Titta

Kvinnors makt i världshistorien

Kvinnors makt i världshistorien

Om Kvinnors makt i världshistorien

Amanda Foreman presenterar kvinnors roll i världshistorien, från civilisationens början till modern tid. Det är en historisk resa där kvinnors inflytande och makt pendlar mellan frihet och förtryck. Vi får följa programledaren till olika platser i världen och får se hur kvinnors rättigheter är starkt kopplade till ekonomisk utveckling.

Till första programmet

Kvinnors makt i världshistorien : RevolutionDela
 1. Det här är Panthéon i Paris.

 2. Ett mausoleum
  för att hedra Frankrikes stora män.

 3. Inskriptionen på fasaden
  säger precis det:

 4. "Till framstående män,
  ett tacksamt fädernesland."

 5. 1700- och 1800-talets hjältar
  är begravda här.

 6. Men inte en enda kvinna
  från den tiden.

 7. Fortfarande i dag är 71 män
  och bara två kvinnor begravda här.

 8. Det är en sak att raderas ur historien,
  en annan när det är ristat i sten.

 9. Problemet jag har
  med historieskrivningen-

 10. -är budskapet
  att det bara är män som räknas.

 11. Vi ska titta på kvinnorna
  som var centrala-

 12. -i revolutionerna
  som skapat den moderna världen.

 13. Modiga visionärer som kämpade för
  förändring och utmanade ordningen.

 14. Deras historia visar
  att revolution ofta innebär-

 15. -att ett maktförhållande
  byts mot ett annat-

 16. -samtidigt som kvinnorna lämnas
  utanför det nya samhälle de skapat.

 17. Vi ska även titta på hur kvinnor
  omdefinierat revolutionens natur-

 18. -när de kämpat för utbildning,
  politisk makt och reproduktiv valfrihet.

 19. Verklig förändring kommer inte
  från människors, utan fördomars, död.

 20. Kvinnorna förändrade världen
  med nya argument.

 21. Våld förändrade inte kvinnohistorien,
  det gjorde kvinnorna själva-

 22. -som inspirerade och
  krävde rätten till sina egna kroppar.

 23. På 2000-talet
  äger en ny revolution rum.

 24. Kvinnor kräver rätten att höras, driver
  kampanjer och ifrågasätter orättvisor.

 25. Målet är att bryta mönstret
  av vinnare och förlorare-

 26. -och i stället fokusera på jämlikhet
  för alla.

 27. Är man kvinnlig politiker
  kan man kan bryta mallen-

 28. -och visa andra kvinnor
  att vi hör hemma vid makten-

 29. -och kan klara det bättre än många
  av våra manliga motsvarigheter.

 30. Det är den 5 oktober 1789. Det är kallt,
  blött och förtvivlat. Parisarna svälter.

 31. Rasande p.g.a. rykten om brödreserver
  gör kvinnorna uppror.

 32. Det är marknads-,
  stånds- och fiskförsäljerskorna-

 33. -hustrur och mödrar,
  som gör det makarna inte vågar.

 34. De tar saken i egna händer
  på ett våldsamt sätt-

 35. -och går i sex timmar i regn med
  kanoner, musköter, högafflar, knivar.

 36. De stormar Versailles!

 37. Sex på morgonen
  forcerar de grindarna-

 38. -och sliter vakterna i bitar.
  De ville se blod.

 39. Marie-Antoinette sprang för livet
  till kungens sängkammare-

 40. -bankade och skrek för att bli insläppt,
  tills nån äntligen hörde henne.

 41. Kungen och nationalförsamlingen
  tvingades att lämna Versailles.

 42. Upprorsmakarna
  tog dem med sig till Paris.

 43. Det var då allting förändrades. Kungen
  stod i tacksamhetsskuld till folket-

 44. -och en demokratisk framtid
  verkade möjlig.

 45. Kungen hade vägrat signera
  medborgarrättsdeklarationen-

 46. -av rädsla att det skulle leda
  till demokrati i Frankrike.

 47. Det var kvinnornas stormning av
  Versailles som fick honom att ändra sig.

 48. Kungen skrev skyndsamt på
  deklarationen nästföljande dag.

 49. Vem vet om Ludvig XVI hade skrivit på
  deklarationen utan stormningen.

 50. Han letade efter en utväg
  när kvinnorna ställde allt på ända.

 51. Deklarationen är förvånansvärt kort
  för att vara ett så radikalt dokument.

 52. I sjutton artiklar
  gavs en ny vision för Frankrike-

 53. -med fulla
  medborgerliga och politiska rättigheter.

 54. Men djävulen fanns i detaljerna.

 55. Kvinnorna upptäckte att en citoyenne,
  en kvinnlig medborgare-

 56. -inte var en jämlik medborgare
  i lagens ögon.

 57. Det visade sig att friheten, jämlikheten
  och broderskapet bara gällde männen.

 58. Men alltfler kvinnor ville engagera sig.

 59. De startade diskussionsklubbar
  och revolutionskommittéer.

 60. Bara en kvinna hade modet att skriva
  att deklarationen var ofullständig-

 61. -utan kvinnors rättigheter.
  Det var Olympe de Gouges.

 62. Hon föddes 1748 som Marie Gouze
  och var dotter till en slaktare.

 63. Efter sin makes död
  flyttade hon till Paris-

 64. -bytte namn och inledde en karriär
  som pjäsförfattare.

 65. Olympe är en av republikens hjältar
  som inte begravts i Panthéon.

 66. Olympe till Panthéon,
  Olympe till Panthéon!

 67. Sen 25 år tillbaka har Frankrikes
  presidenter, den ene efter den andre-

 68. -vägrat att låta
  Olympe de Gouges vila i Panthéon-

 69. -trots att hon
  vunnit erkännande i hela världen-

 70. -för sitt föredömliga försvar
  av de mänskliga rättigheterna.

 71. Olympe till Panthéon!

 72. Varför anser ni att Olympe de Gouges
  bör vila i Panthéon?

 73. Hon är betecknande
  för upplysningstiden-

 74. -då Frankrike och andra länder sökte
  definiera de mänskliga rättigheterna.

 75. Hon var för frigivandet av slavar,
  försvarade misshandlade kvinnor-

 76. -barn, och gamla
  som fängslats p.g.a. skuldsättning.

