Titta

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Om UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Föreläsningar och samtal om tillit för ett socialt hållbart samhälle. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle : Medkänsla för att skapa tillitDela
 1. Vi ska prata om ett begrepp som
  har varit väldigt aktuellt ett tag-

 2. -och som blivit ganska populärt.

 3. Det handlar om "compassion"
  och vad det egentligen...

 4. Det är en nyckelkomponent
  för tillit i relationer.

 5. Vi ska få höra om definitionen
  och forskningsläget.

 6. Vi börjar med doktorand och psykolog
  Christina Andersson på KI-

 7. -och sen går ordet till Katja
  Bergsten, psykolog och psykoterapeut.

 8. -Varsågod.
  -Tack. Nu ska vi se om den här är på.

 9. Jag kan berätta om en studie
  där en grupp fick gå in i en hiss-

 10. -och inne i hissen tappade
  en försöksledare sina papper och sa:

 11. "Kan du hålla den här muggen?"

 12. Personen fick åka till översta
  våningen där man fyllde i formulär-

 13. -där man värderade om andra människor
  upplevdes som vänliga eller farliga.

 14. Det man såg i resultatet var att...
  Det var två grupper.

 15. En grupp fick en mugg med varm dryck
  och en fick en mugg kallt vatten.

 16. Då visade det sig att gruppen
  som hållit i den varma drycken-

 17. -skattade personerna
  som mer vänliga och generösa.

 18. Det är en faktor. Om man upplever
  att man fryser och är stressad-

 19. -så kan man tolka sin omvärld
  utifrån den perceptionen-

 20. -som kanske inte alltid stämmer.
  Så tänk på att ni är varma.

 21. För tillit, tänker jag också.

 22. Jag kände
  att det var lite kallt här inne.

 23. Jag ska beskriva vad "compassion" är.

 24. -Jag har fler jackor.
  -Då blir det godare stämning här.

 25. "Compassion" är en attityd
  och ett förhållningssätt.

 26. Min forskargrupp tittar på metoder
  och träningsprogram-

 27. -kring hur man tränar upp tilliten-

 28. -och hur man kan förstå
  när tilliten brister.

 29. Det handlar om hur man bemöter
  svåra situationer.

 30. När tilliten brister i en relation-

 31. -kan man då reparera den
  och få en förvärvad trygghet?

 32. Då tränar man sig i att utveckla
  förmågor som empati-

 33. -sympati, stresstålighet
  och icke-dömande.

 34. Man har sett i studier att det här är
  förmågor man kan träna sin hjärna i.

 35. Man tränar sin hjärna att bli trygg-

 36. -för det skapar förutsättning
  för tillitsfulla relationer.

 37. Definitionen av "compassion"
  är just att uppmärksamma svårigheter-

 38. -och att det då växer en motivation
  att vilja minska dessa.

 39. Det innebär att man vill gott-

 40. -och tillit bygger mycket på att man
  tänker att andra vill en gott.

 41. Om vi alla har compassion
  som en intention i våra liv-

 42. -så skapar det möjligheter
  för tillitsfulla relationer.

 43. När vi jobbar med
  att utveckla compassion-

 44. -stärker vi folks självmedkänsla.

 45. Det begreppet kan ses i relation till
  självkänsla och självförtroende-

 46. -men självmedkänsla kommer in då vi
  måste hantera smärtsamma känslor.

 47. Det kan vara så att tilliten brister.

 48. Självtillit är hur vi tar hand om
  oss själva i svåra situationer.

 49. Det här är komponenter i begreppet
  att ha compassion för sig själv.

 50. Man är medveten om
  smärtsamma känslor-

 51. -och bemöter dem med värme
  i stället för att döma sig själv.

 52. Då dömer man ofta även andra.

 53. Man ska ta in
  gemenskapskomponenten.

 54. Det tar bort lite skam och skuld.

 55. Vi är alla här tillsammans
  och har alla svårigheter i våra liv.

 56. Vi kanske kommer att lida, lider
  eller har lidit. Vi delar den resan.

 57. Tidigare talare har pratat om-

 58. -viktiga saker som innefattas i
  en tillitsfull värld eller relation.

