Titta

UR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

UR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Om UR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Föreläsningar från Stockholm Criminology Symposium 2015. Inspelat i juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Till första programmet

UR Samtiden - Kriminologisymposium 2015 : Ringar på vattnetDela
 1. Det är en ära att få vara här.

 2. Tack till Jerry Lee för att han har
  det här som ett namngivet föredrag.

 3. Titeln är: "Polisiär försöksverksamhet
  sprider ringar på vattnet:"

 4. "Hur en studie
  kan rädda livet på många."

 5. Här är en bild av Robert F. Kennedy.

 6. Den togs den 6 juni 1966-

 7. -vid University of Cape Town
  i Sydafrika.

 8. Den togs
  efter hans Day of Affirmation-tal-

 9. -som sponsrades av den sydafrikanska
  studentrörelsen NUSAS-

 10. -som försökte upprätthålla principerna-

 11. -i FN:s deklaration
  om de mänskliga rättigheterna.

 12. Kennedy var där
  för att tala om yttrandefrihet-

 13. -och den roll som myndigheter spelar
  i alla aspekter av tillvaron:

 14. Familjelivet, arbetstillfällen,
  tillgång till utbildning och trygghet.

 15. Jag stötte på talet
  när jag förberedde det här föredraget.

 16. Jag reagerade på det som Kennedy sa
  om hoppets ringar på vattnet.

 17. Det här är ett direkt citat:

 18. "Varje gång man försvarar ett ideal,
  försöker förbättra andras lott"-

 19. -"eller kämpar mot orättvisa"-

 20. -"sprider man en krusning av hopp."

 21. "När dessa miljoner krusningar av
  energi och djärvhet korsar varandra"-

 22. -"växer de till en ström som kan riva
  förtryckets och motståndets murar."

 23. Kennedys bild av hur små handlingar
  leder till små krusningar av hopp-

 24. -illustrerar det här föredragets tema.

 25. Tanken om ringar på vattnet är
  grundläggande för brottsprevention-

 26. -vilket är ett centralt tema
  vid årets symposium.

 27. De senaste dagarna har vi lyssnat
  på många presentationer-

 28. -och är nog överens om att en liten
  förändring kan ha en enorm inverkan-

 29. -för att förebygga brott i många
  olika situationer, på olika platser-

 30. -och för olika sorters brottsproblem.

 31. Under dessa fyrtio minuter-

 32. -vill jag be er att komma ihåg
  bilden av ringar på vattnet.

 33. Temat genomsyrar hela mitt föredrag-

 34. -som fokuserar på hur en liten
  förändring kan få en enorm inverkan.

 35. I Jerry Lee-föredragets anda ska jag
  fokusera på försöksverksamhet.

 36. Jag ska prata om hur försöks-
  verksamhet, trots sina brister-

 37. -ofta förkroppsligar den energi
  och djärvhet som Kennedy beskrev.

 38. Jag ska börja med Clarke och
  Cornishs Kingswood-experiment-

 39. -som publicerades 1975.

 40. Sen ska tala om vilken påverkan
  lärdomarna därifrån har haft-

 41. -på polisiär försöksverksamhet 2015.

 42. Sen tar jag upp ABILITY-studien
  om skolkning-

 43. -ett experiment som mitt team och jag
  har gjort vid University of Queensland.

 44. Utifrån resultaten ska jag fokusera
  på fyra ringar-på-vattnet-effekter.

 45. Först tittar jag direkt
  på studiens inverkan-

 46. -på de unga skolkarna som deltog.

 47. För det andra tittar jag på inverkan
  på de unga skolkarnas föräldrar.

 48. Men effekterna sprider sig längre
  än till ungdomarna och familjen.

 49. Den tredje effekten
  är interventionens inverkan-

 50. -på lärarna och poliserna som deltog.

 51. Slutligen ska jag tala
  om en fjärde effekt.

 52. Den är ett resultat
  av den förändring som uppstår-

 53. -när organisationer vågar testa,
  i randomiserade fältstudier-

 54. -nya, innovativa sätt att kontrollera
  och förebygga brottsproblem.

 55. Jag hoppas att ni känner
  igen de här personerna.

 56. Det är Ron Clarke och Derek Cornish.

 57. Bilden togs 1982, ett litet tag
  efter Kingswood-studien.

 58. De är förstås väldigt stiliga.
  Derek är här och Ron är nånstans...

 59. Där är han.
  Jag måste tacka Rons fru Sheila-

 60. -som fick leta fram en bild
  av Ron och Derek tillsammans.

 61. De ville nog inte bli fotograferade
  så mycket på den tiden.

 62. De utförde experimentet
  i Storbritannien-

 63. -från augusti 1965 till oktober 1969.

 64. Jag ska bara förklara lite om studien.

 65. Det kan ge en del lärdomar
  om dagens ringar på vattnet.

 66. Här är Kingswood Training School.

 67. På den tiden fanns det inga träd,
  bara asfalt.

 68. På 60-talet var det en internatskola
  dit unga pojkar skickades-

 69. -oftast då de hade begått brott-

 70. -men ibland för att de bedömdes vara
  för svåra för föräldrar att kontrollera.

