Titta

UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Om UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

En konferens om möjligheterna och svårigheterna när det gäller diagnostik och behandling av personer med sällsynta diagnoser. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Till första programmet

UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon : Dyrbara patienterDela
 1. Nu går vi in på ett pass
  som heter "Dyrbara patienter".

 2. Vi ska prata om sånt
  man brukar prata om.

 3. Prioriteringar. Vad händer
  med de nya, dyra läkemedlen?

 4. Vi ska prata värderingar också.

 5. Pengar uttrycker inte värderingar-

 6. -men utan värderingar
  förstår vi inte pengar.

 7. Jag välkomnar upp Karin Båtelson.

 8. Karin är ordförande i Sjukhusläkarna
  och vice ordförande i Läkarförbundet.

 9. Anna-Lena Sörenson,
  vice ordförande i Socialutskottet.

 10. Sist, men inte minst, Lars Sandman,
  etikprofessor på högskolan i Borås.

 11. Numer även på Prioriteringscentrum
  i Linköping.

 12. Ni kan ta plats där.

 13. Dyrbara patienter, prioriteringar,
  kostnadseffektivitet.

 14. Hur gör vi? Har vi råd?

 15. Karin får första ordet, så att vi får
  höra inifrån själva professionen.

 16. Det finns fler.

 17. Tack. Karin Båtelson,
  ordförande för Sjukhusläkarna-

 18. -som är halva läkarkåren, och förste
  vice ordförande i Läkarförbundet.

 19. Jag är också klinisk neurofysiolog,
  jobbar på Sahlgrenska.

 20. Som neurofysiolog träffar man inte
  så många sällsynta patienter-

 21. -men vi gör många undersökningar.

 22. Vi gjorde många fler på nerver,
  muskler och hjärna-

 23. -ända tills kliniska genetikerna kom
  och tog halva vår specialitet.

 24. Det har skett
  en dramatisk utveckling.

 25. Men patienterna kommer fortfarande
  till oss-

 26. -om de har uppmärksamhetsstörningar,
  epilepsi eller behöver opereras.

 27. Så jag jobbar med den här gruppen,
  även som läkare.

 28. Och sen var din fråga...?

 29. Hur gör vi prioriteringarna och vad
  är det här med dyrbara patienter?

 30. Prioriteringar och hur man gör
  måste man diskutera ingående.

 31. Ett utgångsläge vi har är att vården
  ska vara jämlik.

 32. Den ska drivas professionellt.

 33. Patienten ska tas in av behov, inte
  för att det finns en vårdplats ledig.

 34. Den ska vara utifrån patientens val,
  behov, åsikt.

 35. Och sen ett gott resursutnyttjande.

 36. Dessa saker ställer nog alla upp på.

 37. Vi måste börja med att utnyttja
  de resurser vi har på rätt sätt.

 38. Det är steg 1 vi kan slänga ut.

 39. Vi gör inte alltid optimalt i dag.

 40. Vi har pratat om kommunikation
  och samverkan här.

 41. Fast nån snodde ju halva ditt arbete.

 42. Alla har sagt att samordning
  är en av de största utmaningarna.

 43. Hela den här förmiddagen
  är en väldig ögonöppnare.

 44. Jag trodde inte att en dag om
  sällsynta diagnoser-

 45. -skulle handla så mycket om läkare.

 46. Jag trodde att man skulle
  prata mer om samspel-

 47. -mellan primärvård, kommun, sjukhus.
  Specialister, möjligen.

 48. Men det är en så liten bit av livet,
  bara några timmar per år.

 49. Man blir ledsen
  när man hör de här historierna-

 50. -att man upplever det som så svårt.

 51. Jag jobbade på distrikt i tio år-

 52. -och i bruset av alla människor
  med olika symtom-

 53. -finns det många ungdomar med psyko-
  somatisk stress och ont i lederna.

 54. Det gäller att ha tid att hitta den
  person som inte är psykosomatisk.

 55. Jag lyckades hitta några ovanliga
  diagnoser under min tid-

 56. -och jag missade säkert många fler.

 57. Just att ha den ödmjukheten
  är väldigt viktig i vardagen.

 58. Vi borde prata om hur man jobbar ihop
  om de här patienterna-

 59. -dygnet runt, i vardagen.