 77. Det är en stor tänkare som borde vila
  i Panthéon invid andra stora tänkare.

 78. De har rätt att vara arga.
  Med den här takten-

 79. -tar det 200 år
  innan kvinnorna kommer ikapp.

 80. De vill är att Panthéon
  speglar Frankrikes verkliga historia.

 81. Bredvid männen
  ska revolutionens kvinnor ta plats.

 82. Det här var under upplysningstiden
  då förnuftet-

 83. -sades ha besegrat
  vidskeplighet och fördomar.

 84. Men filosofen Jean-Jacques Rousseau,
  vars skrifter inspirerat revolutionen-

 85. -såg inget ologiskt i att hävda-

 86. -att mannen skulle vara stark och aktiv,
  kvinnan svag och passiv.

 87. 1791 visade Olympe den partiskhet
  som underbyggde männens deklaration-

 88. -genom att publicera
  en deklaration för kvinnors rättigheter.

 89. Hon säger att kvinnors rättigheter
  ska baseras-

 90. -på naturen och förnuftet. Det är
  två centrala begrepp på 1700-talet.

 91. Den franska revolutionen
  vänder ryggen åt despotismen-

 92. -och även religionen på sätt och vis-

 93. -genom att ta förnuftet och naturen
  som utgångspunkt.

 94. I de Gouges verk, särskilt det om
  kvinnans rättigheter, finner man alltid-

 95. -ett rättfärdigande av de här kraven.

 96. Hon kräver både politiska
  och medborgerliga rättigheter.

 97. Hon anser att kvinnor ska få utöva
  yrken som förbehållits männen.

 98. Hon anser till exempel att kvinnor
  kan vara advokater och ambassadörer.

 99. Hon ansåg att det skulle vara legitimt-

 100. -att ha en kärleksrelation
  och få barn utanför äktenskapet.

 101. Hon ansåg även att frihet och rättvisa-

 102. -var drivkraften
  bakom kvinnors rättigheter.

 103. Olympe de Gouges
  framhöll flera viktiga punkter.

 104. Hon ansåg att kvinnan skulle ha
  rättigheter, men även skyldigheter.

 105. Hon ville att de skulle vara
  exakt desamma som männens.

 106. Hon ställer upp den här
  berömda antitesen i artikel tio:

 107. "En kvinna har rätt
  att bestiga schavotten."

 108. "Hon måste få
  samma rätt att bestiga talarstolen."

 109. Vad fick dokumentet för effekt?
  Vem läste Olympes deklaration?

 110. Hon skickade sina politiska texter
  till medlemmar i nationalförsamlingen-

 111. -till tidningsdirektörer
  och olika politiska sammanslutningar.

 112. Hon förstod vikten av kommunikation-

 113. -och såg till att texterna
  fick stor uppmärksamhet.

 114. -Och reaktionen?
  -Det blev ingen debatt.

 115. Hon ville ha en debatt
  i nationalförsamlingen-

 116. -om kvinnans rättigheter, men punkten
  skrevs aldrig upp på dagordningen.

 117. Debatterna försvann snart helt
  under jakobinernas skräckvälde.

 118. Av rädsla för nya upplopp, likt dem i
  Versailles, tog de till extrema åtgärder.

 119. I oktober förbjöd de kvinnor
  att träffas i grupper om fler än fyra.

 120. Revolutionen vände från att ha varit
  ett redskap för kvinnlig frigörelse-

 121. -till ett redskap att förtrycka dem med.

 122. Inom ett år
  hade den politiska trenden bytt riktning.

 123. När jakobinerna
  förbjöd avvikande åsikter-

 124. -vägrade Olympe att vara tyst,
  inte ens för att rädda sitt liv.

 125. Olympe uppmanade fransmännen
  att vägra våld.

 126. Hon spred en provocerande affisch,
  "Les trois urnes"-

 127. -som uppmanade folket att själva
  bestämma hur landet skulle styras.

 128. Hon greps och hölls fängslad här
  i La Conciergerie.

 129. Det här är akten
  från Olympe de Gouges rättegång.

 130. Hon dömdes till döden av revolutions-
  tribunalen, inte en opartisk domstol.

 131. I akten kan man se
  att den bara innehåller anklagelser.

 132. Inget vittne försvarar henne,
  utan alla vittnen anklagar henne.

 133. Det här är det sista brevet hon skrev.
  Hon väntar på bödeln-

 134. -och skriver till sin son:

 135. "Jag dör, älskade son, som offer för
  min dyrkan av fosterlandet och folket."

 136. Det är undertecknat av henne själv:
  "Olympe de Gouge".

 137. Olympe dömdes till döden
  kvällen den 2 november 1793.

 138. Vilken ironi att en av
  1700-talets vältaliga revolutionärer-

 139. -avrättades här på Place de la
  Concorde som revolutionens förrädare.

 140. Men varför? Som kvinna gav hon
  sig in i den manliga politiska sfären-

 141. -och som kvinna
  använde hon manliga redskap-

 142. -som förnuft och logik
  för att föra fram en feministisk agenda.

 143. Olympes avrättning markerar början
  på en politisk motreaktion mot kvinnor.

 144. 1795 bannlystes de
  från nationalförsamlingen.

 145. De befalldes att stanna hemma
  och sluta ha egna åsikter.

 146. Det fortsatte under Napoleon
  som instiftade lagen Code Napoléon-

 147. -som var hårdare än nåt kvinnorna
  upplevt under de gångna tjugo åren.

 148. 1804 var kvinnorna lika maktlösa,
  om inte mer-

 149. -än kvinnorna som marscherade
  mot Versailles 1789.

 150. Lagen var en katastrof för kvinnor.

 151. Fäder och makar fick makten
  över sina döttrar och fruar.

 152. I äktenskapet
  tilldelades makarna olika status.

 153. Otrohet var bara ett brott för fruarna.
  De fick inte köpa eller sälja egendom-

 154. -och missgynnades
  vid skilsmässa och arv.

 155. För kvinnor var Code Napoléon det
  mest långlivade av revolutionens arv.

 156. Deras liv formades utifrån den
  fram till mitten av 1900-talet.

 157. Först 1946
  fick franska kvinnor rösträtt.

 158. Tjugo år senare fick de arbeta
  utan makens tillåtelse.

 159. Men kampen under revolutionen hade
  betydelse. Kvinnor som de Gouges-

 160. -tände den moderna feminismen
  fackla, därefter fanns ingen återvändo.