 71. I studien deltog 280 pojkar
  som placerades i ett av tre hus.

 72. I ett hus bodde pojkar som bedömdes
  vara olämpliga för interventionen.

 73. Resten placerades i antingen
  kontrollhuset eller försökshuset.

 74. I kontrollhuset rådde skolans
  vanliga sätt att hantera pojkarna-

 75. -med interventioner ledda av vuxna.

 76. Försökshuset tillämpade
  en terapeutisk gemenskap-

 77. -som ansågs vara mer tillåtande-

 78. -och ansvaret delades
  mellan personalen och pojkarna.

 79. När man läser artiklar
  och rapporter från studien-

 80. -är det som att läsa en lista
  över allt som kan gå snett-

 81. -vad gäller intern och extern validitet
  inom försöksverksamhet-

 82. -inklusive stora problem
  med implementering.

 83. Man såg nästan inga skillnader mellan
  försöks- och kontrollgrupperna-

 84. -i fråga om brottsåterfall både vid
  två och tio år efter randomisering.

 85. Resultaten visade även
  fortsatt brottsligheten inom urvalet.

 86. Trots dess misslyckande anser jag
  att Kingswood-studien-

 87. -ihop med Rons studie om rymning
  som utfördes ungefär samtidigt-

 88. -utgjorde stenar i havet
  som många ringar på vattnet.

 89. Man kan nog säga,
  och Ron får rätta mig om jag har fel-

 90. -att denna tidiga forskning ledde till
  en högersväng i Rons karriär-

 91. -bort från experimentering, trots
  att han är experimentell psykolog.

 92. Enligt Derek Cornish var problemen-

 93. -inte bara ett misslyckande
  för försöksverksamhet i praktiken-

 94. -utan för teorin.

 95. Ron har sagt att experimentet kanske
  kunde förklara vad som hände-

 96. -men inte hur eller varför.

 97. Observerationerna om teorins
  misslyckande i båda studierna-

 98. -har spridit ringar på vattnet
  i mer än fyra decennier.

 99. De ledde till en jakt efter bättre
  teoretiska lösningar på brottsproblem-

 100. -vilket ledde till
  situationell brottsprevention.

 101. De som var först med detta
  var förstår årets pristagare-

 102. -Ron Clarke och Pat Mayhew.

 103. Men de terapeutiska experimentens
  misslyckande under 60-talet-

 104. -gav rättsväsendet skäl att motsätta sig
  experimentella utvärderingar.

 105. Jag ska nu prata kort
  om den sista punkten.

 106. Om vi spolar fram till 2015-

 107. -är försöksverksamhet långtifrån dött
  åtminstone inom polisarbetet.

 108. Diagrammet visar ett ökat antal RCT:er
  - randomiserade kontrollerade studier-

 109. -och kvasiexperimentella utvärderingar
  från 1950 fram till nu.

 110. Den bygger på information
  från den globala polisdatabasen-

 111. -som vi kallar GPD.

 112. GPD har tagits fram
  i ett samarbete de senaste åren-

 113. -mellan mitt team
  vid University of Queensland-

 114. -särskilt Angela Higginson
  och Liz som sitter här framme-

 115. -och brittiska College of Policing-

 116. -och Betsy Stanko vid
  Mayor's Office for Policing and Crime.

 117. Vi har systematiskt granskat
  88 akademiska databaser-

 118. -89 källor inom den grå litteraturen,
  20 manuellt genomsökta källor-

 119. -och 48 informationskällor
  på andra språk än engelska.

 120. För att ge oss maximal bredd
  inkluderade våra kriterier-

 121. -många olika polisiära interventioner
  och utvärderingar.

 122. Diagrammet visar sökresultaten
  med fem års mellanrum sen 1950.

 123. Totalt har vi använt
  fler än 350 000 referat-

 124. -som visas med fem års mellanrum
  i de blå staplarna.

 125. Den röda linjen är ökning i preliminär
  lämplighet efter en första sållning-

 126. -och den gröna linjen,
  som syns allra längst ner-

 127. -visar vår slutliga
  beräknade lämplighet.

 128. Det första man kan se är
  att den gröna linjen längst ner visar-

 129. -att man måste sålla igenom
  en enorm mängd information-

 130. -för att avlägsna olämpliga fall
  och fullborda databasen.

 131. Den visar att vid mitten av 2014
  har vi dokumenterat och identifierat-

 132. -7 440 experiment
  och kvasiexperiment i polisarbete-

 133. -som har utförts i hela världen.
  Det är många fler än vad vi trodde.

 134. När vi tittar på antalet randomiserade
  kontrollerade fältstudier-

 135. -som bara handlar om
  att reducera brottsligheten-

 136. -blir urvalet mycket mindre
  än de 7 440 som vi har identifierat-

 137. -och som även täcker interventioner
  kring personalfrågor inom polisen-

 138. -hälsoproblem i arbetet,
  ledning och så vidare.

