Titta

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Om UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Föreläsningar och diksussioner från Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med tema Mellanöstern. Hur påverkar händelseutvecklingen i Mellanöstern oss i Sverige? Vilken roll spelar Mellanöstern i den akuta flyktingsituationen? Vilka blir Irans utrikespolitiska kärnfrågor? Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik : Från Osmanska rikets fall till idagDela
 1. Om vi ser på utvecklingen
  i Mellanöstern påverkar den oss-

 2. -mer än någonsin tidigare, samtidigt
  som skeenden är svåra att förstå.

 3. Världsutvecklingen i stort
  har många oroande tendenser.

 4. Vi märker det här på institutet
  också. Vad är det som händer-

 5. -och varför händer allt just nu?

 6. Vi kommer inte
  att få svar på alla frågor i dag-

 7. -men en djupdykning i den här
  regionen ger en djupare förståelse-

 8. -för en del av de här skeendena.
  Det är syftet med den här dagen.

 9. Vilka är riskerna, men finns det
  också möjligheter i Mellanöstern?

 10. Under vilka förutsättningar
  i såna fall?

 11. Vad får det som händer
  för konsekvenser för oss i Sverige?

 12. Vi ska börja med
  att knyta an till historien.

 13. Det osmanska, ottomanska
  eller till och med turkiska riket.

 14. Per Jönsson, journalist och mellan-
  östernanalytiker ska berätta.

 15. Per, hur påverkar
  uppdelningen av det osmanska riket-

 16. -dagens Mellanöstern? Du ska försöka
  knyta ihop säcken. Välkommen.

 17. Hur började det hela?

 18. Var och hur började det kaos
  och elände som vi bevittnar i dag?

 19. Inbördeskriget i Syrien,
  krigsliknande tillstånd i Irak-

 20. -Islamiska statens framryckning
  i flera länder.

 21. Det turkiska kriget mot kurderna,
  kurdernas situation.

 22. En rad andra konflikter.
  Den Israel-palestinska konflikten.

 23. Det kan man ge
  flera svar på flera plan på.

 24. Det närmast till hands liggande
  är att visa på Arabvåren 2011.

 25. Det var ju då
  den här rörelsen började-

 26. -och det var den som satte i gång det
  som blev ett inbördeskrig i Syrien.

 27. Man kan också peka på USA:s
  totalt havererade invasioner-

 28. -och ockupationer
  av Irak och Afghanistan-

 29. -som i en mening
  födde Islamiska staten-

 30. -och i en mening har dragit med sig
  en mängd obalanser och våldsutbrott-

 31. -över halva Mellanöstern.

 32. Man kan hoppa ett par år tillbaka
  till, till den 11 september 2001.

 33. Attackerna mot World Trade Center-

 34. -Usama Bin Ladins och al-Qaidas
  riktigt stora triumf som de såg det.

 35. Det var ju den som utlöste USA:s
  invasion av Afghanistan och Irak.

 36. 11 september tycker många
  är ett lämpligt datum att börja.

 37. Men då ska man tänka på
  att Usama bin Ladins al-Qaida-

 38. -startade långt tidigare,
  på 80-talet i Afghanistan-

 39. -som ett led i motståndet
  mot den sovjetiska ockupationen-

 40. -av Afghanistan, 1980 till 1989,
  kan man säga.

 41. Det kan man också se som ett led i
  det kalla kriget mellan öst och väst-

 42. -mellan Sovjetunionen och USA-

 43. -där en mängd länder och rörelser
  drogs in i den globala maktkampen-

 44. -ibland med och ibland mot sin vilja.

 45. Då kan man säga att det hela
  är en följd av kalla kriget-

 46. -en fortlöpande utveckling
  från kalla kriget.

 47. Men frågan är om man inte kan gå
  ännu längre tillbaka i tiden-

 48. -och se hur, så att säga,
  dagens Mellanöstern skapades.

 49. Då ska man tänka på att alla stater
  i Mellanöstern i dag-

 50. -utom Iran, som har en 2500-årig
  kontinuerlig historia bakom sig-

 51. -alla stater
  är mindre än 100 år gamla.

 52. Det har funnits länder som har hetat
  Egypten, Syrien, Marocko-

 53. -men dagens statsbildningar
  är mindre än 100 år gamla.

 54. De allra flesta
  av Mellanösterns stater-

 55. -upprättas som en direkt följd
  av första världskriget, dess utgång-

 56. -av osmanska rikets sammanbrott-

 57. -av kolonialmakterna Frankrikes
  och Storbritanniens manipulation.

