Titta

UR Samtiden - Hälsingemåleri i forskarfokus

UR Samtiden - Hälsingemåleri i forskarfokusDela
 1. Hälsingegårdarna blev världsarv 2012-

 2. -för att de är unika byggnader.
  De är stora och rikligt dekorerade.

 3. Ibland är de byggda endast
  för att ha festligheter i.

 4. Festbyggnader.

 5. Här kan man se en byggnad.

 6. Kristofers, som ligger i Järvsö.

 7. Här är en annan byggnad.

 8. Hälsingegårdarna har rikligt
  dekorerade väggmålningar-

 9. -bemålade möbler
  och mönstervävda textilier.

 10. Vårt forskningsprojekt går ut på
  att skapa fördjupad kunskap-

 11. -om färger, ytbehandlingar
  och underlag i måleriet-

 12. -både på väggar och möbler,
  men också på textilierna.

 13. Vilka färgämnen de innehåller,
  och vilka vävtekniker.

 14. Vi har tvärvetenskapliga frågor.

 15. Det går från naturvetenskapliga
  frågor, ner mot humaniora.

 16. Vad ska vi göra
  under de här fyra åren?

 17. Vi ska dels titta
  på konstnärsmaterialen.

 18. Det är pigment, färgämnen
  och bindemedel.

 19. Det kan vara textila fibrer också.

 20. Det gör vi utifrån
  den historiska kontexten.

 21. Så vi tittar mycket på
  historiskt källmaterial.

 22. Vi gör det också utifrån föremålen
  och materialkaraktärisering.

 23. Projektet går också ut på
  att utveckla analysmetoder-

 24. -för organiska ämnen,
  såsom färgämnen och bindemedel.

 25. De är relativt svåranalyserade.

 26. Ett sekundärt syfte i hela projektet-

 27. -är att skapa en stark
  Conservation science-grund i Sverige.

 28. Det finns internationellt,
  men vi vill också skapa en i Sverige.

 29. Därför samarbetar vi mellan olika
  universitet och institutioner.

 30. Historiska källtexter hittar man
  i arkiv och på bibliotek.

 31. Som här, Stadsbiblioteket.

 32. Här ser vi ett exempel på Veide.

 33. Veide var ett färgämne
  som både kunde användas-

 34. -i pigmentform,
  ett organiskt pigment till måleri-

 35. -och även till att färga textilier.

 36. I forskningsprojektet behöver vi
  autentiska referenser-

 37. -för att kunna göra
  spektroskopiska analyser.

 38. Därför har vi haft
  flera personer inblandade-

 39. -för att tillverka autentiskt
  material utifrån historiska recept.

 40. Här ser vi tillverkning
  av infärgade textilier.

 41. Vi har färgat in bomull, linne
  och ull med olika färgämnen.

 42. Vi har också tillverkat lackpigment.

 43. Detta gör vi för att förstå
  tillverkningsprocesserna-

 44. -och för att ha referensmaterial-

 45. -till våra naturvetenskapliga
  analysmetoder.

 46. De kemiska analyserna
  sker i två steg:

 47. Först jobbar vi ute i fält.

 48. Där gör vi flera analyser som inte
  kräver provtagning.

 49. Vi brukar kalla det
  icke-invasiva metoder.

 50. Då gör man analyserna
  direkt på föremålen.

 51. I vissa fall behöver man ta prover,
  och då tar vi 1 mm stora färgprover-

 52. -i anslutning till skador,
  under en ram eller i en söm.

 53. Där det inte är så iögonenfallande så
  att det syns att man har tagit prov.

 54. Proverna skickas sedan till
  våra olika forskningslaboratorier.

 55. Vi utför en del analyser
  på Kulturvård-

 56. -på Riksantikvarieämbetet-

 57. -på Stockholms universitets
  Arkeologiskt forskningslaboratorium-

 58. -och så på Teknisk fysik, Chalmers.

 59. Så här kan det se ut ute i fält. Det
  här är en spektroskopisk analysmetod.

 60. Multispektralfotografering i fält
  bygger på bredband.

 61. Man tittar på ett bredare spektrum
  av färg.

 62. Det kan vara i UV-ljus, synligt ljus
  eller infrarött ljus.

 63. Det gör vi för att kunna se
  underliggande skisser.

 64. Vi kan också se senare tillägg
  i form av mörkare fläckar-

 65. -eftersom åldrat material
  har en tendens att fluorescera-

 66. -medan nyare material, som retuscher
  och andra konserveringsåtgärder-

 67. -ofta har frånvaro av fluorescens.

 68. Då kan vi särskilja original
  och senare tillägg.

 69. Vi kan också göra FTIR, Fourier
  Transform Infrared Spectroscopy-

 70. -för att se på eventuella bindemedel
  och färgämnen som kan förekomma.

 71. Det är främst för organiskt material.

 72. Det kan vara lite svårt på uppblandat
  material som det ofta är i färg.

 73. Provtagningen kan se ut så här.

 74. Då är det viktigt att redogöra
  var man tar proverna-

 75. -att man har fått tillstånd
  från ägaren-

 76. -och att dokumentera det väl.

 77. När proverna sedan kommer
  till laboratoriet-

 78. -kan vi dels titta på dem med
  optisk identifiering, som här.

 79. Man ser olika fibrer.

 80. Man kan också gjuta in tvärsnitt,
  lägga färgflagan på högkant-

 81. -så att vi kan göra analyserna
  in i de olika färglagren.

 82. Då måste man se hur man placerar
  och gjuter in det i en färgkub.

 83. Så här kan det se ut
  i ett laboratorium.

 84. Här har vi ramanspektroskopi,
  som jag oftast använder mig av.

 85. Med det här instrumentet-

 86. -kan man titta på färgämnen, pigment
  och till viss del bindemedel.

