Titta

UR Samtiden - Skolforum 2015

UR Samtiden - Skolforum 2015

Om UR Samtiden - Skolforum 2015

Föreläsningar från Skolforum 2015 om den senaste forskningen kring pedagogik, didaktik och hälsa. Inspelat den 26-27 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2015 : Hur får nyanlända elever en bra början?Dela
 1. Godsakerna som jag tänker bjuda er på
  i dag...

 2. Vi ska titta på skillnader på första-
  språks- och andraspråksutveckling.

 3. Sen också hur man lär sig
  och utvecklar ett andraspråk.

 4. Generella faktorer som man också
  måste ta i beaktande och lyfta fram.

 5. Och sen den eviga frågan:
  Hur lång tid ska det ta-

 6. -att lära sig ett nytt språk?
  Det är också viktigt att tänka på.

 7. Huvuddelen utav
  den här föreläsningen-

 8. -tänker jag dock ägna åt teorier om
  andraspråksutveckling-

 9. -och utifrån det se
  vad vi ska tänka på i klassrummet.

 10. Man säger alltid att undervisningen
  ska vara baserad på forskning-

 11. -och beprövad erfarenhet.
  Då tänkte jag utgå ifrån forskning-

 12. -och teoretiska perspektiv,
  och utifrån det se-

 13. -vad vi behöver beakta i klassrummen.

 14. Hur bör undervisningen se ut
  utifrån de perspektiven?

 15. Sen finns det andra viktiga saker
  när det gäller språkutveckling-

 16. -hos de nyanlända eleverna:
  modersmålsundervisningen-

 17. -och undervisning på det andra
  språket, d.v.s. studiehandledning.

 18. En annan viktig sak är språk-
  och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 19. Några principer, för jag hinner inte
  gå in i detalj på detta.

 20. Det behöver man syssla med mycket
  för att förstå vad det handlar om.

 21. Det talas mycket om språk- och
  kunskapsutvecklande arbetssätt.

 22. Men vad är det egentligen?

 23. Sen vill jag poängtera
  att man ska vara medveten om-

 24. -att språkutveckling tar tid.

 25. I synnerhet om man ska utveckla
  språket till en sån nivå-

 26. -att man kan inhämta kunskaper och
  sin fortsatta utveckling på språket.

 27. Vad är det man förväntar sig av
  en förstaspråkstalare?

 28. Hur ser deras
  språkliga utveckling ut?

 29. När det gäller uttal, är det
  i princip inlärt vid fyra års ålder-

 30. -hos en svensktalande elev.
  Eller barn.

 31. Det finns avvikelser. Vissa ljud
  kan vara svårare att lära in-

 32. -och klara av,
  men i princip är det så.

 33. Uttalet är en sån sak hos inlärare,
  lite beroende på vilken ålder de har-

 34. -när de kommer hit,
  som kan ta längre tid att utveckla-

 35. -och som man behöver ägna
  en del uppmärksamhet åt.

 36. Små barn har i regel inte svårigheter
  att utveckla det svenska uttalet.

 37. När det gäller grammatiska strukturer
  har infödda barn införlivat-

 38. -de grammatiska strukturerna
  i princip vid fyra, fem års ålder.

 39. Inte på det viset naturligtvis
  att de kan... Om jag frågar dem-

 40. -hur man böjer substantiv i svenska
  kan de inte redogöra för reglerna.

 41. Men de kan i princip
  använda reglerna då.

 42. Det är nånting som man måste
  undervisa och lära in-

 43. -och träna mycket
  hos andraspråksinlärare.

 44. När det gäller svensktalande barn...

 45. När de är ungefär i ettårsåldern
  kan de börja uttrycka enstaka ord.

 46. När de är ett och ett halvt
  och därefter-

 47. -börjar de sätta ihop ord.

 48. Vid 24-30 månader, alltså två
  till två och ett halvt år-

 49. -börjar de böja orden också.

 50. Det kan naturligtvis bli fel
  i början. Att de säger...

 51. ..."läsade" i stället för "läste",
  men de har börjat böja orden.

 52. De grammatiska strukturerna
  är sånt som andraspråksinlärare-

 53. -måste träna mer och längre
  och kan vara svårt att automatisera.

 54. T.ex. den svenska ordföljden.
  Vi vet-

 55. -att när de har varit här länge-

 56. -kan det sitta kvar svårigheter med-

 57. -att klara av den svenska ordföljden
  i bisatser. Det känner ni också till.

 58. När det gäller ordförrådet,
  brukar man säga att en svensk elev-

 59. -i första årskursen behärskar
  ungefär 8 000-10 000 ord.

 60. För varje årskurs när de går i skolan
  och läser olika ämnen-

 61. -utökar de sitt ordförråd
  med 2 000-3 000 ord.

 62. Ordförrådet måste man med andra-
  språksinlärare arbeta mer aktivt.

 63. Vi brukar också tala om aktivt
  och passivt ordförråd.

 64. Det passiva ordförrådet
  hos infödda talare är större.

 65. Även om man inte använder dem
  i sitt tal eller sin skrift-

 66. -har de ändå
  ett större passivt ordförråd.

 67. Hos andraspråksinlärare brukar det
  aktiva och passiva vara lika stora.

 68. Det de har aktivt
  är även det passiva ordförrådet.

 69. Det passiva ordförrådet
  är viktigt att bygga vidare på-

 70. -för att man ska kunna följa med i
  läromedel och läsa texter.

