Titta

UR Samtiden - Varför är retro och vintage så populärt?

UR Samtiden - Varför är retro och vintage så populärt?Dela
 1. Jag heter Staffan Appelgren-

 2. -och är socialantropolog
  på Institutionen för globala studier.

 3. Jag är här i dag för att försöka
  kränga en begagnad cykel till er-

 4. -åtminstone idén
  om värdet av en begagnad cykel.

 5. Jag ska presentera
  ett pågående forskningsprojekt:

 6. "Re:heritage - cirkulering och
  kommodifiering av ting med historia"-

 7. -om cirkuleringen av materiell kultur
  på second hand-marknader i Göteborg-

 8. -men också längs banor som de här
  föremålen åker på, in och ur staden.

 9. I projektet finns forskare
  från globala studier och kulturvård-

 10. -och från Centrum för konsumtions-
  vetenskap på universitetet.

 11. Men vi börjar på helt andra platser.

 12. Lite förenklat har det moderna
  samhället haft två slutstationer-

 13. -för föremål som vi konsumerar:

 14. Å ena sidan soptippen,
  å andra sidan museet.

 15. På soptippen har man tagit hand om
  det som man har sett som värdelöst.

 16. Genom att rensa ut gammalt,
  slitet och trasigt - och slänga det-

 17. -har vi gjort oss av med saker
  som vi inte har användning för.

 18. Soptippen har varit destinationen
  för de flesta av våra prylar.

 19. En mindre del har värdesatts
  även som gammalt och slitet-

 20. -och har plockats upp av museer.

 21. För att välja ut det värdefulla
  ur allt värdelöst-

 22. -har det vuxit fram kunskap,
  experter och institutioner-

 23. -som ser till att det här samlas in,
  dokumenteras, bevaras och ställs ut.

 24. Man skulle kunna säga
  att föremålen...

 25. Rörelserna som föremålen visar
  är linjära.

 26. Det börjar med utvinning och
  avverkning av materia från naturen-

 27. -som sen förädlas, formas
  och sätts samman till produkter-

 28. -som sen säljs och konsumeras.

 29. Det linjära förloppet förgrenas.

 30. Den ena banan leder till soptippen,
  där saker antas försvinna.

 31. Den andra banan leder till museet-

 32. -där föremål tas ur sitt sammanhang-

 33. -och upptas
  i en ny kategori: museiföremålen.

 34. De kan "försvinna" där också, men
  i stället för soptippens nedbrytning-

 35. -så är det för att skydda, konservera
  och bevara som museerna existerar.

 36. I dag vet vi att båda
  de här moderna projekten är omöjliga.

 37. Sakerna på tippen försvinner inte
  även om vi gräver ner dem-

 38. -och mängden att ta hand om ökar.

 39. Saker på museerna kan vi inte bevara
  även om vi behandlar och restaurerar-

 40. -och mängden saker att bevara
  och samla på sig ökar också.

 41. De här omöjliga projekten visar oss-

 42. -att den fysiska världen
  flyter hela tiden.

 43. Museerna lär oss att materia
  rör sig och förändras.

 44. Soptippen lär oss att materia
  alltid består - om än i nya former.

 45. Här är cykeln i en annan tappning
  än den vi såg i början.

 46. I gränslandet mellan den omöjliga
  tippen och det omöjliga museet-

 47. -har vårt projekt om cirkulering
  av materiell kultur vuxit fram.

 48. På second hand-marknaden finns
  andra sätt att hantera gamla föremål.

 49. Många av prylarna används på nytt
  och får oväntat liv i nya sammanhang-

 50. -och de kan också bli
  eftertraktade varor.

 51. Här finns sätt att bevara saker:

 52. De särskiljs inte från socialt liv
  och placeras i montrar-

 53. -utan man fortsätter använda dem.

 54. För projektet ligger betoningen inte
  på linjära banor-

 55. -utan på hur saker cirkulerar mellan
  människor, platser och miljöer-

 56. -samtidigt som de rör sig
  i nya livscykler.