 161. En revolution
  som sviker löftet om jämlikhet-

 162. -och bara byter ut
  en mansstruktur mot en annan-

 163. -är knappast en seger för kvinnan.

 164. Ändå fortsatte kvinnor att delta
  i revolutioner runt om i världen-

 165. -i tron att det var
  deras enda hopp om förändring.

 166. Frigörelse, republikanism
  och självbestämmande, politiska idéer-

 167. -som föll i bördig jord
  i Sydamerika och Europa.

 168. I början av 1800-talet
  kämpade sydamerikanska länder-

 169. -för självständighet.
  Kvinnor och män stred sida vid sida.

 170. På 1800-talet
  revolterade sydamerikanska kolonier-

 171. -mot Spanien
  och krävde självständighet.

 172. I Ecuador kämpade
  revolutionären Manuela Saenz-

 173. -vid Simon Bolivars sida
  under sex länders frigörelse.

 174. I Grekland bedrev Evanthia Kairi
  en kampanj mot det turkiska styret.

 175. I Polen slogs Emilia Plater
  mot ockupationsmakten Ryssland.

 176. Kathinka Zitz-Halein grundade-

 177. -den största kvinnoorganisationen
  under marsrevolutionen 1848.

 178. Alla revolutioner började inte
  med torgmöten eller på slagfältet.

 179. 1800-talets största revolution
  skedde i hemmet-

 180. -med flickors utbildning.
  När man väl börjat prata om-

 181. -kvinnors rätt till lika utbildning
  var anden ute ur flaskan.

 182. Vad var det för skillnad på flickors
  och pojkars utbildning på 1800-talet?

 183. Man hade inga förväntningar på flickor.

 184. De kunde undervisas av sin mor,
  skickas till en mindre internatskola-

 185. -eller ha guvernant,
  men de var inte välutbildade-

 186. -och kunde inte bedriva undervisning
  av hög kvalitet.

 187. De fick ingen högre utbildning, utan
  slutade studera vid 14-16 års ålder.

 188. De hade bara att stanna hemma
  och hoppas på giftermål.

 189. De första feministerna
  krävde lika rätt till egendom-

 190. -tillgång till yrkesliv
  och politisk representation.

 191. Likt Mary Wollstonecraft
  förstod de även-

 192. -att inget skulle ändras för kvinnor
  utan lika utbildning.

 193. Med så många olika saker på agendan
  krävdes en stark kampanjledare.

 194. Millicent Fawcett
  såg samhällets orättvisor:

 195. Kvinnor fick inte rösta,
  äga egendom, få skilsmässa.

 196. Hon ville förändra kvinnorna
  så att de kunde konfrontera orättvisan.

 197. Hon kunde inte se varför det skulle
  vara nån skillnad på hur könen-

 198. -behandlades ekonomiskt,
  utbildningsmässigt eller politiskt.

 199. Hon gifte sig vid nitton års ålder
  med Henry Fawcett-

 200. -professor i politisk ekonomi
  och liberal politiker.

 201. Hon ansåg att kvinnor
  behövde universitetsutbildning-

 202. -på samma nivå
  som den som män fick.

 203. Hon ville att kvinnor
  skulle göra nåt med sina liv.

 204. Hur drog hon uppmärksamhet
  till frågan om kvinnors utbildning?

 205. Man ville hålla en föreläsningsserie
  för kvinnor vid Cambridge-

 206. -inom olika ämnen som intresserade
  kvinnor och få dem att börja tänka.

 207. Eftersom så många kvinnor ville
  komma från olika delar av landet-

 208. -måste man ordna boende. Man
  beslutade att bygga ett studenthem-

 209. -och i den första byggnaden
  inhystes 30 kvinnor.

 210. Därefter fortsatte Newnham att växa.

 211. Den första fasen i Millicent Fawcetts
  kampanj uppnåddes 1871-

 212. -då hon medfinansierade Newnham
  College for Women i Cambridge.

 213. Men det räckte inte, utbildning
  var ett medel för att uppnå målet.

 214. Millicent var engagerad
  i flera olika saker-

 215. -i dag är hon känd
  som ledare för suffragettrörelsen.

 216. Det var hon som drev kampanjen
  i allt väsentligt från 1866 till 1928-

 217. -när kvinnor fick rösträtt
  på samma villkor som män.

 218. Hon dog 1929
  när arbetet var fullbordat.

 219. Fawcett var en lågmäld revolutionär
  och taktiken att kombinera-

 220. -aktivism och lobbyism användes sen
  i andra medborgarrättsrörelser.

 221. Hon var inte den första
  att utnyttja kraften i samhällskritik-

 222. -men det geniala i hennes strategi-

 223. -var angreppssättet
  i kampen mot kvinnoförtrycket.

 224. Hon ville stärka kvinnors position
  först genom utbildning-

 225. -därefter genom rösträtt.
  I slutet av sitt liv kunde Millicent säga-

 226. -att segern låg i
  att de inte längre kunde behandlas-

 227. -vare sig socialt eller rättsligt
  som hjälplösa barn.

 228. Jag beundrar att Millicent
  inte bara kämpade för förändring-

 229. -utan gav kvinnor redskapen
  att föra sin egen kamp.

 230. Fler länder än Storbritannien
  var emot kvinnlig rösträtt.

 231. Det första landet som införde det
  var Nya Zeeland, 1893.

 232. I Europa var det bara Norge 1913-

 233. -och Danmark 1915, som gav kvinnor
  fulla demokratiska rättigheter.

 234. För nästa land
  krävdes det en revolution.

 235. Landet med mest utvecklad feministisk
  agenda i början av 1900-talet-

 236. -var det kommunistiska Ryssland.

 237. I spetsen för att skapa det
  sovjetiska jämlika arbetarkollektivet-

 238. -fanns en uppviglare från Sankt
  Petersburg, Aleksandra Kollontaj.

 239. Sexualrevolutionär,
  författare, diplomat, agitator, frisinnad.

 240. Kollontaj var den första kvinnan
  att nå bolsjevikstyrets innersta krets.

 241. Hennes namn är inte synonymt
  med revolutionens hjältar-

 242. -i stället ligger hennes historia här-

 243. -och samlar damm i arkivet
  på det tidigare Marx-Lenin-institutet.