 59. Att vara stressad och egocentrisk-

 60. -försvårar ju
  tillitsskapande relationer.

 61. Man kan se i studier på compassion
  att det ger minskad depression-

 62. -och minskad ångest och skam.

 63. Det ger lägre risk för empatitrötthet
  vilket är viktigt att tänka på.

 64. Empati är en viktig del i att skapa
  tillit. Att vilja förstå andra.

 65. Det som är positivt
  är att optimismen ökar-

 66. -och glädje och självacceptans.

 67. Det skapar en öppenhet i ens sätt
  att vara så att man kan ta in andra.

 68. Vad gäller fysisk hälsa har man sett
  att inflammationsmarkörer går ner-

 69. -och man får även bättre hjärthälsa.

 70. Just nu
  gör vi en kontrollerad studie-

 71. -där en grupp får träna compassion
  och en annan får göra en känsloskola-

 72. -för att se om effekten av compassion
  på universitetsstudenter-

 73. -kan hjälpa dem skapa verktyg
  för att bli hållbara individer.

 74. De möter mycket krav och stress
  och det finns mycket psykisk ohälsa.

 75. Vi testar vilka övningar
  som är mest effektiva.

 76. Vi tittar också på om man kan införa
  compassion i en organisationskultur-

 77. -dels bland medarbetare men även
  hos ledare och i själva värdegrunden.

 78. Då har vi gjort ett liknande upplägg.

 79. Vi har en grupp som får compassion-
  träning och en kontrollgrupp.

 80. Så här ser det ut.
  Så här har vi byggt programmet.

 81. Vi har byggt det i olika moduler-

 82. -så att man får en genomgång av
  compassion och vad som hindrar den.

 83. Det är viktigt att lyfta fram rädslan
  för att skapa självmedkänsla.

 84. Att aktivera positiva känslor
  hos oss själva kan vara svårt-

 85. -för att det gör att vi släpper
  garden och vårt kontrollbehov.

 86. Det ska man ha respekt för.

 87. Sedan jobbar vi fokuserat med att
  identifiera de svåra situationerna.

 88. När brister självtilliten?
  När blir det svårt-

 89. -och hur kan man bemöta sig där med
  specifika sätt att lugna sin kropp-

 90. -och göra sin hjärna trygg igen?

 91. Man fördjupar det för att sedan jobba
  med att ge compassion till andra.

 92. Våra program har en teoretisk grund-

 93. -men vi har också beteende-
  förändringar och mental träning.

 94. Under processen får man jobba med-

 95. -att träna sin hjärna
  att skapa trygghet.

 96. Man har sett i anknytningsforskning-

 97. -att om man blivit sviken måste man
  själv bli trygg i lugn och ro först-

 98. -innan man går ut och kan lita på
  andra. Det är inte alltid läge.

 99. Vi har också sett att om man
  tränar upp sin självmedkänsla-

 100. -går man automatiskt över
  till att vilja hjälpa andra sen-

 101. -och bry sig om andra.

 102. I det program som vi bygger-

 103. -har vi lagt fokus utifrån
  erfarenhet och klinisk forskning-

 104. -samt två böcker, en av Katja-

 105. -och en av mig och en kollega
  om compassionbaserad terapi.

 106. Det ni ser är exempel på teorier där
  vi har lyft fram viktiga egenskaper-

 107. -för att träna upp trygghet
  och förstå komplexiteten i samhället.

 108. Två faktorer som vi har valt
  att lyfta fram lite grann-

 109. -som man bör beakta är just att-

 110. -det finns orsaker till att vi
  har svårt att skapa tillit-

 111. -och det är vilket system vi är i.

 112. Walter förklarade hur vi kan vara
  i ett "lugn och ro"-system-

 113. -eller hur vi agerar utifrån ett
  försvarssystem. Det behöver vi träna.

 114. Man har sett att man med kort träning
  kan ändra de strukturer i hjärnan-

 115. -som gör att vi reagerar i försvar-

 116. -och att vi kanske litar mindre
  på andra för att skydda oss själva-

 117. -så att vår hjärna blir tryggare
  och tillitsfullare i rätt sammanhang.

