Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Föreläsningar med fokus på nyanlända och lärande. Experter speglar svårigheter som nyanlända ställs inför och ger råd och tips på hur lärare bäst ska möta dessa elever och skapa förutsättningar för lärande. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016 : Nyanlända och lärandeDela
 1. Tack för inbjudan
  till denna viktiga dag.

 2. Jag är särskilt glad åt
  att ni valde nyanlända som tema.

 3. Jag ska tala om den forskning-

 4. -som jag och kollegor har gjort
  inom det här området.

 5. Vi låg ganska tidigt ute.

 6. Vi startade ett projekt redan 2011
  och hann jobba klart rätt mycket-

 7. -tills de stora vågorna
  av nyanlända kom.

 8. Jag tänkte börja
  med lite definitioner-

 9. -och tala om de definitioner
  man nu har på "nyanlända".

 10. Vi har inte haft
  såna definitioner tidigare.

 11. Nu har man bestämt
  att en nyanländ elev-

 12. -då talar man om åldersgruppen
  7 till 18 år-

 13. -är en ung människa som har invandrat
  till Sverige oberoende av orsak-

 14. -som flykting, familjeåterförening
  eller arbetsinvandring.

 15. Som Margareta var inne på
  är det flyktingar som kommer nu.

 16. Den andra delen av definitionen är-

 17. -att man inte behärskar det svenska
  språket på en grundläggande nivå.

 18. Det har varit en del turer kring-

 19. -hur skolförordningen ska formuleras.

 20. Man har remisser ute
  och har formulerat en proposition.

 21. Nu har vi en skolförordning-

 22. -som talar mer detaljerat
  om vilka de nyanlända är.

 23. Man bestämde sig
  för att tidsbestämma-

 24. -hur länge en nyanländ är nyanländ-

 25. -det vill säga upp till fyra år
  från det man börjar skolan i Sverige.

 26. Det är positivt.

 27. Det kommer att göra att kommunerna
  kommer att satsa stort-

 28. -under de här fyra första åren.

 29. Det står också i skolförordningen
  att man ska göra en kartläggning-

 30. -av den nyanländas
  tidigare skolkunskaper.

 31. Det ska göras snabbt,
  inom två månader i skolan.

 32. Det här betyder
  att man ser de nyanlända-

 33. -som att de kommer med
  en hel del kunskaper och språk.

 34. Det är inte så
  att deras ryggsäckar är tomma.

 35. Vi vill nu ta reda på
  vad de har med sig-

 36. -och ta det som en utgångspunkt för
  deras fortsatta skolgång i Sverige.

 37. De ska också årskursplaceras
  och få en undervisningsgrupp.

 38. Det ska ske snabbt, inom två månader.

 39. Där har
  det stora flödet av flyktingar gjort-

 40. -att det inte är helt enkelt
  i alla kommuner.

 41. Sen har man för första gången infört
  beteckningen "förberedelseklass-

 42. -i skollagstiftningen,
  och det har vi inte haft tidigare.

 43. Förr har man räknat
  "förberedelseklasser"-

 44. -"internationella klasser",
  "introduktionsklasser"-

 45. -inom det här för "särskilt stöd".

 46. Från mitt perspektiv, med svenska
  som andra språk och ämnesutveckling-

 47. -är jag glad
  att man gjorde den här förändringen.

 48. Man har också konstaterat att man
  får starta förberedelseklasser-

 49. -om kommunen anser
  att det är lämpligt-

 50. -men den nyanlända ska inte gå
  för länge i förberedelseklass-

 51. -maximalt i två år
  och då gärna delvis.

 52. Man har möjlighet
  till en prioriterad timplan.

 53. Det vill säga att man kan ge mer
  utrymme för svenska som andra språk-

 54. -och man ska ha
  en garanterad undervisningstid-

 55. -också för dessa nyanlända-

 56. -det vill säga minst lika mycket
  undervisning som andra elever får.

 57. Alla de punkterna är viktiga-

 58. -därför att det skapar
  ett tydligt ramverk för mottagandet.

 59. Skolförordningen
  och de beslut som har tagits-

 60. -och initiativ
  från utbildningsdepartementet-

 61. -har gjort att Skolverket
  har fått många uppdrag.

 62. Skolverket har initierat produktionen
  av ett kartläggningsmaterial-

 63. -som nu i princip är klart
  i alla delar.

 64. Ni har en föreläsning
  speciellt om detta.

 65. Skolverket har initierat
  att det just nu produceras-

 66. -ett bedömningsverktyg
  för utvecklingen i svenska.

 67. Jag som har varit med länge kan säga
  att vi har väntat på det i 20 år.

 68. Nu kommer det, och vi är glada.

 69. Det görs mycket insatser
  med initiativ från Skolverket-

 70. -för kompetensutveckling.

