Titta

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Om UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Föreläsningar och samtal om tillit för ett socialt hållbart samhälle. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle : När vi känner tillitDela
 1. Vi ska fördjupa oss i
  vad som händer med oss-

 2. -när vi känner tillit
  och inte gör det.

 3. Och hur man kan påverka
  hjärnan och sitt beteende.

 4. Docent Walter Osika,
  stressforskare på KI-

 5. -och föreståndare för Centrum
  för social hållbarhet. Välkommen!

 6. Taskigt att avbryta tillitsskapande-
  processer, men ni får fler chanser.

 7. Jag tänkte prata om
  fysiologiska och biologiska aspekter-

 8. -och även
  psykologiska aspekter av tillit.

 9. Jag har fått ta
  bilder från familjearkivet.

 10. Vad är tillit?
  Närhet eller nånting annat?

 11. Denna definition från en psykologisk
  beteendevetenskaplig tradition-

 12. -har citerats typ 6 000 gånger
  på Google Scholar:

 13. Det liknar det du tog upp,
  men lite mer komplext.

 14. Det tar jag upp i min föreläsning.
  Det är ett ganska komplext tillstånd.

 15. Det blir inte lätt
  att få enkla fysiologiska korrelat.

 16. Och att översätta vad som händer
  i kroppen är inte lätt att undersöka.

 17. Jag ska ändå göra ett försök. Om man
  tänker vad det är som händer...

 18. Man aktiverar lugn och ro-systemet,
  på engelska "tend and befriend".

 19. Hormonet som ofta nämns är oxytocin,
  som också är viktigt vid förlossning.

 20. Men också för vårt nervsystem.
  Det autonoma nervsystemets-

 21. -parasympatiska del sköter om
  nedbromsning av processer i kroppen-

 22. -och stimulerar matsmältningen.

 23. Men det finns också en lustaspekt.

 24. Man vill närma sig och man tar
  risker. Det är två saker i processen.

 25. Motsatsen är rädsla,
  som sköts av vårt hotsystem-

 26. -en hubb där amygdala finns.

 27. Där kommer stresshormoner in
  och gör att man tar färre risker.

 28. Ett annat område är anterior insula.

 29. Om man är rädd för att bli sviken och
  blir misstänksam, så aktiveras det.

 30. Hjärnan består av intressanta områden
  och olika fysiologiska system.

 31. Oxytocin, som är en neuropeptid,
  är grekiska för "hastig förlossning".

 32. Det behövs
  för att livmodern ska dra ihop sig-

 33. -och frisätts
  när man suger på bröstet.

 34. Men det är också en komplex samverkan
  med andra hormoner.

 35. Det kan påverka amygdala
  och minska aktivering vid hot där.

 36. En komplex struktur. En stor molekyl
  som är svår att hantera.

 37. Inte många vill forska kring den-

 38. -för det är snabba fluktuationer
  på bara några minuter.

 39. Det är ingen enkel molekyl när man
  ska forska på till exempel tillit.

 40. Tittar man på hjärnan går man
  mer mot områden som är intressanta-

 41. -men också nätverk
  som motsvarar olika tillstånd.

 42. På vänster sida är det aktivitets-
  områden som påverkas av oxytocin.

 43. På den nedre bilden till vänster
  är det hur olika områden samverkar.

 44. Det är i samverkanssystemen
  som oxytocin har angreppspunkter.

 45. Det är inte enkelt att säga
  "DÄR sitter tilliten".

 46. Om man tittar på tillit
  i förhållande till självskattning...

 47. Personer med hög grad av tillit
  samarbetar under osäkra förhållanden.

 48. Man har en högre grad av nöjdhet,
  bättre fysisk hälsa och lever längre.

 49. Kan man mäta det här, då?
  Det är knepigt.

 50. Från ekonomisk, beteendevetenskaplig
  och matematisk tradition-

 51. -har man utvecklat spelteori
  där också tillit kan testas.

 52. I ett experiment får man pengar-

 53. -som man får valfriheten
  att dela med nån.