 60. Det ska inte vara stuprör, dålig
  kontinuitet, olika pengapåsar.

 61. Det handlar om en person i samhället
  som vi ska försöka ge ett bra liv.

 62. Så vi har jättemycket att jobba med.

 63. Anna-Lena, du är staten
  i det här fallet.

 64. Riksdagen bestämmer ändå över
  regeringen. Ibland.

 65. Alltid, enligt lagen.

 66. Hur ser du på det här?

 67. Har vi råd? Behöver vi prioritera?
  Gör vi rätt med det vi har?

 68. Prioritera måste vi alltid göra,
  men på rätt sätt.

 69. Riksdagen tog ett bra beslut-

 70. -gällande den etiska grundplattformen
  för prioriteringar.

 71. Människovärdet kommer först, sen
  behovs- och solidaritetsprincipen-

 72. -och sen kostnadseffektivitets-
  principen. Allt ska tänkas in i det.

 73. Vården ska vara behovsanpassad,
  av bra kvalitet och effektiv.

 74. Prioritera behöver vi alltid göra
  men man kan vända på perspektiven-

 75. -och börja med människovärdet och
  behovs- och solidaritetsprincipen.

 76. På vilket sätt
  ska den vara vägledande?

 77. De med störst behov
  ska ha vård i första hand.

 78. Det står i hälso- och sjukvårdslagen.

 79. Blir det mer eller mindre
  kostnadseffektivt?

 80. Kostnadseffektiv vård får vi
  om vi får en vård-

 81. -som utgår från patienten
  och patientens behov i först hand.

 82. Precis som Karin sa bör man samordna
  de resurser-

 83. -och de åtgärder som människor
  med stora behov behöver.

 84. Var samordnar man de resurserna bäst?

 85. Runt patienten, skulle jag säga.

 86. I dag arbetar många i sina stuprör.

 87. Vi har belöningssystem
  som ofta driver oss dithän också.

 88. Vi behöver drivkrafter som tvärt om
  verkar till-

 89. -att vård och omsorg
  bedrivs runt patienterna.

 90. Det är mycket som behöver förändras
  därvidlag.

 91. Mind setting naturligtvis, men också
  utbildning, incitamentsystem-

 92. -belöningar, normer-

 93. -kunskapsuppbyggnad, och så vidare.

 94. Jag vänder mig till Lars.

 95. Du jobbar handfast med att hjälpa
  till att värdera, prioritera-

 96. -och hjälpa folk att resonera
  kring de här frågorna.

 97. Sveriges utgångspunkt
  för prioriteringar-

 98. -är den etiska plattformen.

 99. Vi får se till att inte börja
  prioritera på andra grunder.

 100. En viktig sak när vi pratar om
  prioriteringar-

 101. -är att vi borde tänka på samma sätt,
  oavsett nivå eller del av vården.

 102. Jag satt i en debatt med Elisabeth
  i går i radio.

 103. Hon sa att vi fokuserar
  på vissa områden-

 104. -och är noga inom de områdena,
  som läkemedel, men missar andra.

 105. Vi borde vara noggranna
  med prioriteringar-

 106. -och hela tiden följa
  den här plattformen.

 107. Sen ställs vi inför svåra beslut
  ibland.

 108. Framför allt nu när det har kommit
  nya, väldigt dyra läkemedel.

 109. Hur ska vi förhålla oss
  systematiskt till dem?

 110. Jag var med och gjorde
  en apoteksutredning-

 111. -om hur vi ska se på plattformen
  i relation till sällsynta tillstånd.

 112. Vi fann att människovärdesprincipen
  ger starka skäl-

 113. -till att även personer med sällsynta
  tillstånd borde ha lika möjligheter.

 114. Därför borde man acceptera
  en högre kostnad per effekt.

 115. Men hur mycket får det kosta? Kan vi
  acceptera vilken kostnad som helst?

 116. Nej, förmodligen inte,
  för det finns en alternativ kostnad.

 117. Varje gång vi använder resurser inom
  vården drabbar det en annan grupp.

 118. Därför måste vi tänka noga.

 119. Den tredje aspekten i detta är en
  kommersiell aktör, läkemedelsbolagen.

 120. De vill naturligtvis göra vinster.

 121. Då måste vi gå in i en förhandling
  och kanske ibland även säga nej-

 122. -för att visa att vi menar allvar.

