Titta

UR Samtiden - Sekter och livet efter

UR Samtiden - Sekter och livet efter

Om UR Samtiden - Sekter och livet efter

Föreläsningar och paneldiskussioner om sekter och sektavhoppares hjälpbehov. De medverkande arbetar professionellt inom området men har även själva personliga erfarenheter av medlemskap i sekter och sektliknande miljöer. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Till första programmet

UR Samtiden - Sekter och livet efter : Barn i sekterDela
 1. Jag tänkte prata om risk som är ett
  viktigt begrepp inom socialtjänsten-

 2. -och i synnerhet när det kommer
  till barn och deras miljöer.

 3. Jag tänkte i föreläsningen gå in kort
  på vad den juridiska grunden-

 4. -för var begreppet risk är, och sen
  se huruvida det passar in på sekter.

 5. Jag kommer att exemplifiera
  utifrån Jehovas vittnen.

 6. Jag kommer även
  att belysa det sociologiskt.

 7. Sociologi är väldigt kul,
  det tycker åtminstone jag.

 8. Ni får er beskärda del av det.

 9. Det kan vara viktigt
  att först se vad vi pratar om.

 10. I Sverige beräknas cirka 20 000 barn
  växa upp i religiösa sekter.

 11. Det motsvarar ungefär
  Visbys befolkning.

 12. Så det är en ganska stor grupp
  vi pratar om-

 13. -och det är därför den här frågan
  blir angelägen överhuvudtaget.

 14. Frågan är då så klart: Vad är risk?

 15. Kort uttryckt kan man säga att det
  är en miljö, grupp eller sammanhang-

 16. -som kan skada antingen barnets
  fysiska hälsa eller dess utveckling.

 17. Det är i synnerhet ordet "utveckling"
  som blir väsentligt här.

 18. Även om fysisk hälsa också går att
  argumentera för på olika sätt.

 19. Jag lägger dock fokus
  på just utveckling.

 20. Anledningen är att såna här miljöer
  kan leda till-

 21. -depression, allvarlig stress
  och uppförandestörningar.

 22. Med uppförandestörning avses
  aggressivitet, antisocialitet-

 23. -och skolsvårigheter på olika sätt.

 24. Det här är nånting som även
  uppmärksammats inom folkrätten.

 25. Det här är
  ett utdrag ur barnkonventionen-

 26. -där man pratar
  om att barn inte får diskrimineras-

 27. -och att barnets bästa
  ska komma i främsta rummet-

 28. -när det har med åtgärder
  som har med barn att göra.

 29. Men framförallt så är det sexan
  som är intressant:

 30. Varje barn har rätt att överleva,
  leva och utvecklas.

 31. Artikeln handlar både om barnets
  fysiska hälsa och den andliga-

 32. -moraliska, psykiska
  och sociala utvecklingen.

 33. Egentligen är utvecklingen
  det centrala...

 34. ...i alla delar och perspektiv
  på barnets liv.

 35. Vidare i artikel 12 sägs att barnet
  har rätt att uttrycka sina åsikter.

 36. I artikel 13-15 har barnet rätt-

 37. -till yttrande-, tanke-,
  religions- och föreningsfrihet.

 38. Så egentligen har barn
  samma rättigheter som vuxna-

 39. -men det behövs en egen konvention
  för att vara säker på den saken.

 40. I svensk lag är det lagen om vård
  av unga och socialtjänstlagen-

 41. -som är aktuella för socialarbetare.

 42. I SoL står samma
  som i barnkonventionen:

 43. Vid åtgärder som rör barn
  ska barnets bästa beaktas.

 44. Men i lagen om vård av unga,
  som blir extra intressant här...

 45. Det ska tilläggas att det är den lag-

 46. -som ligger till grund för
  tvångsomhändertagande av barn.

 47. Där sägs att vård ska beslutas
  om fysisk eller psykisk misshandel-

 48. -otillbörligt utnyttjande, bristande
  omsorg eller annat i hemmet-

 49. -utgör påtaglig risk för att skada
  den unges hälsa eller utveckling.

