Titta

UR Samtiden - Djursholm skapar eliten

UR Samtiden - Djursholm skapar elitenDela
 1. Nu ska vi till en annan värld:
  världen av de anställningsbara.

 2. T.o.m. ledarna i samhället.
  De som har jobb i hög grad-

 3. -och som i hög grad påverkar
  allas vårt liv.

 4. Det här är en nyutkommen bok.
  Den kom ut före sommaren.

 5. En studie som jag har gjort
  genom att vara mycket i Djursholm-

 6. -gjort intervjuer, deltagit
  i olika sociala sammanhang-

 7. -som skolundervisning, mingel,
  fester, familjeliv och liknande.

 8. Jag har landat i boken
  "Djursholm: Sveriges ledarsamhälle".

 9. Undertiteln har en dubbel betydelse.

 10. Dels är det en sociologisk studie av
  det jag kallar för ledarsamhälle.

 11. Jag undersöker den kultur som präglar
  det här samhället-

 12. -och som därmed påverkar de människor
  som lever i den här världen.

 13. Det betyder också att det är ett
  samhälle som leder övriga Sverige-

 14. -i en normsättande bemärkelse.
  Jag ska återkomma till det.

 15. Det är kanske nån
  som kommer från Djursholm här?

 16. Två. Säkert fler. Det brukar vara
  blygt när man ställer den frågan.

 17. De flesta har säkert en vetskap om
  vad Djursholm är för värld.

 18. Djursholm är närmast
  ett känt varumärke.

 19. Det här är ett typiskt sätt
  att beskriva Djursholm: stora villor.

 20. Så ser det ut i centrala Djursholm.

 21. Det gamla, ursprungliga Djursholm
  präglas av palatsliknande villor-

 22. -och en hel del av dem har
  höga grindar eller höga häckar.

 23. Bilden längst ner till höger
  är Villa Pauli.

 24. Den vanligaste bilden
  när Djursholm avbildas.

 25. Det är Djursholms Eiffeltorn.

 26. Det här är också ett sätt att be-
  skriva Djursholm: människor med makt-

 27. -som på olika sätt påverkar
  vår samtid.

 28. Djursholm domineras i dag av
  människor inom näringslivet.

 29. Många av dem har toppositioner.
  Längst upp till vänster:

 30. Fredrik Lundberg.
  Industrivärldens mäktige man-

 31. -och Lundbergsföretagens mäktige man.

 32. Björn Ulvaeus, känd artist.

 33. Anna Kinberg Batra har delvis
  vuxit upp i Djursholm.

 34. Och ett antal andra personer.

 35. Begreppet ledare handlar inte om
  att vara chef nödvändigtvis-

 36. -eller att vara chef i näringslivet,
  utan om möjligheten till inflytande-

 37. -möjligheten att få plats i debatten.

 38. Det här är personer
  som har den möjligheten.

 39. Björn Ulveaus har varit aktiv i
  religionens vara och inte vara-

 40. -som inte har att göra med
  hans artistskap.

 41. Studien om Djursholm handlar
  framför allt om barn och ungdomar.

 42. Det är mitt intresse. Hur är det
  att växa upp i den här miljön?

 43. Vad gör Djursholm
  med barn och ungdomar?

 44. Jag tänkte att vi skulle titta på en
  video från Viktor Rydbergs gymnasium-

 45. -som är den viktigaste utbildnings-
  institutionen i Djursholm.

 46. Det är en video som har gjorts
  av Viktor Rydbergs gymnasium-

 47. -som marknadsföring för skolan.
  Den har några år på nacken-

 48. -men den är alltjämt aktuell.

 49. Vi ska se om jag lyckas
  få i gång den här.

 50. Vi erbjuder ekonomisk inriktning-

 51. -och naturvetenskaplig inriktning.

 52. Hälsa och idrott är två saker
  som vi betonar på skolan.

 53. Vi har aktiva skollag.

 54. Och med det kopplat till
  ett hälsosamt levande.

 55. Vi har engelska i undervisningen
  i vissa ämnen.

 56. Man kan ha biologi eller
  samhällskunskap på engelska.

 57. När man söker in, har man möjlighet
  att välja bild, keramik och musik.

 58. Skolan är studieinriktad, men det
  pushar en så att man blir sporrad-

 59. -och får bättre resultat.

 60. Jag valde Djursholm eftersom jag
  ville ha en mindre skola-

 61. -och en högre nivå på utbildningen.

 62. Lärarna försöker göra saker som är
  mer intressanta. Det är filmklipp-

 63. -och diskussioner som förs hela
  tiden. Allt för att engagera eleven.

 64. Vi får datorer redan från ettan.

 65. Sen baseras undervisningen mest på
  det som finns på internet.

 66. Vi använder datorerna
  nästan varje lektion.

 67. Jag har haft nytta av att tidigt
  på gymnasiet lära mig att samarbeta-

 68. -och även tala inför folk.

 69. Presentera projektarbeten
  och pitcha idéer.

 70. Inför lärare, elever och
  professionella inom näringslivet.

 71. Om du vill gå på en bra skola med
  bra människor och bra undervisning-

 72. -skulle jag välja Viktor Rydberg.

 73. Det är alltid roligt
  att lära sig nytt.

 74. Vi ville skapa en skola
  där man tar vara på lusten att lära.

 75. Vi bestämde oss för att ha musikal
  redan från första året.

 76. Man utvecklas som person
  under de här åren.

 77. Man vill inte bara plugga,
  man vill testa nya uttryckssätt.

 78. Just att man jobbar med
  båda hjärnhalvorna-

 79. -tror vi är väldigt roligt.

 80. Skolan bygger på förtroende mellan
  elever och elever och lärare.

 81. Med gemenskap och trivsel och att man
  mår bra gör man bättre ifrån sig.

 82. Det skapar en god miljö,
  då presterar man bättre.

 83. Djursholm grundades 1889-

 84. -av bankdirektör Henrik Palme,
  farfars halvbror till Olof Palme.

 85. Det grundades i akt och mening av att
  vara ett samhälle för dåtidens elit.

 86. Djursholmsliknande miljöer
  finns överallt i världen.

 87. Men Djursholm är unikt tror jag. Det
  bildades som genom ett svärdshugg.

 88. Inget utom ett slott och ängsmarker
  fanns innan man anlade villastaden.

 89. I dag är det en bostadsmiljö
  för chefer inom näringslivet.

 90. Det är en moderat plats. Ungefär
  70 procent röstar på Moderaterna.

 91. Djursholm är ett ekonomiskt välbärgat
  samhälle. Det är dyrt-

 92. -att köpa bostad i Djursholm.
  Såväl villor som bostadsrätter.

 93. Det finns
  försvinnande få hyresrätter.

 94. Det enda sättet i princip att flytta
  till Djursholm är om du har kapital.

 95. Det är förutsättningen. Samhället
  framstår också på andra sätt-

 96. -som ekonomiskt välbärgat. Husen är
  välskötta, trädgårdarna är vackra.

 97. Vackra, välkrattade grusgångar,
  inga flagnande fasader.

 98. Det gäller också överlag
  de offentliga byggnaderna.

 99. Bilparken är överlag
  av bästa kvalitet.

 100. Kläder är sällan slitna,
  såvida de inte är medvetet slitna.

 101. Du ser ingen ekonomisk nöd
  i Djursholm.

 102. Det finns som i de flesta samhällen
  en eller två s.k. EU-migranter-

 103. -som tigger pengar. Det är den enda
  ekonomiska fattigdom du kan möta.