 244. Vissa föds till kämpar,
  och Kollontaj var en av dem.

 245. Hon tillhörde den ryska aristokratin.
  Hennes far var general.

 246. Hon fick en typisk överklassuppfostran
  med brittisk barnflicka och allt.

 247. Hon ville bort därifrån och gifte sig med
  en utfattig släkting, Vladimir Kollontaj.

 248. Flyktvägen blev snart till ett fängelse,
  hon avskydde familjelivet.

 249. Hon var intresserad av politik
  och ville delta i revolutionen.

 250. Saken ställdes på sin spets när hon
  besökte fabriken maken skulle driva.

 251. Hon blev rasande när hon såg
  arbeterskornas inhumana villkor-

 252. -och lämnade sin make för att ägna
  sitt liv åt de kvinnliga arbetarnas sak.

 253. Kollontaj organiserade strejker och till
  stöd för kvinnornas jämställdhetskamp.

 254. Man förstår varför Kollontaj,
  motiverad, frustrerad och arg-

 255. -drogs till Marx och Engels filosofi.

 256. Engels menade
  att patriarkatet uppstod ur-

 257. -ett begär att äga,
  från egendom till kvinnors kroppar.

 258. Bara en fullständig arbetarrevolution
  där allt enskilt ägande upphör-

 259. -kan leda till en omstrukturering
  av könsrelationerna-

 260. -baserad på ömsesidiga behov,
  respekt och jämställdhet.

 261. Hon landsförvisades av tsaren 1908
  på grund av sin aktivism-

 262. -men skulle återvända för att se till
  att kvinnornas rättigheter prioriterades.

 263. Precis som i Frankrike
  skapade kvinnorna förändringen.

 264. Den 23 februari 1917,
  den internationella kvinnodagen-

 265. -vällde kvinnorna ut på gatorna
  och demonstrerade.

 266. Bland dem fanns textilarbetarna
  som Kollontaj organiserat.

 267. Rörelsen de startade var omöjlig
  att stoppa. En vecka senare föll tsaren.

 268. Kollontaj återvände till Ryssland och
  blev en ledande bolsjevikförespråkare.

 269. Hon belönades av Lenin genom
  att få ansvar för sociala frågor.

 270. 1920 blev hon chef för Zjenotdel-

 271. -en avdelning som skulle förbättra
  kvinnors situation.

 272. I denna position
  kunde Kollontaj omvandla-

 273. -sina bolsjevikiska feministiska ideal
  till verklighet.

 274. Hur viktig var Kollontaj
  för kvinnors rättigheter?

 275. Hon drog upp riktlinjerna
  för den allmänna förlossningsvården.

 276. Hon gick i spetsen
  för att skapa jämställd utbildning.

 277. Hon gick i spetsen för att kvinnlig
  arbetskraft skulle ha samma villkor.

 278. Hon var talesperson för hur män och
  kvinnor skulle behandla varandra lika.

 279. Det är särskilt anmärkningsvärt
  att hon inte varit medlem i partiet.

 280. Hon stod inte nära ledningen.
  Ändå lyckades hon övertyga dem-

 281. -om att lyssna på henne
  och ge henne stor frihet.

 282. Zjenotdel förespråkade
  det vi kallar positiv särbehandling.

 283. Att ge kvinnor chefspositioner
  i exempelvis fackföreningar.

 284. De påbörjade
  ett program för kvinnors rättigheter-

 285. -som innebar
  stora förändringar i Sovjetunionen.

 286. Eftersom kommunismen
  spreds över världen-

 287. -antogs det av kommunistpartier
  överallt, från Nicaragua till Kina.

 288. Kollontaj skapade förändring
  i miljontals människors liv.

 289. Bolsjevikerna
  genomförde flera radikala reformer.

 290. Alla fick rösträtt, homosexualitet
  och abort avkriminaliserades-

 291. -och alla garanterades gratis sjukvård.

 292. Reformer som inte infördes i resten
  av Europa på ytterligare femtio år.

 293. Det var inte tillräckligt revolutionärt
  för Kollontaj.

 294. Hon ville befria kvinnorna
  från familjebördan.

 295. Barnomsorg skulle vara samhällets,
  inte individens, ansvar.

 296. Kvinnor skulle ha samma jämvikt
  mellan liv och arbete som männen.

 297. Aleksandra Kollontaj
  ville avskaffa hemlivet av principskäl.

 298. Sovjeterna ville samma sak
  av praktiska skäl.

 299. Staten skulle moderniseras snabbt
  så arbetskraften måste dubblas.

 300. Det var det verkliga skälet
  till den nya sovjetkvinnan.

 301. Det var den nya sovjetiska livsstilen.

 302. Kvinnorna skulle vara med
  och bygga vägen till utopin-

 303. -och med entusiasm delta
  i det offentliga livet.

 304. Lenin förutspådde 1919-

 305. -att "kvinnans verkliga frigörelse,
  den verkliga kommunismen, börjar"-

 306. -"bara där och när en masskamp
  mot småhushållning börjar."

 307. Om kvinnorna skulle bli jämställda
  måste de arbeta utanför hemmet-

 308. -och propaganda användes för att
  lansera den nya sovjetiska drömmen.

 309. Den här affischen trycktes 1920.

 310. På den övre delen finns det gamla livet.

 311. Här nedanför finns det nya livet.

 312. De äter lunch i den statliga matsalen.

 313. -Vad står det?
  -Det är lustigt.

 314. "Kvinnliga arbetare, kooperativet
  frigör er från kökets och spisens makt."

 315. Nästa affisch visar en kvinna
  som redan arbetar i fabriken.

 316. Hon är mycket glad.
  Man ser de stigande siffrorna.

 317. En ökande andel kvinnor
  sitter i ledningen inom industrin.

 318. Det är precis
  Aleksandra Kollontajs idéer-

 319. -om att kvinnan ska bli
  absolut jämställd med mannen.

 320. Det är otroligt modernt budskap,
  eller hur?

 321. Att kvinnans deltagande
  som arbetskraft skapar välstånd.

 322. Ja. Det var
  ett av de viktigaste ämnena-

 323. -i hela Sovjetregeringens politik.
  Och de lyckades.

