Titta

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Om UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Föreläsningar om vetenskaplig metod. Här ges en introduktion till vetenskapens historia och verktyg och tips till den som ska skriva uppsats på universitetsnivå. Föreläsarna är verksamma vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskaplig metod : Ett vetenskapsteoretiskt perspektivDela
 1. En av de aktuella frågorna...
  Läste ni Dagens Nyheter?

 2. Ja eller nej?

 3. Det är intressant med tanke på-

 4. -att Karolinska sjukhuset
  har en mängd kranier.

 5. De mätte skallängder. Vi hade ett
  gäng professorer som mätte skallar-

 6. -långskalliga "renrasiga" svenskar
  och kortskalliga utlänningar.

 7. Det kopplade man
  till olika egenskaper.

 8. Detta är ett dystert kapitel
  i svensk vetenskapshistoria.

 9. Man kan säga att frågan
  om skillnad mellan människor...

 10. ...uppstår ibland och blir viktig-

 11. -men vilken skillnad som uppstår
  är ganska godtycklig.

 12. I den romerska senaten fanns det
  svarta morer - inget problem.

 13. Hudfärg var inget problem
  i Romarriket-

 14. -men det tog lång tid
  innan det brittiska underhuset-

 15. -accepterade en indier som
  representant för det politiska livet.

 16. Frågan är
  var det uppstår en skillnad-

 17. -och på vilka grunder man konstruerar
  ett argument för denna skillnad?

 18. Man kan göra det kraniemässigt,
  genetiskt, kulturellt och så vidare.

 19. Med lite perspektiv på det-

 20. -tror jag att man blir mindre känslig
  för de retoriska greppen i det hela.

 21. Då går vi vidare.

 22. När vi talar om vetenskapsteori talar
  vi egentligen om tre olika saker.

 23. Vi har ontologi - en föreställning
  om hur världen är konstruerad.

 24. Finns det en värld utanför våra
  sinnen eller finns den genom dem?

 25. Är världens minsta beståndsdelar
  atomer eller inte?

 26. Det är idén
  om vad som finns i världen.

 27. Epistemologi handlar om hur vi får
  kunskap om det som finns i världen.

 28. Vad kan vi veta?
  Vad är det vi gissar?

 29. På vilka grunder
  bygger vi en hållbar kunskap?

 30. Metodologin handlar mer om-

 31. -hur jag går till väga för att samla
  material eller göra min analys.

 32. De här tre nivåerna
  ska man försöka hålla ordning på.

 33. En viktig del av vetenskap är
  att lära sig att se något som något.

 34. Man ser inte saker och ting
  av sig själv.

 35. Ett exempel
  är grottmålningar i Frankrike.

 36. I slutet av 1800-talet upptäcker man
  i Spanien målningar i grottor-

 37. -och strax efter i Frankrike.

 38. Då uppstår frågan: Vad är detta?

 39. Man skickade ut en delegation
  från Geologiska sällskapet.

 40. De undersökte målningarna
  och konstaterade-

 41. -att de inte kunde vara
  från forntiden utan var nya-

 42. -bland annat
  för att färgen var skarp.

 43. Sen när man hade hittat ett antal-

 44. -uppstod en idé att det kanske fanns
  en paleolitisk typ av konst.

 45. Så uppstod begreppet att det finns
  grottmålningar från långt tillbaka.

 46. När man har börjat se dem som detta
  känner man sen igen dem.

 47. Det var inte självklart från början.

 48. En sociologisk iakttagelse
  var Georg Simmels...

 49. Han var en sociolog
  som skrev om samhälle-

 50. -bland annat om konflikter.

 51. De flesta tänker att en konflikt
  är nåt som söndrar samhället-

 52. -men han hittade ett annat perspektiv
  och tittade på byslagsmålen.

 53. Det var vanligt för "de som bor i
  grannbyn är ju alltid lite dummare".

 54. Han konstaterade att byslagsmålen
  har en sammanhållande funktion.

 55. Man utser en arena som är ofarlig
  där man utkämpar sin konflikt.

 56. Sen har man i övrigt kvar handel,
  produktion och samlevnad.

 57. Vissa typer av konflikter fungerar
  sammanhållande och vissa splittrande.

 58. Detta är att ta en fråga
  och se den från ett annat håll.

 59. Då kommer vi till vad som är
  ett vetenskapligt förhållningssätt.

 60. 1920-talets Wien
  är otroligt intressant.

 61. Det är en intellektuell smältdegel.

 62. Freud fanns där.
  De nya fysikerna fanns där.

 63. Det fanns sociologer och författare.
  Den nya tolvtonsmusiken skapades där.

 64. En otroligt spännande plats!
  Där hände det nånting.

 65. Det som bland annat hände var att
  ett gäng fysiker och filosofer...

 66. Denna så kallade "Wienerkrets"
  diskuterade:

 67. "Kan vi arbeta fram en hållbar grund
  för vetenskapligt arbete?"

