Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Om UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter elever med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress i september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015 : Perceptionens betydelse för lärandeDela
 1. Annika Flenninger, psykolog.
  Jag har arbetat hela mitt yrkesliv-

 2. -med personer med olika sorters
  funktionsnedsättningar.

 3. Jag har letat
  efter perceptionsstörningar-

 4. -och annorlunda perception
  hela tiden.

 5. Jobbat mest med barn och unga,
  ofta i samarbete med pedagoger-

 6. -för att hitta lösningar för
  de här barnen, ungdomarna, eleverna.

 7. Vad handlar perception om?

 8. Jo, det handlar om hjärnans förmåga-

 9. -att tolka sinnesintryck.

 10. Det är så att vi får intryck utifrån,
  men också inifrån kroppen.

 11. De här intrycken ska hjärnan tolka.

 12. Det är inte bara så att hjärnan
  tolkar ett intryck i taget.

 13. Det ska ske ett slags samordning,
  en integration-

 14. -av de här olika sinnesintrycken
  som ska tolkas.

 15. Om jag ska ge ett exempel,
  så kan jag säga:

 16. Om det hade varit dimma
  när jag gick hit i morse-

 17. -så hade synintrycket sagt mig
  att det är dimma och morgon.

 18. Om jag hade känt
  att det luktade brandrök-

 19. -så hade min tolkning blivit
  "det brinner, därav dimman".

 20. Det sker en integration
  av de här sensoriska intrycken.

 21. Det behövs för att vi ska kunna ge
  ett direkt svar på ett stimuli-

 22. -men också för att vi ska kunna spara
  information och använda den senare.

 23. Jag har ju jobbat med personer med
  olika slags funktionsnedsättningar-

 24. -där man kan hitta perceptions-
  störningar och perceptionsproblem.

 25. Det här var min första bild om
  hjärnan och utifrån kommande intryck-

 26. -och intrycken inifrån.

 27. Då tar jag diagnoserna. Jag
  ska peka på diagnosen cerebral pares.

 28. Ser ni? Det var när jag började
  inom barnhabilitering på 80-talet-

 29. -och fick göra många utredningar
  inför skolstart och stadieövergångar-

 30. -på just barn med cerebral pares, som
  mitt intresse för perception väcktes.

 31. Jag upptäckte att de ofta
  hade perceptionsstörningar-

 32. -som ledde till problem
  i inlärningssituationer.

 33. Det handlade inte alltid
  om den allmänna begåvningen-

 34. -utan perceptionen
  trasslade till det.

 35. Sen så arbetade jag
  med barn och ungdomar med adhd/add.

 36. Det hette inte så på 80-talet.
  Då pratade man om mbd och damp.

 37. Damp var inget dumt begrepp,
  det var ganska bra.

 38. Det betydde dysfunktion
  i form av avledbarhet-

 39. -som egentligen
  kanske är a:et i adhd.

 40. Dysfunktion i form av avledbarhet,
  motorik och perception.

 41. På den tiden tittade vi mycket efter
  perception vid de här diagnoserna.

 42. Man har glömt det i dag. Jag vill
  säga åt er att vara uppmärksamma.

 43. Utvecklingsstörning är en diagnos.
  Man har en allmän nedsättning.

 44. Där är perceptionen
  naturligtvis också påverkad.

 45. Det gäller även personer
  med autismspektrumtillstånd.

 46. Där man har en annorlunda perception,
  det känner ni till.

 47. Vi har Tourettes syndrom.

 48. Ryggmärgsbråck, där har vi förutom
  den fysiska funktionsnedsättningen-

 49. -ofta perceptionsstörningar.

 50. Neurofibromatos
  är en annan funktionsnedsättning-

 51. -där tumörer växer efter nervknutarna
  och där barnen ofta har-

 52. -just perceptionsstörningar.

 53. Sen har vi icke-verbala
  inlärningssvårigheter, nld-

 54. -som handlar om den perceptuella
  delen, den visuella delen.

 55. Även vid traumatisk hjärnskada-

 56. -kan man se perceptionsstörningar
  i många fall.

 57. Varför pratar jag om dessa diagnoser
  vid en språkstörningskonferens?

 58. Jo, man vet att barn och ungdomar
  som har fått diagnos språkstörning-

 59. -och där man tidigt
  upptäcker avvikelser i språket-

 60. -också ofta har en hög samsjuklighet-

 61. -en komorbiditet
  med neuropsykiatriska diagnoser.

 62. Diagnoser inom autismspektrumet-

 63. -läs- och skrivsvårigheter
  och nedsättning av begåvning.

 64. Därför ska man inte stirra sig blind
  bara på en språkstörningsdiagnos.

 65. Man måste alltid leta efter det jag
  tycker är det viktiga, perceptionen.

 66. Det här blev tydligt i en avhandling
  som presenterades 2007-

 67. -av logopeden Carmela Miniscalco.

 68. Hon kunde visa att många barn
  som fick diagnosen språkstörning-

 69. -också hade en stor samsjuklighet,
  en komorbiditet, med andra diagnoser.

 70. Därför tycker jag det är viktigt att
  vi tittar brett och pratar om det.

 71. Apropå perception är det viktigt
  att prata om det här med inhibition-

 72. -alltså reglering och kontroll.

