Titta

UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Om UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Föreläsningar av Nobelpristagare för gymnasieelever. Medverkande: Paul Modrich och Aziz Sancar, 2015 års Nobelpris i kemi, och Angus Deaton, ekonomi. Ann Fernholm, vetenskapsjournalist, och Astrid Gräslund, sekreterare i Nobelkommittén, berättar om kemipriset. Inspelat på Tumba gymnasium och Kungsholmens gymnasium, Stockholm, den 9 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015 : Paul Modrich, Nobelpristagare i kemiDela
 1. Vi ska få lyssna till professorn
  och nobelpristagaren Paul Modrich-

 2. -som har beskrivit mekanismerna
  bakom mismatch repair.

 3. Han är född i det lilla samhället Raton
  i New Mexico i USA.

 4. Jag har hört att landskapet där
  gjorde dig intresserad av biologi.

 5. Han är professor i biokemi vid
  Duke University School of Medicine-

 6. -och forskare
  vid Howard Hughes Medical Institute.

 7. -Varmt välkommen.
  -Tack så mycket.

 8. I går kväll var det nobelkonsert.

 9. Dirigenten sa en sak som berörde mig
  och som kan passa här.

 10. Jag minns inte vem han citerade,
  det var en filosof.

 11. "Vetenskapsmän söker sanningen"-

 12. -"filosofer" - och konstnärer -
  "söker mening."

 13. Jag tycker att det är ett passande
  citat efter vad vi har hört här.

 14. Jag vill inte ägna
  hela min föreläsning åt vårt arbete.

 15. Jag tänkte beskriva
  de fysiska utmaningarna-

 16. -vid informationsöverföring
  mellan mänskliga celler-

 17. -när DNA kopieras under celldelningen.

 18. Efter det ska jag berätta helt kort
  om vårt arbete-

 19. -och beskriva vad som kan hända-

 20. -när det blir fel
  vid informationsöverföringen.

 21. Jag tänkte börja med några frågor
  som vi nyss hörde svaret på.

 22. Hur mycket DNA finns
  i en mänsklig cell? Jättemycket!

 23. Varje cell i din kropp
  innehåller sex miljarder baspar-

 24. -fördelade på 46 molekyler
  eller kromosomer.

 25. 23 av dem kommer från din mamma
  och 23 från din pappa.

 26. Och som ni hörde, om de molekylerna
  skulle dras ut och läggas på rad-

 27. -skulle det bli en sträcka på sex meter.

 28. Sex meter DNA ryms i en cellkärna
  med en diameter på 10 mikrometer.

 29. Det åstadkoms med hjälp av proteiner
  som har det till sin uppgift-

 30. -proteiner som binder till DNA.

 31. De packar det så att det får mycket
  liten volym och ryms i cellkärnan.

 32. Det illustreras på den här bilden.

 33. Så...

 34. En vacker sak med Watson och Cricks
  modell av DNA-spiralen-

 35. -är att strängarna är komplementära.
  Kopieringsmekanismen bygger på det.

 36. De två modersträngarna delar sig,
  två dottersträngar syntetiseras.

 37. De gamla strängarna blir mallar och
  byggs på enligt reglerna för baspar.

 38. När en mänsklig cell delar sig-

 39. -kopieras sex miljarder baspar
  med häpnadsväckande precision-

 40. -och på relativt kort tid,
  det tar cirka åtta timmar.

 41. Det sistnämnda är möjligt-

 42. -eftersom det bildas replikationsgafflar
  på flera ställen längs kromosomen.

 43. Replikationsgaffeln börjar här
  och kopieringen sker i två riktningar.

 44. Vid varje gaffel kopieras
  cirka 3 000 baspar i minuten.

 45. Delarna sammanfogas,
  och vi får två nya DNA-molekyler.

 46. Jag ska visa en film som illustrerar
  DNA-replikation. Det är fascinerande.

 47. Först måste jag nämna att
  en DNA-sträng har en viss riktning.

 48. I DNA-spiralen är de två strängarna
  antiparallella, som pilarna visar.

 49. Den ena modersträngen har en
  riktning neråt, och den andra uppåt.

 50. Det är viktigt att nämna-

 51. -eftersom DNA-polymeraser,
  maskiner som kopierar DNA-

 52. -bara kan gå i en riktning.