 104. Det är ett socialt stabilt område.
  Det råder ingen idédebatt.

 105. Inga stora meningsskiljaktigheter.

 106. Det är lugnt. Tar man en promenad, är
  risken att bli nedslagen obefintlig.

 107. Det är ett lugnt och städat område.

 108. Kriminaliteten är obefintlig.
  Villainbrott är det enda.

 109. Man kan också säga att Djursholm är
  ett estetiskt tilltalande område.

 110. Det är som en pastoral idyll.

 111. Ängsmarker, skog, hav,
  husen är välskötta.

 112. Människorna är överlag vackra
  och luktar överlag gott.

 113. Du ser inga med ärr i ansiktet
  eller som i nån högre omfattning-

 114. -använder sig av rollatorer.
  Det är en alltigenom vacker miljö.

 115. Det här skriver jag om i boken.
  Jag liknar Djursholm-

 116. -vid en skinande stad på en kulle
  mån om sitt estetiska uttryckssätt.

 117. Det präglar alltifrån husen
  till människorna.

 118. Det sätt på vilket man rör sig,
  pratar och äter sina smörgåsar.

 119. Den huvudsakliga slutsatsen är
  att Djursholm erbjuder-

 120. -en upphöjelse av människor
  till det jag kallar ledare.

 121. Pengar är mindre viktiga för det.

 122. Samhällets kultur, normer
  och traditioner är väsentliga-

 123. -för att denna upphöjelse
  ska bli möjlig.

 124. Livsstilen ses som en förebild för
  människor som flyttar till Djursholm.

 125. Alltså de som flyttar till Djursholm,
  som oftast är vanliga örebroare.

 126. Man vill integreras och ta del av-

 127. -Djursholms
  symboliska och kulturella kapital.

 128. Jag använder två teoretiska begrepp
  i studien.

 129. Det ena är konsekration.

 130. När jag pratade förra veckan,
  använde jag socialisering.

 131. Det här är nånting delvis annat.
  Konsekrering handlar om upphöjelse.

 132. En social, moralisk
  och andlig upphöjelse.

 133. Det är det som händer i Djursholm.
  Människor upphöjs.

 134. Vilket på olika sätt uttrycks i
  Djursholms kultur och institutioner.

 135. Det andra begreppet som är viktigt
  är aura - strålglans, nimbus.

 136. Djursholms kultur präglas av en viss
  aura. Det skiner om Djursholm.

 137. Det är samhällets historia,
  kulturella kapital om man så vill.

 138. När jag beskriver Djursholm-

 139. -kontrasterar jag två begrepp
  mot varandra.

 140. Det ena är meritokrati.

 141. Det sätt på vilket vi vanligtvis
  beskriver dagens samhälle.

 142. Det är ett samhälle där socialt
  avancemang, inflytande-

 143. -möjlighet att påverka utgår ifrån
  intellektuella färdigheter-

 144. -duglighet, flit och liknande.

 145. Djursholm är inte en meritokrati
  argumenterar jag, utan en konsekrati.

 146. Det är en lek med ord utifrån konse-
  krering. Konsekrati är ett samhälle-

 147. -där din sociala position utgår från
  din förmåga till estetisk-

 148. -kommunikativ och social excellens.

 149. Estetisk excellens kan vara hur
  din kropp ter sig, hur du är klädd.

 150. Den sociala förmågan handlar om din
  möjlighet att presentera dig själv-

 151. -att på olika sätt framstå som
  en socialt attraktiv person.

 152. Det här, argumenterar jag i boken,
  har betydande-

 153. -implikationer när vi beskriver
  vårt samhälle som en konsekrati.

 154. Det är så jag menar att Sverige
  håller på att utvecklas.

 155. Där kommer Djursholm som ledar-
  samhälle in. Vi går mot ett samhälle-

 156. -där sociala, estetiska och kommuni-
  kativa förmågor sätts i högsätet.

 157. Det är det som är avgörande för
  folks inflytande, att bli ledare.

 158. Medan meritokratin
  håller på att förlora terräng.

 159. Konsekratin definierar mer och mer
  av vår verklighet.

 160. Det är kanske några av frågorna
  vi kan prata om.

 161. Där var min presentation klar.
  Jag lämnar över ordet till Göran-

 162. -och så fortsätter vi sen med
  ett samtal mellan mig och Göran.

 163. Ja...kamrater.

 164. Vänner, mötesdeltagare.

 165. Jag skulle se om ni är vakna, men det
  var ni inte. Nu kanske ni vaknar.

 166. På företagsekonomiska kurser får man
  göra förtäckt reklam för böcker.

 167. Jag gav ut en bok i morse.

 168. Som författare blir man uppskakad
  just den dagen.

 169. Det känns som om man ställs
  inför domstol.

 170. Jag var skakig hela morgonen,
  men jag ska försöka hålla mig klar.

 171. Jag har skrivit ner några punkter,
  så jag tror att det ska fungera.

 172. Mikaels bok om Djursholm
  är fantastisk.

 173. Den låter tråkigare när han
  pratar om den än vad boken är.

 174. Det är en massa begrepp. Men om ni
  köper eller lånar boken känner ni:

 175. "Här kommer man in i en bok som på"-

 176. -"ett icke-akademiskt sätt beskriver
  nästan skönlitterärt Djursholm."

 177. Det är ovanligt
  att en akademiker gör en sån sak.

 178. Den är inte lika bra som min bok,
  men den är ganska bra.

 179. En rolig anekdot om Djursholm.
  Jag fick ett mejl för ett tag sen-

 180. -från en forskare som varit verksam
  på ett institut i Djursholm.

 181. På institutet var det många
  utländska forskare verksamma.

 182. Jag nämner det här för att vi står
  mitt uppe i en enorm flyktingkris.

 183. Forskaren skriver: "Jag var på insti-
  tutet som postdoktorand 2003-04"-

 184. -"och fick höra två damer ur
  lokalbefolkningen beklaga sig över"-

 185. -"att 'ett så fint hus användes
  som flyktingförläggning'."

 186. Det berodde på att det fanns så många
  utländska forskare på institutet.

 187. Det säger nånting om Djursholm
  i dessa dagar.

 188. Djursholm ligger i en kommun
  som knappt tar emot flyktingar.

 189. Ni som sitter här, många av er ska
  i princip börja på universitetet.

 190. Några kommer säkert att fortsätta
  med att gå på KTH.

 191. Ni har nyss börjat på universitetet.
  Min fråga till er är: varför?

 192. Varför sitter ni här? Varför har ni
  valt kurser i företagsekonomi?

 193. Världen skulle bli en hopplös plats-

 194. -om det inte fanns t.ex. rörmokare
  eller läkare.

 195. Men samhället skulle klara sig
  rätt bra utan en enda företagsekonom.

 196. Om det inte är så, skulle jag vilja
  höra bra argumentation för-

 197. -att det skulle vara så att världen
  är i behov av företagsekonomer.

 198. Så kan det vara, men jag tror inte
  det. Jag har sett forskning-

 199. -som visar att de flesta som har
  tjänstemannajobb av den typ-

 200. -som ni säkert får, är svårt
  överutbildade för de arbeten de har.

 201. I vår tid tenderar de flesta jobb
  att bli allt enklare att utföra-

 202. -vilket går emot
  en vedertagen uppfattning.

 203. Jobben blir enklare.

 204. En sociolog som heter Roland Paulsen
  har skrivit en rolig avhandling-

 205. -som handlar om
  det s.k. tomma arbetet.

 206. Om alla tomhetsarbetare i världen.

 207. Det handlar om vad sysslolösa
  tjänstemän gör på sin arbetstid.

 208. Flera timmar av åttatimmarsdagen
  är tomma på produktivt arbete-

 209. -för stora tjänstemannagrupper.

 210. Minns jag rätt finns det en intervju
  i avhandlingen som handlar om-

 211. -en person som jobbar på
  nåt tjänstemannajobb.