 139. Peter Neyroud har ett privat register
  med RCT:er om polisarbete.

 140. Diagrammet togs fram med hjälp av en
  matris från George Mason University.

 141. Den visar randomiserade fältstudier
  med resultat för brottslighet.

 142. Man ser tillväxten av experiment
  som inleddes på 90-talet.

 143. Vi är nog eniga om att det var
  Larry Sherman och David Weisburd-

 144. -som låg bakom upptrappningen
  av försöksverksamheten i hela världen.

 145. Nu 2015 vet vi att det finns-

 146. -minst 101 fullbordade RCT:er
  om polisarbete-

 147. -med resultat för brottslighet
  och minst nitton pågående studier.

 148. ABILITY-studien om skolk
  är ett av dessa pågående experiment.

 149. Studien undersöker
  tredje parts polisarbete-

 150. -och tar hänsyn till de misslyckanden
  i Kingswood- och rymningsstudierna-

 151. -som frustrerade Ron
  i slutet av 1960-talet.

 152. Utifrån ABILITY-studien ska jag nu tala
  om fyra ringar-på-vattnet-effekter.

 153. Vi vet att polisarbete är tufft.

 154. Det finns saker som polisen
  kan göra för att vara effektiv-

 155. -men de kan göra mycket mer för att
  sprida förändringens ringar på vattnet.

 156. I dag ska jag prata om-

 157. -varför jag tror att samarbete ser
  lovande ut för polisens framtida arbete.

 158. Den första effekten
  är skolkstudiens direkta inverkan-

 159. -på ungdomarna som deltog.

 160. Den andra effekten är inverkan
  på skolkarnas föräldrar.

 161. Sen ska jag presentera data
  om effekten på de lärare och poliser-

 162. -som deltog i samarbetet i studien.

 163. Den sista effekten är förändringen
  som äger rum-

 164. -när polisorganisationer använder
  randomiserade studier-

 165. -för att prova nya, innovativa sätt
  att kontrollera och förebygga brott.

 166. Dessa effekter
  förkroppsligar den energi och djärvhet-

 167. -som Robert Kennedy beskrev
  i sitt tal för 49 år sen.

 168. Tanken med tredje parts polisarbete
  är att polisen behöver samarbeten-

 169. -för att bibehålla sina framsteg.

 170. De kan inte åstadkomma förändringar
  över lång tid på egen hand.

 171. Skolkstudien är ett experiment-

 172. -som prövar principerna och inverkan
  hos tredje parts polisarbete-

 173. -när det gäller att minska skolkning och
  brottslighet i de berörda familjerna.

 174. Polisen samarbetar
  med andra organisationer-

 175. -för att tillsammans minska
  brottslighet och ordningsproblem.

 176. Avgörande inslag är samarbetet-

 177. -och den tredje partens
  juridiska påtryckningsmedel.

 178. Denna intervention jämförs med
  polisens gängse tillvägagångssätt-

 179. -i vilket polisen på egen hand arbetar
  med brottslighet och ordningsproblem.

 180. I skolkstudien definierar vi noga-

 181. -två nödvändiga komponenter
  för tredje parts polisarbete.

 182. Vänster pil längst upp representerar
  den första komponenten i studien-

 183. -nämligen samarbetet mellan
  Queenslands polis och elva skolor.

 184. Höger pil representerar tredje parts
  juridiska påtryckningsmedel.

 185. Här var det skolklagarna-

 186. -enligt vilka föräldrarna är ansvariga
  för sina barns skolnärvaro.

 187. I vanliga fall använde polisen
  varningar, kontroller och gripanden-

 188. -för att ta itu med problem
  orsakade av skolkande ungdomar.

 189. Ursprunget till studien-

 190. -var att en lokal intendent uttryckte
  oro över skolk i sitt distrikt.

 191. Skolkande ungdomar var
  överrepresenterade i brottsstatistiken-

 192. -och polisen kommunicerade inte
  tillräckligt med områdets skolor.

 193. En lokal rektor kom ihåg
  att innan studien började-

 194. -kastade man tomater och matrester
  på polisen när de gick på skolgården.

 195. I slutet av 2009 beslöt sig polisen för
  att inleda ett samarbete med skolorna-

 196. -för att lättare kunna angripa problemet
  med skolkande ungdomar.

 197. Polisen insåg att skolorna var viktiga-

 198. -då de hade det juridiska ansvaret
  att ta itu med skolkning.

 199. Man tog kontakt
  med skolornas rektorer-

 200. -för att samfällt angripa problemet
  med skolkning.

 201. Queenslands lagstiftning
  angående skolk-

 202. -är väldigt tydlig med eskalerings-
  processen för skolfrånvaro.

 203. Om vi lägger in lagarna
  i Ayres och Braithwaites pyramid-

 204. -ser vi hur lagarna aktiveras
  i fyra steg.

 205. Först, längst ner, skickas ett
  varningsbrev till skolkarens målsman.

 206. I detta förklaras föräldrarnas ansvar
  för att barnet går i skolan.

 207. Om barnet fortfarande är frånvarande
  kallar rektorn till ett formellt möte-

 208. -för att prata med föräldrarna
  om deras ansvar.

