Titta

UR Samtiden - Motion under mikroskop

UR Samtiden - Motion under mikroskop

Om UR Samtiden - Motion under mikroskop

Föreläsningar och samtal från European sports science conference Malmö 2015. Konferensen hölls 24-27 juni i Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Till första programmet

UR Samtiden - Motion under mikroskop : Att träna elitlöpareDela
 1. Tack för introduktionen
  och möjligheten att få tala här i dag.

 2. Jag har framför allt en bakgrund
  inom långdistanslöpning.

 3. Jag har i många år varit rådgivare
  åt det brittiska friidrottsförbundet-

 4. -och jobbar även med
  det engelska sportinstitutet.

 5. Jag ska visa en förenklad version
  av bilden som Jens hade i början-

 6. -över olika faktorer-

 7. -som begränsar prestationen
  ur ett fysiologiskt perspektiv.

 8. Han hade med annat, men
  jag har gjort det så lätt som möjligt.

 9. Det här är vad som fysiologiskt avgör
  hur man presterar vid löpning.

 10. Löpning är rätt enkelt,
  och den löpare som kan hålla-

 11. -högst snitthastighet över
  hela distansen kommer att vinna.

 12. Och på medel- och långdistans
  beror det på stor del på-

 13. -vilken syreupptagningsförmåga, VO2,
  man kan hålla.

 14. Det kan ju inte vara högre
  än den maximala förmågan-

 15. -och det är orsaken till
  att VO2-max är intressant.

 16. Det här olika laktataspekterna-

 17. -är viktiga för att avgöra hur nära max
  man kan ligga på olika distanser-

 18. -och under kortare distanser är
  den anaeroba faktorn också viktig.

 19. Jag hade även
  kunnat ha med VO2-kinetik-

 20. -men jag fokuserar på längre löpning.

 21. Kanske kan vi ta det
  under frågestunden.

 22. Löpekonomi, laktattröskel,
  VO2-max och anaerob förmåga-

 23. -är viktiga
  i allt från 800 m upp till maraton.

 24. Här ser vi att de olika faktorerna
  är olika viktiga beroende på distans.

 25. Om man springer 800 m
  är den anaeroba faktorn viktig-

 26. -liksom VO2-max.

 27. Men när distansen blir längre
  och man inte kan ligga på max-

 28. -blir det viktigare med löpekonomi-

 29. -och på vilken nivå syreupptagningen
  ligger sett över hela loppet.

 30. När vi pratar om VO2-max-

 31. -och hur fort
  ATP kan återskapas aerobt-

 32. -vet vi att sambandet är starkt med
  uthålligheten i heterogena grupper.

 33. Elitlöpare brukar ha
  höga VO2-maxvärden.

 34. Bland männen ligger eliten minst på
  70 ml/kg/min och kvinnor på 60.

 35. Men det är inte ovanligt att se
  värden på låga 80 bland männen-

 36. -och låga 70 bland kvinnorna.

 37. Det här är en gammal bild
  från den berömde Bengt Saltin.

 38. Här ser vi de bästa över
  ett tremilslopp-

 39. -och de som har bäst VO2-max
  har bäst tider.

 40. Men det gör inte VO2-max
  till den enda faktorn-

 41. -för de här tre individerna
  har snarlika VO2-max-

 42. -på 76 eller 77
  men presterar ändå olika väl.

 43. Så det finns uppenbarligen annat
  som spelar roll med.

 44. När VO2-maxen skiljer sig mycket
  kommer de längst fram-

 45. -vara de med högst aerob kapacitet.

 46. Om man har ökat
  sitt VO2-max med träning-

 47. -så kommer man med samma
  intensitet få en högre snitthastighet.

 48. Det sker även vid annan intensitet.

 49. Det kan vara svårt
  att höja sitt VO2-max-

 50. -om man redan har höga värden
  efter år av träning.