 71. Främst för alla lärare i skolan
  men i team-

 72. -så att man får in det här samarbetet
  som är oerhört viktigt-

 73. -mellan olika kategorier.

 74. Jag ska presentera
  vårt projekt snart.

 75. Vi tittade på organisationsmodeller
  för utbildning av nyanlända.

 76. För grundskolan finns modellerna
  som är uppräknade A till F.

 77. Det är särskilt två modeller
  som är mer använda.

 78. Förberedelseklasser
  är fortfarande vanliga.

 79. Viss konkurrens
  har förberedelseklasserna fått-

 80. -av direktintegrering
  i ordinarie klass-

 81. -att de nyanlända går ut direkt.
  Jag återkommer till det.

 82. I vissa kommuner samlar man nyanlända
  i en eller flera skolor.

 83. I andra kommuner har man nåt som
  heter "landning" eller "välkomsten"-

 84. -sen slussar man ut till
  förberedelse- och ordinarie klass.

 85. En kommun, Malmö, har en särskild
  skola för nyanlända på högstadiet-

 86. -medan de på låg- och mellanstadiet
  slussas ut till ordinarie skolor.

 87. Sen finns det kombinationer
  av de här modellerna.

 88. På gymnasiet
  är det betydligt mer homogent.

 89. Där har man språkintroduktionen-

 90. -med särskilt fokus
  på svenska som andra språk-

 91. -men också möjlighet
  att läsa vissa ämnen.

 92. Jag tänkte att vi ska gå till
  de resurser vi har i Sverige-

 93. -för nyanlända barn och ungdomar.

 94. Jag ska använda den här figuren
  i flera bilder.

 95. Ni får se den igen.

 96. Vi har modersmålsundervisning
  som en resurs.

 97. Det väljer den nyanlända
  tillsammans med sina föräldrar.

 98. De flesta gör det och är glada åt-

 99. -att de kan få den här möjligheten.

 100. Modersmålsundervisningen fortsätter
  utvecklingen av modersmålet-

 101. -eller det starkaste språket
  som den nyanlända kommer med.

 102. Sen har vi studiehandledning
  som innebär-

 103. -att den nyanlända kan få stöd på
  sitt modersmål eller starkaste språk-

 104. -i de ämnen
  han eller hon undervisas i.

 105. Svenska som andra språk knäpps på
  med en gång, naturligtvis.

 106. Det visar sig-

 107. -att lärarna som undervisar i det
  projekt och den studie vi har gjort-

 108. -går väldigt snabbt över
  till "ämnessvenska"-

 109. -det vill säga att efter en bas
  i det svenska språket-

 110. -tar man språkutveckling
  via något av skolans ämnen.

 111. Den nyanlända eleven själv är
  naturligtvis den starkaste resursen-

 112. -den viktigaste resursen när det
  gäller att fortsätta sin skolgång.

 113. Där visar det sig att skolbakgrund
  betyder oerhört mycket.

 114. Det är en stor skillnad
  mellan att komma som flykting-

 115. -och ha åtta års skolgång-

 116. -eller att komma som analfabet.

 117. Litteraciteten, läs-
  och skrivutvecklingen eleven har-

 118. -gör skillnad för hur många år
  det kommer att ta-

 119. -att komma i nivå med
  de redan etablerade svenska eleverna.

 120. Skolbakgrunden korrelerar direkt
  med ämneskunskaperna.

 121. Ytterligare resurser
  för de nyanlända-

 122. -är naturligtvis de kamrater
  som de träffar på-

 123. -i sina mottagningsenheter
  och i hela skolan.

 124. Sen också ämnesundervisningen-

 125. -när de kommer
  till reguljära klasser.

 126. I det här sammanhangen finns det
  anledning att diskutera likvärdighet.

 127. Det har en av forskarna
  på specialpedagogiska institutionen-

 128. -Mara Westling Allodi, gjort
  i sin avhandling.

 129. Jag tar bara upp en del
  av hennes resonemang.

 130. Mara ser behovet-

 131. -av att man tolkar "likvärdighet"-

 132. -som att samma möjligheter ska ges-

 133. -den individ det handlar om.

 134. Man måste ha ett underifrånperspektiv
  och utgå från individen-

 135. -och titta på
  vad den här individen har med sig-

 136. -och vad hon behöver
  för att få en likvärdig skolgång.

 137. Återigen med utgångspunkt
  från Westling Allodi:

 138. Samma möjligheter uppnås genom
  att eleven deltar i undervisning-

 139. -som utgår från deras behov
  och förutsättningar.

 140. Med tillägg från mitt perspektiv:

 141. Man kan bara lära sig
  om man förstår undervisningsspråket-

 142. -som man får undervisning på.

 143. Vad det handlar om
  för den nyanlända är-

 144. -språkutveckling, kunskapsutveckling
  och social integrering-

 145. -om jag nu hårdrar
  i tre komponenter.

