Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2016

En heldag om genus på Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskare och akademiker talar om sin forskning som relaterar till genus. Inspelat den 18 februari 2016. Arrangör: Mittuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Analysera kejsarsnittDela
 1. Jag är jätteglad att få vara här.
  Det har varit intressant hittills.

 2. Jag ska presentera en studie om
  hur speciellt planerade kejsarsnitt-

 3. -framställs inom medicinska diskurser
  i två länder.

 4. Bakgrunden till studien är att
  antalet kejsarsnitt ökar i världen-

 5. -både de som görs av medicinska skäl
  och de som görs utan medicinska skäl.

 6. Ungefär vart sjätte barn i världen
  föds genom kejsarsnitt i dag.

 7. Men det skiljer sig mellan länder.
  Vissa länder och regioner...

 8. I Afrika, till exempel, genomför man
  nästan inga kejsarsnitt alls-

 9. -medan i till exempel Sydamerika
  genomförs väldigt många kejsarsnitt-

 10. -då hälften av barn
  föds genom kejsarsnitt.

 11. I Sverige är det vart sjätte barn,
  som världsgenomsnittet.

 12. 17 procent föds genom kejsarsnitt.

 13. Världshälsoorganisationen
  har engagerat sig i ökningen-

 14. -och i den ojämna fördelningen
  gällande möjlighet till kejsarsnitt.

 15. De har kommit fram till att helst
  ska 10-15 procent av alla födslar-

 16. -ske genom kejsarsnitt,
  varken fler eller färre.

 17. Just det här
  att antalet kejsarsnitt ökar-

 18. -det har väckt uppmärksamhet,
  inte bara inom förlossningsvård-

 19. -utan även
  inom den offentliga debatten.

 20. Det är främst ökningen, inte bristen
  på möjlighet att få ett kejsarsnitt-

 21. -som uppmärksammas.

 22. Det som har fångat
  min uppmärksamhet och mitt intresse-

 23. -är dels att man ser ökningen som
  en risk för barnet eller för kvinnan-

 24. -dels att det är
  just de här planerade kejsarsnitten-

 25. -som tycks uppröra väldigt mycket
  när man diskuterar det här.

 26. En författare beskrev
  kvinnors önskan att själva bestämma-

 27. -som "paving the way to hell".

 28. Då backade jag...

 29. Så!
  Syftet med den här studien är att...

 30. ...utifrån två länder analysera
  vilka riskdiskurser som finns...

 31. ...i studier av planerade kejsarsnitt
  i lokala och globala sammanhang.

 32. Jag valde Brasilien och Sverige
  för att de skiljer sig åt.

 33. Hälften av alla födslar i Brasilien
  sker genom kejsarsnitt-

 34. -medan ungefär var sjätte i Sverige.

 35. Analysen har gjorts av ett material-

 36. -av fyrtio artiklar
  om planerade kejsarsnitt-

 37. -som gjorts inom de här två länderna.

 38. Vill man veta mer om själva studien
  får man gärna höra av sig till mig.

 39. Teoretiskt
  så har materialet analyserats-

 40. -utifrån
  en intersektionell riskteori-

 41. -där utgångspunkten är
  att risk inbegriper makt.

 42. Att uttrycka sig i termer
  av risk innebär maktutövning.

 43. Det beror på
  att om man pratar om barnafödande-

 44. -så vill man ju undvika risker.

 45. När man säger att nåt är riskfyllt,
  då vill man försöka undvika risken-

 46. -och för att göra det vill man ändra
  en attityd, en policy eller en lag.

 47. När en förälder säger att det
  är farligt att klättra i träd-

 48. -så försöker man påverka barnet
  att inte göra det.

 49. När en politiker säger att flykting-
  strömmen hotar Sveriges välfärd-

 50. -så försöker hon eller han
  påverka vår attityd till migration-

 51. -och bäddar samtidigt för stängda
  gränser och en förändrad politik.

 52. Risk är intimt sammankopplat
  med andra maktdiskurser-

 53. -och maktstrukturer som kön,
  etnicitet, klass och sexualitet.

 54. Så risk görs tillsammans
  med de här maktstrukturerna...

 55. ...och både producerar
  och reproducerar dem tillsammans.

 56. Vi övergår
  till resultaten från studien.

 57. Jag har svårt för det här att man
  går framåt genom att trycka nedåt.

 58. Nästan alla de här artiklarna
  som jag har läst och analyserat-

 59. -utgår ifrån att kejsarsnitt är
  förknippat med risk av olika slag-

 60. -och att riskerna inte behöver
  förklaras, utan de tas för givet.

 61. Man behöver inte motivera varför
  planerade kejsarsnitt är riskfyllda-

 62. -utan planerade kejsarsnitt
  ses faktiskt i sig som en risk.

 63. När man i sina studier
  inte kan bevisa risken-

 64. -så tenderar man ändå att resonera
  som om den faktiskt bevisats.

