Titta

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Om UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Föreläsningar om ideologisk radikalisering där vi får höra forskare och sakkunniga ta sig an ämnet från olika perspektiv. Moderatorer: Kristian Steiner och Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Ideologisk radikalisering : Val, våld, och radikaliseringDela
 1. Val, våld och (av)radikalisering.

 2. När och hur utövar eller utövar inte
  radikala grupper valrelaterat våld?

 3. Jag vill tacka arrangörerna
  för att jag får ta upp det här ämnet.

 4. Det var faktiskt
  länge sen jag arbetade med det-

 5. -men nu
  har jag kunnat återbesöka ämnet-

 6. -med de nya perspektiv
  som jag har fått sen sist.

 7. Det här är en bild
  av en nedbränd byggnad-

 8. -och en mobb som håller i högafflar.

 9. Det uppstod våldsamheter efter valet
  i Wilmington, North Carolina 1898.

 10. Vad har det att göra med islamistiskt
  politiskt våld och radikalisering?

 11. Först ska jag berätta om valet.

 12. På 1890-talet började afroamerikaner
  utveckla sin egen elit.

 13. De var välutbildade
  och vann lokal- och kongressval.

 14. I Wilmington utvecklade den här eliten-

 15. -ett samarbete med vita entreprenörer,
  och de hade allierade på delstatsnivå.

 16. De var hårt arbetande och vann val-

 17. -och började etablera sig
  som makthavare i Wilmington.

 18. Delstatens medier började skapa
  en rädsla kring det här faktumet-

 19. -och de vita som hade samarbetat-

 20. -med afroamerikanska politiker
  i Wilmington-

 21. -demoniserades av vit makt-grupper
  och andra som fruktade det nya styret.

 22. Valet 1898 var relativt
  konkurrenskraftigt, fritt och rättvist-

 23. -och afroamerikanerna vann
  och stod redo att ta makten.

 24. Efter valet tog de vita mobbarna
  praktiskt taget över staden-

 25. -och dödade
  eller drev i väg afroamerikanerna-

 26. -och än i dag domineras staden av vita.

 27. Det är bara på sistone
  som man har utrett vad som hände-

 28. -och forskat i traumat
  och minnet av händelsen.

 29. Vad har då det här att göra
  med islamistisk radikalism och valvåld?

 30. Jag ska återkomma till det.

 31. Mitt fokus inom valrelaterat våld
  har varit frågan om-

 32. -hur man studerar religiös radikalism
  och extremism efter elfte september.

 33. Jag tillbringade ett år i Pakistan
  och studerade talibanerna 1997-

 34. -och tänkte att jag skulle
  fortsätta intervjua islamister-

 35. -men elfte september gjorde det svårt.

 36. Jag var också frustrerad,
  liksom många andra här i dag-

 37. -över samhällsvetenskapens litteratur
  och dess analysverktyg-

 38. -vad gäller studier
  av extremism i våldshandlingar.

 39. Jag ville försöka studera radikalism
  och extremism i våldshandlingar-

 40. -utan att så explicit
  fokusera på "terrorism" eller religion.

 41. Jag funderade över
  varför aktörer vid elfte september...

 42. Varför använde man våld där och då?

 43. Varför skedde inte
  elfte september tidigare?

 44. Förutsättningarna fanns där,
  men varför skedde det just då?

 45. Jag insåg att problemet är
  att våld är observerbart-

 46. -men det finns många steg
  innan det här våldet uppnås-

 47. -som antingen själva gruppen
  eller andra grupper har provat.

 48. När går de här grupperna
  från icke-våld-

 49. -till våld mot sin stat
  till våld mot en tredje part?

 50. Jag försökte hitta
  ett sätt att studera våld-

 51. -utan att fokusera på radikalism.

 52. Jag mindes en dag i Pakistan,
  den 3 februari 1997 - valdagen.

 53. Jag studerade inte val,
  institutioner kändes tråkiga-

 54. -men den dagen kastade
  Jamaat-e-Islami-anhängare sten-

 55. -mot parlamentets byggnader
  och även mot regeringens bilar.

 56. Jag såg på ett tag men gick snart.

 57. Efteråt har jag tänkt på varför
  Jamaat-e-Islami, som deltagit i val-

 58. -och ihop med andra islamistpartier
  fått 5 % av rösterna-

 59. -plötsligt bestämde sig för att bojkotta
  valet och bruka våld mot regeringen.