 73. Dels behöver vi ha en reglering
  och kontroll av sinnesintrycken.

 74. Till exempel kan det vara så att man
  i ett rum där elever ska vistas-

 75. -har ljud från en fläkt som låter-

 76. -eller stolskrap från elever,
  eller en klocka som tickar.

 77. De här ljuden, det kan också
  vara synintryck och andra intryck-

 78. -måste regleras,
  annars störs man av dem hela tiden.

 79. Då har vi en del personer som
  har svårt med den här regleringen.

 80. De hör de här små ljuden hela tiden,
  de störs hela tiden av synintrycken.

 81. Hjärnan kan inte tillvänja sig,
  "det där ska du inte bry dig om".

 82. De här sinnesintrycken
  ligger på hela tiden.

 83. Det kan vara signaler från kroppen
  som man har svårt att reglera.

 84. Och när man har svårt med reglering
  av utifrån kommande intryck-

 85. -har man också ofta svårt med
  sina impulser och sin impulskontroll.

 86. Regleringen handlar både om utifrån,
  men också inifrån.

 87. Då har vi de här ungdomarna
  som är impulsiva-

 88. -som handlar först och tänker sen.

 89. Jag tittar lite. Jag måste kolla
  att bilderna hänger med.

 90. Nu kommer en viktig bild
  som jag alltid visar.

 91. Det är en svart tavla med kritstreck.
  Ni ska räkna hur många strecken är.

 92. Ni kan räkna tyst för er själva.
  Ni behöver inte redovisa resultatet.

 93. Sen gör jag så här,
  och så räknar ni kritstrecken nu.

 94. Ni ser att det är enklare att räkna-

 95. -när nånting har blivit organiserat.

 96. Det är det som är det viktigaste när
  vi talar om vad omgivningen kan göra.

 97. Fundera över hur det ser ut i miljön.

 98. Är det nåt som vi vuxna runtomkring
  kan organisera och strukturera-

 99. -för att det ska bli lättare
  för eleven att uppfatta?

 100. När vi pratar om perception,
  handlar det om hjärnans tolkning-

 101. -av de olika sinnesintrycken.

 102. Då kommer jag att prata om
  dels visuell perception...

 103. Där kommer jag att vara mer noggrann.
  Det beror på att jag som psykolog-

 104. -när jag gör utredningar, tittar
  på just den visuella perceptionen.

 105. Sen har vi den auditiva perceptionen,
  eller det auditiva processandet.

 106. Det har med hörselintrycken att göra.
  Vi har den taktila perceptionen.

 107. Den har att göra
  med intrycken av ytkänseln på huden.

 108. Den kinestetiska, med information
  från leder, senor och muskelfästen.

 109. Den vestibulära, som har att göra
  med lägesförändringar-

 110. -och vestibularisorganet i örat.
  Sen har vi perceptionen underst.

 111. Jag har skrivit luktperception,
  eller luktförnimmelse.

 112. När det gäller lukt, så är det många
  barn med autismspektrumtillstånd-

 113. -ja, även vuxna, som har en
  annorlunda perception av just dofter.

 114. Man kan uppleva svaga lukter
  som mycket starka.

 115. Man har svårt med regleringen-

 116. -att försöka tillvänja sig
  vid lukten.

 117. Vi vet också att många störs
  under dagen av lukter.

 118. Det här är nånting
  som jag vill slå ett extra slag för.

 119. Fundera över om det är nåt sånt
  som gör barnet oroligt i klassrummet.

 120. Lukter kan vara otroligt svåra.

 121. Vuxna kan beskriva för mig att när
  de är i ett rum med en konstig lukt-

 122. -är det som att lukten kommer
  in i näsan och invaderar kroppen.

 123. De känner sig invaderade
  och kan inte tänka på annat.

 124. Det blir svårt att hänga med i
  undervisningen om lukten stör starkt.

 125. Det var det om lukten,
  jag ska inte prata mer om det sen.

 126. Jag tänkte gå in
  på den visuella perceptionen.

 127. Den som jag som psykolog
  kontrollerar mycket i mina test.

 128. Jag har dels den första indelningen,
  med figur-bakgrundsuppfattning.

 129. I en miljö, det kan vara ett klassrum
  eller en bok man ska titta i-

 130. -det kan vara en utemiljö...
  Men en miljö med många synintryck.

 131. Där ska man kunna ta ut det viktiga,
  det som är budskapet i bilden-

 132. -och koncentrera sig på det.
  Eller i händelsen.

 133. Om man har svårt med figur-bakgrund-

 134. -kan det vara svårt
  att tolka budskapet i en bild.

 135. Det kan vara svårt att veta
  var eller vem man ska titta på-

 136. -när man sitter i klassrummet.

 137. Det kan vara väldigt svårt
  att spela spel.

 138. Spelplaner
  är ju oftast trevligt utformade-

 139. -med glada färger och många bilder.

 140. Om man då ska hitta sin spelpjäs
  på spelplanen så kan det bli rörigt-

 141. -om man har svårt
  med figur-bakgrundsuppfattningen.

 142. Ni har säkert varit med om
  att när ni kommer till affären-

 143. -så har man stökat om,
  möblerat om i affären.

 144. Kaffehyllan är på ett annat ställe,
  liksom hyllan med mjöl och gryn.

 145. Man har bråttom och hittar ingenting.
  Man letar och letar.

 146. Man får en upplevelse av det här
  med figur-bakgrundsuppfattning.

 147. För elever kan det vara jobbigt
  med av- och påklädning-

 148. -i omklädningsrummet.
  Alltså att hitta sina kläder.