 212. Han brukar strö ut gem på golvet
  på eftermiddagen på sitt kontor.

 213. När han gjort det, lutar han sig mot
  dörren till kontoret för att sova.

 214. Om nån öppnar dörren, t.ex. chefen,
  kastar sig personen över gemen-

 215. -och hävdar
  att han just har råkat välta ut dem.

 216. Så det ser ut
  som om han arbetar för fullt.

 217. Ett bra tips
  för ert framtida arbetsliv.

 218. Köp gem på era nya jobb.

 219. Det är fullt av såna historier
  om tomhetsarbetet.

 220. Jag tror att det finns en över-
  utbildning. Just företagsekonomer-

 221. -är jag inte säker på att samhället
  behöver. Jag skulle säga-

 222. -att den stora poängen i dag med
  att gå en universitetsutbildning-

 223. -snarare är att man får chansen
  att fråga sig:

 224. Vad är det egentligen för mening
  med allt detta?

 225. Över hela detta samhälle,
  över hela vår civilisation-

 226. -svävar ett stort "varför". Jag tror
  att många känner av det mer och mer.

 227. Det svävar över verksamheter. Det är
  var och ens moraliska skyldighet-

 228. -att gå in i frågan: "Varför gör vi
  det här? Varför gör jag det här?"

 229. För mig är studier i första hand
  ett sätt att lära känna sig själv-

 230. -och sitt eget samhälle.

 231. Jag läste häromveckan
  Fredrik Reinfeldts memoarbok.

 232. Ni vet säkert vem Reinfeldt är.
  Han börjar glömmas bort-

 233. -men under lång tid var han viktig.

 234. Han gav ut en bok som hette
  "Halvvägs".

 235. Det var en osedvanligt trögläst bok.

 236. T.o.m. borgerliga ledarskribenter
  hade svårt att komma igenom den.

 237. Och själv är jag inte van
  att läsa så dåliga böcker.

 238. Vad var så egendomligt med
  förre moderatledarens bok?

 239. Det var helt enkelt
  att han inte vet vem han är.

 240. På ett ställe frågar sig Reinfeldt
  varför han blev moderatpolitiker.

 241. Reinfeldt tycker att det är gåtfullt
  hur han råkade komma in på den banan.

 242. Ingen av hans föräldrar var politiskt
  aktiva. Då har vi denne täbyson-

 243. -inte så olikt nån som kanske
  vuxit upp i Djursholm...

 244. Denne täbyson förstår inte
  att han som ung-

 245. -var fullkomligt inbäddad i
  en borgerlig medelklassmiljö.

 246. Närapå född med moderatmärke
  i pannan.

 247. Reinfeldt har studerat psykologi.
  Det hjälpte inte, kan man säga.

 248. Det var helt klart. Han hade inget
  "varför" med sig in i studierna.

 249. Reinfeldt blev mannen
  som inte vet vem han är.

 250. Jag som är klassresenär
  från typisk arbetarklass-

 251. -i ett mindre samhälle i Sörmland-

 252. -jag tycker att jag från sidan
  kan läsa av Reinfeldt-

 253. -som om han vore en öppen bok.
  Problemet är-

 254. -att Reinfeldt aldrig ansträngt sig
  för att förstå sin egen bakgrund.

 255. Jag tror att det är därför
  han inte förstår sig själv.

 256. Att lära känna sig själv borde vara
  slutpoängen med alla studier.

 257. Det är dessutom den västerländska
  filosofins tidigaste utrop:

 258. Känn dig själv.
  Vilken utbildning man än går in i-

 259. -måste man ta med sig vår tids
  ödesfrågor in i studierna.

 260. Det finns två stora ödesfrågor
  som man alltid måste bära med sig.

 261. Även om man studerar marknadsföring.
  Den första är klimatförändringarna.

 262. Den stigande temperaturen får konse-
  kvenser för allt vi kommer att göra.

 263. Om man är företagsekonom-

 264. -är det ens förbannade skyldighet
  att ställa sig frågan-

 265. -vilket ekologiskt fotavtryck
  ett företag lämnar i världen.

 266. Om man får ett jobb på ett företag,
  är det den frågan man ska ställa.

 267. Det är helt avgörande att alltid
  ha den frågan i bakhuvudet.

 268. Om inte, är det som om en läkare inte
  skulle veta var hjärtat sitter.

 269. Ingen bra utgångspunkt.

 270. Dessutom upplever världen just nu
  den sjätte vågen av massutrotning-

 271. -av arter,
  orsakad av de samhällen vi skapat.

 272. Så den frågan är
  en verklig ödesfråga.

 273. Just i klassisk nationalekonomi, som
  finns i luften på de här kurserna-

 274. -gömmer sig en bild av människan
  som lätt blir till ett slags ideal.

 275. Bilden som vi brukar kalla för
  "den ekonomiska människan".

 276. Ett isolerat subjekt ute efter
  att maximera sin egennytta.

 277. Naturligtvis fungerar den modellen
  bra för att beskriva olika saker.

 278. Samtidigt är bilden av
  den ekonomiska människan-

 279. -den mest artegoistiska bild av
  människan som nånsin har skapats-

 280. -i den europeiska idéhistorien.
  Den är livsfarlig.

 281. Den som studerar ekonomi,
  eller har med nationalekonomi-

 282. -eller företagsekonomi att göra,
  måste oavbrutet fråga sig-

 283. -om den bilden stämmer,
  eller var gränserna-

 284. -för den ekonomiska människans
  giltighet går nånstans.

 285. Den ekonomiska människan ser jag som
  en människa som bryter sig ut ur-

 286. -och ställer sig ovanför
  alla ekosystem.

 287. Det är också nånting man bör
  ha med sig i bakhuvudet.

 288. Den andra ödesfrågan är den sociala
  och ekonomiska ojämlikheten.

 289. I dag tjänar 85 enskilda miljardärer
  mer än halva jordens befolkning.

 290. Man måste vara en dumskalle om man
  inte fattar att det har betydelse-

 291. -för hur planeten
  kommer att gestalta sig.

 292. Jag kan rekommendera
  en bra bok av Per Molander.

 293. Han har skrivit
  "Ojämlikhetens anatomi".

 294. Molander frågar sig varför alla kända
  samhällen sen vi lämnat nomadstadiet-

 295. -oftast har varit så ojämlika
  när det gäller resurser och status.

 296. Han konstaterar att i
  den ideala marknadssituationen-

 297. -förhandlar i modellen två likvärdiga
  parter och får lika stort utbyte.

 298. Molander visar att det räcker med-

 299. -en mikroskopisk resursfördel
  för den ena parten-

 300. -för att förhandlingar slutar med att
  den starkare tar åt sig hela kakan.

 301. Det går att visa med
  en fantastisk matematisk kurva.

 302. Den som studerar ekonomi
  måste ha i bakhuvudet-

 303. -hur enormt starka
  ojämlikhetens mekanismer är.

 304. Annars förstår vi inte
  de samhällen vi lever i.

 305. Då blir vi som Reinfeldt, i princip,
  och vet inte vad vi kan göra åt det.

 306. Då kan man fråga sig: Är det nåt
  socialistiskt tal jag håller-

 307. -på morgonen denna...
  Vad är det i dag? Onsdag. Tisdag.

 308. Ja, det kan man säga. Det saknas
  såna tal i universitetsmiljöerna.

 309. Så det kan man kalla det.

 310. Men på sätt och vis är det inte
  nåt socialistiskt tal.

 311. Jag talar om ödesfrågor,
  och jag har märkt-

 312. -att de nationalekonomiska eller
  företagsekonomiska perspektiven-

 313. -aldrig räcker för att förstå
  den här typen av ödesfrågor-

 314. -med den växande ojämlikheten
  eller med klimatförändringar.

 315. Själv tror jag på
  demokratisk planhushållning.

 316. Ibland när jag nämner det i radio
  kastar sig hundratals på telefonen-

 317. -och skäller ut mig och tycker
  att det är det hemskaste de hört.

