Titta

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Om UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Föreläsningar som behandlar mäns våld, destruktiva manliga förebilder och vad vi kan göra för att påverka dessa. Kända debattörer från USA, Kanada och Sverige belyser ämnet från olika perspektiv. Moderator: Nisha Besara. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Till första programmet

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det? : Mäns våld är en ledarskapsfrågaDela
 1. Nästa gäst är Michael Kaufman-

 2. -vars nyskapande metod, att engagera
  män och pojkar för att främja jämlikhet-

 3. -har fört honom jorden runt, och nu har
  du kommit till Stockholm. Välkommen.

 4. I går kväll i, säg, Washington D.C.
  blev en kvinna slagen av sin man.

 5. Han gillade inte middagen,
  så han slog henne.

 6. I den stunden kände sig kvinnan
  väldigt ensam, men det var hon inte.

 7. I går kväll blev tiotusentals kvinnor
  misshandlade fysiskt eller psykiskt-

 8. -av en make eller pojkvän.

 9. I går i, säg, Rio de Janeiro i Brasilien
  våldtogs en kvinna av sin man.

 10. Han ville ha sex. Han sa att det var
  hans rättighet och våldtog henne.

 11. Efteråt låg hon i sängen och kände sig
  så ensam, men hon var inte ensam.

 12. För i går kväll var det tusentals
  och åter tusentals kvinnor-

 13. -och flickor och män och pojkar som
  våldtogs, och de kände sig ensamma.

 14. I går kväll i, säg, London tvingades
  en kvinna ha sex med flera män.

 15. Annars hotade man att skada hennes
  släkt i Ryssland. Hon kände sig ensam.

 16. I går i, säg, Toronto trakasserades
  en kvinna sexuellt på arbetsplatsen.

 17. Hon kände sig ensam.

 18. Och här i Stockholm,
  denna vackra och fridfulla stad-

 19. -finns det en kvinna just i denna stund
  som kanske sitter vid sin arbetsdator-

 20. -eller står vid en maskin eller kör
  buss, men hon tänker inte på arbetet.

 21. Hon tänker inte på sina studier,
  för det enda hon kan tänka på-

 22. -är vad som kommer att hända i kväll
  när hennes pojkvän kommer hem.

 23. Hon kan bara tänka på om det blir i
  kväll som han till slut ska döda henne-

 24. -och om han gör det
  är hon inte ensam.

 25. Det finns en epidemi av sexuellt,
  fysiskt, känslomässigt våld-

 26. -som begås av vissa män världen runt.

 27. Men det är nåt otroligt som sker.

 28. Nåt otroligt sker här i Sverige,
  Sydafrika, Indien, Japan, Brasilien-

 29. -USA och Kanada, i hela världen.

 30. Det är att kvinnor och nu män
  ställer sig på de kvinnornas sida-

 31. -och säger:
  Ni ska inte vara ensamma längre.

 32. Det innebär att det är en positiv dag
  att samlas på.

 33. Det som samlar oss i dag är inte
  problemet med våld mot kvinnor.

 34. Det som samlar oss är att vi arbetar
  för att stoppa våldet mot kvinnor.

 35. Det gör det till en speciell dag.

 36. Hur kan jag säga med säkerhet att vi
  ska stoppa mäns våld mot kvinnor?

 37. För det första på grund av hjältemodet
  och insatserna och initiativen-

 38. -hos kvinnor här och i hela världen.
  Kvinnor under de senaste 30-40 åren-

 39. -som mot ofattbara odds
  har höjt sina röster-

 40. -och hjälpt kvinnor och byggt skyddade
  boenden för kvinnor som flyr våld-

 41. -och arbetat för ändringar
  av lagar och tänkande.

 42. Skälet till att vi kan hoppas
  på förändring-

 43. -är de kvinnornas hjältemod,
  mod och ledarskap.

 44. De som mot alla odds
  har lämnat våldsamma förhållanden.

 45. Jag vet att det här i rummet
  finns kvinnor som har arbetat i åratal-

 46. -med att hjälpa kvinnor,
  med lagstiftning och upplysning.

 47. Med risk för att göra er generade
  vill jag be de kvinnorna-

 48. -som har arbetat i 5, 10, 20, 30 år
  med att stoppa mäns våld mot kvinnor-

 49. -jag vill be er att ställa er upp.