 71. De grundläggande reglerna
  för samtalsstrukturer-

 72. -alltså hur man för ett samtal
  i vår kultur och i vårt samhälle-

 73. -är också inlärt när de kommer till
  skolan för svensktalande elever.

 74. Likaså hur man bygger upp en text, i
  vilken ordning saker och ting kommer-

 75. -hur man brukar berätta saker
  och ting, både i text och i tal.

 76. Det är inlärt ungefär vid sju års
  ålder. Det är inte självskrivet-

 77. -om man kommer från ett annat språk
  att man har klart för sig-

 78. -hur man gör i vårt samhälle.
  I vårt... På svenska.

 79. Vad är det som påverkar
  andraspråksutveckling?

 80. Det är inte så att alla elever kan
  lära sig ett andraspråk lika snabbt-

 81. -och på samma sätt. Många faktorer
  påverkar andraspråksinlärningen.

 82. T.ex. hur gamla de är
  när de kommer till Sverige.

 83. Ju yngre man är,
  desto mer tid har man på sig-

 84. -att utveckla det svenska språket.

 85. Ur det perspektivet bör det vara
  bättre att komma hit när man är ung.

 86. I dag vet vi att en betydligt större
  andel nyanlända är äldre.

 87. Det har på de senaste åren
  ändrat sig en hel del.

 88. Då har man också kortare tid på sig
  att utveckla språket-

 89. -vilket också har betydelse
  för slutprodukten.

 90. Skolbakgrunden. Hur ser skolan ut
  där man kommer ifrån?

 91. Har man kunnat gå i skola?
  Många från krigshärjade områden-

 92. -har under flera år inte kunnat
  delta i skolundervisning.

 93. Det har betydelse för när de kommer
  hit och ska gå i svensk skola-

 94. -lära sig språk, ämnen o.s.v.

 95. Hur ser språkanvändningen ut hemma?

 96. Talar man ett eller flera språk?
  Finns svenska representerat hemma?

 97. Det har betydelse för
  hur man ska utveckla svenska.

 98. Det är vanligt i familjer där man har
  barn där det finns flera syskon...

 99. När det äldsta kommer till skolan,
  brukar de ta med sig svenskan hem-

 100. -och så brukar syskonen sinsemellan
  tala svenska.

 101. Medan de kanske fortsätter
  att tala modersmålet med föräldrar.

 102. Språkmiljön i omgivningen
  naturligtvis, hur ser den ut?

 103. Bor man i ett område
  där man inte hör svenska på fritiden-

 104. -hör man bara svenska i skolan.

 105. En annan viktig sak är det modersmål
  som man har med sig.

 106. Hur likt svenskan är det i sin
  uppbyggnad? Eller hur olikt är det?

 107. Det är skillnad om en person från
  Nederländerna ska lära sig svenska-

 108. -och om en person som har spanska...
  Det ligger långt ifrån svenskan.

 109. Eller ett slaviskt språk-

 110. -eller kinesiskan,
  som ligger ännu längre ifrån.

 111. Där det finns likheter
  i uppbyggnaderna underlättar det-

 112. -inlärningen utav svenska språket.

 113. Men t.ex. i kinesiskan
  där man inte har bestämning, så...

 114. För det första att komma underfund
  med vad det är bra för.

 115. Vad ska skillnaden på "ett träd"
  och "trädet" vara bra för?

 116. Och hur uttrycker man det på svenska?
  Det tar längre tid för de eleverna-

 117. -att utveckla kunskaperna
  i det nya språket.

 118. Det har betydelse hur man organiserar
  andraspråksinlärningen-

 119. -och undervisningen för nyanlända.

 120. Hur genomtänkt och baserad på kunskap
  är den organisationen?

 121. Andraspråksundervisningens innehåll
  och utförande t.ex.

 122. Vilka metoder man använder
  och förhållningssätt.

 123. Är det utbildade lärare
  i svenska som andraspråk-

 124. -som undervisar som har kunskaper
  om andraspråksinlärning?

 125. Eller är det personer som inte har
  nån kunskap egentligen?

 126. Detsamma gäller skolledning o.s.v.

 127. Sen ska man vara medveten om
  att vi är som inlärare alla olika.

 128. Vi är betjänta utav olika metoder
  för att lära in.

 129. Jag är förmodligen
  helt annorlunda som inlärare-

 130. -jämfört med flera utav er
  här i rummet.

 131. Det måste man tänka på. Man ska inte
  fastna i ett undervisningssätt-

 132. -utan försöka använda sig av
  flera metoder och förhållningssätt-

 133. -för att underlätta för flera
  för inlärningen.

 134. En fråga som ofta dyker upp,
  inte minst från beslutsfattare-

 135. -är: "Hur lång tid ska man räkna med
  att det ska ta"-

 136. -"att lära sig ett nytt språk?"

 137. Definitionen utav nyanlända elever
  är att de är det under fyra år.

 138. Är det tillräckligt
  för att de ska ha utvecklat-

 139. -tillräckliga kunskaper för att
  kunna följa övrig undervisning?

 140. För det första kan man säga
  att Jim Cummins-

 141. -som är kanadensisk
  andraspråksforskare...

 142. Han skiljer på
  två olika typer av språk.

 143. Det som han kallar för "bics" -
  baskommunikationsförmåga på svenska.

 144. Det språk som vi använder i vardags-
  nära situationer med kompisar-

 145. -där vi talar om sånt som är här
  och nu. Ett vardagsspråk.

 146. Det behöver man ha för att kunna
  kommunicera med varandra.

 147. Det tar två till tre år. Det går
  ganska snabbt att lära in, menar han.

 148. Små barn kan också under den tiden
  tillägna sig ett uttal-

 149. -som låter väldigt som Göteborg,
  t.ex.

