Titta

UR Samtiden - Stockholm Literature 2015

UR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Om UR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Föreläsningar och samtal från litteraturfestivalen Stockholm Literature 2015. Författare, litteraturvetare och konstnärer från hela världen möts för att diskutera författarskap, konstnärskap och berättande. Inspelat den 24-25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Till första programmet

UR Samtiden - Stockholm Literature 2015 : Olga TokarczukDela
 1. Vi är extremt glada och stolta
  över att kunna starta-

 2. -med ett anförande av den stora
  polska författaren Olga Tokarczuk.

 3. Olga var först poet,
  men började snart skriva romaner.

 4. Att beskriva denna mycket talangfulla
  författares stil är faktiskt lite svårt.

 5. Hon skriver sin egen magiska realism
  och hennes sätt att berätta historier-

 6. -och historierna i sig,
  klamrar sig fast vid en.

 7. Världen verkar aldrig vara densamma
  efter att man läst något av Olgas verk.

 8. Olga är intresserad
  av historiens korsvägar och sidospår-

 9. -ni vet, de platser och perioder
  då folk från olika platser mötts-

 10. -och utbytt idéer,
  utvecklat filosofier och religioner.

 11. Eller åtminstone var det det de ville,
  även om det inte blev som de tänkt sig.

 12. Hennes senaste roman heter
  på svenska "Jakobsböckerna".

 13. Den berättar historien om Jakob Frank-

 14. -en karismatisk, judisk sektledare
  i 1700-talets Polen.

 15. Han såg sig själv som en återfödd
  Messias, och ansåg att han var-

 16. -utsedd att leda alla kända religioner
  mot sanningen.

 17. Det är en vacker och tragisk berättelse-

 18. -om hopp, tro, identitet
  och längtan efter tillhörighet.

 19. Den finns i en vacker översättning
  till svenska-

 20. -av Jan Henrik Swahn, läs den!

 21. Vi vill tacka Olgas förlag Ariel
  och Polska institutet-

 22. -för att de gjort det möjligt för oss
  att presentera Olga Tokarczuk för er.

 23. Ge Olga Tokarczuk en varm applåd.

 24. Jag vill börja med att tacka för att
  ni är här, fast det är söndag morgon.

 25. Jag uppskattar det väldigt mycket.

 26. Jag ska läsa mitt tal på engelska.
  Det skrevs på polska-

 27. -och har översatts av Jennifer Croft.
  Hon är min amerikanska översättare-

 28. -som även kommer att översätta
  "Jakobsböckerna" till engelska.

 29. Jag växte upp på landet
  som barn till en lärare-

 30. -vid en av folkhögskolorna,
  en skandinavisk uppfinning-

 31. -som under kommunisttiden i Polen
  bidrog så kraftigt-

 32. -till att utbildningen
  blev så framgångsrik i områden-

 33. -långt ifrån nationens centrum,
  särskilt på landsbygden.

 34. Det här var på 60-talet,
  bakom järnridån.

 35. Att ha pass och kunna resa
  var nästan som en dröm.

 36. Kontakten med omvärlden
  skedde därför med brev, telefon-

 37. -och telegram
  som levererades av postanställda.

 38. I denna slutna stat blev till och med-

 39. -en biltur till närmaste stad
  en stor händelse.

 40. Men även i denna isolerade
  landsortsmiljö fanns det främlingar.

 41. Ett antal verksamma i Grundtvigs
  tradition kom dit på utbytesprogram.

 42. För polackerna var de unga
  svenskarna exotiska nyheter.

 43. Svenskarna som inte kunde polska
  å sin sida-

 44. -måste ha känt sig fullständigt vilsna,
  åtminstone till en början.

 45. Min mor var lärare i språk och skulle
  lära även dem grunderna i polska.

 46. Eftersom hon ofta tog med mig
  till jobbet när jag var två-tre år-

 47. -var jag med på alla hennes lektioner,
  inklusive dem.

 48. Ibland gick hon föra att
  ta hand om något brådskande ärende-

 49. -och jag var tvungen att stanna kvar
  själv och göra så gott jag kunde.

 50. När hon kom tillbaka upptäckte hon att
  jag kom väl överens med studenterna-

 51. -och, som det skulle visa sig,
  fastän jag knappt kunde prata själv-

 52. -kunde jag korrekt visa för våra gäster
  vad ett givet uttryck betydde-

 53. -genom att peka på dess motsvarighet.

 54. Mamma sa därför med stor stolthet
  till alla-

 55. -att jag hade "en naturlig förmåga
  att kommunicera med svenskar".

 56. Så jag hoppas att en del av den
  naturliga förmågan finns kvar i dag.

 57. Jag har hållit många anföranden
  om vad som lett mig till var jag är nu.

 58. Vad är det som får mig att skriva
  just som jag gör-

 59. -och hur stor kontroll
  har jag ens över hur jag skriver?

 60. Är vi fria att välja vår form, stil
  eller vårt ämne-

 61. -eller finns det nåt som formar
  och bestämmer över oss?

 62. I vilken utsträckning i mitt liv-

 63. -bestämmer jag, och hur mycket
  bestämmer min kulturella bakgrund?