 50. Tack för ert arbete.

 51. Det är första skälet till att vi
  kan vara säkra på förändring.

 52. Det nästa är att stater äntligen
  ingriper världen runt med bättre lagar-

 53. -utbildning av polis och domare,
  stöd till program och härbärgen.

 54. Tredje skälet är att män äntligen börjar
  säga ifrån, här och i hela världen.

 55. Män säger äntligen att det inte bara är
  en fråga för kvinnor utan även för män.

 56. Det kommer att vara temat
  för flera talare i dag:

 57. På vilka sätt mäns våld mot kvinnor
  är en fråga för män-

 58. -som män måste ta tag i.

 59. För att förstå och komma på hur vi
  kan förhindra mäns våld mot kvinnor-

 60. -måste vi förstå varför vissa män
  tar till våld i förhållanden-

 61. -och varför de flesta män har tigit.

 62. Det är trots allt en minoritet,
  om än stor, som använder våld.

 63. Men det är majoriteten som
  har tigit och låtit våldet fortsätta.

 64. Det måste vi förstå
  om det ska förändras.

 65. Vi måste förstå skälen till det och
  hur vi kan engagera män och pojkar-

 66. -för att främja jämlikhet
  och stoppa mäns våld.

 67. Så det som jag, Jackson
  och andra talare ska göra under dagen-

 68. -är nåt vi inte alltid gör när vi pratar
  om genusfrågor och våld mot kvinnor.

 69. Vi försöker synliggöra
  det som ofta är osynligt.

 70. Män som en del av genusekvationen.

 71. Genus handlar lika mycket
  om maskulinitet som om femininitet.

 72. Genus handlar om föreställningar
  och maktförhållanden.

 73. Vi synliggör nåt i dag
  och utforskar det.

 74. Men jag vill säga det här
  till männen i rummet:

 75. Jag kommer att ta upp frågor om
  vissa mäns attityder och beteenden.

 76. Jag kommer att ta upp frågor som
  antagligen alla män måste tänka på.

 77. "På vilket sätt gäller det mig?"

 78. Men jag vill understryka att det inte är
  för att säga att män är odjur.

 79. Det tycker inte jag. Det handlar inte om
  kollektiv skuld eller skuldbeläggning.

 80. Det handlar om att nå ut till män och
  ta gemensamt ansvar för förändring.

 81. Det är inte ett kollektivt fördömande.

 82. Okej, vi har mycket att göra på...
  Var det två timmar jag fick? Bra.

 83. Det är mycket att gå igenom,
  så vi sätter i gång.

 84. Alla har vi diskuterat arv och miljö.
  Vad ligger bakom mäns våld?

 85. Är det arv eller miljö?

 86. Om det är arv
  ska vi snabbt besvara.

 87. Jag tycker inte vi ska ägna hela dagen
  åt det. Vi kan fika i stället eller nåt.

 88. Det finns en viss mängd arv i det.

 89. Människor har en biologisk förmåga
  att bruka våld mot andra. Det stämmer.

 90. Men de flesta av oss, särskilt vuxna,
  använder inte den förmågan.

 91. Det är en möjlighet
  men inte en oundviklighet.

 92. Några smarta antropologer testade det
  för några år sen.

 93. Två forskare granskade
  150 års antropologisk forskning.

 94. Främst studier av stamsamhällen.

 95. En del var rent skräp, men det var
  en återblick på vårt förflutna.

 96. De tittade på ett stort antal studier
  och frågade:

 97. Fanns det våld mot kvinnor och barn
  bland män?

 98. Resultatet var att i ungefär hälften
  av kulturerna förekom våld.

 99. Men i andra halvan förekom lite eller
  inget våld. Det var inte oundvikligt.

 100. Vad utmärkte samhällena med våld?
  Skillnaden var enkel.

 101. De med våld dominerades av män.
  Patriarkala samhällen.

 102. Samhällen präglade av mäns makt.

 103. Samhällena med lite eller inget våld
  var grundade på jämlikhet-

 104. -mellan kvinnor och män. Det handlar
  alltså inte om mäns existens.

 105. Hälften var män i de samhällena.

 106. Det hängde på makt och ojämlikhet.

 107. Så fort en grupp har makt
  över en annan blir våld ett medel.

 108. Det blir en grupps medel att utöva makt
  över en annan grupp.

 109. Ta apartheid och slavsamhällena
  i USA:s sydstater och Västindien-

 110. -där en minoritet med min hudfärg
  hade makt över en mörkhyad majoritet.