 150. Medan äldre...
  Just det tar längre tid.

 151. Men han...fokuserar också på
  en annan nivå på språket-

 152. -som är viktigt att känna till.
  Det som han kallar för Calp.

 153. Vi brukar ibland säga
  skolrelaterat språk.

 154. Ibland säger man akademiskt språk
  på svenska-

 155. -men just språket som vi använder
  i skolan och skolans ämnen.

 156. Det mer ämnesrelaterade språket
  som finns i läromedel o.s.v.-

 157. -som de också förväntas kunna läsa,
  förstå och prestera i.

 158. Det tar längre tid att utveckla,
  säger Cummins.

 159. Fem till sju år kan man räkna med.

 160. Det är ett mycket mer komplext språk.
  Det som är mer abstrakt-

 161. -och som inte är här och nu-

 162. -utan befinner sig kanske i dåtid
  eller i framtid.

 163. Det tar fem till sju år.
  Det är det som vi förväntar oss-

 164. -att de ska kunna använda
  på nivån för att kunna hänga med.

 165. Virginia Collier är språkforskare.
  Redan -87 konstaterade hon-

 166. -att det har betydelse vilken ålder
  man har, hur lång tid det tar-

 167. -innan man utvecklat språkkunskaper
  på en sån nivå att man kan följa med-

 168. -på samma sätt
  som de infödda eleverna kan.

 169. Hon delar upp det på tre åldrar.
  5-7 år tar det ungefär 3-8 år.

 170. Stort spann där visserligen.
  8-11 år, då kan det ta 2-5 år.

 171. Är de 12-15 år kan det ta 6-8 år.

 172. Det som möjligen förvånar
  är att man kanske skulle tro-

 173. -att det skulle gå fortast
  för dem som är yngst-

 174. -att utveckla den nivån på språket.
  Men de som är 8-11 år-

 175. -från årskurs två och uppåt, inhämtar
  snabbast de nivåerna på språket.

 176. Då kan man fundera på vad det beror
  på. Man brukar förklara det med-

 177. -att i den åldern har man redan
  knäckt läs- och skrivinlärningen-

 178. -med hjälp av sitt modersmål.

 179. Medan de som är yngre
  får göra det på andraspråket.

 180. Nu kommer de teoretiska perspektiven.
  Jag kommer att fokusera på några.

 181. Behaviorismen ska jag gå
  ganska snabbt över.

 182. Men de tre andra
  är teoretiska perspektiv-

 183. -som fortfarande används i forskning.

 184. Det är det kognitiva, sociokulturella
  och poststrukturella perspektivet.

 185. Jag ska säga lite om varje.
  Först lite om behaviorismen ändå.

 186. Det var under 50- och 60-talet
  som behaviorismen var stark-

 187. -inom inlärningsforskning.

 188. Den som vi ofta kopplar till
  behaviorismen är Pavlov-

 189. -och Pavlovs hundar.

 190. Det handlar om betingade reflexer
  och att etablera vanor-

 191. -med stimulus och respons. Ett
  mekaniskt sätt att se på inlärning.

 192. Att man på en given stimulus skulle
  få en given, rätt respons.

 193. Man skulle få den rätta responsen
  genom positiv förstärkning-

 194. -om det var rätt eller negativ
  förstärkning om det var fel.

 195. När det gäller andraspråksinlärning,
  handlade det om att man bytte ut-

 196. -den responsen till det språk
  som man lärde in.

 197. Den här bilden
  kan ni förmodligen inte se-

 198. -men Pavlov genomförde experiment
  med hundar.

 199. När han skulle mata dem, ringde han
  i en klocka och så fick de in mat.

 200. De skulle matas på den tidpunkt när
  klockan ringde. Efterhand tog han...

 201. De började naturligtvis att salivera-

 202. -när de...hörde att det ringde.
  Efterhand tog han bort maten-

 203. -och ringde bara i klockan.
  De fortsatte ändå att...

 204. Det vätskades i munnen.
  Det var den betingade reflexen.

 205. Det var ett bevis på
  att de hade lärt in det här.

 206. På den här bilden säger hunden...
  Och Pavlov sitter i bakgrunden.

 207. Han säger:
  "Watch what I can make Pavlov do."

 208. "As soon as I drool, he'll smile
  and write in his little book."

 209. Där är perspektivet vänt.

 210. Jag går över till
  det kognitiva perspektivet-

 211. -som var förhärskande
  under 70- och 80-talet.

 212. De här perspektiven finns kvar
  och används fortfarande.

 213. Man gick över till... Detta är en
  reaktion på det mekaniska synsättet-

 214. -som behaviorismen stod för.

 215. Här ser man inläraren som mer aktiv
  i sin inlärningsprocess.

 216. Man ställer upp hypoteser
  om hur inlärning går till-

 217. -och prövar sen
  om hypotesen är rätt eller inte.

 218. Det har sina rötter
  i kognitiv psykologi.

 219. Språkinlärningen skiljer sig inte
  från annan kognition-

 220. -som det här med minne
  och inlärning över huvud taget.

 221. Det handlar mycket om informations-
  bearbetning. Modellen här nere-

 222. -är en tankemodell
  som illustrerar det här väldigt väl.

 223. Den här tiden var den period
  då datorer kom in i våra liv.

 224. Det här är egentligen en metafor
  ifrån datorn.

 225. Man stoppar in saker
  och så behandlar datorn.

 226. Det som är innan ramen
  är sånt som händer i vår hjärna.

 227. Sen kommer det ut andra saker
  i andra ändan. Det utflödet är det-

 228. -som de producerar i skrift
  eller i tal.