 146. Det handlar om fortsatt
  språkutveckling av modersmålet-

 147. -L1, "language one", första språket.

 148. Det handlar om språkutveckling
  i svenska-

 149. -och det handlar om språkutveckling
  i engelska.

 150. Man klarar inte den svenska skolan om
  man inte också knäpper på engelskan.

 151. Vi har sett i vårt projekt-

 152. -att de elever som kommer
  med kunskaper i engelska-

 153. -har en oerhörd fördel
  i det svenska utbildningssystemet.

 154. Kunskapsutveckling. Kan man bygga på
  det eleven kommer med?

 155. Har eleven några särskilda ämnen-

 156. -som han eller hon är framgångsrik i
  kanske man ska börja där.

 157. Den sociala integreringen-

 158. -i den lilla gruppen, i den stora
  skolgruppen och i samhället.

 159. I projektet har vi hunnit publicera
  en bok på svenska-

 160. -"Nyanlända och lärande"
  som Nihad Bunar är redaktör för.

 161. Där har vi skrivit om våra resultat.

 162. I projektet,
  som är tvärvetenskapligt-

 163. -står Nihad Bunar
  för den övergripande studien-

 164. -av hur kommunerna organiserar
  undervisning för de här eleverna.

 165. Jag står för det språkpedagogiska.

 166. Jenny Nilsson Folke-

 167. -har studerat elevernas upplevelser
  av den första tiden.

 168. Fredrik Hertzberg har tittat på
  studie- och yrkesvägledningen-

 169. -för de här eleverna.

 170. Vi insåg tidigt att vi inte kunde
  täcka alla 290 kommuner i Sverige-

 171. -så vi valde en storstadskommun,
  en mellankommun och en liten kommun.

 172. Jag kan säga att kontrasten-

 173. -mellan den stora kommunens
  organisation och den lilla kommunens-

 174. -har blivit mest intressant.

 175. Storstadskommunens skola-

 176. -hade 100 procent tvåspråkiga-

 177. -medan den lilla kommunens skola
  bara hade 3 procent tvåspråkiga-

 178. -det vill säga i princip de elever
  som gick i förberedelseklassen.

 179. Det här procentuella...

 180. Procenten fick en stor betydelse-

 181. -för hur de nyanlända mottogs.

 182. I storstadskommunens skola-

 183. -där alla hade
  en flerspråkig bakgrund-

 184. -och deras föräldrar eller de själva
  hade kommit som nya till Sverige...

 185. Där var det lätt att hitta kamrater.

 186. I den lilla kommunens skola-

 187. -hade man lagt förberedelseklassen
  i den mest svenska skolan.

 188. Där var det svårt
  för förberedelseklasseleverna-

 189. -att komma in i
  den större gemenskapen.

 190. Jag vill säga nåt
  om mellankommunens organisation.

 191. Där hade man skapat
  ett eget rektorsområde för-

 192. -modersmålslärare, studiehandledare
  och lärare i svenska som andra språk.

 193. Man hade två skolor
  i kommunens olika ändar-

 194. -där man hade lagt
  förberedelseklasser.

 195. Där vi var
  hade man fyra förberedelseklasser-

 196. -två på en basnivå
  dit alla nyanlända kom först-

 197. -och när de hade en bas
  i svenska språket-

 198. -gick de vidare
  till nästa förberedelseklassnivå-

 199. -där det mesta av undervisningen-

 200. -skedde genom
  några av skolans olika ämnen.

 201. Jag tänker ge
  ett språkligt-, ett kunskapsmässigt-

 202. -och ett integrerande
  eller socialt perspektiv-

 203. -på elevernas vistelse
  i förberedelseklass-

 204. -och när de sen slussas ut
  i reguljär klass.

 205. I projektet
  fokuserade vi på årskurs 8 och 9-

 206. -alltså nyanlända som hade den åldern
  och skulle ut i de klasserna.

 207. Vi vet
  att den här korta tiden gör-

 208. -att det är svårast i den åldern.

 209. I förberedelseklasserna
  är det en liten grupp-

 210. -ungefär 10-12 elever
  i varje förberedelseklass.

 211. Det blev så
  att alla våra tre kommuner-

 212. -hade en
  förberedelseklassorganisation.

 213. I förberedelseklassen
  blir det en intensiv interaktion-

 214. -mellan lärare och elev
  och mellan kamraterna.

 215. Interaktionen är livsviktig för att
  språkutvecklingen ska sätta i gång.

 216. När eleverna flyttar
  till den reguljära klassen-

 217. -kommer de till en stor grupp
  med 25-30 elever.

 218. Det blir då en begränsad interaktion
  med klasskamraterna.

 219. De förberedelseklasselever som har
  varit livliga i förberedelseklassen-

 220. -tystnar i den stora,
  reguljära klassen.

 221. Jag har markerat det med rött
  som en svårighet.

 222. Det är mycket begränsad interaktion-

 223. -mellan lärare, den nyanlända
  och kamrater.

