Titta

UR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

UR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Om UR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Föreläsningar och samtal om att arbeta preventivt och långsiktigt för en bättre psykisk hälsa för barn och unga. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Till första programmet

UR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016 : Barn och unga i hemlöshetDela
 1. Välkomna till detta seminarium-

 2. -som handlar om
  barn och unga i hemlöshet.

 3. Jag jobbar vid Lunds universitet.

 4. Tillsammans med Gunvor Andersson
  har jag forskat om det här fenomenet.

 5. Vi har också skrivit boken
  "Barn utan hem - olika perspektiv".

 6. Det är det jag ska tala om i dag.

 7. Vad menas med "ingenmansland"?

 8. Jag menar att det är ett område-

 9. -där en del barn och ungdomar kan
  hamna, i välfärdens ingenmansland.

 10. Det handlar om att deras civila
  och sociala rättighet ofta kränks.

 11. Många får läs- och skrivsvårigheter.

 12. De har svårt att göra sin stämma hörd
  och ta tillvara sina intressen.

 13. De saknar politisk makt.

 14. Många gånger har vi i samhället svårt
  att skydda dessa barn och ungdomar-

 15. -mot övergrepp.

 16. Många gånger måste de också kämpa-

 17. -mot en rad förnedrande
  myter och försanthållanden.

 18. Jag ska också säga nåt om
  hemmet och hemlöshetsbegreppet.

 19. Som vi känner detta begrepp i dag-

 20. -så föddes det nån gång i
  slutet av 1700-talet och 1800-talet.

 21. Tidigare hade man en mer praktisk och
  osentimental inställning till hemmet.

 22. Men under 1800-talet
  förvandlades hemmet-

 23. -till längtan, drömmar,
  ambitioner och självförverkligande.

 24. För att klara livet ute i samhället
  måste man ha en fästpunkt, ett hem.

 25. Det var så föreställningarna var.

 26. Vi har alltså knutit många romantiska
  föreställningar till hemmet.

 27. Det är klart
  att det pågår mycket otäckheter-

 28. -även inom hemmets fyra väggar.

 29. Men det är ändå så
  att hemmet är mer än en boplats.

 30. Det är en plats för
  intimitet och familjerelationer.

 31. Det här blev tydligt
  i Sverige och Norden-

 32. -under 1800-talet
  och framför allt under 1900-talet.

 33. I början av 1900-talet hade Svenska
  fattigvårdsförbundet en kampanj-

 34. -i tidningen Idun.

 35. Det handlade på den tiden om
  väldigt många ensamstående kvinnor-

 36. -som hade flyttat in i storstäderna.

 37. De kunde inte ta hand om sina barn
  utan tvingades lämna bort dem-

 38. -ofta till institutioner.

 39. Här försöker man att para ihop-

 40. -barn som bor på institutioner
  med barnlösa par.

 41. Under det stora
  nationella folkhemsprojektet-

 42. -när miljonprogrammet byggdes-

 43. -så skapade vi också ett folkhem.

 44. Vi skapade alltså ett större hem
  där vi kunde vistas.

 45. Om det stora hemmet skulle fungera
  måste det lilla hemmet fungera.

 46. Under miljonprogrammet byggde man
  en miljon bostäder på tio år.

 47. På 70-talet utrotade man
  i stort sett hemlösheten-

 48. -bland barn och ungdomar.

 49. Men vad som har hänt
  under de senaste decennierna-

 50. -är att vi återigen har fått
  en hemlöshet bland vissa grupper.

 51. Det här har uppmärksammats i pressen.

 52. Det kan vara barn som lever
  med föräldrar på vandrarhem-

 53. -hotell, kvinnojourer
  eller andra tillfälliga boenden.

 54. Det är ganska stora grupper
  som Socialstyrelsen har räknat.

 55. De saknar stadigvarande kontrakt
  och lever i en osäker situation.

 56. En grupp barn finns i familjer
  som har blivit vräkta.

 57. Det har oroat myndigheterna mycket
  de senaste decennierna.

 58. Man har försökt att
  komma till rätta med vräkningarna.

 59. Statistiken från förra året
  visar att det var 459 barn-

 60. -som med sina föräldrar blev vräkta.

 61. Det har gått ner lite. Det har varit
  600-700 barn de senaste åren.

 62. Nu beror sannolikt nedgången på-

 63. -att det är svårare att få bostäder.

