Titta

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Om UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Föreläsningar om vetenskaplig metod. Här ges en introduktion till vetenskapens historia och verktyg och tips till den som ska skriva uppsats på universitetsnivå. Föreläsarna är verksamma vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskaplig metod : Olika vetenskapliga kulturerDela
 1. Vi ska gå lite längre in frågan om-

 2. -vad som kännetecknar
  olika vetenskapliga kulturer.

 3. Jag tar min utgångspunkt
  i Charles Snows föreläsning 1959.

 4. Den var delvis ett svar
  på den logiska positivismen.

 5. Han säger
  att det som kännetecknar vetenskap-

 6. -är att det finns
  åtminstone två olika kulturer:

 7. Naturvetenskapen och humanioran.

 8. Han skrev en bok där han
  ganska systematiskt gick igenom-

 9. -vad som kännetecknar
  de här två kulturerna.

 10. Varför de är olika.

 11. Femtio år senare skriver
  en kille som heter Kagan-

 12. -en bok om de tre kulturerna.

 13. För honom är dessa naturvetenskap,
  samhällsvetenskap och humaniora.

 14. Han menar att det går att iaktta
  ganska systematiska skillnader-

 15. -mellan de här kulturerna.

 16. Det första
  som han intresserar sig för är-

 17. -vilka dessa kulturers
  primära intressen är.

 18. Vad är det för typ av frågor
  som man vill besvara?

 19. Naturvetenskapen ger sig i kast med
  naturliga fenomen.

 20. Samhällsvetenskapen intresserar sig
  för mänskligt beteende-

 21. -handlingar
  och psykologiska tillstånd.

 22. Humaniora studerar
  mänsklig erfarenhet, meningsskapande-

 23. -kultur och livshistoria.

 24. Nu har vi tre stycken, alla
  accepterade vetenskapliga kulturer-

 25. -men de fungerar på olika sätt.
  Man opererar med olika procedurer.

 26. Naturvetenskapen har fasta sätt
  att genomföra undersökningar på.

 27. Testa och hypotespröva.

 28. Samhällsvetenskapen kännetecknas
  av olika teoretiska utgångspunkter-

 29. -och olika metoder som är kopplade
  till de teoretiska perspektiven.

 30. Som naturvetare behöver man inte
  diskutera hur världen ser ut.

 31. Man tar de teorier som finns
  och förfinar dem genom experiment-

 32. -och mer precisa undersökningar.

 33. I samhällsvetenskapen
  måste man orientera sig.

 34. Vad är
  ett sociokulturellt perspektiv?

 35. Vad betyder olika perspektiv?
  Man måste läsa in sig-

 36. -och bestämma sig för var man står
  när man betraktar världen.

 37. Men man vill fortfarande tydliggöra
  sina teoretiska utgångspunkter.

 38. Humaniora gör inte det.

 39. De väver in teori och beskrivningar-

 40. -och bearbetar sin analys
  på ett helt annat sätt.

 41. Naturvetenskapen har en metodarsenal
  som är accepterad och måste följas.

 42. I samhällsvetenskapen måste
  forskarna bestämma-

 43. -var de står
  och varför de använder sina metoder.

 44. Humaniora gör inte på det sättet.

 45. Hur kontrollerar man då iakttagelser?

 46. För naturvetenskapen
  är det matematiska beräkningar-

 47. -och kontrollerade experiment.
  Väldigt tydligt.

 48. Samhällsvetenskapen intar
  många olika positioner.

 49. En gång i tiden
  försökte man göra experiment.

 50. Nu tittar man på handlingar,
  utsagor och samspel i sin kontext.

 51. Man måste beskriva sammanhanget
  där man gör sina studier.

 52. Clifford Geertz, som var
  en betydelsefull antropolog-

 53. -kallade det "tjocka beskrivningar".
  Man måste beskriva situationen-

 54. -för att förstå varför människor
  säger och handlar som de gör.

 55. Humanioran tittar på skrivna texter,
  konst, film, teater-

 56. -och andra utryck
  för mänskliga handlingar-

 57. -för att förstå vad det säger
  om att vara människa i en kultur.

 58. Vad betyder det att vara flykting
  och så vidare-

 59. -och hur kan jag förstå detta?

 60. Vad är då vacker forskning? Det finns
  alltid en estetisk dimension.

 61. Naturvetenskapen
  har matematiska beräkningar-

 62. -och snygga, enkla
  och tydliga experiment.

 63. För samhällsvetare är det snyggt
  när iakttagelser kan förklaras-

 64. -inom ramen
  för en teoretisk beskrivning.

 65. Och för en humanist är det viktigt-

 66. -att skriva sammanhängande,
  koherent, elegant prosa-

 67. -när man framför sina argument.

 68. Det är tre olika estetiska uttryck.

 69. Nå...

 70. Många av er som kommer in
  i samhällsvetenskap-

 71. -antingen
  man sysslar med sociologi...

 72. Eller snarare pedagogik, didaktik,
  data- och systemvetenskap-

 73. -och hur människor kommunicerar
  och lär sig.