 51. Det är inget vi kan fokusera på
  hos en vältränad distanslöpare.

 52. Vi kan inte ignorera det heller, men det
  kanske handlar om att bevara nivån.

 53. Hur förbättrar man då maxet
  om man tränar elitlöpare?

 54. Vi kan titta på Ficks princip där VO2 är
  en produkt av maxhjärtminutvolymen-

 55. -och
  den arteriovenösa syrgasdifferensen.

 56. Man kan anta att VO2-max har mer att
  göra med syretillförsel än -användning-

 57. -även om elitlöparna
  har högre mitokondrievolymer.

 58. Men många tror att det här är
  kopplat till maxhjärtminutvolymen.

 59. Om vi vill träna nära den maxvolymen
  och stimulera systemet-

 60. -är det nog viktigt att ibland träna
  nära maximal hjärtfrekvens.

 61. Ett träningspass
  som de flesta långdistanslöpare kör-

 62. -en gång varje eller varannan vecka-

 63. -är fem gånger tusen meter nära max,
  med ett par minuters återhämtning.

 64. Men det finns andra sätt
  att stimulera VO2-max på.

 65. Man kan jobba kort men intensivt
  och ha korta pauser.

 66. Om man repeterar det kan man nå
  och upprätthålla sitt VO2-max.

 67. Löpekonomi är en väldigt viktig aspekt
  av distanslöpning.

 68. För vi ser stor skillnad i syrekostnad
  vid submaximal motion-

 69. -vilken man inte ser inom t.ex. cykling.

 70. Syrekostnaden för submaximala
  hastigheter kan mätas i ml/kg/min-

 71. -eller ml/kg per sprungen kilometer.

 72. Det skiljer sig enormt
  mellan individer även på elitnivå.

 73. Vi tror att löpekonomin påverkas av
  morfometriska, fysiologiska-

 74. -biomekaniska och tekniska faktorer.

 75. Den brukar vara bättre hos lång-
  distansare än hos medeldistansare-

 76. -men vi vet inte om det är genetik som
  har puttat löparna i en viss riktning-

 77. -eller om det beror på att träningen
  skiljer sig åt mellan distanserna.

 78. Det här visar hur stor skillnad
  det kan vara på syrekostnaden.

 79. Det här är data
  som är runt tjugo år gammal.

 80. Det här är tio olika motionärer.

 81. Här ser vi deras VO2
  när de springer i 16 km/h.

 82. Det är en vanlig hastighet
  för den här nivån.

 83. Löparen med bäst ekonomi
  använder 47 ml/kg/min.

 84. Den med sämst ekonomi ligger på
  runt 10 ml mer, alltså 57.

 85. De springer exakt lika fort-

 86. -men ändå skiljer det
  20 procent i syrekostnad.

 87. Det här är väldigt viktigt
  inom distanslöpning.

 88. Vi har Conley och Krahenbuhls
  studie från 1980.

 89. De korrelerade resultatet på 10 000 m
  med löpekonomin.

 90. Och de löpare som använder
  mindre syre för en viss hastighet-

 91. -avverkar distansen snabbare
  än de som använder mest syre.

 92. Här ser vi ett tydligt förhållande.

 93. Så vi har ett högt VO2
  när man presterar på max-

 94. -jämfört med lågt VO2
  vid submaximal motion.

 95. Vi ser här två individer
  med samma VO2-max-

 96. -vilket är 70 ml/kg/min.

 97. De två löparna har olika löpekonomi.

 98. Den blåa löparen
  har bättre löpekonomi än den röda.

 99. Så vid 16 km/h använder de
  50 respektive 55 ml/kg/min.

 100. Om vi extrapolerar förhållandet upp till
  100 procent av VO2-max-

 101. -kan den ekonomiskare löparen
  springa i högre hastighet.

 102. Här är longitudinella data på
  långdistanslöparen Paula Radcliffe.

 103. Hon har världsrekordet på maraton
  med 2.15.25.

 104. Jag har jobbat med henne i många år.

 105. Vi publicerade en studie 1998
  och en uppföljare 2005-

 106. -över löpekonomin sett över flera år.