 64. Många hyresvärdar
  har dragit åt tumskruvarna.

 65. De som inte har egna inkomster
  har svårt att få bostäder.

 66. I stället har man fått ett system
  med så kallade sociala kontrakt.

 67. Kommuner hyr lägenheter
  av fastighetsägarna-

 68. -och hyr ut
  till bostadsmarknadens riskgrupper.

 69. Med de här specialkontrakten kan Soc
  flytta på familjen om de är stökiga-

 70. -utan några
  officiella vräkningsförfaranden.

 71. Vi har barn som lever med
  papperslösa familjer i dag.

 72. Vi vet inte
  hur stora dessa grupper är.

 73. Men i sin senaste sociala rapport
  uppskattade Socialstyrelsen-

 74. -att det kan röra sig om
  10 000-30 000 personer.

 75. Man trodde att det kan vara
  4 000-5 000 barn i den här gruppen.

 76. De har inga papper, de har blivit
  avvisade men inte lämnat landet-

 77. -eller
  så har de bara tagit sig in här.

 78. Barnen i den här gruppen
  vet vi väldigt lite om.

 79. Nu har riksdagen beslutat att de här
  barnen har rätt till viss akutvård-

 80. -och viss vård i akuta situationer.

 81. En annan grupp är Nordafrikanska
  gatubarn, främst från Marocko.

 82. Man uppskattar
  att det är 600-800 barn.

 83. Men nu håller väl
  den här frågan på att lösas.

 84. Jag hörde i går på nyheterna-

 85. -att regeringen
  ska försöka ge stöd till Marocko-

 86. -och
  en del andra Nordafrikanska länder-

 87. -för att återförena barnen
  med sina ursprungsfamiljer.

 88. Myndigheterna har försökt att hjälpa.

 89. Man har placerat dem på HVB-hem
  och så vidare.

 90. Men det har varit ganska svårt.
  De har försvunnit därifrån.

 91. Vi har ett annat problem
  som kanske också håller på att lösas.

 92. Barn till fattiga EU-medborgare
  som tillfälligt vistas i Sverige.

 93. Vi vet inte hur många de är.

 94. Det är ju så
  att de här fattiga EU-medborgarna-

 95. -har rätt att vistas här i landet
  utan några försörjningskrav.

 96. De får vistas här tre månader och ska
  sen återvända till sina hemländer.

 97. Vi vet
  att en hel del har barn med sig.

 98. Särskilt i Göteborg
  har det varit ganska vanligt.

 99. Kommunen har många olika strategier
  för att hantera de här barnen.

 100. Det är många olika strategier
  med alla de här grupperna.

 101. Jag talar om
  hur man hanterar det på lokal nivå.

 102. Man har försökt att samordna
  likartade insatser i kommunerna.

 103. Men det har varit svårt
  att åstadkomma detta.

 104. Vräkning av barn
  har varit en symbolfråga länge.

 105. Samhället har vidtagit
  en rad olika utredningar.

 106. "Vräkning och hemlöshet"
  är en utredning.

 107. Man har haft en nationell
  hemlöshetsstrategi åren 2007-2009.

 108. Där hade regeringen egentligen
  ett konkret mål:

 109. Inga barn ska vräkas
  och inga barn ska leva i hemlöshet.

 110. Men
  det har man haft svårt att genomföra.

 111. Den senaste insatsen var
  en nationell hemlöshetssamordnare-

 112. -som pratade med kommunerna-

 113. -och de organisationer
  som arbetar med frågorna.

 114. Barnpsykiatri, kommunal socialtjänst,
  olika sjukvårdsmyndigheter-

 115. -skolor
  och andra inblandade organisationer.

 116. Det har skrivits mycket
  om det här i tidningarna-

 117. -att familjer bor på hotell till dyra
  priser och under svåra förhållanden.

 118. Det här är
  en bild från 2007 och 2008.

 119. Det var då de fattigaste länderna
  i Europa gick med i EU-

 120. -nämligen Rumänien och Bulgarien.

 121. Det innebar också
  att de fick resa fritt i Europa.

 122. De fick del av den fria rörligheten.

 123. Då kom det
  en stor grupp 2008 med 20 barn-

 124. -till Meros camping i Göteborg.

 125. Sen dess
  har den här frågan uppmärksammats-

 126. -när man har haft barn med sig.