 324. Kollontaj ansåg att kvinnors frigörelse
  även skulle omfatta sexualiteten.

 325. Äktenskap var en onaturlig inskränkning
  av människans beteende.

 326. Kollontaj gick ännu längre.
  Hon ville avskaffa familjen-

 327. -och sa att barnen borde stå
  under statligt förmynderskap.

 328. Först då kunde kvinnan vara sig själv.
  Det var uppenbart inte Sovjetideologi.

 329. Det var Kollontajs desperata reaktion
  på historiskt förtryck.

 330. Det hon egentligen säger är-

 331. -att kvinnor bara kan bli riktiga kvinnor
  när de slutar vara hustrur och mödrar.

 332. Många bolsjeviker
  ogillade prat om fri kärlek-

 333. -och att man kunde ha ihop det
  och lämna varandra som man ville-

 334. -vilket bokstavligen är
  vad hon skrev om 1923.

 335. De tyckte det var
  om inte motbjudande-

 336. -så åtminstone en prioritering som
  en småborgerlig feminist skulle göra.

 337. Hon var suspekt eftersom hon pratade
  om saker som var politiskt oviktiga.

 338. Liksom för de Gouges ledde Kollontajs
  radikala agenda till elitens fördömelse.

 339. 1922 fråntar Lenin henne
  positionen som chef för Zjenotdel.

 340. 1924 antog hon erbjudandet
  om en utlandsplacering-

 341. -och tillbringade de kommande åren
  som Sovjets ambassadör i Sverige.

 342. Aleksandra Kollontajs sista år
  var bittra.

 343. I slutet av 40-talet hade Stalin
  gjort inskränkningar i alla reformer.

 344. Skilsmässa, abort, preventivmedel
  blev svåra, om inte omöjliga.

 345. Arbetarparadiset
  hade gett plats för Gulag.

 346. I ett land i kris är kvinnors rättigheter
  det första som försvinner.

 347. Så även i Sovjetunionen.

 348. Sovjetunionens kollaps 1991 har inte
  förbättrat situationen för ryska kvinnor.

 349. Vissa politiska reformer till trots, får
  kvinnor mindre betalt, sämre sjukvård-

 350. -och är underrepresenterade
  i alla högre positioner i samhället.

 351. Men jämställdheten Kollontaj
  kämpade för har inte glömts bort.

 352. I dag driver det
  feministiska punkbandet Pussy Riot-

 353. -en kamp för jämlikhet för vilket de blivit
  trakasserade, slagna och fängslade.

 354. Nadja, vad betyder Kollontaj för dig?

 355. Kollontaj, och de kvinnor
  hon arbetade med-

 356. -för feminismen
  uppnådde fantastiska saker.

 357. I dagens Ryssland är
  det politiska läget generellt bedrövligt-

 358. -men det är värst med kvinnorna.

 359. Alla kvinnliga ledamöter
  i statsduman till exempel-

 360. -har bara en agenda, och den
  är full av extrem konservatism.

 361. Hon måste vare emot abort
  och för familjens bevarande.

 362. Kan Kollontaj vara en förebild
  för kvinnor i dag?

 363. Ska hon bli en förebild
  måste folk känna till henne.

 364. Ska folk känna till henne måste man
  berätta om henne i skolorna.

 365. Det sker inte, eftersom staten inte är
  intresserad av att utbilda människor.

 366. De utbildade har inget behov.
  Men vad det gäller oss-

 367. -och våra aktiviteter, så gör vi
  vårt bästa för att höja medvetandet.

 368. Vi tror att det ryska sinnet
  och mentaliteten-

 369. -kan komma
  på nåt nytt, starkt och utmanande.

 370. Vi tror att en kvinna som Kollontaj
  kan dyka upp bland oss-

 371. -och vi ser fram emot det.

 372. Medan Kollontaj hävdade att socialism
  skulle ge kvinnor sexuell frihet-

 373. -ville amerikanska kvinnor att
  kapitalismen skulle göra detsamma.

 374. Även här ville man få kontroll-

 375. -över sitt liv och sin kropp
  och uppnå självbestämmande.

 376. En av de senaste 2 000 årens
  största revolution för kvinnor-

 377. -uppstod ur ett förbund mellan en
  rik arvtagerska och en radikal socialist.

 378. Margaret Sanger
  tillhörde en syskonskara på elva barn.

 379. Hon hade sett hur de många
  graviditeterna förstört moderns hälsa-

 380. -och gjorde till sin livsuppgift att ge
  kvinnor tillgång till preventivmedel.

 381. Det var den sak som män
  krävt kontroll över i tusentals år-

 382. -och Sanger tänkte ge tillbaka
  den kontrollen till kvinnorna.

 383. Hennes kamp för kvinnlig frigörelse-

 384. -började med rätt till sexual-
  undervisning och slutade med p-pillret.

 385. Hon var sjuksköterska
  i Lower East Side-

 386. -och träffade många kvinnor
  som höll på att dö på grund av abort-

 387. -och som bad om råd
  för hur man undviker graviditet.

 388. Hon hade en spalt i New York Call,
  den gavs senare ut som pamflett.

 389. Hon visade prov på stort mod
  när staten försökte förbjuda spalten.

 390. Hon lät dem i stället skriva:
  "Inget! På befallning av Postverket"

 391. -Ansågs preventivmedel oanständigt?
  -Ja.

 392. Ihop med abort
  och annan form av "pornografi".

 393. Comstock-lagen antogs 1873
  för att bekämpa oanständigheter-

 394. -genom att förbjuda försäljning,
  postdistribution och reklam-

 395. -av flera olika saker,
  inklusive preventivmedel.

 396. Den lagen hindrade Sanger varje gång
  hon ville förespråka födelsekontroll-

 397. -i publikationer
  eller sprida det på en mottagning.

 398. Sanger inledde ett korståg.

 399. Hon myntade
  begreppet "födelsekontroll" 1914.

 400. Nästföljande år bröt hon lagen
  genom att skicka pessar med post.

 401. Hon förstod att nåt måste göras
  för att skapa uppmärksamhet-

 402. -och valde att öppna en mottagning.
  Den förlades i Brownsville, Brooklyn-

 403. -eftersom det bodde
  många fattiga immigranter där.