 107. Jag började jobba med Paula 1992,
  när hon var arton.

 108. Det här går till 2003,
  men jag har senare data.

 109. Det här visar hur syrekostnaden
  sjunker vid submaximal motion.

 110. Allt eftersom förbättrades alltså
  hennes löpekonomi.

 111. Genomsnittsvärdet för löpekonomi
  är runt 200 ml/kg/km.

 112. När vi började testa henne
  var hon väldigt nära genomsnittsvärdet.

 113. Några år senare
  har ekonomin förbättrats-

 114. -och 2005 använde hon bara
  165 ml/kg/km.

 115. Hennes löpekonomi har alltså
  förbättrats med 20 procent.

 116. Vad berodde då förbättringen på?
  Paula mognade, hade sprungit mer-

 117. -började med höjdträning
  och styrketränade mer.

 118. En kombination av allt det här kan ligga
  bakom den förbättrade ekonomin.

 119. Vi tror att löpekonomin
  har att göra med faktorerna här.

 120. Men vilken träning
  som förbättrar ekonomin vet vi inte.

 121. Även om vi vet att löpekonomin
  är viktig för prestationen-

 122. -så vet vi inte riktigt
  hur man på bästa sätt förbättrar den.

 123. Kanske krävs en hög volym
  uthållighetsträning under många år.

 124. Det kanske tvingar systemet
  att förändra sin biomekanik-

 125. -och sina fiberrekryteringsstrategier.

 126. Men högvolymsträning under många år
  verkar vara viktigt.

 127. Höghöjdsträning och viss styrketräning
  kan kanske också förbättra ekonomin.

 128. Den här studien av Paavolainen
  publicerades 1999.

 129. Här ersatte man en del av uthållighets-
  träningen med explosiv styrketräning.

 130. Och det gjorde man under nio veckor.

 131. C är kontrollgruppen
  och E försöksgruppen.

 132. Och man ser hur
  träningsproportionerna ändrats.

 133. Det gråa är uthållighetsträningen.

 134. En del av den ersattes med
  högintensiv explosiv styrketräning.

 135. Och det man fann... Här har vi
  submaximal VO2, alltså löpekonomi.

 136. I kontrollgruppen
  ser vi ingen skillnad under perioden.

 137. I försöksgruppen ersatte man alltså
  en del med explosiv styrketräning-

 138. -och här ser man
  att löpekonomin har förbättrats.

 139. Men ger bättre löpekonomi
  bättre prestationer?

 140. Det gjorde den. Man lät
  individerna springa fem kilometer-

 141. -och efter nio veckor var
  kontrollgruppen lite sämre än först-

 142. -medan försöksgruppen förbättrade sig
  dramatiskt över fem km.

 143. Det här påminner om vad Jens sa-

 144. -om att vi ibland måste tänka till-

 145. -och hitta nya sätt
  att förbättra våra prestationer på.

 146. Det här är vad Paavolainens grupp
  misstänkte kunde vara viktigt.

 147. Här ser vi hur uthållighetsträning kan
  påverka de fysiologiska faktorerna-

 148. -och här ser vi vad
  styrke- och sprintträningen påverkar:

 149. Aerob och anaerob effekt och kapacitet
  och neuromuskulära faktorer.

 150. Viktigt är även hur nära VO2-max
  man kan ligga under längre tid-

 151. -och vi ser hur blodlaktatkurvan för-
  skjuts högerut av uthållighetsträning.

 152. Vi ser en tröskel där laktatet
  når över startvärdet.

 153. Med träning
  kan vi få det att gå fortare-

 154. -och man kan se en brytpunkt här-

 155. -där laktatet efter att ha ökat långsamt
  skjuter i höjden här.

 156. Det hänger ihop med MLSS, vilken
  laktatnivå man orkar jobba på.

 157. Återigen ser vi hur
  laktatackumuleringen begränsas-

 158. -om vi kör en period
  med uthållighetsträning.

