Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2015

En konferens för och om förskolan, med föreläsningar om olika pedagogiska inriktningar och om hur digitala hjälpmedel kan användas i verksamheten. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2015 : Regeringens syn på förskolanDela
 1. Nu Helene Öberg, statssekreterare
  på Utbildningsdepartementet-

 2. -hos utbildningsminister
  Gustav Fridolin. Välkommen upp!

 3. Hej! Jag får stå här, även om
  det ser härligare ut där framme.

 4. Tack för att jag fick komma hit.
  Det är en härlig stämning här.

 5. Gustav Fridolin är ju ansvarig
  för grundskola, förskola och fritids.

 6. Han hade gärna kommit,
  men Miljöpartiet har kongress-

 7. -så det var inte möjligt.
  Kanske en annan gång.

 8. Jag ska berätta om
  våra prioriteringar och reformer-

 9. -inom utbildningsområdet-

 10. -och hoppas ge en bra känsla för
  vad regeringen vill-

 11. -med hela utbildningspolitiken
  och förskolan.

 12. En siffra återkommer vi till
  hela tiden. Framförallt så här års-

 13. -tänker vi på den när vi vaknar
  och en stund på kvällen.

 14. Det är inte Pisa-resultatet eller
  från vilken ålder vi ska ha betyg-

 15. -utan siffran 13,1.

 16. Det är 12 700 elever
  som vi tänker väldigt mycket på.

 17. Det är de barn som förra året lämnade
  skolan utan gymnasiebehörighet.

 18. Ett misslyckande, inte för dem
  personligen, utan för hela samhället.

 19. Dessa barn riskerar
  att få det väldigt tufft framöver.

 20. De kommer inte in på nationella
  program lika ofta som andra elever.

 21. Det betyder att de inte får
  en ordentlig gymnasieutbildning-

 22. -och har mycket färre möjligheter
  att få jobb.

 23. Deras utmaningar
  och svårigheter i livet-

 24. -på nåt sätt grundläggs och skapas
  väldigt tidigt. Det är oacceptabelt.

 25. Vi har en hög ungdomsarbetslöshet
  i Sverige.

 26. Framförallt har unga med funktions-
  nedsättningar svårt att få jobb.

 27. Där har vi ofta svårt att ge
  en bra skolgång.

 28. Det händer inte bara
  och är inte deras fel-

 29. -utan det är en effekt
  av skolpolitiska felprioriteringar.

 30. De blir ett svek mot den enskilda
  som får sämre möjligheter-

 31. -och en stor kostnad för samhället.

 32. Därför syftar nästan allt vi gör
  till att vända utvecklingen-

 33. -och säkerställa att så många
  som möjligt klarar grundskolan.

 34. Och vår gymnasieminister fokuserar på
  att ge en bra grund som för vidare-

 35. -och de som vill får läsa
  på högskola och universitet.

 36. Om vi ska lyckas vända resultaten-

 37. -och ha så få barn som möjligt
  utan behörighet till gymnasiet-

 38. -måste vi behandla skolan och
  utbildningspolitiken som en helhet.

 39. Då ingår att se den stora potential
  som finns i förskolan.

 40. Ni vet hur viktig förskolan är
  för barns utveckling-

 41. -och hur den bidrar till likvärdiga
  förutsättningar inför skolan.

 42. Det har på sista tiden kommit
  forskning från Göteborgs universitet-

 43. -om att barngruppen
  har betydelse för-

 44. -hur barnen får möjlighet
  att vara delaktiga i sin utveckling.

 45. Så för att förskolan
  ska kunna uppfylla sina mål-

 46. -måste barngruppen ha lämplig storlek
  och nog med personal.

 47. Det kämpar man med i alla Sveriges
  kommuner och hos alla huvudmän.

 48. Det syftar till att alla barn
  i förskolan ska bli sedda-

 49. -och få möjlighet till den lek och
  de pedagogiska utmaningar de behöver.

 50. Man kan säga mycket om Pisa,
  kunskapsmätning och vad de mäter.

 51. Men det som syns tydligt i Pisa är
  att barn som gått i förskola-

 52. -klarar sig bättre än andra barn
  långt senare i livet.