 209. Om barnet fortsätter skolka-

 210. -är det tredje steget att rektorn
  skickar en förvarning till föräldrarna-

 211. -om att de nu riskerar åtal.

 212. Slutligen, om problemet förblir olöst-

 213. -låter utbildningsdepartementets
  ordförande väcka åtal mot föräldrarna.

 214. Det högsta straffet för det första
  brottet är 600 dollar-

 215. -och för påföljande brott
  är det 1 200 dollar.

 216. I skolkstudien innebar
  den oförändrade interventionen-

 217. -att polisen använde
  sina normala metoder-

 218. -vilket innefattade gatukontroller,
  varningar och gripanden.

 219. Under dessa omständigheter använde
  skolorna också sin juridiska makt-

 220. -på det vanliga sättet.

 221. Rektorerna trappade upp åtgärderna
  i pyramiden enligt egen bedömning.

 222. I kontrollfallen hölls formella möten
  mellan målsman och rektorn-

 223. -på rektorsexpeditionen.

 224. Varningsbrev och brev om förestående
  åtal skickades med snigelposten-

 225. -till de skolkande ungdomarnas
  föräldrar.

 226. I studiens försöksgren
  försökte polisen minska skolket-

 227. -genom att samarbeta med skolorna-

 228. -för att försöka få föräldrarna
  att frivilligt rätta sig efter lagen.

 229. För att sätta teorin om tredje parts
  polisarbete i praktik-

 230. -inkluderade vi ett familjegruppmöte-

 231. -som demonstrerade samarbetat
  mellan polisen och skolorna-

 232. -och tydligt förmedlade att det var
  föräldrarnas juridiska ansvar-

 233. -att få barnen att gå i skolan.

 234. Det här är ett foto från familjemötet.

 235. Det står i bjärt kontrast till hur fall
  behandlades i studiens kontrollgren.

 236. En utbildad handledare ledde mötena-

 237. -som hölls på en plats
  som passade familjerna.

 238. Mötena fokuserade på barnet-

 239. -och hölls ibland på skolan
  men ofta även på neutrala platser.

 240. Innehållet i familjegruppmötet
  var särskilt planerat och strukturerat-

 241. -enligt de teoretiska komponenterna
  inom tredje parts polisarbete.

 242. Först demonstrerades samarbetet
  mellan polisen och skolorna-

 243. -genom att en uniformerad polisman
  och en skolrepresentant deltog.

 244. De förklarade för familjen
  hur skolket påverkade deras arbete-

 245. -och uttryckte sin uppriktiga önskan
  att barnet regelbundet gick i skolan.

 246. Skolrepresentanten förklarade de
  juridiska kraven på föräldrarna-

 247. -att se till att barnet gick i skolan-

 248. -och att de kunde bli bötfällda
  eller åtalade för barnets frånvaro.

 249. Handledarna
  uppmanade skolrepresentanterna-

 250. -att berätta om de juridiska
  påtryckningarna vid lämpliga tillfällen-

 251. -i syfte att få både föräldrar och barn
  att frivilligt lyda lagarna om närvaro.

 252. Barncentrerade handlingsplaner
  utvecklades under mötena-

 253. -och följdes upp av polisen.

 254. Det här är en bild av mitt forskarlag
  vid University of Queensland.

 255. ABILITY-studien har varit ett stort
  åtagande för polisen, skolorna-

 256. -och mitt forskarlag under fem år.

 257. Jag vill bara uppmärksamma arbetet
  som mitt team har gjort.

 258. Jag vill nämna Sarah Bennett,
  Emma Antrobus, Liz Eggins-

 259. -och mina doktorander.

 260. Jag vill också tacka polisen
  i Queensland för dess stöd-

 261. -liksom utbildningsdepartementet och
  departementet för samhällstjänster.

 262. Vi gjorde ett test av studiens
  interventioner och processer 2010.

 263. Studien inleddes i oktober 2011-

 264. -och i maj 2013
  hade vi rekryterat alla lämpliga fall.

 265. Ungdomarna skulle vara
  mellan tio och sexton år-

 266. -och ha 85 procents närvaro
  eller mindre under tre terminer.

 267. Deras närvaro baserades på
  att det saknades giltiga skäl-

 268. -för skolfrånvaron.

 269. Av etiska skäl ringde skolorna först
  till målsmännen-

 270. -och frågade om de ville delta.

 271. Sen placerades familjerna
  slumpmässigt-

 272. -till antingen kontrollgruppen-

 273. -eller till gruppen som fick
  försöksinterventionen.

 274. Studien inkluderade 102 skolkande
  ungdomar och deras målsmän-

 275. -från elva skolor.

 276. 51 ungdomar placerades
  slumpmässigt i försöksgruppen-

 277. -och 51 i kontrollgruppen.

 278. Vid baslinjen ledde den randomiserade
  allokeringen till stora likheter.

 279. 91 procent av barnen hade haft
  tidigare kontakt med polisen.