 127. Kommunerna har diskuterat ifall
  de ska få gå i skolan eller inte.

 128. Det har stått
  att "myndigheterna står handfallna"-

 129. -"kring gruppen ensamkommande
  flyktingbarn från Marocko".

 130. Det har varit
  rätt mycket skriverier i pressen-

 131. -om de här grupperna.

 132. Runt alla de här grupperna
  är det lätt att det blir-

 133. -mycket myter och föreställningar.

 134. Många gånger är det frågan om
  ganska små grupper.

 135. Man har också sagt att problemen
  kanske är omöjliga att lösa.

 136. Men en sak måste vi ta i beaktande-

 137. -när vi talar om
  hemlösa barn och ungdomar.

 138. Det är att problemen är lösbara.
  Vi vet att de går att lösa.

 139. Det är inte som vissa former
  av obotlig cancer till exempel.

 140. Vad vi gjorde när vi hade byggt
  färdigt det stora miljonprogrammet-

 141. -var att vi i stort sett avskaffade
  hemlösheten i dessa grupper.

 142. Vi byggde många bostäder.
  Vi byggde moderna bostäder.

 143. Vi stängde många gamla härbärgen
  och specialbostäder.

 144. Så det går att lösa.

 145. Men man måste
  vidta åtgärder på flera olika plan.

 146. Det finns flera orsaker
  till den här situationen i dag.

 147. Klyftorna i samhället har ökat
  sen i början av 1980-talet.

 148. Från 1900 till 1982
  minskade klyftorna.

 149. Sen 1982 har klyftorna minskat...

 150. Nej,
  klyftorna har åter ÖKAT i samhället.

 151. Vi kan se de här klyftorna
  i ohälsa och boende.

 152. Urbaniseringen har gjort att
  inflyttningen till städerna har ökat.

 153. Alla landets 290 kommuner
  har ju inte en akut bostadsbrist.

 154. Men väldigt många
  har faktiskt bostadsbrist i dag.

 155. Vi vet att det inte är lätt att få
  en lägenhet i de stora städerna-

 156. -Stockholm, Göteborg, Malmö
  och flera andra städer.

 157. Där ställer fastighetsägarna
  också hårda krav.

 158. Vi har ju avskaffat
  stora delar av den bostadspolitik-

 159. -som fanns under 1990-talet.

 160. Det hade stor symbolisk betydelse-

 161. -att Bostadsdepartementet
  avskaffades 1993.

 162. Vi har avreglerat bostadsmarknaden
  och tagit bort en massa lagar.

 163. Många kommuner har i dag
  inte ens bostadsförmedlingar.

 164. Vi har en pågående globalisering.

 165. Vi tar emot fler flyktingar
  än vi har gjort tidigare.

 166. Förra året var det 166 000
  som sökte asyl i Sverige.

 167. Vi har haft höga tal på sistone.

 168. Det är klart att det ställer
  höga krav på bostadsmarknaden-

 169. -när de här ska in.

 170. Dessutom lever vi längre, vilket gör
  att det blir färre lediga bostäder.

 171. Många kommuner
  bygger inte heller bostäder-

 172. -för de allra fattigaste,
  alltså bostäder med hyggliga hyror.

 173. Utan många kommuner bygger bostäder
  för dem man vill ha i framtiden-

 174. -inte för de grupper man har i dag.

 175. De man vill ha är inte
  bostadsmarknadens riskgrupper.

 176. Utan det är
  folk som vi i den här salen.

 177. Det har även skett en del spärrar
  till socialförsäkringssystemet.

 178. Man har sänkt bostadsbidraget.

 179. De som inte har kommit in i de
  generella socialförsäkringssystemen-

 180. -får ofta leva på försörjningsstöd
  eller Migrationsverkets ersättning.

 181. De ersättningarna har ofta inte hängt
  med i den allmänna standardhöjningen.

 182. Det är lite om bakgrunden
  och anledningen till detta.

 183. Gunvor Andersson och jag
  gjorde för några år sen en studie-

 184. -bland barn och ungdomar.

 185. Den omfattar 74 barn
  och deras föräldrar i Malmö.

 186. Gunvor är professorskollega till mig
  och barnpsykolog i botten.

 187. Hon intervjuade barnen
  och jag föräldrarna.

 188. Vi försökte fånga deras röster
  och deras funderingar-

 189. -om hur det är att leva
  i en utsatt situation.

