Titta

UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015Dela
 1. Ers Kungliga Högheter IVA-ledamöter,
  Excellenser, mina damer och herrar.

 2. Det är ett nöje och en ära att
  framföra det 96:e IVA-vd-talet-

 3. -om framsteg
  inom forskning och teknik.

 4. Det första framfördes redan 1919.

 5. Också det senaste året har sett
  mängder av svenska landvinningar.

 6. Omvärlden är turbulent.

 7. Det långvariga kriget i Syrien
  har inte lämnat nån oberörd.

 8. Det europeiska flyktingmottagandet
  har inte motsvarat förväntningarna.

 9. Låt oss hoppas att vägen mot fred
  i Syrien kan stakas ut inom kort.

 10. Även världsekonomin har utmaningar.

 11. Greklands svårigheter
  att balansera sin ekonomi-

 12. -hotar att smitta av sig
  i hela EU:s finansiella system.

 13. Ett ännu värre orosmoln
  är inbromsningen-

 14. -i Kinas ekonomiska framfart,
  inkluderat börsnedgången i Shanghai.

 15. Oron fortsätter, och i Sverige
  sitter vi fast i en minusränta-

 16. -som inte satt fart på inflationen.

 17. Den svagare kronkursen gynnar export,
  men skapar andra problem.

 18. Även om mörkret ibland känns svårt
  att se igenom, så finns ljuspunkter.

 19. Ebolautbrottet tycks ha hejdats-

 20. -och ny forskning och teknik
  kan möjliggöra nya lösningar-

 21. -av våra stora utmaningar
  kring klimat, miljö och hållbarhet.

 22. Hur mår moder jord då just nu?

 23. I januari publicerade Science
  en uppföljning-

 24. -av den banbrytande rapporten
  om "planetary boundaries" från 2009.

 25. Ursprungsartikeln
  identifierade gränsvärden-

 26. -för hur mycket belastning jorden tål
  i ett antal miljöparametrar.

 27. I årets artikel
  har konceptet analyserats vidare.

 28. Fyra av dessa parametrar
  är särskilt besvärande:

 29. Klimatförändringarna, biodiversitet,
  landförändringar-

 30. -och utsläpp av kväveföreningar
  och fosfor.

 31. Ett antal framstående
  svenska forskare deltar-

 32. -inkluderat Johan Rockström
  och Sverker Sörlin.

 33. Denna modell för vår planets gränser
  är mycket uppmärksammad i världen.

 34. Årets tal har hållbar utveckling
  som tema.

 35. Detta får extra utrymme redan nu.

 36. För hållbar utveckling
  ser det ljust ut.

 37. 2015 lär ses som året då världen
  tippade över till en hållbar logik.

 38. Det finns tre skäl till optimism:

 39. Ett brett politiskt uppvaknande,
  som ger genomslag i handlingskraft.

 40. Det går inte längre att ducka
  för dessa frågor i politiken.

 41. Det andra är
  marknadsmässiga genombrott.

 42. Näringslivet står allt oftare
  i frontlinjen för hållbarhet.

 43. Och det sker vetenskapliga genombrott
  och teknologiska landvinningar-

 44. -som möjliggör
  nya hållbara lösningar.

 45. Samspelet mellan dessa faktorer
  har brutit många negativa kurvor.

 46. I år beräknas vi släppa ut mindre
  klimatgaser än förra året.

 47. Hållbarhet är vägen framåt
  i hela världen-

 48. -i Europa, Afrika, "Amerikas"
  och Asien.

 49. Trots olika förutsättningar
  finns det en enhet om åtgärder.

 50. Vad är det då som har hänt?

 51. Kina och USA,
  som har uppfattats som motsträviga-

 52. -ska ta ökat ansvar,
  minska sina utsläpp och ställa om.

 53. I näringslivet var för tio år sen
  en hållbarhetsrapport ett appendix-

 54. -till företagets årsredovisning, för
  att visa att det fanns på agendan.

 55. I dag är hållbarhet helt centralt
  för företagens affärsmodeller.

 56. Många svenska bolag har gått i
  spetsen. Och det finns mer positivt.

 57. I oktober beslutades
  FN:s Sustainable Goals Agenda-

 58. -med 17 hållbarhetsmål
  och 169 konkreta delmål.

 59. Dessa bygger till stora delar
  på Planetary Boundaries.

 60. Målen ska uppnås till 2030
  och är bland de mest konkreta-

 61. -som nånsin kommit fram i det
  internationella hållbarhetsarbetet.

 62. The New Climate Economy
  är ett initiativ från sju länder-

 63. -där Sverige är ett.

 64. Det kom 2015
  med tio praktiska rekommendationer-

 65. -för att öka ekonomisk tillväxt
  genom investeringar mot klimatrisker.

 66. Denna omfattande rapport
  stakar ut många möjligheter.

 67. Nästa möte om klimatåtaganden, COP21,
  hålls i Paris i början av december.

 68. Vi minns alla besvikelserna,
  efter klimatmötet i Köpenhamn 2009.

 69. Men förarbetena inför mötet
  i Paris ser mer än lovande ut.

 70. Karin Markides blev i juli ordförande
  för ett nytt vetenskapligt råd-

 71. -som ska stötta de sju ministrarna
  i regeringens framtidsråd-

 72. -med vetenskapliga underlag
  i hållbarhetsfrågor.

 73. Tolv framstående forskare
  ingår i rådet.

 74. Allt detta ger hopp om framtiden.

 75. Och vetenskap och teknik är avgörande
  för att hitta nya lösningar.

 76. Svenska forskare och ingenjörer
  bidrar i högsta grad.

 77. Mycket av innehållet i talet har
  att göra med hållbara lösningar.

 78. Det finns tiotusentals platser
  i Sverige där jorden är förorenad.

 79. Bland annat nerlagda anläggningar
  för impregnering av trä.

 80. Men med en syra utvecklad från
  matrester kan jorden renas på plats-

 81. -i en jordtvättmaskin.
  Småskaliga tester har genomförts-

 82. -men på sikt
  kan stora massor saneras.

 83. Behovet av transporter och energi
  minskat, och biogas bildas.

 84. Metoden är utvecklad
  vid Luleå tekniska universitet-

 85. -tillsammans med
  återvinningsföretaget Ragn-Sells.

 86. Även i framtiden lär ätliga råvaror
  som brunfläckiga bananer att ratas.

 87. I Helsingborgs hamn
  slängs mängder sådana.

 88. Konsumenterna köper ju dem inte.

 89. Men med skalet på kan de malas ner
  till glutenfritt mjöl.

 90. Koka, torka och mal, så är det klart.

 91. Bruna bananers potential upptäcktes
  vid Lunds tekniska högskola.

 92. En del kartong blir aldrig kartonger.

 93. När det ska tryckas uppstår makulatur
  innan pressen är justerad.

 94. Spillet kan minska med en metod
  utvecklad av Sofia Thorman-

 95. -vid Karlstads universitet.

