Titta

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Om UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Nobelpristagare, världsledande forskare och experter, opinionsbildare, beslutsfattare och allmänheten samlas under Nobelveckan för diskussioner på högsta nivå. Temat 2015 är framtidens intelligens. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015 : Är beslutsfattarna tillräckligt smarta?Dela
 1. Mikael Damberg,
  närings- och innovationsminister-

 2. -välkommen tillbaka till Nobelveckan.

 3. I fjol bjöd vi in dig som den perfekta
  gästen för att tala om politik-

 4. -för ett åldrande samhälle.

 5. Sen dess har du handskats
  med en regeringskris-

 6. -återupprättat Sveriges rykte
  i arabvärlden-

 7. -och fört in Sverige
  i nyindustrialiseringens tidevarv.

 8. Du har startat ett innovationsråd.

 9. Och enligt tidningarna
  går Sveriges ekonomi rätt så bra.

 10. Du måste vara rätt så smart.

 11. Mina tonårsdöttrar håller inte med.
  Det tycker inte att jag hajar alltid.

 12. Men allvarligt talat tror jag
  att i tider med stora utmaningar-

 13. -måste man inse att ingen kvinna
  eller man är smart nog.

 14. Man måste samarbeta. Det viktigaste
  för en politiker är att lyssna-

 15. -förstå vad som händer-

 16. -och samarbeta med forskare,
  affärskvinnor eller studenter.

 17. Lisa Lindström,
  jag vet redan att du är smart.

 18. Du är chef för Doberman, ett företag
  som sysslar med tjänstedesign.

 19. Du är en entreprenör
  som har bevisat dig åtskilliga gånger.

 20. Men på sistone har du engagerat dig
  i områden som ligger nära politiken.

 21. Du är industrikansler.

 22. Du är väldigt aktiv
  i den offentliga debatten. Varför?

 23. Varför har nån med din bakgrund
  engagerat dig så?

 24. Det var inget val.

 25. Jag tror inte att det är nyttigt-

 26. -att begränsa sig
  till olika delar av samhället.

 27. Eftersom vi alla är människor
  måste vi bidra med det vi har.

 28. När jag blev ombedd
  och gavs möjlighet att samarbeta-

 29. -då var jag tvungen att göra det.

 30. Din bakgrund är ju icke-politisk.

 31. Vad har den lärt dig-

 32. -som du tror kan eller borde vara
  till nytta för beslutsfattande?

 33. Som entreprenör
  är jag en handlingsmänniska.

 34. Inom politiken ser jag ofta
  en massa prat.

 35. Det som jag kan bidra med är att
  genomföra och föreslå handlande.

 36. I min andra roll, som designer-

 37. -har man ett icke-linjärt, kreativt sätt
  att lösa problem.

 38. Det kan nog ibland vara till nytta
  att föra fram.

 39. Tack. I Singapore träffade vi nyligen
  utbildnings- och kunskapsministern.

 40. Jag och den svenske ambassadören
  försökte bjuda in honom till Sverige-

 41. -för att han skulle bli inspirerad.
  Han sa: "Sverige är säkert trevligt"-

 42. -"men vad kan ni lära oss?"

 43. Vi blev lite förvånade.
  Vad skulle vi ha svarat?

 44. Frågan i sig är väldigt talande.

 45. Sverige är oerhört framgångsrikt
  vad gäller innovation och företagande-

 46. -men jag skulle aldrig säga att vi
  inte kan lära oss av andra länder.

 47. Så det är nog ett misstag att inte vara
  aktiv globalt och se vad andra gör bra.

 48. Det perspektivet bör vi alltid ha.

 49. Vi är duktiga men kan lära oss
  av andra länder, som utvecklas snabbt.

 50. Våra fördelar är att vi är
  ett ytterst innovativt land.

 51. Hur mäts det?

 52. Vi ligger på tredje plats i världen och
  etta i EU när man mäter innovation.

 53. Men jag brukar säga att mätningar inte
  är det bästa sättet att se på det.

 54. Man mäter input och inte output,
  och därför behöver vi entreprenörer-

 55. -för omvandla all kunskap
  till nya sätt att tänka, producera-

 56. -eller förändra organisationer.
  Där har vi en bit kvar.

 57. Men Sverige är ett föregångsland.
  Vi har en stark forskningstradition.

 58. Vi har också
  ett stort antal globala företag-

 59. -och en energisk startupmiljö
  inom det digitala området.

 60. Det är intressant att Sverige nu tävlar
  med Silicon Valley-

 61. -om att utveckla unicorns,
  företag värda miljarder dollar.

 62. Det är intressant, men Sverige
  kan alltid lära sig av andra länder-

 63. -som det går bra för,
  och Singapore är ett sånt land.

 64. Lisa, vad vill du att Sverige
  ska kunna svara om fem års tid-

 65. -när man har lyssnat på alla dina råd.