 53. Så vid en replikationsgaffel kopieras
  den ena strängen i ett enda svep.

 54. Och den andra strängen kopieras
  baklänges i korta DNA-fragment-

 55. -som sedan kopplas samman.

 56. Trots skillnaden-

 57. -sker DNA-syntesen - kopieringen -
  samtidigt på båda modersträngarna.

 58. Det kan ni se i filmen.
  Jag vet inte om ljudet fungerar.

 59. Här ser ni
  små biokemiska maskiner i arbete.

 60. De delar DNA-spiralen
  och gör kopior av de två strängarna.

 61. DNA:t som ska kopieras
  ser ni längst ner till vänster.

 62. Den snurrande, blå
  molekylära maskinen kallas helikas.

 63. Den får DNA-molekylen att snurra
  fort som en jetmotor, och delar den.

 64. Den ena strängen kopieras i ett enda
  svep. Den ser ni matas ut till höger.

 65. Men den andra strängen
  måste kopieras baklänges.

 66. Den dras ut i öglor
  och kopieras ett stycke i taget.

 67. Slutresultatet
  blir två nya DNA-molekyler.

 68. Okej...

 69. Så...

 70. DNA-kopiering är
  en mycket effektiv mekanisk process-

 71. -och den sker
  med imponerande precision.

 72. Enzymerna, DNA-polymeraserna, som
  kopierar DNA-spiralen hos människan-

 73. -gör i genomsnitt ett fel
  per tio miljoner kopierade baser.

 74. Men eftersom en mänsklig cell-

 75. -har sex miljarder baspar,
  alltså tolv miljarder baser-

 76. -så innebär det cirka 1 000 fel.

 77. Om inte de felen rättas till-

 78. -förs de vidare som mutationer
  till dotterceller.

 79. Det händer inte i friska mänskliga
  celler. Där rättas de felen till.

 80. Felen kan vara felaktiga basparningar,
  så kallade mismatches.

 81. Det finns två olika mismatches:

 82. Vi får felaktig basparning-

 83. -om DNA-polymeraset
  till exempel matchar T med G-

 84. -eller G med T, eller A med G,
  eller G med G, och så vidare.

 85. Ett annat slags polymerasfel inträffar
  i enkla, upprepade DNA-sekvenser.

 86. Här ser ni C-A upprepas på den
  ena strängen och G-T på den andra.

 87. Den sortens sekvenser
  finns på cirka 50 000 olika ställen-

 88. -i det mänskliga genomet.

 89. Sådant DNA kallas för repetitivt DNA.

 90. Där kan det bli
  en förskjutning mellan strängarna.

 91. Då bildas en utbuktande ögla
  på den ena strängen.

 92. Det här kan ske på ett sådant sätt-

 93. -att DNA-polymeraset som kopierar
  strängen bara fortsätter.

 94. Om det bildas en utbuktande ögla
  på den växande strängen-

 95. -får slutprodukten ett tillägg
  av en repetitiv sekvens.

 96. Om det bildas en utbuktande ögla
  på strängen som kopieras-

 97. -går en repetitiv sekvens förlorad.

 98. Båda de här matchningsfelen
  rättas till av mismatch repair.

 99. Det är det som vi har studerat.

 100. Jag vill inte tråka ut er med detaljer.

 101. Jag vill bara ge er en grundläggande
  idé om hur systemet fungerar.

 102. De två nyckelproteinerna som initierar
  mismatch repair är heterodimerer.

 103. En heterodimer består av två olika
  proteiner - två olika polypeptidkedjor.

 104. En heterodimer heter MSH2-MSH6.

 105. Det proteinet
  hittar felaktiga basparningar i DNA.

 106. Den andra heterodimern som har
  en nyckelroll vid mismatch repair-

 107. -är MLH1-PMS2.