 229. I det här kognitiva perspektivet
  är det här med inflöde, t.ex.-

 230. -det är allt språk som omger
  en inlärare.

 231. Mycket utav det språket, i alla fall
  i begynnelsen av språkinlärningen...

 232. Mycket av det språk som omger
  inlärare tidigt är på en nivå-

 233. -som man inte har möjlighet att
  ta in. För att det ska bli intag-

 234. -bör det på nåt sätt vara anpassat
  så att det blir möjligt att ta in.

 235. Och om det upprepas och de möter
  ett ord eller en struktur-

 236. -i många sammanhang, blir det möjligt
  att det stannar som intag.

 237. Allt som kommer in till intag stannar
  inte. Det försvinner ut igen.

 238. Men om det dyker upp igen och igen
  brukar man säga-

 239. -att man samlar det i långtidsminnet.

 240. Det blir till språkliga regler.
  Det kallas för interrimspråksregler.

 241. Regler som man har under tiden man
  väntar på de fullständiga reglerna.

 242. Sen kan man säga
  att det de har att utgå ifrån-

 243. -när man begär att de ska tala
  till oss eller skriva nånting-

 244. -är andraspråkskunskaperna
  som de byggt upp-

 245. -utifrån de hypoteser
  de har ställt upp om språket.

 246. Och så blir det till utflöde. Många
  forskare har fokuserat på inflödet-

 247. -och vad det är för språk
  som inlärarna får tillgång till.

 248. Medan andra har fokuserat på
  utflödet. Det som produceras.

 249. För det finns de som säger att det är
  viktigt att titta på utflödet.

 250. För utifrån utflödet kan man se
  vilka kunskaper de har.

 251. Eleverna, inlärarna. Det finns också
  en språkbedömningsmetod-

 252. -som kallas för performansanalys,
  som ni möjligen känner igen.

 253. Då är det att man ber dem-

 254. -att tala en stund
  och att man transkriberar det.

 255. Eller låter äldre elever
  skriva ner nånting.

 256. Och så analyserar man och försöker
  komma åt interrimspråksreglerna.

 257. Utifrån det, inte minst med tanke på
  föreläsningen om formativ bedömning-

 258. -kan man använda sig utav det för att
  tänka efter vad vi behöver satsa på-

 259. -för den här eleven. Det kan man
  utläsa utav utflödet som kommer ut.

 260. Här är det både inflöde och utflöde.

 261. Det är input och output. Ord ifrån
  datorvärlden som används här.

 262. Stephen Krashen myntade fem hypoteser
  om andraspråksinlärning.

 263. En utav dem var inputhypotesen
  och handlade om inputen.

 264. Han myntade begreppet
  "comprehensible input".

 265. Det skulle vara I+1. I står för den
  nivå som de befinner sig på nu +1.

 266. Det ska finnas en liten utmaning
  för att språkutveckling ska ske.

 267. Vad är I+1? Det är olika
  för olika inlärare, naturligtvis.

 268. Alla befinner sig inte på samma nivå.

 269. Han menar att bara det finns rikligt
  med språklig input i klassrummet-

 270. -så finns det I+1 för alla.
  Man kan också säga att I+1-

 271. -bör vara en anpassad input.
  Det skulle vara-

 272. -ett argument i diskussionen som
  pågår för nyanlända. Är det bättre-

 273. -att de befinner sig i en förbere-
  delsegrupp eller sätts i klass-

 274. -och följer undervisningen där?
  Om de sätts i en vanlig klass-

 275. -brukar ofta språket i klassrummet
  befinna sig-

 276. -på I+16 eller I+32. Det finns
  väldigt lite av I+1 för dem-

 277. -vilket gör att det inte finns
  nånting som kan utveckla deras språk.

 278. Ett argument för en förberedelsegrupp
  där man har möjlighet att anpassa-

 279. -till I+1 för många. Det skulle vara
  en bättre situation för eleverna.

 280. Ja...utflödet ägnar sig Kraschen
  nästan inte alls åt.

 281. Han talar nästan bara om input.

 282. Men däremot Merill Swain-

 283. -fokuserar mer på output-hypotesen
  och talar om "pushed output".

 284. Att man måste försätta inlärarna
  i en sån situation-

 285. -att de förväntas prestera en viss
  typ av språk, t.ex. inom ett ämne.

 286. Utifrån det sker språkutveckling.
  Men de får också möjlighet att se-

 287. -vad de kan och var det finns nånting
  som kallas "noticing the gap".

 288. Att de ser vad de inte tillägnat sig
  och får möjlighet att gå om cirkeln.

 289. En annan sak i det kognitiva
  perspektivet är interaktion.

 290. Att inlärare och inlärare
  eller inlärare och lärare-

 291. -har möjlighet att interagera.
  En forskare som heter Michael Long-

 292. -forskade under 80-talet på detta
  och lyfte fram de här teorierna.

 293. Han menar att det finns signaler
  i samtal, i interaktion-

 294. -om att man inte förstår
  eller att man förstår.

 295. Men om det uppstår signaler om
  att man inte förstår-

 296. -då blir det möjligheter
  att anpassa interaktionen.

