Titta

UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Om UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Föreläsningar och samtal från "Ensamkommande, papperslösa och antirasistiskt arbete". Forskare, kommunala tjänstemän och representanter för frivilligsektorn träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter om flyktingmottagande och dess påverkan på samhället, flyktingars vardag när de kommit till Sverige och antirasistiskt arbete. Konferensen hölls den 15 oktober 2015 på Malmö högskola och modererades av Enrique Pérez och Gustavo Nazar. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism : Från rasism till rasifieringDela
 1. Tack. Mitt namn är René León Rosales.
  Jag är ordförande i förbundet IMER.

 2. Jag har även en post-doc vid
  Uppsala universitet. Därav logotypen.

 3. Jag är tjänstledig från
  Mångkulturellt centrum i Botkyrka-

 4. -som har varit med i debatten.

 5. Jag ska på en kvart ha en teoretisk
  introduktion till viktiga begrepp.

 6. Ni förstår min vånda.
  Det är jätteviktiga begrepp-

 7. -som vi rör oss med,
  och som förtjänar sin tid.

 8. Jag ska sammanfatta hur jag ser,
  utifrån mitt forskarperspektiv-

 9. -på diskussionen kring olika sätt
  att förstå rasism och diskriminering.

 10. Och vad som står på spel
  utifrån mitt perspektiv.

 11. Jag gör det utifrån vetskapen att vi
  har ett alltmer segregerat samhälle.

 12. Så mycket forskning och så många
  studier pekar på detta faktum.

 13. När vi pratar om etnisk segregation
  på boende- och arbetsmarknaden-

 14. -vet vi
  att det finns ett problem i Sverige-

 15. -som bland annat yttrar sig i
  att i våra städer-

 16. -så finns det en överlappning
  i socioekonomiskt utsatta områden-

 17. -eller fattiga-

 18. -och de områden där människor
  med icke-europeisk bakgrund bor.

 19. Fattigdomen har blivit rasifierad,
  eller etnifierad.

 20. Många forskare har skrivit om det.
  Det är inget hemligt.

 21. Det är ett problem som för mig
  berör djupt demokratiska frågor.

 22. Vi fördjupar oss inte i det, men det
  är därför vi måste prata om det här.

 23. Några av er kanske reagerar på ordet.
  "Rasifiering" av staden. Vad menas?

 24. Det är dit jag ska leda er.

 25. När vi säger ordet "rasism",
  har alla en tanke om vad det är.

 26. Det finns en väldigt...

 27. ...stark koppling till en viss
  slags rasism som många av oss har.

 28. Det är den här
  som vi har lärt oss i skolan.

 29. Rasismen som en ideologi
  som har en historisk bakgrund-

 30. -i den pseudovetenskapliga
  kategoriseringen mellan olika raser-

 31. -som Sverige bidrog mycket till,
  genom Carl von Linné och andra.

 32. En kategorisering
  som bygger på en hierarki av raser.

 33. Olika raser kopplas ihop
  med olika egenskaper och världsdelar.

 34. Carl von Linné, i Systema Naturae,
  var en av de första-

 35. -som kopplade ihop raser
  till en kodning av färger.

 36. Han började prata
  om svarta, vita, gula och röda.

 37. Har ni sett gula människor?
  Nej, det finns inte.

 38. Vår föreställning om detta
  bygger mycket på den idéhistorien.

 39. Vi vet också
  att den här hierarkiseringen-

 40. -var väldigt viktig
  för ett accepterande av slavhandeln-

 41. -och av koloniseringen av
  andra kontinenter under århundraden-

 42. -som ledde till att Europa vid 1900
  kontrollerade mer än 80 % av jorden.

 43. Det är en viktig kunskapsproduktion
  för att förklara vår värld i dag.

 44. Det var också så klart
  en av grundstenarna inom nazismen.

 45. Sverige har haft en stor betydelse
  i utvecklingen av nazismen.

 46. En satsning som alltid tas upp
  är den på ett institut-

 47. -Statens institut för rasbiologi
  1922. Bred politisk enighet.

 48. Den skulle explicit forska för
  att bidra till en exakt rashygien-

 49. -och en rationell befolkningspolitik.
  Det handlar om modernitet.