 111. Det skedde med hjälp av våld
  och hot om våld. Våld är ett verktyg.

 112. Berättelsen i början om mannen som
  slog sin fru handlade inte om maten.

 113. Han använde våld som ett verktyg
  för att behålla makten i förhållandet.

 114. För att behålla makten i förhållandet.

 115. En del säger att kopplingen till mans-
  dominerade samhällen stämde förr-

 116. -men nu lever vi väl i en jämlik värld?

 117. Visst, den är mer jämlik, men män
  tjänar fortfarande 50 % mer än kvinnor.

 118. Män har fortfarande
  den politiska makten.

 119. Det här är nordkoreanska parlamentet
  eller vad de nu kallar sig. Många män.

 120. De flesta politiska och religiösa ledare
  är fortfarande män.

 121. Om man vill hitta en manlig ledare i
  ett folkhav, leta efter den som vinkar.

 122. En av dem ber, men ändå.

 123. Vi utbildar fortfarande män
  till soldater, ända till denna dag.

 124. Män styr fortfarande
  världens ekonomier.

 125. Och vilket toppenjobb min halva
  av vår art har gjort med ekonomin...

 126. Fortfarande är våra största och
  mest välbetalda idrottsstjärnor män.

 127. Med vissa undantag.

 128. I arbetsvärlden har vi fler män
  i maktpositioner.

 129. Fortfarande ska män leda vägen,
  ta kommandot.

 130. För vissa är den yttersta makten
  fortfarande en man.

 131. Vi lever fortfarande i ett patriarkalt
  samhälle även om det blir utmanat-

 132. -och inte är lika mansdominerat
  som förr, men vi har långt kvar.

 133. I ett individuellt hushåll eller
  förhållande fokuseras patriarkatet.

 134. Precis som solen koncentreras
  i förstoringsglas.

 135. Den strålen i förhållandet
  är när mannen slår sin fru-

 136. -för att behålla makten.
  Ingen har gett order om det.

 137. Det finns ingen patriarkatcentral.
  Förutom Vatikanen.

 138. Det finns några centraler, men han
  får inte order om att slå sin fru.

 139. Men det är så samhällen fungerar.

 140. Individuella förhållanden reproducerar
  samhälleliga förhållanden i sin helhet.

 141. Mäns våld handlar som feministiska
  forskare har påpekat om berättigandet-

 142. -som män känner att de har.

 143. Berättigandet att ha sex med vem
  han vill, när han vill och hur han vill.

 144. Sexuellt våld bottnar i berättigande.

 145. Våld mot kvinnor sker också
  för att patriarkat har tillåtit våldet.

 146. Vi tillåter det om vi har otillräckliga
  lagar eller inte utbildar polisen.

 147. Vi tillåter våld när vi hyllar våldsamma
  män som ingriper våldsamt.

 148. Vi hyllar det i krigsstatyer-

 149. -och i filmer.

 150. Vi tillåter våld, för våld mot kvinnor
  och i många länder våld mot barn-

 151. -är den enda sortens våld som ses
  som privat eller familjerelaterat.

 152. Varenda dag i Stockholm hör nån
  en kvinnlig granne bli misshandlad.

 153. Varenda dag på arbetet är det
  nån kvinna som har fått en blåtira.

 154. Folk kanske börjar säga nåt, men
  ingen anmälan görs. Ingen hjälper.

 155. Vi ser det som en privat angelägenhet.
  Det ger tillåtelse till det.

 156. Så det är en naturlig förmåga, men det
  som får det att ske är samhället-

 157. -som koncentreras hos individen.
  Vi har sett att det handlar om makt.

 158. Hur tillägnar sig
  den individuella mannen den makten?

 159. Jag ska berätta en historia. Mitt livs
  finaste stund var när min son föddes.

 160. Jag har en dotter också,
  så ni tänker säkert: "Vilken sexist!"

 161. Hon är min styvdotter,
  så jag var inte inbjuden till födseln.

 162. Men där i förlossningsrummet hade
  min son fötts för fem sekunder sen.

 163. Jag visste inte
  om det var en pojke eller flicka.

 164. Jag var så tårögd-

 165. -att jag inte såg den lilla saken
  på den lilla saken.