 159. Hur förbättrar man då
  blodlaktatkurvan?

 160. Ingen vet säkert, och kanske kan vi
  diskutera det under frågestunden.

 161. Blodkoncentrationen beror på hur man
  producerar och gör sig av med laktat.

 162. Kvalitetsträning krävs nog för att öka
  mitokondrietätheten i musklerna-

 163. -och jag såg på Twitter att det hölls
  ett föredrag i morse på ämnet.

 164. Mitokondrievolymen
  verkar vara särskilt känslig-

 165. -för höga volymer
  av relativt lågintensiv träning.

 166. Det var David Bishop, men
  tyvärr missade jag hans föredrag.

 167. Det löpare men inte tvunget alla andra
  idrottare gör, är att tempoträna.

 168. Man springer nära tävlingstempot
  i långa perioder.

 169. Det här kan vara tvunget för att...
  Det är ett specifikt träningsstimulus-

 170. -och kan tvinga muskeln
  att använda mekanismer-

 171. -som gör att det produceras mindre
  eller görs av med mer laktat.

 172. Med löpare är det viktigt att justera
  intensiteten på uthållighetsträningen-

 173. -för att optimera träningens effekt.

 174. Som andra har sagt är mycket av
  träningen inom uthållighetssporter-

 175. -höga volymer av träning som är
  relativt lågintensiv men kontinuerlig.

 176. Men hastigheten
  är ändå viktig för träningen.

 177. Om man är för långsam
  ger träningen inte effekt-

 178. -och om man är för snabb
  riskerar man överträning.

 179. Balansen är ett område
  där fysiologen och tränaren-

 180. -kan samarbeta nära för att skapa
  ett perfekt träningsprogram.

 181. Hur kan ett program då se ut?

 182. Man har lätt löpning, jämnt tempo,
  tävlingstempoträning och intervallpass.

 183. Peter nämnde att intervallpassen kan
  vara maximala eller supramaximala-

 184. -och det finns
  en mängd kombinationer-

 185. -vad gäller repetition, längd,
  antal, återhämtning och intensitet.

 186. Mängden och proportionerna
  beror som Jens sa på-

 187. -individens ålder och nivå
  och vad man tränar för.

 188. Om man är otränad förbättrar nästan
  all träningsökning det mesta här.

 189. Att hitta vad som förbättrar
  elitidrottare är lite svårare-

 190. -för man måste förändra deras träning.

 191. Men om man lyckas kan man kanske
  ta reda på vad som begränsar dem.

 192. Här ser vi hur träning ska gå till
  i stort, men justeringar kan göras.

 193. Alla tre föredrag i eftermiddag har
  understrukit anpassningsbehovet.

 194. Men man får inte heller minska
  volym eller intensitet för mycket.

 195. Det här är ett klipp på Paula
  när hon testas i labbet.

 196. Det här var tio dagar innan hon slog
  sitt världsrekord i maraton.

 197. Det är ett bra klipp,
  för hon springer i ungefär 20 km/h.

 198. Hon väger 55 kg,
  och här springer hon i tävlingstempo.

 199. I labbet kan man se hur länge
  hon klarar av den hastigheten.

 200. Det här är Paulas blodlaktatdata
  och hjärtfrekvens-

 201. -vid ett test på löpband
  som vi utförde innan...

 202. Vi har gjort det länge,
  men det här är data-

 203. -från precis innan
  hon satte sitt världsrekord.

 204. Hon sprang i tre minuter
  på varje hastighet:

 205. 15, 16, 17, 17,5 km/h, och så vidare.

 206. Och hennes laktattröskel, där laktatet
  går över startvärdet på 1 millimolar-

 207. -var 18,5 km/h,
  alltså nära en mile på fem minuter.

 208. Under det riktiga loppet
  sprang hon runt 2 millimolar...

 209. ...för om man beräknar
  hastigheten som skulle...

