra ställen-

 129. -som inte redan vara skadade.

 130. När de studerade bildmaterialet-

 131. -såg de att 30 % av skadorna utgjordes
  av stenos och alltså var små.

 132. Som kardiolog
  kan man inte behandla dem.

 133. Det säger oss att ateroskleros
  är en systematisk sjukdom.

 134. Den går inte att bota
  med ett "titanplåster".

 135. När det gäller hur vi handskas
  med sjukdomen i dag...

 136. Jag kritiserar inte hjärtkirurgin
  och de framsteg som har gjorts-

 137. -jag säger bara att åtgärder för att
  upptäcka sjukdomen tidigare saknas.

 138. När man upptäcker den försent, då?
  Det här är "riskzonen" i dag.

 139. Det är här pengar och arbete satsas.
  Men ateroskleros börjar tidigt.

 140. Vad gör vi åt den här zonen?

 141. Hur vet vi att ateroskleros
  ens är ett problem där?

 142. Det här är den berömda statistiken
  från stupade i Koreakriget.

 143. Mätningarna gjordes vid obduktionen
  av normalfriska män-

 144. -som dött av skador de fått i strid.
  De obducerades, alltså-

 145. -och man mätte sjukliga förändringar
  i hjärtartärerna i aortan.

 146. Man kom fram till att av de här
  friska 22-åringarna på 1950-talet-

 147. -så uppvisade 77 % symptom
  på ett tidigt stadium av ateroskleros.

 148. Bogalusa-studien uppvisar liknande
  resultat för vuxna mellan 26 och 40 år.

 149. Man hittar alltså symptom på sjukliga
  förändringar hos unga människor.

 150. Min favorit är en studie
  som inriktade sig på hjärtdonationer.

 151. Här ser vi donatorns ålder.

 152. Innan en hjärttransplantation sker
  i USA i dag-

 153. -så görs ultraljudsundersökningar
  för att avgöra om artärerna är friska.

 154. Varför skulle man transplantera
  ett hjärta med problem?

 155. Det här är data från ultraljudet.

 156. Kriteriet är
  en synlig aterosklerosrelaterad skada.

 157. Hur många i åldrarna 13-19 år
  led av ateroskleros?

 158. I den åldersgruppen var det 66 %.

 159. Så i det tredje årtiondet av sina liv-

 160. -uppvisar de flesta
  mätbara symptom på ateroskleros.

 161. Vad vill jag då ha sagt?
  Jo, att insatserna koncentreras hit.

 162. Det går från 0 år här till döden här.

 163. Vi brukar börja göra nåt ungefär här.

 164. Det är vid den åldern det blir aktuellt.

 165. Jag hävdar
  att insatserna bör inledas redan här.

 166. Men det är beroende av att vi
  kan upptäcka sjukdomen redan då.

 167. Det leder till frågan om mätning.
  Ni minns nog studien i The Lancet-

 168. -av David Celermajer
  och John Deanfield 1992.

 169. De mätte funktionen hos artärer
  som utsattes för påfrestningar.

 170. Här handlar det
  om ökat blodflöde genom lumen.

 171. I en frisk artär
  ska det få den att utvidgas.

 172. Dåligt fungerande artärer utvidgas inte.

 173. De undersökte
  den ytliga femoralartären hos barn.

 174. Man jämförde friska barn med barn
  som hade hyperkolesterolemi.

 175. Den gruppens artärer
  fungerade mycket dåligt.

 176. De undersökte även barn som rökte,
  som hade högt blodtryck-

 177. -eller utsattes för passiv rökning.

 178. Ett antal studier gjordes och i alla
  kunde man urskilja samma mönster.

 179. Det här introducerade
  en icke-invasiv teknik-

 180. -för att mäta kärlfunktionen.

 181. Särskilt vid påfrestningar.

 182. Artärer som utsätts för "press".

 183. Det skapade en metod för att bedöma
  effekten av åtgärder mot riskfaktorer.

 184. Men den öppnade även för möjligheten
  att upptäcka skador tidigt.

 185. På bilden ni såg handlar det om zonen
  där artärerna ser friska ut-

 186. -men kanske inte fungerar ordentligt.
  Artärväggen kan vara skadad.

 187. Är då en mätning
  av utvidgningen vid ökat blodflöde-

 188. -relevant och meningsfull?

 189. Den här studien mäter kärlvidgningen
  hos en grupp människor-

 190. -och sen antalet infarkter i gruppen.