 224. Samtidigt var det stor skillnad-

 225. -mellan den stora kommunens skola
  och den lilla kommunens.

 226. Betydligt mindre interaktion-

 227. -mellan de nyanlända och de infött
  svensktalande eleverna.

 228. I förberedelseklassen finns en lärare
  utbildad i svenska som andra språk.

 229. Det är en stor fördel
  för de nyanlända.

 230. Lärarna i förberedelseklasserna hade
  utbildning i svenska som andra språk.

 231. I den reguljära klassen
  såg vi inga system för mentorer-

 232. -vid sidan av klassföreståndarna.

 233. I förberedelseklassen fick alla...

 234. Vi hade 81 elever i vår studie
  i förberedelseklasserna.

 235. Alla utom en elev
  fick modersmålsundervisning.

 236. Det var i den lilla kommunen-

 237. -som man just då inte kunde hitta
  en lärare i ett språk.

 238. När de gick över till reguljär klass-

 239. -fortsatte modersmålsundervisningen
  om eleverna ville ha det.

 240. Studiehandledning på modersmålet fick
  man när man gick i förberedelseklass-

 241. -men i ett begränsat antal ämnen-

 242. -därför att man i förberedelseklassen
  bara jobbade med vissa ämnen.

 243. Studiehandledningen var kopplad
  till den ämnesundervisning man hade.

 244. I den reguljära klassen
  varierade det i kommunerna-

 245. -om man hade studiehandledning
  eller inte.

 246. Om man hade det var det
  ingen begränsning på vilka ämnen.

 247. Vi kunde se i förberedelseklassen att
  elevens svenska språk utvecklades-

 248. -genom undervisning
  i svenska som andra språk.

 249. När de kom till reguljär klass
  varierade det i kommunerna-

 250. -om det fick ämnet
  svenska som andra språk eller inte.

 251. Kunskapsperspektiv på samma...

 252. ...på förberedelseklass
  och över till reguljär klass.

 253. Det var en ämnesutveckling
  i förberedelseklassen.

 254. Väldigt snabbt gick lärarna
  i svenska som andraspråk-

 255. -över till att ta svenskan
  via ämnena.

 256. De var uppdaterade
  med den forskning som finns i dag.

 257. I den reguljära klassen-

 258. -kom eleverna
  i kontakt med alla ämnen.

 259. I förberedelseklassen...

 260. De elever som hade
  en gedigen, lång skolunderbyggnad-

 261. -från sitt ursprungsland-

 262. -var efter ett halvår, ett år
  lite missnöjda med-

 263. -att de i förberedelseklass
  bara fick några ämnen.

 264. Det var en av orsakerna-

 265. -till att eleverna
  efter ett halvår, ett år-

 266. -tyckte att förberedelseklassen
  inte var riktig skola.

 267. När de kom till en reguljär klass-

 268. -var de nöjda med
  att de också kunde få betyg.

 269. Studiehandledning. Begränsat antal
  ämnen i förberedelseklass-

 270. -och totalt i reguljär klass
  OM de fick det.

 271. Där hade vi erfarenheten-

 272. -att det fortfarande ses
  som en dyr kostnad för skolorna-

 273. -men med de senare medlen
  som har pytsats ut till kommunerna-

 274. -kanske det är ett mindre problem
  i dag.

 275. Läraren i förberedelseklassen var
  expert på svenska som andra språk-

 276. -men däremot inte ämnesexpert.

 277. Det är naturligtvis inte så bra.

 278. I den reguljära klassen
  var lärarna ämnesexperter-

 279. -men hade däremot
  ganska lite koll på-

 280. -hur språket formulerades
  i deras ämnen.

 281. Vi såg ingen textbearbetning
  eller skrivinstruktioner-

 282. -vare sig till de nyanlända eleverna
  eller till övriga elever.

 283. Hade man gått över
  till reguljär klass-

 284. -tog man del i prov för enspråkiga.

 285. Det sociala perspektivet då.

 286. Det var inget tvivel om att eleverna
  kände trygghet i förberedelseklassen.

 287. När de flyttade över
  till den reguljära klassen-

 288. -orsakade den flytten
  en hel del stress hos vissa elever.

 289. Förberedelseklass var en liten grupp,
  och det tyckte eleverna var bra.

 290. Men de var inte nöjda med
  att det var en särskild grupp.

 291. I den reguljära klassen
  var det en stor grupp-

 292. -vilket var svårt för de nyanlända.
  De tystnade ju.

 293. Men de var glada
  att det var en reguljär grupp.

 294. I förberedelseklassen
  hade man nyanlända kamrater-

 295. -och de blev ofta sammansvetsade.

 296. I den reguljära klassen såg vi
  inga organisationer för faddrar-

 297. -som skulle kunna hjälpa eleverna.