 123. Vi har ju pratat om den typen
  av avvägningar och hälsoekonomi.

 124. Hälsoekonomi skiljer sig från
  vardaglig ekonomi-

 125. -genom att hälsoekonomi inte har nån
  plånbok som kan ta slut.

 126. Man är fri i tiden, alltså man kan
  tänka på konsekvenser om 70.

 127. Om ingen blir sjuk
  blir kostnaden lägre.

 128. Dessutom kan man räkna ihop
  Försäkringskassans pengar-

 129. -och kommunens och landstingens.
  Det är hur lätt som helst.

 130. Men i praktiken sitter alla med en
  budget och räknar kronor in och ut.

 131. En krona in och två kronor ut blir
  minus ett, och då får man sparken.

 132. Hur går vi mellan de här nivåerna?

 133. Alternativkostnadsresonemang funkar
  när man kan räkna in den.

 134. När du har pengar finns inga såna.
  Du har fått de pengar du har fått.

 135. Varför kan vi inte ta det steget?

 136. Dels beror det på hur resurser
  förskjuts mellan olika delar.

 137. Det finns inget enkelt sätt.

 138. Vi kanske borde tillföra mer resurser
  till vården från nån annan sektor.

 139. Vi kunde utöka andelen av BNP
  som vi lägger på hälso- och sjukvård.

 140. Men även om vi har såna tankar,
  och effektiviseringstanken-

 141. -måste vi i varje läge förhålla oss
  till en budget.

 142. Då blir det tanken att en krona in
  blir en krona ut.

 143. Bör man även räkna in andra aspekter?

 144. En behandling som gör att en person
  kan återkomma i arbete-

 145. -är ju otroligt värdefullt för
  individen, men också för samhället.

 146. Samtidigt har vi diskuterat hur vi
  ska tänka gällande såna aspekter-

 147. -ur ett prioriteringsperspektiv.

 148. Det kan också bli diskriminerande.

 149. Vissa grupper kan återgå i arbete,
  och ger en samhällsvinst.

 150. Andra grupper kanske inte kan det,
  vilket ger en diskrimmineringseffekt.

 151. Vi måste vara försiktiga där, så det
  är många aspekter att bolla mellan.

 152. Det är det som gör det här svårt.

 153. Ibland måste man också våga flytta
  resurser mellan olika områden.

 154. Inte minst inom vården.

 155. För de effektiviseringsvinster som
  införandet av ett nytt läkemedel ger-

 156. -är svåra att överföra till andra
  behovsgrupper än där de har uppstått.

 157. Då krävs det mod och systematik.

 158. Effektivitet är inte bara att vara
  effektiv, utan att göra rätt saker.

 159. Man måste ha kunskapen.

 160. Vid prioriteringsdiskussioner blir
  det ofta undanträngningseffekter.

 161. "Man ska prioritera max fyra timmars
  väntetid på akuten."

 162. Det känns konstigt inne på sjukhuset,
  och även för patienter som vet-

 163. -att de får en bedömning
  inom fyra timmar.

 164. Men vi på sjukhuset tycker att
  patienterna bara ska vänta en minut.

 165. De som kan vänta fyra timmar kanske
  kan gå till primärvården nästa dag.

 166. Vi har andra kömiljarder
  som bara innefattar några diagnoser.

 167. Men eftersom röntgen och labb inte
  var med i kömiljardsdiskussionen-

 168. -fick vi jättelång kö av alla
  som krävde neurofysbedömning-

 169. -innan de fick komma till exempelvis
  handkirurg eller ortoped.

 170. Man måste lyfta blicken.

 171. Även kostnader för läkemedel som
  belastar enskilda kliniker är tokigt.

 172. Om patienter får den medicin man vet
  att de behöver-

 173. -måste den kostnaden ligga
  på ett högre plan.

 174. Vi måste prata mer sammanhängande med
  mindre stuprör och större översikt.

 175. Om man vill prata mer helhet...

 176. Helhet är ett knepigt begrepp,
  eftersom alla har olika helheter.

 177. Det var det här jag varnade dig för.
  Jag tänker, du får se vad som händer.

 178. Om man lyfter blicken ser man molnen.
  Många strategier ligger ovan dem.

 179. Där är det lätt att komma överens,
  alla ska ha det bästa.

 180. Ska vi inte titta vid sidan
  lite oftare? Runt omkring oss.

 181. Eller när man samverkar
  med sin patient:

 182. "Vad behöver du mer än det jag gör?"