 210. ...förlåt, tiden som hon skulle fått...

 211. ...om hon kunde springa på tröskeln
  är den 2 timmar och 17 minuter.

 212. Hon fick 2.15,
  och sprang alltså lite fortare.

 213. Att springa så här fort utan att ens
  laktat går över startvärdet är otroligt.

 214. Det här om något
  kan vara värt att lägga på minnet.

 215. Jag blev imponerad av Peters graf
  över VO2-profilen.

 216. Elitroddaren nådde ett VO2-max-

 217. -på 6 liter per minut
  och gjorde det på 40 sekunder.

 218. Elitidrottare
  har väldigt snabb VO2-kinetik.

 219. Paulas tidskonstant för VO2
  är 8,5 sekunder-

 220. -vilket innebär att hon når sitt
  steady state inom runt 40 sekunder.

 221. Hennes kropp transporterar
  och utnyttjar syret otroligt effektivt.

 222. I Storbritannien delar vi upp...

 223. ...blodlaktatprofilen
  i olika träningsområden...

 224. ...med varierande träningsintensitet
  i de olika områdena.

 225. Under tröskeln, LT,
  har vi relativt lätt träning.

 226. Det är morgonlöpturer och långturer
  på helgen, alltså rätt låg intensitet.

 227. Mellan LT och brytpunkten, LTP,
  har vi jämnt tempo-

 228. -där passen ligger
  mellan 30 och 60 minuter.

 229. Ovanför LTP har vi
  tävlingstempoträningen.

 230. Och sen har vi intervallpassen
  nära VO2-max.

 231. Det kan handla om
  intervall på 3-4 minuter-

 232. -eller 30 sekunders-intervall eller
  pass på bana med kortare intervall.

 233. Så här tränade Paula
  när hon stod på toppen av sin karriär-

 234. -och det skiljer sig inte så mycket
  från de flesta elitlångdistanslöpare.

 235. Träningen är i stort sett
  densamma sett över ett år-

 236. -och en maratonlöpare
  tränar som en 5 000-meterslöpare-

 237. -med undantag
  för veckans längsta sträcka.

 238. Hon sprang
  runt 200 kilometer per vecka-

 239. -och tränade högkvalitativt, eftersom
  hon byggt upp kroppen under åren.

 240. Så här gör inte alla maratonlöpare.
  De kör ofta lägre kvalitet.

 241. Det här var nog nyckeln till
  de tider som hon gjorde.

 242. Hon gjorde två eller tre
  hårda pass i veckan-

 243. -och hennes hastigheter
  styrdes av testdatan från labbet.

 244. De olika träningsområdena
  innebar olika hjärtfrekvenser.

 245. Lätt löpning innebar färre
  än 165 slag per minut.

 246. Här ser vi de andra områdena.

 247. Det här är hennes exakta program.
  Hon låter mig visa det-

 248. -för som hon sa: "De måste
  lyckas genomföra det också."

 249. Lycka till.

 250. Men ni ser här att det inte ligger
  några magiska hemligheter bakom.

 251. Hon har långa löppass på två timmar
  med rätt hög intensitet.

 252. Olika andra löppass.

 253. Hon gör intervaller på 5 gånger
  6,5 minuter med kort återhämtning.

 254. Hon kör crosstrainer,
  flexibilitet och styrketräning också.

 255. Ett Bondarenkopass är intervaller
  på 400, 300 och 200 meter på bana.

 256. Men Paula körde mycket i högt tempo.

 257. Hon gick ut och sprang
  nära tävlingstempo.

 258. Det här träningsblocket avslutade hon
  precis före sitt världsrekord.

 259. Här skrev hon
  att hon mådde illa efteråt-

 260. -och hon hade ju slagit sitt eget
  världsrekord med två minuter.

