Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2016

En heldag om genus på Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskare och akademiker talar om sin forskning som relaterar till genus. Inspelat den 18 februari 2016. Arrangör: Mittuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : En annan värld är möjligDela
 1. I den här boken
  ges exempel på hur nyliberalism-

 2. -både innebär förändring
  och vill förändring-

 3. -samtidigt som just
  de nyliberala förändringarna-

 4. -lätt uppfattas som oundvikliga.
  Det går inte att göra nåt åt dem.

 5. I bokens efterskrift
  vill vi lyfta att så inte är fallet.

 6. Den nyliberala diskursen med fokus
  på individen och individuellt ansvar-

 7. -gör det svårt
  att se möjligheter till solidariska-

 8. -feministiska kollektiv,
  och motstånd.

 9. Men möjligheterna finns alltid.

 10. Vi är inte enbart individer
  som har att konkurrerera-

 11. -på andras bekostnad på en marknad.

 12. Vi är också, eller kan också skapa,
  gamla och nya gemenskaper-

 13. -som överskrider
  de enskilda erfarenheterna.

 14. Vi har i boken beskrivit den
  ambivalens som nyliberalismen väcker-

 15. -då den både kan sägas öppna
  för nya möjligheter och friheter-

 16. -samtidigt som den skapar
  en rädslans regim-

 17. -byggd på individualism och fruktan.

 18. Sån rädsla kan minskas genom olika
  former av samhörighet och gemenskap-

 19. -och kan därför bidra till
  att såna gemenskaper skapas.

 20. Men rädslans regim skapar också
  ett behov av gränsdragningar-

 21. -kring oss, kring våra egna-

 22. -vilket kan utgöra grunden
  för till exempel den omsorgsrasism-

 23. -som Diana Mulinari beskriver
  i sitt kapitel i boken.

 24. Både rasism och fascism kan,
  liksom sexism och homofobi-

 25. -erbjuda former av gemenskap
  som tycks kunna utgöra bot-

 26. -mot rädslan för risken
  att själv hamna utanför.

 27. Att förlora privilegier,
  att bli som de andra.

 28. Vi menar att feministisk förändring
  måste bygga på att vi kommer samman-

 29. -i motstånd mot dessa,
  ur demokratisk synvinkel-

 30. -högst problematiska gemenskaper.

 31. Risken att känna missmod
  och hopplöshet-

 32. -inför hatideologierna
  som växer sig starka-

 33. -både i Europa och Sverige i dag,
  är stor.

 34. Ändå så finns också i Sverige
  många personer och organisationer-

 35. -som arbetar ideellt
  och delar med sig-

 36. -både av sin tid,
  av sina resurser och sina drömmar.

 37. Många av dessa
  identifierar sig som feminister-

 38. -men även om de inte gör det-

 39. -så är deras praktik djupt grundad
  i feministisk omsorgsetik-

 40. -som ser människors sårbarhet-

 41. -inte minst människors
  ömsesidiga beroende av varann.

 42. En feministisk förståelse
  av solidaritet-

 43. -grundar sig i en övertygelse om
  att solidariska handlingar äger rum-

 44. -inte när vi bjuder
  av det som vi inte behöver-

 45. -utan när vi delar
  det som vi värderar mest.

 46. När vi förstår att
  det som är nödvändigt för oss själva-

 47. -också är nödvändigt för alla andra.

 48. Vi lever i en tid där denna enkla,
  feministiska handling-

 49. -borde vara utgångspunkten
  för vår reflektion och vår debatt.

 50. Förändring mot ett mer inkluderande,
  demokratiskt-

 51. -och jämlikt samhälle är möjlig.

 52. "Feminism är den radikala idén
  att kvinnor också är människor."

 53. Det är ett motto som vill belysa ett
  av feminismens grundläggande krav:

 54. Att fördelning av symboliska och
  materiella samhälleliga resurser-

 55. -inte ska regleras i ett
  hierarkiskt klassificeringssystem-

 56. -mellan två kategorier,
  kvinna hierarkiskt underordnad man.

 57. Ändå så utgör kön och sexualitet-

 58. -alltjämt principer för hierarkisk
  socialorganisering i samhället.

 59. Det är politisering
  av köns- och sexualitetsrelationerna-

 60. -som ligger till grund
  för feminismen som idé-

 61. -och som praktik,
  som identitet, som gemenskap.

 62. Det är också politiseringen av hur
  köns- och sexualitetsrelationer-

 63. -verkar inom ramen för
  andra sociala relationer-

 64. -vad en rad forskare definierar som
  "intersektionalitet", som vi hört om.