 60. I efterföljande val
  deltog de i en koalition.

 61. Vad får ett politiskt parti
  att bestämma sig för-

 62. -att ibland söka en fredlig strategi
  och ibland bruka våld?

 63. Jag började se val som ett tillfälle
  där radikala aktörer har möjlighet-

 64. -att välja mellan icke-våld och våld.

 65. Det är metodologiskt lätthanterligt,
  för man kan studera valperioder-

 66. -och se vilka sorters strategier
  grupperna använder i sina protester.

 67. Min förväntning var
  att om radikala aktörer och radikalism-

 68. -per definition
  innebär att omfamna våld-

 69. -så borde valrelaterat våld-

 70. -som på valdagen 1997,
  utövas av radikala aktörer.

 71. Jag ville fokusera på muslimska länder,
  som Algeriet och Pakistan.

 72. Men enligt litteraturen
  är valrelaterat våld inte radikalt.

 73. Våld är en taktik.

 74. Det påminde mig om
  ett citat av Zbigniew Brzezinski:

 75. "Att kriga mot terrorism är som om
  Roosevelt hade krigat mot blixtkrig."

 76. Man förklarar krig mot taktiken
  när taktiken härrör från ideologier.

 77. Valrelaterat våld är en form av...

 78. Ett fenomen i vilket
  vi kan studera partier och grupper-

 79. -och om de väljer
  att ställa upp i val eller inte-

 80. -och om de blir offer för våld
  eller utövar våld.

 81. Valvåld förekom i antikens Rom-

 82. -när valen stod
  mellan personer i den rika eliten.

 83. De lyckades övertala anhängare
  att begå mord utan nån ideologi alls.

 84. En möjlig teori är att de belönade folk
  med arbeten om de begick våldsbrott.

 85. Costa Ricas inbördeskrig 1948
  var resultatet av ett val.

 86. Valet stod mellan traditionella partier
  utan särskilt radikala ideologier.

 87. I Kansas i USA
  var det under 1800-talet krig.

 88. Centralortskrig
  utbröt kring val som avgjorde-

 89. -vilka orter som skulle bli centralorter
  och få mer pengar.

 90. Jag övergav radikalism och islamism-

 91. -för valrelaterat våld
  har varit en gemensam nämnare-

 92. -i många länders historia.

 93. Våldet utövas ofta av traditionella
  partier som har chans att vinna.

 94. Jag återvände till Pakistan 2008 och
  samlade in data om valrelaterat våld.

 95. Jag fann att av de tusen incidenter
  som förekom i Pakistan under valet-

 96. -utfördes 60 % av de stora partierna,
  och då i huvudsak av valaktörer.

 97. Bara en handfull utfördes
  av talibaner eller islamistiska grupper-

 98. -trots att islamister
  bojkottades i valet.

 99. Man har faktiskt också kartlagt
  terroristdåd som utfördes samtidigt-

 100. -och de hade helt andra mål.

 101. Såna grupper utför våldshandlingar,
  men de har inte valprocessen som mål.

 102. Om radikala grupper är så våldsamma,
  varför utövar de inte valrelaterat våld?

 103. Det är ett mysterium.

 104. Min forskning berör valrelaterat våld
  i stort, men det saknas data...

 105. Radikalism är så svårt att definiera
  att det inte finns några data-

 106. -som beskriver om ett parti deltog
  i ett val och om det var radikalt-

 107. -förutom i Manifesto Project
  och i studier-

 108. -av europeiska högerradikala partier.

 109. 2016 kommer nya data som jag vill ta
  del av innan jag presenterar mitt paper-

 110. -men jag bestämde mig för att börja
  med en hypotesgenererande övning-

 111. -för att förbereda mig
  inför dataanalysen.

 112. Jag använde... Oj, jag är en bild efter-

 113. -ser jag nu. Förlåt för typsnittsbytet.

 114. En fallstudiemetod,
  som är en kvalitativ metaanalys-

 115. -där man samlar insikter
  med hjälp av ett antal fall.

 116. Studien är inte kvantitativ,
  för jag analyserar bara fyrtio fall.

 117. Det är för få för att dra slutsatser,
  så jag vill snarare observera teman-

 118. -genom att identifiera
  hur författare skriver om radikalism.