 280. Vid baslinjen såg vi inga betydande
  skillnader mellan grupperna-

 281. -i fråga om skolk, brottslighet
  och viktiga demografiska egenskaper.

 282. Den första ringar-på-vattnet-effekten
  är studiens direkta inverkan-

 283. -på de 102 ungdomar som deltog.

 284. Vi antog att vi skulle få se
  flera direkta effekter:

 285. Samarbetet skulle öka ungdomarnas
  vilja att gå i skolan-

 286. -minska antisocialt beteende,
  öka tillfredsställelsen i skolan-

 287. -öka viljan att samarbeta med polisen,
  göra skolan och polisen mer legitim-

 288. -öka självständighet
  och minska känslomässiga problem.

 289. Studien skulle också testa
  samarbetets effekt över lång tid.

 290. Vår hypotes var att polisen behöver
  samarbete för att bibehålla framsteg.

 291. När vi tittar på officiella data
  om skolnärvaro-

 292. -ser vi statistiskt signifikanta
  skillnader mellan grupperna.

 293. Diagrammet visar antalet dagar det tar
  för de båda grupper att misslyckas-

 294. -med att närvara i skolan
  efter randomisering.

 295. Kontrollgruppen är den blå linjen-

 296. -och hade kortare genomsnittstid
  än den röda försöksgruppen.

 297. För kontrollgruppen tog det
  i genomsnitt 4,5 dagar att misslyckas.

 298. För försöksgruppen
  tog det i genomsnitt 8,2 dagar-

 299. -till deras första frånvarotillfälle
  efter att studien inleddes.

 300. När vi tittar på data från personliga
  intervjuer efter tolv veckor-

 301. -så stödjer dessa resultaten.

 302. Diagrammet visar ungdomarnas
  uppfattningar efter tolv veckor.

 303. De blå staplarna är den genomsnittliga
  inställningen hos kontrollgruppen-

 304. -och den röda är försöksgruppen.

 305. Stjärnorna markerar signifikanta
  skillnader efter tolv veckor-

 306. -mellan försöks-
  och kontrollgruppen.

 307. Så efter tolv veckor säger ungdomarna
  i försöksgruppen-

 308. -att de försöker gå i skolan oftare
  jämfört med kontrollgruppen.

 309. Vi fann också statistiskt signifikanta
  skillnader efter tolv veckor-

 310. -vad gäller skälen som ungdomarna
  i försöksgruppen uppgav-

 311. -för att de skolkade.

 312. Grupperna var eniga om vilken nytta
  de ansåg att polisen i skolan gjorde-

 313. -för att hjälpa dem
  att förbättra sitt beteende.

 314. Det här diagrammet visar samma fråga
  ställd till ungdomarna-

 315. -efter sex månader.

 316. Vi ser att de statistiskt signifikanta
  skillnaderna mellan grupperna-

 317. -vad gäller viljan att gå till skolan
  oftare kvarstår efter sex månader.

 318. Vi finner också även här skillnader
  mellan grupperna-

 319. -vad gäller hur interventionerna fick
  dem att tala om skälen till skolkning-

 320. -med bättre resultat
  för försöksgruppen.

 321. Vi fann också att försöksgruppen
  uppgav att familjemötena-

 322. -fick dem att förbättra sitt beteende.

 323. Mitt team samlar också in data
  efter ett, två och fem år.

 324. Vårt mål är att se långtidseffekterna
  av samarbetet med tredje part.

 325. Vi har också tittat på
  polisens data för deltagarna-

 326. -och fokuserat på
  alla dokumenterade lagöverträdelser-

 327. -som gripanden, varningar
  och domstolsordrar.

 328. Här ser vi en del lovande resultat.

 329. Försöksgruppen begår färre brott efter
  randomisering än kontrollgruppen.

 330. Vårt t-test visar signifikanta
  skillnader mellan grupperna-

 331. -för det genomsnittliga antalet dagar
  tills ett brott begås igen.

 332. Det här diagrammet visar också
  tiden fram till misslyckande.

 333. Vi ser att resultaten är bättre
  för försöksgruppen.

 334. Kontrollgruppen är den blå linjen-

 335. -och misslyckades i genomsnitt tidigare
  än den röda försöksgruppen.

 336. Det genomsnittliga antalet dagar
  för kontrollgruppen var 753 dagar.

 337. -och det var 834 dagar
  för försöksgruppen.

 338. Det innebär att kontrollgruppen
  åtalades eller greps fortare-

 339. -än deltagarna i försöksgruppen
  i perioden efter randomisering.

 340. Självrapporterna
  om prosocialt beteende-

 341. -visar en annan sida
  av förbrytarnas beteende.

 342. Diagrammet
  visar föräldrarnas uppfattning-

 343. -av barnens prosociala beteende-

 344. -från baslinjen till sex månader
  efter randomisering.

 345. Jämförelsen mellan grupperna
  är betingelsen-

 346. -och inom gruppen är det tid.