 50. Det rationella tänkandet
  för att förbättra en folkstam.

 51. Det här sättet att förstå rasism
  är viktigt. Vi får inte glömma det.

 52. Men det hjälper oss inte
  att förstå vad som händer i dag.

 53. I dag är det väldigt få som explicit
  står för den här typen av rasism.

 54. "Jag förtrycker dig
  för att du är mindre värd."

 55. Inte ens Sverigedemokraterna
  säger så.

 56. Det hjälper oss inte att förstå
  rasifieringen på arbetsmarknaden-

 57. -på bostadsmarknaden och så vidare.

 58. Den här typen av rasism
  bär med sig...

 59. Att begränsa förståelsen av rasism
  bär med sig andra saker.

 60. Till exempel att rasisten blir
  den här organiserade unge killen.

 61. Det är de som är rasisterna.
  Det har ingenting med oss att göra.

 62. Det finns ingen öppning för
  självkritik av våra institutioner.

 63. Det underlättar också identiteten
  som antirasist.

 64. Ofta ses medlet att bekämpa det här
  som en satsning på tolerans

 65. "Vi måste tolerera varandra"-

 66. -"och ändra pojkarnas sätt
  att förhålla sig till främmande."

 67. Det hålls på en individuell nivå,
  det finns ingen strukturell analys.

 68. Det har många forskare skrivit om.

 69. Vidareutvecklingen
  av en förståelse av rasismen-

 70. -som enligt mig har kommit efter det
  här, under 90-talet och senare-

 71. -bygger på ett konstaterande:

 72. Att det är viktigt
  att ha koll på en organiserad rasism-

 73. -men att vi måste ta analyserna
  vidare och inte begränsa förståelsen-

 74. -till en ideologisk intentionell
  rasism. Vi måste komma bortom det.

 75. Ett begrepp som lanserades här
  på 2000-talet var vardagsrasism.

 76. Den kan teoretiseras på olika sätt.
  Jag brukar börja med en anekdot.

 77. En liten anekdot,
  för att sen teoretisera kring det.

 78. Jag var student i Uppsala.

 79. Jag skulle komma
  på introduktionsseminariet.

 80. Vi hade seminariet.
  När vi kom ut under första pausen-

 81. -för att andas frisk luft,
  så stängs dörren efter mig.

 82. Det är en dörr med kod
  och läraren gav oss koden.

 83. Jag hade inte antecknat den, men nån
  av mina klasskamrater hade gjort det.

 84. Jag tänkte
  att jag följer med sällskapet.

 85. Efter fem minuter
  slutade mina klasskamrater att röka.

 86. Jag följer med sällskapet
  in i det gamla stenhuset i Uppsala.

 87. Hela gruppen går före mig.
  Då kommer receptionisten ut.

 88. Receptionisten säger: "Vart ska du?"
  Hon vänder sig till mig.

 89. Jag säger
  att jag ska följa seminariet.

 90. Då blir hon skamsen. "Förlåt, men
  det har varit mycket stölder här."

 91. Så går hon vidare.

 92. Vad hände där? Var hon rasist?

 93. Nej, hon var jättetrevlig. Jag lärde
  känna henne. Men vad hände just där?

 94. Just där ägde nånting rum.
  Ett skillnadstänkande aktiverades.

 95. Just den här personen
  kanske inte hör hemma här.

 96. "Vad gör du här?
  Vad gör din kropp i rummet?"

 97. Det är roligt om det händer en gång.

 98. Jag kan fråga Berit: "Kommer du ihåg
  din första fråga? Det blev pinsamt."

 99. Om det händer fem gånger?
  Om det händer tio gånger?

 100. Om det händer hundra gånger blir det
  mindre roligt. Man blir bara arg.

 101. Till slut blir man förbannad
  när man tas ut i tullen. "Ditt pass?"

 102. Varje gång man stoppas i tunnelbanan.
  "Kan du visa ditt färdbevis?"

 103. När situationen upprepas
  gång på gång-

 104. -slutar man se varje enskild händelse
  som enskild händelse.

 105. Man ser det som del av en struktur.

 106. Den här strukturen är synlig för mig.
  Den blir en vägg.

 107. För Berit som frågade mig var det
  första gången, sen var det bortglömt.

 108. Den blir osynlig för den personen.

 109. Teorin kring vardagsrasism handlar
  om att se serialiteten i situationer-

 110. -som bygger en struktur som är synlig
  för den utsatte, men inte för andra.