 96. Metoden visar hur
  en viss kartong tar upp tryckfärg.

 97. Det avgör hur snabbt tryckpressen kan
  köras för att ge perfekt resultat.

 98. Det har fått
  en hel del uppmärksamhet i fackpress.

 99. Oljan är fortfarande viktig
  i många sammanhang-

 100. -exempelvis för att smörja saker.

 101. Smörjoljan i fartyg
  eller industriella processer-

 102. -innehåller så småningom just smörja
  och måste bytas ut.

 103. Det svenska bolaget Recondoil
  har en teknik-

 104. -som kan rena smutsig olja på plats.

 105. Smutsen avlägsnas och endast en
  skvätt ny olja behöver fyllas på.

 106. Designföretaget Umbilical Design och
  Humlegården fastigheter undersöker-

 107. -om och hur rymdteknik kan användas
  för hållbart byggande på jorden.

 108. Sverige ska bli bäst i Europa.

 109. Man kan undra vad rymden har
  med hållbart byggande att göra-

 110. -men finns det ett mer slutet
  ekosystem än en rymdstation?

 111. Hållbarhet, helst mer med mindre,
  blir allt hetare.

 112. Vi måste förändra vårt sätt
  att hantera planeten.

 113. Ett område som alltmer bidrar
  till en grönare värld är energi.

 114. I Falun bygger ECO DC tillsammans
  med Falu Energi & Vatten-

 115. -vad de beskriver som världens första
  klimatpositiva datacentrum.

 116. Här handlar det inte om att ta hand
  om spillvärme från en serverhall.

 117. Konceptet bygger från början på att
  anläggningen är en integrerad del-

 118. -av Faluns fjärrvärme-
  och fjärrkylnät.

 119. Men datorkraftsstinna företag
  måste förstås välja anläggningen-

 120. -vars första del ska vara klar
  nästa år.

 121. Climeon har också utvecklat
  en effektiv teknik-

 122. -för att omvandla spillvärme till el.

 123. På Viking Grace återvinner man
  värme från motorer och avgaser.

 124. På SSAB i Borlänge genererar tekniken
  årligen 700 000 kWh.

 125. Systemet innehåller en bärarvätska
  som förgasas av spillvärmen.

 126. Gasen driver en turbin. Unikt
  för tekniken är det låga trycket.

 127. Swednanotech utser årets nanoföretag.

 128. I år segrade Exeger, som har
  vidareutvecklat grätzelcellen-

 129. -i vilken ljuset absorberas
  av färgpigment.

 130. Exegers solcell behöver inte
  direkt solljus för att ge energi.

 131. Till och med inomhusljus räcker.

 132. Den producerar 20 % mer el
  per ytenhet-

 133. -än kommersiellt tillgängliga
  produkter.

 134. Den kan tillverkas i olika färger,
  ha mönster-

 135. -och användas på allt från metall
  till plast. Testproduktion pågår.

 136. Med konstgjord fotosyntes skulle man
  kunna producera bränsle av solljus-

 137. -men det är en svår nöt att knäcka.
  I Lund har man kommit en bit på väg.

 138. Man har lyckats följa elektronerna
  genom en ljusomvandlande molekyl.

 139. Studien visar
  att man kan konstruera molekyler-

 140. -som omvandlar ljusenergi till kemisk
  energi tio gånger snabbare än ljudet.

 141. Energiförlusterna minimeras-

 142. -och den för oss närmare
  möjligheterna att tanka solbränsle.

 143. Solkraft användes enligt legenden
  av Arkimedes i slaget om Syrakusa.

 144. Med speglar koncentrerade han ljuset
  mot fiendens segel, som brann upp.

 145. En modern version finns
  på KTH:s solkraftslaboratorium.

 146. Labbet ska användas för forskning
  kring sol och solkraftsmottagare-

 147. -och om högtemperaturmaterial.
  Tolv strålkastare om 7 Kw-

 148. -koncentrerar ljus på en yta
  på 20 kvadratcentimeter.

 149. Solkraften blir 6 000 gånger starkare
  och temperaturen 2 000 grader.

 150. Solel blir allt billigare.

 151. För fjärde året i rad fördubblas
  den svenska solcellskapaciteten

 152. En trend är att såväl privatpersoner
  som företag ansluter sig till nätet.

 153. Inställning till solel är positiv,
  konstaterar Energimyndigheten.

 154. Den installerade effekten
  var förra året 79,4 mW.

 155. Fortfarande utgör solel bara
  0,06 % av vår totala elproduktion-

 156. -men den beräknas öka kraftigt.

 157. När solen inte lyser eller vinden
  inte blåser bör man ha ett ellager-

 158. -även om man är nätansluten.

 159. Ferroamp Elektronik i Spånga
  har utvecklat ett modernt system.

 160. Systemet, döpt till Energyhub,
  vann Skanskas innovationstävling-

 161. -Deep Green Challenge.
  Tekniken optimerar energiflödet-

 162. -mellan solceller, energilager
  och elnät.

 163. Den vann också Naturskyddsföreningens
  tävling Klimatmaxa.

 164. Industrirobotar använder ofta hälften
  av all el i en produktionsanläggning.

 165. Om de körs långsammare i stället för
  att stå och vänta på andra maskiner-

 166. -kan elanvändningen minska
  med upp till en tredjedel.

 167. Det visar ett nyutvecklat
  optimeringsprogram från Chalmers.

 168. Programmet gör robotarnas
  acceleration och inbromsning mjukare.

 169. Det ändrar inte körbanan,
  vilket gör det lätt att installera.

 170. Kraftvärmeverk eldas ofta
  med biomaterial-

 171. -men också sopor blir el och värme.
  Resultat från Chalmers visar-

 172. -att om bäddmaterialet kiselsand
  ersätts med sand av ilmenit-

 173. -så ökar pannans effektivitet-

 174. -samtidigt som drifts-
  och underhållskostnader sjunker.

 175. Det gör dagens kraftvärmeverk heta,
  både ekonomiskt och klimatmässigt.

 176. Tester med goda resultat pågår i ett
  av landets modernaste kraftvärmeverk.

 177. Bioråvara är en väsentlig komponent
  i en fossilfri värld.

 178. Av skogen kan man göra nästan allt
  inom drivmedel och material.

 179. Skogen ska vi ta väl vara på.

 180. Skogar tar upp
  stora mängder koldioxid-

 181. -men när skogen avverkas eller blåser
  ner avstannar skogens klimatjobb.