 297. Man kanske omformulerar sig, använder
  ett enklare ord eller förklarar.

 298. Då kan det bli begripligt inflöde
  och då sker språkinlärningen.

 299. Det sker förhandlande i de här
  situationerna om språket.

 300. Många menar
  att det är då de lär sig allra mest.

 301. Ett exempel jag tänker på är Inger
  Lindberg i nån studie hon gjorde.

 302. Hon lät vuxna inlärare
  sitta i grupper och tala om t.ex.-

 303. -vad de saknade i Sverige.
  Två pratar med varandra.

 304. Den ena säger: "Kött i Sverige
  är mycket annorlunda."

 305. Den andra säger: "Annorlunda?"
  Det förstod hon inte.

 306. Då säger den första:
  "Inte på samma sätt."

 307. "Aha", säger den andra. Då har hon
  förstått vad annorlunda betyder.

 308. Det är ett exempel på
  hur förhandlande kan gå till.

 309. Vad kan vi dra för slutsatser
  om undervisningen?

 310. Det är viktigt att det finns mycket
  språkligt inflöde i klassrummet.

 311. Det ska också vara anpassat för att
  kunna vara möjligt att ta in.

 312. Det finns också studier på det.
  Gisela Håkansson-

 313. -har visat i sin avhandling
  som handlar om "teacher talk"-

 314. -vuxna inlärare var detta också-

 315. -att lärarna anpassar sitt språk
  efter den grupp som de har-

 316. -följer med i deras språkliga utveck-
  ling och höjer nivån allt eftersom.

 317. Repetition är viktigt. För att
  det ska bli andraspråksregler-

 318. -och andraspråkskompetens måste man
  möta saker och ting flera gånger.

 319. Ord måste komma igen flera gånger,
  kanske i olika sammanhang.

 320. Interaktionen är viktig.

 321. Utflödet är också viktigt.
  Inte minst för att bli medveten om-

 322. -vad man ännu inte har tillägnat sig
  och ta om processen-

 323. -och ställa upp nya hypoteser
  för att lära på nytt.

 324. Det andra perspektivet
  är det sociokulturella perspektivet.

 325. Då tänker vi på...
  Det kom på 80- och 90-talet.

 326. Det var också en reaktion på
  det kognitiva perspektivet.

 327. Trots att det var mer fokuserat
  på individen-

 328. -menade man att andra faktorer också
  påverkar språkinlärningen.

 329. Nämligen mycket sociala faktorer.

 330. Den som man gick tillbaka till mycket
  var Vygotskij.

 331. Rysk barnpsykolog
  som dog redan på 30-talet-

 332. -men vars tankar och idéer kom igen
  under 80- och 90-talen-

 333. -och till stor del ligger bakom
  de läroplaner som vi har haft-

 334. -där man ser att all inlärning sker
  i ett socialt sammanhang, menar man.

 335. Det sociala sammanhanget
  är viktigt för inlärningen.

 336. Han menar att språket är primärt
  socialt. Tänkande, t.o.m., menar han-

 337. -är det sociala språk
  som små barn från början talar-

 338. -men som flyttas in i huvudet
  och blir till tänkande.

 339. Han har också myntat begreppet
  "zonen för närmaste utveckling".

 340. D.v.s. det finns en inlärnings-
  potential hos alla individer.

 341. Man har ett spann där man har
  möjlighet att lära sig vidare-

 342. -genom att man interagerar med
  personer som är lite mer kompetenta.

 343. T.ex. kompisar som har kommit längre
  i sin språkliga utveckling.

 344. Eller lärare eller andra vuxna.

 345. Därför är det här med...

 346. ...interaktionen viktig. Ett begrepp
  i det sociokulturella perspektivet-

 347. -är stöttning. "Scaffolding"
  är det engelska uttrycket.

 348. "Scaffolding" står för
  byggnadsställning.

 349. En byggnadsställning har man
  under tiden man bygger ett hus.

 350. När huset är rest,
  tar man bort byggnadsställningarna.

 351. Då står huset för sig självt.
  Det här kan man likna vid-

 352. -hur man bygger upp
  språklig kompetens.

 353. Man behöver ha stöttning under tiden
  man bygger upp sina kunskaper.

 354. Tillfällig handledning mot kunskap
  om nya begrepp, högre förståelse-

 355. -samt ett nytt språk.

 356. Det som är viktigt är att eleverna
  får veta hur de ska göra nåt.

 357. Inte bara vad de ska göra,
  utan också hur de ska kunna göra det.

 358. Så de behöver få modellerna för hur
  man gör. Man behöver få mallar t.ex.

 359. Nånting som man ofta talar om är
  om de ska skriva en labbrapport-

 360. -från biologin, kemin eller fysiken
  ska vissa saker finnas där.

 361. Om man inte alls har gjort det
  nån gång-

 362. -är det viktigt att de får mallarna
  för hur det kan se ut.

 363. På det viset blir det möjligt
  att de själva kan göra det.

 364. Med begreppet stöttning
  är det Bruner man tänker på mycket-

 365. -som skrev om detta på 70-talet.

 366. En som har fokuserat på stöttningen
  är Pauline Gibbons-

 367. -som har skrivit
  flera böcker om detta.

 368. Vygotskij säger
  att det du kan göra med hjälp i dag-

 369. -kan du göra på egen hand i morgon.
  Det är målet.

 370. Nu har jag en modell med mig som vi
  brukar kalla för Cummins fyrfältare.

 371. Den bygger på stöttningen.

 372. Han har visat på två dimensioner
  i språket.

 373. Man börjar ofta på väldigt låg,
  kognitiv nivå.

 374. Låg svårighetsgrad
  när man börjar lära in saker.

 375. Men vi vill att de ska komma
  så högt på skalan som möjligt-

 376. -till den höga kognitiva
  svårighetsgraden.