 108. När MSH2-MSH6
  upptäcker en felparning-

 109. -rekryterar det
  MLH1-PMS2 till DNA-spiralen.

 110. De två proteinerna
  rekryterar sedan andra enzymer-

 111. -som krävs för mismatch repair.

 112. Problemet med
  att rätta till en felparning-

 113. -är att reparationsmekanismen inte...

 114. De här två proteinerna hittar felet-

 115. -men man kan inte veta vilken bas
  som är den rätta.

 116. Per definition finns felet på den nya
  DNA-strängen. Den är röd på bilden.

 117. G är korrekt. T finns på den
  nya strängen, och det är ett fel.

 118. Reparationsmekanismerna
  upptäcker en felparning-

 119. -och med hjälp av signaler i DNA-
  spiralen identifieras den nya strängen.

 120. Slutet på den nya strängen
  fungerar till exempel bra som signal.

 121. Mekanismen upptäcker felet-

 122. -och hittar en ände
  som visar att det är den nya strängen.

 123. Den felaktiga delen
  på den nya strängen klyvs bort-

 124. -och syntetiseras på nytt,
  och då blir det rätt.

 125. Så varför är det här viktigt?

 126. Jo, för reparationsmekanismerna
  inaktiveras vid vissa sjukdomar.

 127. När de här mekanismerna inaktiveras-

 128. -får man 100 till 1 000 gånger
  fler mutationer i en mänsklig cell-

 129. -och det orsakar cancer.

 130. Det finns två former av sjukdomen
  som skadar mismatch repair.

 131. Det ena är den ärftliga sjukdomen
  Lynch syndrom-

 132. -en vanlig ärftlig cancerform, som
  orsakar 5 % av all grovtarmscancer.

 133. De som har sjukdomen har ärvt en
  enda felaktig kopia av en av fyra gener-

 134. -generna som kodar
  för MSH2, MSH6, MLH1 eller PMS2.

 135. En mutation i någon av de generna
  inaktiverar mismatch repair.

 136. Det var den ärftliga formen.

 137. Den orsakar som sagt
  cirka 5 % av all grovtarmscancer.

 138. Det finns även
  en sporadisk form av sjukdomen.

 139. Sporadisk cancer är cancer hos
  patienter som inte har cancer i släkten.

 140. Vem som helst kan drabbas.

 141. Vid den här formen av sjukdomen...

 142. ...är generna
  för de här fyra proteinerna normala.

 143. Orsaken till sjukdomen är-

 144. -att MLH1-genen, genen
  för det här proteinet, är avstängd.

 145. Den är epigenetiskt tystad.

 146. Om någon är intresserad kan jag
  förklara vad det betyder efteråt.

 147. Den sporadiska formen av sjukdomen-

 148. -ligger bakom
  cirka 15 % av all grovtarmscancer.

 149. Sammantaget orsakar de här två
  formerna av fel i mismatch repair-

 150. -omkring 20 % av all grovtarmscancer,
  det är en betydande del.

 151. Varför orsakar inaktivering
  av den här mekanismen cancer?

 152. Jo, som sagt, när den här
  reparationsmekanismen inaktiveras-

 153. -ökar mutationerna
  mellan 100 och 1 000 gånger.

 154. Den här ökningen av mutationer-

 155. -anses vara huvudorsaken
  till att de här patienterna får cancer.

 156. Varför leder ett ökat antal mutationer
  till cancer?

 157. Innan jag svarar
  ska jag säga något om cancer.

 158. Jag sysslar inte med cancerbiologi,
  så det här är min beskrivning.

 159. I differentierade organismer,
  som människor-

 160. -sker celldelning strikt kontrollerat.

 161. Om man råkar skära sig-

 162. -aktiveras celldelningen
  för att ersätta förlorade celler.

 163. När cellerna är ersatta
  stängs mekanismen av.

 164. Den här kontrollerade celltillväxten
  beror på två olika sorters gener.

 165. Vissa gener för celltillväxt
  slår på celldelningsmekanismen.

 166. Man kan likna dem
  vid gaspedalen i en bil.

 167. Och andra gener för celltillväxt
  saktar ner celldelningsmekanismen-

 168. -eller stänger av den.