 64. Hur viktigt är det
  att jag skriver på polska?

 65. De här frågorna är verkligt invecklade
  eftersom de leder oss-

 66. -ut på den osäkra marken
  mellan determinism och frihet.

 67. Min far var skolbibliotekarie,
  vilket gjorde mig än mer benägen-

 68. -att tillbringa all tid
  med att rumstera om i bokhyllorna.

 69. Jag lärde mig snabbt att läsa
  helt utav ett barns rena nyfikenhet.

 70. Så snart jag förstått hur det fungerade-

 71. -så snart rader av bokstäver började
  förvandlas till bilder, berättelser-

 72. -bestämde jag mig för att börja skriva.

 73. Jag var tolv när jag
  försökte skriva min första roman.

 74. Jag debuterade i en tid av kris,
  precis när den politiska, ekonomiska-

 75. -och sociala strukturen
  i den polska folkrepubliken kollapsade.

 76. Vi såg den falla ungefär
  som en film i slowmotion, ruta för ruta.

 77. En tidigare sluten litteraturmarknad
  öppnandes för västerländsk litteratur-

 78. -och bokhandlarna fylldes av rysares
  och kärleksromaners färgglada omslag.

 79. Böcker upphörde
  att vara högt skattade lyxartiklar-

 80. -med framträdande placeringar
  längs hyllorna i våra vardagsrum.

 81. De blev som vilken vara som helst.
  I vårt snabba införlivande-

 82. -i den nya ordningen, var vi inte
  medvetna om vår egen sårbarhet.

 83. Vår marknad överöstes
  av billig skräplitteratur:

 84. Skräckhistorier, harlequinböcker
  och jättekvantiteter-

 85. -av annan
  urusel, ultrapopulär litteratur.

 86. Våra liv och våra känslor togs över,
  inte bara av banker, direktörer-

 87. -och nya produkter, utan även av
  den västerländska synen på litteratur-

 88. -som en inte nödvändigtvis
  allvarlig och existentiell konstart-

 89. -utan snarare lättsam, underhållande
  och skriven för kortvariga nöjens skull.

 90. Vi lärde oss ordet "popkultur"
  och diskuterade "det konventionella"-

 91. -medan vi kämpade
  med vårt eget författarethos-

 92. -som part och auktoritet, som
  en generations röst, som intellektuell.

 93. Jag minns diskussionerna som
  återkom vartannat eller vart tredje år-

 94. -i pressen på den tiden, om
  den samtida polska romanens brister.

 95. De brukade fråga med anklagande
  röst: "Varför skriver ni inte som..."

 96. Därefter följde namnet på någon
  storsäljande engelskspråkig författare.

 97. Men att skriva som någon annan
  slog mig aldrig in, tvärtom.

 98. Jag var precis som alla unga:
  inbilsk och självupptagen.

 99. Närhelst jag började skriva
  slutade jag läsa andras romaner.

 100. Jag var tvångsmässigt rädd
  för att influeras av någon annan.

 101. Jag vill vara oberoende och unik.

 102. Jag visste att författarskapet
  var ett speciellt, ovanligt privilegium.

 103. Medan kultur i grunden handlade om
  att anpassa sig till andra språk-

 104. -förblev författarna på oberoende mark,
  ett slags lingvistisk fristad-

 105. -där man kunde skapa
  sin egen kommunikationsform-

 106. -säregen och
  av ett tidigare aldrig skådat slag.

 107. Samtidigt lever jag
  i en nation av poeter-

 108. -där prosa aldrig värderats
  lika högt som poesi.

 109. Någon räknade dem en gång.

 110. Tydligen finns det 300 000 polacker
  som regelbundet skriver poesi-

 111. -under ledning
  av två av våra Nobelpristagare-

 112. -Czeslaw Milosz
  och Wislawa Szymborska.

 113. Romanen har ofta förbisetts i Polen.

 114. Särskilt poeter har haft
  en överlägsen attityd-

 115. -och talat om prosa
  i nedsättande ordalag.

 116. Milosz har trots allt skrivit:
  "En enda lyckad diktstrof väger tyngre"-

 117. -"än stora sjok av idel prosa."

 118. I Polen kom poeterna alltid
  i första hand.

 119. Med sällsynta
  men avgörande uttalanden-

 120. -var det de som formade våra tankar
  och definierade våra normer.

 121. Långt bakom lämnades överarbetade,
  förbisedda romanförfattare.

 122. De plågades av inre strider och en grov
  kategorisering de aldrig bett om.

 123. Manliga och kvinnliga författare,
  bättre och sämre författare-

 124. -ytliga och intellektuella författare.

 125. Det var svårt
  att finna fotfäste i allt detta.

 126. Jag föddes 17 år efter 2:a världskrigets
  slut i det kommunistiska Polen-

 127. -i en del av världen som envist kallas
  Centraleuropa av oss-

 128. -men Östeuropa av alla andra.

 129. Detta faktum definierar mig,
  vare sig jag vill eller inte-

 130. -som människa och författare.
  Min jakt på en fristad var förgäves.

 131. Detta biografiska,
  rent geografiska faktum-

 132. -påverkar min mottaglighet,
  mitt språk, min berättarstil-

 133. -hur jag uppfattar förlopp och
  händelser, hur jag närmar mig andra.