 298. Det röda, det mindre bra
  för förberedelseklassen-

 299. -var att de inte fick kontakt-

 300. -med etablerade, modersmålstalande,
  svenska elever-

 301. -när de gick i förberedelseklassen.

 302. I den reguljära klassen
  varierade det.

 303. I storstadsskolan
  fick man kompisar inom en månad.

 304. I den lilla kommunens skola var...

 305. Jenny och jag,
  som samlade in mycket av materialet-

 306. -brukade vänta med våra elever
  när de hade gått till reguljär klass.

 307. Vi väntade i korridoren-

 308. -och ofta stod vi med de nyanlända
  på ena sidan av korridoren-

 309. -och övriga elever
  stod på andra sidan.

 310. Det var svårt att komma in
  i den lilla kommunen.

 311. Min slutsats är-

 312. -att förberedelseklass
  använder de här resurserna:

 313. Modersmål - och det varierade en del.

 314. I mellankommunen
  fick eleverna 80 minuter i veckan.

 315. Studiehandledning, svenska som andra
  språk fick de och ämnessvenska.

 316. Däremot var kontakten med kamrater
  i den övriga skolan-

 317. -och med ämnesundervisning
  i reguljärklass marginell.

 318. De fick ganska snabbt gå in i idrott,
  bild, musik och slöjd-

 319. -men inte i andra ämnen.

 320. Det här är min uppsamling.

 321. Jag vill säga nåt om lokaler.

 322. Det visade sig att placeringen av...

 323. Den fysiska placeringen av
  förberedelseklass hade en betydelse.

 324. I den lilla kommunen var man
  i nedervåningen i huvudskolan-

 325. -så när man flyttade till reguljär
  klass kunde man gå upp för trappan.

 326. Det fungerade bra.

 327. I mellankommunen var man i en av
  skolorna på andra sidan skolgården.

 328. Det gjorde att man hade andra raster.

 329. Både elever och lärare
  i förberedelseklasserna-

 330. -hade väldigt lite kontakt
  med övriga skolan.

 331. Jag vill säga nåt om tiden
  i förberedelseklass.

 332. I snitt var eleverna där 1-1 1/2 år.

 333. Två av våra fokuselever
  stannade bara ett halvår-

 334. -och det var de som hade-

 335. -en fullständig skolgång
  från sitt ursprungsland.

 336. Nåt som är väldigt viktigt är...

 337. Det såg vi väldigt lite av.

 338. ...är stöttningen
  efter överflyttning.

 339. Det förekom i princip bara-

 340. -i storstadsskolan.

 341. Där hade man ett samarbete
  mellan SO-lärare och SVA-lärare-

 342. -för att bearbeta texter
  i de olika ämnena.

 343. Jag vill gärna ge er lite-

 344. -av Jenny Nilsson Folkes studie.

 345. Hon intervjuade eleverna
  under tre terminer-

 346. -först med tolk och sen,
  om de tyckte att de kunde-

 347. -talade hon svenska med dem.

 348. Eleverna upplevde förberedelseklass-
  miljön som väldigt stöttande.

 349. De hade god kontakt
  med lärare och elever.

 350. De uttryckte att förberedelseklassen
  var ett ställe att vila på-

 351. -ett ställe där man lär sig svenska
  och får basen i pyramiden.

 352. De var ofta väldigt metaforiska,
  våra elever.

 353. De tyckte att läraren var bra
  på att förklara så att de förstod.

 354. Men de uttryckte också
  att deras mål var-

 355. -att komma över
  till de ordinarie klasserna.

 356. De gav
  både pedagogiska och sociala skäl.

 357. De ville ha fler ämnen, få betyg,
  återuppta sin skolkarriär-

 358. -få mer utmaning än vad de efter
  en tid i förberedelseklass fick-

 359. -och de ville ha mer kontakt
  med svensktalande elever.

 360. När det gäller det sociala
  ville de bli som alla andra.

 361. De ville bevisa sin förmåga
  och lära känna svenska elever.

 362. I sitt kapitel i vår bok-

 363. -har Jenny Nilsson Folke
  den här rubriken:

 364. "Från inkluderande exkludering..."

 365. Då tänker hon förberedelseklassen-

 366. -som i den lilla gruppen
  har en inkludering-

 367. -men som är exkluderad
  från övriga skolan.

 368. "...till
  en exkluderande inkludering".

 369. Det vill säga exkluderande
  i den reguljära klassen-

 370. -men på nåt ytligt plan inkluderande.

 371. För vissa elever blev överflyttningen
  svår och ibland en besvikelse.

 372. Det berodde på att stöttningen
  ofta upphörde.

 373. Vi har någon elev som säger:

 374. "I förberedelseklassen fick jag
  studiehandledning i några ämnen"-

 375. -"men nu när jag har alla ämnen"-

 376. -"behöver jag mer studiehandledning
  och får inte någon".