 74. Ni kan kanske fundera över
  om vi kan tala om fyra kulturer.

 75. Det är ett argument
  som är värt att pröva.

 76. Kan vi tala om fyra kulturer i dag,
  och vad skulle det innebära?

 77. Jag tänker på designvetenskap,
  "design-based research".

 78. Det finns ett familjelikt sätt att
  prata om det, med olika inriktningar.

 79. Men det som kännetecknar det är att
  man utgår från en komplex situation-

 80. -och frågar
  vad som skapar mening här-

 81. -varför folk handlar som de gör
  och hur de samspelar.

 82. Själva idén i designvetenskap
  går ut på att gå in-

 83. -och med de här människorna utveckla
  antingen nån form av process-

 84. -som handlar om kommunikation-

 85. -eller en produkt som underlättar
  samspel och gör livet lättare.

 86. Designvetenskap är ifrågasatt
  men framväxande.

 87. Det finns mycket praktiskt kunnande-

 88. -och det börjar komma
  mycket teoretisk bearbetning också.

 89. Min idé är att designvetenskap
  växer fram-

 90. -som en intressant ny typ
  av vetenskaplig kultur.

 91. Vad är det för procedurer?

 92. Designvetenskap kännetecknas av
  att det är flexibelt och iterativt.

 93. Man har en utgångspunkt,
  men situationen ändrar sig-

 94. -och då kan man ändra
  inriktning i forskningen.

 95. Den är iterativ i meningen att man
  försöker se vad som upprepar sig-

 96. -och hur vi kan utveckla nåt.
  Vi kan återkommande revidera-

 97. -och det relaterar sig också till
  om det fungerar i praktiken.

 98. Och hur kontrollerar man
  sin vetenskapliga verksamhet?

 99. Man bygger på handlingar och utsagor-

 100. -och ser vilka representationer folk
  gör av det de vill samverka kring.

 101. Muntligt, i bild
  och genom olika typer av handlingar.

 102. Hur används dessa produkter?
  Hur redesignar människor detta?

 103. Hur kan vi hjälpa dem
  att utveckla nån produkt-

 104. -till exempel för att ett företag
  ska kommunicera bättre internt.

 105. Hur utvecklar man appar som ger
  studenter bättre koll på studierna?

 106. Det finns mängder
  med väldigt intressanta exempel.

 107. Men det betyder
  att man går in och interagerar.

 108. Det som gör det till vacker forskning
  är att nåt i forskningens verksamhet-

 109. -kommer människor till godo-

 110. -och gör att de kan utveckla
  sin förståelse och praktik-

 111. -samtidigt som jag kan göra
  en förklaring och teoretisering-

 112. -över varför detta fungerar
  och koppla till annan forskning.

 113. Om man börjar studera
  data- och systemvetenskap-

 114. -så finns det
  en matematisk, logisk grund-

 115. -men man gör saker för att de
  ska fungera i ett samhälle-

 116. -på en institution som skolan
  eller nån annan institution-

 117. -för att få kommunikation och flöden
  att utvecklas och förändras.

 118. Då kanske inte naturvetenskapen-

 119. -med sina kontrollerade experiment
  i ett laboratorium är rätt metod.

 120. Samhällsvetenskapen ställer kanske
  för stora och vida frågor.

 121. Humanioran är också en viktig insikt
  i vad som skapar mening-

 122. -men det är inte det man sysslar med.
  Man går in, intervenerar-

 123. -och gör nåt tillsammans
  med dem som man studerar.

 124. I bästa fall
  kan de utveckla sin praktik-

 125. -och inte bara vara ett studieobjekt
  för forskningen.

 126. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Olika vetenskapliga kulturer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Filosofi, Kunskapsteori, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Att gå igenom den vetenskapliga historien ger en bild av hur samhället ser ut och hur det har utvecklats.Hur kan vetenskapliga teorier påverka de som lever i ett samhälle? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, förklarar hur vetenskapliga argument sätts ihop. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Metodologiska val

Kan man blanda olika metoder när man gör en vetenskaplig undersökning? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, går igenom olika vetenskapliga metoder och hur de används. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur gör jag min undersökning?

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur presenterar jag mina forskningsresultat?

Ska du presentera dina vetenskapliga resultat i tabeller, diagram eller bara med siffror? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och går igenom olika alternativ för presentation av forskningsresultat. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att starta en vetenskaplig text

Vill du lära dig att skriva vetenskaplig text? Det berättar Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet om här. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Strukturen i din text

Du har idén och du har texten men hur strukturerar du den på bästa sätt för att göra den begriplig? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om hur du strukutrerar din vetenskapliga text så att den blir begriplig. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att sammanfatta sin forskning

I en vetenskaplig text ska man alltid skriva en sammanfattning i slutet. Hur gör man det på bästa sätt? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om det. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Metodologiska val

Kan man blanda olika metoder när man gör en vetenskaplig undersökning? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, går igenom olika vetenskapliga metoder och hur de används. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.