 404. Hon öppnade mottagningen i november
  1916. Hon satte upp affischer-

 405. -på engelska, jiddisch och italienska
  för att nå ut till de grupperna.

 406. Det intressanta är att hon kopplar ihop
  födelsekontroll med fattigdom...

 407. -...eller bristen på det.
  -Hon ansåg att billiga preventivmedel...

 408. ...var vägen ut ur fattigdomen.
  Hon skrev på affischen:

 409. "Mödrar, har ni råd med en stor familj?"

 410. "Vill ni ha fler barn?
  Om inte, varför skaffar ni det?"

 411. "Döda inte, ta inte liv, utan förebygg."

 412. Ett par dagar senare
  gjorde polisen en razzia-

 413. -och grep Sanger
  för att ha brutit mot delstatens lagar.

 414. Hon öppnade mottagningen på nytt
  och greps igen-

 415. -för att ha varit
  en olägenhet för allmänheten.

 416. Hon ställdes inför rätta 1917,
  och det fick enorm uppmärksamhet.

 417. Sanger gav förstås intervjuer
  om mottagningen så ofta som möjligt.

 418. Hon bedömdes skyldig och skulle
  antingen tillbringa 30 dagar i fängelse-

 419. -eller betala böter. Hon valde fängelse.

 420. I fängelset fortsatte hon att ge
  internerna preventivmedelsrådgivning.

 421. Gripandet och rättegången gav Sanger
  den publicitet hon eftersträvat.

 422. Under ett anförande i Boston 1929-

 423. -var hon försedd med munkavle
  medan hennes tal lästes upp.

 424. "Jag ser stora fördelar
  i att förses med munkavle."

 425. "Det tystar mig, men får miljontals andra
  att tala om och tänka på det jag för."

 426. Sanger sökte efter stöd överallt
  och gick även med-

 427. -i tidens populära eugenikrörelser
  som ville införa selektiv barnalstring.

 428. Dessa åsikter skulle senare
  användas för att svärta hennes rykte.

 429. Turligt nog var Sanger bra på att
  attrahera rika filantroper till sin sak.

 430. En av dem var suffragetten tillika rika
  arvtagerskan Katharine McCormick.

 431. Med hennes pengar
  kunde Sangers dröm besannas.

 432. Din farmor Margaret Sanger
  och Katharine McCormick-

 433. -verkar ha haft en unik relation.

 434. Farmor hade god kontakt
  med kvinnor med pengar.

 435. Hon var bra på att få dem
  att ge pengar till hennes sak.

 436. I början av 50-talet fick farmor
  idén till p-pillret.

 437. Pessaret var
  den vanligaste metoden då-

 438. -och farmor ville ha nåt
  som gav ett hundraprocentigt skydd-

 439. -och var säkert för kvinnor.

 440. Gregory Pincus på Worcester Institute
  of Technology skulle utveckla det.

 441. Farmor förde samman honom och
  McCormick under en lunch i New York-

 442. -och frågade
  hur mycket pengar han behövde.

 443. Han sa att de kunde börja med 40 000
  dollar, men att det skulle kosta mer.

 444. McCormick tog fram checkhäftet
  och skrev ut en check på 40 000 dollar.

 445. McCormick donerade totalt en miljon
  dollar till utvecklingen av p-pillret.

 446. Det är otroligt att det viktigaste
  läkemedlet i kvinnans frigörelse-

 447. -bygger på en idé från en kvinna
  och är finansierat av en kvinna-

 448. -utan några statliga medel.

 449. Sanger och McCormick
  ville ha ett p-piller-

 450. -som var säkert, billigt
  och tillgängligt för alla kvinnor.

 451. I dag används det av mer än
  100 miljoner kvinnor över hela världen.

 452. Men efter lunchen
  med vetenskapsmannen Pincus 1951-

 453. -dröjde det tio år
  innan p-pillret blev tillgängligt.

 454. Det är ingen högtidsdag och den
  omnämns knappt i historieböckerna-

 455. -men den 9 maj 1960
  förändrades kvinnors liv för alltid.

 456. Då godkände det amerikanska
  läkemedelsverket det första p-pillret.

 457. Margaret Sanger, 80 år gammal
  och med sviktande hälsa-

 458. -läste om beslutet i tidningen.
  När hon fick veta att idén förverkligats-

 459. -ska Sanger ha suckat och sagt:
  "Det var på tiden."

 460. Vad hände mot slutet? Hon gjorde
  så mycket för p-pillrets utveckling-

 461. -så varför exkluderades hon?

 462. I slutet av sitt liv kände
  hon sig bortglömd, och det stämde.

 463. Hon hade en stark personlighet
  och irriterade många.

 464. Hon hade bestämda åsikter
  om saker och ting.

 465. Läkarna som gjorde all forskning
  och alla kliniska tester av p-pillret-

 466. -ville inte höra från nån odiplomerad
  sköterska hur de skulle sköta sitt jobb.

 467. I stället för att hyllas
  för sin kamp för kvinnor-

 468. -blir Sanger ofta smädad
  för sina tidiga åsikter om eugenik.

 469. De används för att misskreditera henne
  och dagens kvinnorättsförespråkare.

 470. Jag har faktiskt läst flera av Sangers
  verk. Hon var uttalad eugeniker.

 471. Sanger förespråkade
  diskriminering och rasism.

 472. Jag vill säga med avseende på era
  kommentarer om Margaret Sanger:

 473. Jag beundrar Thomas Jefferson,
  hans ord och ledarskap-

 474. -och beklagar djupt
  hans obotfärdiga ägande av slavar.

 475. Jag beundrar Margaret Sanger
  och hennes kamp-

 476. -för kvinnors självbestämmande
  över sina kroppar-

 477. -och jag beklagar de saker ni nämnde.

 478. Det har kommit
  en kraftig motreaktion från män-

 479. -från konservativa som inte vill
  att kvinnor ska kontrollera sin framtid-

 480. -och som vill att männen fortsatt
  kontrollerar samhället och har makten.

 481. Det gäller inte bara USA
  utan även utvecklingsländer-

 482. -där krafter försöker införa abortförbud.

