Titta

Kvinnors makt i världshistorien

Kvinnors makt i världshistorien

Om Kvinnors makt i världshistorien

Amanda Foreman presenterar kvinnors roll i världshistorien, från civilisationens början till modern tid. Det är en historisk resa där kvinnors inflytande och makt pendlar mellan frihet och förtryck. Vi får följa programledaren till olika platser i världen och får se hur kvinnors rättigheter är starkt kopplade till ekonomisk utveckling.

Till första programmet

Kvinnors makt i världshistorien : SeparationDela
 1. Den visades första gången 2010
  på världsutställningen i Shanghai-

 2. -och drar fortfarande
  över 7 000 besökare om dagen.

 3. Det är en gigantisk animerad version av
  Kinas största målning, dess Mona Lisa:

 4. Qingmingbildrullen, som visar staden
  Kaifeng vid Songdynastins klimax-

 5. -en av Kinas
  stora ekonomiska höjdpunkter.

 6. Dagens kinesiska befolkning
  kan se hur den speglar deras egen tid.

 7. Bildrullen beställdes på 1000-talet-

 8. -och är en fantasibild
  av det Kina kejsaren ville ha.

 9. Harmoniskt, välstyrt, säkert
  och nästan uteslutande manligt.

 10. Av de 814 människor
  som finns på bildrullen-

 11. -är förvånande nog bara 20 kvinnor.

 12. Ett par konkubiner, några kvinnor som
  handlar, några mödrar med sina barn-

 13. -några änkor i slöja, en kvinna i bärstol
  som äter nudlar samt några tjänare.

 14. Men det här visar inte
  1100-talets riktiga värld-

 15. -utan är en konfuciansk idealvärld,
  där alla visste sin plats.

 16. Männen hörde hemma
  i den offentliga sfären-

 17. -och kvinnorna i den privata,
  bakom slutna dörrar.

 18. De var kyska, lydiga och ytterst
  tacksamma gentemot sina makar.

 19. De här idealen har kommit att definiera
  kinas kultur, en del av yin och yang.

 20. De har i skiftande grad
  påverkat kvinnors liv i hela Asien.

 21. Med hjälp av andra trosläror kunde
  kvinnorna trotsa begränsningarna.

 22. I Vietnam ledde krigarprinsessor
  den första revolten mot Kina.

 23. I Japan skapade kvinnorna
  den nationella kulturen.

 24. Och i Kina blev många kvinnor
  vid hovet makten bakom tronen.

 25. Men att spärra in kvinnorna i hemmet
  gav även upphov till skönhetsideal-

 26. -som främjade kyskhet och orörlighet.

 27. Det kulminerade i en av de mest
  upprörande klichéerna i Asiens historia:

 28. Seden att binda fötter,
  som levt kvar ända in på 1900-talet.

 29. Jag var nånstans mellan sex och sju år
  när jag började binda fötterna.

 30. Det var mamma som hjälpte mig.

 31. Sen skrek jag:
  "Bind inte mer, bind inte mer!".

 32. Vietnam är känt för sina starka kvinnor.

 33. Här finns världens största kvinno-
  förbund, i dag med 15 000 medlemmar.

 34. Kvinnorna har varit en viktig del
  i landets ekonomi-

 35. -sen Vietnams födelse för 2 000 år sen.

 36. Historien avslöjar mycket om Vietnams
  komplexa relation till det mäktiga Kina.

 37. Under sista århundradet f.Kr.
  fanns en stamkultur i norra Vietnam.

 38. Kvinnor och män
  hade samma makt och rättigheter.

 39. Kvinnor kunde bli klanledare,
  göra affärer och ärva egendom-

 40. -till och med ha flera makar.

 41. Allt ändrades drastiskt när Vietnam-

 42. -erövrades av Kina
  under Hangdynastin 111 f.Kr.

 43. Kina påtvingade dem
  inte bara sina skatter och lagar-

 44. -utan ersatte den vietnamesiska
  traditionen av jämställdhet.

 45. De ersatte den med Kinas idé
  om politisk makt.

 46. Den var helt manlig och grundades
  på den patriarkala familjestrukturen.

 47. Det innebar att kvinnornas roll och
  plats i samhället minskades drastiskt.

 48. Föga förvånande
  ogillade vietnameserna ingreppet-

 49. -i deras liv,
  och de gjorde snart uppror.

 50. Den största resningen
  ägde rum i Mê Linh 41 e.Kr.

 51. Den leddes
  av systrarna Trung Trac och Trung Nhi.

 52. De här två kvinnorna var
  de första att mobilisera Vietnam-

 53. -leda det i ett uppror mot Kina
  och kämpa för självständighet.

 54. Stick i stäv med Kinas könsideal
  värvade systrarna Trung-

 55. -en armé på 80 000 som leddes av
  både manliga och kvinnliga generaler.

 56. Efter ett flertal segrar
  utropade de sig till kungar.

 57. Men systrarnas framgång skulle inte
  bestå. Två år senare, 43 e.Kr.-

 58. -skickade Kinas kejsare
  sin främste general, Ma Yuan.

 59. En man så fruktad i sitt eget land
  att han kallades "vattnets betvingare".

 60. Systrarna var fast på risfälten
  och utkämpade där sin sista kamp.

 61. De red sina elefanter i vad som i grund
  och botten var ett självmordsuppdrag.

 62. Som väntat besegrade general Ma
  armén och dräpte tusentals.

 63. Med systrarna ur vägen kunde han
  med lätthet återställa lugnet i landet.

 64. Systrarna Trungs nederlag
  var en dubbel katastrof för landet.

 65. Det blev
  en kinesisk koloni under 900 år.

 66. Under kinesiskt styre blev
  kvinnorna andra klassens medborgare.

 67. Men systrarna Trung fick sista ordet.

 68. På nationella fester, som denna i Hanoi,
  har man hyllat systrarna sen år 939-

 69. -då Vietnam äntligen
  blev självständigt från Kina.