 149. Det kan ta all energi, så att
  idrottslektionen blir mycket svår.

 150. Läge i rummet är också en del
  i den visuella perceptionen.

 151. Att uppfatta i vilket förhållande
  man befinner sig gentemot andra-

 152. -och föremål i omgivningen.

 153. Läge i rummet har att göra
  med barnet eller en själv som person.

 154. Om jag säger så här till er:

 155. Nu står jag framför er.

 156. Ni är framför mig.

 157. Nu vänder jag mig om.
  Nu är ni plötsligt bakom mig-

 158. -men jag är fortfarande framför er.

 159. Hur förklarar man det här? Det här
  är min vänstra hand och högra hand.

 160. Det här är vänster sida. Höger sida.

 161. Nu är det här höger sida.
  Och vänster.

 162. Alltså begreppen
  i förhållande till oss själva.

 163. Jag hörde på radion om
  en undersökning som man hade gjort-

 164. -där personer skulle förklara vägen
  för en turist som kom till stan.

 165. "Var ligger domkyrkan i Uppsala?",
  till exempel.

 166. Det var otroligt vanligt
  att den som skulle peka ut vägen-

 167. -utgick från sin kropp när man sa åt
  dem att gå till höger eller vänster.

 168. Vi tänker ofta
  utifrån vår egen kropp.

 169. När vi jobbar med barnen gäller det
  att vi tänker utifrån deras kroppar.

 170. Det är jättesvåra begrepp om man har
  svårt med den visuella perceptionen.

 171. Här måste vi vara otroligt noggranna.

 172. Det blir svårt att skilja på om ett
  föremål är till höger eller vänster.

 173. Bakom eller framför.

 174. Över och under.
  Alla de här lägesbegreppen.

 175. Vi har den klassiska bilden.

 176. Om man tittar underifrån,
  ser man kuben hängande uppåt.

 177. Tittar man ovanifrån,
  ser man kuben nerifrån.

 178. Vi kan lura vårt öga.

 179. Tänk på att läge i rummet
  har att göra med vår egen kropp-

 180. -och hur vi förmedlar positionerna
  till barnet.

 181. När det gäller visuell perception
  och spatiala relationer-

 182. -handlar det om föremål i förhållande
  till varandra i stället.

 183. Det är inte längre jag
  som är i fokus, utan det är...

 184. ...flaskan i förhållande till glaset.
  Saker i förhållande till varandra.

 185. Det här är otroligt vanliga-

 186. -perceptuella svårigheter hos barn.

 187. När man till exempel
  ska skriva en mening-

 188. -måste man ha koll
  på de spatiala relationerna.

 189. Om jag ska skriva meningen
  "jag heter Annika"...

 190. När jag säger den,
  låter den som ett flöde.

 191. När jag skriver den,
  måste jag ha varje ord för sig-

 192. -och luft emellan,
  det vill säga en spatial relation.

 193. Jag måste också skriva
  åt ett visst håll.

 194. Jag måste också följa rad för rad.
  Allt det här är spatiala relationer.

 195. Det kan vara svårt bara att skriva
  ett ord om man har svårt för det här.

 196. Om jag ska skriva ordet "hej".

 197. Jag kanske hör att det börjar med "h"
  och skriver det.

 198. Men på vilken sida ska jag
  skriva "e"? Den eller den sidan?

 199. Att följa linjer,
  de spatiala relationerna.

 200. Det handlar om att kunna följa rader,
  men också om att sortera föremål.

 201. Vilket är minst och vilket är störst?
  Att sätta dem i ordning, i rader.

 202. Det handlar om
  att kunna skilja på ental och tiotal-

 203. -men även att ställa upp mattetal.
  Vilket är entalet och tiotalet?

 204. Räknar jag från höger eller vänster?
  Vilket ska stå över och under?

 205. Siffrorna
  i förhållande till varandra.

 206. Kartor och diagram ställer till
  problem om man har dessa svårigheter.

 207. Att uppfatta mönster och logik
  som återkommer är också ett problem.

 208. Om man har spatiala svårigheter
  har man svårt att tänka sig tiden-

 209. -i en linje. Dåtid, nutid, framtid.

 210. Barn med spatiala svårigheter kan
  ha svårt att redogöra för händelser.

 211. Vad hände först? Vad kom sen?
  Man har svårt med linjärt tänkande.

 212. Saker i förhållande till varandra.

 213. Vi har termometern.
  Det är en typiskt trasslig sak.

 214. Vi ska förhålla oss till nollan.

 215. Om jag säger att "det är varmt ute
  mitt på dagen, plus 23 grader".

 216. Plus låter mycket, och varmt ute.

 217. Då tittar vi på termometern.
  Jag har lagt in en blå pil.

 218. Rakt upp, 23 grader...varmt.

 219. Sen säger vi plötsligt
  "det blir kallare på kvällen".

 220. "Det är fortfarande plus två grader."

 221. Hur får man ihop de spatiala
  begreppen till orden vi säger?

 222. Vi ligger fortfarande över nollan,
  det är plus två.

 223. Med orden kan jag säga att det
  har blivit kallare jämfört med dagen.

 224. Vi kanske säger att "det är mycket
  varmt på dagen, plus 23 grader".

 225. Det blir mycket kallt på natten,
  låg temperatur. Minus två grader.

 226. Här rör vi oss med begrepp,
  som vi försöker visualisera-

 227. -på en termometer
  i förhållande till en nolla.