 183. Ibland kanske det är mitt ansvar
  att prata med dem inom mitt härad.

 184. I dag är det ofta den familjen
  som står för koordineringen.

 185. Vad säger du om att titta åt sidan,
  och inte bara uppåt?

 186. Med "stuprör" menar man att titta åt
  sidan, och tänka utifrån patienten.

 187. Att inte ha de här stuprören.

 188. Men läkarkåren säger aldrig att alla
  ska ha allt.

 189. Vi är oerhört hårt drillade
  i det här.

 190. Horisontellt är svårt,
  men vertikalt kan vi.

 191. De sjukaste ska ha mest och först,
  och de mindre sjuka får vänta.

 192. Den prioriteringen är så inbyggd
  i det medicinska tänkandet-

 193. -så för dem med sällsynta diagnoser
  blir läkarkåren en väldigt liten del.

 194. Det är så mycket annat.

 195. När du jobbar med behovsetik-

 196. -blir det mer att alla ska ha
  allt de behöver.

 197. Det är rätt, men i det medicinska
  måste vi prioritera annorlunda.

 198. Det är precis så det är.

 199. Det bör ske så öppet och tydligt
  som möjligt-

 200. -de vertikala prioriteringarna
  som vårdpersonalen är bra på.

 201. Men det måste också motsvaras av
  lite modiga politiker-

 202. -som vågar göra de horisontella
  prioriteringarna.

 203. De kan, ibland i strid med läkarna-

 204. -använda de resurser som kan komma ut
  av de där vertikala prioriteringarna-

 205. -till att överföra dem till en annan,
  politiskt prioriterad grupp.

 206. Sjukvårdspolitiker gör prioriteringar
  för dem med de största behoven.

 207. Det är ofta multisjuka människor
  och gamla, och så.

 208. Vi säger skojsamt att de enda vi inte
  prioriterar är medelålders män.

 209. För att genomföra prioriteringarna
  måste vi ta resurserna-

 210. -och lägga på dem med störst behov.

 211. Du viftade inte? Karin?

 212. Vi började med att
  den här diskussionen är viktig.

 213. Vi måste vara med, både profession
  och politikerna.

 214. Man kan ju ge obegränsat till alla.

 215. Men man måste göra rätt saker.
  "Politiska beslut" låter inte så bra.

 216. Vi vill ha kunskapsmässiga beslut.
  Återkoppling.

 217. Var är rätt? Hur får vi samordning
  med experter som kan?

 218. Hur kan vi hjälpas åt att införa
  nya läkemedel-

 219. -och snabbt få ut informationen
  för utvärdering?

 220. Hur stöttar vi läkaren som ska
  ordinera en medicin-

 221. -och som är påläst om vad som finns?

 222. Hur väljer man bort mediciner som är
  direkt fel, som kan skada patienten?

 223. Hur ska jag veta
  att jag är rätt uppdaterad?

 224. När vågar jag säga:
  "Nu slutar vi, det har inte hjälpt."?

 225. Fortbildning är viktigt, och att man
  kan ha de horisontella besluten-

 226. -så att det är baserat på den kunskap
  man har och skapar hela tiden.

 227. Reagerade du, Anna-Lena?

 228. Jag reagerade på
  "Politiska beslut låter inte så bra".

 229. Jag som tycker om demokrati tycker
  att politiska beslut ibland är bra.

 230. Då kan vi alla rösta och ha
  en hyfsad ordning på hur vi bråkar.

 231. Vi hanterar olika värden.

 232. Det finns andra sätt att lösa det på,
  men jag rekommenderar dem inte.

 233. Jag undrar vad som är politiskt
  och vad som är kunskapsmässigt?

 234. Hur ser relationen ut?

 235. Jag tror att vi tar för få
  rent politiska beslut.

 236. Det är alla politikers dröm
  att kunna ta icke-beslut.

 237. Att allt ska vila på kunskap och att
  vi ska kunna utreda oss till sanning.

 238. Men så funkar det inte,
  utan värderingarna måste till.

 239. Man måste döma av, det är politikens
  uppdrag. Många gånger otacksamt.

 240. Nånstans måste man sätta ner foten
  och använda sina värderingar.

 241. Söka stöd för det i opinionen,
  ta de svåra besluten och stå för dem.

 242. -Lars.
  -Man måste kasta sig in här.

 243. -Medelålders män måste det.
  -Ja, den lilla detaljen.