 182. Södras fastighet i Toftaholm
  drabbades hårt av Gudrun.

 183. Linnéuniversitetet har visat
  att åtta år efter återplanteringen-

 184. -binder plantorna mer koldioxid
  än de släpper ut.

 185. Den nya skogen kommer att lagra
  mängder med kol-

 186. -till fromma för klimatet.

 187. Vad innehåller den skog
  som står kvar efter gallring?

 188. Tidigare mättes detta manuellt-

 189. -men sen i våras testas ett
  IT-baserat system från Skogforsk.

 190. Systemet beräknar automatiskt
  vad beståndet består av.

 191. Data samlas in av skördaren-

 192. -och beståndsregistret uppdateras
  i realtid.

 193. Papper kan bli ett miljövänligt
  alternativ till bomull.

 194. Ett projekt vid Mittuniversitetet
  undersöker möjligheten-

 195. -att tunt garn kan framställas genom
  att spinna och sträcka pappersremsor-

 196. -tillverkade av barrved.

 197. En miljövänlig tall i tanken,
  den tanken kommer från Preem.

 198. Veckan efter midsommar tankade de
  första kunderna den nya bensinen-

 199. -som till 10 % består av förnybart.

 200. Hälften är ursprungligen tallolja.

 201. Sverige blev därmed först i världen
  med det nykomponerade drivmedlet.

 202. Hur många produkter med skoglig bas
  som forskare kan komma på-

 203. -är omöjligt att veta, men det blir
  inget klirr i svenska kassakistor-

 204. -om inte våra företag är innovativa.

 205. Därför är nästa ämne
  just ekonomi och företagande.

 206. Framgångsrikt företagande förutsätter
  chefer som tänker strategiskt-

 207. -och hållbart.
  Ledare som regelbundet mediterar-

 208. -tar in fler och bredare perspektiv.

 209. Det visar forskning
  från Handelshögskolan.

 210. Dessa chefer kan undvika
  automatiserade handlingsmönster-

 211. -och förhastade beslut.
  Det menar Lasse Lychnell-

 212. -som i två år har följt sju vd:er
  i små och medelstora företag.

 213. Årets upplaga av
  Global Entrepreneurship Monitor, GEM-

 214. -vars nationella del är utförd
  av Entreprenörskapsforum-

 215. -visar att den uppåtgående trenden
  av entreprenöriella aktiviteter-

 216. -bröts förra året. Främst enklare
  verksamhet står för minskningen.

 217. Sannolikt har diskussionerna
  om RUT och ROT spelat in.

 218. Men Sverige ligger på andra plats-

 219. -när det gäller att se positivt
  på affärsmöjligheterna.

 220. Här finns också fler affärsänglar
  än i de flesta jämförbara länder.

 221. Nyckeltal används för att förstå
  hur företag utvecklas.

 222. Finansiella hårda fakta
  blandas med mjuka.

 223. Forskning av Johan Amselsson
  vid Lunds universitet-

 224. -visar att det bästa mjuka
  nyckeltalet för framtida försäljning-

 225. -är svaret på frågan: "Om detta
  varumärke introducerade en produkt"-

 226. -"hur sannolikt är det då
  att du skulle prova den?"

 227. Företagen med sämst resultat hade
  tre år senare tappat femton procent.

 228. De som fick bäst ökade lika mycket.

 229. Studien följde 3 500 hushålls inköp
  och trettio varumärken.

 230. Ekonomiska teorier om hur chansen
  till vinst påverkar människor-

 231. -kan användas
  för att minska spridningen av HIV.

 232. Det visar ett projekt i Lesoto.

 233. Studien leddes av Martina Björkman
  Nyqvist från Handelshögskolan.

 234. Deltagarna fick vara med
  i ett lotteri.

 235. Före dragningen ska de testa negativt
  för sexuellt smittsamma sjukdomar.

 236. Prissummorna var 2-4 månadslöner.

 237. Förekomsten av HIV efter två år
  minskade med 21 % hos dem med lott.

 238. Studien, finansierad av Världsbanken,
  har fått stor uppmärksamhet.

 239. Den svenska synden har bidragit
  till nya exportframgångar.

 240. Det är ingen särskilt naken synd-

 241. -men tyskarna älskar svenska tårtor.

 242. Frankrike importerar svenskt bröd
  och britterna dricker svensk cider.

 243. Svensk livsmedelsexport växer snabbt-

 244. -särskilt vad gäller mat och dryck
  för frukost, fika och fest-

 245. -enligt
  livsmedelsföretagens kartläggning.

 246. Förra året exporterades livsmedel
  till ett värde av 70 miljarder.

 247. Nu siktar branschen på 150 miljarder
  år 2025.

 248. Då ska svenska godsaker finnas på
  åtskilliga utländska middagsbord.

 249. Matexportörerna har säkert god nytta
  av produkter och kunskap-

 250. -från traditionella exportområden-

 251. -som informations
  och kommunikationsteknik.

 252. Att Sverige ligger i framkant
  inom IT bevisas år efter år-

 253. -i Global Information
  Technology Report-

 254. -från INSEAD
  och World Economic Forum.

 255. Enligt den är Sverige
  världens tredje mest IT-mogna land.

 256. Singapore och Finland ligger före.

 257. Rankningen bygger på
  en mängd parametrar:

 258. Inom infrastruktur
  och villighet att använda IT-

 259. -ligger Sverige betydligt bättre till
  än andra höginkomstländer.

 260. Ericsson fortsätter utvecklingen
  av nästa generations mobila nät.

 261. I mars lanserad bolaget
  forskningsprogrammet 5G for Sweden.

 262. Digitalisering
  och samverkan är ledord.

 263. Industriföretag, akademi
  och institut samverkar i detta.

 264. Ett exempel är Remote Operations:

 265. En grävmaskin styrs med hjälp av 5G,
  avancerade kameror och programvara.

 266. Tekniken kan eliminera mänskligt
  arbete i farliga miljöer.

 267. 5G får smått ofattbara prestanda,
  och det kan sannerligen behövas.

 268. Enligt bolagets prognoser tiodubblas
  den mobila datortrafiken till 2020.

 269. Globalt finns då sex miljarder
  smarta telefoner-

 270. -och åtta miljarder mobila bredband.
  Då surrar det ordentligt i luften.

 271. Också SKF har utvecklat system för
  att hålla reda på stora datamängder.

 272. Hundratusentals uppgifter
  i pappersform-

 273. -är inget enkelt att hantera.

 274. SKF har löst det
  genom ett molnbaserat system-

 275. -SKF Data Collect, där en Ipad
  registrerar och hanterar data.