 50. Det här är grunden
  för hela den här föreläsningen.

 51. Frågan som uppstår är
  om det föreligger en påtaglig risk-

 52. -för att
  den unges utveckling skadas.

 53. Då tänkte jag helt sonika
  göra så här:

 54. Eftersom vi ändå är inne på lagar,
  regler och artiklar och så-

 55. -så tänkte jag att jag skulle börja
  med att läsa upp en radda regler-

 56. -som jag tog mig tid att komma på
  när jag förberedde föreläsningen.

 57. Jag tog fem minuter på mig
  och försökte komma på regler-

 58. -som fanns i Jehovas vittnen
  när jag växte upp.

 59. Det här var de regler som jag kom på:

 60. Till exempel får ett Jehovas vittne-

 61. -inte titta på olämpliga filmer,
  lyssna på olämplig musik-

 62. -läsa olämplig litteratur, äta blod
  eller ta emot blodtransfusion.

 63. Man får inte klä sig olämpligt,
  svära-

 64. -inte utöva andra religiösa seder,
  fira jul, påsk, födelsedagar-

 65. -nationaldagen, midsommar,
  halloween eller nyår.

 66. Inte dricka mycket alkohol,
  bruka tobak, ha sex före äktenskapet.

 67. Man får inte ha partner
  av annan tro eller av samma kön-

 68. -inte ha könsöverskridande identitet,
  inte umgås med nån utanför samfundet.

 69. Man ska inte delta i den
  civila arenan, föreningslivet.

 70. Inte engagera sig politiskt,
  rösta eller ägna sig åt filosofi-

 71. -ockultism, spiritism
  eller kultur som innehåller det.

 72. Man ska inte högutbilda sig,
  umgås med de som lämnat församlingen-

 73. -inte umgås ensam med nån av motsatt
  kön, som Marianne var inne på.

 74. Inte lita på sin egen tankeförmåga
  eller ifrågasätta samfundet.

 75. Det här inte allt, utan bara
  en liten del som jag kunde komma på.

 76. Väldigt mycket av det här-

 77. -blir väldigt hämmande för den unges
  personliga utveckling och identitet.

 78. Bara en sån sak
  att inte få lyssna på olämplig musik.

 79. När jag själv var ung tyckte jag
  mycket om Metallica, rock och metal.

 80. Men det var inte lämpligt för mig
  att lyssna på.

 81. Det var ett stort avkall för mig-

 82. -en sån liten sak, att inte ens
  få lyssna på det man själv vill.

 83. Problemet är att med reglerna
  kommer dels ett hot om uteslutning.

 84. Allt det här skulle du kanske inte
  bli utesluten för-

 85. -men risken att bli utesluten
  ur församlingen finns.

 86. Då blir du socialt utfryst.

 87. Men det är inte det enda problemet.
  Det finns också ett latent dödshot.

 88. Följer man inte reglerna
  så kommer du som "de världsliga"-

 89. -att dö på Guds domedag, Harmagedon.

 90. Det är inte säkert att allt skulle
  leda till döden vid Harmagedon-

 91. -men frågan är vad som gör det
  och inte. Vissa dör man solklart av-

 92. -men hur många olämpliga filmer
  kan man se innan man blir dödsdömd?

 93. Det är en ganska intressant fråga,
  faktiskt.

 94. Det blir mer tyngd bakom reglerna.
  Förutom att de är reglerande-

 95. -så finns det även en hotbild,
  så att säga.

 96. När man pratar om risk pratar man-

 97. -om hur familjesituationen
  ser ut och om familjestress.

 98. En bra familj som inte är
  en riskmiljö för barnet...

 99. ...kan sägas präglas av tillgivenhet,
  närhet och så vidare.

 100. I en familj med familjestress finns
  konflikter, skilsmässa och uppbrott.

 101. Inget säger
  att en familj i Jehovas vittnen-

 102. -inte kan vara en bra familj.
  Det kan de definitivt vara.

 103. Men frågan är vad som händer
  om en förälder lämnar samfundet-

 104. -eller om barnet till exempel
  är homosexuellt. Vad händer då?

 105. Jag tänkte läsa ett citat
  ur Jehovas vittnens egen litteratur-

 106. -som besvarar den frågan.
  De säger så här:

 107. "Enligt vad som sägs i Guds ord
  ska vi inte ens äta med en sådan."

