Titta

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Om UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Föreläsningar och diksussioner från Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med tema Mellanöstern. Hur påverkar händelseutvecklingen i Mellanöstern oss i Sverige? Vilken roll spelar Mellanöstern i den akuta flyktingsituationen? Vilka blir Irans utrikespolitiska kärnfrågor? Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik : Är flyktingkris undantag eller ny norm?Dela
 1. Välkommen hit, Anders Danielsson,
  generaldirektör på Migrationsverket.

 2. Vi ska få höra mer om hur ni ser på
  flyktingsituationen och Mellanöstern.

 3. -Varmt välkommen.
  -Tack så mycket.

 4. God förmiddag.
  Tåget från Norrköping var försenat-

 5. -så jag är lite "rush on" här.

 6. Trevligt att vara här.
  Jag ska tala om flyktingsituationen-

 7. -ur Migrationsverket perspektiv.
  Jag har ju inte hela bilden.

 8. Sen kommer Karolina,
  och vi säger säkert delvis samma sak.

 9. Men jag börjar med migration,
  som vi sysslar med. Vad är det?

 10. Enligt forskningen migrerar ungefär
  3 % av jordens befolkning ständigt.

 11. Med 7 miljarder människor så blir det
  drygt 200 miljoner som migrerar.

 12. På 70-talet när jag växte upp var vi
  4 miljarder människor på jordklotet.

 13. 2050 räknar man med
  att vi är 10 miljarder.

 14. Det innebär 300 miljoner migranter,
  men man migrerar ju av olika skäl.

 15. Av de här 200 miljonerna säger man
  att 60 miljoner är på flykt.

 16. 60 miljoner av 210 miljoner på flykt.
  Var finns de?

 17. De flesta är i sitt eget land.
  Det ska man komma ihåg.

 18. Jag tror att UNHCR:s beräkningar
  är att 40 miljoner flyr i hemlandet.

 19. Begreppet "internflyktingar" används.

 20. 18 miljoner-19 miljoner befinner sig
  utanför hemlandet men i närområdet.

 21. Då återstår resten. Av 60 miljoner-

 22. -är enligt de senaste beräkningarna
  1,2 miljoner-2 miljoner asylsökande.

 23. Siffrorna får ställas i relation till
  varandra. Konflikten är nära Europa.

 24. Det blir väldigt påtagligt för oss,
  men kriser och krig pågår hela tiden.

 25. När det var i Burma och Laos kanske
  vi inte hade föreläsningar här.

 26. När det gällde Sydamerika diskuterade
  vi inte flyktingsituationen-

 27. -men nu är det är nära oss.

 28. Vi talar mycket om de senaste åren -
  det som började med krisen i Syrien.

 29. Den är inne på sitt femte år,
  men det är inte bara Syrien.

 30. Av dem som kommer till Europa
  och Sverige är de flesta från Syrien-

 31. -men de är också från Afghanistan,
  där en konflikt pågått i många år.

 32. Många är från Irak,
  där konflikten gått upp och ner.

 33. Många är från Somalia
  och en mångårig konflikt.

 34. Många är från Eritrea.
  Där pågår det inget krig-

 35. -men det är en totalitär stat.
  Folk flyr av andra orsaker.

 36. De flyr för att det är totalitärt,
  och människor är utsatta.

 37. Barnen tvångsrekryteras till armén.
  Eritrea är Afrikas svar på Nordkorea.

 38. Så här lär det fortsätta se ut länge-

 39. -men vi vet ju inte var
  kriserna och konflikterna dyker upp.

 40. Om vi tar Syrien som utgångspunkt
  så har de drygt 20 miljoner invånare.

 41. 4 miljoner, enligt UNHCR:s
  senaste siffror, har lämnat Syrien.

 42. De befinner sig i Turkiet, Jordanien,
  Libanon och på andra platser.

 43. Det är dit
  de har tagit sin tillflykt.

 44. 8 miljoner
  är så kallade internflyktingar.

 45. De flyr inne i landet.
  Sen har vi ett antal kvar.

 46. De är inte flyktingar, utan lever
  under hyfsat ordnade förhållanden-

 47. -men de här kanske 10 miljonerna
  kan vara internflyktingar i morgon.

 48. Världssamfundet
  har nu markerat ganska hårt mot IS.

 49. Frankrike, Förenade Arabemiraten
  och andra går in och bombar.

 50. De har ju inte så precisa bomber
  att de bara träffar IS-människor.

 51. Det drabbar också civilbefolkningen.
  Våldet blir urskillningslöst.

 52. Då blir de i någon mening flyktingar,
  enligt dagens flyktingbegrepp.

 53. Jag vill tydliggöra att begreppet
  "flykting" kommer från FN:s...

 54. Flyktingkonventionen från 1951,
  med ett tilläggsprotokoll från 1967.

 55. "Flykting" är en status
  som Migrationsverket tar beslut om.

 56. Inom EU:s regelverk finns begreppet
  "alternativt skyddsbehövande".

 57. De är inte flyktingar
  enligt konventionen-

 58. -men de utsätts för urskillningslöst
  våld, tortyr, dödsstraff...

 59. De får skydd enligt EU:s regelverk.

 60. De flesta som får skydd i Sverige
  är alternativt skyddsbehövande.

 61. Majoriteten.

 62. En av tre som får skydd i Sverige-

 63. -är flyktingar enligt
  FN:s flyktingkonvention. Ungefär.

 64. Resten har skyddsgrunder som inte är
  relaterade till flyktingkonventionen.

 65. Ja...

 66. Vad har hänt? Det här ska bara
  visa vad som hände på sommaren.

 67. Vi lämnade en prognos i juli.
  Regeringen får 4-5 prognoser om året-

 68. -men vi gör egna prognoser varje dag
  för att kunna bedöma situationer.