 318. Hur kan nån tycka att det är negativt
  att planera hur samhället ska se ut?

 319. Jag brukar i glada stunder
  etikettera mig som statsanarkist.

 320. Ett bra begrepp.
  Staten fördelar resurserna jämlikt-

 321. -sen är vi fria i övrigt.

 322. Vilka studier man än går in i, måste
  man ta med sig "varför" in i salen.

 323. "Vem är jag
  och i vilken tid lever jag?"

 324. Och man måste ta med sig
  de där ödesfrågorna.

 325. Jag är övertygad om att
  om ni har detta med er hela tiden-

 326. -tror jag att studierna
  berikas av det.

 327. Jag ska säga några ord
  om Mikael Holmqvists bok.

 328. Vi stod på NK och diskuterade den.
  Rolig miljö att diskutera-

 329. -för NK känns som Djursholms ambassad
  i Stockholm.

 330. Verkligen den känslan. En ovanlig bok
  för att vara en vetenskaplig studie.

 331. En akademiker som vågar skriva
  rakt ut i offentligheten-

 332. -och berätta om en värld
  utan en massa snåriga teorier.

 333. Det ska bli roligt att höra
  om Mikael har erfarenheter av-

 334. -vad andra forskare har sagt om
  att skriva på detta enkla sätt-

 335. -om en viktig sak.
  Om andra forskare tycker-

 336. -att han sålt ut sin akademiska själ.
  Jag hoppas att det inte är så.

 337. När jag recenserade Holmqvists bok
  i en tidning skrev jag så här:

 338. "Den som föds i Djursholm föds med en
  biljett till den ekonomiska eliten."

 339. "Den som växer upp där löper ingen
  risk att stöta på fattiga"-

 340. -"eller ens lägre medelklass."

 341. "Djursholm är en av de mest
  segregerade platserna i Sverige."

 342. "Djursholm är en problemförort
  av Guds nåde."

 343. Det är väldigt slående.
  Jag är född 1959-

 344. -så jag upplevde
  delar av 60-talets radikalism.

 345. När man samtidigt höjde skatterna.

 346. Under 70-talet var Djursholm
  lite grann i kris.

 347. Höginkomsttagarna kände sig pressade
  av höga skatter.

 348. Då kan man säga att de senaste
  tio årens utveckling i Sverige-

 349. -har inneburit att Djursholm
  fått en jättelik bingovinst.

 350. Det är bingovinststämning i
  Djursholm. Ganska fascinerande.

 351. Jobbskatteavdragen har gjort
  människor mer välbeställda.

 352. Slopad förmögenhetsskatt,
  borttagen fastighetsskatt-

 353. -och ROT- och RUT-bidrag. Jag tycker
  inte att det ska heta avdrag.

 354. Det är ett bidrag till
  de övre skikten.

 355. Ovanpå allt detta, vilket är synligt
  i Danderyd och Djursholm-

 356. -knappt nåt flyktingmottagande.

 357. En fantastisk bild av det
  osolidariska i Djursholms existens.

 358. Djursholm i dag
  är mer än kanske nånsin-

 359. -en politisk produkt av
  en ojämlik era.

 360. Det är så man kan se på Djursholm.
  Och den skinande staden Djursholm-

 361. -"den skinande staden på kullen"
  som Mikael skriver-

 362. -erbjuder i dag en fantastisk
  illustration av ödesfrågorna.

 363. Bara genom en anblick kan man avläsa
  den ökade ojämlikheten i Sverige.

 364. Jag skulle tro att om vi kunde mäta
  det ekologiska fotavtryck-

 365. -som Djursholm sätter, är det
  mycket större än exempelvis Rinkeby.

 366. Inte bara det. När man har läst
  igenom Holmqvists bok... 500 sidor.

 367. Den kunde ha varit lite kortare,
  men den är jättebra i alla fall.

 368. 700!
  Jag hade hoppats att den var 500.

 369. Man kan öppna den var som helst
  och läsa. När man läst igenom-

 370. -är min känsla stark av-

 371. -att bland djursholmarna finns det
  väldigt mycket av självuppskattning-

 372. -men ytterst lite av självinsikt.
  Det är en påfallande känsla.

 373. Ungefär samma symtom som jag såg
  när jag läste Reinfeldts bok.

 374. Djursholmarna vet inte vilka de är.

 375. Inte i förhållande till ödesfrågorna.

 376. Jag har invändningar mot Mikaels bok.
  Det kan vi prata mer om sen.

 377. Men jag ska dra en av dem nu.
  Det har att göra med-

 378. -vikten av att lära känna sig själv.

 379. När jag recenserade Mikaels bok,
  var jag ganska elak.

 380. Det är kul att vara elak mot Mikael
  Holmqvist i största allmänhet.

 381. Nej, men det är roligt att vara elak
  kring detta när en forskare gör nåt.

 382. Jag klagade på att det mellan raderna
  ibland kändes som om hans studie var-

 383. -en hemlig ansökan om att äntligen
  få bli medlem i Djursholm-

 384. -och tillhöra den skinande staden.

 385. Så rubriken på min recension var
  "En klättrares studie av Djursholm".

 386. Ganska elakt. Men jag vet att han är
  gjord av plåt, så han tål det där.

 387. Och ibland är det bra att spetsa till
  det. Men min poäng var egentligen-

 388. -att när man undersöker
  en social värld-

 389. -som t.ex. Djursholm,
  eller en bruksort nånstans...

 390. När man undersöker en specifik social
  värld, har den som undersöker-

 391. -allt att vinna på
  att skärskåda också sig själv.

 392. Ju mer man vet om sig själv, ju mer
  man frilägger av sin egen position-

 393. -i det sociala diagrammet,
  sin historia och allt sånt där-

 394. -desto lättare har man att förstå vad
  man ser bland villorna i Djursholm.

 395. Eller om man strövar omkring
  i Tensta eller en bruksort.

 396. För min känsla var att det kändes
  när jag läste boken-

 397. -som om Holmqvist längtade till
  den djursholmska gemenskapen.

 398. I slutet nämner Mikael
  lite om sin bakgrund.

 399. Han har gått på Sigtuna...
  - Du växte upp i Sigtuna-

 400. -och gick på läroverket. - Mikaels
  bok hade kunna djupna ett snäpp till-

 401. -om han också hade gjort
  en social psykoanalys av sig själv.

 402. Nu vill jag säga att Holmqvist
  förstår sig själv mycket bättre-

 403. -än vad Fredrik Reinfeldt gör.

 404. Men Mikael hade kunnat sätta
  mer av sig själv på spel-

 405. -i sin djursholmsstudie. Han hade
  kunnat berätta mer om vem han är-

 406. -och vad som format honom.

 407. För jag tror att när en forskare
  sätter sig själv på spel-

 408. -inträffar också nånting
  i de här sociala vetenskaperna.

 409. Jag tror aldrig att jag hört
  nån nutida nationalekonom-

 410. -berätta om upplevelser som påverkat
  den forskning som de bedriver.

 411. Lars Calmfors är en av de ledande
  ekonomerna i det här landet.

 412. Han har hållit på sen
  innan jag föddes, känns det som.

 413. Han är förmodligen född
  på 1700-talet.

 414. När Lars Calmfors skriver
  om a-kassan-

 415. -skulle jag vilja veta vilka
  erfarenheter han har av arbetslöshet.

 416. Troligen har han inga.

 417. Hans utgångspunkt är
  den ekonomiska människan.

 418. Det räcker inte för mig.
  Budordet att lära känna sig själv-

 419. -och ta med sig sin tids ödesfrågor
  in i alla sina studier-

 420. -är avgörande för att det ska bli
  relevant forskning.