 377. Det är ofta där
  som skolspråket befinner sig.

 378. Sen har du en dimension från det
  som är textbundet eller konkret.

 379. Det som är här och nu
  till det som är kontextreducerat-

 380. -och det som befinner sig i framtid
  eller dåtid eller...

 381. Vi kan tänka i samhällskunskapen när
  man talar om medborgarrättsrörelser.

 382. Det är... Det kan vara kontextbundet,
  men ofta är det inte det.

 383. Men det är ord som är väldigt svåra
  att förklara.

 384. Vi vill att de ska nå upp till
  det högra hörnet-

 385. -det vi kallar för skolspråket-

 386. -där det ofta är
  hög kognitiv svårighetsgrad-

 387. -på det språk vi kräver
  att de ska förstå och producera.

 388. Också väldigt kontextreducerat.
  De ska analysera, göra jämförelser-

 389. -dra slutsatser o.s.v. Saker
  som ofta står i betygskriterier.

 390. För att nå dit-

 391. -behöver man kanske befinna sig
  länge i den vänstra delen.

 392. I det kontextbundna.

 393. Det betyder att de behöver mycket
  stöttning under tiden i kontexten.

 394. Det är då lärare eller andra elever
  kan hjälpa till med det.

 395. När de har nått upp till
  den högre nivån-

 396. -ska man kunna ta bort stöttningen,
  och de ska själva kunna producera.

 397. Det här är naturligtvis
  lite tulipanaros.

 398. Men det finns beskrivet hur man kan
  arbeta med såna här saker.

 399. Pauline Gibbons
  har skrivit mycket om det.

 400. Vad kan vi dra för slutsatser här?

 401. Lärande sker bäst i ett socialt
  sammanhang. Man bör ägna sig åt-

 402. -arbete i par eller mindre grupper.

 403. Det är inte det som
  förre skolministern talade mycket om.

 404. "Vi måste tillbaka till
  katederundervisning."

 405. Det gynnar inte språkutvecklingen
  mest för de här eleverna.

 406. De behöver få jobba i par
  eller mindre grupper mycket.

 407. Det är viktigt att man tänker på
  Cummins fyrfältare.

 408. Att man försöker hålla en hög kogni-
  tiv nivå på det som ska läras in-

 409. -i stället för att man förenklar
  så mycket som möjligt.

 410. Det behövs från början,
  men sen måste man höja nivån.

 411. Det är bättre då
  att minska på stoffet-

 412. -och ha en hög kognitiv nivå
  på det man lär in i stället.

 413. Och åldersadekvat nivå
  på det man lär in.

 414. Då är i det här sammanhanget
  stöttningen oerhört viktig.

 415. Det poststrukturella perspektivet
  är rådande nu-

 416. -inom forskningen
  om andraspråksinlärning.

 417. 90-talet
  och löper fortfarande framåt.

 418. Om det sociokulturella perspektivet
  hade fört in de sociala perspektiven-

 419. -är det här ännu mer fokuserat på
  det sociala perspektivet.

 420. Man fokuserar på samhället,
  förhållanden i samhället-

 421. -maktrelationer av olika typer-

 422. -som majoritet och minoritet
  och vad det har för betydelse-

 423. -vilken grupp man tillhör
  för andraspråksinlärningen.

 424. Kön, klass och etnicitet
  är begrepp som används mycket.

 425. Det är avgörande för tillgången till
  social interaktion-

 426. -och möjligheter att lära in
  ett nytt språk.

 427. Såna här teorier
  är ofta kopplade till personer.

 428. Här var det Pierre Bourdieu som
  kommer till heders och används här.

 429. Hans begrepp t.ex.

 430. Han tar mycket metaforer
  ifrån ekonomin.

 431. Han talar om symboliskt kapital
  och kulturellt kapital.

 432. Alla har inte tillgång till kapitalen
  på samma sätt.

 433. En annan sak som är återkommande är
  det här med identitetskonstruktion.

 434. Alltså t.ex.
  det som det har talats mycket om:

 435. Rinkebysvenska
  och olika typer av förortssvenska.

 436. Det handlar om en identitetsyttring
  från dem som bor i de områdena.

 437. Alla yttringar ska egentligen ses som
  "acts of identity"-

 438. -som en fransk språkforskare
  som heter Tabouret-Keller.

 439. Motivation är ett begrepp
  som används mycket inom inlärning.

 440. Det är ett avgörande begrepp för
  hur man lär sig.

 441. Bonny Norton,
  en kanadensisk språkforskare-

 442. -som studerat vuxna
  kvinnliga inlärare-

 443. -menar att motivation inte räcker
  för att säga-

 444. -vilka som får tillgång till
  möjligheten att utveckla ett språk.

 445. Hon menar att investering är ett
  bättre begrepp som beskriver detta.

 446. Vad de är beredda att investera av
  sig själva i inlärningen-

 447. -beroende på vad de kan se
  att de får för utdelning.

 448. Om de ser att här finns möjligheter
  att få ett bättre arbete-

 449. -och t.o.m. få bättre lön,
  är man beredd att satsa mer-

 450. -och det leder till inlärningen.

 451. Ett annat begrepp som är mycket
  använt inom det här perspektivet-

 452. -är "agency". Det är svåröversatt.

 453. Men det betyder att man som inlärare
  har möjlighet att göra egna val-

 454. -oberoende av hur andra ser på mig
  som inlärare.

