Titta

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Om UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Föreläsningar om vetenskaplig metod. Här ges en introduktion till vetenskapens historia och verktyg och tips till den som ska skriva uppsats på universitetsnivå. Föreläsarna är verksamma vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskaplig metod : Hur gör jag min undersökning?Dela
 1. Det är två klassrum här på bilden.

 2. Det vänstra och det högra.

 3. Min fråga är:

 4. I vilken av salarna
  skulle man känna sig bra?

 5. I vilken av salarna känner man sig
  välkommen och delaktig?

 6. I vilken av salarna tror man-

 7. -att läraren faktiskt vill
  att man ska lära sig?

 8. Den högra salen, där man pratar med
  varandra och där läraren står mitt i-

 9. -har det positiva klimatet.

 10. Men när man sitter utspridd-

 11. -och kanske svarar på en fråga
  som ställs av läraren-

 12. -"Du där, vad säger du?",
  så kanske han eller hon får ett svar.

 13. Det är en betydligt sämre läromiljö.

 14. En betydligt mindre
  stimulerande miljö.

 15. Men som universitet, som lärare,
  är det här bara saker vi tror.

 16. Kan man veta mer om det här?

 17. Två av mina kollegor i USA har gjort
  en etnografisk studie-

 18. -av ett klassrum i datavetenskap.
  De har följt en hel kurs.

 19. De har suttit i ett hörn
  och antecknat och bandat allt.

 20. De har följt elevernas diskussioner
  i sociala medier.

 21. De har varit med på rasterna. De har
  varit som mikrofoner på väggen.

 22. Med uppgift att försöka förstå
  interaktionen mellan studenterna-

 23. -och mellan studenterna och lärarna-

 24. -och hur det här påverkar
  hela klassrumsmiljön.

 25. Vad såg de, då?
  Jo, i den här kursen-

 26. -var det en väldigt
  avpersonifierad kommunikation.

 27. Alla studenter betedde sig en och en.

 28. Läraren pratade rakt ut.

 29. Möjligtvis ställdes frågor som:
  "Du, i den mörka kavajen".

 30. "Du där, i tröjan, och tjejen i
  hörnet. Vad säger ni om det här?"

 31. Men det var ingen riktig
  kommunikation. Det var opersonligt.

 32. Det blev mer en uppvisning.

 33. Antingen ville studenten inte svara-

 34. -eller så svarade de, ofta briljant.

 35. Läraren valde dem som han eller hon
  trodde kunde svaret-

 36. -för att de skulle bidra
  till undervisningen.

 37. Och det var ju bra tänkt,
  men när läraren frågade en student-

 38. -som han eller hon, i det här fallet
  han, trodde visste svaret-

 39. -tänkte de flesta andra studenter:

 40. "Jaha. Det här visste inte jag.
  Det här fattade inte jag."

 41. Det uppstod en hierarki, för att
  vissa studenter räckte upp handen-

 42. -och ställde en följdfråga. Då sa
  läraren: "Det var en bra fråga."

 43. Och bra frågor var frågor
  som förde ett steg bortom.

 44. De byggde på att man redan hade
  förstått det läraren pratade om.

 45. Kanske visste man det från början
  och ville visa upp sig.

 46. Det uppstod en informell hierarki.

 47. Vissa duktiga studenter
  visade upp sig och fick högre status-

 48. -som även bestod under rasterna.

 49. Det här innebar att en del studenter
  kom att känna sig utanför.

 50. Andra studenter kände sig dumma.

 51. Annan forskning visar att
  om man känner sig utanför-

 52. -är det kanske det starkaste skälet
  till att man hoppar av.

 53. "Jag kan aldrig bli ingenjör. Data är
  för svårt. Jag är inte smart nog."

 54. Så då hoppar man av.

 55. Undervisning på det här sättet,
  som ni vet förekommer-

 56. -blir på det här sättet synligt
  för oss som lärare, och universitet-

 57. -så att vi kan arbeta med det
  och förbättra vår undervisning-

 58. -och göra den mer inkluderande.

 59. Det var tre exempel på
  kvalitativ forskning.

 60. Exempel som jag anser
  visar på olika saker.

 61. Jag ska återkomma till det, men först
  ska jag ställa den här frågan:

 62. Kan man lita på det här?

 63. Det första var den
  fenomenografiska studien-

 64. -med min tolkning av
  vad studenterna förstår.

 65. Det andra var en fallstudie
  av en enda student.

 66. Visserligen med de andra som
  bakgrund, men ändå bara en student.

 67. Det tredje fallet var...

 68. Vi talade om klimatet
  där två forskare satt med-

 69. -som flugor på väggen
  och bara iakttog vad som hände.

 70. Kan vi lita på det här, eller kan
  en berättelse vara lika bra?

 71. Vi kommer ett steg längre
  med sådan här forskning.

 72. All forskning jag pratar om här-

 73. -bygger på olika vedertagna metoder
  och ansatser.

 74. Det innebär att det finns
  en underliggande teori-

 75. -och det går att jämföra med annan
  forskning som följer samma teori.