 228. Det är en stor utmaning för personer-

 229. -med visuella perceptions-
  nedsättningar, spatiala relationer.

 230. Det kombineras med ord.

 231. Om man har en språkstörning
  blir det ännu svårare.

 232. Inom det visuella området
  tittar vi också på formkonstans.

 233. Att känna igen inlärda former-

 234. -trots att man gör förändringar.

 235. Vad kan det vara för inlärda former
  som man har svårt med?

 236. Det kan handla om att man inte
  kan känna igen siffror och bokstäver-

 237. -om man ändrar stilart eller färg.

 238. Nu när vi har datorer, kan vi ha
  hur många typsnitt som helst-

 239. -och olika storlekar. Vi kan
  färglägga och göra det trevligt.

 240. Men det här är ett stort problem.
  Här måste vi tänka väldigt noga-

 241. -när vi har att göra med elever
  med perceptionsstörningar.

 242. Jag vet att SPSM har information-

 243. -om vilket typsnitt
  och vilken storlek som är bäst-

 244. -och vilket radavstånd
  som är bäst för att läsa.

 245. Ofta använder man
  typsnittet Comic Sans.

 246. Det ser ut som att man skriver
  med enklare textbokstäver.

 247. Det ser skoj ut, men är svårläst.

 248. Tänk på att ett "a"-

 249. -inte alltid är ett "a" för en elev
  med perceptionsstörningar.

 250. Det här med bilder är också sånt
  vi gärna använder för att kompensera-

 251. -till exempel en språkstörning.
  Det är viktigt att tänka på-

 252. -att eleven kanske har
  en visuell perceptionsstörning.

 253. Det är inte säkert att vi kan använda
  fotografier för att visa saker.

 254. Det är inte säkert att vi
  kan skriva ner det vi vill förmedla.

 255. Vi måste ta reda på
  om eleven kan tolka ett fotografi.

 256. Om jag tar kort på situationen,
  eller delarna som ska göras.

 257. Kan eleven tolka det? Eller
  blir det enklare med pictogrambilder?

 258. Man måste kontrollera innan, och inte
  bara tänka att vi ska visualisera-

 259. -så blir det enklare.

 260. Kolla av. Går det med fotografier,
  eller är speciella bilder bättre?

 261. Förstår eleven bilden?

 262. Jag hade några olika typsnitt,
  bara för att visa några stycken.

 263. Ni vet att det finns
  hur många som helst i datorerna.

 264. Då har jag siffran två här.

 265. Vad har det med perception att göra?
  Tvåan ska få oss att få en tanke-

 266. -om det här till exempel: Två träd.
  Det verkar ju ganska enkelt.

 267. Men så har vi två par skor.

 268. Egentligen är det fyra skor.
  Här är det också så att bilden-

 269. -inte stämmer med det som vi säger.
  Det blir svårt.

 270. Vi måste tänka perception.
  Hur gör vi det på ett enkelt sätt?

 271. Jag har ytterligare en bild
  som ni ska få se.

 272. Det är en tavla
  på ett fjäll med en sol.

 273. Jag vill att ni ska fundera på om det
  är en soluppgång eller solnedgång.

 274. Ni behöver inte svara högt.
  Tänk själva.

 275. Jag gör så här.

 276. Då visar det sig att det egentligen
  var det här som vi hade tänkt.

 277. En trekant med en rund cirkel,
  en sol.

 278. Jag sa
  att det var ett fjäll med en sol.

 279. Egentligen visade bilden vi såg
  en trekant och en halvcirkel.

 280. Det här är också sånt som kan spela
  oss spratt när det gäller perception.

 281. Nu gav jag er auditiva ledtrådar
  om att det var ett fjäll och en sol.

 282. Ni kanske hade gjort den tolkningen
  ändå. Förmodligen.

 283. Hjärnan vill gärna skapa helheter.

 284. När vi ser små delar, vill vår hjärna
  skapa en helhet för att förstå.

 285. Det är det som våra barn
  med perceptionsstörningar också gör.

 286. Förstår man inte hela bilden,
  gör hjärnan sin egen tolkning.

 287. Det kallar man ibland
  för visuell närhet.

 288. Hjärnan försöker begripa.

 289. Det är liksom vår medfödda instinkt.
  Vi försöker förstå vår omgivning.

 290. Då blir det ibland feltolkningar.

 291. Ni har säkert varit med om att en
  elev vidhåller "att så här var det".

 292. "Så här sa du, så här gick det till."
  Det är inte så att eleven ljuger.

 293. Det är hjärnan som har gjort
  tolkningen, helhetsbedömningen.

 294. Och fyllt i de brister som finns.

 295. Och då gör det...

 296. Utifrån delar skapar vi helheter,
  och vi försöker se mönster.

 297. Vi har de här bilderna där
  man ställer två saker nära varandra.

 298. Man uppfattar det som helheter.

 299. Men om man då har...

 300. ...ett mellanrum, som här,
  uppfattas det som en solitär.

 301. De här är mer helheter.

 302. Tänk på det. När det blir otydligt
  för barn med perceptionsstörningar-

 303. -och vi inte har lyckats
  med tydliggörandet-

 304. -är det risk
  för att barnet skapar egna bilder.