 70. Måla revolutionens flagga med blod!

 71. Nederlaget till trots är systrarna Trung
  viktiga för Vietnams nationella identitet.

 72. Inte bara mot Kina,
  utan även mot senare inkräktare.

 73. De inspirerade kvinnor att gå med
  i Vietcong under Vietnamkriget.

 74. Systrarna Trungs revolt
  markerar starten på Vietnams historia.

 75. Vi ville inte bli slavar
  under våra fiender-

 76. -så vi stod upp
  och slogs för vår självständighet.

 77. Länge leve konungen!

 78. Vi vill bevara andan att när fienden
  står vid vår dörr kämpar alla kvinnor.

 79. Som vietnamesiska kvinnor
  är vi stolta-

 80. -över vårt storslagna arv och härkomst.

 81. Vördnaden för systrarna Trung,
  som många ber om trygghet till-

 82. -är ett exempel på att ett lands identitet-

 83. -ofta definieras
  utifrån den roll kvinnor har i dem.

 84. Det är mycket talande
  att det finns två historieskrivningar.

 85. I den vietnamesiska versionen dränker
  sig systrarna för att inte bli fångade.

 86. I den kinesiska avrättar general Ma
  dem och tar huvudena som troféer.

 87. Kina ansåg att systrarna
  var en grotesk social avvikelse.

 88. Om systrarna
  lämnat nåt efter sig i Kina-

 89. -så är det att den långvariga kampen
  mellan könen bara kunde få ett slut.

 90. Vid tiden för systrarna Trungs uppror
  låg Kinas huvudstad i Luoyang-

 91. -en stad vid Huang He, där Kinas
  civilisation uppstått 3 000 år tidigare.

 92. Handynastin varade i över 400 år
  och är en guldålder i Kinas historia.

 93. Handynastin upprättade Sidenvägen,
  färdigställde kinesiska muren-

 94. -och präglades av en kultur- och
  uppfinningsrikedom utan motstycke.

 95. Det var här
  det Kina vi känner till i dag föddes.

 96. Kulturens kärna utgjordes av den
  revolutionerande konfucianismen.

 97. En morallära som underströk
  vikten av social harmoni-

 98. -legitimerade Han-väldet och skapade
  ordning i det växande imperiet.

 99. Kejsarna uppskattade lärans tonvikt
  på en hierarkisk, patriarkal struktur-

 100. -där alla invånare
  hade en bestämd ställning.

 101. Högst stod kejsaren
  som fått himmelskt mandat att styra.

 102. Under fanns statsapparaten
  bestående av konfucianska lärda män.

 103. Därunder fanns befolkningen.

 104. Den delades i fyra kategorier.

 105. Högst upp fanns shi,
  de lärda ämbetsmännen.

 106. Därefter kom nong, bönderna.

 107. Sen följde gong, hantverkarna.

 108. Under dem kom de som inte
  producerade nåt, shang, köpmännen.

 109. Även inom familjen fanns en hierarki.

 110. Den viktigaste var far-son. Sen kom
  äldre-yngre, make-fru, mor-dotter-

 111. -ända ned till svärdöttrarna,
  som var tvungna att lyda alla.

 112. Man kan inte komma ifrån att
  i den konfucianska samhällsordningen-

 113. -befann sig kvinnorna
  allra längst ned i hierarkin.

 114. En viktig del av den konfucianska läran-

 115. -utgjordes av en litteraturkanon.

 116. De sammanställdes
  och ristades i sten av de lärda-

 117. -under Handynastin och
  kallades "de konfucianska klassikerna".

 118. De utgjordes av fem böcker-

 119. -och är Kinas motsvarighet till Bibeln,
  Koranen eller Toran.

 120. Vad det gäller de sociala rollerna
  är huvudverket "Liji", "Riterna".

 121. Den styrde samhälleliga och individuella
  beteenden, från hovceremonier-

 122. -till mäns och kvinnors uppförande
  i och utanför hemmet.

 123. Kvinnan ska bära slöja utomhus. Hon
  ska bära ljus i mörkret, eller vara stilla.

 124. På vägen ska mannen gå till höger,
  kvinnan till vänster.

 125. Kärnbudskapet är att för kvinnan
  kan tao, "den rätta vägen"-

 126. -bara uttryckas i rollen
  som hustru och mor.

 127. Alla riter som styr beteendet ska
  upprätthålla den kvinnliga lydnaden.

 128. Den innefattar lydnaden mot fadern,
  maken och den vuxne sonen.

 129. Kvinnan hade inte bara en roll,
  utan även en plats.

 130. Det var i hemmet.
  Den privata sfären, nei.

 131. Mannen hörde till den yttre sfären med
  affärsverksamhet, styre och utbildning.

 132. Det var den offentliga sfären, wei.
  Kvinnor var uteslutna från den.

 133. I verkligheten deltog vissa kvinnor i wei
  men de hade ingen moralisk rätt till det.

 134. Mannen ska inte tala
  om det som hör till hemmet-

 135. -och kvinnan
  inte om det som finns utanför.

 136. De konfucianska klassikerna
  var kopplade till gamla idéer-

 137. -som kan spåras till
  den tidiga kinesiska civilisationen.

 138. Den ristades kring 175 e.Kr.-

 139. -och är ett värdefullt fragment
  ur den äldsta klassikern, "Yijing".

 140. Det är en spådomshandbok
  som härrör från 1000-talet f.Kr.

 141. Enligt gammal kosmologisk tro-

 142. -sammanföll människans
  sociala harmoni med himlens.

 143. När alla samhällsmedlemmar höll sig
  på sin plats, förblev kosmos stabilt.

 144. Men om gränserna överskreds
  orsakade himlen ödeläggelse-

 145. -i form av svält, farsoter
  och politiskt sönderfall.

 146. Sammankopplad till denna uppfattning
  var begreppen yin och yang.

 147. De har sitt ursprung
  i hur skuggor och ljus föll på marken-

 148. -och blev en filosofi om komplementära
  energier som skapade balans i världen.

 149. Ljus och mörker, himmel och jord,
  sol och måne.

 150. De lärda lade till könen
  och gjorde yin kvinnlig och yang manlig.

 151. Ursprungligen
  var yin och yang i jämvikt-

 152. -men den lärde Dong Zhongshu
  omtolkade idén-

 153. -så att yin blev underordnad yang.