 111. Bortom intention. Berit
  är inte rasist, men det man gör-

 112. -skillnadstänkandet i hur vi
  beter oss mot varandra, har effekter.

 113. På en strukturell nivå kan vi
  konstatera att många institutioner...

 114. Skillnadstänkandet reproduceras
  i våra institutioner.

 115. Skolan, vården, hälsan.
  Vi har statistik.

 116. Vi kan titta på vilka som får jobb-

 117. -tre år
  efter avslutat högskoleprogram.

 118. Hur löneutvecklingen ser ut, beroende
  på var man är född i världen.

 119. Vi har klar statistik som visar att
  vi har ett strukturellt problem.

 120. Begreppet rasifiering är
  ett annat begrepp som jag tycker...

 121. De som vill fördjupa sig i det kan
  kontakta mig. Jag hjälper gärna till.

 122. "Rasifiering" vill sätta fokus
  på det jag pratar om här och nu.

 123. Det är ett skillnadstänkande som
  aktiverar normer bortom intention.

 124. Normer som reproducerar hierarkier-

 125. -som är kopplade till föreställningar
  utifrån bedömningen av en kropp-

 126. -som kopplas till ett geografiskt
  område. "Var kommer du ifrån?"

 127. "Vad bra svenska du pratar!" De
  kanske är födda här, men inte vita.

 128. När bedömningen av kropp
  sätts i strukturella sammanhang-

 129. -och korsas med klass,
  får vi en segmentering i samhället.

 130. En hierarkisering
  som är starkt rasifierad.

 131. Det är det vi ser i dag i samhället.

 132. Mycket av kritiken... Jag har försökt
  ge en introduktion av teorier-

 133. -som är kopplade
  till ras- och vithetsstudier.

 134. Mycket av det som vi försöker införa-

 135. -är det här systematiska sättet
  att förstå rasism bortom intention.

 136. Framför allt
  det som fångas i den här meningen-

 137. -av Peggy McIntosh,
  som har en intressant artikel-

 138. -"White Privilege:
  Unpacking the Invisible Knapsack".

 139. Där granskar hon vilka privilegier
  hon själv har som vit i USA.

 140. En av hennes erfarenheter
  och slutsatser-

 141. -är att hon har lärt sig
  att se rasism som en akt av ondska-

 142. -från enskilda individer, "de är onda
  och vi ska ta avstånd från dem".

 143. Men inte som ett system
  som ger privilegier och dominans-

 144. -till en grupp i samhället.

 145. Om vi tittar på aktuell utveckling...
  Jag har sammanfattat några punkter.

 146. De här frågorna är omdebatterade,
  vilket är jättespännande.

 147. Om många bråkar med varandra är
  det bra, då vet vi att det här lever.

 148. När alla är överens,
  det är det farligaste.

 149. Alla tar nu avstånd från rasism,
  till och med SD-

 150. -men skillnadstänkandet
  är mycket närvarande i vår tid.

 151. Vi bedömer varandra
  utifrån vissa osynliga normer.

 152. Utan att de uppfattas
  vara främlingsfientliga.

 153. Samma resonemang som användes förr
  för att separera olika raser-

 154. -återanvänds nu i termer av kultur.

 155. Kulturer som inkompatibla,
  civiliserade och ociviliserade.

 156. Det är ofta en medveten strategi.

 157. Strukturella konsekvenser
  kräver strukturella åtgärder.

 158. Vi kan inte begränsa bekämpningen
  av rasism till en utbildningsdag-

 159. -eller ett projekt. Vi måste studera
  hur institutionerna fungerar.

 160. Vilka jobbar där?
  Vilka jobbar med vad?

 161. Är det så att många
  med utländsk bakgrund får lön?

 162. Men alla jobbar som städare.
  Det blir ett problem.

 163. Och framför allt för institutioner
  som finansieras av skattemedel-

 164. -måste vi ta en diskussion:
  Hur kan vi vara säkra-

 165. -på att tjänsterna vi erbjuder
  våra medborgare faller ut likvärdigt-

 166. -bland alla grupper?