 69. Myndigheten ska kunna vara proaktiv
  och ordna bostäder-

 70. -och organisationen
  ska vara rätt bemannad vid rätt tid.

 71. I juli lämnade vi en prognos och sa:
  "70 000-90 000, ungefär."

 72. Sen hände det som hände
  på sensommaren.

 73. Det kunde, såvitt jag vet,
  ingen förutse.

 74. Vad var det som hände? Den svenska
  kurvan ser likadan ut i Europa.

 75. Det var något som hände samtidigt.
  Människor...

 76. Dels blev förhållandena
  i flyktinglägren i Turkiet...

 77. Libanon och Jordanien
  hade i princip stängt gränsen.

 78. I Libanon finns det inget organiserat
  förutom UNHCR:s interventioner.

 79. Staten Libanon gör inget.
  De får klara sig själva.

 80. Man reser tält och presenningar.
  Trycket är gigantiskt.

 81. Jag har besökt det jordanska lägret
  Zaatari, som är 3,5 gånger 3,5 km.

 82. Där bor 135 000 människor, och man
  har byggt ett likadant läger bredvid.

 83. De här länderna har gjort mycket.

 84. Trycket blir stort
  och förhållandena dåliga.

 85. Man har bott där i 3-4 år
  och vill inte vara kvar längre.

 86. Politiken förändras i länderna.
  Situationen blir ohållbar.

 87. I Iran bor 3 miljoner
  afghanska flyktingar i läger.

 88. Många är barn. Hälften av de flyende
  i dag är ungefär barn.

 89. Inte "ungefär barn" -
  ungefär hälften är barn.

 90. Rätt ska vara rätt.

 91. Samtidigt sjönk flyktingsmugglarnas
  pris från 10 000 till 1 000 dollar-

 92. -från Damaskus, Aleppo, Homs
  eller Idlib till Europa.

 93. Europa agerade. Man byggde staket
  i Grekland och Bulgarien.

 94. Politiken förändras, och människor
  drar innan det blir för många staket.

 95. Och något så enkelt
  som väder och vind.

 96. Migrationsverket har en sajt där
  vi följer våghöjden på Medelhavet.

 97. Utifrån den kan vi bedöma
  - inte beräkna, men bedöma-

 98. -antalet människor
  som flyr över Medelhavet.

 99. Nu ska vi skaffa en sajt
  som beräknar snödjupet på Balkan.

 100. Tidigare var rutten över Medelhavet
  den största - den över Libyen.

 101. Nu har den ersatts,
  eller kompletterats-

 102. -av en annan rutt över Balkan.
  Jag ska visa en bild.

 103. Det som har skett, vilket vi skriver
  i vår senaste prognos från oktober-

 104. -är att Sverige gränsar till Turkiet.
  I den här betydelsen gör vi det.

 105. Det har byggts en flyktingkorridor
  från Turkiet och Grekland-

 106. -genom Balkan
  upp i Europa och Skandinavien.

 107. Där finns inga gränskontroller, och
  man kan röra sig fritt genom hela EU.

 108. Det behövs ingen flyktingsmugglare
  för att ta sig in i Europa.

 109. Man måste inte gömma sig i en lastbil
  och dö av koldioxid på en motorväg-

 110. -vilket vi såg bilder på ett tag.
  Man kan vandra fritt.

 111. Den här flyktingkorridoren
  medför att otroligt många människor-

 112. -tar tillfället i akt att
  bokstavligen fotvandra in i Europa.

 113. Det här är svenska bilder
  som ger lite proportioner.

 114. Fram till novembers slut har vi
  fått 149 028 asylsökande i Sverige.

 115. Motsvarande siffra förra året var
  73 000. Det är en ökning på 100 %.

 116. Det har skett
  de senaste tre månaderna.

 117. Nästan 100 000 har sökt asyl
  i Sverige de senaste tre månaderna.

 118. Det är utmanande för Migrationsverket
  och det svenska samhället.

 119. Ni ser att ökningarna...
  Vi behöver inte gå in på detaljer.

 120. Man pratar mycket om Syrien,
  men ökningen är framför allt-

 121. -ensamkommande barn från Afghanistan.
  De är väldigt många.

 122. Så här ser det ut. 32 000
  ensamkommande barn hittills i år.

 123. Vi räknade med 35 000 i prognosen,
  men exaktheten är ganska ointressant.

 124. Poängen med prognosen är att
  bygga en beredskap inför framtiden.

 125. Ni ser själva: 1 500 % ökning på
  ensamkommande barn från Afghanistan.

 126. Barnen kommer ju från Afghanistan,
  men också från flyktingläger i Iran.

 127. Många är födda i Iran
  och har bott där länge.

 128. Sen händer något, vilket jag ska
  försöka beskriva med några bilder.

 129. Vad är det som gör
  att man plötsligt bara ger sig i väg?

 130. Den här hösten har varit en utmaning
  för Migrationsverket och samhället.

 131. Vecka 46
  registrerade vi 10 500 asylsökande.

 132. Det är lätt att drunkna i siffror,
  men 10 500 på en vecka.

 133. Alla ska ju registreras och få mat.

 134. I vårt mottagningssystem
  ligger vi på-

 135. -över 150 000-160 000 människor.
  Det är hela Uppsala.