 244. Vi pratar ofta om
  att vi måste prioritera-

 245. -de svåraste tillstånden
  och de sjukaste patienterna.

 246. Men om vi verkligen vill ha
  likabehandling-

 247. -och därför lägga mer resurser
  på sällsynta tillstånd-

 248. -måste vi ta resurserna
  nånstans ifrån.

 249. Det är obehagligt att prata om
  att man ransonerar i vården-

 250. -för lindrigare tillstånd
  och grupper som kan klara sig själva.

 251. Det är politiskt känsligt att tala
  i de termerna.

 252. Det måste vi diskutera, även om man
  ställer grupper mot varandra.

 253. Vi måste förklara vilket hälso-
  och sjukvårdssystem vi vill ha.

 254. Vi kan visa att vi är eniga om
  den etiska plattformen-

 255. -om likabehandling, behovsanpassning,
  men även kostnadseffektivitet.

 256. Vi kanske måste ta en tuff debatt
  med läkemedelsbolagen.

 257. -Jag är verkligen inte mot demokrati.
  -Jag tror inte det.

 258. Men det tas politiska beslut.

 259. Jag började att säga att vi står för
  jämlik vård över landet.

 260. Men det tas olika politiska beslut
  på olika ställen i landet.

 261. Här behöver man
  diskutera ihop sig mer.

 262. Alla ska inte ha det jättedåligt,
  utan alla ska ha en jämlik vård-

 263. -med öppna prioriteringar. Hur kommer
  vi runt att det ser olika ut?

 264. Vi måste jobba ihop om det.

 265. Jag ville få stuns i diskussionen.
  Att säga "politiska beslut" är lätt.

 266. Men etiska beslut tar vi ju,
  så jag kunde inte ge mig på dig.

 267. Vi har ju märkt på sistone
  att man är bra på etik i vården.

 268. Jämlik vård önskar vi oss alla.

 269. Men då måste vi skilja mellan "lika"
  och "likvärdig" vård-

 270. -och fundera över
  på vilken nivå besluten tas.

 271. Då kommer vi in på frågan
  var och hur.

 272. Vi är överens om vad som ska göras,
  men inte hur.

 273. Jag tycker att vi ofta förväxlar
  de här begreppen.

 274. Förpackningen behöver inte se likadan
  ut. Resultaten är viktigast.

 275. Att man får en likvärdig, god och
  så bra och modern vård som möjligt.

 276. Vi måste snart avrunda.
  Vi ligger aningen efter tidsschemat.

 277. Om var och en av er får önska en sak,
  eller ett fenomen eller så-

 278. -för att tackla den typen
  av dialoger, vad önskar ni er då?

 279. Vi kan börja i mitten. Vad gör vi med
  våra... Alltså, en värdediskussion.

 280. "Dyrbara patienter".
  Dyrbara saker aktar man högt.

 281. Vi måste ha politiker med
  i prioriteringsdiskussionerna.

 282. Vi måste ha ersättningssystem
  som inte orsakar ojämlikhet.

 283. Vi ska inte ha läkemedelsbudgetar
  på enskilda kliniker-

 284. -för det blir lokala
  undanträngningseffekter.

 285. Vi ska också ha bra,
  fortbildade läkare-

 286. -som har möjlighet att ha kontinuitet
  och tid.

 287. De här historierna från förmiddagen
  är sorgligt att höra.

 288. Vi måste ha kontinuitet med
  våra patienter, och det omvända.

 289. Antingen i IT
  eller i att man är själv.

 290. Sen att man har expertfunktioner,
  som dessa centra.

 291. Att man kan få stöd
  och att man jobbar ihop bättre.

 292. Lars? Politiken får sista ordet.

 293. Min prioriteringshimmel är en hälso-
  och sjukvård där vi har god koll på-

 294. -vilken effekt och kostnad
  behandlingarna har-

 295. -och vilka behov de möter-

 296. -så att vi, när vi ska fatta nya
  beslut, kan titta på systemet och se-

 297. -vad som är lindrigare
  eller inte har så bra effekt.

 298. Det ger bättre underlag
  för diskussionerna.

 299. I värdediskussionerna blir det mycket
  grupp mot grupp-

 300. -istället för att prata om vad
  värdena borde leda till för beslut.

 301. Jag tror också att vi behöver
  mycket kunskap-

 302. -men även tydliga och lättförståeliga
  system för hur besluten ska fattas.