 58. Dels upprättade de en del stater-

 59. -och dels upprättades en del stater
  som följd av deras koloniala politik.

 60. Den viktigaste biten i det här-

 61. -är osmanska rikets sammanbrott
  efter första världskriget.

 62. Osmanska riket valde att ställa sig
  på Tysklands och Österrikes sida.

 63. I det fenomenala nederlag
  som den alliansen led 1918-

 64. -upplöstes fyra imperier,
  kan man säga-

 65. -varav det största
  var det osmanska imperiet.

 66. Det var en världshistoriskt unik
  politisk skapelse.

 67. Det varade i ungefär 600 år,
  från ungefär 1300 till cirka 1920.

 68. Det beror på vilket år
  man bestämmer att det upphörde.

 69. Formellt upphörde det 1923,
  eller till och med 1924.

 70. Några år tidigare
  slutade första världskriget.

 71. Det är alltså ett gigantiskt rike
  när det var som störst-

 72. -och det var ett flerkulturellt,
  ett europeiskt-

 73. -ett turkiskt,
  med ett turkiskt folk från Asien-

 74. -delvis arabiskt,
  nordafrikanskt välde.

 75. Jag har en lista som jag inte ska gå
  igenom. Nästan 30 av dagens stater-

 76. -och regioner har någon gång-

 77. -under större delen av sin tid
  styrts av osmanska väldet.

 78. Det som man kan tänka på är att bland
  muslimer i stort i världen-

 79. -i den muslimska diskussionen-

 80. -ses osmanska riket
  som det mest fullständiga bygget-

 81. -av islamiska politiska institutioner
  i historien-

 82. -och den mest utbredda,
  mest inflytelserika-

 83. -islamiska statsmakten i historien.

 84. Jag har en liten video här
  som jag tänkte visa.

 85. Den är lite rolig.
  Jag har hittat den på Youtube.

 86. Den visar hur... Jag hoppas
  att det är ljud på den här.

 87. Den visar hur det börjar som en liten
  statsbildning i norra Turkiet-

 88. -och hur det bredde ut sig. Här ser
  vi den lilla svarta pricken mitt på.

 89. Så ser man årtalen.
  1320 är det ungefär.

 90. Osman hette den första härskaren.

 91. Han upprättade riket 1299.

 92. Ungefär 1299.
  Sen utvidgades det som vi ser här.

 93. Det var ett rike
  med ständigt skiftande gränser-

 94. -och som nästan alltid
  befann sig i krig-

 95. -antingen som här, när man erövrar
  nya områden hela tiden...

 96. Ekonomin var mycket byggd på
  att erövra och plundra nya områden.

 97. Här ser vi det magiska 1453.
  Där tog man Konstantinopel.

 98. Där erövrar man den sista utposten
  av Bysans, det östromerska väldet.

 99. Sen fortsatte det
  att utvidgas mer och mer.

 100. Nu kommer ett viktigt årtal - 1516.

 101. Plötsligt tar man nästan hela det
  som i dag kallas Mellanöstern-

 102. -i ett stort slag 1516.

 103. Och man börjar sakta möta motstånd
  från europeiska stormakter-

 104. -England, Frankrike, naturligtvis.

 105. Även Ryssland,
  från 1600-talet och framåt.

 106. Man slogs hela tiden
  mot Iran i öster.

 107. Det var... Ni ser att gränserna
  växlar. Ungefär vid den här tiden-

 108. -1600-talet, började det gå tillbaka
  och man mötte större motgångar.

 109. Framför allt gentemot Tsarryssland.

 110. En fascinerande liten video.

 111. 1699 och senare började det
  kontraktera ordentligt.

 112. Även om det då och då breder ut sig.

 113. När de slåss mot Persien, som då
  börjar försvagas också, eller Iran.

 114. På 1800-talet sker en försvagning-

 115. -och ett försök att reformeras
  i mer europeisk riktning-

 116. -med modern teknik
  och att man lär sig av Västeuropa-

 117. -och moderna...tekniker.

 118. Nu händer snart...
  Man är fortsatt hela tiden i krig.

 119. Strax... Där kommer Storbritannien
  och erövrar Egypten och Sudan.

 120. Frankrike erövrar Algeriet. Det
  krymper under första världskriget-

 121. -och efter första världskriget. Kvar
  är nåt som inte är osmanska riket-

 122. -utan det är nationalstaten Turkiet.