 136. Alla ska ha någonstans att bo.
  Alla ska ha mat.

 137. Alla ska träffa Migrationsverket.

 138. Alla har behov
  som måste mötas i samhället.

 139. Vi kan själva snöa in på siffror:
  "Det kommer 6 000 den här veckan."

 140. Det är en takt på 300 000 på ett år
  - alltså 6 000 i veckan.

 141. Ingen prognos - en takt. Vi har inte
  varit i närheten av det historiskt.

 142. Alla jämför med Balkan, men det
  var en tillfällig topp på 90 000.

 143. Det var brant upp och brant ner.
  Det här har pågått länge.

 144. Vi talar om 2011, 2012, 2013, 2014,
  nu 2015, och vi gör bedömningen-

 145. -att det även blir 2016, 2017
  och 2018 om inget händer.

 146. Jag återkommer till det, även om
  jag inte kan skåda in i framtiden.

 147. Sverige har... Vi utgår från Syrien.

 148. I januari 2011
  började det med "uprise".

 149. Den syriska säkerhetstjänsten-

 150. -gav sig på papporna
  till barnen som blev arresterade.

 151. Eller hur, Dag?

 152. Det började då i södra Syrien
  vid gränsen mot Jordanien.

 153. Några ungdomar skrev "Frihet till
  folket" på väggarna, lite förenklat.

 154. Det ledde till ett inbördeskrig
  med sekteristiskt våld.

 155. Vi har 1 400 rebellgrupper
  som slåss mot regimen.

 156. Det är inte svart och vitt -
  det är en väldigt komplex konflikt.

 157. Även om al-Assad lägger ner vapnen
  är det inte säkert att det blir fred.

 158. Det finns många grupperingar
  som kanske slåss inbördes-

 159. -och gör anspråk på makten.

 160. Det är ett så kallat proxykrig.

 161. Kriget i Syrien har sin grund mellan
  Saudi och Iran - sunni och shia.

 162. Det måste lösas med Saudi, Iran
  och Turkiet vid förhandlingsbordet.

 163. Det är andra aktörer inblandade.
  Det är där konflikten måste lösas.

 164. Varför denna plötsliga ökning?

 165. Det finns ett antal steg som gäller
  när man råkar ut för en kris.

 166. Det kan vara en skilsmässa eller
  ett dödsfall. Man börjar förneka.

 167. "Det har inte hänt." En förnekelse.
  Det gäller människor som flyr också.

 168. Efter ett tag inser man
  att man får bestämma sig.

 169. "Jag får väl fly
  och bo i lägret ett tag."

 170. Tiden går,
  och efter ett tag blir man desperat.

 171. Tiden går, inget händer, sämre
  förhållanden, inga framtidsutsikter.

 172. "Vad händer med mina barn och mig?"
  Samhället kanske imploderar.

 173. Det går inte
  att vara i lägren längre.

 174. Jag har besökt läger
  i Turkiet, Jordanien och Libanon.

 175. Vissa är fantastiska, andra inte.

 176. Det finns skolsystem
  som UNHCR hjälpt till med.

 177. Jag var en lördag
  i staden Gaziantep i södra Turkiet.

 178. De syriska barnen
  tenterade i turkiska.

 179. De ville komma in på universitetet.
  Framtidstro och välkammade...

 180. Jag frågade hur länge de varit där.
  "Tredje året."

 181. Någonstans uppstår kanske
  en desperation trots allt.

 182. Framkomligheten är avgörande.

 183. Stängda gränser och dåligt väder
  gör det svårt att ta sig vidare.

 184. Flyktvägarna för den här kategorin...

 185. Det är norrut som gäller för alla,
  men framför allt för syrier.

 186. Man kan inte
  söka tillflykt i Saudiarabien.

 187. Det blir Turkiet eller Europa.

 188. Turkiet, Europa eller
  direkt över Turkiet till Europa.

 189. Det här är det vi kallar
  flyktingkorridoren via västra Balkan.

 190. Man passerar ett antal länder.

 191. Vissa är medlemmar i EU, andra inte.

 192. Det är för att åskådliggöra
  det vi kallar den östra rutten.

 193. Den över Libyen och Medelhavet
  talade vi mycket om för något år sen:

 194. Från Libyen över Medelhavet
  till främst Italien.

 195. Lampedusa känner ju alla till.

 196. Det förändras. Byggs det staket
  så byggs det högre stegar.

 197. Folk har en fantastisk förmåga
  att hitta flyktvägar.

 198. Vart pekar det då? Det här är vår
  senaste prognos från oktober 2015.

 199. Vi säger att en prognos är omöjlig
  - det finns för många variabler.

 200. När krisen började
  kunde vi följa utvecklingen i Syrien-

 201. -och var rätt duktiga
  på att träffa rätt på tusentalet.

 202. 2012 hade vi 44 000 asylsökande,
  2013 hade vi 57 000-

 203. -2014 hade vi 81 000, och i år hamnar
  vi på 150 000 - kanske uppåt 200 000.

 204. Det här är svårt. Vi har situationen
  i Syrien och grannländerna.

 205. Det är resvägar och enskilda länders
  agerande - en massa variabler.

 206. Vi bestämde oss: "Om allt annat lika,
  vad händer utifrån EU:s agerande?"

 207. Det ska bilden åskådliggöra.
  Lösningen ligger i EU:s agerande.

 208. EU har 500 miljoner människor.

 209. Om nu fler än en miljon flyr...
  Kom ihåg att alla inte får skydd.

 210. Många saknar skyddsskäl, men
  vi bortser från det ett ögonblick.

 211. Det vore ingen stor sak för EU-

 212. -om alla 28 länder
  solidariskt delade på bördan.

 213. Det är precis det som inte har skett.
  Tilliten till systemet har brustit.

 214. Tyskland, Österrike
  och i synnerhet Sverige-

 215. -har tagit ett gigantiskt ansvar.
  Gigantiskt.