 68. Deras svar är den logiska empirismen.

 69. Det här är, precis som för
  Thomas av Aquino under medeltiden-

 70. -vår moderna brytpunkt.

 71. De menar
  att det som kännetecknar vetenskap-

 72. -är att man konstruerar
  ett neutralt observationsspråk...

 73. ...ett observationsspråk
  som inte är ideologiskt laddat-

 74. -utan som motsvarar
  de fenomen man iakttar.

 75. Det andra är att vetenskap handlar om
  att konstruera generaliserbara lagar.

 76. Vi måste kunna säga nånting
  utanför det enskilda exemplet.

 77. Idealet är
  en neutral och objektiv vetenskap.

 78. Det viktiga är att man kan...
  Det är inte min.

 79. Det viktiga är att man kan verifiera
  sin iakttagelse.

 80. Man måste kunna "santgöra" dem
  på någon grund-

 81. -med teoretiskt språk, matematisk
  beräkning eller på något sätt.

 82. Detta är faktiskt ett väldigt starkt
  vetenskapligt program...

 83. ...som är formulerat utifrån fysiken
  som vetenskap.

 84. Det blir ledstjärnan
  för hur man ska tänka vetenskap.

 85. Men så börjar det funderas på detta.

 86. Wittgenstein, som själv skrev
  en väldigt stor och fantastisk bok-

 87. -om det logiska språket-

 88. -gjorde halt och sa att ett neutralt
  observationsspråk var omöjligt.

 89. Det går inte.
  Man kan bara reducera hela tiden.

 90. Ungefär som historien om mannen
  som frågade den gamla kvinnan:

 91. "Vad vilar världen på?"
  "Den vilar på en elefant."

 92. "Vad vilar elefanten på?"
  "Den vilar på en sköldpadda."

 93. "Vad vilar sköldpaddan på?"
  "Ni är listig, unge man."

 94. "Sen är det sköldpaddor hela vägen."

 95. Det är det Wittgenstein säger.
  Det finns inte ett neutralt språk.

 96. Man kan bara reducera.

 97. Den idén blev en stark invändning.

 98. En andra invändning kom från Popper.

 99. Vadå verifiera en iakttagelse?

 100. Kommer ni ihåg experimentet när man
  bevisade att jorden står still?

 101. Det är inte så svårt
  att verifiera en iakttagelse-

 102. -men med
  ett vetenskapligt förhållningssätt-

 103. -är iakttagelserna och teorin
  möjliga att falsifiera.

 104. Det går att säga emot den
  och komma vidare...

 105. ...till skillnad från en ideologi-

 106. -som har ett slutet
  och allomfattande förklaringssystem.

 107. Falsifieringsprincipen blir viktig
  för det vetenskapliga arbetet.

 108. Gödel, som var matematiker-

 109. -konstaterade att det finns satser
  i matematiken som vi inte kan bevisa-

 110. -men som vi
  intuitivt tycker är riktiga-

 111. -och som blir
  axiomatiska utgångspunkter.

 112. Heisenberg, som var fysiker, menade
  att det finns en osäkerhetsrelation-

 113. -när vi går in
  i materiens innersta kärna.

 114. Vi kan inte samtidigt bestämma
  position, rörelse och hastighet.

 115. Det är kvantfysiken.

 116. Detta är grundläggande invändningar
  mot den logiska positivismen.

 117. Det skakar lite i grundvalarna.

 118. Sen har vi Fleck och Kuhn,
  en medicinare och en atomfysiker.

 119. Båda gav sig in i vetenskapshistoria
  och kunskapsfilosofi.

 120. De konstaterade att vetenskapen är
  beroende av den sociala omgivningen.

 121. Kuhn myntade idén
  om att det finns protovetenskap-

 122. -som utvecklas
  och blir till normalvetenskap.

 123. Sen blir det en kontrovers och
  en revolutionär idé som syreteorin.

 124. Så småningom blir den nya teorin
  den nya normalvetenskapen.

 125. Det här var det livliga diskussioner
  om på 1970- och 1980-talen.

 126. Vi har också
  historikernas invändning.

 127. Om man tar den logiska empirin
  eller positivismens...

 128. Vad händer?

 129. Om man tar den logiska empirin
  eller positivismens idé-

 130. -om generaliserbarhet...

 131. Historikerna studerar enskilda
  händelser som aldrig kan upprepas.

 132. Den historiska vetenskapen,
  kunskapen om samhället-

 133. -går inte, menade många,
  att göra till-

 134. -en fråga om generaliserbara lagar.