 455. Då ska jag säga nånting om
  undervisningen.

 456. Klimatet i klassrummet är viktigt.

 457. Vad man skapar för klimat
  i klassrummet.

 458. Jim Cummins menar
  att läraren i klassrummet-

 459. -är avgörande för
  hur det ska gå för eleverna-

 460. -att utveckla andraspråk
  eller kunskaper över huvud taget.

 461. Han talar mycket om att läraren
  och eleverna måste samarbeta-

 462. -om makten i klassrummet.

 463. När eleverna känner att samarbete
  är på gång-

 464. -är de beredda att investera
  sin kulturella identitet-

 465. -och därmed större möjligheter
  till inlärning.

 466. Modersmålet är en resurs
  som bör komma till användning.

 467. Över huvud taget förflyttar man
  perspektivet mycket mer-

 468. -till de resurser
  som inlärarna har med sig-

 469. -i stället för att titta på
  vad det är för brister de har.

 470. Det är självklart att man inte kan ha
  kunskaper i det andra språket-

 471. -när man kommer hit, men man har
  kunskaper i ett annat språk.

 472. Det måste man också ha med sig
  in i klassrummet-

 473. -som är viktigt att man beaktar.

 474. Då kan eleverna vara beredda
  att satsa och investera.

 475. De måste också se vilka insatser
  som kan leda till god utdelning.

 476. Just det...så.

 477. Jag ser att jag har väldigt lite tid
  på mig. En annan viktig sak-

 478. -när det gäller nyanlända
  är att man får möjlighet-

 479. -att fortsätta sin
  modersmålsutveckling.

 480. I form utav modersmålsundervisningen
  exempelvis.

 481. Det baseras på den reform som
  genomfördes 1977 som kallades för-

 482. -hemspråksreformen. Man har bytt
  beteckning till modersmål i stället.

 483. Man talade om aktiv tvåspråkighet då.
  Nu talar man om-

 484. -att utveckla flerspråkighet
  och att skolan har ett ansvar.

 485. Det är flera skäl till detta
  som man lyfter fram.

 486. Det har betydelse för
  identitetsutvecklingen.

 487. "Jag har rötterna i mitt modersmål
  och har rätt att utveckla det."

 488. I ett flerspråkigt land
  är det också viktigt-

 489. -att ta till vara de kunskaper
  som finns i andraspråk-

 490. -vilket kan bli en resurs
  för hela nationen.

 491. Sen är en viktig del för att man ska
  kunna utveckla kunskaper-

 492. -och lärande i andra ämnen...
  Jag kommer strax till det.

 493. Det har också betydelse vet man i dag
  när man ska lära sig svenska-

 494. -att man har goda kunskaper
  i sitt eget modersmål.

 495. Det kan också
  ha betydelse för uppfostran.

 496. Nu går jag lite snabbt förbi här.
  Det jag ska säga med modersmålet-

 497. -är att det finns en annan del. När
  de ännu inte har så goda kunskaper-

 498. -i svenska att de kan följa med i
  undervisningen tidigt i sin vistelse-

 499. -eller under tiden de är här-

 500. -bör man sätta in studiehandledning
  på modersmålet.

 501. Eller om man har gått i skola inte på
  modersmålet men i ett annat språk.

 502. Kurder i Turkiet
  har ofta gått i skolan på turkiska.

 503. Då kan det vara skäl att sätta in
  undervisningen på turkiska.

 504. Det är det som stöttar inlärningen,
  för där har de sina ämneskunskaper.

 505. Men oftast är det fråga om
  att det är modersmålet.

 506. Det är rektor som fattar beslut
  om detta.

 507. Det finns inget föreskrivet timantal.

 508. Men man lyfter fram det i
  diskussionen om nyanländas lärande-

 509. -hur värdefull studiehandledningen är
  och gör det möjligt-

 510. -att eleverna kan nå måluppfyllelse
  med hjälp av sitt modersmål.

 511. Nåt hinner jag säga om språk- och
  kunskapsutvecklande arbetssätt.

 512. Det är verkligen bara...
  Vad är det som...

 513. Vad är det för grundläggande saker
  det handlar om?

 514. Eftersom man ska ha en begränsad tid
  i förberedelsegrupp-

 515. -om de nu går i förberedelsegrupp-

 516. -blir det så att om man förs över
  tidigt, efter mindre tid än ett år-

 517. -till en reguljär klass-

 518. -blir det ofta ämneslärare eller
  klasslärare som har eleverna.

 519. Då blir det allas uppgift
  att föra språkutvecklingen vidare.

 520. Då är det viktigt att man vet
  vad det är för principer som gäller.

 521. Vad ska man tänka på för att utveckla
  språket och kunskaperna i ämnet?

 522. Det kallas ofta för språk- och
  kunskapsutvecklande arbetssätt.

 523. Det förekommer också såna
  som språkinriktad undervisning.

 524. Det bygger mycket på
  att man ska ha krav på en hög nivå...

 525. ...kognitivt och undervisningen
  ska vara åldersadekvat.

 526. Så att flytta ner elever
  till tidigare åldrar-

 527. -kanske från högstadiet
  till lågstadiet-

 528. -är i det här perspektivet
  inte särskilt utvecklande och bra.

 529. Utan försök hålla uppe
  den kognitiva nivån med stöttning.

 530. Men det kräver naturligtvis
  vissa insatser i klassrummet.

 531. Det ska finnas möjligheter-

 532. -att använda språket
  muntligt och skriftligt.

 533. Språk lär man sig
  genom att använda språk.

 534. Så att sitta en hel lektion-

 535. -och lyssna på en lärare är inte
  i det här perspektivet utvecklande.