 108. Alltså en person som blivit utesluten
  till exempel.

 109. "Det utesluter att vi förenar oss
  med honom på utflykt"-

 110. -"bjudning, bollspel,
  besök på köpcentrum eller biograf"-

 111. -"eller att äta ett mål mat med honom
  hemma eller på restaurang."

 112. De säger även att "bandet mellan
  familjemedlemmar kan vara starkt."

 113. "Det medför en provsättning
  för en kristen när en nära släkting"-

 114. -"blir utesluten, eller själv
  har tagit avstånd från församlingen."

 115. Tänk er utifrån
  ett familjeperspektiv-

 116. -och utifrån den tillgivna familjen-

 117. -som är bra för barnets utveckling-

 118. -vad det här skapar för situation för
  barnet och dess hälsa och utveckling.

 119. Man ska alltså helst inte äta
  med personen.

 120. Återigen, när man pratar om risk
  så brukar man nämna skyddsfaktorer.

 121. Det finns barn som klarar att vara
  i riskmiljöer förvånansvärt bra.

 122. Medan barn i samma riskmiljö
  klarar sig förvånansvärt dåligt.

 123. Det finns skyddsfaktorer som påverkar
  hur barn hanterar situationerna.

 124. Det finns flera,
  men några av de viktigaste-

 125. -är att barnet själv kan tänka,
  reflektera och tolka sin omvärld.

 126. Då kan det ha ett perspektiv
  och förstå sin situation.

 127. "Nu befinner jag mig i en udda miljö,
  inte konstigt att jag mår dåligt."

 128. Det är mycket viktiga skyddsfaktorer.

 129. Problemet är att Jehovas vittnen,
  till exempel, föregår det här lite.

 130. Ett annat intressant citat
  från Jehovas vittnen säger att...

 131. Det här är från en ungdomsbok,
  och den riktar sig till ungdomar.

 132. "Bör det vara upp till var och en att
  avgöra vad som är rätt och orätt?"

 133. "Det sägs i Bibeln 'stöd dig inte
  på ditt eget förstånd'."

 134. "Varför ska man inte det?
  Alla människor har ärvt"-

 135. -"en grundläggande svaghet
  som kan påverka omdömet."

 136. "När Adam och Eva gjorde uppror
  mot Gud följde de"-

 137. -"den själviske Satans normer och
  valde honom som sin andlige fader."

 138. "De förde vidare ett släktdrag
  till sina avkomlingar"-

 139. -"ett bedrägligt hjärta med förmåga
  att urskilja vad som är rätt"-

 140. -"men med en benägenhet
  att dras till det som är orätt."

 141. Man uppmuntrar alltså inte barn till
  att tänka, reflektera och analysera.

 142. Tvärtom - det ska man inte göra.
  Det är farligt.

 143. Det förknippas med Satan
  och Adam och Eva.

 144. Man vill inte att barnet ska ha
  ett kritiskt, reflekterande tänkande.

 145. Så man motverkar således också
  några av skyddsfaktorerna...

 146. ...på det här viset.

 147. Men det finns de som säger:
  "Visst, absolut"-

 148. -"men ett barn är ändå alltid fritt
  i tanken att kunna ifrågasätta."

 149. "Det är ju svårt
  att kontrollera tanken".

 150. Om det ändå vore så väl. Nu kommer vi
  in på sociologin: Michel Foucault.

 151. Jag blir alltid glad när jag hör
  det namnet, jag vet inte varför.

 152. Han var fransk sociolog som...
  Han var...

 153. ...nästan sociologins urfader.
  Han hade mycket vettigt att säga.

 154. En sak som är väsentlig
  för det här sammanhanget-

 155. -är de studier han gjorde
  på en typ av fängelser.

 156. De var uppbyggda utifrån ett
  visst ljusfenomen, ett "panoptikon".

 157. Om ni tänker er ett fängelse som
  är byggt runt så här, som en cirkel.

 158. I väggarna satt fängelsecellerna.

 159. Alla fängelseceller hade ett stort
  fönster som ger ett ljusinsläpp.

 160. I mitten av fängelset,
  i mitten av cirkeln-

 161. -stod ett fyrtorn,
  och där var väktarna.