 118. Har man en trygg hjärna får man
  tillgång till nya delar av den-

 119. -som frontalloberna, så att vi
  kan lösa problem på bättre sätt-

 120. -och avgöra om en situation
  är farlig för oss eller inte.

 121. Det är jätteviktigt
  att man inte heller går och är naiv.

 122. Man kan se att de här systemen
  har olika hormoner-

 123. -som oxytocin, ett närhetshormon-

 124. -och adrenalin
  som är ett konkurrenshormon.

 125. Vi har nämnt att man kan skapa tillit
  på olika sätt.

 126. Viktiga verktyg för att skapa tillit-

 127. -är att titta på ögonkontakten,
  beröringen och tonläget.

 128. Det är de signalerna som gör att vi
  känner oss trygga eller stressade.

 129. En kortstudie
  gjordes på ett lag i USA.

 130. Det fotbollslag som vann serien
  var det lag som tog på varandra mest.

 131. För att ett lag ska prestera bättre
  kan man använda de här signalerna-

 132. -till att få i gång människor i en
  positiv riktning och skapa tilltro.

 133. Med de systemen i beaktning
  ska Katja få ta vid-

 134. -och berätta lite mer om faktorer
  som är viktiga för tillit.

 135. Tack.

 136. Nu brister det ut en massa bilder...

 137. Jag vill nämna skillnaden mellan
  självmedkänsla och självkänsla.

 138. Medkänsla är detsamma som
  compassion.

 139. Vi har ett gräl om jag ska säga
  medkänsla eller compassion-

 140. -och då blir jag så nörd-envis
  och vill ha ett svenskt ord.

 141. Det kan kopplas till andra saker,
  men jag menar samma sak.

 142. Självkänsla är ett välutforskat
  område som man lagt mycket pengar på.

 143. Man har satsat på det i USA för att
  gynna barn och det är bra grejer.

 144. Men i jämförelse är det olika saker.

 145. Konsekvent har självmedkänsla
  starkare samband med psykisk hälsa-

 146. -och alla tänkbara må bra-faktorer.

 147. Självmedkänsla är att vara
  vid sin sida när det inte går bra.

 148. Självkänsla
  är tilltro till sin förmåga-

 149. -sina kompetenser och starka sidor.

 150. Det är bra att kunna vara stolt-

 151. -men det går inte alltid bra och vi
  är de första att överge oss själva.

 152. Vår inre kritiker och korrigerare
  meddelar snabbt vad som inte duger.

 153. Självkänsla är sårbarare på så vis.

 154. Självmedkänsla handlar inte
  om att jämföra sig med någon annan-

 155. -utan omfattar befintligt skick.

 156. Självkänsla har ofta
  en ständig värdemätare.

 157. "Är jag bättre eller sämre än du?
  Maxade jag mitt resultat eller inte?"

 158. I självmedkänslan finns en lugnande
  aspekt som lemurer är bra på...

 159. Är det nån som har sett lemurer?
  De ligger alltid i dröshögar.

 160. Vi är oerhört lika.

 161. Det är det mest typiska
  med oss människor. Vi är lika.

 162. Hjärnorna är lika. Olikheterna
  beror ofta på inlärningserfarenheter.

 163. Likheterna är större än olikheterna.

 164. När vi jobbar med självkänsla
  tar vi fasta på olikheter-

 165. -och när det inte går väl blir vi
  sårbara. "Nu får jag inte vara med."

 166. Vi är flockdjur,
  så det är ett hotfullt tillstånd.

 167. Självmedkänsla
  har med att göra med "det är okej".

 168. Kopplingen till tillit är uppenbar.

 169. "Jag litar på att ni vill mig väl
  när jag är som sårbarast."

 170. "I min sårbarhet litar jag på er,
  för jag är sårbar."

 171. Ära den som äras bör. Det här
  har inte vi kommit på i Sverige nu-

 172. -utan det är buddhistiska tankegångar
  med många år på nacken.