 276. SKF hoppas
  att det kommer kunderna till gagn.

 277. För molnbaserade tekniska lösningar
  är det här bolagspremiär för SKF.

 278. Inte ens långa, krångliga lösenord
  är helt säkra-

 279. -om en skicklig hackare ger sig
  katten på att ta sig in i datorn.

 280. Ett svenskt bolag, Yubico,
  med dotterbolag i USA och England-

 281. -har en USB-baserad metod
  för lösenordsskydd.

 282. Google, Microsoft, Paypal, Visa
  och Mastercard-

 283. -antog i december Yubicos system
  med asyMmetrisk kryptering-

 284. -för en ny standard. Stina Ehrensvärd
  är Yubicos grundare och vd.

 285. Hon har gjort tillvaron
  betydligt tuffare för hackare.

 286. Nu är det dags för en intervju
  med en person på scenen.

 287. Låt mig presentera honom.

 288. Fokus utnämnde honom
  till årets svensk 2009.

 289. Han gjorde en uppmärksammad
  presentation i FN 2013.

 290. Hans sommarprat i år slog rekord-

 291. -med imponerande 39 000 delningar.

 292. Han är professor i miljövetenskap och
  chef för Stockholm Resilience Centre.

 293. Han är en av världens mest
  inflytelserika inom klimat och miljö.

 294. Han har skrivit ett flertal böcker
  och reser över hela världen.

 295. Men i dag är han på plats
  här i Konserthuset.

 296. Varmt välkommen upp på scenen,
  professor Johan Rockström.

 297. -Fantastiskt trevligt att ha dig här.
  -Det är en stor ära.

 298. Jag pratar om klimat och miljö.
  Finns det hopp?

 299. Sverker tog ju upp en av våra stora
  ledande forskare i Sverige:

 300. Carl-Gustaf Rossby, som 1956 varnade
  för vårt planetära experiment.

 301. Och just 1956 startade det som vi
  kallar den stora accelerationen.

 302. Inte förrän 2002
  pekar vetenskapen entydigt på-

 303. -att vi har gått in i en ny era,
  det som i dag heter antropocen.

 304. Det är en insikt om att mänskligheten
  har blivit dominerande på planeten.

 305. 2015 rör sig mot att bli
  det varmaste året nånsin.

 306. 2014 var hittills det varmaste året.

 307. Vi rör oss längs en bana som tar
  oss till 3-4 graders uppvärmning-

 308. -vilket inte har förekommit
  på fyra-fem miljoner år.

 309. Man kan påminna sig själv om
  att den oerhörda innovationsresa-

 310. -som möjliggör
  de otroliga möjligheter vi har-

 311. -i vår globaliserade värld,
  den har skett på en planet-

 312. -som under tiotusen år har haft
  en maximal variation på +-1 grad.

 313. Även när Karl X Gustav tog sin armé
  över Lilla och Stora Bält 1658-

 314. -eller vikingarna odlade druvor
  på Grönland-

 315. -så var det inom +-1 grad.
  2015 slår vi i 1-graderstaket-

 316. -och rör oss mot 3-4 grader.
  Vi är i ett väldigt prekärt läge.

 317. Du har bidragit internationellt
  till att väcka den här debatten.

 318. Jag tog upp Planetary Boundaries
  i talet.

 319. När det kom 2009
  var det inte alla som jublade.

 320. Många ifrågasatte att man verkligen
  kunde sätta gränser-

 321. -och vetenskapligt göra så här.
  Kan du förklara?

 322. Ja, det fanns kritik.

 323. Publiceringen gjordes för att utmana
  forskarkollegor, vilket den gjorde.

 324. Forskningen försöker
  besvara två frågor:

 325. Vilka miljöprocesser som reglerar
  planetens stabilitet-

 326. -och om vi för varje process
  kan sätta en kvantitativ gräns-

 327. -inom vilken planeten är stabil och
  bortom vilken vi går över trösklar-

 328. -då vi får så stora förändringar-

 329. -att planeten rör sig ur
  de senaste tiotusen årens jämvikt-

 330. -under vår kära holocen.

 331. Det gick att göra 2009
  tack vare trettio år av framsteg-

 332. -inom två viktiga fält.

 333. Det ena är "earth system science",
  forskningen om jordsystemet.

 334. De två stora delarna är klimat-
  och biosfärsforskningen.

 335. Det andra är kunskapen om
  att jordsystemet har tröskeleffekter.

 336. Östersjön kan vara i ett hälsosamt
  eller syrefritt, prekärt läge.

 337. Regnskogar kan vara savanner.

 338. Isar kan vara permanent vita ytor,
  vilket självförstärker jämvikten-

 339. -genom att de reflekterar värme
  från solen.

 340. De kan också vara permanent isfria,
  på grund av återkopplingar.

 341. När de två fälten kolliderade-

 342. -resulterade det i att man
  analyserade planetens gränsvärden.

 343. En tvärvetenskaplig forskning
  som är en naturlig fortsättning-

 344. -på vetenskapens enorma framsteg
  sen 70-talet.

 345. Det var förstås utmanande
  att lägga ihop pusselbitarna.

 346. Det här en av de mest citerade
  artiklarna inom miljöforskningen.

 347. Vi identifierade nio processer
  och inbjöd till kritik och förslag.

 348. Finns det en tionde
  eller är nån av våra fel?

 349. Sammanfattningen 2015 visade-

 350. -att vi inte kan se några belägg
  för fler eller färre processer.

 351. Vetenskapen har fungerat så som man
  önskar sig, med kritisk granskning.

 352. Det kommenteras ju
  långt utanför fackpress.

 353. Jag har gjort en intressant notering:

 354. Planetary Boundaries frikopplar
  miljöarbete från tillväxt.

 355. Om man känner till gränserna
  kan man agera där.

 356. Vi måste inte gå in i grottorna
  men känna till våra begränsningar.

 357. Det är här som den naturvetenskapliga
  forskningen kolliderar-

 358. -med filosofi, historia
  och ekonomisk forskning.

 359. Vi lever i en värld där den
  ekonomiska världsordningen antar-

 360. -att vi kan ha evig tillväxt
  utan gränser-

 361. -som om vi hade flera planeter att
  tillgå och inte behövde hållbarhet.

 362. Men den miljövetenskapliga
  forskningen har länge fokuserat-

 363. -på tillväxtens gränser.

 364. Man särade på naturen och människan,
  som sågs som ett hot mot naturen.

 365. Man har velat bevara ekosystem.

 366. Planetary Boundaries visar
  att det finns en tredje väg-

 367. -där vetenskapen sätter gränser
  som ger ett säkert manöverutrymme-

 368. -inom vilket vi avgör vilken typ
  av välfärd eller utveckling vi har.