 53. Jag har haft många möten i veckan.

 54. Jag träffade Unesco och OECD i Paris.

 55. Jag var på EU-kommissionen i Bryssel.

 56. På OECD träffade jag Andreas
  Schleicher, ansvarig för Pisa.

 57. Vi talade om betydelsen av förskola.
  Många frågar om vår förskola.

 58. Även om den svenska skolan inte
  föranleder internationella besök-

 59. -så är den svenska förskolan
  uppskattad och eftertraktad.

 60. Av alla de viktiga mötena med
  tunga företrädare som jag har haft-

 61. -så var det bästa utvecklingssamtalet
  på min sons förskola.

 62. Kanske är nån här från hans förskola.

 63. Då får man en strukturerad genomgång
  av vad han har lärt sig-

 64. -vad han är duktig på,
  tycker är roligt och läskigt.

 65. Hur hans empatiska förmåga är.
  Hur han samspelar.

 66. Vad hem och förskola
  behöver samspela kring.

 67. Det är unikt för Sverige.

 68. Det finns en oerhörd potential
  i den värld vi skapar kring barn-

 69. -redan när de är små i att ge dem
  de bästa förutsättningarna.

 70. Förskolan är jätteviktig.

 71. Det är därför några
  av våra utbildningssatsningar-

 72. -riktar sig till förskolan.
  Där kan man göra mycket.

 73. Förutom barngruppens storlek är
  det pedagogiska ledarskapet viktigt.

 74. Vi satsar på kompetensutveckling
  när det gäller förskolechefer.

 75. Personalens utbildning
  och kompetens är viktig.

 76. Det är angeläget med bra utbildning
  och att det finns bra fortbildning.

 77. Och så klart personaltäthet.

 78. Om vi stannar
  vid barngruppernas storlek-

 79. -är det så viktigt att vi vill att
  Skolverket återinför ett riktmärke.

 80. Eller Skolverket ska återinföra
  riktmärke för barngruppens storlek.

 81. Det uppdraget har de redan fått
  och ska rapportera tillbaka till oss.

 82. Vi har pekat särskilt på att de
  ska titta på den pedagogiska-

 83. -men också den
  utvecklingssociologiska forskningen-

 84. -i bedömningen av
  att skapa barngrupper.

 85. Vi har ju haft
  ett litet budgetäventyr under hösten-

 86. -så regeringen regerar inte med
  sin egen budget förrän nästa vecka.

 87. Så fort riksdagen har fattat beslut
  om att vi ska använda vår budget-

 88. -kommer en ekonomisk förstärkning
  av barngrupperna.

 89. Redan i år kommer vi
  att rulla ut 400 miljard...

 90. Ja, det hade varit nåt. 400...

 91. Jag önskar jag sagt 40 miljoner, då
  hade ni glatt er över 400 miljoner.

 92. 400 miljoner rullar ut i år
  och nästa år blir det 830 miljoner-

 93. -till mindre barngrupper i förskolan.
  Det är ju inte helt illa.

 94. Det är hyfsat.

 95. Vi vill då med dessa pengar inte...

 96. Vi ska inte tycka nåt om
  hur man organiserar barngrupperna.

 97. Om det är småbarnsgrupper
  eller syskongrupper.

 98. Men vi vill prioritera minskade
  barngrupper för de allra yngsta.

 99. Så kommer medlen att fördelas. Man
  prioriterar de allra minsta barnen.

 100. Det handlar om 30 000 kronor per barn
  som varje barngrupp minskas med.

 101. Många kommuner stå inför att
  många barn kommer till Sverige nu.

 102. Då kanske barngrupperna måste utökas.
  Det kan man slippa med pengarna.

 103. Även om man får fler barn ska man
  kunna upprätthålla lagom storlek.

 104. Det går ut
  mycket pengar på kort tid-

 105. -som även kan användas till
  engångsinsatser, som lokaler.

 106. Ibland styr praktiska förutsättningar
  barngruppernas storlek.

 107. De pengarna rullar ut inom kort,
  och det ser vi fram emot.

 108. Om vi märker att medlen, nästan
  en miljard, inte är tillräckliga-

 109. -så överväger vi en lagstiftning
  i den här frågan.

 110. Utöver det har Skolinspektionen
  fått ett kvalitetsuppdrag-

 111. -att granska förskolans kvalitet
  och måluppfyllelse.