 65. Det är det som gett feminismen
  dess styrka och dess räckvidd i dag.

 66. Det finns
  ingen annan intellektuell arena-

 67. -där teoretiska och politiska
  debatter är så närvarande-

 68. -och så vitala, som inom feminismen-

 69. -både som social rörelse
  och som fält i vetenskapen.

 70. Från feminismen
  inspirerad av en kritisk tradition-

 71. -har vi fått fantastiska,
  modiga, spännande analyser-

 72. -idéer, utopier-

 73. -exempelvis den antikapitalistiska
  queer-rörelsen.

 74. Vi har ansvarstagande ekologister
  och posthumanister-

 75. -och visionära
  postkoloniala feminister.

 76. Varenda en av dessa traditioner
  och positioner-

 77. -har inneburit debatter och
  oenigheter inom feminismen, javisst-

 78. -men mest av allt har de inneburit
  nytt hopp om mäktiga utopier.

 79. Utan utopiskt tänkande förvandlas det
  politiska till en fråga om styrning-

 80. -eller om budgetfrågor,
  eller om administration-

 81. -nåt som vi ser i den svenska
  jämställdhetspolitiken i dag.

 82. Utopier tvingar oss att diskutera
  vilket samhälle vi vill skapa-

 83. -och inte enbart vad som ingår
  eller inte ingår i budgetramarna.

 84. En feministisk värld är med nöd-
  vändighet en heterogen, lokal sådan-

 85. -där olika världar
  kan leva vid och genom varandra.

 86. Utopier med en universell klang
  som ska rädda hela mänskligheten-

 87. -måste därför alltid ifrågasättas.

 88. De feministiska utopierna
  är i stället lite eklektiska.

 89. De är nära till självironi
  och skratt-

 90. -ödmjuka och utforskande.

 91. I en feministisk vision
  finns inte rasism, inte vapen-

 92. -inte nationsgränser
  och heteronormativitet längre.

 93. Det är en utopi där alla vuxna
  har rätt att modra, om de så önskar.

 94. Där det växer
  många möjliga gemenskaper-

 95. -och där det alltid finns de
  som kan reparera, trösta, lyssna-

 96. -och där de som är bra på omsorgs-
  arbete är de som tjänar mest...

 97. ...för att det är självklart för alla
  att förmågan att ge omsorg-

 98. -kunskapen att trösta-

 99. -tålamodet i mötet med kroppar
  som är enbart smärta-

 100. -eller med konfunderade hjärnor,
  är det viktigaste.

 101. Modet att följa en medmänniska
  i dödsarbete-

 102. -kräver sofistikerade former för
  kunskap, och komplexa strategier.

 103. Så tonvikten i det gemensamma ligger
  i att stödja sånt omsorgsarbete.

 104. Det är en utopi där familj
  är människor som älskar oss-

 105. -när vi inte har kunnat förmå
  att älska oss själva.

 106. De är alltid där för oss, även
  när vi är så jobbiga och så tråkiga-

 107. -att de säkert skulle föredra
  att vara nån annanstans.

 108. I en feministisk utopi
  är familjen de som gör familjen.

 109. I en feministisk utopi
  kan vi älska den vi vill-

 110. -och i den förälskelsen lära oss
  om andras världar och andras värde.

 111. En åtrå där det inte finns andra
  som översexualiseras-

 112. -eller överexploateras.

 113. Där det arbete som krävs för
  att skapa den form för femininitet-

 114. -som premieras i heteronormativa,
  patriarkala relationer-

 115. -i stället används för nånting
  som är mycket mer produktivt-

 116. -till exempel
  att arbeta i en trädgård-

 117. -eller skapa global tillgänglighet
  av bromsmediciner mot aids.

 118. Eller att ha sex med den man vill ha
  sex med, i stället för den man måste-

 119. -exempelvis för
  att man inte har råd att flytta isär.

 120. En feministisk åtrå,
  som radikalt ifrågasätter-

 121. -att vissa uppfattas som vackrare
  på bekostnad av andra.

 122. En feministisk utopi
  är en kletig sån.

 123. Lite smutsig, lite luktande-

 124. -men mest av allt är den oavslutad.

 125. Utan hjältar, men med
  oändliga möjligheter att göra fel-

 126. -att inte orka, att försova sig,
  att vara barnsligt narcissistisk-

 127. -eller lite omoralisk ibland.

 128. Lite glättig också,
  med fester och ritualer-

 129. -där man får leka lite grann,
  och kanske pröva läppstift.

 130. Utopin är framför allt
  glädjen att prata om det omöjliga-

 131. -men också modet att inse, och hävda-

 132. -att detta omöjliga
  är det mest nödvändiga.