 421. Det var detta jag skulle säga
  som kort inledning. Tack.

 422. -Ska jag...? Börja du, då.
  -Min roll ska vara bollkallens.

 423. Men också moderator "light".

 424. Under tiden som några tänker in-

 425. -har jag en frågeställning
  till er båda.

 426. Göran lyfte fram solidaritet-

 427. -och kanske en sorts kritik kring
  forskningsobjektet Djursholm.

 428. Att det led en brist på solidaritet.

 429. Men jag skulle vilja vända på frågan.
  Vad är man solidarisk till-

 430. -i det som Mikael lyfter fram?
  Det här med ledarskapssamhället.

 431. Om man skulle erkänna
  att här finns människor-

 432. -och de har en solidaritet,
  vad är man solidarisk till?

 433. Bra fråga. Solidaritet är inget
  som vänstern har ensamrätt till.

 434. Rasisterna är solidariska med vad de
  tror är sin etniska tillhörighet.

 435. Men jag tycker att det är uppenbart-

 436. -att det som finns här
  är en självtillräcklig kultur.

 437. Man odlar fram kulturen i Djursholm
  för att man tjänar på detta.

 438. Men man upplever det som att man är
  solidarisk med idéer om utveckling-

 439. -och med idéer att samhället ska
  styras av kompetenta människor.

 440. Den idén odlar man. En falsk bild.

 441. Hos varje människa som uttrycker
  en sån ståndpunkt i Djursholm-

 442. -finns det äkthet. Man upplever att
  man är solidarisk med nåt viktigt.

 443. D.v.s. skapa framstående ledare
  och företagsledare. Så det finns där.

 444. Man ska säga... Vi pratar om
  Djursholm som en annan planet.

 445. En viktig poäng med studien är
  att Djursholm inte är det.

 446. Det här är en studie av en livsstil.
  Jag har blivit intervjuad-

 447. -i samma tidning som du skrev din
  recension. Jag var elak tillbaka.

 448. Åtminstone ha ett visst...
  Då kallar jag dig för djursholmare.

 449. För är det nåt Göran Greider
  är bra på är det de förmågor-

 450. -som djursholmarna excellerar i.
  Ibland kan man undra:

 451. "Vad finns bakom den sociala,
  kommunikativa förmågan?"

 452. Det gäller även
  i Göran Greiders fall.

 453. Jag har tittat på en plats
  där livsstilen är i koncentrat.

 454. "Du kan få saften på andra ställen,
  i Djursholm får du den outspädd."

 455. Det är viktigt att vi lämnar platsen
  Djursholm och klagar kanske...

 456. Journalister har gärna gjort
  dagsutflykter till Djursholm.

 457. "Nu ska vi ställa överklassen
  till svars."

 458. Man har åkt hem utan att ha fått med
  mycket. Man måste förstå Djursholm-

 459. -som ett uttryck för en livsstil, som
  omfattar en stor del av medelklassen.

 460. Ja, jag håller med dig.
  Samtidigt missar du dimensionen-

 461. -att vi kan göra en moralisk
  värdering av dessa värderingar.

 462. Alla som sysslar med samhälls-
  moraliska betraktelser av samtiden-

 463. -har som uppgift att inte nöja sig
  med begreppet livsstil.

 464. Det är som om du blir
  kulturrelativist.

 465. "Här har du min livsstil,
  den är självklar för dessa."

 466. Men vi kan göra
  en moralisk bedömning av det hela.

 467. Det är poängen med
  samhällsvetenskaplig forskning.

 468. Varför gör man såna här studier?

 469. Det är inte för att komma
  med politiska, konkreta verktyg.

 470. Utan det är för att få insikt
  i nånting och om oss själva.

 471. Där tänkte jag bryta in.

 472. Vi närmar oss studenter
  och dagens ämne ledarskap.

 473. Är det nån som vill ha en orange kub?
  Den är mjuk, jag kan kasta den.

 474. -Inga handbollsspelare här.
  -Då får jag fortsätta.

 475. Det är en viktig fråga
  med samhällsvetenskap.

 476. Vi har ett samhälle... Vilka
  beskriver vår samtid i hög grad?

 477. Det är journalister. Vi ska inte
  kasta ut barnen med badvattnet.

 478. Men vi behöver mer av tysk kultur
  där även samhällsvetare får plats.

 479. När jag skulle hitta ett förlag
  för studien, behövde jag bara säga:

 480. "Jag är professor
  och har skrivit en bok."

 481. "Då kan det bara vara
  av akademiskt intresse."

 482. Det finns ett problem för samhälls-
  vetare att nå ut med sina studier.

 483. Vi samhällsvetare har en unik förmåga
  att göra studier på ett annat sätt.

 484. Jag tänkte bryta av här.
  - Kuben är ute, varsågod.

 485. För några dagar sen skrev du, Mikael,
  en artikel i Expressen-

 486. -om att Djursholm inte tar emot
  flyktingar över huvud taget.

 487. Med det som bakgrund vill jag fråga
  om Djursholm som ledarsamhälle-

 488. -i den mening att de sätter normer
  för övriga samhället-

 489. -hur många andra delar av samhället
  som skulle vilja följa deras exempel-

 490. -och leva på
  ett väldigt isolerat sätt-

 491. -och vilka som har möjlighet
  att göra det.

 492. Sverigedemokraterna har skyhöga
  opinionssiffror överallt-

 493. -utom just i Djursholm. I vilken grad
  är Djursholm ett ledarsamhälle-

 494. -i den mening att andra orter
  ser på Djursholm som en förebild?

 495. Eller är Djursholm så avknoppat
  att många inte vet-

 496. -att de här normerna existerar där?

 497. Det är poängen med artikeln,
  att man kan ställa den frågan.

 498. Problematisera. Djursholm har alltid
  sett sig som en moralisk förebild.

 499. Hur hanterar Djursholm
  en sån här situation? Det är frågan.

 500. Det är fascinerande. Jag har
  en känsla av att flyktingkrisen-

 501. -som nu har kommit till Europa-

 502. -har tagit djursholmarna på sängen.
  Vi tar det som en symbol.

 503. Under väldigt lång tid
  har de här mer solidariska idéerna-

 504. -som handlar om generositet
  och välfärd inte varit...

 505. Övre medelklassen och Djursholm har
  inte haft utmanare i de här frågorna.

 506. Vi har en försvagad arbetarrörelse
  som inte längre pressar på.

 507. Media sysslar inte heller mycket
  med de frågorna.

 508. Men nu ställer flyktingkrisen
  en konkret fråga.

 509. "Hur ska vi hjälpa till
  så mycket vi kan?"

 510. Kommunpolitiker i Danderyd i tv
  ser ut som om nån nyss har väckt dem-

 511. -och ställt frågor de aldrig hört.

 512. De har inte hört de frågorna
  när det gäller andra välfärdsfrågor.

 513. Nu kommer det plötsligt
  på massiv front.

 514. Nu var det en politiker i Danderyd,
  men det är ganska fantastiskt-

 515. -med en skinande stad på kullen
  som inte är beredd på såna frågor.

 516. Det säger nånting om en viss
  andefattigdom i systemet.

 517. Men där tänkte jag... I en av
  dagstidningarna i dag framkom det-

 518. -att Djursholm i går fick sin första
  miljöstation. Alltså sopåtervinning.

 519. Efter debacle med överklaganden
  och att man inte vill ha den där.

 520. Då är vi inne på de två ödesfrågorna.

 521. Klimatet
  och den sociala ojämlikheten.

 522. Jag tänkte bolla tillbaka till
  Mikaels bok om ledarskapssamhället.

 523. På vilket sätt kan vi som är
  intresserade av organisation-

 524. -och kanske närheten till
  chefsutövande förstå det här?

 525. Man står emot stora samhällsfrågor-

 526. -samtidigt som man leder
  stora organisationer.