 123. Den där borde vi stänga av nu.
  Jag hoppas den gör det av sig själv.

 124. Då undrar man: vad betyder osmanskt?
  Å ena sidan är det islam.

 125. Det är islam i sin storhet.

 126. I en mening är det
  ett enreligiöst välde.

 127. Den styrande principen är islam.

 128. Sultanen i Istanbul
  övertog kalifatet-

 129. -efterträdarposten till Muhammed, som
  tidigare hade legat i arabvärlden-

 130. -i Egypten, men vid slaget 1516
  i Dabiq i norra nuvarande Syrien-

 131. -så vann sultanen Selim den grymme-

 132. -Selim II, över Egypten
  och det egyptiska väldet-

 133. -och man tog hela Levanten, Egypten
  och en stor del av arabvärlden.

 134. Dabiq är en symbol, numera,
  i dag, för Islamiska staten.

 135. Deras tidskrift kallas Dabiq,
  av olika skäl.

 136. Om man glömmer religionen var det
  också ett unikt politiskt system-

 137. -med en härskarelit, osmanerna-

 138. -med slavar som naturliga delar
  i statsförvaltningen och i styret.

 139. Det var inte feodalstyre
  som i Europa-

 140. -utan sultanen och sultanatet
  ägde all mark i riket-

 141. -och förläningar var bara på livstid.
  De gick inte att ärva.

 142. Det som är mest känt för många
  är att riket var mångspråkigt-

 143. -med kanske 50 olika språk,
  det var mångetniskt-

 144. -med kurder, olika albaner,
  araber, turkar...

 145. Det var mångkulturellt.
  Judar sökte sig till osmanska riket-

 146. -och fick de en fristad bland annat
  från spanjorerna efter 1492.

 147. Det är en sanning med modifikation.
  Det var mångreligiöst.

 148. Judar kunde verka, kristna
  och andra religioner kunde verka-

 149. -men alla andra religioner, framför
  allt judar och kristna, som tilläts-

 150. -var andra klassens religioner
  och betalade en särskild skatt-

 151. -till sultanatet-

 152. -men i gengäld slapp de värnplikt
  och slapp delta i krigsmakten.

 153. Faktum är att osmanska riket
  inte var angelägna om-

 154. -att de kristna
  skulle övergå till islam.

 155. Man kunde utvinna mycket skatt
  av dem. Det var en stor inkomstkälla.

 156. Vi kommer tillbaka till det.

 157. Det innebär att osmanska härskare,
  Osmans familj, osmanerna...

 158. Man ska inte se dem som turkar.
  De kom från en turkisk stam-

 159. -men de själva såg sig inte som
  turkar, utan som en gudomlig elit.

 160. Om man upptog individer
  från andra folk-

 161. -och gjorde dem till muslimer så
  kunde de ingå i eliten, byråkratin-

 162. -armén och sultanens hov
  och de kunde bli guvernörer.

 163. Det är lite förenklat här.
  Det var krigsmakten, byråkratin-

 164. -och det var ky... Inte kyrkan,
  utan det var de religiösa ledarna.

 165. Det här går jag inte in på tror jag.

 166. Det här kan vara roligt
  att komma ihåg.

 167. Man hade olika härskartekniker,
  dels för att överleva-

 168. -och dels för att härska över andra.
  Man beskyddar andra religioner-

 169. -i utbyte mot
  att man tar en tämligen hög skatt.

 170. Ett sätt att ta in skatt var att
  plocka upp unga män i kristna länder-

 171. -ta dem från familjerna,
  med våld eller övertalning-

 172. -och ta dem till Istanbul.

 173. Det var unga pojkar,
  kanske i tolvårsåldern-

 174. -som tvingades att övergå till islam-

 175. -och så såg man vad de var bäst på.
  En del blev soldater-

 176. -en del blev bokligt lärda,
  andra blev till andra yrken.

 177. En slav i osmanska riket
  kunde vara nåt väldigt fint.

 178. Han kunde vara
  den närmaste under sultanen.

 179. Många familjer på Balkan,
  påstår dåtida skrifter-

 180. -var väldigt glada
  när sultanens män tog deras söner-

 181. -för då visste man att de fick
  en bra framtid i osmanska riket.

 182. Det här kalifatet antog man 1516,
  och det blev periodvis viktigt-

 183. -att sultanen i Istanbul
  också var beskyddare av-

 184. -och företrädare för
  alla världens muslimer.