 166. Jag visste inte förrän barnmorskan sa
  nåt. Tidigare han hon pratat normalt.

 167. Plötsligt sa hon med mörk röst: "Det
  är en pojke. Vilken stark liten kille."

 168. Jag häpnade. Inte över att det var pojke
  utan över förändringen i hennes röst.

 169. Om det hade varit en flicka han hon
  sagt med ljus röst: "Vad vacker hon är."

 170. Min son var fem sekunder gammal.

 171. Visst var han stark, men också
  det gulligaste som nånsin fötts.

 172. Men från födseln behandlas du och jag
  systematiskt olika.

 173. Som barn hade jag en bibel med en
  bild där Moses delade Röda havet.

 174. Det var kaskader av vatten
  och fiskar på vardera sidan.

 175. Det som vi gör är att slänga blå fiskar
  dit och rosa fiskar dit.

 176. Sen går vi i mitten och säger:
  "Sån är en man. Sån är en kvinna."

 177. Vi tar en hel rad mänskliga möjligheter
  och drag, behov och önskningar-

 178. -och säger: "Den får penisbärarna.
  Den får vaginabärarna."

 179. Vi begränsar vår kapacitet
  som människor till smala definitioner-

 180. -av vad det innebär
  att vara man eller kvinna.

 181. Vi bombarderar pojkar och flickor
  med ideal från födseln.

 182. Vi leker med pojkar och flickor på olika
  sätt, pratar och håller dem olika.

 183. Så lär vi oss. Vi lär oss i leken
  och vidrörandet.

 184. Det är ingen intellektuell inlärning.
  Barnet antecknar inte.

 185. Våra hjärnor absorberar det.
  Vi absorberar den sociala verkligheten.

 186. När vi föds är våra hjärnor
  utvecklade till tio procent.

 187. Varje dag som barn skapar vi miljontals
  nervkopplingar. Vi skapar vår hjärna.

 188. Vi gör det inte isolerat
  utan i den fysiska och sociala världen.

 189. Vi växer upp i genuspräglade familjer
  med förväntningar om vad vi ska bli-

 190. -och vad pojkar och flickar gör.
  Det sugs upp av våra hjärnor.

 191. Våra hjärnor blir genuspräglade.
  Våra kroppar blir det.

 192. Vi övar på det. Jag minns när jag och
  vännerna gick ut i skogen för att röka.

 193. Min vän gav mig en cigarett som jag
  höll så här. Han tittade generat på mig.

 194. "Michael, riktiga män håller inte
  cigaretten så." "Jaså, gör vi inte?"

 195. "Du måste stå så här
  och titta på cigaretten."

 196. "Den är livsfarlig, så man måste glo på
  den som om man inte är rädd för nåt."

 197. "Och sen...
  Sen snärtar man i väg den."

 198. Man övar på att vara en riktig man.

 199. Vi bombarderar pojkar med bilder.

 200. "Du kommer att bli stor och stark."

 201. "Du kommer att bli en krigare. Du
  kommer att kunna hantera maskiner."

 202. "Du kommer att stå ensam och barsk
  och regera över kvinnor."

 203. Det är så vi gör. Som jag sa lever vi
  i ett samhälle där män har makten.

 204. Vi gör män mer makt, mer privilegier.
  Att vara man belönas i vårt samhälle.

 205. Vi bombarderar pojkar det budskapet
  från födseln. Det går rakt in i hjärnan.

 206. Man kunde tro att de flesta män skulle
  passa fint i den rollen och de kraven.

 207. Men saken är den
  att ingen man klarar det.

 208. För om jag säger: "Du kommer alltid
  att vara stark och mäktig."

 209. "Du är känslolös och kommer aldrig
  att gråta. Du kommer att bli stenrik."