 57. Cirkulering har etablerat sig som en
  stark tankefigur i samhället i dag.

 58. Linjära banor stod tidigare för
  modernitet, framsteg och utveckling.

 59. Cirkulation kopplas till hållbarhet,
  ansvarstagande och rättvisa.

 60. Stora förhoppningar ställs till
  att cirkulation löser många problem.

 61. Second hand är inget nytt. Åter-
  användning finns i många samhällen.

 62. I det moderna samhället
  finns en marknad för använda saker-

 63. -inte minst sprungen
  ur militära överskottslager-

 64. -efter andra världskriget.

 65. Det har funnits andra fält i gräns-
  landet mellan soptippen och museet-

 66. -som antikmarknaden, antikvariat-

 67. -och hemmets bevarande
  av ärvda affektionsföremål.

 68. Under 2000-talet har second hand-
  försäljningen intagit en central del.

 69. Det hör ihop med miljöförstöringen,
  klimatdebatten och ökad konsumtion.

 70. Och den tekniska utvecklingen
  gör det lätt-

 71. -att hitta och sälja
  begagnade föremål.

 72. Second hand-försäljningen har nu
  flyttat in till stadskärnorna.

 73. Det här ser vi också-

 74. -i tv-program, inredningsmagasin
  och i sociala medier.

 75. Där lär vi oss om sakers historia och
  hur man får den rätta loppis-stilen.

 76. Och vi ser det i en pågående debatt-

 77. -om att momsbelägga
  ideell second hand-försäljning.

 78. Second hand är betydelsefullt
  och omges av ett ökat intresse.

 79. Och vi forskare är intresserade-

 80. -vilket kanske driver på
  legitimeringen av fenomenet.

 81. Re:heritage-projektet
  undersöker den växande marknaden.

 82. Vi vill förstå vad som händer
  med konsumenter som är medvetna om-

 83. -att det man köper har en historia
  och ska nånstans i framtiden.

 84. Vad kommer sakerna ifrån?
  Hur gör jag mig av med dem?

 85. Vilken roll
  spelar ett föremåls livshistoria?

 86. Är det skillnad på att känna till
  den "riktiga" historien-

 87. -och att föreställa sig en historia?

 88. Spelar det nån roll om en sak
  är gammal eller nyproducerad som här?

 89. Här ser vi massproducerade ramar som
  är kantstötta och färdigföråldrade.

 90. Vi ser att många second hand-föremål
  hanteras på särskilda sätt.

 91. De här sakerna verkar kräva
  särskilda förhållningssätt.

 92. Ägarna och ibland även säljarna
  pratar som om föremålen har en själ-

 93. -att de lever, trivs
  och känner sig hemma-

 94. -att man måste ta hand om dem.

 95. Många berättar hur sakerna talar
  till dem - och även ropar till dem.

 96. Det är bildligt menat-

 97. -men second hand-saker utgör
  en speciell kategori av föremål.

 98. Inom antropologisk forskning
  har man skilt på-

 99. -å ena sidan varor, där utbytet
  sker genom en försäljning-

 100. -och där pengar neutraliserar och
  anonymiserar den sociala relationen-

 101. -och å andra sidan gåvor-

 102. -där det sociala sammanhanget
  är det mest väsentliga utbytet.

 103. Det som gör second hand-föremål
  speciella-

 104. -är att de verkar vara
  både varor - och i nån mening gåvor.

 105. De köps och säljs, men den sociala
  historien är värdet - som för gåvan.

 106. Det här
  utgör en slags narrativ ekonomi.

 107. Berättandet och historien
  blir centrala.

 108. Men inte nog med att föremålens
  tidigare liv blir värdefullt-

 109. -vi pratar gärna om second hand-
  föremålen med vänner och bekanta.

 110. Man berättar om
  hur man fick tag på sitt fynd-

 111. -och kanske om tidigare faser
  i föremålets historia.

 112. Att handla second hand är ofta ett
  större arbete än att köpa nya saker.

 113. Det kräver förmåga att välja ut det
  smakfulla och värdefulla på loppisen.

 114. Sen ska man koordinera allt i hemmet,
  eller på kroppen, om det är kläder.

 115. Social status och klass skapas-

 116. -genom att hitta det unika och
  personliga på second hand-marknaden.