 162. Uppifrån taket släppte man också ned
  ljus på fyrtornet.

 163. Det kanske inte låter märkvärdigt,
  men det fick en omfattande effekt.

 164. För i och med att man släppte in
  ljuset på det här sättet-

 165. -så kunde fångarna inte se väktarna,
  men väktarna kunde se fångarna.

 166. Hur påverkade det fångarna?

 167. Fångarna var alltid tvungna att agera
  som om de var sedda av väktarna.

 168. Väktarna kanske var på semester,
  fångarna hade ingen aning.

 169. Men de var alltid tvungna
  att uppföra sig som om de var sedda.

 170. Det här skapar så klart
  en oerhörd stress.

 171. Vad har det med det här att göra?
  Vi ska läsa det här Bibelstället.

 172. Jesus säger: "Det har sagts att
  du ska inte begå äktenskapsbrott."

 173. "Men den som ser på en kvinna
  med åtrå"-

 174. -"har redan i sitt hjärta
  brutit hennes äktenskap."

 175. Om man tolkar det extensivt
  innebär det-

 176. -att Gud vet vad du känner
  och vad du tänker.

 177. Man uppmuntras ju också
  att be en tyst bön i huvudet.

 178. Det innebär att Gud måste förstå
  vad jag tänker.

 179. Jag är alltså inte fri i tanken.

 180. Jag får inte heller synda
  i hjärtat, i tanken.

 181. Så man är inte riktigt fri
  där heller.

 182. Man har på det här sättet
  skapat en tankepolis-

 183. -för att prata i termer av "1984".
  Boken.

 184. Men det finns
  ännu härligare sociologer.

 185. Emile Durkheim var en annan sociolog
  som...älskade höll jag på att säga...

 186. Han var väldigt intresserad
  av självmord.

 187. Han undersökte när självmord ökar
  i ett samhälle-

 188. -och när de minskar.

 189. Han kom fram till
  att det finns två faktorer-

 190. -som han kunde se
  påverkade extra mycket.

 191. Den ena handlade om reglering,
  den andra om integrering.

 192. Han upptäckte att om man är
  extremt integrerad i ett samhälle-

 193. -ökar självmorden.

 194. Är man väldigt ointegrerad
  minskar självmorden.

 195. Det kallades för de egoistiska
  och de altruistiska självmorden.

 196. Samma sak gällde för reglering. Är
  man väldigt reglerad i ett samhälle-

 197. -ökar självmorden. Är man
  väldigt oreglerad ökar de också.

 198. Det kallar han för de anomiska
  och de fatalistiska självmorden.

 199. Om vi börjar med reglering.

 200. Om man tänker tillbaka på listan
  jag läste upp initialt-

 201. -och ställer sig frågan om man
  som sektmedlem är mycket reglerad.

 202. De flesta som har erfarenhet av
  sekterism skulle säga att man är det-

 203. -till nästan extrem grad. På så sätt
  skulle man i det här perspektivet-

 204. -säga att det blir tal om
  ett fatalistiskt "självmord".

 205. Samma sak med integrering.
  Är man väldigt integrerad i en sekt?

 206. Det skulle nog de flesta
  som varit med i en sekt också tycka.

 207. Man är extremt integrerad. Då blir
  det även ett altruistiskt självmord-

 208. -utifrån Emile Durkheims perspektiv.

 209. Tilläggas kan att när man lämnar
  en sekt och dess reglerade miljö-

 210. -för ett samhälle
  där man får göra vad man vill-

 211. -kan nog många uppleva anomi
  där också, för övrigt.

 212. Men i en sekt är det framförallt
  fatalism och altruism det handlar om.

 213. Just det med integrationen
  är intressant.

 214. Att gruppens väl alltid är viktigare
  än individens. Oj, det var en sladd.

 215. Kommer ni ihåg pedofilfallen
  som uppmärksammades på 00-talet?

 216. Då var just det
  en viktig del i det här.

 217. Varför ville man inte
  att de skulle gå till polisen?

 218. Det hade inte gett så bra ljus
  på Jehovas vittnen.

 219. Gruppens väl är viktigast.
  Vi kanske tänker oss-

 220. -att de högsta lagarna i samhället
  är svensk grundlag.