 173. Buddhister framhåller
  att livet innehåller lidande.

 174. Det kan ses som pessimistiskt
  eller realistiskt.

 175. Det är knöligt att vara människa
  och till slut dör vi.

 176. Och i medkänsla
  tycker man att det är okej.

 177. I självkänslan finns
  det västerländskt kulturella:

 178. Uppåt och framåt, mer och bättre.

 179. Det kommer alltid att finnas
  trafikolyckor och självmord.

 180. Många kämpar mot svartmöglet
  i badrumskaklet-

 181. -men många kan inte tycka om
  sig själva när det är svartmögel-

 182. -eller när det finns psykisk ohälsa,
  när man inte fick jobbet man sökte...

 183. Då landar vi så oerhört hårt.

 184. Medkänsla omfattar mögel och sjukdom
  och att vi är elaka och snåla.

 185. Men vi vill varandra väl ibland.

 186. Vi är sårbara människor med inte
  så oerhört välkonstruerade hjärnor.

 187. Det är en evolutionär process.

 188. Vi är designade för att vara rädda.

 189. Erik nämnde vår tendens som bebisar
  att sträcka oss mot vårdnadshavaren.

 190. Men vi är väl rustade att bli rädda
  när vi inte möts så som vi behöver.

 191. Vi jobbar i evolutionär motvind-

 192. -så vi behöver mycket medkänsla
  för hur svårt det är med medkänsla.

 193. Man måste börja med att se till
  att man själv är bra sällskap.

 194. Många räds ensamhet,
  och det är naturligt-

 195. -men det blir överjävligt att vara
  ensam om man är otrevligt sällskap.

 196. Jag tar inte hand om mig utan slår
  ner på mig för att ingen vill umgås.

 197. "Usch!"

 198. Kan jag omfatta mig själv med värme
  i befintligt skick?

 199. Så knepig som jag är och med allt
  jag ångrar och det som inte blev bra.

 200. Då har jag lättare att lita på
  att andra inte heller vill så illa.

 201. Jag har lättare att se att andra vill
  mig väl och att jag förtjänar det-

 202. -fast jag gjorde nåt dumt
  eller kom försent eller misslyckades.

 203. Har jag nolltolerans mot egna brister
  är det svårt att tro på er medkänsla.

 204. Det som också spelar roll i både nära
  relationer och i arbetsrelationer-

 205. -är att man respekterar sina gränser.

 206. "Jag orkar inte mer.
  Jag tänker inte jobba över."

 207. Det är okej. Jag måste inte orka det.
  Det betyder inte att jag är dålig.

 208. Då är det lättare att respektera
  andra när de säger att de inte orkar-

 209. -eller inte vill
  eller tycker att något är obehagligt.

 210. Vi blir mer realistiska
  med de gränser vi har.

 211. Jag tyckte att jag var aktuell som
  kunde referera till artikeln i DN-

 212. -men det var jag ju inte först med.

 213. Men det finns nånting fint
  på en samhällsnivå-

 214. -att när vi har tilltro till...

 215. Myndigheterna vill en väl.
  Jag blir rörd hos tandläkaren.

 216. Jag hade att göra med Skatteverket
  och de var så snälla.

 217. Jag tror på myndigheternas välvilja.

 218. Det är inte bara rätt och riktigt,
  utan de vill att det ska bli bra.

 219. Ju mer sånt som finns desto lättare
  har vi att omfamna varandras brister.

 220. Vi behöver inte tycka om alla.

 221. Vi kan tycka att främmande inslag är
  oroväckande men ändå känna medkänsla.

 222. Vi litar på att vi vill varandra väl-

 223. -och att vi följer regler
  och är schysta med varandra.

 224. Det som också är gynnsamt-

 225. -inte minst
  för personlig utveckling inom...

 226. ...yrke och arbetsplatsutveckling-

 227. -är att om man är mer medkännande med
  sig själv räds man inte nya saker.

 228. Det är logiskt.
  Man är inte rädd för att misslyckas.

 229. Det betyder inte att man är en dålig
  människa utan att man inte visste.

 230. "Men det var värt att prova,
  för jag landade mjukt."