 527. Boken måste också kunna läsas av
  studenter och forskare i vårt ämne.

 528. Mycket av det vi lär ut utgår ifrån
  ledare i sina professionella roller-

 529. -eller att man har gått utbildningar.
  Men den här synen på världen-

 530. -grundläggs redan i barnkammaren.
  Det är poängen med den här boken.

 531. Det förfinas möjligtvis
  på Handelshögskolan eller här.

 532. Men det är nåt man får tidigare. Det
  har att göra med klassmedvetandet.

 533. Det här är nånting som man får
  med sig i modersmjölken själv-

 534. -mycket tidigare. Det tror jag att
  litteraturen för studenter missat.

 535. Vi lever i en tid när ordet
  "ledarskap" är väldigt frekvent.

 536. Det korresponderar
  med minskat intresse-

 537. -för demokratisering av arbetslivet.

 538. Tyngdpunkten förflyttas från
  demokratiskt organiserat arbetsliv-

 539. -bort till chefsfrågor.

 540. Jag känner många som jobbar
  inom IT-branschen.

 541. Där är det nya i dag att man nästan
  är på väg att avskaffa chefer.

 542. Man har en starkare idé om
  att vi skapar arbetslag-

 543. -som kan se till
  att kreativitet uppstår.

 544. Mycket av den här idén med ett
  ledarsamhälle och ledarskap...

 545. Nånstans på lång sikt
  är detta på väg ut.

 546. Därför att i de mest avancerade
  områdena i våra samhällen...

 547. -...sker nånting annat.
  -Tvärtom tror jag.

 548. Barn och ungdomar i dag förväntas
  i högre utsträckning leda sig själva.

 549. Gymnasiekvalet pratar ungdomarna om.

 550. Man pratar om självreglering,
  vi pratar om ett hälsosamt leverne.

 551. Carl Cederström har skrivit
  om wellness-samhället-

 552. -som handlar om
  att reglera din livsstil.

 553. Det är inte Socialstyrelsen, eller
  staten, som du kanske vurmar för-

 554. -som ska säga åt dig hur du ska leva.

 555. Utan regleringen ska komma inifrån.
  Relevansen är större än nånsin.

 556. Jag tror att du har fel. Du pratar om
  att det är nåt som växer fram mer.

 557. Samtidigt har vi sämre skolresultat
  än på länge.

 558. Mycket beroende på
  att vi inför fritt skolval.

 559. Segregationen ökar.
  Det beror väldigt mycket på-

 560. -att du pläderar för idén som
  bryter sönder det som fungerat.

 561. Du trampar i ett framtida vatten
  som sjunkit undan.

 562. -Nej... - Vänta, jag måste få replik.
  -Nej, nej, han ska vara tyst.

 563. Om vi bara pausar. Jag tror
  att ditt intellekt pallar det här.

 564. Vi ska bjuda de här på att de är
  gäster på er organisationskurs.

 565. Då vet ni att man kan testa att vara
  tyst. Frågeställning från auditoriet?

 566. Nån? Koppla ihop det här
  till en fundering-

 567. -som ni vill rikta till nån av de här
  två männen med rätt mycket makt.

 568. Hur går det i huvudet på er?
  Varsågoda.

 569. Ska vi sjunga "We Shall Overcome"
  tänkte jag fråga.

 570. -Jaha. De är för unga för det.
  -Okej. Det funkar.

 571. Tio, femton sekunder kan man vara
  tyst tills en bra fråga kommer.

 572. Där uppe!

 573. Är det här nåt som utmärker
  det geografiska Djursholm-

 574. -eller är det mer en social grupp?

 575. Poängen med studien är
  att det gör det.

 576. Det är nåt som koloniserar
  hela vårt samhälle.

 577. De ideal som är i koncentrat
  i Djursholm.

 578. De är spridda,
  det är det jag menar med studien.

 579. Vi alla vill vara djursholmare.

 580. Får jag lägga till...?
  Är det inte ohistoriskt?

 581. Det präglar samhället, säger du.
  Handlar det inte om 30-40 år?

 582. Vi hade en period... Vi kan hitta den
  i Sverige med välfärdsbygget.

 583. En period under efterkrigstiden
  fram till början på 80-talet präglas-

 584. -av jämlikhetstankar. Nu har vi haft
  30 år som har gått åt andra hållet.

 585. Då har Djursholm blivit en symbol.
  De värderingarna är spridda.

 586. Du ser det som att de värderingarna
  kommer att forma samhället framöver.

 587. Jag tror snarare att vi har upplevt
  en lång period på...

 588. Bara för att dra ungefärliga siffror:
  30-35 år med den här trenden.

 589. Det kan mycket väl tänkas
  att det här vänder.

 590. Eller så är det tvärtom. Jag hade
  ett seminarium i Uppsala häromdagen.

 591. Historiker var med och menade
  att meritokrati är undantaget.

 592. De här 30-40 åren.

 593. Det som Djursholm står för,
  så har det varit i århundraden-

 594. -i olika tappningar. Det menar histo-
  rikerna. Nu är inte jag historiker.

 595. Nu tänkte jag visa prov på igen...
  - Frågeställningar? Där har vi en.

 596. För jag tolkar in i vår kurs...

 597. Vi har teoribildningen som beskriver
  dem som utövar ledarskap-

 598. -utifrån termen auktoritär
  demokratisk och "låt gå".

 599. Det du adresserar är
  en av hörnstenarna.

 600. Det auktoritära ledarskapet
  kontra nåt annat.

 601. Vi har fått
  ett mer auktoritärt ledarskap.

 602. Man ser det på partikulturen.
  För 30 år sen bars partier upp-

 603. -av folkrörelser.
  Kjell-Olof Feldt var livrädd för-

 604. -att åka ut till grundorganisationer
  i sitt parti.

 605. 30 år senare är politikerna
  på sin höjd rädda för journalisterna.

 606. Vi har fått en försvagning av den
  infrastruktur som bar upp partierna.

 607. Det har lett till auktoritärt
  tänkande partistaber-

 608. -som försöker designa opinioner.
  Det har dragit åt-

 609. -att partierna snarare
  liknar företag.

 610. Samma i universitetsvärlden. Den
  kollegiala kulturen är under attack.

 611. Det har att göra med det företags-
  ekonomiska samhälle vi lever i.

 612. Företagets styrningsmodell
  ses som ideal.

 613. Då skulle jag vilja höra...

 614. De värden som finns i Djursholm,
  den företagsekonomiska modellen...

 615. Kan ni kort berätta för oss nyfikna
  vad er bild av den är?

 616. Jag kan dra min kort. Jag menar att
  Mikael har fel på ett visst plan.

 617. Jag har en mer marxistisk synvinkel.
  Jag tror att konsekrationen-

 618. -den här auran, den här bildningsidén
  pumpas upp av kapital.

 619. Det skriver du ibland.
  - Jag menar att hemligheten bakom-

 620. -den djursholmska kulturen
  är kapital.

 621. Det har förstärkts under en period
  när man har sänkt skatter.

 622. Djursholm är en politisk produkt
  av en ojämlik era mer än nånsin.

 623. Och det var en ojämlik era
  när Djursholm grundades.

 624. Ett grundproblem med Mikaels studie
  är att du på ett sätt missar-

 625. -att konsekrationens grund - auran-

 626. -drivs av pengar, makt och kapital.
  Det missar du, tycker jag.

 627. Vi låter Göran få det okommenterat,
  jag tror jag har en fråga.

 628. När du säger att pengar gör
  att Djursholm blir så speciellt-

 629. -egentligen är det väl alla vi
  och du som skrev boken.

 630. Det skulle kunna vara vilken stad som
  helst, men vi erkänner Djursholm-

 631. -som statussymbol. Då blir det det.