 210. Vi lurar in pojkar och män
  i misslyckande.

 211. För vi definierar manlighet på ett sätt
  som ingen kan leva upp till.

 212. Dessutom säger vi att de egenskaper
  som inte är manliga är kvinnliga.

 213. Vi talar nedsättande om en hel rad
  egenskaper och dessutom om kvinnor.

 214. Nu får pojkar det ännu svårare att klara
  kraven, för vi supersizar manligheten.

 215. Jag ska förklara. Det här var mina
  superhjältar på 50- och 60-talet.

 216. Det var min bild
  av oövervinnlig manlighet.

 217. Den kunde jag inte leva upp till,
  även om jag nu börjar se lika småfet ut.

 218. Men tänk en pojke som försöker leva
  upp till det här. Inte bara musklerna.

 219. Dessutom har vi gått från en snäll stil
  till "jag ska döda dig, din jävel".

 220. Den här är också bra, en amerikansk
  pojkleksak, en soldatdocka.

 221. Det är den ursprungliga.
  Så här ser den ut nu.

 222. Det finns en ny "Star Wars"-film.
  Här är Luke Skywalker då och nu.

 223. Vi har tagit en omöjlig mansroll
  och blåst upp den ännu mer.

 224. Pojkar leker med spel som antyder
  att män är mördarmaskiner.

 225. När vi blir äldre går vi vidare till
  "Men's Health"-porrens omöjliga ideal.

 226. För att se ut så här tränar de hela
  dagen och går på specialdiet.

 227. En del tar steroider eller opererar sig.
  Dessutom photoshoppas bilderna.

 228. Men män konsumerar det
  och tänker att så ser en riktig man ut.

 229. Jag fick fram originalbilden
  till den här. Vill ni se hur han ser ut?

 230. Det här är ofattbart. Innan han
  photoshoppades såg han ut så här.

 231. Jag älskar den bilden. Hur som helst...

 232. Kvar har vi en otrolig paradox.

 233. Det blir ännu värre, för när pojkar och
  män inte lever upp till förväntningarna-

 234. -förödmjukar vi honom. En pojke som
  gråter blir retas. "Var inte en mes."

 235. Vi lär honom att misstro sina känslor.
  "Gråt inte. Det gjorde inte ont."

 236. Vi hamrar systematiskt bort
  en del av människan från pojkarna.

 237. Vi lurar in pojkar och män
  i misslyckande. Var kommer våldet in?

 238. Jag sa att våld är ett sätt för män
  att behålla makt och kontrollera.

 239. Det är sant. Men det är också så att de
  flesta män inte känner att de har makt.

 240. Så vissa män använder våld som
  verktyg för att de känner sig maktlösa.

 241. Då kan man ju inte vara en riktig man.

 242. Han blir hunsad på jobbet. Riktiga män
  blir inte hunsade. Då slår han sin fru.

 243. Han kan inte försörja familjen -
  och går hem och slår sin flickvän.

 244. Han bestämmer på jobbet, men inte
  utanför. Så han går hem och...

 245. Våld ärr ett paradoxalt verktyg, både
  ett uttryck för mäns makt och kontroll-

 246. -och ett uttryck för maktlöshet.
  Jag vill säga att det inte är en ursäkt.

 247. Men vi bör förstå att våldet handlar
  om mäns makt och smärta.

 248. Smärtan uppstår i vår definition av
  makt. Jag säger inte att män förtrycks.

 249. Men smärtan uppstår i vårt sätt
  att definiera mäns makt.

 250. Vad gör vi med kunskapen
  om paradoxen hos mäns våld-

 251. -och hur engagerar vi män och pojkar
  för att förhindra våld?

 252. Vi måste förstå skälet till att vissa
  män brukar våld och andra män tiger.

 253. Antingen tillåter vi det-

 254. -eller så är vi rädda att verka omanliga
  om vi protesterar mot våldtäktsskämtet.

 255. Bäst att inte kommentera vännens sätt
  att behandla sin fru eller flickvän.

 256. Så när jag hör talas
  om en svensk fotbollstränare-

 257. -som visar pornografi för 14-15-åriga
  spelare inför en fotbollsmatch-

 258. -för att göra nåt manligt, så kanske han
  inte går runt och misshandlar nån-

 259. -men han deltar i ett komplex av saker
  som uppmuntrar kvinnoförnedring.

 260. Vårt arbete
  måste hantera båda delarna.

 261. Vi måste utmana ojämlikhet och våld.

 262. Samtidigt måste vi komma på sätt
  att nå fram till män med medkänsla.

 263. Det innebär inte att ursäkta våld
  eller att säga "du är offret".

 264. Men om vi vill att nån ska förändras
  och höja sin röst behöver de respekt.

 265. De måste känna att ett annat liv
  är möjligt för dem och för andra.

 266. En dragkamp
  mellan ifrågasättande och medkänsla.

 267. Det som vi vet fungerar
  är positiva budskap.

 268. Inte utskällningar. Det biter bara inte.

 269. Utan budskap om hur män kan bidra till
  förändring. Det krävs positiva budskap.

 270. Budskapen och utbildningssatsningar
  och upplysningskampanjer-

 271. -måste ge gehör
  till kvinnoorganisationerna.