 185. Det spelade roll vid första
  världskrigets utbrott.

 186. Han var alltså också kalif.

 187. Kalif - profeten Muhammeds
  efterträdare eller ställföreträdare.

 188. Man hade jihadbegreppet,
  att krig mot otrogna...

 189. Under sultanatet
  var det egentligen alltid-

 190. -den politiska makten som förklarade
  jihad, eller snarare kalifen.

 191. Det var en hopblandad roll. De man
  främst krigade mot, det var otrogna.

 192. De främsta fienderna var
  avfällingarna från sunni-islam-

 193. -det vill säga
  shiamuslimer och andra.

 194. Där nämner vi Dabiq,
  att det blev ett mytiskt begrepp.

 195. Dabiq är också i islamisk mytologi-

 196. -platsen för slutstriden
  mellan de otrogna och muslimerna.

 197. Sista striden, så att säga.

 198. Man kallar sig mycket självmedvetet
  "Bysans och Östroms arvtagare".

 199. Det var en väldigt självmedveten
  styrelseform i ett enormt rike-

 200. -som gjorde enastående intryck på den
  muslimska samfälligheten i världen.

 201. Men, som jag sa under filmen,
  man försvagades-

 202. -och slogs mot europeiska stormakter
  och förlorade en bit efter den andra.

 203. Egypten och där omkring
  till britterna 1882.

 204. Övriga Nordafrika
  till Frankrike tidigare.

 205. Vid 1914 var det bara det här kvar.

 206. Alltså dagens Turkiet och Levanten,
  länderna vid östra Medelhavet...

 207. ...och ungefär halva arabiska halvön.

 208. Det där har en lång historia,
  hur det till slut föll samman.

 209. Man kan nämna några här.
  Jag kommer in på det senare igen.

 210. Balfourdeklarationen
  och Sykes-Picot-avtalet-

 211. -som var ett avtal
  mellan Storbritannien och Frankrike.

 212. Om man vinner första världskriget,
  om osmanska riket faller-

 213. -hur ska man då dela upp spillrorna?
  En grov uppdelning var då-

 214. -att man drog en linje från
  ungefär Haifa i nuvarande Israel-

 215. -till Mosul i nuvarande Irak.
  Allt norr därom tillföll Frankrike-

 216. -det söder därom Storbritannien.

 217. Balfourdeklarationen är det berömda
  brittiska utrikesministerns brev-

 218. -till Lord Rothschild,
  världssionismens representant-

 219. -att Storbritannien ser med välvilja
  på att upprätta ett judiskt hem-

 220. -i kallas Palestina, men det får inte
  gå ut över ursprungsbefolkningen.

 221. Medan den första delen i löftet
  förverkligas på olika sätt-

 222. -så glömde man bort det andra.

 223. Jag kommer in på Sèvresfördraget.

 224. Vad som blir kvar av osmanska rikets
  sönderfall efter första världskriget-

 225. -var ungefär de här bitarna.
  Balkanstaterna.

 226. I stort sett hela Balkan
  tillhörde osmanska riket tidigare-

 227. -och kaos där
  har vi sett både åren efteråt-

 228. -men framför allt
  kanske i modern tid, på 90-talet.

 229. Den mest konkreta efterföljden
  var Atatürks Turkiet.

 230. Mustafa Kemal Atatürk,
  som grundade Turkiet.

 231. Sen har vi hundra års konflikt mellan
  det som i dag är Palestina/Israel-

 232. -som inte var det för hundra år sen.

 233. Palestina var en geografisk
  beteckning och inget politiskt.

 234. Vi har Libanon,
  med dess femton års inbördeskrig-

 235. -vi har Saddam Husseins Irak
  och vi har Hafiz Assads Syrien.

 236. Riktiga konflikthärdar allesammans-

 237. -som uppstår
  ur osmanska rikets smulor.

 238. Jag kan inte gå in på dem så noga-

 239. -men jag illustrerar
  med en framsida på tidskriften Time.

 240. Det är roligt att se
  att de alltid har varit på hugget-

 241. -med att visa på världspolitikens
  viktiga personer och händelser.

 242. Det var det här Sèvresfördraget,
  som jag nämnde nyss.

 243. Det var segrarmakternas avtal
  när det gällde osmanska riket.

 244. Då upplöstes formellt osmanska riket.

 245. Inte nog med att man delade upp det
  i Mellanöstern och Balkan-

 246. -utan man skulle också dela upp
  Turkiet i en massa småbitar-

 247. -ungefär så här. Det enda som skulle
  vara kvar var det gula i mitten-

 248. -ett litet område runt Ankara. Sen
  var det italienska och franska zoner-

 249. -och eventuellt en kurdisk stat
  och en armenisk stat.