 135. Vi hade ett starkt inflytande
  från kritisk teori och marxism-

 136. -som menade
  att det krävs en annan idé-

 137. -om hur ekonomi
  och samhälle förändras.

 138. Allt det här leder fram till
  en relativistisk idé om vetenskap.

 139. Den här relativismen
  kan man arbeta med på olika plan.

 140. En ontologisk relativism...

 141. ...säger att allting som är
  producerad vetenskap är godtyckligt.

 142. Det finns ingen sann värld att komma
  åt utanför vår egen begreppsapparat.

 143. En liten svagare version
  är en epistemologisk relativism-

 144. -som säger att det finns
  en stabil värld.

 145. Avståndet mellan sol och måne
  ser ut som det gör-

 146. -men vårt sätt att konstruera kunskap
  definierar vad som är vetbart.

 147. En metodologisk relativism säger:
  "Som man söker får man svar".

 148. När man talar om relativism
  börjar man fundera på-

 149. -vilka typer av anspråk
  det är som väcks.

 150. Det finns många företeelser,
  i om vi tar samhällsvetenskap...

 151. ...som bygger på
  att vi har konstruerat det.

 152. Om vi tar penningsystem så finns
  pengar i form av sedlar och mynt-

 153. -men den svenska kronan
  är en politisk överenskommelse.

 154. Om vi går över till euron försvinner
  idén med den svenska kronan.

 155. Den svenska kronan betyder nåt
  för vår förståelse av vår ekonomi.

 156. Det finns saker som vi konstruerar
  och sen kan studera systematiskt.

 157. Det finns andra saker,
  som solsystem, berg och atomer-

 158. -som ligger utanför
  det som vi konstruerar.

 159. Den relativistiska hållningen
  var dominant på 1980- och 1990-talet.

 160. På 90-talet och framåt började det
  komma en ny typ av diskussion-

 161. -en neorealistisk ansats.

 162. Den går ungefär ut på-

 163. -att positivismen inte har rätt i att
  man kan "bokföra" varje iakttagelse-

 164. -med ett observationsspråk
  som är kopplat till en teori-

 165. -men det betyder inte att det inte
  finns stabila mönster och relationer-

 166. -mellan olika egenskaper.

 167. Den neorealistiska ansatsen
  är där vi är nu.

 168. Det är den dominerande
  vetenskapsfilosofiska hållningen.

 169. Vi har lämnat poststrukturalismen
  och relativismen-

 170. -och börjar se att vetenskap
  konstruerar ganska stabil kunskap-

 171. -men den är föränderlig-

 172. -och den är beroende av
  vår förmåga att inrama den.

 173. Det här tycker jag är intressant.

 174. Vetenskap är inte nyckfull,
  och den är inte godtycklig.

 175. Det bygger på
  ganska stabila verksamheter-

 176. -men den är fortfarande öppen. Det
  går att hitta en annan förklaring.

 177. Vi kommer att göra iakttagelser
  som inte stämmer och få ändra oss.

 178. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att gå igenom den vetenskapliga historien ger en bild av hur samhället ser ut och hur det har utvecklats.Hur kan vetenskapliga teorier påverka de som lever i ett samhälle? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, förklarar hur vetenskapliga argument sätts ihop. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Filosofi, Historia, Vetenskap, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Att gå igenom den vetenskapliga historien ger en bild av hur samhället ser ut och hur det har utvecklats.Hur kan vetenskapliga teorier påverka de som lever i ett samhälle? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, förklarar hur vetenskapliga argument sätts ihop. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Metodologiska val

Kan man blanda olika metoder när man gör en vetenskaplig undersökning? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, går igenom olika vetenskapliga metoder och hur de används. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur gör jag min undersökning?

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur presenterar jag mina forskningsresultat?

Ska du presentera dina vetenskapliga resultat i tabeller, diagram eller bara med siffror? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och går igenom olika alternativ för presentation av forskningsresultat. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att starta en vetenskaplig text

Vill du lära dig att skriva vetenskaplig text? Det berättar Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet om här. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Strukturen i din text

Du har idén och du har texten men hur strukturerar du den på bästa sätt för att göra den begriplig? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om hur du strukutrerar din vetenskapliga text så att den blir begriplig. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att sammanfatta sin forskning

I en vetenskaplig text ska man alltid skriva en sammanfattning i slutet. Hur gör man det på bästa sätt? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om det. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Glömskan värd att minnas

Att minnas - om glömska

Per Magnus Johansson, docent, Göteborgs universitet idé- och lärdomshistoria, psykoanalys är kliniskt verksam och har forskat kring psykiatrins historia. Han liknar psykoanalytikern med arkeologens arbete. Arrangör: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.