 190. jag tänkte ge lite inblickar-

 191. -och lite röster omkring
  de här barnen och föräldrarna.

 192. För det första...
  Om vi börjar med mammorna.

 193. Bland de här familjerna vi valde ut-

 194. -så var en majoritet mammor-

 195. -som bodde tillsammans med sina barn.

 196. Det var en del hela familjer-

 197. -men det var en övervikt av mammor
  med barn, som levde med barnen.

 198. Man kan tänka sig att
  kvinnorna råkar speciellt illa ut.

 199. De kände just detta att...

 200. De kände
  en maktlöshet inför situationen.

 201. De hade i regel en ganska liten
  handlingsförmåga själva.

 202. De hade i regel
  inte särskilt starka nätverk.

 203. Eller i den mån de hade nätverk
  hade de på nåt sätt tröttat ut dem.

 204. De hade inte så bra kontakt med dem.

 205. Maktlösheten var ganska tydlig.

 206. Man kan fundera över
  hur man ska bryta den.

 207. Många fick förlita sig
  på hjälp av Socialtjänsten.

 208. De hade uppfattningen
  att de inte ville-

 209. -eller hade svårt att hjälpa dem.

 210. Det var väldigt svårt
  att komma ut på bostadsmarknaden.

 211. De upplevde att det fanns
  väldigt stora, stränga spärrar-

 212. -för att komma in.

 213. Alla levde då i de här miljöerna.

 214. De hade slitna bostäder
  i icke-önskvärda grannskap.

 215. En del
  bodde i Socialtjänstens bostäder.

 216. En del bodde inhyrda på campingar.

 217. En del i kvinnojourernas akutbostäder
  och kortsiktiga lösningar.

 218. En del bodde på
  ganska billiga hotell-

 219. -som Socialtjänsten utnyttjade
  för andra grupper.

 220. Efter hand fick i regel mammorna
  problem med den egna hälsan.

 221. De kände oro för barnen,
  särskilt för tonåringarna.

 222. De höll sig borta-

 223. -och ville ofta inte komma hem
  eller vistas bland föräldrarna.

 224. De här studierna...

 225. Vi försökte också
  att gå igenom forskningen på området.

 226. Det är ganska likartat
  från Storbritannien och USA.

 227. Där är problemen
  naturligtvis mycket större.

 228. Särskilt i USA, där många familjer
  bor på härbärgen med barn.

 229. Men man känner igen
  de här beskrivningarna-

 230. -väldigt väl
  från andra undersökningar.

 231. När det gäller barn är det såklart
  svårt att intervjua ganska små barn.

 232. Hur barnen uppfattar detta-

 233. -och vilka konsekvenser
  det har för barnen-

 234. -beror mycket på hur gamla barnen är.

 235. Men de vi har pratat med...

 236. Tonåringar
  har varit mest benägna att berätta-

 237. -om sin situation.

 238. Det visade sig
  att de barn vi talade med-

 239. -var väl insatta
  i familjens bostadsbekymmer.

 240. En del familjer
  ville dölja detta för barnen.

 241. Man ville inte berätta det.

 242. Men de var väl insatta,
  det gick inte att dölja.

 243. Barnen visste mer.

 244. Även om föräldrarna ville skona dem
  så visste de ganska mycket.

 245. Barnen hade olika förklaringar till
  varför familjen hade mist lägenheten.

 246. Många hade ju haft lägenheter innan.

 247. Några få hade aldrig
  kommit in på bostadsmarknaden.

 248. De hade bott med föräldrar och släkt.

 249. De hade inte haft möjlighet
  att ta sig in på bostadsmarknaden.

 250. De skyllde på pappa och mamma.

 251. "Hade bara föräldrarna tagit
  mer hänsyn till oss och sett oss..."

 252. De skyllde på hyresvärden-

 253. -socialtjänsten
  och en hel del på svenska samhället.

 254. En hel del barn
  tog också på sig skulden själva.

 255. Det fanns en tendens
  att barnen tog på sig skulden själva.

 256. "Om inte vi hade bråkat så mycket
  och gjort annorlunda"-

 257. -"så hade inte detta kunnat hända."

 258. Alla barnen
  hade en önskan framför andra-

 259. -att familjen skulle få en lägenhet,
  en helt vanlig lägenhet.

 260. Det visade sig
  att ett genomgående problem var att-

 261. -barnen hade svårt att gå i skolan.