 76. Jag vet att man i Sydafrika
  har gjort en studie om-

 77. -vad det innebär att lära sig
  ingenjörsvetenskap.

 78. Min handlade om att lära sig
  datavetenskap.

 79. Det finns likheter och skillnader,
  som går att förklara-

 80. -i termer av Sverige och Sydafrika,
  datavetenskap och ingenjörsvetenskap.

 81. Så om man gör en metodologiskt riktig
  forskning kan man jämföra den-

 82. -och där har vi ett starkt argument
  för att tro på det här.

 83. Man kan inte intervjua alla
  studenter, även om behovet finns.

 84. Skulle jag vilja förstå vad
  ni som grupp har lärt er här i dag-

 85. -vilka insikter det finns i gruppen,
  inte vad var och en har lärt sig-

 86. -utan vilka slutsatser ni har dragit-

 87. -kanske det räcker att intervjua
  8-10 personer.

 88. Annars får jag bara varianter
  på samma svar.

 89. Så då gäller det för mig att välja
  8-10 studenter-

 90. -som har en ganska god spridning
  över förkunskaper, bakgrund, kön.

 91. Vad det nu är som kan vara relevant
  i sammanhanget.

 92. Jag måste dokumentera mig väl så att
  andra kan läsa vad jag har gjort.

 93. Inte bara läsa min slutrapport,
  utan ta del av alla steg på vägen-

 94. -och följa i detalj
  vad jag har gjort-

 95. -för att se om det här
  var min tolkning-

 96. -eller om det är någonting som man
  kan ta till sig och förstå.

 97. För om jag har gjort en tolkning som
  någon annan uppfattar som felaktig-

 98. -kan det bli en diskussion om det,
  och då går allt vidare.

 99. Så det finns skäl att lita
  på kvalitativ forskning.

 100. Jag diskuterar gärna vidare om det
  efter föreläsningen.

 101. Det finns kriterier för trovärdighet
  som har relevans i sammanhanget.

 102. Ett brukar kallas kredibilitet.

 103. Tror vi på att den här forskningen-

 104. -faktiskt handlar om det vi vill
  att den ska handla om?

 105. Jag låter en annan forskare
  titta igenom materialet.

 106. Jag intervjuar några studenter extra,
  utifall något tillkommer.

 107. Jag följer en längre tid. Jag jämför
  med någon annans liknande arbete-

 108. -för att få någon form av referensram
  till det hela.

 109. Är saker och ting konsistenta?
  Hänger studenternas svar ihop?

 110. Hänger min studie ihop med
  vad andra studier säger?

 111. Hänga ihop behöver inte betyda
  "säga samma sak".

 112. Det kan lika gärna betyda "Säger
  annorlunda, av skäl man kan förstå".

 113. Den kanske vanligaste invändningen
  mot kvalitativ forskning-

 114. -från studenter i datavetenskap-

 115. -som jag undervisar i det här-

 116. -har att göra med generaliserbarhet.

 117. Går min kvalitativa studie att
  generalisera till andra studenter?

 118. Kan jag säga:
  Det här är giltigt för hela världen?

 119. Elisabeth Borg sa i sin föreläsning-

 120. -att den maximala puls man kan få
  om man anstränger sig-

 121. -minskar med åldern,
  om jag förstod rätt.

 122. Det är något som är repeterat många
  gånger, och alltså generellt sant.

 123. Kan man säga det om
  en kvalitativ studie?

 124. Nej, inte över lag, för den är så
  beroende av forskningsfrågan-

 125. -och miljön
  i vilken forskningen äger rum.

 126. Istället säger man så här:
  Om jag beskriver min forskning väl-

 127. -är den överförbar, eller användbar,
  för någon annan forskare-

 128. -om han kan bygga vidare på den genom
  att jämföra med sina egna resultat-

 129. -eller genom att inspireras av
  intervjufrågorna och ta liknande-

 130. -och använda dem i sin omgivning?

 131. Det är den som använder
  min forskning-

 132. -som avgör i vilken grad
  den är användbar utanför.

 133. Jag som forskare kan inte säga: Detta
  gäller alla datavetenskapstudenter.

 134. Jag vet inte om det är sant-

 135. -för studenter i datavetenskap
  i Bhutan.

 136. Vi har faktiskt en besökare
  från Bhutan på institutionen.

 137. Det finns många forskningsansatser.

 138. Det finns många sätt att forska på,
  både kvantitativt och kvalitativt.

 139. Hur ska man välja?

 140. Det första rimliga svaret är-

 141. -att det måste ge svar på
  min forskningsfråga.

 142. Jag kan inte arbeta med en enskild
  student om jag vill förstå gruppen.

 143. Jag kan inte använda intervjuer-

 144. -om jag vill komma fram till-

 145. -att studenter ofta finner det svårt
  att lära sig programmera.

 146. Det kräver helt enkelt för många.

 147. Det måste vara en metod som fungerar
  i den miljö vi har.

 148. Ni är studenter-

 149. -som snart ska skriva er
  kandidatexamen.