 169. Mutationer i genen
  som slår på celldelningen-

 170. -kan leda till att "gaspedalen fastnar".

 171. Andra mutationer kan leda till
  att "bromsen" slutar fungera.

 172. Sådana mutationer
  anses ha en mycket viktig roll-

 173. -för att cancer ska utvecklas.

 174. Så varför leder ökade mutationer
  till cancer?

 175. Svaret ser ni här.

 176. Det råder konsensus om att-

 177. -för att
  en typisk solid tumör ska utvecklas-

 178. -krävs det
  mellan tre och åtta mutationer-

 179. -tre till åtta mutationer av gener som
  styr celltillväxt - i en och samma cell.

 180. Problemet är att det är svårt
  att få det antalet att gå ihop-

 181. -med antalet mutationer
  i en frisk mänsklig cell.

 182. Jag berättade ju om med vilken
  precision DNA-kopieringen sker.

 183. Jag nämnde en reparationsmekanism,
  men mänskliga celler har flera.

 184. Kromosomerna
  kopieras med precision-

 185. -och det finns avancerade mekanismer
  för DNA-reparation-

 186. -så sannolikheten-

 187. -för att ett visst baspar förändras
  av en mutation i en frisk mänsklig cell-

 188. -är en på tio miljarder,
  vid varje celldelning.

 189. Larry Loeb
  vid University of Washington i Seattle-

 190. -frågade sig: om sannolikheten
  för en mutation i ett visst baspar-

 191. -är en på tio miljarder
  vid varje celldelning-

 192. -hur många mutationer i gener
  för celltillväxt kan det bli i en cell?

 193. Han menar
  att det kan bli två eller tre som mest.

 194. Det är inte så många. Tre till åtta
  krävs för att en tumör ska utvecklas.

 195. Han drog slutsatsen-

 196. -att det krävs ett ökat antal mutationer
  för att det ska bildas en tumör.

 197. Ett mer försiktigt påstående är-

 198. -att fler mutationer
  främjar utvecklingen av tumörer.

 199. Nu vet vi att det här stämmer.

 200. Det står klart att majoriteten
  av alla cancerfall hos människor-

 201. -hänger samman
  med genetisk instabilitet-

 202. -och ett ökat antal mutationer.

 203. Ett ökat antal mutationer
  ökar den stokastiska sannolikheten-

 204. -för förändringar
  i generna som styr celltillväxt-

 205. -vilket krävs
  för att en tumör ska utvecklas.

 206. En ökning av mutationer
  beror på en av två orsaker.

 207. Det ena är kemiska skador
  på DNA-spiralen.

 208. Man kan ha exponerats för
  cancerogena ämnen i cigarettrök-

 209. -eller UV-strålning,
  som dr Sancar har studerat.

 210. Eller också kan ett
  reparationssystem ha inaktiverats-

 211. -exempelvis mismatch repair, som tar
  bort felaktigheter från DNA-spiralen-

 212. -innan mutationer uppstår.

 213. Det var allt jag hade att säga.

 214. Jag svarar gärna
  på eventuella frågor.

 215. Tack så mycket!

 216. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Paul Modrich, Nobelpristagare i kemi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paul Modrich, en av årets tre Nobelpristagare i kemi, berättar om sin forskning för gymnasieelever. I samband med celldelning i kroppen kopieras det dna som finns i cellkärnan, och ofta uppstår då spontana felaktigheter. Modrich visar hur det går till när cellerna korrigerar felen, en mekanism som kallas "mismatch repair". Inspelat den 9 december 2015 på Kungsholmens gymnasium, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Kemi
Ämnesord:
DNA, Kemi, Kulturell verksamhet, Naturvetenskap, Nobelpriset i kemi, Nobelpristagare, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Angus Deaton, Nobelpristagare i ekonomi

Angus Deaton växte upp i en gruvarbetarfamilj i en fattig by i Skottland. Men pappan ville att sonen skulle satsa på skolan, och till slut tog sig Angus Deaton hela vägen till ett Nobelpris i ekonomi. Här berättar Deaton sin historia, personligt och enkelt, för gymnasieklasser i Tumba som också ställer frågor om allt från hur man ska lösa världsfattigdomen till klimathotet. Inspelat på Tumba gymnasium den 9 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Hur får man ett Nobelpris i kemi?