 632. Det ligger mycket i det.
  - Det skriver du bra om.

 633. Man ställer ofta Rinkeby
  mot Djursholm.

 634. I medierna bidrar man till
  att pumpa upp Djursholms aura.

 635. Men det är viktigt att slå fast
  att Djursholm är en problemförort.

 636. Det är ett problem att så många rika
  med makt har brutit sig loss.

 637. Det skriver inte medierna om.

 638. En av förtjänsterna kan vara
  att nån har tittat på Djursholm.

 639. Vi har haft 30 år av journalistik
  och kulturantropologisk forskning-

 640. -om de s.k. problemförorterna.
  Jag delar Görans syn fullt ut.

 641. Vi kan betrakta Djursholm
  som en problemförort.

 642. Vi behöver inte motivera forskning.

 643. Elitsamhällena påverkar oss alla,
  därför är de värda att undersöka.

 644. Journalisterna har inte tagit dem
  på allvar.

 645. Ytterligare frågor? Där har vi en.

 646. De som bor på Djursholm
  har lyckats som ledare.

 647. Hur skulle det vara
  ifall de ledde företag-

 648. -som tog hänsyn till klimatföränd-
  ringar och sociala skillnader?

 649. Om de jobbade för att skapa företag
  för att förändra situationerna?

 650. Eftersom de sitter inne med talang,
  kunskap och ledaregenskaper-

 651. -borde det vara de som kan göra det.
  Hur skulle man kunna få dem-

 652. -att använda kapitalet
  till att göra nånting bra?

 653. Utbildning är en viktig faktor,
  för jämlikhet i samhället också.

 654. Där har personer i Djursholm sett ett
  ekonomiskt intresse genom friskolor.

 655. Jag tror att man drivs av
  den logiken.

 656. Det finns en ekonomisk logik
  i deras val.

 657. Det har att göra med den uppväxt
  och utbildning man får.

 658. Du tänker att det skulle finnas
  nåt scenario-

 659. -där ledarsamhället, alla som har
  makt, bestämde sig för-

 660. -att ta itu med ödesfrågorna
  och pusha i rätt riktning.

 661. Jag tror
  att det i princip är omöjligt.

 662. Jag ser Djursholm som ett symtom på
  de här ödesfrågornas...

 663. ...sätt att skapa kriser
  i vårt samhälle.

 664. I den mån man har ledarskapsideal
  som utgångspunkt-

 665. -kan man inte ens se de problem
  som handlar om växande ojämlikhet-

 666. -eller miljö- och klimatproblem.
  Så det bästa...

 667. Jag tror att Svenskt näringsliv har
  förlorat mycket i förmåga att agera-

 668. -genom att man rekryterat i de övre
  skikten från så homogena miljöer.

 669. -Det är ungefär så jag ser det.
  -Ytterligare frågor? Där.

 670. -Skicka boxen.
  -Boxen har inte blivit nån succé.

 671. -Där kommer den.
  -Ja. Så.

 672. Om man kollar lite
  på det som du pratade om, Mikael-

 673. -angående livsstilen,
  känns det lite som om...

 674. Du sa att den var medfödd-

 675. -och att det kommer i
  den primära socialisationen.

 676. Men tror du att det är en känsla
  som man kan lära sig att få-

 677. -om man flyttar in senare?

 678. Det kan jag inte svara på.
  Jag har inte jämfört olika grupper.

 679. Men man präglas av det samhälle
  man växer upp i mer-

 680. -än ett man flyttar till.

 681. Framför allt uttrycker de unga
  att de känner sig hemma i Djursholm-

 682. -mer än de äldre, som kan tycka att
  man aldrig kommer in i Djursholm.

 683. Ett uttryck för att socialiseringen
  att bli djursholmare-

 684. -påverkar yngre starkare
  än vad den gör äldre.

 685. Vad man kan tillägga är
  att jag upplevde i Djursholm-

 686. -att barn och ungdomar uttryckte
  stor ensamhet.

 687. Man var utlämnad till sig själv.
  Föräldrar är hårt arbetande.

 688. Man bor också i stora hus
  där man är fysiskt distanserad.

 689. Skolorna och fritidsgårdarna erbjuder
  en viktig plattform för gemenskap.

 690. Det finns intressanta frizoner i
  Djursholm där man kan träda tillbaka.

 691. I Djursholms ridhus kan flickorna...
  Jag har träffat flickor som sagt...

 692. -...att man kan gråta ut vid hästen.
  -Det är vackert.

 693. Om man växer upp i stor grad ensam,
  hur ligger det till grund för-

 694. -att det blir ett ledarsamhälle?
  Egenskaper hos ledare...

 695. Det kanske då krävs att man har haft
  en specifik typ av uppväxt.

 696. Om man gråter ut till en häst,
  vet jag inte vad det...

 697. Kamraterna är viktiga, och man
  träffar naturligtvis sina föräldrar.

 698. Men man kanske umgås
  på ett annat sätt.

 699. Vardagen präglas inte av
  ett intimt umgänge med föräldrarna.

 700. Det är ett uttryck för
  att ungdomsgården är populär.

 701. Idrottsföreningarna har olika
  fritidsverksamheter.

 702. Man pratar på internatskolor om
  kamratfostran. Det är samma fenomen.

 703. Som följdfråga: Hur...
  Man kan inte kliva in i Djursholm.

 704. Men hur tar djursholmaren med sig
  det här i sitt utövande av ledarskap?

 705. Vad får det här för konsekvenser
  för en chef som är rekryterad-

 706. -och kommer från Djursholm, kontra
  en klassresenär som blivit chef-

 707. -trots att man inte kommer
  från ledarskapssamhället?

 708. Det är poängen med studien. Förmågan
  till inflytande, ledarskap och makt-

 709. -den sitter i din kropp.
  Makten förkroppsligas helt enkelt.

 710. Ditt sätt att röra dig,
  att prata, att kommunicera.

 711. Jag gör ett försök att vara
  självanalyserande. Jag skriver om-

 712. -hur min bakgrund har påverkat
  mina möjligheter att göra studien...

 713. ...där mitt bourdieuska begrepp
  habitus har spelat roll.

 714. Det är nånting som man inte lär sig
  på universitetet, utan på annat sätt.

 715. Jag undrade om det fanns studier
  gjorda om detta. Min känsla är-

 716. -att om det kommer ledare som enbart
  rekryterats från djursholmsmiljöer-

 717. -måste det gå ut över saker som
  insikter i etnisk mångfald...

 718. Alla möjliga frågor. Rimligtvis måste
  Svenskt näringsliv ha förlorat på-

 719. -att rekrytera så många människor
  från Djursholm.

 720. Det är inte lätt att svara på.
  Å ena sidan skapar homogeniteten-

 721. -ett effektivt näringsliv.

 722. Inte så mycket problematiseringar.
  Vi är ett industriland.

 723. Å andra sidan förlorar du i
  kreativitet, förmåga att tänka nytt.

 724. Ytterligare en fråga? Där har vi en.

 725. Du får nästan ta bollen.
  Jag hör inte riktigt.

 726. Kasta den långt. Den håller.

 727. Nästa gång får vi ha en tennisboll.

 728. Göran, du var inne på att det här är
  en konsekvens av svensk politik.

 729. Hur tänker ni kring att det kanske
  beror på internationaliseringen?

 730. -Att Sverige är en del av världen.
  -Det spelar naturligtvis roll.

 731. Den politik som har ökat ojämlikheten
  i Sverige-

 732. -är delvis ett resultat av
  att det i en mer globaliserad miljö-

 733. -har blivit svårare att genomföra
  en viss politik.

 734. Vissa åtgärder har blivit svårare
  att genomdriva-

 735. -för regeringen
  p.g.a. globaliseringen.