 305. Inom den visuella perceptionen-

 306. -ska vi också ha
  den visuomotoriska samordningen.

 307. Vi ska koppla in våra sinnesintryck-

 308. -och koppla ihop dem med motoriken.

 309. Och då är det ju så
  att om vi får information mot oss-

 310. -genom att nån kastar en boll
  mot mig-

 311. -då ska den informationen tolkas
  och jag ska tänka:

 312. "En boll,
  sträck ut armarna och ta den."

 313. Om nån kastar ett ägg mot mig-

 314. -tänker jag inte "ett ägg"
  och försöker ta det.

 315. Jag tänker:
  "Ett ägg, bäst att ducka."

 316. Ägget kan vara kokt,
  då är det ingen fara.

 317. Är det rått, är det inte trevligt.

 318. Den inåtgående bilden,
  sinnesintrycket-

 319. -tolkas om i hjärnan. Det gör
  att vi ger ett motoriskt svar.

 320. Vad blir problemet
  om man har svårt för det?

 321. Det blir svårt
  att sträcka sig efter föremål.

 322. Vi har varit med om
  när barn ska ta mjölkglaset.

 323. De välter ut det. Man har svårt
  med avståndsbedömningen.

 324. Man har svårt att anpassa motoriken
  till synintrycket.

 325. Det kan vara svårt med bollsporter
  och bollspel.

 326. Mycket svårt
  att äta med kniv och gaffel.

 327. Då ska man hålla fast potatisen
  med gaffeln-

 328. -samtidigt som man skär med kniven.

 329. Två olika rörelser
  som ska samordnas med synintrycket.

 330. Det kan vara svårt att skriva av
  från tavlan eller en bok-

 331. -och svårt att gå runt i klassrummet
  utan att stöta emot andra bänkar.

 332. Allt det här har med den
  visuomotoriska samordningen att göra.

 333. Ni ser att det här med visuell
  perception är komplext att bena ut.

 334. Men om ni har en psykolog i skolan,
  så pumpa psykologen-

 335. -med vad som framgår i testen
  på detaljnivå.

 336. Så att ni får informationen.
  Den är viktig vid anpassningar.

 337. Då går jag in
  på den auditiva perceptionen.

 338. Det som man ibland kallar
  för det auditiva processandet.

 339. Här försöker jag använda mig
  av samma indelning-

 340. -för att få ett sätt att tänka
  runt det här med sinnesintryck.

 341. Här har vi också figur-bakgrund.
  Att i en ljudmiljö-

 342. -kunna urskilja och
  hålla koncentrationen på det viktiga.

 343. Om jag har svårt med det, kan det
  vara otroligt svårt att sortera bort.

 344. Att inte lyssna
  på en klocka som tickar-

 345. -utan i stället lyssna på läraren
  som säger nåt viktigt.

 346. Här träffar jag väldigt ofta barn
  som säger till mig:

 347. "Fastän det är stökigt
  bryr jag mig inte om stöket"-

 348. -"men jag blir tokig av klockan
  som tickar eller fläktljudet"-

 349. -"eller raspet från en viss penna."

 350. Man kan inte sortera bort
  det som är oviktig information.

 351. Den ligger på och stör hela tiden.
  Då förlorar man det viktiga:

 352. Kamraten eller läraren
  som man ska lyssna på.

 353. Det här med figur-bakgrund
  är jätteviktigt.

 354. Man försöker sanera miljön
  för att undvika skrap-

 355. -men spela in miljön nån gång-

 356. -med era mobiler.
  Då hör ni allt skrap.

 357. Vi har riktning och avståndsbedömning
  när det gäller ljud.

 358. Att kunna urskilja och bedöma
  hur långt ifrån-

 359. -eller varifrån, ett ljud kommer.

 360. Om man har svårt med det här, kan det
  vara svårt vid ett övergångsställe.

 361. Man ser bilen, men kan inte avgöra
  ljudmässigt hur långt ifrån den är.

 362. Ni ropar på en elev,
  som då tittar åt fel håll.

 363. Eleven kan inte avgöra riktningen.

 364. Det ställer till saker i klassrummet,
  på rasten-

 365. -och på idrottslektioner.

 366. Vi har också det auditiva minnet,
  att känna igen olika ljud-

 367. -och att minnas hur de låter-

 368. -och hur olika bokstäver låter.

 369. Och att kunna urskilja ljud
  som låter snarlika.

 370. Det ger svårigheter
  när man ska läsa och skriva.

 371. Men det kan också ge
  stora svårigheter i form av rädslor.

 372. Ett barn
  som inte kan minnas och tolka ljud-

 373. -kan bli otroligt skrämt
  av en bil som åker förbi utanför.

 374. En köksmaskin som låter.

 375. Rädsla
  påverkar vår inlärningsförmåga.

 376. Man kan se hur barn hoppar till
  av olika ljud som de har hört förut.

 377. Jag ordar inte mer
  om auditiv perception.

 378. Tänk på att det är
  figur-bakgrundsuppfattning, avstånd-

 379. -riktning och minnet.

 380. Då kommer vi in
  på den taktila perceptionen.

 381. Det är inte nånting
  som vi psykologer testar.

 382. Det är sånt man märker
  i kontakten med barnet, med eleven.

 383. Arbetsterapeuter
  är den yrkesgrupp som brukar mäta-

 384. -den taktila perceptionen
  mer noggrant.