 54. Den som har fått pengar kan välja
  att ge tillbaka dem. Tillitsspelet.

 55. Det andra är självskattad tillit
  med frågeformulär på olika sätt.

 56. I tillitsspelet
  får en försöksperson pengar.

 57. Sen får man välja att ge dem till
  en medspelare som är i ett annat rum.

 58. Den summa man väljer att ge
  multipliceras med tre.

 59. Mottagaren väljer att ge tillbaka
  en valfri summa eller inget alls.

 60. Hos den första personen
  testar man tillitsfullhet-

 61. -och den andra personen pålitlighet.

 62. Det här spelet
  har använts på olika sätt.

 63. Då kan man kontrollera omgivningen
  ganska noggrant.

 64. Vad beror det på hur man svarar?
  Då har man tittat på ärftlighet.

 65. Då har man tillgång till
  tvillingregister på KI och i USA.

 66. De har spelat tillitsspelet. Och den
  ärftliga komponenten är ganska liten.

 67. 10-20 procent. Även när det gäller
  pålitlighet och tillförlitlighet.

 68. Längst upp i triangeln är den
  genetiska förklaringskomponenten.

 69. Om man hamnade där
  förklaras tillit av ärftlighet.

 70. Om man hamnade i vänstra hörnet
  har man vuxit upp i samma familj.

 71. I högra hörnet, både vad gäller
  tillit och pålitlighet-

 72. -har man en egen, unik upplevelse.

 73. Det som inte är kopplat till
  uppväxtmiljön eller genetiken.

 74. Har man varit med om nånting i
  barndomen? Det har man också testat.

 75. Då har man fått fylla i skalor-

 76. -om man har varit utsatt
  för svek eller trauma.

 77. Man kan ha utsatts själv
  eller bevittnat det.

 78. Om man har blivit drabbad av
  en närstående eller en främling.

 79. Det är värre med svek
  om det är en närstående.

 80. De som hade höga poäng angav att de
  hade lägre grad av tillit mot andra-

 81. -framförallt om de hade en partner.

 82. Men det var inga skillnader i
  hur de spelade tillitsspelet.

 83. Man har även sett i tillitsspelet vad
  som händer om man tillför oxytocin.

 84. Då kan man jämföra nässprej
  med placebo.

 85. Det kom en artikel i Nature
  för tio år sen.

 86. Om man sprejade personer så var de
  mer tillitsfulla och mer pålitliga.

 87. Men när man upprepar försöken
  försvinner effekten.

 88. När nåt publiceras inom psykologisk
  och beteendemedicinsk forskning-

 89. -blir det stort,
  men det är svårt att upprepa.

 90. Det finns ett initiativ-

 91. -att följa upp tidigare forskning-

 92. -och se om det går att replikera.
  Det är viktigt att det görs-

 93. -så man kan sortera ut vad som är
  ett fenomen och vad som är en slump.

 94. Om man tittar på självskattad tillit
  och eventuella genetiska kopplingar-

 95. -så har en holländsk studie tittat på
  tvillingar och deras släktingar.

 96. De fick fylla i formulär om själv-
  skattad tillit och tillit till andra-

 97. -och hur pålitlig
  andra tycker att man är.

 98. Den genetiska komponenten
  var väldigt liten.

 99. Forskarna tycker att man kan förklara
  tillit mer av omgivningsfaktorerna.

 100. Interaktioner man haft eller vilket
  beteende man observerat hos andra.

 101. Ni har varit inne på tillit
  i olika kulturer.

 102. Då är det stor skillnad
  mellan olika länder i tillit.

 103. Jag har läst Rothstein
  som kom häromdagen.

 104. Om man flyttar till ett land med hög
  tillit tar man till sig landets syn.

 105. Men hur pass mycket beror på
  hur man blir bemött av myndigheterna.

 106. Hur pass bra är vi på att bedöma
  om andra människor är tillitsfulla?

 107. Det har man gjort
  många experiment med.

 108. Man har utgått från en databas
  som tittar på de sex grundkänslorna.

 109. Då är det
  bl.a. ilska, glädje och ledsenhet.

 110. Tillit har inte varit en egen känsla,
  för den är så komplex.

 111. Man har låtit försökspersoner
  titta på en sån här bild-

 112. -och säga
  hur pass tillitsfull han är.