 191. Man ville se hur det påverkade
  bedömningen av riskfaktorer.

 192. I alla studierna gjordes en traditionell
  bedömning av riskfaktorerna.

 193. Sen bedömde man nyttan av
  att mäta artärfunktionen.

 194. Efter anpassning till riskfaktorerna-

 195. -visade meta-analysen
  att 1 procents minskad artärfunktion-

 196. -leder till en tioprocentig
  kardiovaskulär riskökning.

 197. Det tillför alltså nåt
  till bedömningen av riskfaktorerna.

 198. Så vidgningsförmågan
  förutsäger alltså hjärt-kärlsjukdomar.

 199. Att mäta artärväggen är en
  sammansatt mätning-

 200. -av flera faktorer vilkas skadliga
  effekter blir synliga på artärväggen.

 201. Man kan mäta riskfaktorer
  som påverkar kärlväggen-

 202. -eller kärlväggen själv för att bedöma
  om den fungerar korrekt.

 203. Är artärfunktionen nedsatt
  i högriskgrupper?

 204. Jag ska visa resultat från vår grupp,
  men jag diskuterar gärna andra data.

 205. Kan vi då göra nåt åt det här?

 206. Nu får jag nämna Louise Naylor
  som jag har samarbetat med i tio år.

 207. Louise var min doktorand
  och bedriver nu egen forskning.

 208. Hon har gjort ett fantastiskt arbete
  kring kardiovaskulära riskfaktorer.

 209. Högriskgrupper bland barn.

 210. Hon har samarbetat med
  Princess Margaret Hospital i Perth.

 211. Det här är en sammanfattning
  av hennes arbete.

 212. Det handlar om förtjockning av
  artärväggarna på halspulsådern.

 213. Studien gjordes på barn
  som var ungefär 15 år gamla.

 214. En grupp var inte överviktiga
  och relativt friska.

 215. Den andra gruppen var överviktiga
  och den tredje hade typ 2-diabetes.

 216. Här ser vi deras kärlvidgning.

 217. Man ser tre stadier
  av nedsatt kärlvidgningsförmåga.

 218. Typ 2-diabetikerna uppvisar tecken
  på tidiga morfologiska förändringar.

 219. Det här är vår första studie om hur
  motion påverkar högriskgrupper.

 220. Vi studerade två grupper
  för att undvika pubertetsungdomar.

 221. Vi studerade barn och ungdomar
  som genomgått puberteten.

 222. Barnen var i genomsnitt 9 år.

 223. Här ser vi ålder och längd...
  Nu ska kroppsvikten synas.

 224. Normalvikten var ungefär 30 kg och de
  överviktiga barnen vägde det dubbla.

 225. Hos de lite äldre ungdomarna
  ser vi längden här.

 226. Här ser vi kroppsvikten.
  De överviktiga vägde runt 100 kilo.

 227. Det var ungdomar som remitterats
  till en endokrinolog för sin övervikt.

 228. Här är förändringarna
  efter åtta veckors träning.

 229. Det handlade om individuella
  intensivträningsprogram.

 230. Man ser inga viktförändringar, till
  barnens och föräldrarnas besvikelse.

 231. Men som tur var
  såg man en minskning av bukfettet.

 232. Muskelmassan,
  särskilt i benen, ökade avsevärt.

 233. Det här är i procent,
  men siffrorna tar nästan ut varandra.

 234. Det lärde oss hur viktigt det är
  att ta hänsyn till kroppsbyggnaden.

 235. Vi tar knappt upp vikten längre
  när vi ordinerar träningsprogram.

 236. Inga förändringar
  då det gäller kroppsvikt eller BMI.

 237. Vi använde hyperinsulinemisk
  klampteknik på alla barnen.

 238. Man ser hur mycket glukos kroppen
  kan förbränna vid normal insulinnivå.

 239. Man såg en markant förbättring
  efter träning-

 240. -i förmågan att förbränna glukos.

 241. Den här mätmetoden är standard
  inom endokrinologin-

 242. -för att bedöma om den glykemiska
  kontrollen förbättras.

 243. Träningen förbättrade insulin-
  känsligheten hos överviktiga barn.

 244. Här är effekten på kärlvidgningen
  hos ungdomarna och barnen.

 245. De normala barnen hamnade på
  ungefär 8. De här på ungefär 10.

 246. Vi lyckades alltså öka kärlvidgningen
  hos de här barnen.

 247. Det handlade om ca 15 barn.
  Det var alltså inga stora grupper-

 248. -men vi ser en förbättrad
  vaskulär funktion-

 249. -och möjligen en minskad risk
  för framtida ateroskleros.