 216. När tilliten kraschar
  slår den sociala fällan igen.

 217. Det är det vi ser nu.
  Enskilda medlemsländer agerar.

 218. Det blir gränskontroller
  och signalpolitik:

 219. "Kom inte hit, för då gör vi så här."

 220. Det blir ett "race to the bottom".
  Utifrån fyra scenarion tänkte vi:

 221. "Hur kommer världen att förändras?"
  Ingen vet, men man kan tänka sig.

 222. Ett är att EU fortsätter på samma
  linje och inte fungerar som union.

 223. Den gemensamma asylpolitiken fungerar
  inte och solidariteten brister.

 224. Det andra: en halvhjärtad kompromiss,
  som hotspots i Grekland och Italien.

 225. Man gör halvhjärtade förstärkningar
  av EU:s yttre gräns.

 226. Det tredje är att varje enskilt land
  börjar agera på eget sätt.

 227. Det ser vi exempel på nu.
  Man sätter upp egna gränskontroller.

 228. Det kan byggas ut fullt ut, och så
  är man tillbaka till före Schengen.

 229. Det fjärde scenariot är
  att EU hittar en fördelningsmekanism.

 230. Utifrån scenariona
  gjorde vi tre beräkningsmodeller-

 231. -som ska symboliseras på bilden.

 232. Den övre, "170 000 plus"-

 233. -men det kan gå ända upp till 400 000
  beroende på hur vi ser på det-

 234. -är utifrån att inget görs i EU.
  Man fortsätter att spela ut varandra.

 235. "Minus 100 000",
  det kan vara ner till 50 000-

 236. -är utifrån
  att man inför gränskontroller-

 237. -eller hittar en fördelningsmekanism.

 238. Man fördelar bördan
  mellan de 28 EU-länderna.

 239. Ja... Sverige har ju också
  börjat agera i den riktningen-

 240. -men inte isolerat från EU:s
  och andra länders agerande.

 241. Det Sverige gör nu beror också
  på hur andra länder agerar.

 242. Antalet asylsökande minskar, men det
  kan nog förklaras av väder och vind-

 243. -snarare än politiken
  och de åtgärder som vidtas nu.

 244. Vi ser på Migrationsverket...

 245. ...att nedgången är likadan varje år.
  Det börjar i december och går neråt.

 246. Historiskt sett har hösten varit den
  tid då det kommer flest asylsökande.

 247. De senaste åren har hösten
  börjat i maj, men så har det sett ut.

 248. Den kunskapen använder vi förstås när
  vi försöker blicka in i framtiden.

 249. Vad är avgörande? Vad händer
  med EU:s överenskommelse med Turkiet?

 250. Införs det
  rörelsebegränsande insatser?

 251. Prioriterar man
  grupper med skyddsbehov?

 252. Hur kommer Tyskland att agera?
  Vi vet inte.

 253. Det finns oerhört många frågetecken.

 254. I vår prognos i oktober-

 255. -intecknade vi att medlemsländerna
  skulle börja agera enskilt.

 256. Vi får se vad det leder till.

 257. Nu landar vi i vad min myndighet
  Migrationsverket sysslar med.

 258. Våra strategier
  är självklart genomtänkta.

 259. Vi ville ha ett sammanhållet
  mottagningssystem av logistiska skäl.

 260. Ni förstår själva: 160 000...

 261. Allt annat lika så räknar vi med
  nästan 300 000 vid utgången av 2016.

 262. Det är som Malmö. 300 000.

 263. Vi ville ha ett sammanhållet system,
  men så ser det inte ut.

 264. Marknaden är fri
  vad gäller boendefrågan.

 265. Det finns inga regler för
  när Migrationsverket kan expropriera.

 266. Vi är beroende av marknaden -
  det som erbjuds.

 267. Det blir ett snabbt växande system,
  stor geografisk spridning-

 268. -extremt hög arbetsbelastning
  och väldigt komplicerad logistik.

 269. Det är det vi ser framför oss.

 270. Vi är väldigt nära
  att sätta folk på gatan.

 271. Det har hänt en gång.
  Det var en natt.

 272. Det blev ett par stycken,
  för några kunde få hjälp av vänner.

 273. Men det har inte hänt sen dess.
  Ta i trä.

 274. Vi slåss timme för timme och dygn
  för dygn för att hitta boendeplatser.

 275. Så ser situationen ut. Många får bo
  på så kallade evakueringsplatser.

 276. Gymnastiksalar, kyrkor...

 277. Det är ingen hållbar lösning, och
  jag avslutar med att förklara varför.

 278. De som får tillstånd i dag
  har väntat i nio månader.

 279. De som söker i dag får vänta i två år
  innan vi kan pröva deras ansökan.

 280. Kön är otroligt lång.

 281. Man kan skälla på Migrationsverket,
  men det hjälper inte.

 282. Vi får anslag från staten varje år.

 283. Utifrån de pengarna kan vi anställa
  och bygga en verksamhet.

 284. Vi sysslar med rättssäkerhet
  och kan inte stämpla igenom beslut.

 285. Vi måste göra prövningar
  och titta på utlänningslagen.

 286. Den 13 april införs nya regler
  och tillfälliga uppehållstillstånd.

 287. Vi får se vad det leder till.
  Har jag någon minut kvar?

 288. -Egentligen inte.
  -Då ska jag vara tyst.

 289. Stort tack, Anders. Vi kommer att...

 290. Vi hoppas hinna med frågor på slutet.
  Om Karolina gör sin presentation-

 291. -så kan ni sätta er här.
  Vi samlar frågor från publiken sen.