 66. Då vill jag att Singapore
  och andra länder ska beundra-

 67. -det sätt på vilket Sverige har tagit
  tillvara på allt engagemang i samhället-

 68. -och arbetat med politiker, akademiker
  och företag av olika storlek-

 69. -för att lösa
  några oerhört viktiga megatrender-

 70. -som klimatförändringar,
  vår demografiska situation-

 71. -eller den pågående flyktingkrisen.

 72. Att de säger: "Intressant att de
  inte bara överlät det åt politikerna."

 73. "Att de arbetade med
  sina innovativa medel för att lösa det."

 74. "Vi måste lära oss av dem."

 75. Jag vill lägga till en sak.
  Lisa har helt rätt-

 76. -men när ser till framtiden
  och vad som lockar fram innovation-

 77. -så tror jag att samhället
  blir ännu viktigare.

 78. Livskvalitet.

 79. Nu rekryterar Spotify globalt,
  med föräldraledighet-

 80. -för att få unga att vilja jobba där,
  då de även får tid med barnen.

 81. Och man kan anställa
  både män och kvinnor.

 82. Dessa samhälleliga frågor
  blir nog allt viktigare globalt.

 83. Innovation handlar i slutändan
  om människor, talang och passion.

 84. Därför spelar samhällen en roll.

 85. Var vill jag bo? Vart vill jag flytta
  för att uppnå mina drömmar?

 86. Om vi kan ta oss an
  samhällets utmaningar-

 87. -men också skapa ett samhälle där folk
  vill leva, då är det en stor tillgång.

 88. Vilken är din roll
  som beslutsfattare i detta?

 89. Hur kan du göra samhället bättre
  och mer attraktivt?

 90. Vi kan nog göra mycket, ihop med
  företag och den akademiska världen-

 91. -för att hitta win-win-situationer
  i vilka vi samarbetar.

 92. Men vi har utmaningar när det
  gäller Sveriges utbildningssystem.

 93. När jag är på möten eller träffar
  företag i Sverige säger jag alltid-

 94. -att vi på sikt måste kunna konkurrera
  inom utbildningen.

 95. För Sverige är våra planerade
  investeringar i lärare det viktigaste-

 96. -för att förbättra utbildningssystemet.

 97. Vi kan enas om att lärare kanske är
  det viktigaste yrket som finns.

 98. De ska ge barnen en bra start i livet.

 99. Det är den stora utmaningen,
  att vända utvecklingen inom skolan-

 100. -och skapa ett riktigt bra
  och jämlikt system-

 101. -där alla kan uppfylla sin potential.
  Det är det viktigaste inför framtiden.

 102. Vi har den akademiska världen,
  politiken och den privata sektorn.

 103. Hur tror ni att dessa tre kan och bör ha
  ett tätare samarbete?

 104. Ditt perspektiv, Lisa.

 105. Först vill jag återigen se
  mer handlande.

 106. Av vilken sort?

 107. I stället för att affärsvärlden kommer
  till politikerna med en önskelista-

 108. -bör man säga var man kan bidra
  och börja bygga saker tillsammans.

 109. Men jag tror också att vi måste tänka
  på vilka de olika rollerna är.

 110. Även om vi ser alla dessa företag
  som kan hjälpa till-

 111. -så finns det ingen garanti för
  att företagen alltid finns kvar.

 112. Men vi kommer alltid
  att ha en regering.

 113. Vi måste dela upp ansvaret.

 114. En fråga är personlig integritet-

 115. -och att vi måste upprätta ramar för
  att kunna leva i ett tryggt samhälle.

 116. Det är snarare din roll.

 117. Så samarbete, men också
  en tydlighet vad gäller ansvar.

 118. När vi pratar om framtidens intelligens
  är det lätt att vara positiv-

 119. -och se alla möjligheter
  som öppnar sig.

 120. I dag såg vi att publiken är oerhört
  optimistisk. Det var 86,1 procent-

 121. -som såg utvecklingen
  som i huvudsak positiv.

 122. Det finns förstås även en negativ sida.

 123. Enligt en ny McKinsey-rapport kommer
  45 procent av allt arbete att påverkas-

 124. -av den här framtiden. Folk förlorar
  arbeten, och mycket förändras.

 125. Hur ser du på det, Lisa?

 126. Är utvecklingen positiv
  eller finns det även hot?

 127. Det är en utmanande utveckling.

 128. Vi måste ha snabbare förändringar
  inom arbetskraften.

 129. Det innebär att man inte kan ha
  samma jobb i hela livet.

 130. Företag måste vara superflexibla
  i hur de utnyttjar sina anställda.

 131. Även om folk byter jobb, så innebär det
  inte att de inte kommer att ha jobb.