 250. Katrin Dias vid University of
  Queensland har gjort en meta-analys-

 251. -inom pediatriken av alla
  de här studierna, inklusive våra-

 252. -och en av Celermajers.

 253. Hon visar att kärlvidgningen verkligen
  förändras hos överviktiga barn.

 254. Man ser inga förändringar i kroppsvikt,
  men däremot förbättrad kondition.

 255. Hur ligger jag till tidsmässigt?

 256. Okej, bra. - Det här är för att
  påminna mig om att byta ämne-

 257. -och prata om hjärtfunktion.

 258. Främst om diastolisk hjärtfunktion
  och om hur hjärtat rör sig effektivt.

 259. Diabetes hos vuxna verkar försämra
  hjärtats uppsamlingsfunktion.

 260. Det kan föregå ytterligare funktions-
  störningar med stigande ålder.

 261. I den här väldigt begränsade studien
  använde vi motståndsträning.

 262. Det handlade inte om tung träning.
  Jag tror det var tio repetitioner-

 263. -på ungefär 50-60 % av 1RM.

 264. Vi följde en kontrollgrupp
  i det här experimentet.

 265. Vi gjorde en Dopplermätning.

 266. Studierna bör nog upprepas
  med dagens avancerade mätteknik.

 267. Det här är resultaten
  av mätningarna vi fick fram då.

 268. Förbättringen
  av den diastoliska hjärtfunktionen-

 269. -var ungefär det dubbla i förhållande
  till det vi mätte i kontrollgruppen.

 270. Det finns alltså tecken på
  att hjärtfunktionen kan modifieras.

 271. Det här är färska data. Det här är barn
  med typ 2-diabetes.

 272. Genomsnittsåldern
  i både tränings- och kontrollgruppen-

 273. -var 15-17 år.

 274. Grupperna var inte
  särskilt väl balanserade-

 275. -men deltagarna
  hade alla diagnosen diabetes.

 276. De var mer överviktiga
  än barnen vi studerade tidigare-

 277. -med BMI-värden på 36
  vid 17 års ålder.

 278. Vi prövade med träning igen.

 279. Vi mätte deras muskelstyrka.

 280. Här ser vi testresultaten
  för över- och underkropp-

 281. -i kontrollgruppen
  och i träningsgruppen.

 282. Här är de kardiovaskulära
  förändringarna, som är obetydliga.

 283. Men tendensen pekar ändå åt rätt håll.

 284. Träningsgruppens resultat förbättrades
  men inte kontrollgruppens.

 285. Vi fick liknande resultat
  då det gäller kroppsbyggnaden.

 286. Ökningar i muskelmassa
  respektive fettvävnad-

 287. -hos de båda grupperna.

 288. Kontrollgruppens fettvävnad
  ökade så här mycket-

 289. -under studien
  som pågick i tre månader.

 290. Här ser man förändringarna som
  uppvägs av muskel- och fettvävnad.

 291. Återigen inga förändringar i kroppsvikt.

 292. Det här är flödesmätningarna
  före och efter träningsprogrammet.

 293. Det är i linje med staplarna här.

 294. I kontrollgruppen ser man en liten
  minskning, och det fanns ett samspel.

 295. Eftersom barnen hade diabetes ville vi
  mäta den mikrovaskulära funktionen.

 296. Jag ska förklara vår mätteknik.

 297. Den innebär att man implanterar
  ett litet plastmembran i huden.

 298. I det finns ett dialysmembran.

 299. Man kan spruta in ämnen
  som stimulerar eller blockerar kärl-

 300. -som vi vet är viktiga
  för den vaskulära hälsan.

 301. Vi blockerade kväveoxidtillförseln
  och så här går det vid uppvärmning...

 302. Om man värmer upp huden
  så ökar flödet.

 303. Om man samtidigt tillför en blockerare
  så försvagas reaktionen.

 304. Skillnaden mellan graferna
  beror på kväveoxidens påverkan-

 305. -på den mikrovaskulära funktionen.
  Man kan alltså göra en bedömning--

 306. -av kväveoxidens effekt
  på väldigt små kärl.

 307. När vi gjorde det i bägge grupperna...
  Här ser man kväveoxidens effekt.

 308. Här är träningsgruppen, före och efter
  träning, och här är kontrollgruppen.

 309. Resultatet liknar data
  från studier på artärnivå.

 310. Det är relevant i samband
  med hjärtinfarkter och stroke.

 311. Studien visar även att träning
  gynnar mindre blodkärl.

 312. Det är inte bara relevant
  för hudproblem hos diabetiker-

 313. -utan för alla vaskulära sjukdomar-

 314. -som ju har skadliga effekter
  för diabetiker, som vi alla vet.