 231. Måste det vara max
  satsar jag på säkra kort.

 232. En sak som man kan behöva prova
  är att visa nån annan medkänsla.

 233. En del hinder för att visa medkänsla
  är rädsla att den inte ska tas emot.

 234. Man är blyg.

 235. Men om jag är okej med min goda
  intention, även om du fnyser åt mig-

 236. -så är jag okej med att jag ville
  väl. Jag missförstod, men ville väl.

 237. För att våga satsa,
  utvecklas och prova nåt nytt...

 238. Att få saker gjorda...
  Att prokrastinera är att skjuta upp.

 239. Deklaration och sånt...

 240. För en del är det ett problem-

 241. -som väcker fientlighet
  när man sviker löften.

 242. Det har vi studerat i Uppsala.

 243. Det har samband med självmedkänsla.

 244. "Jag törs inte göra färdigt,
  för tänk om det inte blir bra nog."

 245. Det är bäst eller värdelöst.

 246. Men ibland blir det mindre bra.
  Sånt är livet.

 247. Men det vi ska ha respekt för,
  som Christina nämnde-

 248. -är hur rädda många är för detta.

 249. Självmedkänsla och medkänsla
  är ett tillstånd av trygghet.

 250. Det är axlarna ner, andas djupt,
  inga tigrar i rummet - det är lugnt.

 251. Vi är inga kaxiga djur, så det passar
  sig inte om det är fara å färde.

 252. Har vi varit med om ständig fara
  tycker vi att det är rena dumheterna.

 253. Hos studenterna
  möter vi smärtsamma historier-

 254. -när vi jobbar med dem i små grupper.

 255. De plågar sig
  och ställer hemska krav.

 256. "Det är min ångest
  som får mig att klara tentorna."

 257. "Med självmedkänsla får jag inget
  gjort." Det finns många hinder.

 258. Man tror att man bara lullar runt
  och tror att det ordnar sig.

 259. Det finns inget stöd för det.
  Tvärtom blir man modigare.

 260. Det är de trygga barnen
  som utforskar.

 261. Det finns många välgrundade farhågor.

 262. Småttingar är empiriker. Man blir
  trygg om man känt sig trygg.

 263. Vi har medkänsla-gym, kan man säga.

 264. En del säger att det är som
  ett workoutpass. Det är hård träning.

 265. Men det är värt det. Tack.

 266. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Medkänsla för att skapa tillit

Avsnitt 4 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologerna Christina Andersson och Katja Bergsten föreläser om betydelsen av ordet medkänsla. Många forskare önskar använda det engelska ordet "compassion" för att berätta om medkänsla eftersom det svenska ordet inte har samma betydelse, men det råder delade meningar om detta. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Fysiologisk psykologi, Förtroende, Känslor, Psykologi, Socialpsykologi, Sympati
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tillit från cell till samhälle

Avsnitt 1 av 9

När ska man lita på andra människor och vad innebär det? Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Den svala svenska tilliten

Avsnitt 2 av 9

Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

När vi känner tillit

Avsnitt 3 av 9

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och berättar om vad tillit är psykologiskt och fysiologiskt. Hur reagerar och agerar kroppen och hjärnan genom känslor? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Medkänsla för att skapa tillit

Avsnitt 4 av 9

Psykologerna Christina Andersson och Katja Bergsten föreläser om betydelsen av ordet medkänsla. Många forskare önskar använda det engelska ordet "compassion" för att berätta om medkänsla eftersom det svenska ordet inte har samma betydelse, men det råder delade meningar om detta. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Avsnitt 5 av 9

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tre ord om tillit

Avsnitt 6 av 9

Jan Mewes är forskare i sociologi och föreläser om innebörden av social tillit. Det handlar om många saker i vårt samhälle. Hur är det att leva i ett samhälle, med eller utan tillit? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förändra företag med tillit

Avsnitt 7 av 9

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Avsnitt 8 av 9

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Olika syn på tillit

Avsnitt 9 av 9

Panelsamtal om tillit och medkänsla. Barn ska kunna känna sig trygga och förstå vad medkänsla är redan på förskolan. Sociologen Jan Mewes menar att det skapar bättre tillit. Han samtalar med Christina Andersson, psykolog; Miia Paakkanen, forskare, positiv psykologi; Erik Blennberger, professor i etik. Moderator: Kattis Ahlström. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.