Astrid Gräslund, sekreterare i Nobelkommittén, ger här flera konkreta tips att tänka på för den som siktar på ett Nobelpris i kemi. Gemensamt för alla pristagare, menar hon, är ett gott självförtroende, nyfikenhet, envishet och en förmåga att arbeta extremt hårt. Alfred Nobel som instiftade priset var själv kemist, berättar Astrid. Han älskade att laborera och var samtidigt en framgångsrik entreprenör, vilket så småningom lade grunden till den förmögenhet som än idag genererar den prissumma som delas ut till Nobelpristagarna. Inspelat den 9 december 2015 på Kungsholmens gymnasium, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Populärt om Nobelpriset i kemi

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som själv studerat biokemi, ger här en introduktion och en bakgrund till årets kemipris. I år gick priset till tre forskare som på olika sätt kartlagt hur det går till när cellerna reparerar sitt dna. Varje dag skadas vårt dna av till exempel UV-strålning och andra carcinogena ämnen. Att vår arvsmassa ändå är relativt stabil beror på rad sinnrikt konstruerade reparationssystem. I förlängningen kan årets pris leda till nya och mer effektiva behandlingsmetoder för cancer. Inspelat den 9 december 2015 på Kungsholmens gymnasium, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Paul Modrich, Nobelpristagare i kemi

Paul Modrich, en av årets tre Nobelpristagare i kemi, berättar om sin forskning för gymnasieelever. I samband med celldelning i kroppen kopieras det dna som finns i cellkärnan, och ofta uppstår då spontana felaktigheter. Modrich visar hur det går till när cellerna korrigerar felen, en mekanism som kallas "mismatch repair". Inspelat den 9 december 2015 på Kungsholmens gymnasium, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Aziz Sancar, Nobelpristagare i kemi

Aziz Sancar, en av 2015 års Nobelpristagare i kemi, berättar för gymnasieelever om sitt arbete och om själva mekanismen som cellerna använder för att laga de skador som uppstått på dna vid till exempel UV-strålning. Människor som föds med en defekt i det här reparationssystemet drabbas lätt av hudcancer om de vistas i solen. Inspelat den 9 december 2015 på Kungsholmens gymnasium, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel för gymnasister 2015

Frågestund med Nobelpristagare i kemi

Gymnasieelever ställer nyfikna frågor till årets Nobelpristagare i kemi. Många elever har valt att läsa naturvetenskap men inte alla är beredda att välja en forskarkarriär. Två av 2015 års kemipristagare, Paul Modrich och Aziz Sancar, försöker här övertyga genom att berätta om sina vetenskapliga gärningar. Moderator: Ann Fernholm. Inspelat den 9 december 2015 på Kungsholmens gymnasium, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Grym kemi

Droger

Vad finns det för kemiska ämnen i droger och hur påverkar dessa hjärnan? Och vad är egentligen baksmälla? Programledaren Brita Zackari försöker tillverka egna droger men hejdar sig när kemiprofessor Ulf Ellervik berättar om dess effekter på hjärnan och kroppen. Kulturhistorikern Edward Blom får dricka sig berusad så att vi kan testa promillehalt och sinnesstämning. Vi får också lära oss om vår kanske vanligaste drog, kaffe. Hur påverkas våra hjärnor av kaffe och varför blir vi pigga av det?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Grym kemi - teckenspråkstolkat

Brott

Vad finns det för kemi i brott? Programledaren Brita Zackari och kemiprofessor Ulf Ellervik undersöker kemin i otäcka brott och dödliga gifter. Vi träffar Arlandas säkerhetschef Anders Lennerman och tar reda på hur svårt det är att frakta farliga substanser i resväskan. Läkaren Gunilla Bolinder berättar om vad som händer med döda kroppar i olika väderförhållanden och temperaturer.