 154. Yangs företräde över yin
  blev en del av konfucianismens kanon.

 155. Kvinnors underordning var naturlig-

 156. -och patriarkatet var inte skapat av
  människan, utan ett gudomligt påbud.

 157. Än en gång skaffar männen
  sig fördelen att ha Gud på sin sida.

 158. Idéerna är centrala
  i den kinesiska identiteten-

 159. -och har länge påverkat
  de kinesiska könsrollerna.

 160. De diskuteras fortfarande
  över hela landet.

 161. Även om Dong Zhongshu ansåg
  att yin var obetydlig och underlägsen-

 162. -erkände han att yin hjälpte yang.
  Avsikten var att uppnå harmoni.

 163. Det är ett viktigt kännetecken
  i kinesiska könsroller.

 164. Det innebär inte nödvändigtvis
  att de är motsatser.

 165. Vad anser ni om Dong Zhongshus
  föreställningar kring könsrollerna?

 166. Dong Zhongshu
  talar om harmoni mellan könen-

 167. -men hans ord innebär viss
  uppenbar ojämställdhet mellan könen.

 168. Till exempel säger han
  att yang var överordnad yin:

 169. "Härskare och minister,
  far och son, make och hustru..."

 170. Han satte maken framför hustrun
  och de lägre stående efter.

 171. Därför hade han, genom sitt språk
  och system, en negativ effekt.

 172. Att Handynastins lärda män
  var besatta av kön-

 173. -hängde ihop med
  kontexten de formulerade sina idéer i.

 174. Det var en reaktion mot makten
  som kvinnorna vid hovet hade.

 175. Särskilt konkubiner och kejsarinnor
  som de ansåg-

 176. -utgjorde det största hotet
  mot kejsardömets stabilitet.

 177. För det första gynnade
  den inre och yttre sfären konkubinerna.

 178. De levde i den inre sfären,
  hade tillgång till kejsaren-

 179. -och kunde säkra
  nödvändigt stöd till sina familjer-

 180. -som ofta genomförde kupper
  för att öka sin makt.

 181. För det andra fanns en motsägelse
  inom konfucianismen.

 182. Det gällde särskilt
  vördnaden för de äldre.

 183. Man krävde absolut lydnad gentemot
  föräldrar och äldre släktingar.

 184. Det gav Handynastins sexton
  änkekejsarinnor både status och makt.

 185. Vördnaden för de äldre
  betydde då som nu-

 186. -att ålderns rätt
  alltid väger tyngre än könets.

 187. De lärde försökte lösa motsägelserna
  genom att skriva-

 188. -konfucianska klassiker för kvinnor.
  Handböcker i kvinnligt uppförande-

 189. -som löpte parallellt
  med de ristade klassikerna för män.

 190. Den första var "Lienüzhuan".

 191. 125 biografier
  av föredömliga kvinnor ur det förflutna-

 192. -som sammanställts
  av den lärde Liu Xiang.

 193. Den var indelad i kapitel från moders-
  förebilder till de kyska och fogliga-

 194. -som änkor som skar av sig näsan
  för att värna sin dygd.

 195. Liu Xiang
  förmedlade två huvudbudskap i boken.

 196. Det första, i kapitlet
  "Depraverade favoriter" var en varning-

 197. -om att kvinnor som skred utanför
  sin roll skapade disharmoni.

 198. Det andra,
  i kapitlet "Fulländade talare"-

 199. -var att kvinnor skulle delge sina
  härskare den konfucianska visdomen.

 200. Med tiden
  blev karaktärerna i biografierna-

 201. -lättigenkännliga arketyper,
  normer för uppförande-

 202. -som kvinnor bedömts utifrån
  ända in på 1900-talet.

 203. Men det fanns en annan bok
  som säkerligen fick större inflytande-

 204. -eftersom den skrivits av en kvinna.

 205. Det här är "Nüjie",
  "Lärdomar för kvinnor".

 206. Den skrevs av Ban Zhao som tillhörde
  en familj av framstående lärda.

 207. Som intellektuell kvinna
  i Handynastins överklass-

 208. -accepterade Ban Zhao
  skillnaderna mellan könen-

 209. -och mäns företräde
  framför kvinnorna-

 210. -som Konfucius
  och Dong Zhongshu förespråkade.

 211. Ban Zhao skrev den till sina döttrar-

 212. -och gjorde lydnad gentemot familjen
  till kvinnans huvudsakliga syssla.

 213. Hon bekräftade de tre lydnaderna
  och dessutom kvinnans fyra dygder-

 214. -sedlighet, blygsamhet i tal
  och uppträdande, samt flitighet i arbete.

 215. Man kan förstå att "Nüjie"
  fyllde en funktion i sin tids samhälle-

 216. -såtillvida att den utbildade kvinnor.
  Dessutom bidrog den till-

 217. -att bevara harmonin i familjen,
  samt till samhällsstabiliteten.

 218. Men för yngre generationer
  har den varit negativ.

 219. Den förtryckte kvinnor och gjorde
  att de förlorade sitt oberoende.

 220. Ban Zhao var
  en de främsta lärda av sin tid.

 221. Hon styrde sin egen familj
  med järnhand.

 222. Så varför skrev hon en bok
  som förespråkade motsatsen?

 223. Oavsett motiv så blev "Nüjie" kärnan
  i kvinnans konfucianska klassiker.

 224. Dess restriktiva idéer om kvinnlig dygd
  blev slutligen ett betydande rättesnöre.

 225. De här könsidealen blev ett
  kännemärke för den kinesiska kulturen-

 226. -som exporterades till erövrade länder,
  exempelvis Vietnam.

 227. Men genom expansion och export
  öppnades Kinas gränser-

 228. -för nya idéer
  som gick i motsatt riktning.

 229. En av dem var buddhismen,
  som utmanade konfucianismen.

 230. Den anlände via Sidenvägen
  på 100-talet e.Kr.-

 231. -och hade i 600-talets Tangdynasti
  kommit att bli statsreligion.