 119. Jag valde en korpus
  bestående av 600 artiklar-

 120. -som handlade om val
  där man nämnde-

 121. -våld, fred eller att valet var
  ovanligt lugnt eller ovanligt våldsamt.

 122. Jag använde en boolesk sökning.

 123. Jag uteslöt artiklar som inte
  handlade om ett specifikt val.

 124. Till slut hade jag 99 lämpliga artiklar
  och valde slumpmässigt ut 40 av dem.

 125. Jag började med
  en öppen kodning som reducerades-

 126. -till en systematisk kodning
  med specifika frågor som:

 127. Nämndes en extremistgrupp?
  Användes orden "extrem" eller radikal"-

 128. -eller måste jag själv
  dra slutsatsen att det var radikalism?

 129. Tanken är inte
  att ni ska förstå det här-

 130. -men det här är mitt eget sätt
  att studera mönster-

 131. -och dra slutsatser utifrån dem.

 132. Det röda indikerar våldets grad-

 133. -från låg
  till extremt hög med många döda.

 134. Jag markerar
  om en aktör anses vara extrem-

 135. -vilka som i huvudsak utövade våldet
  och så vidare.

 136. Jag zoomar in
  så att ni kan se min tankeprocess.

 137. Det började med en öppen kodning
  och slutligen kategoriserade jag det.

 138. Jag ska sammanfatta mina fynd,
  men det går inte att generalisera-

 139. -utan det är bara fall
  som presenterar hypoteser.

 140. Det intressanta
  som den här studien för med sig är-

 141. -att mina fall inte väljs baserat på
  att en författare studerar radikalism.

 142. Det är folk som skriver om val
  som råkar ha nämnt radikalism.

 143. Jag vill studera
  hur författare använder termen-

 144. -när de inte försöker
  beskriva den som ett fenomen.

 145. Då slipper man urvalsfel som uppstår
  när man väljer texter om radikalism.

 146. Här dyker "radikalism" upp som
  en tillfällig term i studier av val.

 147. Det intressanta
  i litteraturens slutsats-

 148. -att extremistgrupper
  sällan utövar valvåld-

 149. -är att 14 av de 40 fallen hänvisar
  till "extrema" eller "radikala" grupper.

 150. Eftersom termerna inte ligger i fokus
  definierar man inte vad de innebär.

 151. Grupperna accepterar
  att bli kallade radikala.

 152. De radikala republikanerna
  under rekonstruktionstiden insåg-

 153. -att de vita sydstatsborna var arga
  för att afroamerikanerna vann val-

 154. -och att vita "vanliga" republikaner
  kom dit och lade sig i lokalpolitiken.

 155. De radikala trodde på
  en kompromiss med sydstatsborna-

 156. -om att endast afroamerikaner med
  utbildning eller fastigheter fick rösta.

 157. Det fanns även förjakobinska
  urbana radikala i 1800-talets England.

 158. De ville ha demokrati, frihet
  och utvidgad rösträtt.

 159. Det är som...Filc? Som Filc sa.

 160. Idén om exkluderande eller
  inkluderande populism lyftes av dem.

 161. De var ändå radikala,
  för de krävde stor förändring.

 162. Det fanns också laglösa grupper.

 163. Jag fick avgöra vilka grupper
  som skulle kodas som "radikala".

 164. Om en grupp beskrevs som olaglig
  kodade jag den som radikal.

 165. I ingen av studierna nämns våld-

 166. -som kriteriet för
  om en grupp är radikal.

 167. I studierna nämns nästan alltid
  våldsamma aktörer-

 168. -så om våld skulle vara kriteriet
  så hade alla grupper varit radikala.

 169. Det visar hur en sån definition
  blir till ett begrepp-

 170. -som gör det svårt
  att analytiskt begränsa analysen.

 171. Den framträdande definitionen,
  baserat på hur författarna-

 172. -beskriver radikalism helt omedvetet-

 173. -är att en grupp tenderar att bli märkt
  som radikal av andra eller sig själv-

 174. -när den stöder förslag
  om stora samhällsförändringar-

 175. -både ekonomiska och politiska.

 176. Där ingår välfärdstjänster,
  förmögenhetsfördelning-

 177. -handelsregler -
  protektionism kontra fri handel-

 178. -och politiska regler,
  som vem som får ställa upp i val-

 179. -och vem som får rösta.