 272. För kvinnor har varit experterna på det,
  och de har lett arbetet.

 273. Vi måste skapa trygghet,
  och vad vi än gör för att engagera män-

 274. -så måste vi förändra mansrollen.

 275. Det räcker inte att säga:
  "Var en gentleman. Slå inte din fru."

 276. Vi måste i våra satsningar utmana
  föreställningarna om manlighet.

 277. För det är både källan till våldet och
  källan till osäkerheten och smärtan-

 278. -som män bär på. Visst är det bisarrt?

 279. Man kan tro att ett system som ger
  män makten skulle få dem att må bra.

 280. Men så är det inte. Män missbrukar
  droger mer, hamnar oftare i fängelse.

 281. De dör yngre, begår oftare självmord
  och så vidare. Rätt märkligt.

 282. Jag vill bara prata
  under min sista kvart...

 283. Ungefär. Eller mindre.

 284. Jag vill visa på två tillvägagångssätt.

 285. Det är viktigt att inte säga:
  "Det här är lösningen."

 286. "Jag hörde om ett bra program.
  Det ska vi satsa på!"

 287. Nej, det krävs en kombination av
  insatser, kampanjer och program-

 288. -kort- och långsiktiga initiativ
  för att åstadkomma förändring.

 289. Här är några exempel för att visa
  vad som pågår runtom i världen.

 290. Ett exempel är en kortsiktig kampanj
  för att få män att prata och utmanas.

 291. Det finns bra kampanjer och program
  för upplysning och utbildning.

 292. Snart får ni höra min vän och kollega
  Jackson Katz prata om sitt arbete.

 293. Vi kommer att höra
  om Män för Jämställdhet.

 294. Jag har arbetat
  med White Ribbon Campaign-

 295. -som tre av oss startade 1991.
  Vi hade inga resurser och inga pengar.

 296. Vi startade kampanjen för att engagera
  män. Den spreds i Kanada-

 297. -och nu har den spridits
  till 70-90 länder.

 298. Några kampanjer har kommit och gått.
  Det fanns en i Sverige på 1990-talet.

 299. Men det är olika sorters kampanjer.

 300. Grunden är att de flesta män
  inte brukar våld-

 301. -förutom i Papua Nya Guinea.

 302. Majoriteten av oss har tigit, och det
  har gjort att våldet kunnat fortsätta.

 303. Därför har vi fokuserat
  på att stoppa tigandet.

 304. Det handlar inte om kollektiv skuld,
  utan om kollektivt ansvar.

 305. Bandet är ett löfte att inte begå,
  tolerera eller tiga om våld mot kvinnor.

 306. White Ribbon Campaign är också en
  uppmaning till regeringar att agera.

 307. Jag vill visa hur lätt det är att starta
  en kampanj. Här är mitt vita band.

 308. Det är en katalysator för diskussion.
  Jag ska visa hur det kan se ut.

 309. I Brasilien har de karneval när de inte
  spelar fotboll, så vita bandet är där.

 310. De har anpassat bandet
  med landets färger.

 311. De har värvat kända män. Vi vill skapa
  trygghet för män att höra budskapet.

 312. Det här är komiker.

 313. I vissa länder som Namibia har män
  demonstrerat utanför parlamentet-

 314. -för att visa stöd för en föreslagen lag
  mot våldtäkt inom äktenskapet.

 315. Medierna sa att bara kvinnor
  var för den.

 316. I vissa länder vill man bara få folk
  att stanna och prata.

 317. I Pakistan: en brottningsturnering. Ser
  ni mönstret? Det finns inget mönster.

 318. Det är en helt decentraliserad kampanj.
  Folk vet bäst i sitt eget samhälle-

 319. -på skolor och arbetsplatser
  hur man når ut till män och pojkar.

 320. Folk gör olika saker.
  Ibland är det en formell organisation.

 321. Här är det sjömän från Australien
  som verkar ha fastnat vid Antarktis.

 322. Den här pojken
  såg folk dela ut band på gatan.

 323. Han sa: "Jag känner till mäns våld
  mot kvinnor. Pappa slår ofta mamma."

 324. I stället för att föra våldet vidare
  ville han hjälpa till.

 325. Här ger han ett band till en
  gatuförsäljare som undrar vad det är.

 326. Pojken förklarar om mäns våld och
  varför han som man bör säga ifrån.

 327. Vi vill uppmuntra till insatser. Det kan
  vara poliser, vanliga män, ungdomar.

 328. I Australien har försvaret
  arbetat mycket med White Ribbon-

 329. -för att ta fram riktlinjer mot våld.