 232. Buddhismen hade då utvecklat
  ett allomfattande budskap.

 233. Den inte bara utvidgade frälsningen
  till att omfatta alla, oavsett ras och kön-

 234. -men med sina många gudinnor
  och idéer kring reinkarnation-

 235. -sa den att kön, i likhet med andra
  motsatser, helt saknade betydelse.

 236. Därigenom erbjöd buddhismen kvinnor
  en alternativ väg.

 237. Det bästa stället att se buddhismens
  påverkan på Tangdynastins kvinnor-

 238. -är vid Longmengrottorna
  i utkanten av Luoyang.

 239. Här har helgedomar grävts ut i klippan,
  de flesta på beställning av Tangs elit.

 240. Centralt placerad finns Vairocana
  som kejsarinnan Wu Zetian betalat.

 241. Hon var den tredje
  Tangkejsaren Gaozongs hustru.

 242. Buddhan ska ha utformats
  efter henne.

 243. Ett styrkebevis
  som visar hur kvinnorna-

 244. -använde buddhistiskt bildspråk
  för att skapa sig ett offentligt ansikte.

 245. Wu trotsade
  den konfucianska kvinnobilden.

 246. Hon kom
  från väldigt blygsamma förhållanden-

 247. -men hon var vacker
  och sändes att bli kejsarens konkubin.

 248. Fastän hon hade låg ställning
  klättrade hon till toppen.

 249. Hon var först den gamle kejsarens
  konkubin, sen den nyes hustru.

 250. Att vara intim med både far och son
  ansågs vara incest av konfucianerna.

 251. Hon anklagades för många brott,
  framförallt för att ha härskat själv-

 252. -som kejsare i femton år.
  Hon grundade en egen dynasti.

 253. Kejsarinnan Wu krossade
  yin och yangs kosmiska ordning.

 254. Kejsarinnan Wu
  är den enda kvinnan i Kinas historia-

 255. -som regerat landet i sin egen rätt.

 256. Alltsen dess har hon framställts
  som urtypen för den onda kvinnan.

 257. Egentligen var det förmågan
  att framställa buddhismen-

 258. -som ett alternativ till konfucianismen
  som säkrade makten.

 259. År 690 hittade kejsarinnan Wu
  två okända profetior-

 260. -som förutspådde en kvinnlig härskare,
  reinkarnationen-

 261. -av en mycket vördad bodhisattva,
  den messianska Maitreya.

 262. Profetiorna blev Wus förevändning
  för att göra egna grottor i Longmen.

 263. För att budskapet skulle gå fram
  satte hon Maitreya i mitten-

 264. -och lät statyn anta hennes drag-

 265. -medan Buddhastatyn placerades
  långt ut på sidan.

 266. Såvitt vi vet är det enda gången
  inom den buddhistiska konsten-

 267. -som Maitreya
  får sånt företräde framför Buddha.

 268. Professor Meng Man
  är specialist på Tangperioden-

 269. -och en framstående forskare
  i kinesisk historia.

 270. Jag ville fråga henne om kontexten
  för kejsarinnan Wus styre.

 271. Hade Wu kunnat regera när som helst
  eller var omständigheterna de rätta?

 272. Under Tangdynastin
  var konfucianismen inte-

 273. -den enda eller dominerande läran
  i Kina.

 274. Det fanns även buddhism och taoism.

 275. De behandlar inte kvinnor bättre,
  men erbjuder andra sätt att tänka.

 276. Kejsarinnan Wu använde ideologin
  till att skapa ett nytt namn.

 277. En gränsöverskridande handling, dels
  eftersom det var fädernas privilegium-

 278. -dels eftersom hon skapade ett nytt
  tecken, inspirerat av den heliga "Yijing".

 279. Tecknet bestod av solen till vänster
  och månen till höger-

 280. -som lyste upp himlen
  och världen inunder.

 281. I det gamla Kina hade solen ett tecken
  som representerade det manliga yang.

 282. Månen däremot
  representerade det kvinnliga yin.

 283. Wu Zetian kombinerade solen
  och månen som skiner över världen-

 284. -i sitt namn, och därigenom
  elimineras distinktionen i de två könen.

 285. Hon menade inte att hon var man,
  inte heller kvinna.

 286. Hennes existens gick bortom könen.

 287. Kejsarinnan Wu hade sin födelsestad
  att tacka för sin stora framgång.

 288. På 600-talet var Tangs
  huvudstad Chang'an, dagens Xi'an.

 289. Den hade nästan två miljoner invånare
  och var Orientens stora metropol-

 290. -endast i konkurrens
  med Bagdad och Konstantinopel.

 291. Chang'an förband hamnarna
  i Sydkinesiska havet med Sidenvägen-

 292. -och stod i centrum av ett kinesiskt
  kejsardöme när det var som störst.

 293. Sidenvägen började här och drog till sig
  köpmän från Arabien och Japan.

 294. De förde med sig
  sina egna språk, seder och religioner.

 295. Sidenvägens rikedomar och idéer-

 296. -skapade en stabil, livfull
  och utåtriktad ekonomi.

 297. Kvinnorna kunde här
  undfly konfucianismens inskränkningar.

 298. Den friheten syns i stadens museer.

 299. Intill Sidenvägens kameler
  och långväga köpmän-

 300. -finns kvinnorna överallt i konsten.

 301. Tang var delvis av nomadisk härkomst
  och hade en mer jämställd syn på kön.

 302. Till skillnad från
  Hans segregerade ideal-

 303. -är Tangkvinnorna
  sinnliga och saknar slöja.

 304. Man ser dem ofta spela polo till häst,
  en annan import från stäppen.

 305. Det är kvinnors skönhetsartiklar, inte
  kyskhetsbevis, som fyller montrarna.

 306. Från silverspeglar
  och fjäderhårnålar i brons...

 307. ...till utsirade puderdosor...

 308. ...flerfärgade sidenrockar
  och exotiska huvudbonader.

 309. Föga förvånande
  var deras favoritblomma-

 310. -den yppiga
  och helt okonfucianska pionen.

 311. Tangdynastin hade en mycket
  inkluderande och öppen kultur.

 312. Därför var tillvaron för kvinnor
  mycket annorlunda då.

 313. De hade tankefrihet,
  vilket öppnade upp för feminism.

 314. Man ser att dagens kvinnor-

 315. -längtar efter
  mer jämställdhet och mer frihet.