 180. Förändringen
  ska inte ske gradvis utan snabbt.

 181. "Om vi får makten kommer vi
  att förändra institutioner snabbt."

 182. Det här kom jag på i går kväll,
  men "radikal militarism" kan vara-

 183. -en term som kan användas
  när radikala grupper som vill förändra-

 184. -bestämmer sig för att använda våld.

 185. Vad Wilmington i North Carolina
  har att göra med islamistisk radikalism-

 186. -är att det som hände där
  är väldigt likt-

 187. -den första arabiska våren i Algeriet,
  som började med upproren 1988.

 188. Där fanns både
  sekulariserade socialistiska partier-

 189. -och splittrade islamistiska grupper.

 190. De sekulariserade partierna bojkottade
  Islamiska frälsningsfronten (FIS)-

 191. -som vann valets första runda,
  och militären sköt upp valet.

 192. Precis som i Wilmington
  är ideologin än i dag undertryckt där.

 193. Egypten följde i Algeriets fotsteg
  mellan 2011 och 2014.

 194. Muslimska brödraskapet
  fick en chans att styra-

 195. -men i slutändan
  upphävdes demokratin.

 196. I Colfax i USA 1873 massakrerades
  afroamerikanerna som vann valet.

 197. I Nepal 2010 vann maoister.
  De var från början rebellgrupper-

 198. -men blev till ett parti
  och valde att använda valvåld-

 199. -som andra partier, för att vinna valet.

 200. De hade en stor väljarbas
  och tog över makten.

 201. Det är det enda av mina fall
  i vilket en radikal grupp-

 202. -var en huvudsaklig utövare
  av valrelaterat våld-

 203. -som kan ha motiverats
  enbart baserat på ideologi.

 204. Alla andra partier i Nepal
  har också använt valvåld-

 205. -men maoisterna hade stort väljarstöd.

 206. Det mina fall tycks peka på
  är att valrelaterat våld används-

 207. -av radikala grupper bara när de
  har nog stort stöd för att vara ett hot.

 208. De förespråkar stora förändringar,
  och de kan faktiskt få makten.

 209. De här... De utgör alltså ett hot.

 210. Gruppen Tamilska tigrarna i Sri Lanka
  är radikala, extrema etnonationalister.

 211. De bedriver alltid våldskampanjer
  förutom under valtider.

 212. Tamilska partier ställer upp i valen,
  men singalesiska partier vinner alltid.

 213. De tamilska partierna har
  för liten väljarbas för att få makten.

 214. Radikala grupper är perifera i valen
  så länge deras väljarbas är liten.

 215. Det står mycket mer i mitt paper
  än vad jag hinner ta upp här i dag-

 216. -men jag har genererat fyra hypoteser
  som nog kan testas med mer data.

 217. Den första är att en sittande regering
  eller radikala kan använda våld-

 218. -om de radikala har stort stöd
  i tillräckligt många distrikt.

 219. Vissa etniska och religiösa grupper-

 220. -kan möjligen radikalisera folket,
  men de är geografiskt begränsade.

 221. En maoistgrupp, som den i Nepal,
  som kan locka folk-

 222. -utanför ett visst geografiskt område
  har större chans att vinna.

 223. Risken för våld är större
  om politiska institutioner är svaga.

 224. Om de radikala får makten kan de
  lyckas få igenom sina förändringar.

 225. Ett tredje mönster jag har sett
  är att radikala oftare tenderar-

 226. -att protestera eller utöva våld-

 227. -om den sittande regeringen fuskar i
  ett val som de förväntar sig att vinna-

 228. -och så klart om resultatet stryks,
  som i t.ex. Wilmington och Egypten.

 229. Så även om afroamerikaner vann
  i Wilmington fanns det ingen "ideologi".

 230. De var radikala för att de ville ändra
  vem som fick rösta och ställa upp i val-

 231. -för att skapa
  allomfattande konsekvenser-

 232. -som hade störtat ekonomiska
  arrangemang och maktstrukturer.

 233. De kan uppfattas som radikala
  även om de inte följer de ideologier-

 234. -som vi tänker är radikala.

 235. Det är några öppna frågor.
  Fallen är ögonblicksbilder av olika val-

 236. -så vi vet inte
  om radikala grupper blir-

 237. -mer eller mindre radikala beroende
  på konkurrensen, det vill jag utforska.

