Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?Dela
 1. Jag älskar när det börjar med applåder.
  Det är väldigt roligt att vara här.

 2. Jag föreläste om åldrande muskler-

 3. -för första gången på det första
  ECSS-mötet i Nice 1995 eller 1996.

 4. Jag har talat på många konferenser
  sen dess-

 5. -men efter tjugo år har jag äntligen
  uppgraderats till en storföreläsning.

 6. Tack, Jens.

 7. Titeln på min föreläsning är "Den äldre
  muskeln - åldring eller oanvänd?"

 8. Det jag vill göra
  är att utmana vårt sätt att tänka-

 9. -kring vad "åldrande" betyder.

 10. Främst när det gäller muskler,
  men även på ett allmänt plan.

 11. Bengt Saltin
  betydde förstås mycket för min karriär.

 12. Jag arbetade med honom
  på Karolinska.

 13. När jag kom till Karolinska som mycket
  entusiastisk, nyutexaminerad doktor-

 14. -sa jag till Bengt, år 1989,
  att den här artikeln-

 15. -var en av de första artiklar
  jag hade läst om åldrande muskler.

 16. Han hade skrivit den
  med Gunnar Grimby.

 17. Han tittade på den här kopian. Det
  fanns ju inga pdf:er att ladda ner då.

 18. Man beställde artiklar på biblioteket.

 19. Han sa: "Står det 21?" Jag svarade:
  "Det var den 21:a artikeln jag läste."

 20. Han sa:
  "Varför var det inte den första?"

 21. Jag ska väva in
  lite av Bengts forskning här.

 22. Hans bidrag till den integrativa
  fysiologin var enormt, som vi alla vet.

 23. Men han bedrev även viktig forskning
  om muskelfysiologi.

 24. Om vi tar en typisk livskurva
  och ritar in en fysiologisk funktion...

 25. Här har jag ritat in muskelstyrka.

 26. Jag ska bara få min pekare att fungera.
  Ursäkta.

 27. Här har vi muskelstyrka på y-axeln
  och ålder på x-axeln.

 28. Vi ser hur vi föds och växer upp, och
  når en höjdpunkt nån gång som vuxna.

 29. Sen antar vi att vi blir sämre
  med åldern-

 30. -i det här fallet
  med avseende på muskelstyrka.

 31. Den gula linjen markerar en gräns
  för möjligheten till självständighet.

 32. I det här fallet står den
  för den muskelstyrka-

 33. -som krävs
  för att utföra en uppgift på egen hand.

 34. Antagandet är att man till slut
  hamnar under gränsen när man åldras.

 35. En av de saker jag vill förmedla i dag-

 36. -är att vi inte alltid
  ska anta att förändringen är linjär.

 37. Vi gillar att rita raka linjer, men
  anta inte att sambandet är linjärt.

 38. En annan sak är att en allt större del
  av befolkningen är gammal och svag-

 39. -och ligger nära gränsen.
  Om de då bryter höften-

 40. -kan de snabbt hamna under gränsen.

 41. Höftfrakturer
  är ett enormt problem för vården-

 42. -eftersom så många bryter höften
  och sen aldrig kan lämna sjukhuset.

 43. När det gäller greppstyrka-

 44. -är det svårt att förstå hur det kan
  förutsäga så mycket som det gör.

 45. Bland annat dödlighet. Här är några
  grafer över kumulativ dödlighet.

 46. De personer
  som har minst greppstyrka-

 47. -har en högre dödlighet
  än de som är starkast.

 48. Det gäller även bland yngre.

 49. Den viktigaste orsaken
  till att vi förlorar muskelstyrka-

 50. -är förlusten av muskelmassa.
  Här har vi fina MR-bilder-

 51. -som visar låret hos en frisk ung kvinna
  och en frisk 85-årig kvinna.

 52. Frisk, men inaktiv. Det vill jag betona.

 53. Det gråa området är muskelmassa,
  och i mitten ser vi benet.

 54. Det vita är underhudsfett.

 55. Det är faktiskt ingen större skillnad
  mellan dem när man mäter omkretsen.

 56. Först när man tittar inuti
  ser man den äldre muskulaturen.

 57. Här är det dels mer underhudsfett,
  dels mindre kontraktil vävnad-

 58. -och mer inlagrat fett. Både
  massan och kvaliteten har minskat.

 59. Om vi gör en muskelbiopsi
  med bindvävsfärgning-

 60. -och tittar på de enskilda
  muskelcellerna-

 61. -ser vi fina, jämna muskelceller
  som är välordnade och så vidare.