 113. Man har fått ett sorts facit av de
  som har fått titta länge på bilderna.

 114. Sen har andra försökspersoner sett
  bilderna väldigt fort.

 115. Man kan på väldigt kort tid avgöra
  om man tycker att han är tillitsfull.

 116. Man kommer ner på subliminala, nästan
  omedvetna nivåer.

 117. Man kan manipulera processen. Man
  visar en neutral bild lite längre.

 118. Innan den visar man en bild på nåt
  hotfullt eller mindre tillitsfullt-

 119. -och det påverkar hur man tycker
  att den neutrala bilden är.

 120. Det går verkligen att manipulera.

 121. Vi påverkas av väldigt många olika
  signaler som är på en omedveten nivå.

 122. Man har tagit såna här bilder
  och animerat dem i datorprogram.

 123. Då har man sett hos försöks-
  personerna att uttryck av glädje-

 124. -tycker man är tillitsfullt. Drar han
  upp mungiporna vill man närma sig.

 125. Tvärtom om det är nån mer ilsken.

 126. Man har gjort skanning med
  magnetröntgen och tittat på amygdala.

 127. Ser man ett hotfullt ansikte
  aktiveras den mer.

 128. Är det väldigt opålitligt
  aktiveras den ännu mer.

 129. Det finns alltså inbyggda funktioner
  för att skatta andra väldigt fort.

 130. Det pratades om mobiltelefon
  tidigare.

 131. Man pratar om hur användandet
  av sociala medier påverka vår tillit.

 132. En forskare från USA har tittat på
  hur man konverserar med varandra.

 133. Man får ett expanderande nätverk-

 134. -men relationerna är ganska ytliga.
  Konversationerna är korta och enkla-

 135. -och kräver inte mycket
  uppmärksamhet.

 136. Mot det ställer man
  vertikala relationer-

 137. -som kräver engagemang över lång tid.

 138. Man kan ha samtal
  om komplexa idéer eller känslor.

 139. I ett experiment har man haft
  en mobiltelefon-

 140. -och två personer har pratat, och man
  har tittat på hur djupt samtalet är.

 141. Om man har en smartphone på bordet
  blir det en rätt ytlig konversation.

 142. Tar man bort den
  blir det djuplodat och tillitsfullt.

 143. Det finns upprepade försök när man
  låter personer göra det på kaféer.

 144. Det återkommer att man ser det här.

 145. Ett annat fenomen är att man tycker
  att man är bättre än vad andra är.

 146. De flesta tycker att de är bättre
  bilförare än andra. 84 procent.

 147. Bara tre procent tycker att de är
  sämre bilförare än genomsnittet.

 148. Det gäller väldigt mycket tillit.

 149. Man tycker att andra har en lägre
  grad av ärlighet och omtanke.

 150. Man överskattar systematiskt
  andras egoistiska motiv.

 151. Man överskattar betydelsen av
  ekonomisk ersättning till blodgivare.

 152. Vi talade om det var bra eller dåligt
  med tillit. Man har gjort experiment.

 153. Bl.a. har man låtit försökspersoner
  skriva en essä som omfattar misstro.

 154. Då svarade de bättre på svåra frågor
  än när de hade skrivit om tillit.

 155. Så var lite på hugget
  i den experimentsituationen.

 156. De var också villigare att ta emot
  råd från andra människor.

 157. Blir man mer lugn och nästan lite
  självgod om man blir tillitsfull?

 158. Det diskuterar man.

 159. I kända situationer
  där saker är som de förväntas vara-

 160. -är det bra med
  automatiskt tillitsfullt sätt.

 161. Men i nya situationer kan det vara
  vettigt med en grad av försiktighet.

 162. Men så enkelt är det inte. Det behövs
  att man har tillit i en ny relation-

 163. -och att man tittar med nya ögon
  på gamla processer.

 164. Inom medicinen med patient-läkar-
  mötet och piller och så...

 165. ...pratar man om placebo
  - en förväntanseffekt.

 166. Den finns
  både hos patienten och läkaren.

 167. Det är relaterat till tillit.
  Det finns många experiment.

 168. Man kan blockera placeboeffekten-

 169. -med läkemedel som blockerar kroppens
  endorfinsystem.