 736. Det måste ha nån... Jag vet
  att stora exportföretag i Sandviken-

 737. -kan ha svårt att rekrytera folk.
  Om de vill ha-

 738. -nån kompetent person från Paris
  vill de inte bo i Sandviken.

 739. Vilket man kan förstå, spontant.

 740. För vissa saker har
  internationaliseringen spelat roll.

 741. -Mikael?
  -Ingen kommentar.

 742. I din bok resonerar du att det finns
  Djursholm på andra ställen.

 743. Ja, vi kan också...
  Begreppet nyliberalism är viktigt.

 744. Det är en nyliberal värld vi lever i
  i hög grad. Det är en global faktor-

 745. -som möjliggjort vissa politiska
  grepp och försvårat andra.

 746. Vi har ett par minuter på oss.
  Fråga? Frågor?

 747. När man organiserar människor
  och jag har sagt ett klockslag...

 748. Här har vi en fråga.
  - Kasta boxen, det är bara 30 m.

 749. -Nedåt där ska den. Äntligen...
  -Det där var...

 750. Jag vill komma tillbaka
  till en sak som Göran sa.

 751. -Platta organisationer...
  -Kan du ha handbollen närmare?

 752. Givetvis. Du nämnde
  platta organisationer.

 753. Det skulle vara ett sätt för
  ledarskap att försvinna.

 754. Jag skulle mena på att konsekrationen
  blir mer påtaglig där ledarskap-

 755. -måste uppstå utanför institutioners
  inverkan på att mäta meritokrati.

 756. -Jag är inte säker på...
  -Den platta organisationen.

 757. Att det blir än viktigare
  att vara från rätt kommun.

 758. Så kan det vara. Samtidigt finns det
  en våg av managementlitteratur-

 759. -som påpekar att platta
  organisationer är en sak-

 760. -men vi måste också upplösa
  varje hierarki-

 761. -för att få kreativ verksamhet.
  Men det kan också vara så-

 762. -att platta organisationer lämnar
  större spelrum för den som är framåt-

 763. -och visar fram ett Djursholms-CV
  och allt möjligt.

 764. Så är det. Men det är på väg
  att segla upp en strid.

 765. Jag har varit fascinerad av
  managementlitteratur som påpekar-

 766. -att det är ingen mening med
  att ge anställda morötter.

 767. Man måste hitta de inre drivkrafterna
  för att man ska göra nåt vettigt.

 768. Ledarskap är på väg ut i de mest
  avantgardistiska managementböckerna.

 769. Samtidigt är det en strid
  som ingen vet hur den går.

 770. Jag har en annan syn på huruvida vi
  lever i ett ledarsamhälle eller inte.

 771. Det som Göran säger knyter an till
  Alvehus/Jensens-

 772. -tredje syfte:
  Att vaccinera er mot poplitteraturen-

 773. -som Göran Greider i viss mån
  refererar till.

 774. Det som säljer på flygplatserna-

 775. -är kanske inte...
  helt oproblematiskt att gå på.

 776. Begrepp som team,
  att delta i platta organisationer-

 777. -och jobba på Google
  för att man får gratis tuggummi.

 778. Det kan finnas makt, maktutövning
  och konstellationer där också.

 779. Får jag säga en sak?
  - Läs en bok av David Graeber-

 780. -som skriver om ekonomi och skuld och
  drar fram detta utopiska perspektiv.

 781. Vi är i grunden moraliska varelser.
  Om det uppstår ett brandproblem-

 782. -kastar sig folk fram för att hjälpa
  till utan att kräva nån belöning.

 783. Idén som ekonomisk teori bygger på
  faller samman i avgörande ögonblick.

 784. Det finns det fantastisk litteratur
  om. Sluta på den här kursen!

 785. Innan ni slutar har Mikael ett ord.

 786. -Jag måste kommentera avrundningen...
  -Sorry, sorry.

 787. Jag tror... Vad är det för nytta med
  universitet och samhällsvetenskap?

 788. Det är en viktig fråga. Förutom
  att man lär sig teknisk terminologi.

 789. Jag är övertygad om att universiteten
  som fristående institution-

 790. -har en möjlighet att hjälpa unga
  till eget självständigt tänkande.

 791. Det kan låta som en klyscha, men det
  är förhoppningen med vår utbildning-

 792. -och att Göran står hos oss. Att ni
  inte bara får höra våra perspektiv-

 793. -utan att vi också får ta del av
  en som inte tillhör vår lärarstab-

 794. -och hjälper oss problematisera det
  vi lär ut och för er underlätta...

 795. -...ett eget ställningstagande.
  -Vi har fler frågor.

 796. -Prata vid krysset.
  -Jaha, det är det som avgör.

 797. Jag har tänkt på ledarskap
  och chefskap.

 798. Är inte ledarskap
  team mer och organiserat-

 799. -och att man ser de kulturella
  faktorerna och kan lyfta personer-

 800. -medan chefskap kanske är mer
  att man ger direktiv?

 801. Att man är på toppen och styr nedåt.

 802. Den bästa typen av makt
  är den som är osynlig-

 803. -och inte kommer med pekpinnar
  och gevär. Sen kan man kalla det-

 804. -ledarskap eller chefskap.
  Där kan man göra en distinktion.

 805. Om man ska koppla det till
  Google eller Spotify-

 806. -jobbar de mycket med ledarskapet
  i teamet. Man skapar ett ledarskap-

 807. -som kanske inte tillhör en viss
  person utan alla i olika mått.

 808. Då funderar jag om Djursholm
  lyfter chefer snarare än ledare-

 809. -eller tvärtom. Vad tror du?

 810. Det är en så stor fråga.
  Men jag har fascinerats av-

 811. -att en anarkistisk underström
  går i en del av...

 812. De böckerna finns inte på
  flygplatserna än så länge.

 813. Men jag ska jobba på
  att de kommer dit.

 814. Jag har en god vän som heter Peter
  Antman som skrivit en bok om...

 815. Han har jobbat med IT-bolag
  i femton år.

 816. Vilka filosofer är viktiga
  när han beskriver det?

 817. Det är anarkistiska klassiker
  som Kropotkin o.s.v.

 818. Det är fascinerande saker
  som dykt upp i den svängen.

 819. Din distinktion mellan ledare
  och chef är nåt man kan diskutera.

 820. -Anarkism är lösenordet för dagen.
  -Mikael?

 821. -Vi låter gästen få sista ordet.
  -Han passar bra i Djursholm.

 822. Tack så jättemycket. En present
  kommer att överlämnas till Göran.

 823. En varm applåd.

 824. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Djursholm skapar eliten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Djursholm är Sveriges ledarsamhälle. Det har en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare, särskilt barnen, till framtida ledare. Den slutsatsen drar professorn i företagsekonomi, Mikael Holmqvist, efter sociologiska studier av Djursholm. Enligt Holmqvist är Djursholm en konsekrati - i motsats till meritokrati som ofta framhålls som ett eftersträvansvärt ideal i samhället. I en konsekrati får människor inflytande genom sina sociala och kommunikativa förmågor i stället för genom meriter och analytiska förmågor. Mikael Holmqvists presentation följs av kommentarer från Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider och sedan ett samtal mellan de två. Inspelat den 15 september 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil
Ämnesord:
Bostadsområden, Samhällsvetenskap, Social differentiering, Sociala klasser, Sociala strukturer, Sociologi, Stockholm
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Från rasism till rasifiering

Rene León Rosales är forskare och ordförande vid Imerförbundet och föreläser om rasismens utveckling genom åren och hur den uttrycks i dag. Han ger en kort historik och talar bland annat om Carl von Linnés kategorisering av människor utifrån "rasspecifika" egenskaper och hur kategorierna sedan har hierarkiserats. Han berättar om rasifiering, vardagsrasism och kritiska ras- och vithetsstudier. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.