 262. De fick ofta byta skola eftersom
  de flyttade runt väldigt mycket.

 263. De hade kommit efter i skolan
  ganska tidigt.

 264. Det innebär att det är svårt
  att hänga med i skolarbetet.

 265. Det visar också
  de amerikanska studierna.

 266. Det mesta man kan göra för barnen,
  det gäller nog alla grupperna-

 267. -är att satsa på skolgången,
  riktigt ordentligt.

 268. Vi håller på nu
  med ett annat projekt.

 269. Det är att titta på handlingarna-

 270. -för de barn som har sökt ersättning-

 271. -för att de har blivit vanvårdade.

 272. -eller utsatta för
  kränkande behandling av samhället.

 273. Det tillsattes ju för några år sen
  en ersättningsnämnd.

 274. Samhället bad om ursäkt-

 275. -för att barn som har varit intagna
  på institution under långa tider-

 276. -i många fall
  hade kränkts och vanvårdats.

 277. En vanvårdsutredning
  intervjuade barn.

 278. Under tre år har en ersättningsnämnd
  nu prövat dessa ärenden.

 279. De slutar sitt jobb i april i år.

 280. De har gått igenom 8 000 ärenden
  på barn och ungdomar-

 281. -som före 1980 har skiljts
  från föräldrarna av samhället.

 282. De har bott på institution
  eller i fosterhem.

 283. Av de här 8 000 ärendena-

 284. -så har 47 procent fått ersättning-

 285. -och 53 procent
  har inte fått ersättning.

 286. Det är ju ganska svårt
  att i efterhand skipa rättvisa.

 287. Det jag och en kollega
  nu tittar igenom är själva besluten-

 288. -och vad ungdomarna själva säger
  har varit värst under skoltiden.

 289. Det är just rotlösheten och att de
  aldrig riktigt har fått gå i skolan.

 290. Kan man inte gå i skolan
  så blir det väldigt svårt-

 291. -att omhänderta
  civila och juridiska rättigheter.

 292. De känner sig kränkta i samhället.

 293. Deras rättigheter inskränks.

 294. Det är svårt att se nåt mönster,
  det kan man inte riktigt se-

 295. -på de som har fått ersättning
  och de som inte har fått ersättning.

 296. Men jag är säker på att de som har
  kunnat argumentera för sig riktigt-

 297. -har haft lättare att få ersättning.

 298. Jag tänkte på... Jag hörde
  den här inledningsberättelsen-

 299. -av ett ensamkommande flyktingbarn
  i Sverige i dag.

 300. Hur viktigt det är
  att komma med i sociala sammanhang.

 301. Hur man kan mobilisera resurser.

 302. Hur man kan uttrycka sina känslor och
  vilken möjlighet man har till hjälp.

 303. Det handlar om mobiliseringen.

 304. Nu har ju, av naturliga skäl,
  de grupper jag talar om-

 305. -svårt
  att själva mobilisera resurser.

 306. Vi får fundera på-

 307. -hur vi kan göra detta på bästa sätt
  och hur man ser barnen.

 308. En annan sak som är tydlig och som
  går igen från barnen vi talar med-

 309. -och de vi har sett
  i ersättningsnämndens handlingar.

 310. Det är detta att inte bli sedd.

 311. Det är oerhört viktigt att bli sedd.

 312. Många känner sig kränkta.
  Att bli tagen på allvar.

 313. Och att inte bli särbehandlad.

 314. Många som bor på specialboenden-

 315. -som skiljer sig
  från sina kamrater som har ett hem...

 316. Hemmet i vår kultur
  har en så stor emotionell betydelse.

 317. Man berättar vad man gör hemma.
  Det är en fästpunkt.

 318. Därför blir det väldigt svårt
  att klara sig utan ett hem.

 319. Många säger i dag
  att hemmet inte är så betydelsefullt.

 320. Vi lever i en kosmopolitisk värld.

 321. Men för att kunna leva i en sån värld
  och vara en världsmedborgare-

 322. -så måste man ha en fästpunkt,
  ett område, ett revir-

 323. -som man kallar sitt eget.

 324. Vi har både vårt folkhem
  och ett eget hem.

 325. Men många av dem som kommer hit har
  varken det stora eller lilla hemmet.

 326. Alltså det stora välfärdssystemet
  som tar hand om oss.

 327. Och därför blir det problem.

 328. Nu är de ju inte...

 329. Nu tror jag inte att man ska se-

 330. -de här grupperna enbart som offer.