 250. Det fanns grekiskt inflytande
  i det blåa i väster-

 251. -inte bara inflytande,
  grekisk ockupation.

 252. Det där accepterade inte
  krigshjälten Kemal Atatürk-

 253. -och en grupp nya turknationalister-

 254. -som inte alls
  bar det osmanska arvet.

 255. Det osmanska arvet var ju
  mångnationalistiskt och muslimskt.

 256. De här nya turkiska nationalisterna
  med Atatürk i spetsen-

 257. -ville efterlikna Europa,
  de skulle göra en nationalstat-

 258. -en riktig turkisk nationalstat,
  som bara var turkisk, inget annat.

 259. För det utkämpade man
  ett befrielsekrig i 20 år-

 260. -mycket framgångsrikt.
  Atatürk var en mästerlig strateg.

 261. Han hade till och med vunnit
  över britterna 1915 vid Gallipoli.

 262. Han lyckades kasta ut greker,
  britter och andra under tre års krig-

 263. -och upprättar
  den nya turkiska staten 1923-

 264. -där man i ett internationellt
  fördrag lade fast Turkiets gränser.

 265. Det verkligt konstituerande
  i den nya turkiska republiken var-

 266. -och det går aldrig att glömma bort,
  att den var turkisk.

 267. Inte mångnationell,
  mångetnisk eller mångspråkig-

 268. -och framför allt inte kurdisk.

 269. Eftersom kurderna var missnöjda
  med att Sèvresfördraget inte blev av-

 270. -ledde det till kurdiska uppror
  redan på 20-talet.

 271. Atatürk och hans kompisar
  sa föraktfullt att alla var turkar-

 272. -och kurderna var bergsturkar
  för att de bodde i bergen.

 273. Vi hoppar över hela Turkiets historia
  till 1984-

 274. -då en ny kurdisk rörelse
  med marxistiska inslag-

 275. -inleder ett separatistiskt krig
  mot centralmakten i numera Ankara-

 276. -som blev den nya huvudstaden 1923-

 277. -som ännu inte har avslutats
  och som i år har blossat upp igen-

 278. Även under det mjukislamistiska AKP-

 279. -och premiärminister,
  numera president, Erdogan-

 280. -har man uttryckt en vision om
  att återskapa det osmanska väldet-

 281. -i en mening, alltså sunnimuslimernas
  främsta företrädare i världen.

 282. Där är man delvis
  i konkurrens med Islamiska staten-

 283. -fast med helt andra medel.

 284. Sen har vi
  den här hundraåriga konflikten.

 285. Vad det bottnar i
  har ju en lång europeisk historia.

 286. Sionismen, det är ju inte
  ämnet för i dag, uppstod i-

 287. -Theodor Herzls och andras idé
  om att skapa en stat för judar-

 288. -för att judar har förföljts
  i alla andra länder-

 289. -och enda sättet för judar att leva i
  fred är att skapa en egen stat.

 290. Man fick medhåll från Storbritannien
  1917, i Balfourdeklarationen-

 291. -då judarna lovas ett slags hemland,
  lite odefinierat vad det betyder.

 292. Händelsernas utveckling...

 293. Britterna klarar inte av
  att styra sitt mandat i Palestina-

 294. -som man har fått uppdrag att sköta,
  ett slags koloni-

 295. -utan drar sig ur 1947.
  Däremellan har vi andra världskriget-

 296. -och Förintelsen
  av sex miljoner judar-

 297. -vilket gör att världsopinionen
  stöder skapandet av en judisk stat.

 298. Det blev också väldigt motstånd
  från arabvärlden, så då utropade-

 299. -första premiärministern, David Ben-
  Gurion, Israel ensidigt 14 maj 1948.

 300. Det infaller
  under ett betydande stort krig-

 301. -där Israel utvidgar
  sina gränser en bra bit utöver-

 302. -det som FN:s delningsmandat
  från 1947 hade förutsett.

 303. Sen kommer ett antal krig startade
  av Israel eller av arabländerna-

 304. -och den stora händelsen är att
  Israel ockuperar övriga Palestina-

 305. -i sexdagarskriget 1967.

 306. Sen har vi också sett att med
  en delvis annan politik så har...

 307. ...judiska bosättningar
  med arméns hjälp förvandlat...

 308. ...större delen av Västbanken
  till i stort sett israeliskt land.