 385. Här handlar det om funktioner
  som har att göra med vår överlevnad.

 386. Vår förmåga
  att skydda oss mot omgivningen.

 387. Vi har ett beröringssinne,
  ett taktilt sinne på huden.

 388. Det finns elever som tycker det är
  obehagligt när man stryker på huden.

 389. Det går lättare om man tar hårt.
  De är mycket känsliga taktilt.

 390. De här personerna
  kan ibland ha stora svårigheter-

 391. -med koncentrationen, på grund av
  att de känner av sina kläder.

 392. När vi tar på oss kläderna, kan vi
  känna att skärpet är för trångt-

 393. -eller att kragen är för hårt knäppt.
  Sen tänker vi inte mer på det.

 394. Vi har vant oss vid det.

 395. Har man en taktil överkänslighet,
  så kanske man känner tvättlappen-

 396. -bak i tröjan hela dagen,
  eller sömmen inuti strumpan.

 397. Eller skorna som är på fötterna.
  De här barnen klär ofta av sig hemma.

 398. De tar av sig strumporna.
  Det är jobbigt med kläder som skaver.

 399. Det leder till stora svårigheter
  med koncentrationen.

 400. Kolla det om ni har nåt oroligt barn.

 401. Vi har också temperatursinnet-

 402. -som reglerar att vi känner
  temperaturer och inte bränner oss.

 403. Vissa barn
  kan gå ut utan jacka mitt i vintern.

 404. De springer ute i strumplästen i snön
  utan att verka frysa.

 405. Då förstår vi att
  det är nåt med temperaturregleringen.

 406. Smärtsinnet
  ska göra att vi inte skadar oss.

 407. Här kan vi också se barn
  som har nedsatt känsel.

 408. De märker inte om de gör sig illa,
  eller så är de väldigt känsliga.

 409. Här gäller det att lyssna in barnet.
  Barnets tolkning är barnets sanning.

 410. Även om vi inte tycker att det är för
  varmt, kallt eller att nåt är hårt-

 411. -måste vi respektera
  det barnet känner.

 412. Det kan störa väldigt mycket
  under en skoldag.

 413. Vi har den kinestetiska perceptionen.

 414. Det är när vi får information
  från leder, senfästen och muskler-

 415. -hur vi har vår kropp.

 416. Att vi kan stå med armarna rakt ut
  och känna det-

 417. -utan att vingla.

 418. Det som försvinner om vi dricker
  alkohol och som polisen kontrollerar.

 419. Att känna
  i vilket läge jag har min kropp.

 420. "Nu sitter jag ner,
  nu lutar jag mig."

 421. "Nu har jag spända muskler,
  nu är jag avslappnad."

 422. Ibland måste man ta försiktigt i nån.

 423. Man ska klappa försiktigt
  på en kompis.

 424. Ibland ska man ta hårt i saker.
  Känna av den här spänningen.

 425. Viktigt för kroppsuppfattningen,
  men också för regleringen av motorik-

 426. -gentemot omgivningen
  och andra personer.

 427. Vi har vestibulär perception,
  information från vestibularis i örat-

 428. -som är kopplat till ögonens
  information och huvudets position.

 429. Det behövs för att hålla balansen
  och klara lägesförändringar.

 430. Ni har säkert träffat många elever
  som är höjdrädda-

 431. -eller har svårt för att gunga.
  De har svårigheter med det här.

 432. När jag jobbade med habilitering på
  80-talet hade vi vestibularisapparat.

 433. En gunga med olika frekvenser
  för att träna den här samordningen-

 434. -av öga och öra och läget.

 435. Jag vet inte om det var en bra grej.
  Barn tränar ofta själva.

 436. De hoppar studsmatta och gungar.
  Men vi har barn som är höjdrädda.

 437. De måste vi hjälpa försiktigt
  att träna sig i det här.

 438. Ytterligare om perception.

 439. Vi har gått igenom den visuella,
  auditiva, taktila-

 440. -kinestetiska och vestibulära. Vad
  är det då som påverkar perceptionen?

 441. Naturligtvis hjärnans funktion.
  Om vi har...

 442. ...medfödda hjärnskador,
  eller nån hjärnblödning.

 443. Miljön påverkar perceptionen. Om det
  är en rörig miljö med mycket färger-

 444. -påverkas vi också.
  Mycket lukter också.

 445. Upprepad exponering
  påverkar också vår perception.

 446. Ni har varit ute i svampskogen
  och plockat svamp en hel dag.

 447. När ni lägger er, ser ni grön mossa-

 448. -och gula prickar om ni har haft tur
  och hittat kantareller.

 449. Tankar påverkar också vår perception,
  om vi tänker på nåt väldigt mycket.

 450. Om jag ska köpa nya glasögon,
  ser jag glasögon överallt.

 451. Vi kan lura in vår perception
  på saker vi ska intressera oss för.

 452. Psykisk stress, rädsla och oro
  påverkar perceptionen jättemycket.

 453. Många barn vet inte vad de ska göra
  på rasten, de är rädda för att gå ut.

 454. Man är rädd för att bli mobbad,
  eller för hur det ser ut hemma.

 455. Om det är våldsamheter där.
  Hur mamma mår, nån som är sjuk.

 456. Det finns mycket rädslor som också
  påverkar perception och inlärning.

 457. Vi får sämre förmåga att tolka
  sinnesintrycken när vi är rädda.

 458. Även fysiska bristtillstånd påverkar.