 87. Det bygger på monokromatiskt ljus,
  laserljus.

 88. Man bestrålar föremålet
  med bara en enda våglängd-

 89. -som filtreras bort med notch-filter,
  eller holografiska filter-

 90. -för att kunna se den ramanspridning
  som varje ämne-

 91. -reflekterar i ljus.

 92. Då kan man få ett fingeravtryck,
  specifika toppar för ett ämne.

 93. Om vi då har referenser på ett ämne-

 94. -kan vi jämföra topparna
  och säga om de korrelerar.

 95. Då kan vi härleda och säga
  att det här är veide-

 96. -för det innehåller både indigo,
  indigotin, indirubin och kaempferol.

 97. Så här kan det också se ut
  i ett laboratorium.

 98. Min kollega Yvonne Fors
  gör en första analys-

 99. -med hjälp av, även här FTIR,
  men då ATR-

 100. -så hon tittar på hur materialet
  reflekterar för att få ett hum om-

 101. -ifall det rör sig om oljehaltigt,
  proteinhaltigt-

 102. -eller stärkelsebaserat bindemedel.

 103. Då vet hon hur hon sedan ska göra-

 104. -när hon gör gaskromatografiska
  masspektroskopiska analyser senare.

 105. Då löser hon upp färgprovet,
  så det här är en destruktiv metod.

 106. Detta måste man göra i slutskedet
  av analyser.

 107. Man måste göra de olika analyserna
  i rätt ordning-

 108. -så att man inte förintar provet
  innan man ska använda en annan metod.

 109. Det bygger på att man
  förångar materialet-

 110. -och ser hur det separeras ut
  i olika storlekar-

 111. -beroende på molekylstorlek
  och vilket ämne det består av.

 112. Även här får man ett spektrum.

 113. Det är ljusets år, så spektroskopiska
  metoder är högintressanta i år.

 114. Vi använder oss också av
  svepelektronmikroskopi.

 115. Med den här EDX-funktionen
  kan man göra grundämnesanalys-

 116. -för att se vilka grundämnen
  som ett prov består av.

 117. Det är framför allt oorganiskt
  material, pigment från mineralriket-

 118. -som vi kan härleda med hjälp av
  den här analysmetoden.

 119. Många pigment består ju av mineraler.

 120. Malakit, azurit.

 121. Jordfärger som ockror, umbror
  och så vidare.

 122. Vi använder oss också av
  Ion Coupled Plasma Mass Spectroscopy-

 123. -och andra masspektroskopiska
  analysmetoder, som Direct Analysis.

 124. Här tittar man framför allt
  på isotoper.

 125. Kvantifierar och tittar på spårämnen
  för att härleda ett färgämne.

 126. Det får spårämnen från platsen
  där det har odlats-

 127. -eller för att man har använt
  ett visst betmedel vid infärgningen.

 128. Med Direct Analysis, MS,
  kan vi titta på färgämnen.

 129. Så här kan det se ut.
  Detta är Bortom Åa.

 130. En Hälsingegård som ingår i de sju
  Hälsingegårdarna som blev världsarv.

 131. I den här byggnaden finns det måleri
  av Anders Bäck Hansson.

 132. Det är signerat,
  så vi vet att det är den här målaren.

 133. Det finns också arkivmaterial
  i form av dagbokshandlingar.

 134. Här har man samlat några av dem
  i en text-

 135. -som återfinns på hembygdsmuseet
  i Bortom Åa, Fågelsjö.

 136. Här kan vi få reda på,
  där den här målaren nämns-

 137. -när han och hans fru var på gården.

 138. Vi ska åka dit nästa vecka
  och göra analyser på plats.

 139. Då tittar vi dels på väggmåleriet,
  men också på pigmenten.

 140. Jag har indikerat det med pilar.

 141. Vi vill se om det är samma pigment
  som i måleriet på gården.

 142. På gården finns det också
  en verkstad-

 143. -och vi tror att många av
  schablonerna har tillverkats där.

 144. Här har man hängt upp en schablon
  som har används just här.

 145. Här i verkstaden ser vi ridstenar
  och löpstenar i mitten.

 146. Jag ska snabbt visa exempel
  på andra mallar.

 147. Här är forskningsgruppen
  med samarbetspartners.

 148. Vill ni kontakta mig
  finns min mejladress där. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Hälsingemåleri i forskarfokus

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

2012 blev Hälsingegårdar utnämnda till världsarv av FN-organisationen Unesco. De rikligt dekorerade byggnaderna klassas som unika. Här berättar forskaren Ingalill Nyström om ett projekt som ska skapa en fördjupad kunskap om Hälsingegårdarnas måleri. Det handlar om färger, ytbehandlingar och underlagen i måleriet som återfinns på väggar, möbler och textiler. Inspelat den 27 april 2015 på Stadsbiblioteket i Göteborg. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Bild > Konsthistoria > Måleri och skulptur
Ämnesord:
1800-talet, Allmogekonst, Bonadsmåleri, Dekorationsmålning, Folkkonst, Hälsingegårdar, Hälsingemålningar, Hälsingland, Konst, Konsthistoria, Svenskt väggmåleri, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Arkitektur som påverkar människors livsvillkor

Den chilenske arkitekten Alejandro Aravena berättar hur man som arkitekt kan påverka och förbättra levnadsvillkoren för människor över hela världen. Detta är också temat för 2016 års Venedigbiennal som Alejandro Aravena är curator för. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Den moderna staden växer fram

Breda gator, monumentala byggnader och bättre bostadsförhållanden för de fattiga. Vi går på stadsvandring med arkitekturhistorikern Eva Eriksson.