 65. Jag har ett exempel här
  och ska läsa det engelska citatet-

 66. -med en svensk översättning.

 67. I den här artikeln skriver man:

 68. "Planerade kejsarsnitt är troligen
  förknippade med större sjukdomsrisk"-

 69. -"jämfört med vaginal födsel."

 70. "Men inga skillnader när det gäller
  medicinska resultat kunde beläggas"-

 71. -"mellan svenska kvinnor som födde
  genom kejsarsnitt kontra vaginalt."

 72. I samma stycke
  drar författarna slutsatsen:

 73. "Födsel genom kejsarsnitt
  är förknippat med flera risker"-

 74. -"för både mamman och barnet."

 75. Det här sättet att uttrycka sig
  finns i artiklarna i båda länderna.

 76. Det finns lokala riskdiskurser
  som man kan se är kopplade-

 77. -till val, vilja, rädsla,
  etnicitet, klass och status.

 78. De här tar sig olika uttryck
  i de två länderna.

 79. I Brasilien
  fylls riskdiskursen med frågor-

 80. -om det verkligen
  handlar om att kvinnor väljer.

 81. Förklaringen till det ökade
  antalet kejsarsnitt kanske finns-

 82. -i institutionella skillnader
  mellan privata kliniker-

 83. -och offentliga sjukhus,
  där vården skiljer sig åt-

 84. -och också olika logiker
  för hur verksamheten bedrivs finns.

 85. Det är också stor skillnad i status
  om man...

 86. ...förlöses på en privat
  eller på en offentlig klinik.

 87. Ett exempel från en artikel
  som beskriver det här temat-

 88. -har jag också försökt översätta här.

 89. Det visar på statusskillnaden
  beroende på var man föder-

 90. -och att det är de mindre bemedlade
  som hamnar på offentliga sjukhus-

 91. -för man har inte råd
  att gå till en privat klinik.

 92. "Dessa praktiker inkluderar"-

 93. -"att använda oxytocin
  utan smärtstillande"-

 94. -"överfyllda mödravårdsavdelningar,
  bristande tillit till läkare"-

 95. -"och kunskapen som kräver
  att kvinnor ska prestera bättre"-

 96. -"och svälja sin smärta
  eftersom de är socialt avvikande."

 97. I Sverige fylls riskdiskursen
  med frågor om kvinnors okunskap-

 98. -när det gäller
  riskerna med kejsarsnitt.

 99. Det tycks finnas en övertygelse om
  att om man får veta mer om riskerna-

 100. -och samtidigt
  det fördelaktiga med vaginal födsel-

 101. -så kommer kvinnan att överkomma
  sin rädsla och välja det senare.

 102. Här söks förklaringen till ökningen
  hos utlandsfödda barnaföderskor-

 103. -som står för
  den största andelen kejsarsnitt-

 104. -vars rädsla för förlossningen
  helt enkelt måste behandlas.

 105. Då har jag ett sista citat här
  från en artikel:

 106. "Genom att ge en rädd kvinna
  rätt strategier"-

 107. -"kan man göra det möjligt för henne
  att överväga en vaginal födsel"-

 108. -"och kanske öka förutsättningen för
  en positiv förlossningserfarenhet."

 109. Förutom att citatet
  visar på det jag nyss nämnde...

 110. ...så visar det också på
  kopplingen mellan hur man ser på...

 111. ...att en vaginal födsel
  är förknippad med nånting positivt.

 112. Det är en mer naturlig födsel
  och därmed mindre riskfylld.

 113. Så i de här lokala riskdiskurserna
  kan man se-

 114. -att de är förankrade och sammanvävda
  med föreställningar och normer-

 115. -om kön, klass,
  yrken som läkare och barnmorskor-

 116. -men även om just det här naturliga
  i att föda.

 117. Att föda, det är naturligt,
  eller snarare att föda vaginalt-

 118. -det är naturligt,
  allt annat är onaturligt.

 119. Det är läkarkåren som medikaliserat
  den naturliga barnaföderskan-

 120. -och fått henne att trots riskerna
  välja en onaturlig födsel.

 121. Den här inramningen återfinns
  i historiska föreställningar-

 122. -om kroppen och den medicinska
  utvecklingen av t.ex. smärta-

 123. -som sågs som en naturlig känsla
  som behövdes för kroppens läkande.

 124. Ett exempel är att man när man under
  1800-talet började få smärtstillande-

 125. -bland läkarna ifrågasatte
  nyttan med smärtstillande medel-

 126. -eftersom det hämmade
  den naturliga läkningen.

 127. Det vill jag illustrera
  med följande bild.

 128. Det här är en bild
  från en amputation av ett ben-

 129. -utan smärtstillande
  på slutet av 1700-talet i London.

 130. Ganska smärtfyllt, antar jag.
  Det är ett citat längst ner-

 131. -som är från den här diskussionen
  som fanns under 1800-talet-

 132. -där läkarna var skeptiskt inställda
  till smärtstillande.