 459. Det börjar bli lunch
  och ni blir hungriga.

 460. Det gör också
  att ni får svårare att ta in.

 461. Fundera på det här
  när ni tänker perception.

 462. Var lite detektiver!
  Titta på alla de här områdena.

 463. Fråga psykologen om styrkor och
  svagheter. Leta själva och fundera.

 464. Se hur ni kan kompensera för barnet.

 465. Jag tänkte prata lite mer
  om det här med...

 466. ...saker som påverkar
  i det stora hela. Lite om minne.

 467. Och... Det hänger ihop med
  hur man tar in de här intrycken.

 468. Vi har uppmärksamhet, arbetsminne-

 469. -långtidsminne
  och olika former av minnesfunktioner.

 470. Om jag snabbt
  pratar om uppmärksamheten.

 471. Det är den korta stund som hjärnan
  är tillgänglig att ta in information.

 472. Bara att ta in mängden information,
  utan att vi gör så mycket med den.

 473. Man hör ett nummer och ska hålla det
  i huvudet tills man når telefonen-

 474. -eller hittar penna. En kort stund.

 475. Sen gör man sig av med det direkt.
  Det ska inte lagras.

 476. När man har en dialog,
  lyssnar och pratar-

 477. -måste man ha uppmärksamhetsförmåga.
  Jag måste lyssna in vad du säger-

 478. -samtidigt som jag fokuserar
  på att svara tillbaka.

 479. Det är
  den auditiva uppmärksamhetsförmågan.

 480. Sen har vi en visuell också.
  Titta på den här. Vilken såg ni?

 481. Att en mycket kort stund
  uppmärksamma nånting som man ser.

 482. Vi har en lek där vi lägger ut
  ett visst antal saker.

 483. Man tar bort en sak. Vilken sak är
  borta? Att uppmärksamma mycket kort.

 484. Det här är det viktigaste
  när vi tar in saker.

 485. Mängden information
  som hjärnan kan ta in.

 486. Nästa steg är arbetsminnet.
  Att hjärnan en liten, liten stund-

 487. -lagrar och jobbar med informationen
  för att vi ska lösa ett problem.

 488. Det kallas ibland för korttidsminne.

 489. Här handlar det om att en kort,
  kort stund hålla kvar information.

 490. Om vi läser en bok måste vi komma
  ihåg vad som hände i första kapitlet-

 491. -för att få nån behållning
  av det vi läser.

 492. Har man svårt med arbetsminnet, har
  man svårt att minnas det man läser-

 493. -och att kunna få en essens
  av det man läser.

 494. Arbetsminnet är det tysta pratet
  vi har för oss själva.

 495. "När rasten är slut, ska jag
  hänga upp kläderna och sätta mig."

 496. Det inre, tysta pratet
  är också arbetsminne.

 497. Med visuell uppmärksamhet
  och arbetsminne är det så att...

 498. Nån sa att vi är programmerade
  att uppmärksamma saker visuellt.

 499. Ett till fyra föremål
  uppmärksammar vi utan att räkna-

 500. -sen kopplas arbetsminnet in.
  Det är två olika funktioner:

 501. Det korta att snabbt ta in.
  Och det andra, att kunna räkna.

 502. Då blir det arbetsminne.

 503. Sen har vi långtidsminnet.
  Det är det som är en timme eller mer-

 504. -när psykologer mäter det.

 505. Man säger att om nåt är lagrat efter
  24 timmar så är det långtidsminnet.

 506. Det ni kommer ihåg i morgon av det
  jag har sagt, det har ni lagrat.

 507. Vi har olika former av minne. Vi har
  procedurminne, kroppens rörelseminne.

 508. Det är bra att veta
  om barnet har ett bra rörelseminne.

 509. Då kanske barnet har nytta av
  att skriva ner och ringa in saker-

 510. -för att minnas. Det minnet
  är motståndskraftigt mot glömska.

 511. Har vi en gång lärt oss att cykla,
  kommer vi ihåg det väldigt bra.

 512. Episodiska minnen är minnen som
  är lite mer känslomässigt kopplade.

 513. Det kan vara att vi sjunger saker vi
  ska lära oss, eller lär oss ramsor.

 514. Nånting som har en betydelse.
  Det är knep som vi kan använda.

 515. Sen har vi det semantiska minnet. Det
  är det här när vi ska korvstoppa oss.

 516. När vi ska lära saker till ett prov.

 517. Det är inte motståndskraftigt
  mot glömska.

 518. För att vi ska minnas sånt får vi
  göra om det till episodiska minnen.

 519. Alltså saker som har nån form
  av innebörd, känsla, melodi.

 520. Eller rörelseminne. Att vi använder
  kroppens minne för att lära oss.

 521. Vi kan hoppa när vi räknar.

 522. Jag har pratat perception,
  uppmärksamhet, arbetsminne och minne.

 523. Då kommer vi in på det första talaren
  pratade om: Exekutiva funktioner.

 524. Hon hade en mängd förklaringar
  till exekutiva funktioner.

 525. Jag brukar säga att det handlar om
  att kunna ta initiativ-

 526. -planera
  och genomföra olika aktiviteter.