 316. Det påminner på många sätt-

 317. -om människorna
  som levde under Tangdynastin.

 318. I källaren till Shaanxis historiska
  museum restaureras Tangfresker-

 319. -från graven till en av kejsarinnan Wus
  släktingar, Wu Huifei.

 320. Freskerna är välbevarade
  efter 1 400 år under jord.

 321. Kvinnorna som uppdagas
  är inte Handynastins kvinnoarketyper-

 322. -utan individer av kött och blod, med
  starka uttryck, gester och klädstilar.

 323. Allt från avslöjande klänningar
  till ridbyxor och hjälm.

 324. Det är ett misstag att tro att Tang
  bara handlade om lyx och mode.

 325. Kejsarinnan Wu ville ge kvinnor
  både handlingsfrihet och makt.

 326. Wu hade enorm energi och
  genomförde gärna stora förändringar.

 327. Hon skapade statsförvaltningen,
  gjorde skattereformer-

 328. -och ökade handeln och diplomatin.

 329. Mest imponerande
  är det hon gjorde för kvinnor.

 330. Hon utmanade konfucianska normer-

 331. -och befordrade både män och kvinnor
  utifrån deras meriter. Det inkluderade-

 332. -kejsarinnan Wei, dottern Taiping
  och Shangguan Wan’er-

 333. -den första kvinnliga premiärministern,
  en slav som tog till toppen-

 334. -1 400 år före
  sina moderna motsvarigheter.

 335. Wu väcker alltid frågor, men en sak
  är säker: Hon var en sann visionär.

 336. Kejsarinnan Wu
  har länge väckt fascination-

 337. -särskilt för vår tids kinesiskor.

 338. Men hennes storslagna liv
  har reducerats till en kliché-

 339. -om kvinnligt begär, mord
  och korruption.

 340. Enligt klassiska dramatiska skildringar
  ska hon ha kvävt sin dotter-

 341. -förgiftat ett stort antal släktingar,
  och i 80-årsåldern-

 342. -ska hon ha haft ett harem med älskare.

 343. Wu dödade alla som kom i hennes väg,
  i likhet med andra kejsare.

 344. Men de värsta historierna
  skrevs efter hennes död-

 345. -av historiker som ville återinrätta
  den konfucianska strukturen.

 346. Varför betonas hennes grymhet?

 347. Det finns nog en moralisk aspekt
  när man bedömer kvinnliga politiker.

 348. Manliga politiker bedöms
  utifrån vad de åstadkommit.

 349. Hennes mord ansågs grymmare
  än de manliga kejsarnas.

 350. Wus historia handlar
  om mer än en kvinnas väg till makten.

 351. En egen dynasti var hennes mål-

 352. -men efter hennes död mördades
  Taiping, Wei och Shangguan Wan’er.

 353. När Tangdynastin gick under-

 354. -anklagades dess kvinnor
  för att ha misshagat himlens makter.

 355. Har kvinnor felaktigt anklagats
  för Tangdynastins fall?

 356. Ja. Historiker har tillskrivit kvinnor
  många dynastiers fall.

 357. Det var en historisk tradition.
  När vi talade om gamla dynastiers fall-

 358. -talade vi ofta om dåliga kvinnoprofiler.

 359. Det bästa exemplet på hur delat Kina
  har varit beträffande kejsarinnan Wu-

 360. -och kvinnor med makt överhuvudtaget,
  är hennes grav i utkanten av Xi'an.

 361. Wu har själv utformat den, och den
  kröns inte med den kvinnliga fenixen-

 362. -utan med drakar,
  symbolen för manliga kejsare.

 363. Men i jämförelse
  med det 8 000 ord långa lovtal-

 364. -hon lät rista in på sin odugliga makes
  grav, är hennes spöklikt tom.

 365. Det är ironiskt att kejsarinnan Wu
  åstadkom så mycket-

 366. -och ändå gjorde hennes efterträdare
  allt för att utplåna hennes minne.

 367. Ett bevis på det är hennes stele.

 368. Den lämnades medvetet tom
  är det yttersta tecknet på vanvördnad.

 369. Lika illa är de snedvridna berättelser
  som skrivits om henne.

 370. Anklagelserna att hon mördat sitt barn,
  var sexgalen och trodde på svart magi-

 371. -är inte det samma gamla vidriga kliché
  som alltid drabbar kvinnor med makt?

 372. Jag anser
  att de saknade orden på Wus stele-

 373. -är en del
  av en utebliven dialog i Kinas historia-

 374. -som beskriver hur kvinnorna
  egentligen var, inte borde vara.

 375. Det är talande att det tog 1 200 år
  innan Kina fick en ny kvinnlig ledare:

 376. Kejsarinnan Cixi på 1800-talet.

 377. I dagens moderna Kina, där moderskap
  är ett av flera alternativ för kvinnor-

 378. -kvarstår det faktum att makt och politik
  fortfarande är mannens privilegium.

 379. Tangs kulturella och ekonomiska
  påverkan var så stor-

 380. -att dess influenser bredde ut sig över
  Asien. De spreds till Korea och Japan-

 381. -som, till skillnad från Vietnam,
  självmant öppnade sig för Kinas kultur.

 382. För att få slut på klankrigen
  på 600- och 700-talet-

 383. -importerade Japan
  det kinesiska centralstyret-

 384. -med huvudstad, hov
  och en kejsarfamilj.

 385. Samman med konfucianismen
  återvände japanska ambassadörer-

 386. -med allt från lagar, litteratur, mode,
  konst, även teknik och stadsplanering.

 387. När den byggdes år 794 var Kyoto,
  då kallad Heiankyo-

 388. -en minikopia av Tangs huvudstad.

 389. Hovspråket var kinesiska, och alla män
  läste de konfucianska klassikerna.

 390. De importerade även buddhismen, på
  700-talet hade den blivit statsreligion.

 391. Japansk buddhism smälte samman
  med den lokala religionen shinto-

 392. -som hade en helt annan ideologi.