 261. Så kan alltså nån som Paula träna.

 262. Det här är Steve Jones,
  en annan brittisk maratonlöpare.

 263. Jag låter er läsa det själva.

 264. Men träningstyperna, volymen och
  fördelningen påminner om Paulas.

 265. De här idrottarna
  tränar inte enormt mycket-

 266. -eftersom det inte går att springa
  mer än två timmar om dagen.

 267. Det skiljer sig från
  t.ex. simning och längdskidåkning.

 268. Kroppen belastas på ett annat sätt-

 269. -och skaderisken ökar om man
  springer mer än nån timme per dag.

 270. Här är intervall på tre minuter och en
  och längre sträckor och i högt tempo.

 271. Det här var precis innan Steve slog
  världsrekord i Chicago Marathon.

 272. Tack för att ni lyssnade.

 273. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att träna elitlöpare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur vinner man ett maraton? Vilka är de fysiologiska orsakerna till att vissa löpare klarar mer och andra mindre? Andrew Jones är professor i tillämpad fysiologi vid University of Exeter. Här berättar han om sin forskning och om de fysiologiska orsakerna till elitlöpares prestationer. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Träning och dess effekter
Ämnesord:
Friidrott, Fysisk träning, Idrott, Löpning, Sport
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Motion under mikroskop

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister?

Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes Universitet, har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag mellan professionella cyklister. Resultaten visar att det påverkar prestationsförmåga under träning, oxidering av näringsämnen och blodbiomarkörer hos cyklisterna. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning?

Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter träningspasset. Här berättar han om sin forskning och vad han kom fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Vad är rätt mängd kolhydrater?

Andy King, forskare vid Leeds Beckett University, studerar vad mängden kolhydrater har för effekt under träning, med fokus på lever och muskel. Här berättar han om sin forskning där han studerat cyklister. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Effekterna av en 5-dagars fasteperiod

Angi Eibl är doktor vid Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland, och föreläser om hälso- och prestationseffekterna av en femdagars fasteperiod. Människor över hela världen har sedan länge ägnat sig åt fasta av olika skäl. Fasta anses bland annat minska risk för inflammation och bidrar till att minska fetma och vissa kroniska sjukdomar. Dock har studier av de verkliga effekterna av fasta inte genomförts i särskilt hög grad. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Energilagring och återhämtning

Robin Rosset vid Université de Lausanne har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkas kroppen av intag av olika typer av fett vid förbränning? Här presentarar Rosett sin forskning och vad han kommit fram till. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar

Ökningar av typ 2-diabetes, inaktivitet och stillasittande beteende hos unga människor kan begränsa framtida vinster i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden. Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Förläsningen inleds av Ylva Hellsten, professor vid University of Copenhagen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Fysisk aktivitets och livsstilsrelaterade sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar

Stefan Mortensen är doktor vid Syddansk universitet och talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp

Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola, diskuterar i denna föreläsning de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?

Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge är professor på Kings College i London och berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad gäller åldrande, träning och fysisk funktionalitet. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor

Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University har forskat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för en måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Här berättar han kort om sin studie. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Höggravid och fysiskt aktiv

Föreläsning med Nina Ferrari som är doktor vid German Sport University i Köln och har forskat om fysisk aktivitet för höggravida kvinnor. Finns det samband mellan nivåer av brain-derived neurotrophic factor (BDNF) hos nyfödda barn och deras mödrars fysiska aktivitet under graviditeten? Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Daglig träning och andlig tro

Vad finns det för samband mellan en individs andliga tro och ett hälsosamt liv? Takashi Nigorikawa är forskare vid Rikkyo University i Tokyo, Japan och föreläser om sin forskning kring sambanden. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Internet och fysisk aktivitet hos ungdomar

Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Han berättar om vad han kommit fram till i sin forskning. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Motion under mikroskop

Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även aktiva själva?

Tidigare studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie utförd i Sverige, Norge och Litauen undersöker om denna tendens även finns hos ungdomar vars vänner är fysiskt aktiva. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar om forskningen. Inspelat den 25 juni 2015 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?