 292. Precis som Anders förvarnade om
  och hade helt rätt i-

 293. -så är delar av det jag tänkte säga
  i linje med det Anders sagt.

 294. Vi har nog en väldigt samstämmig syn-

 295. -på läget, vad som händer
  och orsakerna.

 296. Titeln för passet är: "Flyktingkris
  - undantag eller den nya normen?"

 297. Jag började på UNHCR 1999.

 298. Då var ungefär 20 miljoner människor
  på flykt-

 299. -vilket kan jämföras
  med ungefär 60 miljoner i dag.

 300. Det året repatrierade 1,6 miljoner
  människor till sina hemländer-

 301. -jämfört med 2014
  då bara 127 000 miljoner...

 302. Nej, 127 000 människor repatrierade -
  återvände till sina hemländer.

 303. 1999 förlängdes UNHCR:s mandat
  vart femte år av generalförsamlingen.

 304. Så var det fram till 2003.

 305. Då beslutade generalförsamlingen att
  UNHCR:s mandat förlängs automatiskt-

 306. -tills att flyktingkrisen i världen
  har lösts.

 307. Så ser det ju inte ut, så svaret
  kanske är att det är den nya normen.

 308. Sorgligt nog.
  Alla vi som arbetar på UNHCR-

 309. -önskar nog att vi skulle
  bli arbetslösa och få söka nya jobb-

 310. -för att organisationen inte behövs.
  Men så ser det inte ut.

 311. Något som också skiljer 1999
  från dagens situation-

 312. -var att det var mycket tal om kriser
  och långdragna flyktingsituationer.

 313. Det var någon gång då
  som UNHCR tog fram en definition-

 314. -på "protracted refugee situations"
  - långdragna flyktingsituationer.

 315. Det är flyktingsituationer
  som pågått i minst fem år-

 316. -och med
  minst 5 000 berörda flyktingar.

 317. Man hade å ena sidan det,
  och sen ett antal kriser.

 318. Kosovokrisen, Östtimor och Tjetjenien
  var de stora just det året.

 319. Men i dag...
  När vår högkommissarie Guterres-

 320. -talade vid UNHCR:s
  årliga ExCom-möte sa han så här:

 321. "Förr hade vi kriser
  och långdragna flyktingsituationer."

 322. "Nu har vi
  alltmer långdragna kriser."

 323. Det är något som verkligen
  utmärker vårt arbete i dag.

 324. Precis som Anders nämnde
  i sin presentation:

 325. Dels har vi Syrien, Irak
  och Afghanistan.

 326. Det är långdragna krissituationer.

 327. Dessutom finns det ju många
  andra långdragna flyktingsituationer-

 328. -som är i ett mer eller mindre
  krisaktigt läge, samt nya kriser.

 329. I Centralafrikanska republiken,
  Sydsudan-

 330. -Demokratiska republiken Kongo
  och Burundi har det startat igen.

 331. Somalia, förstås.

 332. För vår organisation har det
  inneburit en enorm utmaning-

 333. -att hela tiden vara i beredskap
  för att hantera krissituationer-

 334. -samtidigt som krissituationerna
  är långdragna.

 335. Man måste titta långsiktigt-

 336. -på hur man kan hjälpa flyktingar att
  komma in i länders utvecklingsplaner.

 337. Det jobbar vi mycket med
  runt om i världen.

 338. Hur ser man till-

 339. -att långdragna situationer utanför
  rampljuset ändå blir finansierade-

 340. -när så mycket fokus
  är på ett antal stora kriser?

 341. T.ex. Syrien, Irak, Afghanistan och
  delvis Centralafrikanska republiken.

 342. Anna, du nämnde ju i din inledning:

 343. "Varför nu?"
  Det berörde Anders också.

 344. UNHCR har tittat på Syrien
  och vad som har hänt 2015-

 345. -som har gett en så drastisk ökning
  av syrier som kommer till Europa.

 346. Den främsta anledning vi ser utifrån
  samtal med syriska flyktingar-

 347. -i närområdet, där
  en absolut majoritet befinner sig-

 348. -är att många har förlorat hoppet
  om en lösning på krisen i Syrien.

 349. Det är väldigt vanligt...

 350. Knappt 90 % av världens flyktingar-

 351. -befinner sig
  i utvecklingsländer i närområden.

 352. Det är för att snabbt kunna återvända
  till hemländerna när det är möjligt.

 353. Det har varit
  de flesta syriers önskan och dröm-

 354. -att kunna återvända till Syrien
  och återuppbygga sina liv.

 355. Men konflikten är inne på femte året,
  och många tänker kanske:

 356. "Att mitt barn inte
  får fullgod skolgång under något år"-

 357. -"är kanske okej, men fem år..."

 358. Då börjar det verkligen påverka
  hela ens framtid, potentiellt sett.

 359. Den andra orsaken vi ser,
  och som många vittnar om-

 360. -är att de vid flykten
  hade med sig besparingar-

 361. -till Libanon, Jordanien och Turkiet.

 362. Efter flera år som flyktingar
  har besparingarna tagit slut.

 363. Samtidigt, den tredje orsaken:

 364. De appeller för finansiering-

 365. -som UNHCR har utfärdat tillsammans
  med samarbetspartner i området-

 366. -är kraftigt underfinansierade.

 367. Ni hörde säkert om World Food Program
  i somras.

 368. De var tvungna att
  skära ner sin matassistans med 30 %.

 369. Då förlorade många verkligen hoppet-

 370. -och kände att det internationella
  samfundet övergav dem.

 371. Det här ser vi som bidragande orsaker
  till "Varför just nu?"

 372. Och så förstås väderförhållandena-

 373. -och rutten från Turkiet till
  Grekland, som har ökat kraftigt i år.