 369. Det leder till en kontroversiell
  men spännande slutsats:

 370. Det krävs inte begränsad tillväxt,
  utan tillväxt inom gränser.

 371. När det kolliderar 2015
  med din sammanfattning-

 372. -om att vi står i dörröppningen
  till en exponentiell innovationsresa-

 373. -så blir det hur spännande som helst.

 374. Tänk om man kan ha innovation och
  tillväxt inom en säker spelplan?

 375. Därför tror jag att forskningen
  om planetära gränser-

 376. -har fått så stort intresse
  hos företag och även politiker.

 377. Ramverket ger förutsättningar
  för en ny typ av utveckling.

 378. Du berättade om det här i ditt
  sommarprogram. Hur många hörde det?

 379. Det är många händer i luften,
  och många tog del av det.

 380. Vilka reaktioner har du fått? Det är
  mest delat av alla sommarprogram.

 381. Här finns fler sommarpratare,
  som också var mycket delade-

 382. -inom nanoteknik, Maria Strömme.
  Det var hård konkurrens.

 383. Vad säger folk? Du kan förklara
  komplex vetenskap på ett bra sätt-

 384. -och det kom ju fram i programmet.
  Blir folk hoppfulla eller oroliga?

 385. Helt ärligt var det så
  att jag gjorde ett experiment-

 386. -och försökte hålla
  en nittio minuter lång föreläsning.

 387. Många ansåg det vara galenskap.
  Det är det sista man ska göra-

 388. -när folk vill ha en personlig,
  lättsammare resa under semestern.

 389. Men jag har så länge känt
  att det här med hållbar utveckling-

 390. -har ett så stort intresse
  men inte tas upp så mycket i media.

 391. Jag tänkte att om jag
  nu får den här plattformen-

 392. -ville jag ge hela berättelsen
  om riskerna men även möjligheterna-

 393. -som du berättar om här,
  och se vad som händer.

 394. Det visade sig att det skapade
  en enorm entusiasm.

 395. För mig blev det en bekräftelse
  på att svaret är ja.

 396. Det finns ett uppdämt och större
  engagemang än vad vi brukar se.

 397. Det som gläder mig mest är
  när gymnasielärare skickar email-

 398. -om att de har startat fysik- eller
  biologiterminen med mitt sommarprat.

 399. Det är en enormt spännande att vi får
  den typen av kunskapsförmedling.

 400. Vad driver dig?
  Du far runt i hela världen.

 401. Du förklarar för FN,
  inte bara för gymnasieelever.

 402. Det torde ju inte vara lättare!
  Vad driver dig när du stiger upp?

 403. En jättesvår fråga, men i grunden
  drivs jag, som många här inne-

 404. -av passionen för akademin
  och den vetenskapliga hungern-

 405. -efter att utveckla ny kunskap.

 406. Sen har jag fått förmånen
  att jobba med fantastiska kollegor-

 407. -och leda och utveckla
  Stockholm Resilience Centre.

 408. Det har resulterat i nåt som jag
  nästan blir lite pirrig av ibland.

 409. Vi har fått en nästan
  oproportionerligt stor tillgång-

 410. -till väldigt viktiga aktörer när
  det gäller vår mänskliga framtid-

 411. -på den här lilla, vackra planeten.
  Då kombineras den akademiska glädjen-

 412. -med en stor dos ansvarskänsla.

 413. Jag vill tydligt visa vetenskapen-

 414. -om att vi befinner i det här
  obeskrivligt stora globala riskläget-

 415. -samtidigt som ett fönster öppnar sig
  till en oerhört spännande framtid.

 416. Det vore svårt att inte irra
  jorden runt och göra allt jag kan-

 417. -som en liten del av den resan.
  Förmedla, prata och skapa samarbeten.

 418. I Sverige är vi duktiga på
  att tänka i integrerade system.

 419. Vi är ett av de länder
  som är bäst på att visa-

 420. -att hållbarhet
  är vägen till attraktionskraft.

 421. Det är vägen till en mer
  teknologiskt avancerad välfärd.

 422. Och jag drivs också oerhört mycket
  av att vi har ett så tydligt stöd-

 423. -och en ny allians
  mellan vetenskap och näringsliv.

 424. Hållbarhet ses som
  den nya möjligheten.

 425. Det här är frågor som finns
  i hjärtat av affärsmodeller-

 426. -snarare än att vara en sidofråga.

 427. Det kan vi prata om hela kvällen.
  Ska vi skippa maten?

 428. Nej, vi ska avsluta, men först
  ska jag göra ett test med dig.

 429. Jag ska läsa
  några exempel på genombrott.

 430. En del är sanna och en del falska.

 431. Efter vart och ett
  ska du tala om vilket.

 432. Genom att ta till vara restenergin
  i landets alla återvunna batterier-

 433. -kan man leverera en energimängd-

 434. -motsvarande 25 %
  av Forsmark 1-reaktorns effekt.

 435. Detta är enligt
  KTH och Uppsala universitet.

 436. -Sant eller falskt?
  -25 % låter oerhört mycket.

 437. Men det låter trovärdigt.

 438. Det är falskt.

 439. Vi tar nästa. Det går säkert bättre.

 440. Tro inte att det är nån viss ordning,
  för de har lottats.

 441. Vi vet inget om följden. Bara för
  att förklara, det här är en forskare.

 442. Ett nytt material med små porer kan
  samla upp stora mängder koldioxid.

 443. Materialet, framtaget vid Stockholms
  universitet, är återvinningsbart.

 444. -Ja, det bedömer jag som sant.
  -Det är sant. Rätt!

 445. Vilken tur att det landade här.

 446. Monsunvindarna förändrades
  för 3,6 miljoner år sen.

 447. Det kan göra det nödvändigt att
  skriva om jordens klimathistoria-

 448. -enligt bland andra
  Uppsala universitet.

 449. -Det stämmer inte.
  -Det är faktiskt sant.

 450. -Då tar vi nästa.
  -Det är benämningen "monsunvindar"...

 451. Vi kan ta det efteråt.
  Jag är både åklagare och domare-

 452. -vilket kanske strider
  mot juridiska principer.

 453. Om vindkraften byggs ut till 30 TWh
  absorberas så mycket vindenergi-

 454. -att vår genomsnittliga vindhastighet
  minskar från 2,45 till 2,35 m/s-

 455. -vilket även påverkar modellerna
  för väderprognoser, enlig SMHI.

 456. Det oroar mig som seglare. Falskt!

 457. Det är falskt.

 458. Då ska jag se...

 459. Genom ett vindkraftverk på elbilens
  tak har forskare lyckats återvinna-

 460. -nästan tio procent av
  den använda elenergin.