 134. Jag uppfostrades utifrån vissa
  stereotyper, både bättre och sämre-

 135. -som förklarar
  varför jag reagerar som jag gör-

 136. -och varför
  jag värderar saker som jag gör.

 137. Man kan inte fly sin egen skugga.
  Min utbildning spelade också in.

 138. Och fastän jag läste
  mycket klassisk litteratur-

 139. -visste jag ändå att polska
  eller centraleuropeiska romaner-

 140. -alltid, oberoende av språk, skulle dela
  en viss hållning gentemot realism-

 141. -en viss besatthet av historia, och de
  skulle alltid röra sig mot det groteska-

 142. -medan de undersökte individualiteten
  och författarens eget ego.

 143. Vad är Centraleuropa för konstruktion?
  Den har inte haft en delad identitet-

 144. -i form av religion,
  etnicitet, kultur eller språk.

 145. Även så uppenbart förenande
  erfarenheter som realsocialism-

 146. -tog sig helt olika uttryck
  i olika länder.

 147. För polacker innebar det
  ockupation och förfall-

 148. -men för medborgarna
  i forna Jugoslavien till exempel-

 149. -innebar det stort välstånd och fred.
  Det fanns även olika sätt att betrakta-

 150. -Rysslands stormaktsambitioner
  som var så tydliga i vår region.

 151. För bulgarerna hade Ryssland alltid
  varit ett stöd i försvaret mot turkarna-

 152. -men för polackerna var Ryssland
  ansvarigt för århundraden av förtryck.

 153. I dag när tusentals flyktingar
  står vid dörren till Europa-

 154. -blir skillnaderna mellan Västeuropa
  och Centraleuropa ännu skarpare.

 155. Men man kan våga sig på
  en generalisering.

 156. Centraleuropas länder förenas av att
  de är perifera i förhållande till Väst.

 157. Kanske är det orsaken-

 158. -till att centraleuropéers relation till
  den egna kulturen ofta varit ambivalent.

 159. Å ena sidan är de ofta övertygade
  om den egna kulturens omognad-

 160. -som de avfärdar
  som underlägsen och underutvecklad.

 161. Å andra sidan skryter de med
  dess unika karaktär-

 162. -eftersom den endast tillhör dem
  och är helt annorlunda.

 163. De understryker dess oöversättlighet-

 164. -sällsynthet
  och dess specifika karaktär.

 165. Faktum är
  att det är precis vad jag gör just nu.

 166. Jag tröstar mig med kunskapen om
  att samma inre ambivalens-

 167. -delats av Czeslaw Milosz
  och Witold Gombrowicz.

 168. Den senare beskrev den smärtsamma
  neurotiska knuten som omognad-

 169. -och ett evigt sökande efter form.
  I dag skulle vi säga-

 170. -att den här konflikten är typisk
  i en perifer postkolonial situation.

 171. Vi författare försöker nervöst lösa det-

 172. -och letar efter en form
  som motsvarar västerländska normer-

 173. -medan vi samtidigt tillfredsställer
  tycket för vår egen perifera tradition.

 174. Det är den formkampen som särskiljer
  den centraleuropeiska romanen.

 175. Den tillåts aldrig stelna
  eftersom den, skulle man kunna säga-

 176. -är en konstant rörelse av författaren
  som söker ett språk som kan riskera-

 177. -denna tvåfaldiga och konfliktfyllda
  centraleuropeiska natur.

 178. I en önskan att undvika risken
  litteraturen står inför-

 179. -när den söker en universell form
  till varje pris-

 180. -och därför ofta lider av
  alltför stora förenklingar-

 181. -söker centraleuropeiska författare
  ständigt egna former.

 182. Något som överskrider
  en etablerad kanon.

 183. Den oreflekterande jakten på
  allmängiltighet för med sig risker.

 184. Jag förstår det när jag talar
  med en god vän, en författare-

 185. -som är verksam i det mångetniska
  och mångkulturella Kanada.

 186. Hon sa att en författare som vill nå
  största möjliga läsekrets-

 187. -ovillkorligen måste
  censurera sig själv.

 188. Man kan inte hänge sig
  åt regionalismer, latinska citat-

 189. -specifika referenser
  till litteratur eller kultur-

 190. -eller åberopande av grekisk mytologi.

 191. För tänk om läsaren
  inte vet vem Orfeus var-

 192. -eller till exempel inte känner till
  den gordiska knuten.

 193. Det lokala måste distribueras med stor
  försiktighet, likt en exotisk krydda.

 194. Smaken ska kännas, men inte
  så mycket att den förändrar rätten-

 195. -som den mångkulturella,
  mångetniska läsaren är van vid.

 196. Å andra sidan är dagens globala kultur-

 197. -till stor del engelskspråkig
  och anglosaxisk, särskilt amerikansk.

 198. I dag känner många unga till
  anglosaxisk historia och litteratur-

 199. -bättre än vad de känner sin egen.

 200. För invånare i Västeuropa
  har det ociviliserade-

 201. -alltid legat
  utanför, fjärran, på tryggt avstånd.