 309. I dag heter det
  i det stora mantrat i Israel-

 310. -att judar ska ha rätt att bosätta
  sig i hela landet Israel-

 311. -alltså inte staten Israel, som
  utropades 1948, utan i landet Israel-

 312. som vagt definieras
  som det bibliska Israel.

 313. Här ser vi det grafiskt...

 314. 1947 var det gröna där
  palestinskt land, i nån mening.

 315. Vi ser FN:s delningsplan 1947,
  ungefär 50/50-

 316. -efter sexdagarskriget,
  och som det ser ut i dag-

 317. -vad som återstår
  av palestinskt territorium.

 318. Det palestinska statsprojektet
  fanns inte för hundra år sen.

 319. Visserligen var det
  en arabrevolt av stora mått 1936-39-

 320. -men det var i minst lika hög grad
  mot det brittiska styret-

 321. -över Nationernas förbunds
  mandat Palestina. Det slogs ner.

 322. Sen har vi då 1948,
  där araberna i Palestina-

 323. -verkligen förlorade
  mot den nya judiska staten-

 324. -och en övervägande majoritet
  av araberna som bodde där flydde.

 325. Det är först därefter, egentligen
  i samband med sexdagarskriget 1967-

 326. -som det uppstår
  en riktig palestinsk nationalism.

 327. Det finns spår av det tidigare,
  i intellektuella kretsar-

 328. -men dessförinnan var de som bodde i
  Palestina först osmanska undersåtar-

 329. -och sen brittiska undersåtar, och
  en palestinsk nationalism växte fram-

 330. -på allvar efter sexdagarskriget.

 331. Det ledde efter ett par decennier
  till ett riktigt folkligt uppror-

 332. -som efter några år,
  och delvis med USA:s ingripande-

 333. -ledde till Osloavtalet,
  där det uppstår en palestinsk stat.

 334. Det ska bli permanent fred
  mellan israeler och palestinier.

 335. Nu var det en massa händelser,
  som mordet på premiärminister Rabin-

 336. -och Netanyahu och det nya Likud,
  som gjorde att det aldrig blev av.

 337. Det var mycket nära år 2000, när...

 338. ...president Clinton var nära ett
  fredsavtal, men det lyckades inte.

 339. Den andra intifadan utbröt 2000,
  och höll på i ungefär fem år.

 340. Det var en styrd intifada,
  inte alls lika spontan.

 341. Den var väpnad och mycket blodig.

 342. Israel vann en förkrossande seger
  över palestinierna i området.

 343. Sen dess har inte palestinierna
  hämtat sig.

 344. Det var så att säga sista spiken
  i kistan gentemot Israel-

 345. -och därefter blev det så att den
  palestinska rörelsen splittrades-

 346. -i en sekulär del
  som styr på Västbanken-

 347. -och en islamistisk del,
  Hamas, som styr i Gaza.

 348. Det innebär att även motståndet
  mot Israel är splittrat.

 349. Man kan säga att Israel
  definitivt har vunnit den här kampen-

 350. -först mot arabstater
  i fyra-fem krig-

 351. -och sen mot palestinierna
  på det palestinska området.

 352. Det där är naturligtvis nåt
  som en del höjer på ögonbrynen åt-

 353. -men det är min definitiva bedömning.

 354. Libanon är liksom Syrien och Irak-

 355. -också en konstruerad stat.

 356. Libanon skapades av Frankrike 1920.

 357. Frankrike hade en föreställning,
  sen korstågens tid och 1500-talet-

 358. -och under alla århundraden-

 359. -att man slår vakt
  om de kristna i Mellanöstern.

 360. När det här gyllene tillfället
  öppnar sig skapar man 1924-

 361. -en kristet dominerad utpost
  i Mellanöstern.

 362. Man slet loss en bit
  med kristen befolkning-

 363. -centrala Libanon, berget Libanon.

 364. Man lade till Bekadalen
  och lite kustområden-

 365. -med muslimsk majoritet
  och skapade staten Libanon-

 366. -alltså nånting
  som aldrig hade funnits tidigare.

 367. Den muslimska befolkningen
  växte snabbare än den kristna-

 368. -och med tiden
  blev det muslimsk majoritet.

 369. Det var en orsak till
  att det utbröt inbördeskrig 1975-

 370. -även om startpunkten var
  en inomkristen strid.