 374. Tidigare år var det ju framför allt
  till Italien som flyktingar anlände.

 375. Om man tittar... Vi skippar dem.

 376. UNHCR har rekommenderat till EU...
  Redan i slutet av 2013-

 377. -efter Lampedusa-katastrofen
  när drygt 300 människor drunknade-

 378. -har UNHCR
  fört fram rekommendationer-

 379. -till EU:s ledarskap och länder.

 380. Vi publicerade "Central Mediterranean
  Sea Initiative" i slutet av 2013.

 381. Det innehöll rekommendationer
  om vad vi ansågs behövde göras.

 382. Vi ville framför allt minska antalet
  drunkningsolyckor på Medelhavet-

 383. -och göra det möjligt för syrier-

 384. -att söka och få asyl i Europa
  på laglig väg.

 385. Det första är att det krävs
  en gemensam och koordinerad respons.

 386. Inte att länder agerar individuellt-

 387. -utan att man använder det gemensamma
  regelverk som finns inom EU.

 388. Man bör implementera det
  på ett samstämmigt sätt-

 389. -ta ansvar tillsammans
  och dela på ansvaret.

 390. Stöd till länderna vid Medelhavet -
  främst Grekland och Italien.

 391. I år har det kommit...
  Jag tittade i morse.

 392. 886 262 flyktingar och migranter-

 393. -har anlänt vid Medelhavets kust
  sen början av året.

 394. Det är förstås omöjligt
  för Grekland och Italien-

 395. -främst för Grekland, som tagit emot
  700 000 - att hantera det själva.

 396. Stöd till de länderna
  för att stärka deras kapacitet-

 397. -att kunna erbjuda en mottagning
  och registrera de anlända.

 398. I "Central Mediterranean
  Sea Initiative"-

 399. -rekommenderade vi en omfördelning av
  asylsökande i Grekland och Turkiet.

 400. Vi vill sprida ansvaret
  mellan EU-länderna-

 401. -och göra det möjligt
  för Grekland och Italien-

 402. -att ta sitt ansvar
  och registrera dem som kommer.

 403. Vi har uppmanat länder
  att öka kvoter för vidarebosättning.

 404. Vi har uppmanat EU-länder som inte
  tar emot flyktingar på en kvot-

 405. -att bygga upp sådana system.

 406. Fler lagliga vägar att nå Europa på.

 407. Det skulle göra det möjligt för
  flyktingar att ta sig till Europa-

 408. -utan att behöva lägga liv och pengar
  i händerna på människosmugglare.

 409. Vi har framför allt uppmanat till att
  öka möjligheter till återföreningar.

 410. Många som sätter sig
  i de här båtarna-

 411. -har familjemedlemmar
  som har asyl i europeiska länder.

 412. Vi har uppmanat till
  att stärka integrationsmöjligheterna.

 413. Som Anders sa går det
  en flyktingkorridor genom Europa.

 414. Det pågår en folkvandring.
  Det finns flera orsaker till det-

 415. -men en är att trots vårt
  på papperet gemensamma asylsystem-

 416. -så ser det väldigt olika ut
  i praktiken.

 417. Många har bristfälliga integrations-
  program och mottagningsmöjligheter.

 418. Alla har asylprocesser på plats-

 419. -men när det gäller integration
  är det väldigt bristfälligt.

 420. Vi jobbar med de baltiska länderna.

 421. Vi hjälper dem att bygga upp
  ett integrationsprogram-

 422. -så att människor upplever
  att de är mottagar- och asylländer.

 423. "Countries of durable solutions"
  - inte bara transitländer.

 424. Vi vill ha
  ett snabbt och humant återvändande-

 425. -för dem som inte räknas som
  flykting eller övrig skyddsbehövande.

 426. De ska inte
  ta platser på mottagningarna.

 427. Vi vill öka det humanitära biståndet
  och utvecklingsbiståndet-

 428. -till grannländerna kring Syrien
  i det här fallet.

 429. Bara kort som avslutning:
  Utmaningar och möjligheter.

 430. Det här är nog
  en av de svåraste flyktingkriserna-

 431. -som UNHCR har upplevt.

 432. Vi har ju jobbat
  med väldigt många flyktingkriser-

 433. -genom våra drygt sextio år.

 434. En av svårigheterna,
  eller utmaningarna-

 435. -är just den här folkvandringen.

 436. Till en början, och till viss del
  är det så fortfarande-

 437. -fanns det inte
  en gemensam, koordinerad respons-

 438. -trots det gemensamma regelverket.

 439. Olika länder tillämpade
  genom sin politik bestämmelserna-

 440. -på ett sätt
  som passade deras politik.

 441. Många signalerade:
  "Kom inte hit och sök asyl."

 442. Det har bidragit till-

 443. -att många av dem som
  kommer till Europa som flyktingar-

 444. -har en bild av
  vad de olika länderna står för-

 445. -vad gäller värderingar, värdegrunder
  och skyddssystem.

 446. Det är oerhört svårt att bryta.
  Exempelvis Slovenien och Kroatien...

 447. Myndigheterna där försöker uppmana-

 448. -dem som kommer till Slovenien
  och Kroatien att söka asyl.

 449. På gränsen mellan Slovenien
  och Österrike finns det en skylt.

 450. Det står: "Du har rätt
  att söka asyl i Slovenien."

 451. Det delas ut information,
  men ingen vill söka asyl där.

 452. Å andra sidan: Om det skulle ändras
  och folk börjar söka asyl där-

 453. -så är inte mottagningsförhållandena
  eller kapaciteten anpassad till det.