 461. Den återvunna energin
  laddar bilens batteri kontinuerligt.

 462. Det låter trevligt,
  men det är också falskt.

 463. Det är falskt.

 464. KTH har visat att elfordon kan drivas
  direkt genom "elektrifierad asfalt".

 465. -Stämmer.
  -Det är sant.

 466. Du klarade det enormt bra.
  Jag hade inte klarat fler.

 467. Det beror på
  att utvecklingen går så fort-

 468. -att man inte längre kan skilja
  science fiction från det som finns.

 469. Det kan inte ens Johan Rockström
  eller andra experter här i salen.

 470. Stort tack till Johan Rockström.
  Du får klart godkänt.

 471. När Johan satte sig hörde vi musik.

 472. Jag hoppas att ni uppmärksammade den
  och känner er koncentrerade-

 473. -av att ha lyssnat på Johan men också
  på musikstycket "Toccata Creativo".

 474. Forskning visar att vi påverkas
  enormt mycket av musik och ljud.

 475. För att hjälpa studenter som drabbas
  av koncentrationssvårigheter-

 476. -och brist på kreativ inspiration-

 477. -har ljuddesignern Martin Ljungdahl
  och kompositören Håkan Lidbo-

 478. -komponerat tre pluggsymfonier.

 479. Stycket vi hörde
  var delar av en av dessa.

 480. Högskolan i Borås
  står bakom initiativet.

 481. Även andra än studenter
  kan nog ha nytta av toccatan.

 482. Chaufförer och tågförare, exempelvis.

 483. De är ju väsentliga
  för våra transporter.

 484. Tågresor i Sverige
  kan bli riktigt långa.

 485. Bra underhåll är därför viktigt.

 486. I forskningsprojektet Epilot 119-

 487. -med bland andra Trafikverket, SJ,
  LKAB och Luleå tekniska universitet-

 488. -har man utvecklat metoder för att
  mäta hjulslitage medan tåget rullar.

 489. Mätdata skickas via nätet och kopplas
  automatisk till rätt vagn och axel.

 490. Om problem upptäcks i tid kan
  oplanerade reparationer undvikas.

 491. De italienska stadsjärnvägarna

 492. -tog sina höghastighetståg, med 360
  km/h, i kommersiell trafik i juni.

 493. Bombardier ansvarar för design
  projektledning och tillverkning-

 494. -av boggier
  samt driv- och styrsystem.

 495. En stor del av arbetet
  har utförts i Västerås.

 496. I somras var det premiär
  för elbussar på linje 55 i Göteborg.

 497. Bussarna från Volvo klarar hela
  sträckan utan en droppe diesel.

 498. Batterierna laddas snabbt med
  förnybar el vid ändhållplatserna.

 499. Den ena är inomhus i ett bibliotek.

 500. Projektet Electricity är ett
  samarbete med många inblandade-

 501. -från forskning, industri,
  myndigheter och samhället i övrigt.

 502. Effektiv laddteknik är A och O
  om elfordon ska slå igenom.

 503. Vattenfall testar trådlös laddning.

 504. Det är första gången i Europa
  nåt liknande genomförs.

 505. Tjugo elbilar ska
  under ett år laddas via induktion.

 506. Bilarna, som är elhybrider, utrustas
  med en spole stor som ett A3-papper.

 507. Laddningen sker automatiskt
  via en platta på parkeringsplatsen.

 508. Det forskas flitigt om hur elfordon
  under färd kan få sin energi.

 509. Elskenor i vägen eller luftledningar?

 510. På KTH pågår forskning
  om elektrifierad asfalt-

 511. -som Johan var inläst på.

 512. Om det lyckas kan fordon laddas
  på vägen mot sina mål.

 513. I labbet fungerar den spektakulära
  tekniken redan utmärkt.

 514. Men olyckor kommer tyvärr
  fortfarande att ske.

 515. Gångtrafikanter drabbas värst
  om de blir påkörda.

 516. På Swerea i Mölndal
  utvecklas ett material-

 517. -som kan minska skador
  på främst huvudet.

 518. Det handlar om ett kompositmaterial
  med variabel styvhet.

 519. Finns materialen i bilens huv
  blir smällen lindrigare.

 520. Flera biltillverkare, universitet
  och institut deltar i projektet.

 521. Bäst är förstås
  att helt undvika kollisioner.

 522. Autoliv har utvecklat
  en ny typ av broms.

 523. Den minskar bromssträckan med 40 %
  vid farter upp till 70 km/h.

 524. Den består av en platta
  som på en tiondels sekund-

 525. -kan suga sig fast i vägbanan,
  nästan som ett ankare.

 526. Den nya tekniken ska komplettera
  dagens automatiska bromssystem.

 527. Om biltillverkare hugger på idén
  kan ankarbromsen finnas i trafiken-

 528. -inom fem år.

 529. I vissa Volvo-modeller finns system
  som varnar för cyklister.

 530. Nu vill Volvo gå längre.

 531. Tillsammans med POC, som tillverkar
  sportutrustning, och Ericsson-

 532. -har en teknik som via molnet kopplar
  samman förare och cyklist utvecklats.

 533. Med en app kan cyklistens position
  sändas till bilen och tvärtom.

 534. Vid krockrisk varnas
  både förare och cyklist.

 535. I bilen syns varningen på HUD:en-

 536. -och cyklisten varnas
  genom en blinkande lampa i hjälmen.

 537. Det svenska samarbetet presenterades
  i Las Vegas i början av året.

 538. Stockholmsområdet fylls varje dag
  av 136 000 bilar-

 539. -vanligen med bara en person var.
  Samåkning kan minska antalet-

 540. -framför allt med självkörande bilar,
  då flexibiliteten ökar.

 541. Ett examensarbete från KTH visar
  att en förarlös bil kan ersätta-

 542. -fjorton vanliga.
  Nackdelarna är lite längre restid-

 543. -och en väntan på ett halvdussin
  minuter innan bilen anländer.

 544. Nästan alla nyheter inom transport
  har med hållbarhet att göra.

 545. Det har också nästa ämne,
  ännu en svensk paradgren:

 546. Materialteknik.

 547. Spindeltråd är ett intressant
  biomaterial för allt från sjukvård-

 548. -till byggindustri. Den bryts ner i
  naturen och tolereras bra av kroppen.

 549. Äntligen har det ljusnat
  för försöken att kopiera originalet.

 550. I fjol publicerade
  Anna Rising och Jan Johansson-

 551. -vid Sveriges lantbruksuniversitet
  och Karolinska institutet-

 552. -en unik studie av
  den kemiska miljön i en spinnkörtel-

 553. -och i våras en artikel
  om hur man i en spinningsapparat-

 554. -gör det möjligt att spinna trådar
  mycket lika spindelns.