 371. Femton års förfärligt inbördeskrig.

 372. Sen dess har Libanon aldrig varit
  o-ockuperat, om man säger så.

 373. Det har hela tiden varit dominerat
  av utländska makter.

 374. Syrien, Israel,
  Hizbollah, som är Iran, kan man säga.

 375. Det finns arton officiellt erkända
  religiösa sekter i Libanon.

 376. Efter inbördeskriget
  har det varit relativt lugnt.

 377. Eftersom de där arton sekterna
  är reglerade konstitutionellt-

 378. -och håller olika maktpositioner
  i statsapparaten-

 379. -så är Libanon lite grand
  som ett mini-osmanska riket.

 380. Visserligen inte
  centralt styrt från en sultan-

 381. -men man har det mångkulturella,
  mångreligiösa, mångetniska.

 382. Det är ett mini-osmanska riket
  i nån mening.

 383. Sen har vi Irak då, som också
  skapades av britterna ungefär 1920-

 384. -även om det inte blev
  en formell stat förrän 1932.

 385. Den var också konstruerad Man tog
  tre provinser i osmanska väldet-

 386. -Basraprovinsen,
  Bagdadprovinsen och Mosulprovinsen-

 387. -och slog ihop till en stat.
  Det tog några år.

 388. Där installerade man
  främmande fåglar på tronen.

 389. Man tog kungar från arabiska halvön-

 390. -som var söner till en kung
  som britterna lurade grundligt-

 391. -under och efter första världskriget.

 392. Man kompenserade genom att sätta
  söner på troner i Jordanien och Irak.

 393. Utmärkande...

 394. ..var att såväl under det osmanska
  väldet som det brittiska...

 395. ...som under kungarna,
  och senare Saddam Hussein...

 396. ...så styrdes Irak
  av sunnimuslimska, arabiska eliter.

 397. Eftersom sunnimuslimerna bara utgör
  20 procent av befolkningen i Irak-

 398. -innebär det att under alla dessa år
  blev det två stora folkgrupper-

 399. -som diskriminerades
  och stundom förtrycktes.

 400. Det ena var shiamuslimerna
  i söder och centrala...

 401. Här ser man bilden.
  Det gröna är shiamuslimer.

 402. Och kurderna, femton-tjugo procent,
  i norr. Det röda.

 403. Det här är väldigt grovt. De
  förtrycktes av en sunnimuslimsk elit.

 404. Det var alltså i hundratals år
  detta var ett fall-

 405. -men i och med att USA
  störtade Saddam Hussein 2003-

 406. -och införde demokrati från ovan-

 407. -alltså väljardemokrati -
  en man, en röst-

 408. -så var det ganska givet hur
  det skulle gå i parlamentsvalet 2005-

 409. -nämligen att shiamuslimerna,
  som alltid hade diskriminerats-

 410. -röstade bara på shiamuslimska
  politiker och partier-

 411. -vilket gör att den politiska
  centralmakten i Bagdad-

 412. -är helt dominerad
  av shiamuslimska intressen-

 413. -och indirekt delvis av iranska,
  eftersom Iran stödde shiamuslimerna-

 414. -under hela Saddam Hussein-perioden.

 415. Tack vare demokratin har man
  låst fast ett slags majoritets-

 416. -inte diktatur,
  men ett majoritetsstyre-

 417. -som missgynnar
  sunnimuslimska araber och kurder.

 418. Så har vi det kanske ännu märkligare
  fallet av konstruerade länder-

 419. -som också skapades
  av kolonialmakten Frankrike-

 420. -det försvagade Frankrike-

 421. -som hade förlorat sina soldater
  i första världskriget-

 422. -och inte hade nån ekonomi kvar.
  De kom på ett nytt sätt att styra.

 423. Man tog en av folkgrupperna i Syrien,
  nämligen alawiterna-

 424. -och erbjöd alawiterna
  att bli kolonialpoliser.

 425. Alawiterna var
  en etnisk och religiös minoritet-

 426. -en avläggare av shiaislam,
  som i över 1 200 år-

 427. -hade förtryckts å det gruvligaste-

 428. -i Syrien och dessförinnan
  i det som i dag är Irak.

 429. De hade aldrig haft nån ställning
  och hade levt uppe i...

 430. Ni ser det röda där, i västra...

 431. Det finns en bergskedja
  som ibland kallas Alawitbergen-

 432. -eller Alawibergen,
  en bit innanför gränsen.

 433. Fransmännen gav dem...
  Man kan jämföra alawiterna i Syrien-

 434. -under fram tills dess
  med romernas historia i Europa.