 330. De har satt vita band på vissa plan.

 331. Kampanjen är decentraliserad.

 332. I Kanada finns
  Muslims for White Ribbon.

 333. Ursprungsfolken har ändrat symbolen.

 334. Det är alltid positiva bilder
  av män som kräver förändring.

 335. Vi måste uppmuntra såna kampanjer-

 336. -och tänka långsiktigt
  på hur vi kan stoppa våldet.

 337. Det handlar både om att skapa jämlika
  samhällen och att förändra mansrollen.

 338. Nu är jag i ett rum i ett land med dem
  som är världsledande i det här:

 339. Nämligen förändring av faderskapet.

 340. Om ni undrar om ni gör rätt:
  det här gör ni sannerligen rätt.

 341. Antropologerna som jämförde
  samhällen med och utan våld-

 342. -kom också fram till
  att i samhällen utan våld-

 343. -där tog även pappor hand om barnen.
  I de andra var pappa nån annanstans.

 344. Så vi vet att det är viktigt
  med en förändrad fadersroll.

 345. Vi har två bilder: Den perfekta fadern,
  i centrum av familjen och universum.

 346. Och pappan som är en total idiot.
  Det är två overkliga extremer.

 347. Och bilden av pappan som bestraffare.

 348. Det som våra nätverk i länder
  som de nordiska länderna arbetar för-

 349. -är att göra fäder till omhändertagare.
  Inte att de "hjälper till".

 350. Jag hatade när folk sa till mig
  att jag "hjälpte till med barnen".

 351. Tänk att säga till en kvinna:
  "Kul att du hjälper till med barnet."

 352. Den förvandlingen av män är
  avgörande för att stoppa mäns våld.

 353. Det omformar manlighetens kärna.

 354. Dessutom är det empati man behöver
  när man tar hand om barn-

 355. -eftersom spädbarn inte kan prata.

 356. Om män utvecklar mer empati
  blir de mindre förmögna att bruka våld-

 357. -eftersom de känner smärtan de vållar.

 358. Vårt nätverk MenCare
  som jag tror finns i 25 länder-

 359. -har som mål att män ska sköta hälften
  av barnomsorgen.

 360. Män för Jämställdhet
  är ledande inom det.

 361. Det finns kampanjer i olika länder
  för lagstiftning som ni har här.

 362. Jag hörde att ni just har gjort
  förbättringar i föräldraledigheten.

 363. I många länder finns pappagrupper
  som hjälper fäder lära sig föräldraskap.

 364. Vi har nyligen släppt rapporten
  "State of the World's Fathers".

 365. Om ni är intresserade av såna frågor
  kan ni ladda ner den.

 366. Pappor som inte bara leker utan gör
  faderskapets hårda, dagliga arbete.

 367. Låt mig avsluta med en berättelse.

 368. Alla undrar vi om förändring är möjligt.

 369. Det kan verka omöjligt
  efter 8 000 års historia.

 370. För det första, det som kvinnorörelsen
  har gjort i Sverige och i världen-

 371. -på en eller två generationer har fått
  den patriarkala ångvälten att vända.

 372. Det är långt kvar, men framstegen och
  segrarna på bara 40-50 år är otroliga.

 373. Det måste vi fira. Män, då?
  Att förändra män, är det för svårt?

 374. Jag ska berätta en historia från
  Pakistan som jag hörde av en man.

 375. Han var från Swat-dalen i Pakistan.
  Då hade jag aldrig hört talas om den.

 376. Nu har de flesta det,
  för därifrån kommer Malala.

 377. Han kom från Swat och åkte till
  huvudstaden för att bli advokat.

 378. När han studerade skedde en
  statskupp och en general tog makten.

 379. Generalen ställde sig in
  hos fundamentalisterna-

 380. -och införde en lag om att en våldtagen
  kvinna behöver fyra manliga vittnen.

 381. Gissa hur ofta det går. Aldrig.
  Och då blir hon åtalad för otrohet.

 382. När hon blir dömd blir hon fängslad
  eller avrättad.

 383. Mannen hade studerat, såg detta
  hända, och sa två saker:

 384. "Det här är inte god pakistansk lag"-

 385. -"och som muslim är det här
  inte förenligt med min religion."