 238. Trots att det sällan är
  extremister som utövar våldet...

 239. Bara i tio av de fyrtio valen
  utövade extremistgrupper våld-

 240. -och i nio av de fallen var de perifera,
  både i valet och i våldet.

 241. Men KKK och andra radikala grupper
  utövade det dödligare våldet-

 242. -så ideologin
  tycks vara kopplad till typen av våld.

 243. En annan öppen fråga är-

 244. -att om radikala grupper,
  som maoisterna, faktiskt får makten-

 245. -och blir tvungna att leda,
  blir de då i stället reformistiska-

 246. -för att fortsätta vinna val?

 247. Jag ska inte gå in på
  min framtida forskning-

 248. -men jag vill använda mig
  av kvantitativa data.

 249. Megan, tack så mycket.
  - Välkommen fram, dr Githens-Mazer.

 250. Tack så mycket.

 251. Det är ett intressant paper,
  och jag fick se det växa fram.

 252. Det har också varit intressant.
  Det var nyttigt att få se processen.

 253. Megans paper är betydande
  eftersom det är viktigt bidrag.

 254. Det kanske inte utmanar
  den traditionella synen-

 255. -på resursmobiliseringen
  kring valpolitik och våld-

 256. -men det skapar åtminstone
  en nyanserad bild av det.

 257. Det tycker jag
  är värt att nämna i ditt paper.

 258. Jag tänker på Horowitz-

 259. -som nog hade varit tvungen
  att hålla med dig-

 260. -även om era argument skiljer sig åt.

 261. Ditt paper hade blivit starkare
  om du hade lyft fram de skillnaderna-

 262. -så därför är det viktigt.

 263. Kan du gå tillbaka till bilden
  med definitionen av "radikalisering"?

 264. Den här definitionen är viktig...
  Den där är det.

 265. Jag skrev ner det: "Stor förändring
  av både ekonomisk och politisk art."

 266. "Ändra reglerna om vem
  som får ställa upp i val och rösta."

 267. "Genom ideologi utlova ett alternativ
  till status quo och snabb förändring."

 268. Jag trivs inte med den här definitionen-

 269. -av "radikalisering" eller "radikalism"
  eller "radikal"...?

 270. Jag vet inte vilken av termerna
  som definieras av flera olika skäl.

 271. Jag förstår verkligen att man
  behöver använda induktionslogik-

 272. -för att hitta en definition,
  och jag blir själv frustrerad över det.

 273. Jag skriker på tv:n, för man pratar
  om "radikalisering" och "radikala".

 274. "Nej, nej, det är inte definitionen!"
  Men hur ofta jag än säger det-

 275. -tycks de inte lyssna,
  utan de fortsätter säga "radikal".

 276. Det kvittar vad vi akademiker gör,
  så en induktionslogik känns rimlig-

 277. -om vi ska sätta vårt avtryck
  på debatten.

 278. Men när vi börjar använda
  booleska sökningar-

 279. -blir ett problem
  att de som skriver om radikala rörelser-

 280. -framställs som historiens segrare.

 281. Därför har vi
  ett inneboende analytiskt problem.

 282. Om vi studerar
  radikala rörelser eller radikalisering-

 283. -och låter författare eller historiker
  definiera termerna åt oss-

 284. -blir det svårt att vara objektiva.

 285. Får jag klargöra nåt?
  - Jag sökte aldrig på "radikal".

 286. Jag fokuserade på att hitta val
  där det hade förekommit konflikter.

 287. Tanken var att författarna inte
  i huvudsak ville definiera termen.

 288. De fokuserade bara
  på den politiska miljön i stort.

 289. Det för mig till nästa kommentar.

 290. Jag har också problem
  med mängden analyser.

 291. Handlar det om
  våld och radikalism i partier-

 292. -eller handlar det om
  radikalism och våld bland anhängare?

 293. Det är smart att du pekar på-

 294. -att det inte bara handlar om
  partier och deras anhängare-

 295. -utan även om staten eller,
  som vi hörde nyss, statens anhängare.

 296. Faran ligger i att vi ger
  mänsklig gestalt åt partierna-

 297. -utan att helt förstå
  vad som ligger bakom strukturerna.