 347. Och vi tar med en interaktion
  mellan betingelse och tid.

 348. Kurvan visar
  den signifikanta interaktionen.

 349. Försöksgruppen
  representeras av den röda linjen-

 350. -och kontrollgruppen av den blå.

 351. Vid baslinjen fanns inga
  statistiskt signifikanta skillnader-

 352. -trots att försöksgruppen hade lägre
  självrapporterat prosocialt beteende.

 353. Men diagrammet visar också
  att föräldrarna i försöksgruppen-

 354. -rapporterade att deras barn visade
  förbättrat prosocialt beteende-

 355. -efter sex månader
  jämfört med baslinjen.

 356. Vi ser däremot ingen förändring-

 357. -i föräldrarnas uppfattning av barnets
  prosociala beteende i kontrollgruppen.

 358. När det gäller
  emotionellt välbefinnande-

 359. -finner vi fler lovande resultat.

 360. Som väntat ser vi ingen skillnad
  mellan grupperna vid baslinjen-

 361. -före randomiseringen.

 362. När vi testar interventionens påverkan-

 363. -på självrapporterade
  emotionella problem-

 364. -rapporterar föräldrarna i försöks-
  gruppen färre problem hos barnen-

 365. -efter sex månader
  jämfört med baslinjen.

 366. Vi ser inga förändringar i föräldrarnas
  rapporter om barnens problem-

 367. -hos kontrollgruppen.

 368. Vi går vidare till ringar-på-vattnet-
  effekten på föräldrarna.

 369. ABILITY-interventionen inbegrep
  två mekanismer för förändring:

 370. Samarbeten mellan polis och skola
  och kommunikation till målsmän-

 371. -om deras juridiska ansvar
  för barnens skolnärvaro.

 372. Det här är ett tidningsurklipp med en
  förälder som inte var med i studien.

 373. Hon blev åtalad för att ha brutit
  mot lagarna om skolk.

 374. Föräldern upplevde att hon blev
  orättvist behandlad av skolorna-

 375. -eftersom hon blev åtalad
  för att dottern inte gick i skolan.

 376. I studiens försöksgren försökte vi
  undvika situationer som denna.

 377. Målet var att informera föräldrarna
  om deras juridiska skyldigheter-

 378. -och att få föräldrar och ungdomar
  att följa lagen-

 379. -och inte riskera åtal.

 380. Ser vi på studiens effekt på föräldrarna
  finner vi intressanta resultat.

 381. Färgerna för de två grupperna är
  desamma som i tidigare diagram.

 382. Vid baslinjen ser vi
  inga signifikanta skillnader-

 383. -i föräldrarnas uppfattning om
  skolklagarna och åtalsrisken.

 384. Men målsmännen
  i försöksgruppen-

 385. -visar en ökning från baslinjen till
  tolv veckor efter randomisering-

 386. -i deras uppfattning av åtalsrisken
  om barnet inte gick i skolan.

 387. Så försöksinterventionen-

 388. -gjorde målsmännen medvetna om
  sitt juridiska ansvar för skolnärvaron.

 389. Vår hypotes var också att
  en effekt av ABILITY-studien-

 390. -skulle vara att familjemötet ökade
  föräldrars medvetenhet om sitt ansvar-

 391. -och gjorde dem mer villiga
  att följa lagarna.

 392. Detta skulle öka sannolikheten
  att ungdomarna gick i skolan.

 393. Kom ihåg att barnet själv rapporterar
  en ökad vilja att gå i skolan oftare-

 394. -både vid tolv veckor och sex månader
  efter randomisering.

 395. Här ser vi om denna effekt påverkas-

 396. -av föräldrarnas inställning till åtal
  för deras barns skolfrånvaro.

 397. Diagrammet visar att interventionen
  ökade barnets skolnärvaro-

 398. -när målsmännen trodde att åtal
  för frånvaro var sannolikt.

 399. Den tredje effekten
  är studiens inverkan-

 400. -på samarbetet mellan polisen
  och skolans personal.

 401. Studien genomfördes-

 402. -för att man kastade tomater
  och matrester på polisen-

 403. -när de kom till skolan.

 404. Centralt för studien var samarbetet
  mellan skolorna och polisen-

 405. -för att minska direkta och indirekta
  effekter av skolket.

 406. Dessa samarbeten tas ofta för givet,
  förväntas och uppmuntras-

 407. -men vi förstår sällan
  exakt hur dessa samarbeten fungerar-

 408. -om de fungerar alls.

 409. Vi granskade de representanter
  från polisen och skolan-

 410. -som deltog i försöksgrenen
  av studien-

 411. -direkt efter familjegruppmötet.

 412. När vi tittar på pådrivande faktorer
  för samarbetet finner vi följande:

 413. Vi finner ingen skillnad-

 414. -mellan de representanter som deltog
  i studiens försöksgren-

 415. -vad gäller deras värdering
  av varandra-

 416. -i fråga om kommunikation
  om elevens skolk.

 417. Studien tycks alltså leda till delade
  meningar hos polisen och skolorna-

 418. -om sättet som de kommunicerar
  med varandra.