 555. Men jag antar att forskarnas apparat
  är större än ursprungsproducentens.

 556. I Jernkontorets bok "Järnet och
  Sveriges medeltida modernisering"-

 557. -hävdas att masugnen
  är en svensk innovation.

 558. Ett tioårigt forskningsprojekt
  med tolv forskare-

 559. -har under professor Bengt Berglunds
  ledning upptäckt förekomsten-

 560. -av svenska masugnar på 1100-talet.

 561. Tidigare ansåg man att innovationen
  var tysk och från 1300-talet.

 562. Bra att denna missuppfattning
  äntligen är avfärdad!

 563. Metallsvarvning kräver tuffa verktyg.

 564. Sandvik och Seco Tools i Fagersta
  är världsledande.

 565. För ett halvt decennium sen
  lanserades Duratomic-

 566. -ett skär utvecklat med nanoteknik.
  I våras kom en helt ny version-

 567. -med en beläggning av krom.

 568. De nya skären håller längre
  och svartnar när de är utslitna.

 569. Risken att skär med oanvända eggar
  kasseras minskar kraftigt.

 570. De nya skären ger ökad produktivitet,
  eftersom driftstoppen blir färre.

 571. Nobelpris-materialet grafen ska bli
  svenska framgångsrika produkter.

 572. Det är målet för
  innovationsprogrammet SIO Grafen.

 573. Vinnova, Formas och Energimyndigheten
  har satsat på detta.

 574. Grafen är starkare än stål, extremt
  lätt, böjbart och genomskinligt-

 575. -och har god ledningsförmåga.
  Det lockar nu svenska företag.

 576. ABB, Astrazeneca och Ericsson
  är tre exempel.

 577. I våras beviljades tolv projekt
  medel ur SIO Grafen-

 578. -som har sin bas på Chalmers-

 579. -där även Graphene Flagship, EU:s
  satsning på grafenforskning finns.

 580. Grafen passar till det mesta.

 581. När seglingstävlingen
  Volvo Ocean Race gick i mål-

 582. -arrangerade Chalmers ett jollerace.
  Jollarna var byggda i olika material:

 583. Cellulosa, återvunnen plast,
  trä, rostfritt stål och grafen.

 584. Flera paddlare
  kom från segelbåtarnas besättningar-

 585. -så det låg en viss prestige i
  tävlingen. Och grafenjollen vann!

 586. Det finns fog för förhoppningen
  om grafenprodukter i världsklass.

 587. Forskare lär utveckla fler
  material. Utvecklingen går snabbt.

 588. Det gör den också
  inom livsvetenskaperna.

 589. Där används det allra mesta
  av statens forskningsbudget.

 590. I Umeå har gästprofessorn
  Emmanuelle Charpentier utvecklat-

 591. -en extremt effektiv genteknisk kniv,
  benämnd CRISPR/Cas9.

 592. Den anses av många vara
  värd nobelpriset.

 593. Den kan med precision förändra gener
  hos växter och djur-

 594. -snabbt, billigt och enkelt. Den kan
  skadefritt flytta en gen i taget.

 595. Genkniven kan leda till ökad
  kunskap om och även bot för-

 596. -en lång rad sjukdomar. I april
  mottog hon Louis-Jeantetpriset-

 597. -och förra veckan fick hon
  Umeå universitets jubileumspris.

 598. Mycket i människokroppen
  återstår att förstå.

 599. Forskare vid Karolinska institutet
  har ökat kunskapsmassan.

 600. De har med enkel cellanalys gjort en
  karta över celltyperna i hjärnbarken-

 601. -och av vilka gener som är aktiva
  i olika celler.

 602. Tretusen celler från hjärnbark hos
  möss har undersökts en efter en.

 603. Det ger forskningen nya verktyg för
  att studera hur hjärnceller reagerar-

 604. -vid sjukdom och skada.
  Studien är publicerad i Science.

 605. Människans bäste vän
  kanske kan bli oss ännu mer kär.

 606. En undersökning av hundar
  med hjärtfel visar-

 607. -att deras symtomfria tid
  förlängs väsentlig med ny medicin.

 608. Enligt Jens Häggström
  vid Sveriges lantbruksuniversitet-

 609. -är detta det största inom veterinär-
  medicinsk forskning på decennier.

 610. Hundens hjärta har många likheter
  med människans-

 611. -så resultaten kan få genomslag
  även inom humanmedicinen.

 612. Skador i ryggmärgen leder till för-
  lamning, förlorad känsel och smärta.

 613. Kanske kan stamceller reparera
  det som har gått sönder.

 614. En studie i Uppsala ger hopp.

 615. Humana stamceller transplanterades
  till ryggmärgsskadade möss.

 616. De blev en brygga över vilka skadade
  känselnervtrådar kunde växa in-

 617. -i mottagarens ryggmärg
  och återskapa nervkontakterna.

 618. Känseln kom tillbaka. Rönen kan
  bidra till nya behandlingsmetoder.

 619. Smärta beroende på nervskador
  kan lindras med en liten jonpump.

 620. Den pumpar in kroppens egen
  smärtlindring, gammaaminosmörsyra-

 621. -där smärtsignalen når ryggmärgen.
  Då blockeras signalen till hjärnan.

 622. Pumpen är tillverkad
  av biokompatibel polymer.

 623. Genombrottet har åstadkommits
  främst vid Linköpings universitet.

 624. Den världsunika studien
  har publicerats i Science Advances.

 625. Kanske får forskare på SP en dag
  pris för insatser inom folkhälsa.

 626. De har i ett EU-projekt, Cheesecoat,
  lyckats halvera fetthalten i pizza.

 627. En fettsnål ost som smälter lätt
  har utvecklats. Det finurliga är-

 628. -att man tillsätter
  ett tunt lager fett på ostens yta.

 629. Pizzan uppges vara minst
  lika god som den vanliga.

 630. "Äntligen en riktigt god nyhet",
  viskas det från första raden.

 631. Forskning är en huvudväg till ökad
  förståelse för vårt samhälle-

 632. -fortsatt tillväxt
  och framtida välstånd.

 633. Forskning och utbildning är
  ett strävsamt par som vi ska vårda.

 634. I augusti gick den första strålen
  elektroner runt-

 635. -den 528 meter långa ringen
  i Max IV-laboratoriet i Lund.

 636. Max IV, som invigs officiellt
  den 21 juni 2016-

 637. -blir världens mest moderna
  synkrotronljusanläggning.

 638. Fullt utbyggt kan man årligen ta emot
  2 500 forskare från hela världen.

 639. Här kan elektroner accelereras
  nästan till ljusets hastighet.

 640. I lagringsringen böjs de av med
  magneter och avger intensivt ljus-

 641. -så kallat synkrotronljus. Detta leds
  vidare till forskningsstationerna.