 202. Väst hade kolonialismen
  som gjorde att man kunde dölja-

 203. -sina egna skamfyllda defekter-

 204. -samtidigt som
  det möjliggjorde en projektion:

 205. Allt genant, obekvämt, allt som avvek
  från den egna kulturella normen-

 206. -tillskrevs barbarerna
  i de utomeuropeiska territorierna.

 207. Den centraleuropeiska erfarenheten
  är helt annorlunda.

 208. Det är här som vi är ociviliserade,
  civilisationen är där.

 209. Det leder till en självkolonisering-

 210. -där kulturella normer etableras helt
  utan för sfären för vår egen existens.

 211. På så sätt kämpar vi ständigt
  för att komma i fatt Västeuropa.

 212. Vi importerar med automatik
  Västs kulturrecept-

 213. -och behandlar dem
  som om de vore absoluta sanningar.

 214. Centraleuropa har emellertid
  kommit upp med en tröst:

 215. Myten om sig själv som
  Västcivilsationens försvarsmur.

 216. Bilden av befästningen
  som skulle försvara Väst-

 217. -mot våldsamma angrepp
  från horder av barbarer-

 218. -vilket i första hand
  betyder "icke kristna"-

 219. -blev fundamental i bland annat
  polackernas kollektiva identitet.

 220. I slaget vid Wien 1683-

 221. -var det en polsk kung
  som anförde de allierade trupperna-

 222. -för att krossa
  turkarnas belägring av Wien.

 223. Det är en grundläggande myt för
  periferin. Den återkom på 1900-talet-

 224. -i form av det polsk-sovjetiska kriget
  som pågick 1919-1921-

 225. -under vilket polackerna skyddade
  Europa från kommunistrevolutionen.

 226. Det är därför föga överraskande
  att den återuppstått igen-

 227. -i och med den plötsliga tillströmningen
  av immigranter.

 228. Den tar sig former
  som ibland är otillbörliga, ovärdiga-

 229. -den polska traditionen
  av öppenhet och mångetnisk frihet-

 230. -som vi hävdar att vi är så stolta över.

 231. Att skriva på polska i Centraleuropa
  är att skriva katastrofens ord.

 232. De två världskrigen
  med dess ödeläggelse-

 233. -orsakade både materiell
  och själslig förstörelse.

 234. Det var här som miljontals människor
  mördades i koncentrationslägren.

 235. På sätt och vis hänger röken från
  krematorierna fortfarande över landet.

 236. Våra barn leker fortfarande krig.

 237. Outlösta bomber hittas fortfarande
  när gamla hus renoveras.

 238. Kriget förblir en skiljelinje som delar
  tiden i ett före och ett efter.

 239. Förintelsen lämnade oss i ett tillstånd
  av total och flergenerationell chock.

 240. Det ger en väldigt stark känsla
  av tidens historicitet-

 241. -som är karakteristisk
  för alla centraleuropéer-

 242. -där det förflutna har en stark närvaro
  i hur vi uppfattar världen.

 243. Historien är alltid närvarande
  i konsten och litteraturen.

 244. Det går inte att undfly,
  likt en förbannelse-

 245. -så till den grad att jag ibland avundas
  romanförfattare i andra miljöer-

 246. -deras oskuldsfulla ahistoricitet.
  Deras historia är ett roligt äventyr-

 247. -här upplever man historien
  som ett trauma.

 248. Centraleuropa är ett konstigt ställe.

 249. Det verkar så obestämt, bedrägligt
  och instabilt.

 250. Upprepade uppror, krig
  och politisk instabilitet-

 251. -har resulterat i flera migrationsvågor.

 252. Den innevarande, som började
  för nästan 200 år sedan-

 253. -rör sig alltid västerut. Den har pågått
  utan avbrott fram till i dag.

 254. Västvärlden får hela skaror skickliga
  och talangfulla unga människor.

 255. Centraleuropa är
  som en plantskola eller häckningsplats.

 256. Hittills har inget politiskt ingripande
  kunnat minska fenomenets omfattning-

 257. -ännu mindre vända det.

 258. Centraleuropa är även som en orolig
  vulkan, alltid levande och pulserande.

 259. Det är svårt att leva här,
  och utbrotten-

 260. -skickar människor och idéer
  över världen likt mängder av lava.

 261. Om något återvänder
  så gör det det i främmande form-

 262. -och måste återinförlivas. Det kan
  appliceras på människor, begrepp-

 263. -uppfinningar, konstnärliga rörelser,
  idéer och filosofiska strömningar.

 264. Centraleuropas stater och nationer
  är därmed i sanning instabila-

 265. -deras gränser flyttas. En islänning
  skulle säkert ha svårt att förstå-

 266. -detta ständigt odefinierade
  och obeständiga tillstånd.

 267. De vars territorier
  sammanfaller med naturliga gränser-

 268. -som kustlinjer och bergskedjor-

 269. -borde vara tacksamma
  för den medgörlighet som det skapar.

 270. För oss i Europas inland
  bestäms gränslinjerna vid konferenser.

 271. Det finns en anekdot om hur Kłodzko-

 272. -den region i sydvästra Polen
  som jag bor i...

 273. ...kom att tillhöra Polen
  efter andra världskriget.