 393. Det som verkligen chockade kineserna
  med shinto var kvinnornas centrala roll.

 394. Inte bara deras roll som shamaner,
  utan deras plats i religionens kärna.

 395. Shintos främsta gud var
  den kvinnliga Amaterasu, solgudinnan.

 396. Hennes bror Tsukuyomi var mångud.
  Motsatsen till yin och yang.

 397. Toleransen för kvinnor i maktposition
  gjorde att Kina-

 398. -kallade Japan "Drottningland".
  Jag tror inte att det var en komplimang.

 399. På 1000-talet,
  i dag känd som "Heianperioden"-

 400. -återfick makten
  en mer japansk struktur.

 401. Kejsaren hade en symbolisk position-

 402. -och var i händerna på klanerna,
  särskilt en familj: Fujiwara.

 403. Strategin att gifta in döttrarna i kejsar-
  familjen var central för deras dominans.

 404. Äktenskapsmäkleri
  användes av alla adliga familjer.

 405. Det ledde till spänningar
  avseende kvinnans ställning-

 406. -eftersom konfucianism användes
  för att stärka klanen, inte kejsardömet.

 407. Till skillnad från i Kina
  levde makarna åtskilda-

 408. -kärleksaffärer tolererades, och kvinnan
  kunde äga och ärva egendom-

 409. -ett sätt att säkra
  faderns kontroll över den.

 410. Men kvinnorna var hänvisade till
  hemmets inre värld. De levde avskilt-

 411. -och fick bara samtala med män
  dolda bakom en skärm.

 412. Och deras enda besök
  i världen utanför-

 413. -var vid hovfester och vallfärder
  till buddhistiska tempel.

 414. I sin gyllene bur utvecklade
  Heiankvinnan en japansk estetik-

 415. -som rörde sig bort från Tangmodet.

 416. Långt hår, vitsminkat ansikte
  och svarta tänder.

 417. Trädgårdar som förde in
  yttervärlden i miniatyrformat.

 418. Och junihitoekimonor på upp till fyrtio
  lager som helt dolde kvinnokroppen.

 419. Kvinnorna var oftast hemma.
  De tillbringade tiden långt inne i huset.

 420. De brukade byta kimonolagren för att
  få en upplevelse av årstidsväxlingar.

 421. Den här kimonon har tachibanans
  färger och blommor.

 422. Den japanska tachibanamandarinens
  träd som blommar i maj.

 423. De njöt av färgerna på sina kimonor-

 424. -och tävlade med varandra
  om att visa upp dem.

 425. Tonvikten på ritual och konstfärdighet-

 426. -avslöjade inte bara
  en extrem orörlighet-

 427. -utan även den extrema estetiken
  i japanskt hovliv.

 428. Den kvinnliga dygden bedömdes inte
  utifrån föredömligt uppförande-

 429. -utan utifrån kalligrafins skönhet,
  eller kimonons färger-

 430. -som kvinnorna
  förföriskt visade fram bakom skärmen.

 431. Hellre än utifrån en konfuciansk
  fostran, fostrades döttrarna-

 432. -att vara vackra och bildade
  för familjens välgång.

 433. Om hon har en sofistikerad estetik
  är det det som utgör hennes person-

 434. -och detta skulle sen leda till kärlek
  och vidare till äktenskap.

 435. När den japanska identiteten
  började ta sig estetiska uttryck-

 436. -började den även utveckla
  ett eget språk och en egen litteratur.

 437. De var avskilda från den
  officiella kinesiskan. I den inre världen-

 438. -skrev kvinnor på japanska med
  skriftspråket "onnade", "kvinnohand".

 439. Det resulterade i ett unikt fenomen
  i världshistorien.

 440. Till skillnad från i Kina, där skrivkonsten
  dominerades av män-

 441. -så dominerades den
  första japanska litteraturen av kvinnor.

 442. Den viktigaste var enligt min mening
  Murasaki Shikibu.

 443. Murasaki tillhörde Fujiwarasläkten-

 444. -och fick i smyg undervisning i de
  konfucianska klassikerna av sin far.

 445. Hon gifte sig med en äldre man.
  Efter hans död levde hon vid hovet-

 446. -där hon skrev sitt mest framstående
  verk, ”Berättelsen om Genji”.

 447. Den anses vara världens första roman
  och berättar historien om prins Genji-

 448. -vars börd är otillräcklig
  för att han ska kunna ärva tronen.

 449. Fast i ett socialt limbo
  ger han sig in i en fruktlös jakt-

 450. -på kärlek och lycka
  med kvinnorna vid Heianhovet.

 451. Murasakis samtida älskade berättelsen
  med dess kärleksaffärer-

 452. -och hovintriger, den speglade
  deras egna liv. Men boken har bestått-

 453. -eftersom den var banbrytande. Det
  är den första psykologiska romanen-

 454. -med karaktärer
  som har trovärdiga känslor och motiv.

 455. Den präglas av en tidstypisk
  blandning av svårmod och lättsinne-

 456. -men är även en djup betraktelse
  över livets mening. Den sörjer-

 457. -årstidernas och naturens flyktiga
  skönhet, kärlekens bräcklighet.

 458. Karaktärerna söker livets mening
  och orsaken till allt lidande.

 459. De finner slutligen tröst i buddhismen,
  precis som Murasaki själv.

 460. Till skillnad mot Kina fann
  japanska kvinnor tröst i buddhismen-

 461. -eftersom deras isolering passade med
  buddhismens idé att allt liv är lidande.

 462. Templet där Murasaki
  ska ha hittat inspiration-

 463. -till "Berättelsen om Genji"
  är i dag ett vallfärdsmål.

 464. Här finns flera nationalskatter,
  bland annat hennes äldsta porträtt-

 465. -som målades
  ett par hundra år efter hennes död.

 466. Den fantastiska Ishiyamaderabokrullen
  från 1300-talet-

 467. -där hon blickar mot månen
  från ett av dess rum.

 468. Skatterna är desto värdefullare-

 469. -eftersom vi, som med många kvinnor,
  vet så lite om den riktiga Murasaki.