 62. Men gör vi en biopsi på en inaktiv
  83-åring, får vi en sån här bild.

 63. Här är inte allt så jämnt och välordnat-

 64. -och vi ser att muskelvävnaden
  har infiltrerats av bindväv och fett.

 65. På det hela taget
  har kvaliteten minskat.

 66. Hur påverkar det funktionen? Om vi
  tittar på kraft-hastighetssambandet-

 67. -så ser vi att när vi blir äldre,
  går vi från blått till rött.

 68. Det här är den maximala kraften
  vid isometrisk, eller statisk, träning.

 69. En fysiologisk definition av styrka.

 70. Den är direkt proportionell
  mot muskelns tvärsnittsyta.

 71. Blir muskeln mindre,
  går den här punkten ner.

 72. Därför kan vi se
  att styrkan minskar när vi blir äldre.

 73. Vi antar ofta
  att förlusten av muskelmassa-

 74. -bara handlar
  om muskelns mekaniska egenskaper.

 75. Men musklerna har förstås
  en mängd andra uppgifter i kroppen.

 76. De bidrar till att reglera metabolismen.

 77. De fungerar som ett skyddande lager,
  vilket är viktigt hos gamla.

 78. Man har alltså mindre muskelmassa
  som skyddar en-

 79. -när man trillar,
  samtidigt som benen är skörare.

 80. Och muskler påverkar hjärtfunktionen.
  En mängd saker påverkas-

 81. -när musklerna åldras.
  Och om vi tittar på VO2 max...

 82. Ofta måste jag förklara
  "maximal syreupptagningsförmåga"-

 83. -men det hoppar jag över här. VO2
  max normaliseras till kroppsmassa.

 84. Det här är data från Fleg och Lakatta,
  1988. De studerade kvinnor och män-

 85. -och tittade på försämringen
  under 40 år, från 30 till 70 års ålder.

 86. De uppmätte en minskning
  på 30 procent. Lite mer för män.

 87. Men sen gjorde de
  en annan typ av analys-

 88. -och tittade på kreatininmängden,
  som är beroende av muskelmassan.

 89. Ni ser vilken effekt det fick.

 90. Nu ser vi att den minskning av VO2
  max som beror på åldern är mindre.

 91. Förlusten av muskelmassa bidrar
  kraftigt till VO2 max-minskningen.

 92. Jag återkommer till VO2 max.

 93. Varför förlorar vi då muskelmassa?

 94. Vi går in mer på det i en annan före-
  läsning, så jag ska bara sammanfatta.

 95. Enligt endokrinologerna beror det på
  en minskad mängd anabola hormoner.

 96. Mindre tillväxthormon,
  IGF-1 och testosteron.

 97. Vi får en metabolisk störning.
  Reaktiva syreföreningar skadar DNA:t.

 98. Inflammationer orsakar åldrande.
  Vi har t.ex. högre nivåer av TNF-alfa-

 99. -som bidrar till muskelförlust.
  Vid Nottinghams universitet-

 100. -har man visat
  att vi har ett "anabolt motstånd".

 101. Musklerna blir alltså mindre känsliga
  för stimuli som mat och motion-

 102. -när det gäller proteinsyntes. Och på
  senare tid har vi intresserat oss för-

 103. -hur musklernas stamceller,
  satellitcellerna, påverkas med åldern.

 104. Vi skulle kunna gå in på djupet
  på alla dessa saker.

 105. Men vad betyder minskningen rent
  anatomiskt? Två eller tre saker händer.

 106. Muskelfibrerna blir färre, eller så blir
  de mindre - eller så händer både och.

 107. Nåt av det måste ha hänt. Här har vi
  några år gammal data från Jan Lexell.

 108. De tittade på ett tvärsnitt
  av hela vastus lateralis-muskeln-

 109. -och räknade antalet fibrer. De såg
  ett samband mellan de två sakerna.

 110. Elektrofysiologiska undersökningar
  visade-

 111. -att vi förlorar motoriska enheter.

 112. Varje enhet består av en nerv och
  de muskelfibrer som nerven innerverar.

 113. Dessutom finns det en mängd belägg,
  vilket sammanfattas här-

 114. -för att muskelfibrer av typ II...

 115. Här ser ni skillnaden i kraft
  mellan typ I och typ II.

 116. Fibrer av typ II
  tycks atrofiera selektivt-

 117. -medan typ I
  inte verkar förändras så mycket.

 118. Om vi tittar
  på en "typisk" äldre muskel-

 119. -så ser vi fibrer av typ II som är
  mindre, och fibrer som är blandade.