 274. Det hände i februari 1945 i Jalta.

 275. -där Franklin D. Roosevelt,
  Winston Churchill och Josef Stalin-

 276. -delade upp Europa
  efter att ha besegrat Hitler.

 277. För att markera Polens nya gräns
  skulle Stalin-

 278. -pressa ned sin tumme på kartan
  medan han lutade sig över bordet.

 279. Stalins sekreterare
  vågade inte be honom flytta handen-

 280. -så när han drog linjen donerades en
  del av det tjeckiska området till Polen.

 281. Världen styrs av tillfälligheter,
  och gränser och människor migrerar.

 282. Varje krig återanvänder miljontals
  människor över rörliga gränser.

 283. Städer och dess nya invånare
  byter språk och namn.

 284. Inget är bestående.

 285. Så medan Västeuropa
  är besatt av förnuft-

 286. -är Centraleuropa ansatt
  av instabilitet och flyktighet.

 287. Här är ingen förvånad över personer
  som min mormor-

 288. -som föddes i Lviv,
  senare känt som Lwów.

 289. Hon bodde där i hela sitt liv
  men fick ändå-

 290. -nytt pass och nytt medborgarskap
  flera gånger vid politiska skiften.

 291. I denna flytande, föränderliga
  och instabila värld-

 292. -blir människan, även om den också
  är flytande och flyktig-

 293. -det enda oföränderliga och pålitliga
  märket i denna oroliga kartbild.

 294. Är det möjligt att i en sådan värld
  skriva en realistisk roman-

 295. -organiserad utifrån
  förnuftets principer?

 296. Att låta huvudpersonen fundera
  över kärleksbryderier över en kaffe-

 297. -föra samtal om estetik samtidigt som
  de släntrar genom en vacker park-

 298. -eller beskriver salongernas tapeter?

 299. Vi har ett fundamentalt problem
  med realism.

 300. Vi närmar oss realism med skepsis
  och tar motsträvigt upp den-

 301. -på samma sätt som vi skulle ta upp
  en äcklig insekt - med näsduk.

 302. Centraleuropa utvecklade inte
  en realistisk, psykologisk tradition-

 303. -likt sederomanen som
  engelskspråkiga länder är kända för.

 304. Den spreds gradvis tills
  den blev en modell för alla romaner-

 305. -värdig att inkluderas
  i Sèvrestraktaten.

 306. Givet detta blir den centraleuropeiska
  romanen automatiskt en antiroman.

 307. Realism som romankriterium
  är uppenbart-

 308. -av minimalt värde för stora författare
  som Bruno Schulz och Danilo Kiš.

 309. Kan Robert Musils "Mannen
  utan egenskaper" ens kallas roman?

 310. Hur är det Milorad Pavić
  "Dictionary of the Khazars"?

 311. Västerländska romaner svarar
  mot kravet på verklighetsbeskrivning-

 312. -som resulterar i tillgivenhet
  för sunt förnuft och det logiska spelet-

 313. -mellan orsak och verkan, psykologisk
  närvaro, realismens bekräftelse.

 314. Här struntar man ofta i kravet.

 315. Och romanen tar hellre formen
  av drömmar, förvridna fantasier-

 316. -informella utvikningar, inre monologer
  eller andra konstellationer.

 317. Länge misslyckades den narrativa
  elegansen med att imponera på oss.

 318. Vi föredrog förvridna världar.
  En förkärlek som sprang-

 319. -ur övertygelsen
  att världen inte kan berättas 1:1.

 320. Det åtföljdes av
  en historiskt grundad misstro-

 321. -mot den ärlighet och förnuft-

 322. -som handlingar och förlopp
  skulle vara bärare av.

 323. Denna absoluta misstro mot
  verkligheten banade väg för grotesken-

 324. -Centraleuropas
  mest kända litterära produkt.

 325. Grotesken är skrattet som riktas
  mot världens ondska och absurditet.

 326. Det är hopplöshetens
  och förtvivlans skratt.

 327. Grotesken,
  med sin tvetydighet och distans-

 328. -äger förmågan att beskriva en värld
  som är komplex i sin instabilitet.

 329. Den överdriver och förvränger
  berättelserna, gör dem monstruösa.

 330. Man är alltid redo till skratt,
  även i de dystraste situationer.

 331. Milan Kundera förklarar det
  på det här sättet:

 332. "I Kafkas värld utgör inte komiken
  en kontrapunkt till tragiken"-

 333. -"såsom till exempel
  hos Shakespeare"-

 334. -"där komiken uppväger tragiken,
  skapar tillfällig lindring"-

 335. -"och banar väg
  för en förbestämd katharsis."

 336. "Hos Kafka är komiken
  en inneboende del av tragiken"-

 337. -"som liksom gör narr av den inifrån,
  hugger av den dess änglavingar."

 338. "Det är inte en läkande, hjälpande
  tragedi, snarare en mardrömstragedi."

 339. En stor del av världen i dag anser
  att Kafka är en dyster författare-

 340. -att hans böcker
  är hemska och depressiva-

 341. -och närmast påminner om
  dagens skräcklitteratur.

 342. Men när Kafka läste början
  av "Processen" för sina vänner-

 343. -"vred sig både han och åhörarna
  av skratt."