 221. Så är det inte heller.
  För dem är Bibeln den högsta lagen-

 222. -sen kommer svensk grundlag.

 223. Det här är en viktig faktor
  när man pratar om integreringsdelen.

 224. Jag skrev för övrigt min uppsats
  om det ämnet, integration.

 225. Sektavhoppare behöver integreras
  i samhället-

 226. -för att man varit ointegrerad
  under tiden i samfundet.

 227. Jag tänkte hinna med
  en sista sociolog, Pierre Bourdieu.

 228. Han pratade å sin sida om
  vad som ger status för en människa.

 229. Han kom fram till att det finns fyra
  typer av kapital som ger status.

 230. Ett är det ekonomiska kapitalet.
  Mer pengar ger mer status.

 231. Han pratade om det kulturella
  kapitalet. Hög utbildning-

 232. -ger mer status än låg utbildning.

 233. Han pratade om ett socialt kapital.
  Beroende på vem man umgås med-

 234. -får man mer status.
  Att hänga med kändisar-

 235. -ger mer status än att hänga med...

 236. ...nån a-lagare
  utanför Systembolaget.

 237. Det här är ganska generellt
  för samhällen i stort.

 238. Det här är nåt återkommande.

 239. Men det finns ytterligare
  ett kapital, det symboliska.

 240. Det är ett relativt kapital som
  beror på vilken grupp det handlar om.

 241. Hade jag hängt i ett kriminellt gäng-

 242. -hade kanske ett knivrån gett status.
  Det hade de tyckt var coolt.

 243. Men här inne hade det inte uppfattats
  som lika coolt.

 244. Det hade kanske gett mig
  mindre status att ha gjort det.

 245. I ett samfund som Jehovas vittnen
  som är ganska asketiskt-

 246. -får det här en intressant twist.
  Det symboliska kapitalet där-

 247. -är att inte ha mycket pengar,
  det är bättre att ha lite pengar.

 248. Det visar
  att du lägger mer tid på Gud.

 249. Ett asketiskt uppoffrande
  ger mer status.

 250. Det generella ekonomiska kapitalet
  ger dålig status där.

 251. Samma gäller kulturellt kapital.
  Hög utbildning-

 252. -ger inte hög status i ett samfund
  som Jehovas vittnen, tvärtom.

 253. För kunskapen man får från skolan
  är ju Satans kunskap, enligt dem.

 254. Ju mindre tid du lagt
  på Satans kunskap, desto bättre.

 255. För därigenom har du påvisat
  vilket värde du sätter på-

 256. -dels Satans kunskap,
  dels Jehovas kunskap.

 257. Och då kan man tänka sig om man
  zoomar ut ytterligare ett steg:

 258. Vilka grupper
  är speciellt utsatta i samhället?

 259. Jo, det är
  de socioekonomiskt utsatta-

 260. -som inte har hög utbildning
  och är låginkomsttagare.

 261. Det är oftast dem man generellt ser-

 262. -i forskning och så vidare,
  som återkommande "problemgrupper".

 263. Det är de socioekonomiskt utsatta,
  lågutbildade låginkomsttagare.

 264. Ja, jag tänkte faktiskt stanna där.

 265. Men jag hoppas att ni under dagen-

 266. -kan ha det här i åtanke.

 267. Barnens situation i sekter
  är onekligen lite av en hjärtefråga.

 268. Just eftersom just riskbegreppet
  är ett väldigt väsentligt begrepp-

 269. -inom socialtjänsten,
  och den hjälp man kan få därigenom.