 112. Granskningen inriktas mot olika
  aspekter och vad som kan utvecklas.

 113. Det är bra för att se allt gott
  som görs och det som bör utvecklas.

 114. Genom Skolinspektionens fantastiska
  kompetens och deras resurser-

 115. -fäster vi fokus på
  förskolans möjligheter och vikt.

 116. De ska titta särskilt på gruppernas
  storlek för barn under tre år.

 117. En strävan är att beskriva konkreta
  förutsättningar och arbetssätt.

 118. Och att sprida dessa erfarenheter
  till fler.

 119. Den här ganska omfattande analysen
  och deras erfarenheter-

 120. -ska slutredovisas till regeringen
  den 16 februari 2018.

 121. Det kommer att pågå i tre år.

 122. Det här berör inte er direkt-

 123. -men vi har också uttalat att vi vill
  göra förskoleklassen obligatorisk.

 124. Utan att ta bort
  det viktiga arbetssättet-

 125. -med leken som grunden för lärandet.

 126. Det kommer regeringen också arbeta
  med. Vi har även fler satsningar.

 127. Satsningar i lågstadiet, på special-
  lärare, specialpedagoger, elevhälsa.

 128. Men för oss är det viktigt att se
  utbildningspolitiken som en helhet.

 129. Att se förskolan som en viktig del av
  arbetet vi gör för barn hela vägen-

 130. -för att vända utvecklingen,
  så att fler klarar grundskolan.

 131. Vårt löfte och engagemang
  från regeringens sida-

 132. -är att se alla delar i utbildnings-
  politiken som lika viktiga.

 133. Och att ge förskolepedagogiken
  och ert arbete-

 134. -de förutsättningar ni behöver
  för att det ska gå bra. Tack.

 135. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Regeringens syn på förskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den svenska förskolan är väldigt uppskattad och eftertraktad, menar statssekreterare Helene Öberg. I detta inledningstal berättar hon vad regeringen gör för förskolan. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolan, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Frön till ett livslångt lärande

Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi bör lära ut och vad vi vill att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Gardners föreläsning innehåller en semantisk diskussion om begrepp, men även en del handfasta råd och tips. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Lärandets demokrati

Paola Cagliari är chef på Institutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skolan och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord som Paola Cagliari ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. I sin föreläsning visar hon exempel från sitt arbete Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Pedagogiska relationer i förskolan

Sven Persson, professor i pedagogik, vill förstå förskolan ur ett samhällsperspektiv och införa professionell kunskap i förskolan. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning som framhåller interaktion och processkvalitet som viktigast för barns lärande. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Digitala barn

"Ska vi börja elda i våra grottor? Nej vi kommer att bränna oss!" Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar egna exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Regeringens syn på förskolan

Den svenska förskolan är väldigt uppskattad och eftertraktad, menar statssekreterare Helene Öberg. I detta inledningstal berättar hon vad regeringen gör för förskolan. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Bilden av barnet

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och är idag chef för verksamheten i Italien. Hennes föreläsning handlar om Reggio Emilias pedagogik och om hur man kan se och förhålla sig till förskolebarnet utifrån ett antal bilder hon visar upp. I sitt arbete reser hon världen runt och träffar alla från påven och Dalai lama till förskollärare för att göra barn mer synliga på ett politiskt plan, både i förskolan och i samhället i stort. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Att skapa mening för barnen

Hur skapar man mening i det som barnen skapar? Några cirklar blir för ett barn en bil. Varje tecken är en metafor för något annat. Professor Gunther Kress menar i sin föreläsning att barn visst tänker abstrakt, att de faktiskt själva skapar mer abstrakta bilder än vad skolan erbjuder dem. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Ta till vara mångfalden i förskolan

Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår mycket från sig själv när hon pratar om vad som är svenskhet, finskhet och vem som är annorlunda och vem som är som alla andra. Hon uppmanar förskolepedagoger att fundera över hur de arbetar med det interkulturella och mångkulturella. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Genuspedagogik fungerar!

Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Här ger hon en snabbkurs i genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward berättar om en studie om hur genuspedagogik fungerar som visar att det bland annat sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Datalogiskt tänkande

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Lugn och ro - utan störiga telefonsignaler

Förra året beslutade skolledningen på Vårfruskolan i Lund att helt förbjuda mobiltelefoner i skolan inte bara under lektionerna utan även på rasten. Resultatet märks nu. Hur gick arbetet till och vad blev resultatet?