 315. Intressant nog såg vi ingen förändring
  i insulinkänsligheten i gruppen.

 316. Motion... Förlåt, fel stapel.
  Här är före och efter träning.

 317. Man ser bara en liten ökning som inte
  skiljer sig från kontrollgruppen.

 318. Kanske är det så att
  när man drabbats av typ 2-diabetes-

 319. -så är det svårt att förbättra insulin-
  känsligheten med fysisk träning.

 320. Det sista jag ska ta upp
  är en liten studie-

 321. -gjord av Niki Hopkins
  för ett par år sen-

 322. -som tar upp frågan om hopplöshet
  på grund av genetiska faktorer-

 323. -som man inte kan göra nåt åt.

 324. Vi ville se om kärlfunktionen kunde
  modifieras. Vi studerade ärftlighet-

 325. -hos olika grupper av tvillingar:
  en- och tvåäggstvillingar.

 326. Den här bilden ska demonstrera
  konceptet bakom tvillingstudier.

 327. Det tog mig ett tag att förstå.

 328. Enäggstvillingar har ju samma dna
  till 100 procent.

 329. Tvåäggstvillingar till 50 procent.

 330. Om man mäter en variabel
  som är starkt genetiskt determinerad-

 331. -bör enäggstvillingarna vara
  nästan hundraprocentigt identiska.

 332. Hälften av det hos tvåäggstvillingarna.

 333. Ärftliga anlag har alltså
  de här proportionerna hos tvillingar.

 334. För icke-ärftliga anlag ser man
  ett liknande storleksförhållande-

 335. -vilket tyder på att miljöpåverkan
  spelar en större roll här.

 336. Vi rekryterade grupper
  av båda typerna av tvillingar.

 337. Deras träningsprogram var identiska.

 338. Båda tvillingarna tränade samtidigt
  och lika mycket.

 339. Vi mätte förändringarna
  i blodkärlens vidgningsförmåga.

 340. Det här är resultatet. Grupperna bestod
  bara av ett dussin tvillingar.

 341. Här ser vi korrelationen för enäggs-
  tvillingar, den är inte hundraprocentig.

 342. Här är korrelationen
  hos tvåäggstvillingar.

 343. Ärftlighetkoefficienten visar
  att förändringar i kärlfunktionen-

 344. -beroende på fysisk träning
  beror på ärftliga faktorer.

 345. Men den går att modifiera.

 346. Man kan alltså göra nåt åt saken.

 347. Vad har vi då lärt oss?
  Sista bilden...

 348. Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande
  en faktor att räkna med.

 349. Vi bör fokusera på aterotrombos
  och inte dess symptom.

 350. Förebyggande åtgärder är nyckeln till
  att bekämpa sjukdomen på lång sikt.

 351. Och dess utbredning.

 352. Det här kräver att den upptäcks tidigt.

 353. Vi är inte där än, kliniskt sett,
  men vi arbetar på det.

 354. Jag tror att bildbaserade metoder
  är framtidens medicin.

 355. Funktionella abnormaliteter
  föregår troligen strukturell förändring.

 356. Det första tecknet på dysfunktion
  hittas nog på den funktionella sidan.

 357. Högriskgrupperna löper större risk
  för ateroskleros än kontrollgrupperna.

 358. Barn i högriskgrupper
  gillar att motionera, vill jag påstå.

 359. Alla studier som gjorts
  de senaste tio åren visar-

 360. -att när man samlar barnen på ett gym-

 361. -så elimineras allt det som hindrar
  att de motionerar till vardags.

 362. De behöver inte skämmas
  för att alla de andra barnen är smalare.

 363. De tränar med barn som ser ut som de
  själva och de tränar med liv och lust.

 364. Närvaron har legat på över 90 %.

 365. Dessutom drar de med sig föräldrarna.

 366. Högriskbarn gillar att motionera
  om man skapar rätt förutsättningar.

 367. Högriskbarn är inte
  genetiskt dömda på förhand.

 368. Vaskulär fysiologi går att modifiera.

 369. Nedsatt vaskulär funktion
  och kanske även struktur-

 370. -kan förbättras om man
  vidtar åtgärder på ett tidigt stadium.

 371. Jag vill avsluta med
  att tacka Ylva för inbjudan-

 372. -och alla dem som jag har haft
  privilegiet att samarbeta med.