 377. Vi hade inte någon kommun i vårt
  projekt som hade direktintegrering-

 378. -men jag vill säga nåt
  om direktintegrering som en modell.

 379. Jag har en student, Jenny Uddling-

 380. -som har skrivit en masteruppsats
  om en kommun i Sverige-

 381. -som gick från förberedelseklass-
  -system till direktintegrering.

 382. Den här kommunen startade tidigt
  med en kartläggning-

 383. -och gav de nyanlända
  en introduktionskurs på tre veckor-

 384. -om hur den svenska skolan fungerar,
  hur ett schema ser ut och så vidare.

 385. Efter de tre veckorna fördes
  de nyanlända ut i ordinarie klass.

 386. Där fick de modersmålsundervisning-

 387. -och under fem veckor
  fick de en studiehandledare-

 388. -som följde med dem på alla timmar.

 389. Det var naturligtvis
  en fantastisk resurs.

 390. Sen hade man bestämt att varje
  ämneslärare som hade nyanlända-

 391. -skulle skicka
  sin planering för sitt ämne-

 392. -till studiehandledaren så att
  han eller hon kunde förbereda sig.

 393. Det man missade
  var svenska som andraspråk.

 394. Det tänkte man att skulle hanteras
  av respektive skolas rektor.

 395. I den skola Jenny Uddling var i-

 396. -tänkte rektorn
  att den första svenskutvecklingen-

 397. -får ämneslärarna ta hand om.

 398. De protesterade i skolan och sa:

 399. "Vi är inte lärare i svenska
  som andra språk. Vi har våra ämnen."

 400. Då anställde man en resurspedagog.

 401. Det som hände
  när eleverna kom ut i klass-

 402. -var att de satt tysta
  någonstans i klassrummet.

 403. De hade fått läsplattor
  och sysslade mest med dem.

 404. Det förekom ingen interaktion
  mellan de nyanlända och kamrater-

 405. -eller mellan nyanlända
  och ämneslärarna.

 406. Eleverna såg inte ämneslärarna-

 407. -som en resurs för sitt eget lärande.

 408. Ämneslärarna var rätt bedrövade över-

 409. -att de inte hann med
  att stötta eleverna.

 410. Jag har också en studie
  gjord av en kollega, Päivi Juvonen.

 411. Hon gjorde en enkätstudie
  i två kommuner i Stockholmsområdet-

 412. -som också gick över
  från förberedelseklass-

 413. -till direktintegrering.

 414. Jag har bara tagit upp två aspekter:

 415. Lärarnas röster
  om fördelar och nackdelar.

 416. Fördelar. Lärarna tycker att det
  är bra att eleverna integreras-

 417. -med klasskamrater
  som är mer etablerade-

 418. -men de säger
  att det är lättare för yngre elever.

 419. Det är mycket svårare för äldre.

 420. Det är bra för eleverna
  att höra svenska.

 421. Språkutvecklingen stärks utav det-

 422. -men de säger
  att eleverna skulle behöva stöd-

 423. -och svenskundervisning först
  eller parallellt.

 424. Nackdelarna de talar om är-

 425. -att komma ut direkt så här
  blir ingen integrering.

 426. Det blir en direktplacering.

 427. Det är den rubrik Päivi Juvonen
  har valt på sin artikel i vår bok.

 428. "Eleverna mår dåligt", säger lärarna.

 429. Det är jobbigt när de inte förstår,
  och det knäcker självförtroendet.

 430. Om jag gör en schematisk slutsats
  av det här-

 431. -baserat mest
  på Jenny Uddlings masteruppsats-

 432. -men också på Päivi Juvonens studie-

 433. -vill jag säga att direkt-
  integreringens resursanvändning-

 434. -ser ut på det här viset.

 435. Ännu mindre svenska som andraspråk
  och ämnessvenska.

 436. Det som jag bedömer som anledningen-

 437. -till att man vill gå över
  till direktintegrering-

 438. -kontakt med kamrater i den stora
  skolmiljön och ämnesundervisning-

 439. -klarar inte heller
  direktintegreringen.

 440. Om vi jämför
  hamnar vi i ett sånt här läge.

 441. Båda de vanligaste modeller
  vi har i Sverige i dag-

 442. -klarar inte av alla komponenter.

 443. De klarar till viss del
  språkutveckling.

 444. Där fungerar den bra
  i förberedelseklass.

 445. Viss kunskapsutveckling-

 446. -men det tappas mest på
  den sociala inkluderingen-

 447. -i ett större sammanhang.

 448. Mitt förslag är att vi behöver
  en syntes av båda modellerna.

 449. Det vill säga: Man ska vara
  inskriven i en vanlig klass.

 450. Man ska gå i klass men man behöver
  SVA-undervisning och ämnesstöttning.

 451. Eftersom forskningen visar...
  Vi har flera internationella studier.

 452. ...att det tar mellan 4 och 8 år-

 453. -innan man har
  ett så starkt andra språk-

 454. -att man kan klara
  och förstå ämnesundervisningen.