 527. Och att kunna använda sig
  av tidigare erfarenheter-

 528. -när man gör aktiviteterna. Vad blev
  bra när jag gjorde det förra gången?

 529. Hur kan jag använda det som blev bra?
  Vad var det som inte blev bra?

 530. Exekutiva funktioner är essensen
  av perception, uppmärksamhet-

 531. -arbetsminne och minne.
  Har man svårt med nån av delarna-

 532. -brukar det bli svårt
  med exekutiva funktioner.

 533. Nu tänkte jag visa två bilder
  som har...

 534. ...med exekutiva funktioner att göra.

 535. Den första är en sån enkel uppgift
  som att be barnet rita en människa.

 536. Om man tänker på den enkla uppgiften
  så är den otroligt svår.

 537. Vad handlar det om?
  Jo, vi ska ha en idé, en tanke bakom.

 538. Hur ser en människa ut?

 539. Sen ska vi ha
  en viss visuomotorisk koordination.

 540. Samordna handrörelser med synintryck.

 541. Vi ska ha en mognad i handmotoriken.

 542. Vi ska ha en kinestetisk...
  Alltså muskelkontroll.

 543. Och taktil perception. Kunna hålla
  i pennan utan att den känns läbbig.

 544. Vi ska också ha visuell perception-

 545. -och de här spatiala begreppen.

 546. Sitter huvudet över
  eller under kroppen?

 547. Åt vilket håll
  ska armar och ben vara?

 548. Vi behöver en inre kroppsuppfattning,
  en upplevelse av den egna kroppen.

 549. Ni ser att pilarna
  går kors och tvärs.

 550. Det är mycket som krävs för en så
  enkel uppgift som att rita människor.

 551. Jag tänkte visa en uppgift som...

 552. ...också är väldigt svår.
  Det är den här, att läsa ett schema.

 553. Det kräver perceptuell förmåga,
  uppmärksamhet-

 554. -arbetsminne
  och exekutiva funktioner.

 555. Att uppfatta
  vilket som är tidslinjen...

 556. Hur många delar av tidslinjen
  går åt för den här lektionen?

 557. Vilken grupp hör jag till?
  Ska jag vara med på allt?

 558. Lunchen, hur lång eller kort är den?
  Tidsuppfattning.

 559. Det är en jättekomplicerad uppgift
  om man har perceptionsstörningar.

 560. Fundera över hur vi kan förenkla.
  Tänk så här:

 561. Hur kan vi organisera
  och förenkla för våra elever?

 562. Särskilt för de med språkstörning,
  där vi tänker: "Visualisera bara."

 563. Så enkelt är det inte. Här måste vi
  kolla perceptionen också.

 564. Kommer ni inte ihåg nånting annat
  från min föreläsning-

 565. -så kom ihåg det här
  med organisationen. Det är a och o.

 566. Då tackar jag för uppmärksamheten.

 567. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Perceptionens betydelse för lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Allmän medicin, Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Elever med särskilda behov, Inlärningssvårigheter, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Perceptionsstörningar, Specialundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

En tillgänglig lärmiljö

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språklig sårbarhet i skolan

Forskaren och logopeden Barbro Bruce vill ersätta begreppet grav språkstörning med språklig sårbarhet. Det nya begreppet är tänkt att ge starkare signaler till skolan som måste ta sitt ansvar för alla som har en sen, långsam eller annorlunda språkutveckling. Lusten till språk kan både väckas och släckas i skolan och vi pedagoger måste se till att elever med språkstörningar får mycket stöd, menar Barbro Bruce. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Underlätta för barn med språkstörning

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och autism

Vad är det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo reder ut begreppen och tittar närmare på vilka insatser vi måste fokusera på inom förskola och skola för att hjälpa barn med speciella behov. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjälpa elever att lyckas

Den medicinska diagnosen är sällan svaret på de pedagogiska utmaningar en lärare ställs inför i arbetet med elever med språksvårigheter, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. Här gäller det istället att hitta konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet. I utredningar av elever fokuserar vi ofta på saker som de inte kan istället för att se vad de faktiskt klarar av. Hur påverkar den negativa blicken vårt förhållningssätt till eleverna? Inspelat den 15 september på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Arbetsminne och språk

Logopeden Hanne Uddling föreläser om arbetsminnet. Hon berättar om sina iakttagelser om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar. Hon berättar också om hur det går till att lära sig ett nytt språk och hur språkinlärningen fungerar då man har ett nedsatt arbetsminne. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Exekutiva funktioner och språkstörning

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Perceptionens betydelse för lärande

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och flerspråkighet

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk. Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken

Motivation är den viktigaste faktorn för inlärning. Hjärnforskaren Martin Ingvar föreläser om att skolan är uppbyggd efter antagandet att alla som kommer till skolan är motiverade att lära. Han menar att dålig kunskap om hjärnans motivationssystem leder till en segregerad skola där de motiverade eleverna drar ifrån och de mindre motiverade får det riktigt kämpigt. Elever måste få med sig verktyg från början för att få chans att känna sig lyckade. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad ska du göra med ditt liv?

Robin och Joaquín är i 20-årsåldern och båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker de vända sina liv. Gruppen unga som varken jobbar eller pluggar är en knivig utmaning för samhället. Men framför allt är det en svår situation att ta sig ur för den unga människa som väl hamnat där. Vad var det som gick snett i skolan för Robin och Joaquín? Och hur ser deras chanser ut att komma igen?