Titta

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven

Om Förstå kunskapskraven

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven : Att resonera om källans trovärdighet och relevansDela
 1. Att resonera om en källas trovärdighet
  och relevans gör du i flera skolämnen.

 2. Men källkritisk förmåga är också viktig
  i andra sammanhang och i hela livet.

 3. Ett resonemang förklarar
  och fördjupar din tanke eller åsikt.

 4. Du kan påstå nåt, t.ex.
  att en källa har låg trovärdighet-

 5. -men vad grundar du det på? Vad får dig
  att tänka att infon inte är pålitlig?

 6. Är den partisk? Verkar nån vinkla
  informationen för att vinna på det?

 7. För att bedöma kvaliteten på ditt arbete
  och berätta vad du kan utveckla-

 8. -utgår din lärare från kunskapskraven.

 9. I kraven för svenska i årskurs nio står:

 10. Kvaliteten på ett källkritiskt
  resonemang beror på olika saker.

 11. Det är viktigt att ha källkritisk bredd:

 12. Att beskriva flera olika styrkor
  och svagheter som källan har.

 13. Trovärdighet är ett perspektiv.

 14. Du kan också bedöma relevans: hur
  källan är viktig för din frågeställning.

 15. Du ska också visa kopplingar mellan
  källans innehåll och dina argument-

 16. -genom att ge konkreta exempel.

 17. Ett annat sätt att utveckla
  ett källkritiskt resonemang är-

 18. -att använda dina kunskaper om ämnet
  eller sammanhanget-

 19. -för att värdera källans innehåll.

 20. Ett exempel:

 21. Källorna handlar om anonymitet
  och övervakning på internet.

 22. Den första källan är ett blogginlägg
  från en säkerhetsexpert inom IT.

 23. Hon beskriver hur anonymitet
  kan skydda och skada-

 24. -och visar både fördelar och nackdelar.

 25. Källan blir relevant, för den ger mig
  information om båda sidorna.

 26. Samtidigt är den trovärdig
  eftersom den inte är ensidig.

 27. Ditt källkritiska resonemang
  blir mer utvecklat-

 28. -med konkreta exempel
  som stödjer dina slutsatser.

 29. Vilka fördelar och nackdelar tas upp?

 30. IT-experten skriver
  att anonymiteten kan hjälpa människor-

 31. -att rapportera om saker
  som de inte kunnat berätta annars.

 32. Men anonymitet kan även användas
  av kriminella.

 33. Dessutom sprids lögner och fördomar
  av anonyma.

 34. Bra! När du konkretiserar påståenden
  genom hänvisning till innehållet-

 35. -visar du
  att det finns stöd för det du säger.

 36. Kan man anta att författaren kan ämnet?

 37. Ja. En IT-säkerhetsexpert på Internet-
  stiftelsen i Sverige borde vara insatt.

 38. Dessutom hänvisar källan till forskning
  som bekräftar beskrivningarna.

 39. Hur är det med den andra källan?

 40. Den ger en ensidig och vinklad bild-

 41. -för den beskriver bara allt dåligt
  som anonyma kan göra på internet.

 42. En källa som ger en ensidig och vinklad
  bild av verkligheten är tendentiös.

 43. Ditt resonemang blir mer utvecklat
  av konkreta exempel.

 44. På vilket sätt är källan tendentiös?

 45. Den tar tydlig ställning
  för ökad övervakning.

 46. Texten är bara positiv till att polisen
  ska kunna begära ut trafikdata-

 47. -utan brottsmisstanke
  eller domstolsbeslut.

 48. Men kan du ändå använda källan?

 49. Ja, källan är ändå relevant
  för sammanhanget-

 50. -för den visar argument
  från dem som vill försvåra anonymitet.

 51. Med mina andra källor
  kan jag även beskriva fördelarna.

 52. Vet du nåt mer om källan,
  som kan utveckla ditt resonemang?

 53. Den kommer från en organisation
  som bekämpar brott på internet.

 54. De vill öka övervakningen, för de anser
  att det vore bra för deras arbete.

 55. Och den tredje källan?
  Vilka styrkor och svagheter har den?

 56. Den är en artikel på Wikipedia.

 57. Alla kan bidra där, fast det finns
  volontärer som kontrollerar.

 58. Kvaliteten varierar,
  så man måste granska varje artikel.

 59. -Hur gör du det?
  -Som vanligt.

 60. Jag är uppmärksam på ordval
  och hur problemet beskrivs.

 61. Då kan jag upptäcka
  om artikeln är tendentiös.

 62. Jag måste också kolla om artikeln
  ger relevanta svar på mina frågor.

 63. Med Wikipediaartiklar
  kan jag undersöka tre saker till.

 64. För det första
  ska artikeln bygga på många bra källor.

 65. För det andra finns det en dialog
  på diskussionsfliken.

 66. För det tredje ser jag i historiken
  att många har bidragit.

 67. Det var tre bra tips
  för att granska artiklar på Wikipedia.

 68. Artikeln har med den senaste domen
  från EU-domstolen om dataövervakning.

 69. Den kom för bara en månad sen,
  så artikeln är aktuell.

 70. Bra! Nu utvecklade du ditt resonemang
  genom att använda dina kunskaper.

 71. Ett källkritiskt resonemang-

 72. -kan bli mer utvecklat av bra kunskaper
  om ämnet källorna behandlar.

 73. Nu lämnar vi exemplet.

 74. För att få källkritisk bredd ska man
  identifiera styrkor och svagheter-

 75. -utifrån perspektiven trovärdighet
  och relevans.

 76. Källkritik handlar inte
  om att hitta den ultimata sanningen-

 77. -utan om att kunna värdera olika källor.

 78. Konkretisera genom att ge exempel
  som styrker dina påståenden.

 79. Det kan vara väl valda citat eller
  rättvisande referat av vad källan säger.

 80. Kontextualisera genom
  att använda din kunskap om ämnet-

 81. -eller sammanhanget där källan kom till,
  och värdera källan utifrån det.

 82. Din källkritiska förmåga kommer du att
  ha nytta av i alla ämnen och hela livet.

 83. På sociala medier är det
  en förmåga som alla tränar varje dag.

 84. Det är ju viktigt
  att källgranska det man delar.

 85. Textning: Sofia Sundqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Svenska
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Informationssökning, Innehållsanalys, Kunskapsteori, Källkritik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 1

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 4

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Pluggkoden

Strategier för matematik

Matematik förknippas ofta med dåligt självförtroende. Många tror att vissa är mattemänniskor och andra inte, men alla kan bli bättre med rätt strategier. Vi följer Albin i klass 9 som tycker att ämnet är svårt. Lärare Martin ger honom utmaningar och berättar om strategier han kan använda sig av för att få kontroll över inlärningen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 4: god utbildning för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 4: god utbildning för alla. I Sverige har vi en hög utbildningsnivå och en stark tradition av folkbildning. Men skolan idag lider av bristande likvärdighet mellan skolor, skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, samt lärarbrist.