 435. Absolut utanförstående samhället
  under många hundratals år-

 436. -och sedda på
  med samma förakt och nedlåtenhet.

 437. Fransmännen såg en möjlighet.
  Man utbildade kolonialsoldater-

 438. -som höll landet i schack, delvis-

 439. -genom att man gav alawiterna
  pengar, uniform, vapen, status, jobb-

 440. -sysselsättning,
  en plats i samhället.

 441. När Syrien 1946 blev självständigt-

 442. -så fortsatte det här
  i viss utsträckning.

 443. Den sunnimuslimska elit som skulle
  föra politik klarade inte av det-

 444. -utan det var statskupp vartannat år
  i ett halvt sekel.

 445. Under tiden fortsatte alawiterna
  att utbildas på officersskolor.

 446. Till slut, 1970,
  tog en alawitgeneral...

 447. ...pappa Assad, makten.

 448. Hafiz al-Assad tog makten 1970
  i en oblodig kupp.

 449. Efter det har det fram till 2011
  varit i stort sett lugnt.

 450. På den tiden i Mellanöstern, att
  en alawit blev president i Syrien-

 451. -var ungefär som att en kastlös hade
  blivit maharaja i en indisk stat-

 452. -eller att en jude hade blivit tsar
  av det judefientliga Ryssland.

 453. Det var en enorm händelse.

 454. Fortsättningen vet ni. Sista steget
  i det här är framväxten av IS.

 455. Man kan på sitt sätt säga
  att IS är...

 456. Det finns många aspekter,
  men IS är i viss mån en reaktion-

 457. -mot Mellanösterns utveckling-

 458. -som skapades
  av kolonialmakternas framfart-

 459. -eller sätt att styra
  efter osmanska rikets fall.

 460. Man ser här...

 461. Det är IS målsättning
  att upphäva alla nuvarande gränser-

 462. -alltså de gränser
  som formades kring 1920 och framåt.

 463. Och man ska utkräva hämnd
  för alla de oförrätter-

 464. -som IS upplever, men som också
  väldigt många sunnimuslimer upplever-

 465. -att sunnimuslimer
  i hela Mellanöstern har utsatts för.

 466. Här har vi en sån självbild av detta.

 467. Målsättningen är att dels
  riva upp det där statssystemet-

 468. -dels skapa ett kalifat,
  ett ord från det osmanska riket.

 469. Man vill återskapa kalifatet.

 470. Efter att Atatürk
  upphävde kalifatet 1924-

 471. -har det funnits ett slags dröm
  bland många sunnimuslimer-

 472. -att återupprätta kalifatet, för att
  det är rätt sätt att styra muslimer.

 473. Den där bilden har vi sett
  många gånger tidigare-

 474. -den lite svåra, knöliga,
  som ser ut som en spindel.

 475. Vi kan också se att IS
  har skapat en mängd nya provinser.

 476. Ofta får man se från IS-medier
  en karta som ser ut ungefär så här-

 477. -det vill säga
  mycket större än kärnterritoriet.

 478. Det här är fortsättningen av
  kärnterritoriet och målsättningen.

 479. Det är ett återupprättande
  av det osmanska kalifatet-

 480. -som det såg ut en gång i tiden-

 481. -fast ännu mycket större.

 482. Där nånstans tror jag
  man hittar den riktiga kärnan-

 483. -bakom IS framgångar
  i så många länder-

 484. -och bland många muslimer, även om de
  flesta tar avstånd från IS metoder.

 485. -Jag slutar där.
  -Strålande, Per. Stort tack.

 486. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från Osmanska rikets fall till idag

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Geografi > Asien, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Ämnesord:
Historia, Mellanöstern, Osmanska riket, Turkiet, Turkiets historia
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018

Kulturarvet och framtiden

Sara Sabatini forskar i konsthistoria vid universitetet i Genua. Hon ingår i ESACH (The European students association for cultural heritage) som är ett gränsöverskridande nätverk mellan åtta länder i Europa för samarbete inom kulturarvet med ett ungt perspektiv. Inspelat den 8 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

En vandring i Surbullestan

Stadsbilden i Norrköping dominerades under 1800-talet av textilfabrikerna längs Motala ström. Vi visas runt i staden av Anette Kindahl, intendent vid Norrköpings stadsmuseum, som berättar om industrialismens genombrott, om miljön i staden och på fabrikerna, och om Moa Martinson som skrivit tre böcker om sin uppväxt där. Vi får också veta hur det kom sig att Norrköping kallades Surbullestan.