 270. Det var vad jag tänkte säga.
  Tack för att ni lyssnade.

 271. Textning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn i sekter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De kriterier som används för att fastställa om ett barn tillhör en riskgrupp gäller oftast familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk sjukdom. Men hur passar detta in på barn i sekter? Är barn i sekter barn i riskgrupp? Vera Lanängen, socionom och uppvuxen inom en sekt, berättar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Ämnen:
Religionskunskap > Nya religiösa rörelser, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn som far illa, Barn- och ungdomsvård, Religion, Religionspsykologi, Samhällsvetenskap, Sekter, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Sekter och livet efter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Sektbegreppet

Vad menas med begreppet sekt och varför är det så laddat? Finns det en särskild personlighetstyp som lättare dras in i sekter? Håkan Järvå, legitimerad psykolog och själv sektavhoppare, berättar om vad som lockar och varför det är så svårt att lämna. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Sekters psykologiska konsekvenser

Marianne Englund, legitimerad psykolog och före detta Jehovas vittne, berättar om sekters maktmedel. Skam, skuld och heder är centralt för att behålla medlemmarnas lojalitet gentemot gruppen och för att hålla sexualiteten i schack. Språket är ytterligare ett medel för att skapa distans till omvärlden. Vilka diagnoser är vanliga bland avhoppare och hur skiljer de sig från personer som inte varit med i en sekt? Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Barn i sekter

De kriterier som används för att fastställa om ett barn tillhör en riskgrupp gäller oftast familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk sjukdom. Men hur passar detta in på barn i sekter? Är barn i sekter barn i riskgrupp? Vera Lanängen, socionom och uppvuxen inom en sekt, berättar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Hjälpbehov hos sektmedlemmar

Helena Löfgren är legitimerad psykoterapeut och har själv varit med i en sekt. Här berättar hon om hur problematiken efter ett avhopp från en sluten grupp eller sekt delvis är beroende på vilken position medlemmen haft i gruppen, och att det ser olika ut för första och andra generationens medlemmar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Vård för före detta sektmedlemmar

Panelsamtal där de medverkande berättar om sina upplevelser i sekter och om vården de fick i samband med sina avhopp från Jehovas vittnen och Södermalmskyrkan. Medverkande: Madeleine Brink, Lena-Maria Busk, Susanna Boldizar och Christina Avara. Moderator: Noomi Andemark. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Avhopp från kriminella gäng

Peter Svensson har lämnat ett mångårigt deltagande i den kriminella världen och arbetar idag med att hjälpa avhoppare och ge stöd åt unga i riskgruppen. Här berättar han om sårbarheten i att lämna det som blivit som en familj, om osäkerheten i att orientera sig i det övriga samhället och om vikten av att hjälpa när motivationen finns. I kriminella grupperingar finns en liknande dynamik som i sekter, och orsakerna till att unga människor går med är ofta desamma. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Livet i och efter hederskultur

Zubeyde Demirörs blev bortgift i ung ålder och utfryst då hon valde att inte leva enligt familjens regler. Idag driver hon ett hem för flickor inom hedersproblematik. Här talar hon om att avmystifiera hedersbegreppet, om att inte se sig som ett offer, och om diskrimineringen i att alla barns lika rättigheter inte säkerställs i Sverige. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Med Stalin som Gud

Under sina tonår gick Magnus Utvik med i en kommunistisk sekt som förespråkade väpnad revolution. Gruppen utövade hård kontroll över medlemmarna, med utfrysning som följd för den som inte var renlärig nog. Här berättar Magnus Utvik om hur han först i vuxen ålder kom till insikt om hur medlemskapet påverkat honom. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sekter och livet efter

Strategier för hjälp av avhoppargrupper

Hur kan man hjälpa människor som tidigare levt i sektliknande förhållanden? Hur ska samhället och myndigheter agera? En paneldiskussion med deltagare som själva har erfarenhet från dessa miljöer och idag arbetar professionellt med avhoppare från sekter, kriminella gäng och hederskulturer. Medverkande: Marianne Englund, Helena Löfgren, Håkan Järvå, Zubeyde Demirörs och Peter Svensson. Moderator: Noomi Andemark. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

En studie om Boko Haram

Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

Kvinnan bakom gardinen

I Malmös ortodoxa synagoga sitter kvinnorna bakom ett draperi. Eller på balkongen. Inom judendomen pågår idag en kamp om hur de uråldriga lagarna som Gud gav till Israels folk ska tolkas. Är kvinnan oren när hon har menstruation? Har hon rätt att hålla i den heliga skriften?