 170. Kan man utnyttja tillit
  på ett etiskt sätt?

 171. Kan läkande miljöer och tillitsfulla
  möten förstärka läkningsprocessen?

 172. Det funderar man mycket på.
  Utan att luras!

 173. Kan man träna förmågor
  relevanta för tillit?

 174. Det verkar inte finnas
  ett hormon man bara kan spreja.

 175. Ni får höra mer om såna metoder
  i eftermiddag.

 176. Barbro Fröding, som är
  docent i filosofi på KTH, och jag-

 177. -har skrivit om "neuroenhancement".
  Hur man med mental träning-

 178. -kan påverka dygderna.
  Hon är expert med dygdetik.

 179. Då tar vi upp
  hur man kan träna perspektivtagande.

 180. När passar det med mycket tillit?
  Kan man visualisera sakerna innan-

 181. -och reflektera efteråt? Man
  kan titta på emotionella processer-

 182. -när man blir rädd,
  och agera på ett nytt sätt.

 183. Reflektera
  hur man själv skapar tillit.

 184. Sen hur man agerar på ett sätt
  som stämmer med värderingar.

 185. Så, sammanfattningsvis sker en
  aktivering av funktioner i kroppen-

 186. -som påverkar graden av tillitsfullt
  beteende, men utan enkla samband.

 187. Man avgör snabbt
  om nån ser pålitlig ut.

 188. Man tycker
  att andra är mindre pålitliga.

 189. Tillit påverkas mest
  av uppväxt och omgivning.

 190. Delkomponenter i tillitsprocessen
  KAN ha genetiska orsaker.

 191. Om man är misstänksam
  presterar man bättre.

 192. Men tillitsfulla lever längre,
  är friskare och mer nöjda.

 193. Kan placeboeffekten
  användas på ett etiskt sätt?

 194. Går det att träna olika färdigheter
  relevanta för tillit?

 195. Jag tänkte avsluta med ett medskick
  som ni kan diskutera.

 196. Fundera på
  vad som får dig att känna tillit.

 197. Vad får dig att bli misstänksam? När
  blir andra misstänksamma mot dig?

 198. Vad gör du för att visa dig pålitlig?

 199. Hur utvecklar vi adekvat tillit på
  organisations- och samhällsnivå?

 200. Tack så mycket!

 201. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

När vi känner tillit

Avsnitt 3 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och berättar om vad tillit är psykologiskt och fysiologiskt. Hur reagerar och agerar kroppen och hjärnan genom känslor? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Fysiologisk psykologi, Förtroende, Känslor, Psykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tillit från cell till samhälle

Avsnitt 1 av 9

När ska man lita på andra människor och vad innebär det? Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Den svala svenska tilliten

Avsnitt 2 av 9

Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

När vi känner tillit

Avsnitt 3 av 9

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och berättar om vad tillit är psykologiskt och fysiologiskt. Hur reagerar och agerar kroppen och hjärnan genom känslor? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Medkänsla för att skapa tillit

Avsnitt 4 av 9

Psykologerna Christina Andersson och Katja Bergsten föreläser om betydelsen av ordet medkänsla. Många forskare önskar använda det engelska ordet "compassion" för att berätta om medkänsla eftersom det svenska ordet inte har samma betydelse, men det råder delade meningar om detta. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Avsnitt 5 av 9

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tre ord om tillit

Avsnitt 6 av 9

Jan Mewes är forskare i sociologi och föreläser om innebörden av social tillit. Det handlar om många saker i vårt samhälle. Hur är det att leva i ett samhälle, med eller utan tillit? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förändra företag med tillit

Avsnitt 7 av 9

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Avsnitt 8 av 9

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Olika syn på tillit

Avsnitt 9 av 9

Panelsamtal om tillit och medkänsla. Barn ska kunna känna sig trygga och förstå vad medkänsla är redan på förskolan. Sociologen Jan Mewes menar att det skapar bättre tillit. Han samtalar med Christina Andersson, psykolog; Miia Paakkanen, forskare, positiv psykologi; Erik Blennberger, professor i etik. Moderator: Kattis Ahlström. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur gör jag min undersökning?

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Odödlighet

En mysig morgonshow med Nancy Delic, Sophia Bergman och Balint Marton. Frukost, livsfilosofi, musik och vår egen psykolog Karna.