 120. De går alltså inte att bara
  kategorisera som typ I eller II.

 121. Vi ser fibrer som den här, hämtad
  från en artikel av Saltin och Klitgaard.

 122. Den har två olika myosin,
  ett snabbt och ett långsamt-

 123. -i samma fiber.

 124. Vi ser tecken på att de
  motoriska enheterna omformas-

 125. -och som jag redan har sagt
  ser vi en ökad mängd fett och bindväv.

 126. Men om vi
  tittar på förlusten av muskelkraft-

 127. -så finns det starka belägg för att den
  är större än förlusten av muskelmassa.

 128. Vi ser att en större förlust
  av muskelkraft-

 129. -hänger ihop
  med förlusten av muskelmassa.

 130. Dessa studier är svåra att göra in vivo,
  men ett sätt att komma runt det-

 131. -är att studera enskilda muskelfibrer
  in vitro.

 132. Det kan man göra genom biopsier-

 133. -där man mäter enskilda celler
  med såna här metoder.

 134. Här har vi
  en liten isokinetisk dynamometer.

 135. Vi kan mäta enskilda muskelfibrer
  och aktivera dem kemiskt in vitro.

 136. Bengt Saltin arbetade även med
  Giuseppe D'Antona i Bottinellis grupp.

 137. De studerade fibrer av typ I och typ IIa
  hos yngre och äldre personer.

 138. Här ser vi kraft per ytenhet
  i de två grupperna.

 139. Typ II är lite starkare, men det finns
  ingen skillnad mellan grupperna.

 140. Men vilka var de här människorna?

 141. De var mycket aktiva, vältränade
  äldre individer på över 70 år.

 142. När de studerade
  andra grupper av äldre-

 143. -från relativt inaktiva
  till fullständigt inaktiva-

 144. -så fann de en minskning i kraft
  som var beroende av musklerna.

 145. Om det enbart berodde på åldrande
  skulle vi se det i alla grupperna.

 146. Men vi ser inte det här fenomenet
  i den mycket aktiva gruppen.

 147. Så då kan det ju inte bero på åldrande.

 148. Vi måste alltså fråga oss
  vem vi studerar.

 149. Om ni är från England minns ni kanske
  den här personen: Jim Royle.

 150. Han sitter oftast i en fåtölj-

 151. -och dricker Guinness, äter,
  tittar på tv och kritiserar sin fru.

 152. Är det utifrån den här typen av individ
  som vi ska studera åldrandet?

 153. Jag anser inte det.

 154. I andra änden av skalan
  har vi allt fler såna här individer.

 155. De är fortfarande mycket aktiva,
  och i vissa fall tävlar de i idrott.

 156. Tyvärr dras de flesta studier
  åt det här hållet.

 157. Men inaktivitet är dåligt för hälsan
  i alla åldrar-

 158. -och det snedvrider våra studier.

 159. Vi vill ju förstå själva åldrandet-

 160. -och inte vad som händer
  i en genomsnittlig äldre person.

 161. Många studier
  borde ha en hälsovarning.

 162. Jag var nyligen på en konferens
  i Cambridge om åldrandets biologi.

 163. Den här typen av frågor diskuterades.

 164. Vilken modell, eller vem,
  ska vi studera?

 165. Gerontologerna använder modeller
  som bananflugor och rundmaskar.

 166. Då kan de studera hela livscykeln-

 167. -och genomföra
  fina genetiska experiment.

 168. Relevansen för människan
  är diskutabel.

 169. Men möss, då? Det är vanligt
  att studera åldrandet hos möss.

 170. Men de har samma problem. Om man
  studerar en mus i bur under två år-

 171. -så tvingas den i de flesta fall
  till inaktivitet.

 172. Om man sätter in
  ett enkelt hjul i buren-

 173. -springer den sex kilometer per natt.
  Det är naturlig aktivitet för den.

 174. Mänskliga modeller, då?
  Vi kan studera muskelceller.

 175. Det här är myoblaster från en biopsi.

 176. Progeria
  ger en annan modell för åldrande.

 177. Vi har intensivvård och rymdresor.

 178. Allt detta har betraktats
  som modeller för påskyndat åldrande.

 179. Vi tittar på några stycken.

 180. Låt oss alltså få celler att åldras.
  Vi kan framkalla senescens i dem-

 181. -genom att låta dem
  delas i en petriskål.

 182. Då får man andra fenotyper,
  och kan framkalla sånt här.

 183. Här är en ökning av DNA-skador
  som påvisas av gamma-H2AX-

 184. -som är en markör
  för dubbelsträngsbrott.