 455. En stor flexibilitet behövs
  utifrån individens behov.

 456. Där har vi den här kartläggningen
  som måste utföras-

 457. -och föras till de lärare
  som ska undervisa de här eleverna.

 458. Flexibla grupper
  och stöttning i klassen ibland.

 459. Stöttning utanför klassen,
  förberedelseklass i början-

 460. -och gruppering efter förmåga.

 461. Det här med engelska
  är en särskild fråga.

 462. I den lilla kommunen hade man en hel
  del elever som inte hade engelska.

 463. Då startade man
  en nybörjargrupp i engelska.

 464. För att hitta exempel på synteser
  får man bege sig ut i världen.

 465. Jag tittade på Kanada.

 466. Det här ett exempel som jag
  har översatt från staten Alberta.

 467. Där laborerar man-

 468. -med olika procentsatser av tid
  i förberedelseklass-

 469. -mycket i början
  och ganska lite på slutet.

 470. I slutet, när man har kommit till
  en hög nivå i andraspråket-

 471. -engelska i Kanada
  och svenska i Sverige-

 472. -har man mycket tid i klassrummet-

 473. -men man har fortfarande
  stöttningstid-

 474. -i särskild undervisning-

 475. -i andraspråket
  och framförallt ämnesstöttning.

 476. Det är den här flexibiliteten
  utifrån individens behov-

 477. -som vi nu kommer att kunna...

 478. ...använda oss av i större grad-

 479. -när vi har en kartläggning
  och ser hur eleverna utvecklas.

 480. Det behövs samarbete mellan lärare
  för att klara det här.

 481. Primärt för nyanlända:

 482. Svenska som andraspråk, modersmål,
  studiehandledning och ämneslärare.

 483. Och naturligtvis
  specialpedagogiska lärare.

 484. Tillbaka till den figuren!

 485. Det handlar alltså om
  språkutveckling i tre språk:

 486. Modersmålet, engelska och svenska.

 487. Det behövs samarbete för att
  kunskapsutvecklingen ska fortsätta.

 488. Frågan är vilka språk-

 489. -vi kan och får använda
  för kunskapsutvecklingen.

 490. Jag vet
  att gymnasieministern funderar på-

 491. -om de som har en stark engelska-

 492. -skulle kunna gå i gymnasiet
  på engelska.

 493. Den sociala inkluderingen.

 494. Där behövs det starka insatser-

 495. -för att olika grupper av elever
  ska få kontakt.

 496. Man kan inte lämna den komponenten
  till eleverna själva i alla skolor.

 497. Det beror på
  vad man har för elevpopulation.

 498. Flexibiliteten.
  Återigen utifrån individens bakgrund.

 499. Explicit stöttning.

 500. Vad är det du ska göra i den här
  uppgiften och hur ska du göra det?

 501. Detta behöver alla elever
  få information om.

 502. Kanske behöver man också utveckla
  ett metaspråk-

 503. -för att prata om
  det man håller på med.

 504. Starkt fokus på aktiviteter
  kring ämne och språk.

 505. Varje skolämne är uppbyggt
  på ett väldigt speciellt sätt.

 506. Genom den här kompetensutvecklingen
  som nu sprids över landet-

 507. -kommer man att ha fokus
  på det språkspecifika-

 508. -i varje ämne.

 509. Riklig interaktion i varje ämne.

 510. Det betyder att i varje ämne
  behöver man tala, läsa och skriva-

 511. -eftersom varje språk är uppbyggt
  på ett lite olikt sätt.

 512. Skolan kan ta ansvar
  för de nyanlända-

 513. -genom att utmana
  deras språk- och kunskapsnivå-

 514. -och samtidigt stötta dem
  i språk- och ämnesutveckling.

 515. Kartläggningen har jag talat om.

 516. Språk och ämne
  som undervisas parallellt.

 517. Samarbete mellan
  de olika kategorierna lärare-

 518. -och mellan olika typer av kamrater.

 519. Stöttning så länge det behövs.

 520. Det kanske är den starkaste faktorn-

 521. -som vi såg saknades i vår studie.

 522. Vi har också sett
  att man har olika attityder-

 523. -till att ta emot nyanlända
  i de olika skolorna.

 524. I de skolor
  där man är van vid nyanlända-

 525. -är attityden mycket mer-

 526. -att det är hela vår skolas uppdrag.

 527. "Vi samarbetar om detta."

 528. Jag har lagt mina referenser
  till den här föreläsningen-

 529. -i slutet på powerpointen.

 530. Ni kan också gå till den här.

 531. Ha med övriga kollegor i era skolor-

 532. -cirklar kring våra kapitel-

 533. -där vi utvecklar oss i detalj
  om nyanlända.