 303. Såna som också upplevs som rättvisa
  av medborgarna.

 304. Vi behöver en grundläggande
  medborgardialog.

 305. Vården, som är ett högt prioriterat
  politikerområde hos medborgarna-

 306. -är oftast inte medborgarfrågor.
  Inte på den här nivån.

 307. Det måste vi förändra.

 308. Vi vill inte sätta grupper mot
  varandra, utan diskutera vården.

 309. Vilka villkor och värderingar finns-

 310. -och hur tar man sig an
  de svåra frågorna?

 311. En ordentlig medborgardialog.

 312. Stort tack ska ni ha. - En applåd.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Dyrbara patienter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kommer vi i framtiden att ha råd att hjälpa alla patienter med sällsynta sjukdomar på ett bra sätt? Panelsamtal om likabehandlingsprincipen och vårdens prioriteringar. Medverkande: Lars Sandman, etikprofessor, Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet och Anna-Lena Sörensson, vice ordförande i Socialutskottet. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Diagnoser (medicin), Medicin, Sjukvårdskostnader
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Är vi alla sällsynta?

Niklas Dahl, professor i klinisk genetik, och Emma Tham, forskare, tar oss med på en tidsresa genom vården och diagnostiken av sällsynt sjukdomar. I framtiden kommer kraven på expertteam att öka för att kunna ställa rätt diagnos när det handlar om sällsynta sjukdomar, menar de. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Sällsynt i Sverige

Hur ser den sällsynta kartan ut i Sverige år 2016? Regionala centrum för sällsynta diagnoser finns nu i nästan alla sjukvårdsregioner. En panel bestående av representanter från landsting, sjukvård och olika centrum förklarar vad det här betyder för patienter med sällsynta diagnoser. Medverkande: Veronica Wingstedt de Flon, Nationella funktionen sällsynta diagnoser, Cecilia Gunnarsson, CSD sydöstra sjukvårdsregionen, Ola Hjalmarsson, CSD Sahlgrenska universitetssjukhuset, Cecilia Soussi Zander, CSD Uppsala/Örebro, Jonas Bergström, Socialstyrelsen och Dag Larsson, SKL. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Dyrbara patienter

Kommer vi i framtiden att ha råd att hjälpa alla patienter med sällsynta sjukdomar på ett bra sätt? Panelsamtal om likabehandlingsprincipen och vårdens prioriteringar. Medverkande: Lars Sandman, etikprofessor, Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet och Anna-Lena Sörensson, vice ordförande i Socialutskottet. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Hur många diagnoser ryms det i Sverige?

Upp emot 8000 sällsynta diagnoser har identifierats av genetiker fram till idag, och varje vecka fylls listan på med fler. Var ska kunskapen och dokumentationen kring alla dessa diagnoser härbärgeras på våra universitetssjukhus? Liksom inom cancervården bör det finnas en webbplats med kunskapsstöd och internationella länkar, menar deltagarna i den här paneldiskussionen. Medverkande: Anders Ekholm, vd Institutet för framtidsfrågor, Gunilla Gunnarsson, samordnare Cancerstrategin och Dag Ström, barnläkare och strateg för patientsäkerhetsfrågor. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

En framtidsspaning

Var står vi idag och vad kommer att ha hänt när vi ses på nästa sällsynta konferens våren 2020? Tre spanare, alla med ett stort engagemang för sällsynta diagnoser, ger sina visioner av ett samhälle där vården fungerar och där patienter med en sällsynt diagnos känner sig omhändertagna. Deltagare: Anders Olauson, Ågrenska, Emma Lindsten och Christin Lind, Riksförbundet sällsynta diagnoser. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa

Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker möjligheterna att minimera negativa hälsoeffekter av nanopartiklar. Nanopartiklar finns runtom oss i miljön och är så små att de kan påverka våra celler och tränga in i cellkärnorna. Små förändringar av nanopartiklar kan helt förändra deras egenskaper, vilket gör det svårt att avgöra hur farlig varje nanopartikel är med vanliga toxikologiska metoder. Inspelat den 21 maj 2015 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

G-punkten - finns den?

För en del är den en gynekologisk myt, andra ser dess existens som bevisad. Rönen kring g-punkten delar både forskarvärlden och kvinnor i allmänhet. Ännu idag kommer nya teser fram.