 150. Er kandidatuppsats. Det innebär
  att ni har mycket att göra.

 151. Jag skulle aldrig kunna bjuda in er
  till flera intervjuer.

 152. Ni har inte tid. Jag kunde kanske
  fånga er en gång till en intervju.

 153. Den metod vi använder måste anpassas
  efter miljön.

 154. Det får inte heller vara
  en onödigt svår metod.

 155. Jag kan inte välja någonting
  som kräver att jag jobbar i ett år-

 156. -för att få ett svar
  som är uppenbart.

 157. Man måste ha en begränsning själv,
  se någon rim och reson i det hela.

 158. Det kanske viktigaste argumentet-

 159. -är att metoden passar mig
  som forskare.

 160. Er, som studenter, när ni ska skriva
  era uppsatser.

 161. Ni kommer att leva med det här
  i tio till tolv veckor.

 162. Trivs ni inte går det inte bra.

 163. Om ni inte har någon att diskutera
  med, en kompis, lärare, handledare-

 164. -kommer ni att få jättesvårt.

 165. Hittar ni ingen litteratur kommer det
  att bli problematiskt.

 166. Så var väldigt pragmatiska.
  Välj något som passar er själva.

 167. Känns det bättre att göra
  en kvantitativ studie?

 168. Ger den svar på forskningsfrågan?

 169. Föredrar ni en fallstudie?
  Ger den svar på forskningsfrågan?

 170. Fundera på det med utgångspunkt
  i er själva också-

 171. -och den litteratur och kompetens
  ni har till hands.

 172. Om man har större forskningsfrågor
  säger man ofta:

 173. "Jag ska inte välja en metod
  och bara göra på ett sätt"-

 174. -"utan jag kombinerar."

 175. Till exempel: "Är det svårt
  att lära sig datakommunikation?"

 176. "Varför är det svårt?"

 177. En statistisk studie får visa
  hur studenter uppfattar det.

 178. En annan statistisk studie
  visar resultat.

 179. En kan visa resultat i relation
  till förkunskaper.

 180. Intervjuer med studenter
  visar vilka svårigheterna är.

 181. Till slut gör jag en fallstudie på en
  student som inte hade några problem.

 182. Hur gjorde han eller hon?
  Då får jag en bra bild av helheten.

 183. Vad har vi sett
  i den här föreläsningen?

 184. Vad kan kvalitativ forskning erbjuda?

 185. Den kan beskriva nya insikter.

 186. Saker som man inte ser
  med blotta ögat i datan.

 187. Man behöver en metodik,
  någon sorts lins-

 188. -för att se vissa saker tydligt,
  som hjälper en att hitta rätt fokus.

 189. De här ansatserna ger svar
  på komplexa frågor-

 190. -som hur och varför.

 191. Olika sorters ansats
  ger olika typer av svar.

 192. Kategoriseringar,
  beskrivningar av ett klimat-

 193. -ett enskilt fall
  som lyfter upp något.

 194. Något man inte kan se
  om man bara ser alla.

 195. För om man ser alla,
  ser alla hyfsat likadana ut.

 196. Väl genomförda studier,
  som håller sig till teorin-

 197. -och som redovisar vad man gör,
  blir trovärdiga.

 198. De ger resultat man kan ha glädje av-

 199. -och som kan svara på frågorna
  man ställer.

 200. Det var allt för mig. Tack så mycket.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur gör jag min undersökning?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Forskningsmetodik, Kunskapsteori, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Att gå igenom den vetenskapliga historien ger en bild av hur samhället ser ut och hur det har utvecklats.Hur kan vetenskapliga teorier påverka de som lever i ett samhälle? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, förklarar hur vetenskapliga argument sätts ihop. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Metodologiska val

Kan man blanda olika metoder när man gör en vetenskaplig undersökning? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, går igenom olika vetenskapliga metoder och hur de används. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur gör jag min undersökning?

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur presenterar jag mina forskningsresultat?

Ska du presentera dina vetenskapliga resultat i tabeller, diagram eller bara med siffror? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och går igenom olika alternativ för presentation av forskningsresultat. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att starta en vetenskaplig text

Vill du lära dig att skriva vetenskaplig text? Det berättar Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet om här. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Strukturen i din text

Du har idén och du har texten men hur strukturerar du den på bästa sätt för att göra den begriplig? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om hur du strukutrerar din vetenskapliga text så att den blir begriplig. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att sammanfatta sin forskning

I en vetenskaplig text ska man alltid skriva en sammanfattning i slutet. Hur gör man det på bästa sätt? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om det. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Rätten till barn

Panelsamtal om ofrivillig barnlöshet och de möjligheter som medicinsk teknik erbjuder. Hur ska man se på surrogatmödraskap? Vilka risker finns med modern genteknik? Medverkande: Mats Johansson, medicinsk etiker, Lunds universitet; Helena D´Arcy, ordförande, Respekt; Barbro Westerholm (L), ledamot i socialutskottet och Statens medicinsk-etiska råd; Aleksander Giwercman, professor, reproduktionsmedicin, Lunds universitet. Moderator: Andreas Ekström. Inspelat den 26 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.