 344. För hur kan man låta bli att skratta?

 345. Två killar kommer hem till Josef K.
  och griper honom.

 346. När han iklädd morgonrock
  försöker förklara sig för dem-

 347. -äter de upp hans frukost.

 348. Deras absurda argumentation
  är den enda möjliga och sanna.

 349. Eller Gregor Samsa
  som en morgon vaknar som insekt-

 350. -och endast tänker på hur han
  ska kunna komma i tid till jobbet.

 351. Därmed: tapetmönster, samtal om
  estetik, till och med kärleksbryderier-

 352. -men ur en grotesk insekts perspektiv.

 353. Vi föredrar denna
  konstellations tvetydiga betydelse-

 354. -framför den som framställs
  av förnuftet och noggrant gjorda kartor.

 355. Vi litar vanligtvis inte på ordning-

 356. -och föredrar bakgrunden
  framför det som placerats på den.

 357. Vi har inte tillräckligt med tid kvar
  för att imitera verkligheten.

 358. Vi gillar inte "i tur och ordning"-

 359. -en följd av händelser framstår som
  banal, figurer utan masker som tråkiga.

 360. Vi gillar att dyka djupt ned i våra
  mörka och pessimistiska psyken.

 361. Vi litar inte på historien,
  som alltför ofta fört oss på villovägar.

 362. Vi lever i en vulkankrater, agerar
  innan lavan får sin slutgiltiga form.

 363. Man uppfattar författarens roll
  annorlunda i den här delen av världen.

 364. Det är inte ett yrke, snarare en roll-

 365. -eller en tillfällig sysselsättning
  med oviss utgång.

 366. En hobby, ibland ett kall,
  ibland till och med en livsuppgift.

 367. Men här är man inte "författare" i
  lika hög grad som "någon som skriver".

 368. Även om
  Centraleuropas kultur globaliseras-

 369. -så blir dess romaner sällan översatta
  och sällan internationella bästsäljare.

 370. Vår litteratur anses vara
  svår, omöjlig och obegriplig.

 371. Därför kritiserar den unga författar-
  generationen denna säregna genre-

 372. -och dras mer mot den globaliserade
  konventionella litteraturen.

 373. Kanske måste ordet "författare" fråntas
  sin högtidliga och magiska aura.

 374. Det kanske helt enkelt måste föras
  ned till samma nivå som andra yrken.

 375. Kanske i samma utsträckning som i
  USA, där alla som skriver är författare-

 376. -oavsett om de skriver kokböcker,
  instruktioner eller lyrik.

 377. En författare är då någon
  som producerar någon slags vara-

 378. -sedan säljer den och
  kan försörja sig på denna försäljning.

 379. Vid sidan av detta utbyter författaren
  stora mängder information med andra-

 380. -och låter alla veta vad han eller hon
  tycker i en viss fråga-

 381. -skickar foton,
  kommenterar andras inlägg-

 382. -deltar i diskussioner,
  grälar med anonyma troll-

 383. -är med på uppläsningar
  för att presentera nya böcker.

 384. Plus att man deltar i TV-program,
  ofta som programledare-

 385. -plus att man skriver tidningskolumner
  och sitter i prisjuryer-

 386. -och ibland blir man även
  reklamansikte för en viss produkt.

 387. Författarskapet innebär oundvikligen
  att man blir en del av en industri-

 388. -där man säljer, marknadsför,
  signerar, investerar.

 389. Författaren har vant sig vid
  att världen blivit en marknad.

 390. En marknad med klängande massor,
  där allt är till salu.

 391. Till och med författarens individualitet
  står på spel-

 392. -den blir också ett varumärke.

 393. Många författares ansikten känns igen,
  de kan liknas vid loggor-

 394. -andra är stora institutioner.

 395. Marknadsförare kan utvärdera
  en författares medianärvaro-

 396. -och översätta det till pengar.

 397. Det räcker inte att en författare
  skriver bra, man måste även-

 398. -vara cool utmärkande,
  kontroversiell, het och hyllad.

 399. En författare
  måste åtföljas av adjektiv.

 400. När jag började tog skrivandet,
  publiceringen och marknadsföringen-

 401. -mycket längre tid än i dag.
  Man hade två till tre redigeringsrundor-

 402. -som dessutom gjordes för hand.

 403. Det brukade vara riktigt, noggrant
  arbete tillsammans med en redaktör.

 404. Det brukade finnas redaktörer.

 405. Människor med mäktig kunskap,
  litterära eminenser-

 406. -som tog meningar och idéer
  och envist skakade ned dem-

 407. -för att hitta de rätta betydelserna
  referenserna och sammanhangen.

 408. Det fanns moraliskt rena redaktörer-

 409. -som inte skrev för tidningar
  och inte var på något sätt korrupta.

 410. -som objektivt gick igenom texten och
  ångvältslikt pressade fram betydelsen.

 411. Efter bokutgivningen kom recensioner
  från omvärlden under en lång tid.

 412. Den tid det tog för en bok
  att hitta sin plats-

 413. -förvärva sin status
  och bli en del av folks medvetande-

 414. -var många månader,
  ibland till och med år.