 386. Så han försvarade de kvinnorna
  och lyckades få dem frikända.

 387. Maktens reaktion
  var att kasta honom i fängelse.

 388. Jag vet inte om nån av er
  har besökt ett fängelse-

 389. -men även i ett fint land som Sverige
  är fängelser hemska platser.

 390. Tänk er då ett fängelse i Swat-dalen.
  Det var ett helvete han låstes in i.

 391. Men det blev värre, för vet ni
  vad de andra fångarna gjorde-

 392. -när de fick veta att han satt där?
  Kan ni tänka er vad de gjorde?

 393. När de hörde att han hade fängslats
  för att ha försvarat kvinnorna-

 394. -började de hungerstrejka.

 395. De sa: "Vi äter inte förrän ni friger
  vår broder som försvarar kvinnorna."

 396. Och de lyckades.

 397. Om de klarar det,
  i den avlägsna Swat-dalen i Pakistan...

 398. Tänk vad ni kan göra här,
  med en stark kvinnorörelse-

 399. -och feministiska organisationer
  som arbetar med män.

 400. Med statligt stöd,
  lagar på er sida, ekonomiskt stöd.

 401. Tänk vad ni kan göra.
  Och om ni tvivlar:

 402. Män har väntat hela livet
  på vårt budskap.

 403. Män har väntat hela livet på att friges
  från snäva definitioner av manlighet-

 404. -och inte behöva köra med kvinnor
  och spela boss och herre på täppan-

 405. -utan lägga bort det
  och vara människor.

 406. Det innebär,
  när vi pratar om förebyggande-

 407. -och skapandet av en jämlik värld,
  är det som ni och jag gör i dag-

 408. -det fantastiska som vi gör är att vi
  samarbetar som kvinnor och män-

 409. -för att skapa en bättre värld
  för kvinnor, men även för män.

 410. Och viktigast av allt, en mycket bättre
  värld för våra barn och barnbarn.

 411. Tack så mycket.

 412. Översättning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mäns våld är en ledarskapsfråga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Från födseln och framåt blir flickor och pojkar systematiskt behandlade på olika sätt. Det menar Michael Kaufman, författare och populär föreläsare om manlighet. Han pratar om fysiskt och sexuellt våld som en epidemi. Men också om något fantastiskt som händer: att regeringar över hela världen tar initiativ och att män börjar tala ut. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Juridik, Kriminologi, Kvinnomisshandel, Mansfrågor, Mansrollen, Medicin, Misshandel i parrelationer, Män, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin, Våld, Våld mot kvinnor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Mäns våld är en ledarskapsfråga

Från födseln och framåt blir flickor och pojkar systematiskt behandlade på olika sätt. Det menar Michael Kaufman, författare och populär föreläsare om manlighet. Han pratar om fysiskt och sexuellt våld som en epidemi. Men också om något fantastiskt som händer: att regeringar över hela världen tar initiativ och att män börjar tala ut. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Det är en mansfråga

Den före detta amerikanske fotbollspelaren Jackson Katz jobbar nu med genus och manlighetsfrågor inom bland annat USA:s militär. Han argumenterar för att manligt våld inte är en kvinnofråga utan en mansfråga. Män måste prata med andra män om genusfrågor i kulturer som sportskulturer och militärkulturer. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Så mycket kostar en våldtäkt

Nationalekonomen Stefan de Vylder går systematiskt igenom tre våldtäktsscenarier och vad de kan kosta samhället och personerna som drabbas. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Onödvändiga normer

Socialantropologen Anja Norell berättar om "Lås upp", som är en metod för att utbilda lärare, pedagoger och elever i normkritiskt tänkande. Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck och diskriminering. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Våldspreventivt arbete med föräldrar

Med fokus på utlandsfödda föräldrar pratar Kristina Gustafsson och Annika Rosén, lektorer i socialt arbete, om våldspreventivt arbete. Hur navigerar nyanlända i juridiken? Vad kan man inte förhandla? Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Lärdomar av att jobba mot våld

Tre personer som har varit engagerade i manligt våld under lång tid reflekterar kring vad de lärt sig. Olga Persson från Unizon, Peter Söderström från Män för Jämställdhet och Jeff Jonsson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor diskuterar vikten av män som engagerar män och om att höja statusen för de som jobbar med barn- och kvinnofrid. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.