 331. Det finns en väldig...

 332. Det visar också morgonberättelsen
  om ett ensamkommande flyktingbarn.

 333. Det finns resurser.

 334. Det visar sig också att många barn
  och ungdomar har egna strategier.

 335. En del av flickorna
  blir väldigt duktiga.

 336. Man vill hjälpa mamman.

 337. Det är viktigt för en del
  att klara skolan så gott det går.

 338. Men en hel del ungdomar
  håller sig borta från hemmet.

 339. De vistas väldigt mycket
  hos kamrater.

 340. En del tar avstånd från familjen
  och försöker klara sitt eget liv.

 341. En del stannar hemma, gör ingenting
  och vägrar gå i skolan.

 342. En del säger själva
  att de håller på att strula till det.

 343. Sen är det praktiska saker
  som barn berättar om.

 344. Det är ofta trångt på
  hotellrum, jourrum och så vidare-

 345. -och på de nyupprättade HVB-hemmen.

 346. Det får många konsekvenser.

 347. De här barnen är genomgående fattiga.

 348. De har brist på pengar.

 349. Bristen på pengar innebär ofta
  att man inte kan göra som andra barn.

 350. Man kan inte gå på bio.
  Man kan inte få mobiltelefoner.

 351. Man kan inte få de senaste i modeväg.
  Man kan inte ordna barnkalas.

 352. Man kan inte
  gå till andra barn på kalas-

 353. -eftersom allt kostar pengar.

 354. Ofta blir det också dyrare
  för dem som bor...

 355. Det är dyrt att vara fattig.

 356. Vi som har lägenheter kan köpa saker
  när det är billigt och bunkra upp.

 357. Men det kan generellt inte
  de som är fattiga.

 358. De hemlösa grupperna delar också
  mycket med andra fattiga barn.

 359. Det är vanligt
  att de skäms över boendet.

 360. De berättar inte var de bor
  när lärare och kamrater frågar.

 361. Då kommer de med svepskäl.

 362. Det vill aldrig ta hem kamrater.

 363. De säger också det här viktiga
  att det är besvärligt med skolan.

 364. Som sagt var,
  detta med skolan är viktigt.

 365. Ofta handlar det om att man lever
  i ett otryggt grannskap.

 366. -i starkt segregerade områden.
  Ofta är man rädd.

 367. Det finns en bitterhet mot svenska
  samhället och ett utanförskap.

 368. Många av dem ser mörkt på framtiden,
  även om en del har ett visst hopp.

 369. Det är klart att vi träffade dem
  under en speciell, svår situation.

 370. Alla kommer ju inte vara kvar här-

 371. -under evinnerliga tider.

 372. Jag ska visa er till slut
  ett par citat-

 373. -som vi har från berättelser.

 374. Vi har spelat in de här berättelserna
  och analyserat dem.

 375. De pekar lite grann på kärnan.

 376. Det var en mamma
  som bodde på ett kategoriboende-

 377. -en bit utanför Malmö.

 378. Här är det
  en rotlös tonårsflicka som berättar.

 379. "Varje dag får jag fråga min mamma:
  vart ska jag gå efter skolan?"

 380. En del
  är ganska sorgliga berättelser.

 381. De blir intervjuade
  i en svår situation.

 382. Vad vill då barnen och samhället
  att man ska göra med de här barnen?

 383. Vad jag tror, är några saker:

 384. Jag var inne på det här med skolan-

 385. -att man får se till att de kommer
  under ordnade skolförhållanden.

 386. Det är också viktigt
  att man ser till-

 387. -att barnen får
  så tryggt omkring sig som möjligt.

 388. Vad man kan vara lite oroad över nu-

 389. -är den stora tillströmningen
  av ensamkommande flyktingbarn-

 390. -när samhället snabbt ska godkänna
  familjehem och fosterfamiljer.

 391. Den här processen
  verkar gå väldigt snabbt.

 392. Man har svårt med såna hem.

 393. Men det är viktigt med bra kvalitet,
  så vi slipper vanvårdsutredningar-

 394. -där samhället på stora ceremonier
  behöver be om ursäkt.

 395. Sen är det detta att bli sedd.

 396. Det är svårt att barn upplever
  att de inte blir sedda.

 397. Hur ska vi se dessa barn
  och inte särbehandla dem-

 398. -som våra barn och andras barn?