 419. Men skolrepresentanterna
  har en mer positiv syn på polisen-

 420. -vad gäller samarbete, delad kunskap,
  ömsesidig respekt och delade mål-

 421. -än vad polisen har på skolorna.

 422. Polisen är lite mer cynisk
  angående samarbete med skolorna-

 423. -än vice versa.

 424. Olika uppfattningar
  om skolklagens legitimitet-

 425. -tror vi driver på spänningarna
  mellan skolorna och polisen i studien.

 426. En del skolrepresentanter sa-

 427. -att de ansåg skolklagarna
  vara drakoniska och meningslösa-

 428. -och att de inte tyckte om dem.

 429. När vi testade effekten av yrkesroll på
  uppfattningen om lagarnas legitimitet-

 430. -fann vi att polisen hade en högre
  uppfattning om lagarnas legitimitet-

 431. -än skolrepresentanterna.

 432. Detta markeras med stjärnan
  mellan den blå stapeln, polisen-

 433. -och den röda, skolorna.

 434. För mig är det ett intressant fynd.

 435. Kom ihåg att interventionen
  från början hade till syfte-

 436. -att få skolrepresentanterna att
  förmedla konsekvenserna av skolk-

 437. -under familjegruppmötet.

 438. Målet var att få föräldrarna
  att följa lagarna-

 439. -och anstränga sig så gott de kunde
  för att få barnen att gå i skolan.

 440. Men skolbyråkraterna köper ofta inte
  skolklagarnas legitimitet.

 441. Men på familjegruppmötet ombads
  de förklara lagarna för föräldrarna-

 442. -oavsett deras egna åsikter om dem.

 443. Vi tror att mötet ledde till
  informell social kontroll-

 444. -kring skolbyråkraterna.

 445. Då ungdomarna i försöksgruppen-

 446. -anstränger sig mer än kontrollgruppen
  för att närvara i skolan-

 447. -tror vi att förmedlandet av
  skolklagarna i ett tryggt sammanhang-

 448. -är en enkel
  men avgörande komponent-

 449. -för att sprida ringar på vattnet
  i unga människors liv.

 450. Det finns en sista effekt
  som mitt team undersöker:

 451. Det organisationella lärandet när
  polisen leder och deltar i fältstudier-

 452. -som ABILITY-studien.

 453. Min doktorand Laura Bedford beskriver
  detta organisationella lärande-

 454. -som en serie kugghjul.

 455. Diagrammet illustrerar
  det breda teoretiska förhållandet-

 456. -mellan RCT:er
  och organisationellt lärande.

 457. Det lila kugghjulet representerar
  effekten att ny kunskap genereras.

 458. Om denna nya kunskap
  sprider sig genom organisationen-

 459. -kan den i teorin aktivera
  kunskapstolkning-

 460. -som representeras av det blå hjulet.

 461. Det gröna hjulet är resultatet
  i form av mätbara förändringar-

 462. -och organisationellt beteende.

 463. Kugghjulen ska illustrera-

 464. -att förhållandet mellan ny kunskap
  och organisationellt lärande-

 465. -regleras av en icke-linjär, osäker
  organisationell lärandeprocess.

 466. Att lära genom att göra
  är en viktig komponent.

 467. Illustrationen kan också appliceras
  på polisiär försöksverksamhet.

 468. Det finns många tillfällen
  för den metaforiska käppen-

 469. -att avbryta lärandeprocessen.

 470. Käppen i hjulet är en metafor
  för oförutsägbarheten-

 471. -hos effekten av RCT:er
  på organisationellt lärande.

 472. Efter flera års nära samarbete
  med Queensland-polisen-

 473. -ser vi många käppar som förhindrar
  organisationell förändring.

 474. Men vi ser också många reforminitiativ.

 475. Till exempel driver Queenslandpolisen
  ett antal experiment-

 476. -för en rad operationella frågor.

 477. De har också utbildningar
  med evidensbaserade föreläsningar.

 478. Och de startade
  den australiska avdelningen-

 479. -av Society of Evidence Based Policing
  som grundades i Storbritannien.

 480. För att sammanfatta:

 481. Jag inledde med att prata om att
  experiment sprider ringar på vattnet-

 482. -hur ett experiment kan förändra
  livet för många.

 483. Jag ville belysa hur försöks-
  verksamhet, trots sina brister-

 484. -ofta förkroppsligar den energi
  och djärvhet som Kennedy beskrev-

 485. -i sitt tal för 49 år sen.

 486. För att citera Dalai Lama...

 487. Jag har precis fyllt femtio.
  Kanske är det därför jag är så andlig.

 488. "Liksom ringar sprider sig
  när en sten kastas i vattnet"-

 489. -"kan individers handlingar
  få långtgående effekter."

 490. Jag inledde föredraget
  med ringar-på-vattnet-effekten-

 491. -av Rons tidiga arbete,
  särskilt Kingswood-experimentet.

 492. Sen pratade jag om upptrappningen
  i polisiär försöksverksamhet.

 493. Sen tog jag upp några resultat
  från ABILITY-studien-

 494. -för att visa fyra
  ringar-på-vattnet-effekter.