 454. Men inte alla länder
  bygger taggtrådsstängsel.

 455. De baltiska länderna diskuterade
  sin medverkan i omfördelningen.

 456. Sen beslutade man att vara med.

 457. Myndighetspersoner har försökt att
  få personer på Lesbos och Lampedusa-

 458. -att skriva upp sig för att resa
  till Litauen eller Estland.

 459. Ingen har velat. Alla vill till
  Tyskland, Sverige och några andra.

 460. Det är svårt att bryta-

 461. -men möjligheten vi ser
  är att det här kan...

 462. Om omfördelningen
  och det delade ansvaret tillämpas-

 463. -så kan man omvandla-

 464. -åtminstone en del nuvarande
  transitländer till mottagarländer.

 465. På så sätt
  utvidgas skyddsområdet inom EU.

 466. -Tack.
  -Stort tack, Karolina.

 467. Ni kan sätta er här framme.

 468. Vi ska ta frågor och kommentarer.
  Vi har en här.

 469. Varsågod.

 470. Hej! Jag heter Eva Zetterberg
  och är ordförande i Operation 1325.

 471. Tack för strålande presentationer.
  Två frågor till Anders Danielsson:

 472. Det ena gäller lagliga vägar-

 473. -i ljuset av regeringens
  beslut att ändra asylreglerna.

 474. Skulle det inte kunna kombineras
  med att öppna några lagliga vägar?

 475. Att se till att det blir möjligt.
  Andra frågan rör Migrationsverket.

 476. Som god man för två ensamkommande
  flyktingbarn har jag konstaterat-

 477. -att er administration inte verkar ha
  anpassats till den nya situationen.

 478. Man har fortfarande väldigt utdragna
  procedurer och all administration.

 479. Jag tänker inte bara på goda män.

 480. Verkets anställda
  tvingas göra rutinåtgärder-

 481. -som borde kunna förändras
  i en ändrad situation.

 482. Tack. Ska vi ta en till?

 483. Finns det fler frågor? Där?

 484. Mikrofon.

 485. Jag heter Lars Hessler.

 486. Jag är imponerad av den logistik
  som Migrationsverket klarar av-

 487. -men om man tittar några år framåt
  med kanske 100 000 per år:

 488. Någonstans finns det väl
  en rent fysisk gräns i Sverige?

 489. Det råder ju bostadsbrist
  även för "vanliga svenskar".

 490. Jag går inte ens in på skolor
  och sådant, men rent bostadsmässigt:

 491. -Finns det någon gräns? Tack.
  -Tack. Anders, ska du svara?

 492. Lagliga vägar diskuteras
  och bör kanske definieras.

 493. Asylrätten kanske är lite uråldrig-

 494. -men den förutsätter
  att man lämnar ett hemland-

 495. -och tar sig till asyllandet.

 496. Det diskuteras då och då. Folk
  genomgår ju fruktansvärda lidanden-

 497. -för att ta sig till ett asylland,
  helt i onödan.

 498. Men det går inte
  om enskilda länder gör det här.

 499. Skulle Sverige humanitärt säga:
  "Vi ska ha lagliga vägar hit."

 500. Ni kan föreställa er.
  Det här bygger på solidaritet.

 501. En gemensam hållning är ju möjlig.
  Precis som asylrätten är global-

 502. -så måste den lösningen vara det.
  Jag ser att du nickar.

 503. Det går inte med ensidiga lösningar.
  Systemet skulle snabbt braka ihop.

 504. Man kan ha åsikter om hur vi jobbar,
  men vi har fått en enorm ökning.

 505. Vi hade 6 000 ensamkommande barn i
  fjol, nu har vi haft 32 000 hittills.

 506. Jag vill se den myndighet
  som klarar en ökning på 600 %.

 507. Föreställ er Skatteverkets direktör:
  "Hur många deklarationer får ni?"

 508. "4 miljoner."
  "Nästa år blir det 30 miljoner."

 509. "Oj. Då får vi nog göra något."

 510. Vi ser över hela barnprocessen nu.
  Det är lättare sagt än gjort.

 511. Det är en grannlaga uppgift.
  Hemvist och identitet ska prövas.

 512. Det är inte bara...
  Många vill utnyttja systemet.

 513. Många saknar id-handlingar.
  Det ska utredas.

 514. Det andra är: Är det ett barn?

 515. Läkarföreningen är inte med oss
  och gör inga åldersbedömningar.

 516. Nu har regeringen aviserat det
  i sitt senaste initiativ.

 517. Ingen vore gladare än jag för mindre
  byråkrati, men frågan är komplex.

 518. Barn har rättigheter här.
  Alla får offentligt biträde.

 519. Det framgår inte av någon konvention.
  Vi tittar på barnkonventionen.

 520. Alla barn får god man här.
  Så är det inte i övriga Europa.

 521. Tummar man på det
  kan man minska byråkratin-

 522. -men det krävs politiska beslut
  på det och vad det innebär.

 523. Nog går det att göra något.
  Fysisk gräns i Sverige...

 524. Jag har varit tydlig i många år:
  Det är dags att börja bygga.

 525. Det är bara utifrån mitt uppdrag.
  Det har jag pratat om i flera år.

 526. Jag tror inte att man kan svara på
  om det finns någon gräns.

 527. "Hur långt är ett snöre?"
  Det går inte att svara.

 528. Jag kan inte svara.
  Jag är ingen politiker.

 529. Det blir ju enorma påfrestningar
  på Migrationsverket och samhället.

 530. Det är skola, socialtjänst, sjukvård,
  polis och annat.

 531. Det här följer på en bostadspolitik
  som inte har fungerat på många år.

 532. Vi vill ha prefabricerade hus, till
  en lägre kostnad än Bert Karlssons-

 533. -men det krävs ju politiska beslut
  för att låta uppföra dem.