 399. Det är svårt för myndigheterna.

 400. Där har vi alla
  ett gemensamt ansvar mot dessa barn.

 401. De grupper
  som man mest kan oroa sig för-

 402. -är barnen
  till de papperslösa grupperna.

 403. Dem har vi inte mycket kontroll över.

 404. Det har vi kanske inte heller över
  EU-medborgarnas barn som kommer hit.

 405. Men de här grupperna måste vi...

 406. Om vi kommer att ha kvar öppenheten
  i Europa, den här globaliseringen-

 407. -så måste vi lära oss
  att tackla såna här saker.

 408. Vad jag tror att vi måste göra
  som jobbar med det här-

 409. -det är att få
  mycket mer kulturell kompetens.

 410. Alltså att förstå de kulturella
  villkoren som vi ställs inför.

 411. Den här globaliseringen har gått
  ganska snabbt de senaste decennierna.

 412. Vi på universiteten
  är dåliga på att lära ut detta.

 413. Även i praktiken måste förhållandena
  uppmärksammas mycket mer.

 414. Då är klockan tjugo över.
  Tack för att ni kom och lyssnade.

 415. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn och unga i hemlöshet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett stort antal unga lever i ett ingenmansland innanför Sveriges gränser, utan de rättigheter eller sociala skydd som andra medborgare har. Hans Swärd, professor i socialt arbete, har under flera år studerat och skrivit om denna utsatta och sårbara grupp. I sin föreläsning frågar han sig om det finns en risk för att vi håller på att vänja oss vid att det finns grupper som lever helt utanför samhället. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Ensamkommande barn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Hemlösa, Hemlösa barn, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Från barnsoldat till Sveriges riksdag

Riksdagsledamoten Arhe Hamednaca berättar om sina erfarenheter av ett liv som barnsoldat i Eritrea. Som 14-åring greps han av kommandosoldater och utsattes för tortyr. Hamednaca berättar hur han till slut slutade bry sig och inte kände smärtor eftersom kroppen var så uppfylld av hat. Han kom till Sverige 1985 och har sedan dess kämpat för mänskliga rättigheter. Samtalsledare: Bengt Westerberg. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Barn och unga i hemlöshet

Ett stort antal unga lever i ett ingenmansland innanför Sveriges gränser, utan de rättigheter eller sociala skydd som andra medborgare har. Hans Swärd, professor i socialt arbete, har under flera år studerat och skrivit om denna utsatta och sårbara grupp. I sin föreläsning frågar han sig om det finns en risk för att vi håller på att vänja oss vid att det finns grupper som lever helt utanför samhället. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Hur mår unga i Norden?

Den växande psykiska ohälsan bland unga är idag en av de största hälsoutmaningarna de nordiska länderna står inför. Det menar projektledaren Lidija Kolouh-Söderlund från Nordens Välfärdscenter, som vill inspirera och konkretisera vad som går att göra för att förbättra välfärden för Nordens unga. I sin föreläsning ger hon exempel på flera framgångsrika projekt. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Möten med traumatiserade barn

Professionella möten med barn som utsatts för svåra traumatiska situationer kräver särskild omtanke och förberedelse, menar psykologen och psykoterapeuten Åsa Landberg. I denna föreläsning berättar hon om hur möten med dessa barn kan se väldigt olika ut beroende på om de sker i samband med skola, förskola, socialtjänst, sjukvård, rättsväsende eller i någon annan situation. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Verktyg i mötet med ensamkommande barn

Hur ser framgångsfaktorerna ut för att bygga ett förtroende och att genomföra ett bra samtal med ensamkommande unga som ofta bär på svåra traumatiserande händelser? Psykoterapeuten Carl Pether Wirsén berättar här om vikten av kroppsspråk och genuint intresse för ungdomarna i kombination med en kulturförståelse och en förståelse för tidigare anknytningsmönster. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Att stötta vid en avslagskris

Empatitrötthet, överidentifikation och medberoende kan ofta drabba den som arbetar med ensamkommande ungdomar, menar psykoterapeuten Carl Pether Wirsén. Här berättar han om vad som kan vara orsaken till våra olika reaktioner och ibland irrationella beteenden, och ger exempel på hur våra egna anknytningsmönster och erfarenheter kan ge avtryck i arbetet med ungdomar i kris. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.