 373. Särskilt Louise Naylor och Niki Hopkins
  vid John Moores University.

 374. Tack så mycket.

 375. Tack för det fina föredraget, Danny.

 376. Frågor?

 377. Ja.

 378. Det blir nog en fråga
  jag inte kan svara på.

 379. Oroa dig inte för det. Jag är verksam
  vid VUMC i Amsterdam.

 380. Tack för ett fint föredrag.

 381. Om man kopplar
  den sista bilden till den första-

 382. -med statistik
  över olika typer av länder-

 383. -som visade
  hjärt-kärlsjukdomars vanlighet.

 384. Hur ska man få upp folk
  i låginkomstländer på löpbandet-

 385. -om det är det som är lösningen?

 386. Min andra fråga gäller finansieringen
  av såna här storskaliga åtgärder.

 387. Ska hälsovårdsmyndigheter
  och finansdepartement-

 388. -leverera ett löpband till våra hem?

 389. Hur ska det går till,
  sett ur ett folkhälsoperspektiv?

 390. Hur löd den första frågan?
  Jag missade det sista.

 391. Hur kopplar man statistiken
  på den första bilden...

 392. -Hur vanligt det är...?
  -...till en förbättrad folkhälsovård.

 393. Ja, det är kliniska fysiologiska
  experiment som kostar mycket pengar.

 394. Studiernas syfte är
  att lyfta fram principer-

 395. -men med rätt åtgärder
  kan man åstadkomma förändring.

 396. Men att applicera resultaten
  på folkhälsonivå är väldigt svårt.

 397. Jag tror att det mest kostnadseffektiva
  är att ge folk en knuff i rätt riktning.

 398. Vare sig de vill eller inte.

 399. Det är det som Billie Giles-Corti
  och Fiona Bull talar om-

 400. -nämligen att förändra miljön
  för att ändra folks beteenden...

 401. Det är det bästa svar jag har,
  även om det inte är så bra.

 402. Det finns ingen trollformel. Saker
  måste ske på olika politiska nivåer.

 403. Jag vet faktiskt lite om det här...
  Min dotter är 12 år gammal.

 404. Jag har en liten anekdot.
  - Hinner jag det?

 405. Min dotter älskar att spela fotboll
  och hon är väldigt aktiv.

 406. För två år sen
  fick hennes skola en ny rektor-

 407. -som bestämde att barnen
  skulle få laptops.

 408. På föräldramötet sa jag att jag
  oroades av all tid framför datorn.

 409. Det blev helt tyst i salen. Alla andra
  oroade sig för barnskydd och sånt.

 410. Men tiden framför datorn
  var inte problemet-

 411. -utan att laptopen
  - en Mac på ett par kg-

 412. -transporteras i en särskild väska.
  Hon har redan en ryggsäck.

 413. Första dagen efter att alla hade fått
  sin laptop körde jag till skolan...

 414. Just det, "körde"...

 415. Kön för att lämna av barnen
  var dubbelt så lång som vanligt.

 416. Jag undrade vad som hade hänt.

 417. Alla körde till skolan den dagen.

 418. Jag klev ur bilen efter att ha lämnat av
  Abby och gick in på skolgården-

 419. -för att hitta ett cykelställ...
  Där fanns inte en enda cykel.

 420. Alla möjliga händelser
  kan få oväntade konsekvenser.

 421. Abbys tid framför datorn
  kan jag begränsa-

 422. -men problemet var att hon slutade
  cykla till skolan. Inga barn gör det.

 423. Jag köpte en cykelkärra åt henne
  och nu cyklar vi några dagar i veckan.

 424. Det är såna oplanerade konsekvenser
  vi måste hantera.

 425. Förändringar i våra barns beteende.

 426. Det krävs en ny policy
  från myndigheternas sida-

 427. -och pengar för att förändra
  miljön våra barn lever i.

 428. Nu måste vi nog avsluta.
  Tack så mycket, Danny.

 429. Översättning: Andreas Palm Meister
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Fysisk ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Angiologi, Blodkärl, Cirkulationsorganen, Hjärt- och kärlsjukdomar, Hjärta, Kardiologi, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Läsande hjärnor kontra skärmhjärnor

Tzipi Horowits-Kraus, forskare vid Israeli Institute of Technology i Haifa och Children's Hospital Medical Center i Cincinnati, talar om sin forskning som visar att i princip all skärmtid snarare hämmar barns utveckling än hjälper barnen att bli smartare. Att sätta sitt barn framför tv:n eller telefonen före 2 års ålder är rent skadligt, menar hon. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?