 167. Hur vet vi det? När vi gör en resa
  vad gäller kön och jämställdhet-

 168. -och börjar könsdifferentiera
  statistik för att ha koll på det-

 169. -har man konstaterat
  att det finns stora skillnader-

 170. -på vilka typer av tjänster
  män och kvinnor erbjuds.

 171. Männen erbjuds ofta
  lite dyrare tjänster.

 172. Hur är det för de grupper som vi vet
  diskrimineras på grund av språk etc.?

 173. Det som kallas för hudfärg.

 174. Vi ser också nåt i samhället
  som är glädjande-

 175. -en självorganisering
  av många grupper-

 176. -som har drabbats av rasism
  genom tiderna.

 177. Organisering bland samer,
  romer, afrosvenskar.

 178. Det finns nåt vitalt och levande här.
  Samtidigt som behovet har uppstått-

 179. -att differentiera hur vi pratar
  om rasism. Det är inget homogent.

 180. Vi måste differentiera olika slags
  "rasismer" som har sin egen logik.

 181. De kräver sin egen kunskap.

 182. Kvart!

 183. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från rasism till rasifiering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Rene León Rosales är forskare och ordförande vid Imerförbundet och föreläser om rasismens utveckling genom åren och hur den uttrycks i dag. Han ger en kort historik och talar bland annat om Carl von Linnés kategorisering av människor utifrån "rasspecifika" egenskaper och hur kategorierna sedan har hierarkiserats. Han berättar om rasifiering, vardagsrasism och kritiska ras- och vithetsstudier. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Etnisk diskriminering, Minoriteter, Rasism, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Dom kallas ensamkommande

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola och forskar om dem som kallas ensamkommande. Han berättar om att det finns två perspektiv på ensamkommande. Det ena perspektivet är att de är traumatiserade offer och det andra är att de är aktörer med resurser och kraft. Han menar att det ena inte utesluter det andra. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Välfärdsstatens utmaningar

Panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar när så många människor kommer till Sverige. Hur ser man till att allas rätt till likabehandling upprätthålls? Det handlar också om nationsgränser. Hur mycket kraft ska man lägga på att bygga murar runt nationer? Ska man göra det överhuvudtaget? Medverkande: Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola; Dawan Raoof, forskningsassistent vid Malmö högskola; Anna Lundberg, universitetslektor vid Malmö högskola; Ulrika Wernesjö, forskare vid Imerförbundet. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Frivilliga och kommunala insatser

Panelsamtal om vem som har ansvar för att hjälpa flyktingar när de anländer till Sverige. Utför de frivilliga organisationerna statens uppgift? Hur ska frivilliga och myndigheter arbeta? Medverkande: Hamza Ibrahim, ordförande för Ensamkommandes förbund; Mary Douglas, Rädda Barnen, Malmö; Jens Jording, Malmö stad; Annelie Larsson, sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Från rasism till rasifiering

Rene León Rosales är forskare och ordförande vid Imerförbundet och föreläser om rasismens utveckling genom åren och hur den uttrycks i dag. Han ger en kort historik och talar bland annat om Carl von Linnés kategorisering av människor utifrån "rasspecifika" egenskaper och hur kategorierna sedan har hierarkiserats. Han berättar om rasifiering, vardagsrasism och kritiska ras- och vithetsstudier. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Antirasistiskt arbete

Panelsamtal om hur man kan bedriva antirasistiskt arbete och hur man bör förändra samhällsinstitutioner så att de inte reproducerar strukturell diskriminering. Varför är vissa grupper underrepresenterade inom vissa institutioner? Hur kan man få syn på och göra något åt diskriminering och rasism på olika institutioner? Medverkande: Ana Marega, Ungdom mot rasism Malmö; Jallow Momodou, European network against racism; Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola och Mujo Halilovic, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Lika eller olika?

Hellre minoritet än invandrare?

Vilken betydelse får det för en persons självuppfattning och möjligheter om hon ser sig själv som en del av en minoritetskultur respektive invandrarkultur? Med Satu Gröndal, föreståndare för Centret för multietnisk forskning, Uppsala universitet. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Efter aborten

I Kina kan kvinnor tvingas till abort ända upp i 28:e veckan och många plågas av svåra skuldkänslor. Vi besöker ett buddistiskt kloster där man håller dyra ceremonier för att aborterade fosters själar ska få ro. Slår man mynt av kvinnornas smärta och sorg?

Fråga oss