 185. Men det är inte åldrande. Äldre
  människors muskler ser inte ut så här.

 186. Vi studerar alltså
  ganska konstlade modeller.

 187. Här är en studie från 2012, bara för att
  visa hur robusta satellitcellerna är.

 188. Det här provet togs
  från en 96-årig död person-

 189. -som dött 17 dagar tidigare. Och från
  muskeln som hade varit död så länge...

 190. ...kunde det växa fram fungerande
  muskelceller. Fantastiskt.

 191. Vi har alltså väldigt kraftfulla
  stamceller i våra muskler.

 192. Intensivvård, då? Där förlorar man
  muskelmassa enormt snabbt.

 193. Det här är muskelbiopsier från första
  och sjunde dagen i intensivvård.

 194. Ni ser kvalitetsminskningen.
  Om man undersöker med ultraljud-

 195. -kan man se
  att de som är mycket kritiskt sjuka-

 196. -förlorar tjugo procent
  av muskelmassan på en vecka.

 197. Men är det åldrande?
  Det är i alla fall försvagning.

 198. Och så rymdresor.
  Det här är från Marco Naricis studie.

 199. Mikrogravitation
  är en modell för åldrande.

 200. När man reser ut i rymden
  atrofierar musklerna.

 201. Vi har modeller som orörlighet, viloläge
  o.s.v. Här ser vi olika resultat.

 202. På ett sätt är det åldrande,
  men på ett annat sätt är det inte det.

 203. Vad är då det nya och revolutionerande
  i allt det här? Hippokrates sa:

 204. "Det som används utvecklas.
  Det som inte används förtvinar."

 205. "Om kroppen inte får tillräckligt
  med motion och mat, insjuknar den."

 206. Barcroft, en berömd fysiolog, sa:

 207. "Rörelse är inte bara ett alternativt
  tillstånd, utan en grundförutsättning."

 208. Ni håller nog med, men på medicinska
  konferenser kan folk vara oförstående.

 209. "Vi har anpassats för ett visst mått
  av fysisk aktivitet." Frank Booth.

 210. Att vara fysiskt aktiv och äta nyttigt
  är grunden till hälsa genom hela livet.

 211. Vem ska vi då studera? Jag
  ska tala helt kort om vår nya studie.

 212. Vi tog en grupp äldre personer
  i åldern 55-79 år-

 213. -som var amatörcyklister.

 214. De var inga elitidrottare,
  bara cykelentusiaster.

 215. Vår hypotes var att hos dessa individer,
  som är mycket aktiva och äter nyttigt-

 216. -skulle alla förändringar över tid
  bero på åldrande-

 217. -i stället för en kombination
  av åldrande och inaktivitet.

 218. Vi tog in dem på labbet i några dagar
  och mätte en hel massa saker.

 219. Självklart mätte vi VO2 max.

 220. Detta är inte unikt. Det finns många
  studier på VO2 max hos idrottare.

 221. Vi ser en korrelation, men det finns
  ett problem i de här spridda punkterna.

 222. Vad kan man egentligen mäta
  för att avgöra ålder i ett laboratorium?

 223. För att vara rättvisa normaliserar vi
  kroppsvikt hos kvinnor och män.

 224. Om vi även normaliserar för
  fettmängden försvinner könsskillnaden.

 225. Då blir de som har bäst resultat
  kvinnor.

 226. Men huvudfrågan är hur vi analyserar
  våra data. Vad säger de om åldrande?

 227. Vi kan titta på ett intervall, t.ex.
  55-60 milliliter per kilo och minut-

 228. -och omarbeta våra data,
  så att åldern hamnar på den här axeln-

 229. -och funktionen är här.

 230. Vi har samma data, men vi
  framhäver det som redan finns här.

 231. De som placerar sig
  i det här intervallet-

 232. -kan vara allt från 55 till 75 år gamla.
  Det är tjugo års skillnad.

 233. Vad betyder det för vår kunskap
  om åldrande? Jag vet inte än.

 234. Vi kan titta på den så kallade
  "anaeroba tröskeln"-

 235. -och jämföra med data
  från den här artikeln.

 236. Det här används på vissa sjukhus för
  att avgöra om patienter ska opereras.

 237. Om tröskeln
  är tio milliliter per kilo och minut-

 238. -får man ett sätt att beräkna risken
  för komplikationer efter operationen.

 239. Om vi extrapolerar våra data
  till 100 års ålder-

 240. -är cyklisternas värde
  ändå dubbelt så högt.

 241. Då får ni en bild
  av hur mycket bättre form de är i-

 242. -jämfört med många andra.

 243. Två exempel
  när det gäller muskelfunktion:

 244. Här mäts arbete på en ergometercykel-

 245. -och genom maximal
  isometrisk knäextension.