 133. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En annan värld är möjlig

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns alltid möjligheter till att göra saker bättre och se till att skapa en bättre plats för att alla ska få plats, oavsett kön. Det menar Siv Fahlgren som är universitetslektor vid Mittuniversitetet. Här talar hon om gemenskaper, solidaritet och rädsla för det okända. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Feminism, Genusfrågor, Kvinnofrågor, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Omvandling och reproduktion av genus

Magnus Granberg är doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och berättar om omvandling och reproduktion av genus i välfärdsarbetares kamp för bättre arbetsvillkor. Hur har till exempel sjuksköterskors strejker sett ut genom tiderna? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Rätt person på fel ställe?

Hur mår de anställda på våra arbetsplatser? Malin Bolin som är lektor vid Mittuniversitetet berättar om ökad ojämlikhet mellan olika yrkesgrupper. Sedan 1990-talet har skillnaderna mellan dem som har det bra och dem som har det dåligt på sin arbetsplats ökat kraftigt. Hur kan vi nå ett hållbart arbetsliv? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Ledarnormativitet i krishantering

Erna Danielsson är docent vid Mittuniversitetet och berättar om en undersökning som hon och Angelika Sjöstedt-Landén har genomfört. Det handlar om krishantering på arbetsplatser och vilka värden som förknippas med ledarskap i kriser. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det könsmärkta företagandet

Hur ett samhälle utvecklas och ser ut påverkar företagandet. Yvonne von Friedrichs är professor vid Mittuniversitet och här går hon igenom hur samhällsstrukturen har förändrat villkoren för företagarna och framförallt småföretagarens villkor. Hon diskuterar också hur normer gör att mäns och kvinnors företagande bedöms olika. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

"Svenskjävlar" att hyra

Svenskar har blivit den nya arbetarklassen i Norge. Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, och Kristina Zampoukos, lektor vid Mittuniversitetet, föreläser om norrmännens syn på svenskar och om villkoren för svenskar i grannlandet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Berättelsens makt

Vem får höras i det offentliga rummet och vilka sätter villkoren? Hur skapas föreställningar om världen utifrån vem som äger rätten att berätta? Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet och Anna Molin kultursekreterare på Sundsvalls museum talar här om vikten av att låta alla höras för att få en mer jämställd röst i samhället. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om vikten av oflyt

Ulrika Schmauch är lektor vid Umeå universitet och talar om ojämlika möjligheter att välja tillhörighet och göra sin röst hörd. Hon berättar om vikten av att vara obekväm och ifrågasätta och att våga ta plats även om man inte ges en självklar plats. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Den hemliga berättelsen

Under många år var berättelsen om kvinnan nedtystad, inlåst och gömd i ett skåp. Åsa Ljungström, tidigare universitetslektor på Mittuniversitetet, hittar berättelsen och gör den offentlig. Här berättar hon om hemligheten och ger etiska perspektiv på berättande. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Att läsa tystnader

Vad innebär det att vara tyst? Säger man egentligen massor fast det inte hörs? Cecilia Dahlbäck är sociolog och berättar om att kunna höra vad som sägs trots att det är tyst. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Allt som finns men inte syns

Varje plats har en historia. Det handlar om människor och städer, men vem har makten att berätta om det förflutna? Journalisten Malin Palmkvist och förläggaren Sara Swedenmark har skrivit böcker om människor på olika platser och berättar här om det. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Centrum, periferi och identitet

Samtal om samhällskritik och om vem som får stå i centrum och höras. Vem får skulden för problem och vem är det som bestämmer var skulden ska läggas? Medverkande: Madeleine Eriksson, kulturgeograf och Helene Gedda, illustratör. Moderator: Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analysera kejsarsnitt

Planerade kejsarsnitt har väckt känslor både inom förlossningsvården och i den offentliga debatten och det talas ofta om risker. Det säger Anna Olofsson, professor på Mittuniversitetet, som har studerat diskursen kring kejsarsnitt utifrån en intersektionell riskteori. Här berättar hon om sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det ideala "offret"

Våld i nära relationer pratas det oftast om som kvinnomisshandel, där det förutsätts att offret är en kvinna och förövaren är en man. Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet, har forskat om just detta och hon kan se att det finns offer i alla slags relationer. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analys av riskpositioner

Susanna Öhman är docent vid Mittuniversitetet och har forskat i riskerna du utsätts för beroende på vilken grupp i samhället du tillhör. Här presenterar hon sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om vikten av oflyt

Ulrika Schmauch är lektor vid Umeå universitet och talar om ojämlika möjligheter att välja tillhörighet och göra sin röst hörd. Hon berättar om vikten av att vara obekväm och ifrågasätta och att våga ta plats även om man inte ges en självklar plats. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.