 470. Hennes födelse- och dödsattest
  saknas. Vi vet inte ens vad hon hette.

 471. "Murasaki", "lila",
  var namnet på en av hennes hjältinnor.

 472. "Shikibu" avsåg hennes fars position
  vid hovet.

 473. Allt som finns kvar efter henne
  är fragment.

 474. Som författare tycker jag
  att det mest rörande-

 475. -är hennes bläckhorn. Det hon använde
  när hon skrev världens första roman.

 476. Det här är en av de mest känslofyllda
  upplevelserna i mitt liv.

 477. Att få se det här vackra bläckhornet
  - det är så vackert utformat, så utsökt.

 478. Och att veta att det kan vara just
  det bläckhorn som Murasaki använde-

 479. -är som att resa
  tusen år tillbaka i tiden.

 480. Det är en av
  de mest betydelsefulla artefakterna-

 481. -i kvinnans historia, och litteraturens.
  Här är den - det är faktiskt den.

 482. Det är en sällsynt
  och ofattbar upplevelse-

 483. -och jag är djupt tacksam över den.

 484. Än mer gripande är att världen som
  skapade dessa föremål snart försvann.

 485. Vid slutet på 1000-talet
  togs Japan över av samurajer.

 486. I en manlig hederskultur förlorade
  kvinnorna den handlingsfrihet de haft.

 487. Ofattbart nog fick inte kvinnorna
  tillbaka sin arvsrätt förrän på 1930-talet.

 488. Men Heiankvinnornas värld
  levde kvar i böckerna.

 489. För att bättre förstå deras påverkan
  träffar jag romanförfattarinnan-

 490. -Jakucho Setouchi, vars liv förändrades
  när hon läste "Berättelsen om Genji".

 491. Det förvånade mig att det fanns en så
  underbar bok i Japan för 1 000 år sen.

 492. Det var därför
  jag ville bli romanförfattare.

 493. Hennes romaner
  ifrågasätter Japans patriarkala struktur-

 494. -och i "Berättelsen om Genji"
  ser hon ett feministiskt budskap.

 495. Huvudpersonen i "Berättelsen om
  Genji", Hikaru Genji, är kvinnotjusare.

 496. Han älskade många kvinnor, men
  ingen av dessa kvinnor blev lycklig.

 497. De led oerhörd känslomässig skada
  och flydde slutligen-

 498. -genom att välja att bli nunnor.

 499. En nunna som jag.

 500. Jag har läst att det tog 1 000 år
  för Heiankvinnans relativa oberoende-

 501. -att komma tillbaka i Japan.
  Varför då, tror du?

 502. Omvärlden ser kanske Japan som
  ett mansdominerat samhälle ännu.

 503. Men kvinnorna är starkare än förr.
  Yrkesarbetande kvinnor ökar i antal.

 504. De unga japanska männen däremot
  är på nedgång.

 505. Det finns till och med unga män
  som man kallar för "gräsätare".

 506. De är inte heller sexuellt attraktiva.

 507. Så jag tror
  att kvinnans tid har kommit till Japan.

 508. Mansdominansen till trots
  har "Berättelsen om Genji"-

 509. -blivit central
  för den kulturella identiteten.

 510. I dag, under
  den moderna stadens maskulina neon-

 511. -finns ekon av Murasakis värld överallt.

 512. Det syns i kärleken till ceremonier,
  lyhördheten för natur och årstider-

 513. -och i Heianförfattarinnornas ställning.
  Nationella hjältinnor-

 514. -som blivit fackelbärare
  för kvinnors potential i mörka tider.

 515. Kort sagt innebär det nåt exceptionellt,
  för Japan är det enda land jag vet-

 516. -vars kulturella DNA formats och
  skapats av kvinnor. Särskilt en kvinna.

 517. Det här är inte slutet på berättelsen. Då
  Japan hamnade i samurajernas händer-

 518. -genomgick Kina en förnyelse
  under en ny dynasti:

 519. Song, från Qingmingbildrullen.

 520. Än en gång blir kvinnorollen
  central i berättelsen.

 521. Det var en tid med många nyheter.
  Tryckkonst, klockor, papperspengar-

 522. -och en blomstrande fri marknad gjorde-

 523. -att befolkningen nådde 200 miljoner
  för första gången.

 524. I detta välmående, kosmopolitiska
  samhälle var kvinnor väl synliga.

 525. De hade affärsverksamheter
  och skötte sin egendom.

 526. Men det var även en mycket otrygg tid.

 527. 1125 invaderade jurchennomaderna
  norrifrån och tvingade Song söderut.

 528. På 1200-talet intog mongolerna landet
  och gjorde Beijing till huvudstad.

 529. Kineserna reagerade på motgångarna
  med en ny rörelse: neokonfucianism.

 530. Lärda män aktualiserade
  de traditionella idéerna-

 531. -om harmoni, samhällsstruktur och kön
  från de konfucianska klassikerna.

 532. När Mingdynastin så småningom
  drev bort mongolerna på 1300-talet-

 533. -blev dessa idéer återigen en
  central del av den nationella identiteten.

 534. Neokonfucianismen anses ofta
  fundamentalistisk och bokstavstrogen.

 535. Men den var faktiskt revolutionerande.
  Grundaren Zhu Xi-

 536. -gjorde familjen, inte kejsaren, till
  förebilden som samhället skulle följa.

 537. Men de som hamnade i skottgluggen
  var kvinnorna.

 538. När familjen blev viktigare fick
  kvinnorna ironiskt nog sämre ställning.

 539. Det innebar
  att döttrar inte kunde ärva egendom-

 540. -fruar inte fick behålla hemgiften
  och att änkor inte fick gifta om sig.

 541. Neokonfucianismen blev avgörande
  för kvinnor. Den innebar-

 542. -stora begränsningar
  både metaforiskt och fysiskt.

 543. På samma sätt som i Japan
  blev kvinnans förvisning till hemmet-

 544. -synonym med en skönhetsritual
  som var så extrem-

 545. -att den sen dess delat Kina:
  fotbindning.

 546. Världen största samling lotusskor-

 547. -finns i ett flerbostadshus
  i centrala Shanghai.