 132. De kommer att ha andra jobb, och det
  krävs en kultur och en inställning-

 133. -av att vilja bidra till förändringen.

 134. Företagsledarna måste vara
  oerhört flexibla för förändringar.

 135. Mikael, vilket är ditt perspektiv?

 136. Många i Sverige och andra länder
  är rädda för ny teknik.

 137. De ser utmaningarna och känner bara
  att de riskerar att förlora jobbet.

 138. Ja, det sker strukturella förändringar.

 139. Sen vi kom till makten
  har 400 000 jobb försvunnit i Sverige.

 140. -400 000 jobb.
  -Och hur många har skapats?

 141. 480 000 jobb har skapats
  under samma tid.

 142. Det sker ständigt stora förändringar
  på arbetsmarknaden.

 143. Utomlands säger jag att vi har
  svart bälte i strukturella förändringar.

 144. Det är nåt bra. Vi har beslutat oss för
  att inte skydda gamla jobb-

 145. -utan i stället skydda människorna.

 146. Om folk förlorar jobbet ska de känna
  att de kan fortbilda sig-

 147. -eller ha en trygg försäkring, så att
  familjen och hemmet inte drabbas.

 148. De är trygga i förändringen.

 149. Det är en väldigt relevant aspekt
  av den här situationen.

 150. När det går fort måste folk förändras,
  och då får de inte vara rädda-

 151. -utan känna sig trygga.
  Där har Sverige en bra modell.

 152. -Är vi förberedda för förändringen?
  -Vi måste göra mer.

 153. Det har alltid gällt
  om grundläggande färdigheter.

 154. Nu måste även de som har
  universitetsexamen vidareutbilda sig-

 155. -för att anpassa sig
  till arbetsmarknaden.

 156. Idén om livslångt lärande blir väldigt
  viktigt i och med dessa förändringar.

 157. Där har Sverige mer att göra
  för att hålla jämn takt.

 158. Andra länder gör mer, så vi kan inte
  förlita oss på vår ställning.

 159. Angående dina lärare tror jag att vi
  måste se dem mindre som experter-

 160. -och fokusera mer på samarbete.
  Hur lär man människor att lära sig?

 161. Det gäller inte bara barn,
  utan även inom företag,

 162. Mikael Damberg och Lisa Lindström,
  tack så mycket för att ni kom.

 163. Vi ses säkert nästa år också.

 164. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Är beslutsfattarna tillräckligt smarta?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Lisa Lindström, vd för Doberman, samtalar om vilka värden och företagskulturer som Sverige kan föra ut i världen. De diskuterar också vilken som är den viktigaste investeringen för framtiden och vilka utmaningar och förändringar vi står inför. Moderator: Mattias Fyrenius. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Ämnesord:
Framtidsstudier, Företagskultur, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Framtidens intelligens

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Är beslutsfattarna tillräckligt smarta?

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Lisa Lindström, vd för Doberman, samtalar om vilka värden och företagskulturer som Sverige kan föra ut i världen. De diskuterar också vilken som är den viktigaste investeringen för framtiden och vilka utmaningar och förändringar vi står inför. Moderator: Mattias Fyrenius. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Experternas framtid

Guru Banavar leder en forskargrupp på IBM. Här berättar han om hur framtidens experter ska samarbeta i partnerskap med maskiner för att lösa dagens olösta problem och för att generera ny kunskap. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Den digitala tiden förändrar oss

Sherry Turkle, professor i sociala studier, berättar om sin forskning kring hur vi påverkas av all teknik som omger oss. Hur påverkas barn av föräldrar som sitter med mobiltelefonen vid frukostbordet och inte möter deras blick? Ett problem som Sherry Turkle konstaterar är att tekniken ibland står emellan människor i deras samtal och möten. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Samspelet mellan människan och datorn

Ett panelsamtal om var tekniken står idag och vad som kommer sedan. Hur kommer människans relationer med maskinerna att påverkas när maskinerna blir smartare och smartare? Medverkande: Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Sherry Turkle, professor i sociala studier, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap, och Guru Banavar, IBM. Moderator: Stuart Russell. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Artificiell intelligens i framtiden

Panelsamtal om hur den tekniska och den artificiella intelligensens utveckling ser ut om fem till tio år. Kommer utvecklingen att fortsätta eller stanna av, och vilka är i så fall viktiga händelser? Medverkande: Max Tegmark professor i fysik och kosmologi, moderator, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap och Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Intelligens i ljuset av konst och vetenskap

En viktig grundpelare inom artificiell intelligens är att känna igen mönster i världen runt omkring oss, säger Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi. Här leder han ett samtal om intelligens, konst och vetenskap tillsammans med konstnären Olafur Eliasson och Nobelpristagaren May-Britt Moser. Frågor som panelen försöker besvara är hur vetenskapen kan inspirera konsten och hur och konsten kan inspirera vetenskapen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.