 415. Min generation anses fortfarande
  vara en mellangeneration.

 416. Vi har fortfarande den modernistiska
  myten om konstnären i bakhuvudet-

 417. -särskilt avseende författaren,
  som bär den utvaldas gloria.

 418. Tack vare den kan det till och med vara
  sublimt att dricka ihjäl sig.

 419. Myten gör att vi fortfarande tror på den
  sagolika möjligheten att efter vår död-

 420. -kommer vår egen Max Brod
  att tömma våra lådor-

 421. -och hitta det glömda verk
  som kommer att göra oss odödliga.

 422. Unga författare
  verkar inte dela denna villfarelse.

 423. De har vuxit upp i en tid som styrs av
  ett gigantiskt, monstruöst "här och nu".

 424. Där allt verkar möjligt, åtråvärt,
  och möjligheterna är oändliga.

 425. Om ni uppfattar något som liknar
  ironi och sarkasm i det jag säger-

 426. -så har ni fel. Det är sorg.

 427. Bara några generationer till
  kommer att läsa överhuvudtaget.

 428. Det blir slutet på litteratur
  så som vi känner den - vår.

 429. Det är en värld där litteraturen
  är en produkt som strumpor.

 430. Tillverkarna kommer på något nytt
  och försöker sälja det till konsumenten-

 431. -med smart reklam
  medan kedjorna prissätter-

 432. -och säljer plats i skylten
  till kvadratcentimeterpris.

 433. De använder gärna författaren
  för att sälja produkten.

 434. De frågar vad författaren menat
  och vad boken egentligen handlar om.

 435. Recensenter
  anpassar författarens ord-

 436. -eller använder helt enkelt
  det förlaget har skickat dem.

 437. Tydliga, enkla meningar om boken,
  eventuellt lite intresseväckande.

 438. När alla fått
  ta del av den nya produkten-

 439. -räknas pengarna
  och produkten tas bort från hyllorna-

 440. -för att skapa plats för nästa bok.

 441. Enstaka påminnelser destrueras.

 442. Våldsamheten i den här metoden-

 443. -påminner om
  en påtvingad berg-och-dal-banefärd:

 444. Några kommer att ha roligt, men andra
  kommer att må dåligt och kräkas.

 445. Kan man behålla en bild av kulturen
  som en gigantisk kommunikationssfär?

 446. En ändlös process
  av att berätta världen?

 447. Ju mer excentriskt, desto bättre.
  I vår tro på tillgång och efterfrågan-

 448. -kommer vi
  att kunna höra något tidigare ohört?

 449. Se något tidigare osett, olikt allt
  vi känner till sedan tidigare?

 450. Kommer vi att vara öppna
  för förändringar, eller vara fast-

 451. -i en cirkel runt det
  vi tycker är attraktivt och coolt.

 452. Kommer vi att sjunga samma refräng
  i den begränsade skala-

 453. -som faller inom registret
  för den mest allmänna smaken?

 454. Jag kan höra till den sista
  generationen romanförfattare.

 455. Människor håller på
  att tappa förmågan att förstå fiktion.

 456. De undrar alltid
  om det de läser verkligen hänt.

 457. Fiktion har blivit misstänkt.

 458. Sakprosan knackar på dörren
  till den litterära världen:

 459. Dagböcker, memoarer, reseskildringar,
  biografier och självbiografier.

 460. Vi kräver verklighet och sanning.

 461. De är fiktionens främsta fiende,
  kanske även litteraturens som helhet.

 462. För att vara helt ärlig
  så tror jag inte på sakprosa.

 463. Den existerar inte, eftersom
  den mest precisa skildring av världen-

 464. -filtrerats genom vår förståelse.

 465. Och vår förståelse
  framlever sin existens-

 466. -genom inre bilder, myter, kopplingar.

 467. Författaren tolkar alltid.
  Och varje tolkning är en berättelse-

 468. -och därmed en diktad sådan.

 469. Här vill jag önska
  mina författarkollegor förmågan-

 470. -att skapa i en värld där verken möts
  med nyfikenhet och respekt.

 471. I en värld där kritikerna skriver-

 472. -insiktsfulla recensioner
  av romanerna, som förr.

 473. Där de stora dagstidningarna
  ska ha stora litteraturbilagor-

 474. -fulla av djupgående diskussioner,
  recensioner och intensiv debatt.

 475. Den sorten som publicerar,
  som förr i världen-

 476. -brev från landsortslärare som
  oroar sig för litteraturens tillstånd.

 477. Jag önskar att ni inte
  behöver delta i idiotiska TV-program-

 478. -där de klipper bort allt man säger,
  förutom en löjlig mening.

 479. Att ni inte tvingas
  exponera privatlivet-

 480. -för att behålla platsen
  bland bästsäljarna lite längre.

 481. Jag önskar också uppriktiga
  gratulationer till era kollegor-

 482. -och att ni inte ska lida
  av skadeglädje.

 483. Att det finns mycket god litteratur
  höjer nivån och för oss alla framåt.

 484. Men framför allt önskar jag er läsande,
  inte skrivande.

 485. Det är min fasta övertygelse-

 486. -att i det här
  gamla fenomenet "litteratur"-

 487. -är det läsandet som är dess kärna.
  Tack.