 298. Det vore bra att bygga vidare på det
  och att kännas vid begränsningarna.

 299. Problemet med radikalisering,
  och här använder jag ordet specifikt-

 300. -är att det ligger mellan
  samhällsvetenskap och psykologi.

 301. Handlar det om individuella processer
  eller strukturella processer?

 302. Det vore bra att lyfta fram det
  lite tydligare i ditt paper.

 303. Min sista kommentar är att
  om man accepterar begränsningen...

 304. Hur många fall kan man ha?
  Hur långt är ett snöre?

 305. Det finns så många partier
  och exempel på valrelaterat våld.

 306. Men det fanns en kategori
  av valrelaterat våld och/eller radikala-

 307. -och då menar jag en grupp vars rötter
  har vissa aspekter av din definition...

 308. De som inte tror på staten alls-

 309. -använder valprocessen
  som en sorts trojansk häst.

 310. De försöker ta sig in i staten
  för att ödelägga eller förändra den.

 311. Jag återkommer ofta till det här,
  till mina studenters fasa-

 312. -men Lenins "Staten och revolutionen"
  är viktig-

 313. -liksom idén om avantgardism
  inom de här partierna och rörelserna.

 314. Det kan appliceras på många grupper,
  och särskilt på dina fall.

 315. Algeriet är ett bra exempel
  i och med sprickorna inom FIS.

 316. Min sista kommentar, som är kort-

 317. -är mer generell
  och handlar inte bara om ditt paper.

 318. Frågan om "extremism", "radikal",
  "radikalism", "traditionell"...

 319. Vi har väldigt svårt att hålla fast vid-

 320. -inte bara definitioner
  utan även begrepp.

 321. När vi diskuterar
  extremistisk eller traditionell politik-

 322. -eller normaliseringen av extremism-

 323. -vet jag inte vad vi faktiskt menar än,
  så det är värt att utforska.

 324. Det var bara mina tankar,
  men ditt paper har stor potential.

 325. -Megan, vill du kommentera?
  -Gärna!

 326. Tack för kommentarerna
  och för att du har läst så noga.

 327. Hur man definierar begrepp
  och använder citat-

 328. -är frågor jag redan har tänkt på,
  men jag ska tänka på det ännu mer.

 329. Det du sa först,
  att du inte trivs med definitionen-

 330. -är verkligen förståeligt.

 331. Jag hoppas
  att min beskrivning av sökningen-

 332. -klargör att jag inte
  sökte på "radikalisering".

 333. Självklart hoppades jag
  att de fall jag analyserade-

 334. -skulle handla om vägen fram till valen-

 335. -i vilka våld förekom
  eller förväntades förekomma-

 336. -så att jag kunde studera banan-

 337. -men i de flesta fallen
  har man inte följt en specifik aktör.

 338. Så...

 339. Ingen författare gav en definition,
  men de skrev ofta om-

 340. -hur partier utlovade saker.

 341. Mexiko 1828 var ett av få fall
  med två partier till vänster och höger-

 342. -som sågs som radikala men som
  nog inte brydde sig så mycket om-

 343. -kommunism och omfördelning
  som vi gjorde under kalla kriget.

 344. Det här gällde även-

 345. -om "icke-radikala" partier
  föreslog en förändring-

 346. -som inte var reformistisk,
  som inte var tänkt att ske gradvis.

 347. Min tanke med
  att försöka skapa en definition-

 348. -då jag vill göra ett kvantitativt test-

 349. -vilket innebär att jag måste
  definiera allt mycket mer ingående-

 350. -är att påståendet
  om radikal förändring-

 351. -då kan flyttas
  mellan olika miljöer och tidsperioder.

 352. En grupp
  som kämpar för rösträtt för alla-

 353. -är ett prodemokratiskt parti
  men hade förr setts som radikalt.

 354. Då hade vi kunnat jämföra det
  med islamistiska grupper-

 355. -som vill ha stora förändringar
  i de politiska strukturerna.

 356. Den andra kommentaren... - Okej.

 357. Partierna och anhängarna...
  Jag måste fokusera mer på grupper-

 358. -för i litteraturen
  ser vi att politiska entreprenörer-

 359. -hittar individer - de finns överallt.

 360. I litteraturen antar man bara
  att det finns våldsbenägna individer-

 361. -så man behandlar inte
  individers våldsbenägenhet-

 362. -för ligister finns överallt.