 246. Alla grafer är fulla av spridda punkter.

 247. Vi ser ingen tydlig korrelation
  till ålder, ens i en heterogen grupp.

 248. Vi har gjort det lite svårt för oss.
  Normalt ökas korrelationen-

 249. -av att det finns högpresterande yngre
  och svaga äldre.

 250. Och så
  får man en problematisk klick i mitten-

 251. -och sambandet blir rätt otydligt.

 252. Musklerna, då? Tänk på bilden
  jag visade i början.

 253. Det här är en annan typ av bild.
  Den visar fibrer, fett och bindväv.

 254. Dessa muskelbiopsier går inte att skilja
  från de prover vi tar från yngre.

 255. Om det var en fråga om åldrande
  skulle vi se det hos de här individerna.

 256. Det syns inget på typ II-fibrerna.

 257. Hos de här individerna bibehölls alltså
  storleken på muskelfibrerna av typ II.

 258. Det andra vi pratade om
  var förlusten av motoriska enheter.

 259. Det här är inte vår studie, men det
  är data från mycket aktiva löpare.

 260. Här har man inte
  utgått från histologi eller så-

 261. -utan en form av elektromyografi.

 262. Här jämför man unga och gamla,
  men hos löparna är det ingen skillnad.

 263. Motion skyddar alltså mot förändringar
  som hör samman med åldrande.

 264. Eller, om nu det normala för oss
  är att vara aktiva-

 265. -så är det här verkligt åldrande, medan
  det här är åldrande plus inaktivitet.

 266. Bengts forskning var viktig. Studien
  som han och Henrik Klitgaard gjorde-

 267. -visade på skillnaden mellan individer.

 268. Här jämförs unga personer
  med vältränade äldre individer-

 269. -och muskelfibrernas storlek mäts.

 270. Det här är typ II-fibrerna
  hos dem som har tränat styrketräning-

 271. -och är 70 år gamla.

 272. Den här studien är några år gammal.

 273. I en seniortävling i tyngdlyftning-

 274. -lyfte deltagarna så här mycket
  i de olika momenten.

 275. Vikterna blir lättare med högre ålder.
  Prestationsförmågan minskar, så klart.

 276. Men 55 kilo på raka armar
  vid 87 års ålder är väldigt imponerande.

 277. Etikkommittéerna låter en förstås inte
  göra såna studier på inaktiva personer-

 278. -så man får göra nåt annat,
  t.ex. ett sånt här test.

 279. Återigen, många spridda punkter.

 280. Men vi har kraft här och ålder här.

 281. Det här är tyngdlyftarna, det här är
  inaktiva men i övrigt friska personer.

 282. Om man vill generera 300 W kan man
  göra det som 80-årig tyngdlyftare.

 283. För de inaktiva gäller 55 års ålder.
  Vi talar alltså om en skillnad på 25 år.

 284. En funktionell fördel,
  även om båda åldras.

 285. Vi går tillbaka till den här bilden
  och en text som Bengt och jag skrev.

 286. Vi modifierade grafen och visade vad
  som händer när inaktiva börjar träna.

 287. De förflyttas till en bättre kurva.

 288. Åldrandet stoppas inte, utan de hamnar
  där de borde vara. Som ni kan se-

 289. -rör de sig bort
  från självständighetsgränsen-

 290. -och får fler självständiga år.
  De aktiva åldras på ett optimalt sätt.

 291. De åldras på det sätt
  som de bör åldras.

 292. För att sammanfatta:

 293. Att åldras som inaktiv leder till
  förlust av muskelmassa och funktion.

 294. Muskelvävnaden är enormt känslig
  för mekaniska och metabola signaler-

 295. -d.v.s. motion.
  Därför är det mycket svårt-

 296. -att särskilja
  effekterna av själva åldrandet-

 297. -det grundläggande åldrandet, från
  åldrandet i kombination med inaktivitet.

 298. Vi tror att vältränade fungerar
  som modell för naturligt åldrande.

 299. De har definitivt bättre
  muskelfysiologi - och mycket annat.

 300. De har en fint bibehållen morfologi och
  funktion, som vi inte ser hos inaktiva.

 301. Jag vill avsluta med ett citat
  av George Bernard Shaw.

 302. "Vi slutar inte leka när vi blir gamla.
  Vi blir gamla när vi slutar leka."

 303. Med det vill jag säga tack till alla som
  har samarbetat med mig genom åren-

 304. -och till Bengt, som var en stor
  inspiration för mig när jag var ung.

 305. Tack.

 306. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil
Ämnesord:
Geriatrik, Gerontologi, Medicin, Motion, Muskler, Åldrandet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.