 534. -Det får signaleffekter i sin tur.
  -Tack.

 535. Karolina, UNHCR
  är ju en del av FN-organisationen.

 536. Din högsta chef Guterres har varit
  tydligt med att flyktingsituationen-

 537. -tyder på ett underskott av fred.

 538. Politiska kriser ligger bakom
  de flesta strömningarna.

 539. Inte konflikter mellan stater
  utan mellan grupperingar.

 540. Att skapa lösningar inom länder är
  en utmaning för FN:s politiska del.

 541. På något sätt får ni
  i den humanitära, responsiva delen-

 542. -ta konsekvenserna av att
  FN:s politiska gren inte fungerar-

 543. -vad gäller fred och säkerhet
  i Syrien, Irak och andra länder.

 544. Hur är det att jobba med det?
  Tänker ni på det?

 545. Det är ändå
  två sidor av samma organisation.

 546. Det stämmer, och vår nuvarande
  högkommissarie har varit mycket...

 547. Han har ju verkat under en period-

 548. -då femton nya kriser de senaste fem
  åren har startat eller återstartat.

 549. Det har blivit tydligt,
  och så få har kunnat repatriera.

 550. Bara politiska lösningar
  kan hindra att folk tvingas fly-

 551. -och göra det möjligt att återvända.

 552. Han har ju varit mer politisk
  än många av våra tidigare chefer.

 553. Han har tryckt på att det måste till
  politiska lösningar.

 554. Vi fortsätter ju
  att vara den humanitära delen.

 555. Det är dock så att i år,
  om ett par veckor-

 556. -så behandlar kommissariatets årliga
  dialog om skyddsutmaningar orsaker.

 557. Varför tvingas människor på flykt
  eller blir statslösa?

 558. Det är en annan del av vårt mandat.

 559. Man kommer
  att se på mottagandet av flyktingar.

 560. Hur mottagande, integration och
  möjligheten att bygga ett nytt liv-

 561. -stärker kapaciteten att senare bidra
  till att återbygga ens forna land.

 562. Många återvänder ju och bygger upp
  ett land som förstörts under krig.

 563. Annars påverkar UNHCR inte
  de politiska lösningarna-

 564. -förutom att vi
  samlar in information-

 565. -om hur situationen ser ut
  i olika länder.

 566. Det kommer in i FN-systemet och kan
  informera analyser av hur läget är.

 567. Framför allt talar vi med flyktingar
  som precis har kommit över en gräns.

 568. De berättar vad som har hänt
  i byarna som de flyr från.

 569. Det ger en indikation på
  om en ökning av en kris är på väg.

 570. På så sätt kan materialet användas
  i ett förebyggande syfte.

 571. Anders, du har en bakgrund i Säpo.

 572. Situationen i Mellanöstern
  medför ett ökat terrorhot mot Europa.

 573. Vid Paris-attackerna framkom det
  att en av gärningsmännen-

 574. -hade kommit som flykting
  till Grekland från Syrien.

 575. Hur ser du på bristen på kontroll
  över vilka som kommer?

 576. Ökar risken för terrorhandlingar här?

 577. Hur ser du på det här flödet,
  och hur oroad ska man vara?

 578. Det går knappt att svara på.
  Vi gör exkluderingsutredningar.

 579. -Ni förstår att om 100 000 söker...
  -Närmare mikrofonen.

 580. Vi gör exkluderingsutredningar.
  Man har inte rätt till skydd-

 581. -om man har begått terrorbrott
  eller krigsbrott. Då exkluderas man.

 582. Vi gör utredningarna
  tillsammans med Säkerhetspolisen.

 583. Alla förstår ju
  att det nätet är ganska grovmaskigt.

 584. Alltså: Har du förmåga och avsikt,
  som vi uttryckte det på Säpo-

 585. -att begå terrorhandling i Europa
  så är möjligheterna goda.

 586. Säkerhetstjänsten
  får ju aldrig misslyckas.

 587. En terrorist
  kan misslyckas ett antal gånger.

 588. De kan ju bara skicka någon ny.

 589. En säkerhetstjänst får aldrig
  misslyckas, och det är en utmaning.

 590. Men man kan vända på perspektivet:
  Vem vill bita den hand som föder en?

 591. Om Europa hjälper människor
  som flyr undan krig och förföljelse-

 592. -så kanske man inte
  ska ge sig på de länderna.

 593. Malena Rembe där, min chefsanalytiker
  på Säpo, skrev en artikel om det.

 594. Det fångade mitt intresse
  och skänker en viss tanke-

 595. -till hur man agerar
  och vilka följder det kan få.

 596. Det är svårt, och det finns inga
  garantier. Vi har en global värld.

 597. Det är ju så vi vill ha det,
  och detta kanske är en konsekvens.

 598. -Karolina, vill du avsluta?
  -Det är viktigt att dessa hotspots...

 599. ...som ska etableras...
  Det är bara ett par på plats.

 600. Tanken är att alla som anländer
  till Europa via Medelhavet-

 601. -ska registreras, lämna fingeravtryck
  och genomgå en säkerhetskontroll.

 602. Europol är involverade,
  men än så länge fungerar det inte.

 603. Människorna som kommer ser inga
  incitament att registrera sig där.

 604. De ser fördelarna
  med att bara resa vidare-

 605. -och söka asyl, eftersom Europa inte
  har tagit ett gemensamt ansvar.

 606. Det är dags att avsluta.
  Tack till Karolina och Anders.

 607. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Flyktingfrågor, Flyktingmottagande, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.