 363. Det är alltså själva ledningen
  i en politisk rörelse som spelar roll.

 364. En annan kommentar var...
  Ja, Lenin och den trojanska hästen!

 365. Folk tror att om FIS skulle få makten
  skulle det vara "en man, en röst"-

 366. -och att de aldrig skulle tillåta val,
  och jag har tänkt på att när...

 367. Även om vi definierar radikalism
  som "föreslår snabb, stor förändring"-

 368. -pågår en stor debatt
  om huruvida FIS föreslår det-

 369. -för att de verkligen vill det
  eller för att de ska få röster-

 370. -och om de när de får makten blir-

 371. -mer reformistiska
  för att behålla makten.

 372. Det här är öppna frågor
  som visar på ytterligare utmaningar...

 373. -...som litteraturen inte har behandlat.
  -Tack, Megan!

 374. Översättning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Val, våld, och radikalisering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka är det som utövar våld när politiska val inte går som de vill? Vilka tar till våld för att vinna politiska val? Megan Dyfvermark är doktorand vid Göteborgs universitet och försöker hitta samband och se ett mönster. Jonathan Githens-Mazer, universitetslektor vid University of Exeter, ställer frågor till Megan Dyfvermark. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Extremism, Politik, Radikalism, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Neonazistisk terrorism

Matthew Feldman, professor vid Teesside University, berättar om sina studier som är baserade på forskning av radikal kristen höger och jihadism. Under de senaste decennierna har ensam varg- terrorism till stor del varit förbehållet religiös extremism. En skarp kontrast mot tidigare då sekulär terrorism sträcker sig tillbaka mer än ett århundrade. Anders Lundberg, lektor vid Linneuniversitetet, ställer frågor till Matthew Feldman. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Fred och messiansk judendom

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Politisk radikalisering i Israel

Dani Filc är universitetslektor vid Ben-Gurion University i Beersheba i Israel och forskar om högerpopulism inom israelisk politik. Politisk radikalisering i Israel kan enligt honom ta sig uttryck i nationalistisk religiös fundamentalism eller radikal högerpopulism. Kristian Steiner, universitetslektor vid Malmö högskola, ställer frågor till Dani Filc. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Erövras gatan genom idéer?

Andreas Önnerfors är universitetslektor vid Göteborgs universitet och berättar om det tyska högerextrema partiet Pegida. Hur har de lyckats samla mer folk än tidigare liknande partier? De har sedan 2014 agerat under parollen "Patriotiska européer mot islamisering av västvärlden". Vit Sisler som är lektor vid Charles University of Prague ställer frågor till Andreas Önnerfors. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Att handskas med en fiende inpå

Sarbeswar Sahoo, lektor vid Indian institute of technology, berättar om hur Indiens etniska, kulturella och religiösa mångfald kommit att hotas av att statens institutioner allt mer används av en dominerande religiös grupp. Matthew Feldman, professor vid Teesside University, ställer frågor. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Val, våld, och radikalisering

Vilka är det som utövar våld när politiska val inte går som de vill? Vilka tar till våld för att vinna politiska val? Megan Dyfvermark är doktorand vid Göteborgs universitet och försöker hitta samband och se ett mönster. Jonathan Githens-Mazer, universitetslektor vid University of Exeter, ställer frågor till Megan Dyfvermark. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Idéer, uppfattningar eller verklighet?

Går det att påverka radikalisering genom att förstå den? Jonathan Githens-Mazer är universitetslektor vid University of Exeter i Storbritannien och berättar om sin forskning om radikalisering. Han talar bland annat om att islamisk radikalisering inte är en berättelse utan att den kan se väldigt olika ut på olika platser i världen. Anja Dalgaard-Nielsen vid Danska försvarsakademin ställer frågor efter föreläsningen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

En studie om Boko Haram

Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Avradikalisering

Vad är det som gör att personer en gång kopplade till terrorism och våldsam extremism väljer att ta avstånd från det vid ett senare tillfälle? Finns det ett mönster att hitta bland de olika fallen av avhopp? Anja Dalgaard-Nielsen vid danska försvarsakademin har fört en studie i ämnet och talar här om avradikaliseringen. Caroline Varin, adjunkt vid Regent's University, ställer frågor till Anja Dalgaard-Nielsen. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Friedman och friheten

Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den skulle helst skötas av experter.