 117. Ur allt det här arbetet genereras
  historier som lindas runt föremålen-

 118. -om jakten, strapatserna och fyndet.

 119. Berättelserna
  skapar mening kring föremålen-

 120. -men blir också ett sätt
  att visa social status och identitet-

 121. -där kunskap, smak
  och i bästa fall miljömedetenhet-

 122. -blir viktiga komponenter.

 123. Hur kan vi förstå second hand-
  föremålet som vara och gåva?

 124. Det sociala och historien
  blir viktiga på en marknad.

 125. Vi utforskar
  hur de här världarna skapas.

 126. Vi ser inte second hand-föremålen
  som nåt som i första hand produceras-

 127. -i en kontrollerbar
  produktionsprocess-

 128. -utan i stället
  som nåt som växer under sin livsbana.

 129. Föremålens historia och sammanhang
  ackumulerar och lämnar spår-

 130. -i en process
  som liknar organiska växtprocesser.

 131. Tillverkning av nya föremål
  handlar om en planerad process:

 132. Delar fogas samman
  enligt en förutbestämd design-

 133. -och skapar ett nytt objekt.

 134. Men second hand-föremålen växer
  genom sina specifika historier.

 135. Processen att skapa det nytillverkade
  föremålet är vändbar-

 136. -men second hand-föremålet
  går inte att plocka isär.

 137. Det består inte av enskilda delar-

 138. -utan yttre förhållanden vävs samman
  med inre egenskaper hos föremålen-

 139. -ungefär som en växt,
  som formas av den yttre miljön-

 140. -hur vi vattnar den,
  myllan, näringen-

 141. -men också
  av de inre biologiska processerna.

 142. Second hand-föremålens växande,
  hur de formar sina historier-

 143. -värderas i allt ökande omfattning
  och blir värdefullt.

 144. Marknader etableras
  där dessa värden bestäms.

 145. Det betyder också att många aktörer
  "odlar" sina föremål mer medvetet.

 146. Det skapas sammanhang där föremålen
  tillåts växa och värderas högre.

 147. Re:heritage-projektet undersöker
  den här utvecklingen och analyserar-

 148. -hur användning och cirkulering
  av gamla föremål påverkar-

 149. -vår förståelse av vad kulturarv är-

 150. -hur kulturarv förmedlas
  och förs vidare-

 151. -av vem och på vilka arenor.

 152. Vi ser föremålens värden som skapade
  genom en process som liknar växande.

 153. Det fångar den informella formen av
  proveniens: minnen och berättelser.

 154. Det är som sagt
  centralt för second hand-marknaden.

 155. På antik- och konstmarknaden
  är proveniensen mer strikt.

 156. Vi har ett unikt och spännande
  samarbete med stadsmuseet här i stan.

 157. Vi kommer att vara ute på centrala
  stråk i stan och prata med folk-

 158. -om second hand
  och kopplingen till stadsmiljöer.

 159. Hoppas att vi ses.

 160. Kommunicera gärna med oss via hash-
  taggen "reheritage" i sociala medier.

 161. Tack så mycket.

 162. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Varför är retro och vintage så populärt?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Var tar alla förbrukade saker vägen? Staffan Appelgren är forskare inom socialantropologi och berättar om andrahandsmarknaden. Tidigare fanns två slutstaioner för konsumerade föremål, soptippen eller museet. I gränslandet mellan dessa finns numera second hand-marknaden där saker blir eftertraktade på nytt. Inspelat under en akademisk kvart på Göteborgs universitet den 18 maj 2015. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap, Miljö
Ämnesord:
Hållbar livsstil, Konsumtion, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Återanvändning
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Protein, protein och mera protein

Äldres behov av protein

Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, talar i sin föreläsning om att det kan vara bra för äldre att minska på mängden kolhydrater och öka proteinmängden. Inspelat den 19 februari 2015 på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.