 483. Den här striden har upprepats
  i Västvärlden och fattiga länder i Afrika.

 484. Farmor skulle bli bestört
  över att det pågår ännu. Det är jag!

 485. Den här striden
  borde ha avgjorts för länge sen.

 486. Sangers avsikt till trots så begränsade
  amerikansk lag tillgången på p-piller.

 487. Ogifta kvinnor nekades fortfarande
  sina sexuella rättigheter.

 488. P-pillret var revolutionerande, men
  det löste inte alla problem i kvinnors liv.

 489. Det väckte fler frågor
  än det besvarade-

 490. -om tillgänglighet, bieffekter
  och sexuellt ansvar.

 491. Det gav kvinnor frihet, men kunde inte
  utkämpa striden åt dem.

 492. Könsdiskriminering, våld och bristande
  möjligheter återstod att slåss mot.

 493. De här frågorna började kvinnor driva
  på 60- och 70-talet.

 494. Den långsamma samhällsförändringen-

 495. -gav upphov till den rörelse
  som kallas feminismens andra våg.

 496. Konstnärer som Judy Chicago skapade
  kraftfulla uttryck för rörelsens ideologi.

 497. Installationen "The Dinner Party"
  är en inbjudan att träffa-

 498. -alla kvinnor som saknas i historien.

 499. Feminismens andra våg strävade
  efter mer än politisk förändring.

 500. De ville att kvinnorna
  ökade medvetandet.

 501. 1800-talets feminister
  hade uppnått rösträtten-

 502. -men inte kvinnornas plats vid bordet.

 503. Andra vågens feminister
  krävde gehör för kvinnofrågor-

 504. -som lika lön för lika arbete,
  samma möjligheter-

 505. -och att få tillbaka sin plats i historien.

 506. Den här historien skrivs nu.

 507. I vad som kallats "den arabiska våren"-

 508. -deltog kvinnor i demonstrationer
  över hela Mellanöstern.

 509. Från Tunisien, Egypten, Yemen, Libyen
  till Syrien-

 510. -deltog de i explosionen av protester
  mot tyranni och korruption.

 511. Kvinnorna trotsade
  den traditionella könsnormen-

 512. -gick till de offentliga torgen och höjde
  sina röster för att kräva förändring.

 513. Både kvinnor och män engagerade sig
  och utmanade diktatorerna i regionen.

 514. I Egypten under
  de arton dagarna på Tahrirtorget-

 515. -fanns kvinnor som före upproret
  inte varit politiskt engagerade blev det.

 516. Vi kände att vi måste gå hit
  och göra vad vi kan.

 517. Vi tog papper och penna och gick hit.

 518. Egyptiska kvinnor som var med
  har berättat-

 519. -att kön upphävdes
  och att de inte var där som kvinnor-

 520. -utan som egyptier, som medborgare,
  som motståndare till Mubarak.

 521. Jag tror att problemen började-

 522. -när kvinnorna började kräva
  rättigheter för kvinnor.

 523. När de sa att de var där
  som medborgare-

 524. -men även kvinnor
  som vill ha rättigheter.

 525. Samme man som tidigare stöttat dem
  kände sig då hotad.

 526. Kvinnan har inte fått rättigheter,
  tvärtom är livet hårdare.

 527. I Libyen finns det ledamöter
  i parlamentet som är kvinnor.

 528. Men enligt libyska kvinnorättsaktivister-

 529. -blir de ofta hotade, skrämda
  och tystade.

 530. Vissa kvinnor som deltog i upproret
  2011 skulle inte göra det i dag-

 531. -men de gör annat. De gör filmer,
  graffiti, musik och håller föredrag.

 532. Kvinnor är bra på att hitta former för
  motståndet som inte är våldsamma.

 533. Hur har den arabiska våren påverkat
  diskussionen om kvinnors rättigheter?

 534. Jag tycker inte om
  uttrycket "arabiska våren"-

 535. -för det indikerar nåt positivt, och
  många saker har utvecklats negativt.

 536. Men den källa till hopp
  som man kan finna i området-

 537. -är det faktum att alltfler unga män,
  och även några äldre-

 538. -inser att kampen för jämställdhet
  även är deras kamp.

 539. Om de vill förändra samhället så att
  det blir mer demokratiskt och rättvist-

 540. -måste de slåss vid kvinnornas sida
  för kvinnans rättigheter.

 541. Kvinnans politiska röst
  växer fram i Afrika.

 542. Trots ett inrotat förtryck tar kvinnor
  initiativ och bedriver gräsrotskampanjer.

 543. Striderna i Liberia tog slut 2003 efter
  att kvinnor ockuperat en fiskmarknad-

 544. -där de sjöng och bad för fred.
  Rörelsen växte i omfattning-

 545. -och ledde till att Ellen Johnson Sirleaf-

 546. -valdes till Afrikas
  första postkoloniala kvinnliga president.

 547. Malawi följde efter 2011,
  då Joyce Banda valdes till president.

 548. I Sydafrika blev Lindiwe Mazibuko
  den första svarta kvinnan-

 549. -att leda oppositionen
  i nationalförsamlingen.

 550. Men det här är isolerade framgångar
  som inte varit utan motgångar.

 551. Hur reagerade folk
  när du blev en kvinnlig makthavare?

 552. Sydafrika är ledande
  när det gäller könsfördelning i politiken.

 553. Nästan 40 % av kabinettsministrarna,
  domarna och ledamöterna är kvinnor.

 554. Det kan ge sken av att kvinnor
  är jämställda med männen i politiken.

 555. Men kvinnliga makthavare är ett
  sånt hot mot den rådande ordningen-

 556. -att folk vill förgöra en.
  De angriper en för alla möjliga saker:

 557. Håret, kläderna, accenten.
  Saker som aldrig skulle hända en man.

 558. Kvinnan ska tillbaka till sin plats,
  det är det jag upplevt.

 559. En ordningsfråga: Kan ledamoten
  förklara vad hon gjort med håret?

 560. NATIONALFÖRSAMLINGEN

 561. Den ärade Mazibuko har förvisso
  stor vikt, men håller hon måttet? Tack.

 562. Den ärade Lindiwe Mazibuko har
  dålig klädsmak och har blivit gripen-

 563. -av modepolisen. Skyll på Zuma,
  så allt ska skyllas på Zuma.

 564. Är man kvinnlig politiker
  kan man kan bryta mallen-

 565. -och visa andra kvinnor
  att vi hör hemma vid makten-

 566. -och kan klara det bättre än många
  av våra manliga motsvarigheter.