 536. Bättre då att syssla med olika
  smågrupps- och paraktiviteter.

 537. Det kanske låter svårgenomförbart-

 538. -men det kan bygga på såna enkla
  saker som att jag som lärare...

 539. ...t.ex. genomför ett experiment
  vid katedern.

 540. Sen stannar jag och säger: "Vad tror
  ni händer när jag gör så här?"

 541. "Diskutera två och två, sen ska jag
  kolla vad ni tror händer."

 542. Sen kan man fortsätta. Eller om man
  har högläsning och stannar nånstans.

 543. "Nu har de gjort det här.
  Vad händer nu? Diskutera."

 544. Att man gör såna enkla saker.

 545. Man kan göra större saker också,
  men försök aktivera alla.

 546. Har man två och två måste båda prata.

 547. Har man tre kan en eller två prata
  medan den tredje är tyst.

 548. Att man försöker aktivera alla.
  Mellan lärare och elever-

 549. -men också elever och elever.
  Och bara såna saker som när man...

 550. Att ställa öppna frågor
  vet man genom forskning-

 551. -leder till mer språk än kontroll-
  frågor som: "När dog Karl XII?"

 552. Då får man ett årtal tillbaka.

 553. Medan om man ställer frågan...

 554. ..."vad brukade du göra när du gick
  hem från skolan i ditt hemland"-

 555. -där läraren inte själv vet svaret.

 556. Det låter banalt,
  men det bygger på enkla saker.

 557. Det handlar om ett förhållningssätt.
  Gibbons säger-

 558. -att det är tredje turen: När man
  svarar på det eleven har svarat på.

 559. Att man försöker bolla vidare
  hela tiden-

 560. -så att de får möjlighet
  att utveckla och tänka högt.

 561. Det här finns det mer att säga om.
  Nu har jag pratat väldigt mycket-

 562. -om de språkliga perspektiven. I den
  här boken som heter "En bra början"-

 563. -som handlar om mottagande och
  introduktion av nyanlända elever-

 564. -försöker vi koppla ihop de språkliga
  aspekterna med sociala aspekter-

 565. -som det här med stödgrupper
  eller föreningsverksamhet-

 566. -som man behöver
  koppla ihop eleverna med.

 567. Men också hälsomässiga
  och medicinska perspektiv i skolan.

 568. Vår poäng med boken är
  att man från skolans sida måste ha-

 569. -ett helhetsperspektiv.
  Man kan inte plocka ut en faktor-

 570. -utan man måste hålla ihop de här
  sakerna. Det är skolans uppgift.

 571. När man lyckas med det blir skolan
  till den bästa resursen-

 572. -för de här nyanlända eleverna. Då är
  det den bästa terapi man kan få.

 573. Strukturen
  och det som skolan kan erbjuda.

 574. Hjälp och stöttning. Finns det inte,
  är det risk att det inte blir bra.

 575. Detta är den poäng
  som vi vill föra fram.

 576. Jag tackar för att ni har lyssnat.

 577. Jag skickar in presentationen, så den
  kommer att läggas ut. Tack för mig.

 578. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur får nyanlända elever en bra början?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad ska man tänka på som lärare när man undervisar nyanlända elever? Vad säger forskningen? Hur får man ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt? Forskaren Tore Otterup har själv mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella elever och här ger han konkreta tips på hur undervisningen kan bedrivas i klassrummet. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
Invandrarelever, Invandrarundervisning, Skolan, Sverige, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Meningsfulla samtal i skolan

Petter Iwarsson från Bris talar om samtalet som ett verktyg för att förbättra ungdomars psykiska hälsa, och om samtalet som grund för att möjliggöra ett framgångsrikt lärande. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Läraren och relationer

Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Om språk, identitet och författarskap

Författaren Zulmir Becevic berättar här om sin bok "Avblattefieringsprocessen", en bok som handlar om att inte passa in i Sverige sedan ett främlingsfientligt parti är i majoritet. I boken tvingas huvudpersonen gå på kurs för att bli en riktig svensk. Men vad innebär det egentligen att vara riktigt svensk? Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Jämställdhet i praktiken

Jämställdhet ska vara ett kunskapsområde som diskuteras med eleverna och som utvecklas i takt med deras skolgång. Det menar de båda jämställdhetsexperterna David Flato och Maria Hulth. Här ger de en samling enkla förslag på hur man som pedagog kan förklara genus och jämställdhet. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Hur får nyanlända elever en bra början?

Vad ska man tänka på som lärare när man undervisar nyanlända elever? Vad säger forskningen? Hur får man ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt? Forskaren Tore Otterup har själv mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella elever och här ger han konkreta tips på hur undervisningen kan bedrivas i klassrummet. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & svenska som andraspråk och sfi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Svenska till varje pris

Del 1

Del 1 av 8. Deltagarna anländer till slottet och träffar lärarna Jonas och Jozefina. Nu ska all vaken tid användas till att hjälpa deltagarna att klara slutprovet i sfi, svenska för invandrare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Lust för språkinlärning

Till vardags jobbar Jut Johan Persson som tal- och språkpedagog inom Rättviks elevhälsa. Just nu hoppar han också in som mellanstadielärare på en förberedelseskola i Trängslets asylboende utanför Älvdalen. För Jut Johan är uppgiften att lära nyanlända elever det svenska språket någonting helt annat än det han vanligtvis brukar ägna sig åt. Men efter tolv år i språk- och läsinlärningens tjänst har han hunnit samla på sig en hel del knep och metoder som visat sig fungera alldeles utmärkt även på Trängslet.