 495. Först visade jag direkta effekter
  av polisens samarbete med tredje part-

 496. -på unga skolkares ansträngningar
  för att gå i skolan.

 497. För det andra visade jag hur
  föräldrarnas uppfattningar förändras-

 498. -vilket hjälper ungdomarna
  att komma tillbaka till skolan.

 499. För det tredje visade jag hur effekten
  når byråkraterna på gatunivå.

 500. Lärare och föräldrar
  är villiga att samarbeta-

 501. -men med olika uppfattningar
  om skolklagarnas legitimitet.

 502. Vi tror att dessa samarbeten
  kan ge långsiktiga förbättringar.

 503. Till slut pratade jag om effekten
  av att utföra experiment-

 504. -på polisens kapacitet
  för organisationellt lärande.

 505. Det är möjligt att upptrappningen av
  försöksverksamhet de senaste åren-

 506. -tyder på en förändring
  och ett ökat intresse hos polisen-

 507. -för att prova nya, innovativa sätt-

 508. -att kontrollera brottslighet
  och ordningsproblem.

 509. Men en sista effekt är mer personlig,
  åtminstone för mig.

 510. Det är inte ofta man kan säga att man
  har haft två fantastiska mentorer.

 511. Som de flesta vet var 2010 års
  Stockholmspristagare David Weisburd-

 512. -ordförande för min doktorandkommitté
  i början av 90-talet.

 513. Mindre känt är att Ron träffade mig
  1998 i Australien-

 514. -och tog med mig till Rutgers
  där jag tog min doktorsexamen.

 515. Jag är bara en av dem
  som har påverkats av Rons inflytande.

 516. Många andra finns här i dag.

 517. Rons arbete är en inspiration för mig-

 518. -och Rons arbete sprider ringar
  på vattnet över hela jorden-

 519. -och har gjort så i många år. Tack.

 520. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ringar på vattnet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan ett domstolsfall bli till ett gott exempel som förebygger framtida brott? Här berättar kriminologen Lorraine Mazerolle från Australien om en studie som rör skolkande ungdomar och där närstående har blivit involverade i rättsprocessen. Genom samarbete mellan polis, föräldrar och skola har man kunnat påverka vidare och goda exempel har kunnat sprida sig som ringar på vattnet. Inspelat den 8 juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Brottsförebyggande verksamhet, Brottslighet, Juridik, Kriminologi, Polisväsen, Rättsvetenskap, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Kända forskare ger råd till politiker

Internationellt kända brottsforskare diskuterar med justitieminister Morgan Johansson om hur deras forskningsresultat skall nå ut till politkerna för att snabbt få en praktisk tillämpning. Experterna i panelen betonar vikten av effektiva, brottsförebyggande åtgärder som förhindrar möjligheten att begå brott. Medverkande: Morgan Johansson, Ronald V Clarke, Patricia Mayhew, Kate Bowers och Lorraine Mazerolle. Moderator: Gloria Laycock. Inspelat den 8 juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Från forskningsteori till praktik

Forskare samtalar här kring hur man ska få ut de senaste forskningsresultaten till kriminalvården och till politiker. Ofta kan det vara svårt för dem som arbetar i brottsförebyggande verksamheter att översätta ett akademiskt språk till praktisk tillämpning. Målet är att göra resultaten mer begripliga så att de kan utgöra värdefulla bidrag till de beslut som politiker skall fatta. Medverkande: Jyoti Belur, Amy Thornton och Nick Tilley, från University College London. Moderator: Gloria Laycock, University College London. Inspelat den 8 juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Exempel på "situationell brottsprevention"

Tre kriminologer som alla forskar kring så kallad "situationell brottsprevention", redogör här för hur man på bästa sätt kan använda forskningsresultaten i bekämpning av olika typer av brott. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, naturvårdsbrott och narkotikabekämpning. Medverkande: Marcus Felson, professor från USA, Andrew Lemieux, professor från Nederländerna och Graham Farrell, professor från Kanada. Inspelat den 8 juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Vinnare av kriminologipriset 2015

De båda brittiska kriminologerna Ronald V Clarke och Patricia Mayhew har tilldelats Stockholmspriset i kriminologi 2015. Deras forskningsresultat har visat att det inte bara är sociala och psykologiska faktorer som får människor att begå eller avstå från brott. Den fysiska utformningen av vår miljö, som gatumiljön och byggnaders utformning, påverkar också i hög grad sannolikheten för att brott begås. Inspelat den 9 juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kriminologisymposium 2015

Ringar på vattnet

Hur kan ett domstolsfall bli till ett gott exempel som förebygger framtida brott? Här berättar kriminologen Lorraine Mazerolle från Australien om en studie som rör skolkande ungdomar och där närstående har blivit involverade i rättsprocessen. Genom samarbete mellan polis, föräldrar och skola har man kunnat påverka vidare och goda exempel har kunnat sprida sig som ringar på vattnet. Inspelat den 8 juni 2015 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.