 567. Pågår det
  en annorlunda revolution i Afrika?

 568. En revolution som inte drivs av våld
  utan av kvinnor-

 569. -genom påverkan
  och ekonomisk egenmakt.

 570. Vad gäller ekonomisk egenmakt
  pågår en revolution.

 571. Studier visar hur kvinnor blivit familjens
  huvudförsörjare över hela Afrika-

 572. -genom att de tagit små lån
  för att starta företag.

 573. Det är kvinnor
  som småskaligt och stillsamt-

 574. -hittar nya vägar
  för att försörja familjen.

 575. Beror Afrikas framtid
  på kvinnornas framtid?

 576. Afrikas framtid beror på om Afrika
  kan få upp ögonen tillräckligt snabbt-

 577. -för det faktum att vi
  bara lyckas om kvinnorna gör det.

 578. Över hela världen kan vi välja att delta
  i eller iaktta kampen för jämställdhet.

 579. Det handlar om oberoende,
  självbestämmande-

 580. -och initiativförmåga för alla kvinnor.

 581. Radikala förändringar för kvinnor
  sker nu. Det sker inte överallt-

 582. -och på vissa ställen
  går det inte i samma riktning-

 583. -men det är nåt nytt
  med den här revolutionen.

 584. Det är ett uppror utan blodspillan.
  Kvinnor utmanar-

 585. -den rådande ordningen genom
  medvetenhet, dialog och utbildning.

 586. Revolutionerna har gjort oss medvetna
  om hur viktiga kvinnors rättigheter är.

 587. Men vi kan inte låta oss nöja.

 588. FN har, sitt förflutna till trots, en viktig
  roll att spela i jämställdhetsarbetet-

 589. -och dess stadga
  borgar för kvinnors rättigheter.

 590. Phumzile Mlambo-Ngcuka
  leder som chef för UN Women-

 591. -kampen för kvinnors rättigheter.

 592. Vi ska aktivt arbeta för
  att alla delar av samhället-

 593. -engagerar sig
  för att stoppa våldet mot kvinnor.

 594. Jag tror inte kvinnor
  är ute efter att styra över nån.

 595. De vill ha en plats och bli respekterade
  och de vill respektera alla andra.

 596. I många länder är utbildningssystemet
  fullt av könsstereotyper.

 597. Det är ett inlärt beteende
  som kan ändras om vi jobbar hårdare.

 598. Det sker en revolution som rör kvinnors
  jämställdhet och deltagande.

 599. Genom den kommer vi att få
  en tryggare och mer välmående värld.

 600. Utan kvinnorna får vi inget välstånd.

 601. Det är som att spela en match
  med halva laget sittande på bänken.

 602. 2000-talet mest kritiska svårigheter-

 603. -kräver att vi tar itu
  med jämställdhetsfrågan.

 604. Under de gångna tusen åren
  har kvinnor kämpat hela vägen-

 605. -för att få samma grundläggande
  rättigheter som män.

 606. Tillgång till makt, rörelsefrihet
  och självbestämmanderätt.

 607. För många pågår den kampen
  fortfarande i dag.

 608. Jag tror att framtiden är beroende
  av att man inkluderar kvinnorna.

 609. Vi måste bryta oss loss
  från det förflutna-

 610. -och skapa en ny modell
  för samhällsrevolution.

 611. Det är dags att erkänna
  att världen skapats av män och kvinnor.

 612. Även om kvinnors insatser begränsats-

 613. -av politiska, sociala och religiösa
  faktorer som inte fanns för män-

 614. -så minskar det inte värdet
  av deras insatser eller deras påverkan.

 615. En korrekt kunskap om det förflutna
  är nödvändig för vår framtid.

 616. För när vi inser att kvinnohistorien
  inte tar slut, utan fortfarande skrivs-

 617. -kan vi vara stolta, vaksamma
  och tillsammans garantera-

 618. -att nästa revolution
  är jämlikhetens tidevarv.

 619. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Revolution

Avsnitt 4 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Programledare Amanda Foreman reser till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA för att undersöka hur moderna revolutioner påverkat kvinnors liv. Har den franska revolutionen eller den arabiska våren förbättrat kvinnors rättigheter och möjligheter eller var det bara olika patriarkala hierarkier som avlöste varandra? Foreman möter Nadezjda Tolokonnikova från aktivistgruppen Pussy Riot som diskuterar Rysslands utveckling under Putin och politikern Lindiwe Mazibuko som talar om kvinnors situation i Afrika. Båda menar att kamp för kvinnors rättigheter sker genom medvetenhet, dialog och utbildning.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Historia > Nya tiden - Europa och världen, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Historia, Kvinnofrågor, Kvinnor, Könsmaktsordning, Revolutioner, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Kvinnors makt i världshistorien

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Civilisation

Avsnitt 1 av 4

Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare. Foreman undersöker världens första lagar stiftade i Mesopotamien. Här behandlas frågor om skilsmässa, abort och användande av slöja. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien som Enheduanna, världens första till namnet kända författare och Hatschepsut, farao i det antika Egypten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Separation

Avsnitt 2 av 4

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Kapacitet

Avsnitt 3 av 4

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Revolution

Avsnitt 4 av 4

Programledare Amanda Foreman reser till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA för att undersöka hur moderna revolutioner påverkat kvinnors liv. Har den franska revolutionen eller den arabiska våren förbättrat kvinnors rättigheter och möjligheter eller var det bara olika patriarkala hierarkier som avlöste varandra? Foreman möter Nadezjda Tolokonnikova från aktivistgruppen Pussy Riot som diskuterar Rysslands utveckling under Putin och politikern Lindiwe Mazibuko som talar om kvinnors situation i Afrika. Båda menar att kamp för kvinnors rättigheter sker genom medvetenhet, dialog och utbildning.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Pärlor och pirater

Stefan Eklöf Amirell har studerat hur pirater i Sydostasien bedrev sjöröveri under kolonialmakterna Spanien och senare USA och hur kolonisatörerna hanterade konflikterna. Här berättar han om en av de mest ökända piraterna, Jikiri, som härjade i södra Filippinerna i början på 1900-talet. Vilka paralleller kan man dra till dagens konflikter, och vad lever kvar idag? Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Darwin eller Gud

Hur mottogs Darwins utvecklingslära i Sverige?