 548. Yang Shaorong, vars mor hade bundna
  fötter, har en samling på 1 500 par.

 549. Från tidig Songdynasti, till de
  mycket mindre från Ming och senare.

 550. Då var bundna fötter ett tecken på
  Hanidentitet och ett krav för giftermål.

 551. Processen var ren tortyr.

 552. När döttrarna var fem
  bröt mödrarna benen i deras fötter-

 553. -vek med våld in tårna under foten
  och band dem med lindor.

 554. Fötterna bands allt hårdare
  under loppet av flera år.

 555. Det här redskapet användes
  vid fotbindning.

 556. Flickorna kanske gjorde motstånd
  när fötterna bands-

 557. -så man använde den här
  för att hålla dem stilla.

 558. Om flickorna skrek fick de smisk,
  så här.

 559. Vad används kalligrafipenslarna till?

 560. I det gamla Kina,
  när flickorna fick sina fötter bundna-

 561. -stoppade man
  toppen på en skrivpensel-

 562. -i lindorna
  som användes vid fotbindningen.

 563. Det här var en sak som man gjorde
  eftersom man ville-

 564. -att foten skulle se ut
  som toppen på penseln.

 565. Man ville att foten
  skulle vara liten och tunn.

 566. Tunn - som toppen på penseln.

 567. Skorna broderades av kvinnorna och
  symboliserar deras hushållsekonomi.

 568. Men de avslöjar även en otäck sanning
  om skönhet och mode.

 569. För vissa kan det vara en del av en
  frigörelse, för andra ett mansförtryck.

 570. Jag anser att den här skon står
  för slutet på en era för kvinnor.

 571. Till dem som hävdar att fotbindning
  är ett kvinnligt självförverkligande-

 572. -säger jag att det är en form av kvinnlig
  självkontroll som påtvingats dem.

 573. Den praktiserades av kvinnor på kvinnor
  och är därför för många-

 574. -den främsta symbolen för konfuciansk
  ideologis seger över kvinnors liv.

 575. Liksom med slöjan blev fotbindningen-

 576. -en väg till socialt avancemang
  och togs alltmer upp av de fattiga.

 577. Fotbindning förbjöds 1902
  av kejsarinnan Cixi-

 578. -men än i dag finns det kvinnor i Kina
  som fått fötterna bundna.

 579. De sista bärarna av ett tusenårigt arv.

 580. Jag var nånstans mellan sex och sju år
  när jag började binda fötterna.

 581. Det var mamma som hjälpte mig.

 582. Det gjorde särskilt ont på natten.
  Jag skrek att de skulle lossa på dem.

 583. De var bundna ett tag, och sen lossade
  man, så mina fötter blev inte så små.

 584. Då var det modernt att binda fötterna.
  Alla gjorde det.

 585. Annars blev man utskrattad.
  "Titta på hennes stora platta fötter!"

 586. Så fort man skrattade åt mig
  band jag fötterna.

 587. Folk från regeringen
  kom för att befria fötterna.

 588. Om vi åkte fast
  var vi tvungna att betala böter.

 589. Så vi blev rädda och gömde oss.

 590. Vi gömde oss ordentligt och kom inte
  fram igen förrän efter de åkt.

 591. Fru Wang tillbringade sina unga år åt
  att sy och väva hemma-

 592. -men under kommunisttiden arbetade
  hon på fälten som alla andra-

 593. -för att tjäna poäng
  till familjens överlevnad.

 594. Under bondböne- och veteskörden
  arbetade vi på fälten.

 595. Under risskörden arbetade vi på fälten.
  Varje dag fick vi sex arbetspoäng.

 596. Kvinnor med bundna fötter måste
  kunna lyfta den stora tröskmaskinen-

 597. -så jag sa att jag kunde lyfta den.

 598. Jag gjorde precis samma sak
  som kvinnorna med stora fötter.

 599. Wang Huiyuan är nu 84 och har varit
  gift med sin make sen hon var 14 år.

 600. 70 år senare lever familjens
  fyra generationer under samma tak.

 601. Mötet med henne påminde mig om
  att historien om kvinnorna i Asien-

 602. -inte bara handlar om blind ideologi,
  den må vara patriarkal och smärtsam.

 603. I Asien har nationalidentiteter definierats
  utifrån den roll man givit kvinnorna.

 604. Men det kvinnorna står för,
  både nu och förr-

 605. -är inte bara en offerroll eller lydnad,
  utan energi, kreativitet och okuvlighet.

 606. Ideologi och verklighet är olika saker-

 607. -och även under fotbindningen bidrog
  kvinnorna till ekonomin och kulturen.

 608. Att inte berätta även det är att ljuga.
  Det som saknats i historien-

 609. -är precis det som asiatiska kvinnor
  äntligen får i dag: erkännande.

 610. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Separation

Avsnitt 2 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Ämnen:
Historia, Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Historia, Kvinnofrågor, Kvinnor, Könsmaktsordning, Könsroller, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Kvinnors makt i världshistorien

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Civilisation

Avsnitt 1 av 4

Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare. Foreman undersöker världens första lagar stiftade i Mesopotamien. Här behandlas frågor om skilsmässa, abort och användande av slöja. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien som Enheduanna, världens första till namnet kända författare och Hatschepsut, farao i det antika Egypten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Separation

Avsnitt 2 av 4

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Kapacitet

Avsnitt 3 av 4

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Revolution

Avsnitt 4 av 4

Programledare Amanda Foreman reser till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA för att undersöka hur moderna revolutioner påverkat kvinnors liv. Har den franska revolutionen eller den arabiska våren förbättrat kvinnors rättigheter och möjligheter eller var det bara olika patriarkala hierarkier som avlöste varandra? Foreman möter Nadezjda Tolokonnikova från aktivistgruppen Pussy Riot som diskuterar Rysslands utveckling under Putin och politikern Lindiwe Mazibuko som talar om kvinnors situation i Afrika. Båda menar att kamp för kvinnors rättigheter sker genom medvetenhet, dialog och utbildning.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Väckelserörelsen

Den första svenska massutvandringen till Amerika leddes av väckelsepredikanten Erik Jansson. Vi hör historien om honom och hans anhängare.