 642. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  är stora finansiärer av forskning.

 643. Ett exempel är Wallenberg
  Autonomous Systems Program-

 644. -vid Linköpings universitet.

 645. I våras anslog stiftelsen
  1,3 miljarder kronor till detta.

 646. Universitet och företag sköt till
  ytterligare en halv miljard.

 647. Målet är att göra Sverige ledande
  inom programmets områden.

 648. Massive Open Online Courses,
  i dagligt tal MOOC-

 649. -är gratis universitetsutbildning
  via nätet, öppen för vem som helst.

 650. För Chalmers är grafen
  ett givet MOOC-ämne.

 651. MOOC-idén är amerikansk,
  med MIT och Stanford som föregångare.

 652. Nu hakar svenska universitet
  raskt på trenden.

 653. Antalet studerande kan bli stort.

 654. 27 000 personer har anmält sig
  till en kurs European Business Law-

 655. -från Lunds universitet.

 656. Scilifelab, det nationella centrumet
  för molekylär biovetenskap-

 657. -vässade i våras forskningsmusklerna.

 658. Då integrerades resurser från
  Göteborg, Lund, Linköping och Umeå.

 659. Scilifelab är ett tvärvetenskapligt
  samverkansprojekt mellan KTH-

 660. -Karolinska institutet samt
  Stockholms och Uppsalas universitet.

 661. Nu har drygt tusen forskare
  Scilifelab som sin arbetsplats-

 662. -i Uppsala eller Solna.

 663. För att förbättra lärandet
  i den svenska skolan-

 664. -behövs innovationer inom pedagogik.
  Digitalisering kan bidra med mycket.

 665. Det anser Vinnova, som stöder
  starten av fem testmiljöer-

 666. -som alla ska utveckla digitala
  verktyg och testa nya arbetssätt.

 667. Satsningen har stöd av en avhandling
  från Göteborgs universitet.

 668. Datorer och läsplattor i klassrummen
  ställer nya krav på lärarna.

 669. Tekniken utmanar lärarnas
  tekniska, pedagogiska-

 670. -och ämnesmässiga kunskaper. Eleverna
  nöjer sig inte med det läraren säger.

 671. De hittar snabbt andra källor.
  Därför krävs det goda kunskaper-

 672. -i källkritik.

 673. Följande forskning är kanske
  inte så användbar just i kväll.

 674. Herrarna bär ju fluga och för damerna
  är dessa rön inte så relevanta.

 675. Men visste ni att det finns
  266 682 sätt att knyta en slips?

 676. Så är det faktiskt.

 677. KTH-matematikern Mikael
  Vejdemo-Johansson har räknat ut det.

 678. Han har vidareutvecklat
  några Cambridge-forskares arbete-

 679. -med att matematiskt beskriva möjliga
  manövrar bakom en slipsknut.

 680. Hur världen klarat sig utan denna
  kunskap kan vara svårt att förstå nu.

 681. Dagens tema har varit hållbar
  utveckling.

 682. Mitt tal och intervjun
  inger förhoppning-

 683. -om nya miljövänliga
  och resurseffektiva lösningar.

 684. Visst känns det bra,
  och utvecklingen går oerhört snabbt.

 685. Men vi kan ändå inte slå oss till ro.

 686. Forskning är viktigt för samhället-

 687. -för att skapa nya samhällslösningar
  och värna om vår konkurrenskraft.

 688. Forskningen uppmärksammas
  dock inte alltid.

 689. På våra nya sedlar, av vilka de fyra
  första lanserades den 1 oktober-

 690. -uppmärksammar Riksbanken
  sex kulturpersonligheter.

 691. Kända forskare, företagare och
  entreprenörer lyser med sin frånvaro.

 692. Carl von Linné på 100-kronorssedeln
  ersätts i oktober av Greta Garbo.

 693. Hösten 2016 ska forskningsminister
  Helene Hellmark Knutsson-

 694. -presentera regeringens
  forskningspolitiska proposition.

 695. Förarbetet är i full gång.

 696. Den offentliga totalbudgetens
  35 miljarder kronor räcker inte-

 697. -för alla behov i forskningssverige.

 698. Därför är debatten redan glödhet,
  med förslag om prioriteringar.

 699. Branscher, forskningsområden,
  stora mot små lärosäten-

 700. -kvalitetsindikatorer för fördelning,
  basfinansiering till lärosäten-

 701. -allt detta diskuteras.

 702. Man diskuterar tillämpad forskning
  kontra grundforskning.

 703. Den debatten känns lite gammalmodig,
  då gränser alltmer suddas ut.

 704. Det finns bra och dålig forskning,
  och det sista vill vi inte belöna.

 705. Men tillämpbarheten är allt svårare
  att definiera i prioriteringarna-

 706. -då komplexiteten ökar.

 707. Multidisciplinära grepp blir alltmer
  nödvändiga för att förstå omvärlden-

 708. -och tillämpa kunskapen.

 709. Teknik, medicin och naturvetenskap
  är viktiga-

 710. -men även humaniora
  och samhällsvetenskap måste säkras-

 711. -för att hitta nya samhällslösningar.

 712. Vi fokuserar för mycket på utförare,
  lärosäten och institut-

 713. -i stället för på vad vi vill ha ut
  av satsningarna.

 714. Vi pratar om uppstyrning
  men samtidigt om ökad autonomi.

 715. Men vad har vi egentligen för målbild
  för svensk forskning?

 716. Hur mycket ska staten satsa
  och vad ska kunskapen bidra med?

 717. Där bör diskussionerna ta avstamp.

 718. Diskussionerna om statens forsknings-
  finansiering lär vara glödheta-

 719. -ända fram till dess
  att propositionen läggs fram.

 720. Ett ord på vägen är att riktade
  satsningar förstås bör beaktas-

 721. -men forskningsexcellens måste
  vara basen i statens fördelning.

 722. Att vara en forskningsmediokrati
  är inget alternativ för Sverige.

 723. Med dessa ord avslutar jag
  det 96:e IVAR-vd-talet-

 724. -om framsteg
  inom forskning och teknik.

 725. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 2015 presenteras en rad intressanta och aktuella framsteg inom forskningen. Björn O Nilsson, vd IVA, berättar och samtalar med Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Inspelat den 23 oktober 2015 på Konserthuset i Stockholm. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Ämnen:
Miljö, Teknik
Ämnesord:
Industri, Ingenjörsvetenskap, Kommunikationer, Teknik, Tekniska innovationer
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Sveriges klimatmål efter Paris

Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen, berättar om sitt arbete och hur Sverige nu ska sänka koldioxidutsläppen. Han menar att nästa fas är svår, men att det nu finns en väldigt bra plattform att jobba ifrån. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.