 133. Jag översätter det inte.
  "'The greater the pain'"-

 134. -"'the greater must be our confidence
  in the power and energy of life.'"

 135. Det trodde man då.

 136. Då tänker jag
  att kanske om ytterligare 200 år-

 137. -så kommer människor
  att fundera på att...

 138. De kanske betraktar den här bilden
  som vi betraktar amputationsbilden.

 139. Tack!

 140. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Analysera kejsarsnitt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Planerade kejsarsnitt har väckt känslor både inom förlossningsvården och i den offentliga debatten och det talas ofta om risker. Det säger Anna Olofsson, professor på Mittuniversitetet, som har studerat diskursen kring kejsarsnitt utifrån en intersektionell riskteori. Här berättar hon om sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Förlossningslära, Genusfrågor, Intersektionalitet, Kejsarsnitt, Medicin, Obstetrik, Risker, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Omvandling och reproduktion av genus

Magnus Granberg är doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och berättar om omvandling och reproduktion av genus i välfärdsarbetares kamp för bättre arbetsvillkor. Hur har till exempel sjuksköterskors strejker sett ut genom tiderna? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Rätt person på fel ställe?

Hur mår de anställda på våra arbetsplatser? Malin Bolin som är lektor vid Mittuniversitetet berättar om ökad ojämlikhet mellan olika yrkesgrupper. Sedan 1990-talet har skillnaderna mellan dem som har det bra och dem som har det dåligt på sin arbetsplats ökat kraftigt. Hur kan vi nå ett hållbart arbetsliv? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Ledarnormativitet i krishantering

Erna Danielsson är docent vid Mittuniversitetet och berättar om en undersökning som hon och Angelika Sjöstedt-Landén har genomfört. Det handlar om krishantering på arbetsplatser och vilka värden som förknippas med ledarskap i kriser. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det könsmärkta företagandet

Hur ett samhälle utvecklas och ser ut påverkar företagandet. Yvonne von Friedrichs är professor vid Mittuniversitet och här går hon igenom hur samhällsstrukturen har förändrat villkoren för företagarna och framförallt småföretagarens villkor. Hon diskuterar också hur normer gör att mäns och kvinnors företagande bedöms olika. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

"Svenskjävlar" att hyra

Svenskar har blivit den nya arbetarklassen i Norge. Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, och Kristina Zampoukos, lektor vid Mittuniversitetet, föreläser om norrmännens syn på svenskar och om villkoren för svenskar i grannlandet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Berättelsens makt

Vem får höras i det offentliga rummet och vilka sätter villkoren? Hur skapas föreställningar om världen utifrån vem som äger rätten att berätta? Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet och Anna Molin kultursekreterare på Sundsvalls museum talar här om vikten av att låta alla höras för att få en mer jämställd röst i samhället. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om vikten av oflyt

Ulrika Schmauch är lektor vid Umeå universitet och talar om ojämlika möjligheter att välja tillhörighet och göra sin röst hörd. Hon berättar om vikten av att vara obekväm och ifrågasätta och att våga ta plats även om man inte ges en självklar plats. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Den hemliga berättelsen

Under många år var berättelsen om kvinnan nedtystad, inlåst och gömd i ett skåp. Åsa Ljungström, tidigare universitetslektor på Mittuniversitetet, hittar berättelsen och gör den offentlig. Här berättar hon om hemligheten och ger etiska perspektiv på berättande. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Att läsa tystnader

Vad innebär det att vara tyst? Säger man egentligen massor fast det inte hörs? Cecilia Dahlbäck är sociolog och berättar om att kunna höra vad som sägs trots att det är tyst. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Allt som finns men inte syns

Varje plats har en historia. Det handlar om människor och städer, men vem har makten att berätta om det förflutna? Journalisten Malin Palmkvist och förläggaren Sara Swedenmark har skrivit böcker om människor på olika platser och berättar här om det. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Centrum, periferi och identitet

Samtal om samhällskritik och om vem som får stå i centrum och höras. Vem får skulden för problem och vem är det som bestämmer var skulden ska läggas? Medverkande: Madeleine Eriksson, kulturgeograf och Helene Gedda, illustratör. Moderator: Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analysera kejsarsnitt

Planerade kejsarsnitt har väckt känslor både inom förlossningsvården och i den offentliga debatten och det talas ofta om risker. Det säger Anna Olofsson, professor på Mittuniversitetet, som har studerat diskursen kring kejsarsnitt utifrån en intersektionell riskteori. Här berättar hon om sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det ideala "offret"

Våld i nära relationer pratas det oftast om som kvinnomisshandel, där det förutsätts att offret är en kvinna och förövaren är en man. Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet, har forskat om just detta och hon kan se att det finns offer i alla slags relationer. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analys av riskpositioner

Susanna Öhman är docent vid Mittuniversitetet och har forskat i riskerna du utsätts för beroende på vilken grupp i samhället du tillhör. Här presenterar hon sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.