 488. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Olga Tokarczuk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Polska författaren Olga Tokarczuk ger oss en inblick i sitt författarskap. Det handlar om skrivandet, globaliseringen och hur minnet av andra världskriget fortfarande hänger kvar i hennes hemland. Inspelat den 25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Författarskap, Kreativt skrivande, Litteratur, Litteraturvetenskap, Polsk litteraturhistoria, Tokarczuk, Olga, 1962-
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Marie NDiaye + Jonas Hassen Khemiri

Som liten flicka var jag väldigt tystlåten men ändå full av ord, säger franska författaren Marie NDiaye när hon berättar för Jonas Hassen Khemiri om hur hennes senaste bok "Ladivine" kom till. De pratar om hundar, sagor och tjänarinnor och om hur man lever med ett namn man inte riktigt känner sig som. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Lev Rubinstein + Rosa Liksom

Ganska tidigt visste jag att jag levde i ondskans och lögnens stat, säger ryska författaren Lev Rubinstein. Han berättar om den gamla Sovjettiden och vilka strategier han skaffade sig för att kunna jobba som författare. Finska författaren Rosa Liksom delar en del erfarenheter från denna tid. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Jesús Carrasco + Colm Tóibín

Hur skriver man en text som fångar in läsaren fast med minimalt med ord? Irländske författaren Colm Tóibín försöker tar reda på hur den spanske debutanten Jesús Carrasco egentligen gör. Och varför skriver man egentligen överhuvudtaget? Ett samtal mellan två internationellt kritikerrosade författare. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Duong Thu Huong + Ebba Witt Brattström

Jag bär på ett djupt och innerligt hat mot den här regimen. Den har förrått oss framförallt efter krigets slut, säger den hyllade vietnamesiska författaren Duong Thu Huong i ett samtal med svenska författaren Ebba Witt Brattström. Deras samtal spänner från Vietnamkriget och dissidenter till män som är som levande stenstoder. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Andrei Codrescu + Martina Lowden

Rumänska författaren Andrei Codrescu diskuterar boken som föremål med svenska författaren och kritikern Martina Lowden. Allt från bokens doft till Twitter och haiku avhandlas. Andrei pratar mycket om bokens form. Han menar att det bara är formen som skiljer den fysiska boken från e-boken. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Hassan Blasim + Philip Teir

Finlandssvenska författaren Philip Teir och irakiska författaren Hassan Blasim bor båda i Finland, men skriver på andra språk än finska. Hassan Blasim skriver på arabiska men publicerades på arabiska först efter att ha blivit hyllad i väst. Hassan berättar bland annat om rasismen i Finland som kontrasterar mot finländarnas syn på sig själva som välutbildade med världens bästa skola. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Olga Tokarczuk

Polska författaren Olga Tokarczuk ger oss en inblick i sitt författarskap. Det handlar om skrivandet, globaliseringen och hur minnet av andra världskriget fortfarande hänger kvar i hennes hemland. Inspelat den 25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Ljudmila Ulitskaja + Gabriella Håkansson

Ljudmila Ulitskaja är en av Rysslands mest lästa författare idag. Hon pratar med svenska författaren Gabriella Håkansson om att skriva om de små människorna och inte de stora hjältarna, om att litteraturen faktiskt är fri från Rysslands censur och om att göra allt i sin makt för att dra fram Rysslands mörka historia i ljuset. Inspelat den 25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Adrián Villar Rojas + Daniel Sjölin

Författaren Daniel Sjölin samtalar med argentinske konstnären Adrián Villar Rojas om tid och nedbrytning av konst. Ska monument och modern konst finnas kvar för evigt? När Rojas ställer ut måste personal sopa runt hans konstverk då och då eftersom de faller sönder. Vad säger detta om konsten och livet i största allmänhet? Inspelat den 25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Katja Petrowskaja + Aris Fioretos

Född i Kiev och bosatt i Berlin har författaren Katja Petrowskaja debuterat med den hyllade boken "Esther kanske". Hon talar med svenska författaren Aris Fioretos om de olika generationer av Petrowskajas som beskrivs i boken. Inspelat den 25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Colm Tóibín + Kristoffer Leandoer

Kan man som vuxen förlåta en avståndstagande mor? Författaren Kristoffer Leandoer pratar med irländske författaren Colm Tóibín om hans bok "Nora Webster", om sorgen efter att ha förlorat någon och om hur det är att minnas. Inspelat den 24 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm Literature 2015

Binyavanga Wainaina

Binyavanga Wainaina läser en vindlande berättelse om fraktaler, kärlek, tennis, stroke och flygresor mellan Amerika och Afrika. Han är en öppet homosexuell författare i Kenya, ett land som har förbjudit homosexualitet. Inspelat den 25 oktober 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Stockholms litteraturfestival.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Hur hör man att någon är sjuksköterska?

Cecilia Olsson Jers forskar om hur man erövrar ett yrkesspråk och hon har identifierat tre olika språkbubblor som studenter har att hantera. Det vardagliga språket, det akademiska och dessutom ska de lära sig ett professionsspråk. Hur ska studenterna stöttas i detta lärande? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.