 534. Vi har också kapitel
  om eleverna själva-

 535. -och deras föräldrar
  eller vårdnadshavare.

 536. Frågor? Har vi tid för det?

 537. Hej! Jag funderade på definitionen
  du inledde med-

 538. -av begreppet "nyanländ".

 539. Det handlar om en elev invandrad
  till Sverige oberoende av orsak-

 540. -som inte behärskar svenska språket
  på en grundläggande nivå.

 541. Vad innebär "grundläggande nivå"?

 542. Det kommer vi att få veta exakt-

 543. -när bedömningsinstrumentet
  i svenska som andra språk är klart.

 544. Det instrumentet kommer att ha-

 545. -en slags trappstruktur.

 546. Vad ska jag säga?

 547. Mellankommunen,
  i sina förberedelseklasser-

 548. -flyttade ju över eleverna-

 549. -när de hade en enkel,
  kommunikativ bas i svenska-

 550. -när de
  kunde börja förstå skolämnena.

 551. När förväntas bedömningsmaterialet
  vara färdigt?

 552. -2017.
  -Tack så mycket.

 553. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nyanlända och lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är skillnaden i inlärning och bemötande för nyanlända elever i en stor respektive liten kommun i Sverige? Hur påverkar elevens skolgång i hemlandet kunskapsutveckling och inlärning i den svenska skolan? Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, har studerat hur skolans lärare kan samarbeta för att ge den nyanlända eleven maximala möjligheter. Här presenterar hon sina resultat. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Ämnen:
Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
Inlärning, Invandrarelever, Invandrarundervisning, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Nyanlända och lärande

Vad är skillnaden i inlärning och bemötande för nyanlända elever i en stor respektive liten kommun i Sverige? Hur påverkar elevens skolgång i hemlandet kunskapsutveckling och inlärning i den svenska skolan? Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, har studerat hur skolans lärare kan samarbeta för att ge den nyanlända eleven maximala möjligheter. Här presenterar hon sina resultat. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Integration genom körsång

Jämtlands musikskola växte med hundra körmedlemmar när Jonas Hagström startade integrationskören "The Rockin Pot's" för de asylsökande på en flyktingförläggning utanför Östersund. Han menar att dessa möten har varit oerhört betydelsefulla för de asylsökande som fått ett starkt nätverk och bidragit till en lättare språkinlärning. Här ger Jonas en demonstration direkt på plats av hur körsång kan förena. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Alla talar idrottens språk

Oavsett om man pratar dari eller göteborgska så kan man ändå passa bollen, säger Magnus Berg från Alvik Basket som förra året tog in ensamkommande ungdomar i klubben. Han ger oss fyra enkla tips på hur man kan arbeta med idrott som ett universellt språk som knyter samman människor. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Integration eller etablering

Sam Yildirim är utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholm. Här berättar han om framgångsrika satsningar för att snabbare hjälpa flyktingar att matcha sin kompetens med befintliga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Han reder ut vedertagna begrepp som nyanländ, flykting, invandrad, etablerad, integrerad och svarar på frågan: Vad vore Sverige utan invandring? Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket ansvarar för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Nyanlända delas in i två grupper: de som inte kan läsa eller skriva och de som kan läsa och skriva på ett eller flera språk. Här ges handfasta råd hur lärare ska kartlägga elevens kunskaper och på så vis placera eleven i rätt årskurs. Medverkande: Pille Pensa Hedström, undervisningsråd på Skolverket, Heléne Sandström, projektansvarig och Maria Nordlund, projektledare i PRIM-gruppen. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Samverkan kring flerspråkighet

Elisabeth Lindén är forskare i specialpedagogik och här föreläser hon om elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Hon anser att flerspråkiga elever ska kunna få sin första läs- och skrivundervisning i olika ämnen och på olika språk samtidigt. Nyckeln till framgång är samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och att man bygger läsningen på elevens starkaste språk. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet är så kallad "speed-writing", då tävlar barnen om vem som skriver flest ord på en minut. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & svenska som andraspråk och sfi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Svenska till varje pris

Del 6

Del 6 av 8. Det är tydligt att några av eleverna kan få svårt att klara slutprovet. Veckans utmaning handlar om att skriva en insändare tillsammans med en fullfjädrad proffsdebattör - Gudrun Schyman. Carol får reda på att hennes pappa blivit sjuk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Tre pedagoger - om nyanlända och svenska språket

Hur hjälper man bäst elever som är nya i Sverige att komma in i svenska språket? Vi hör tre lärare ur tidigare program som alla möter den utmaningen i sin vardag. Medverkar gör Lotta Ahlström, lärare i svenska som andraspråk och SO för en förberedelseklass på Bagarmossens skola i Stockholm, Helena von Malortie, textil- och bildlärare på mottagningsskolan Mosaik i Malmö och Camilla Edvall som undervisar i svenska som andraspråk på Nivrenaskolan i Kvissleby.