Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland, med fokus på aktuell språkforskning och språkpolitik. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016 : Förvaltning på klarspråkDela
 1. Min rubrik är:
  "Bra förvaltning handlar om språk."

 2. Och jag tror att ni håller med
  om det mesta jag ska tala om.

 3. Så ni behöver säkert inte omvändas
  i den här saken.

 4. Jag hoppas kunna
  ge er några nya perspektiv-

 5. -eller ny information
  och även lite tips för ert arbete.

 6. Om ni måste kämpa för ett bra
  myndighetsspråk så får ni argument nu.

 7. Oavsett om språket är svenska,
  finska eller något annat-

 8. -så får ni här bra argument
  för ett klart och begripligt språk.

 9. Som inledning på det här temat
  vill jag börja med-

 10. -en forskningsrapport
  från Vasa universitet.

 11. Det kommer många trevliga
  finska forskningsrapporter från Vasa-

 12. -om etik och annat intressant.

 13. Jag har valt ut delar
  av en rapport från 2009:

 14. "Etisk förvaltning utvärderad
  av medborgarna".

 15. En del av rapporten bestod av
  en medborgarenkät med påståenden.

 16. På den här listan kan ni se
  hur medborgarna har svarat.

 17. Exempelvis ansåg 48 procent
  att påståendet-

 18. -"Myndigheterna beter sig sakligt"
  stämmer bra eller mycket bra.

 19. Den här listan handlar alltså
  om bra förvaltningspolitik:

 20. "Myndigheterna beter sig sakligt."

 21. Det påståendet fick flest poäng.
  Cirka hälften av de svarande höll med.

 22. "Blanketterna är lättillgängliga."

 23. "Rådgivning och handledning
  sköts sakenligt." Här är poängen lägre.

 24. "De fattade besluten motiveras."
  "Ansökningsblanketterna är tydliga."

 25. 20 procent anser att myndighetsspråk
  är sakligt, tydligt och lättförståeligt.

 26. "Det går smidigt att uträtta ärenden
  inom förvaltningen" anser 15 procent.

 27. "Besluten är lätta att förstå."
  "Man lyssnar på medborgarna."

 28. "Förvaltningen fungerar enkelt."
  "Ärendena handläggs utan dröjsmål."

 29. Enkäten och listan
  är intressant på flera sätt.

 30. Som mest höll 50 procent med.
  Det gällde inte myndighetsspråk.

 31. Men visst är det intressant att
  myndighetsspråk behandlas separat.

 32. Ändå handlar hela listan
  om språk och kommunikation-

 33. -och om hur man ger information.
  Allt handlar egentligen om språkbruk.

 34. Och det ska jag inleda mitt tema med:
  "Bra förvaltning handlar om språk."

 35. När man utvärderar förvaltning-

 36. -handlar det nästan alltid om språk
  och kommunikation...rent allmänt.

 37. Jag ser språket som mycket mer
  än ord och satser på ett papper:

 38. Vilken kommunikationskanal
  väljer man? Vilken roll har talaren?

 39. Det finns så mycket mer i språk
  än bara ord och satser.

 40. Men vi backar bandet lite.

 41. Vad är egentligen myndighets-
  och förvaltningsspråk?

 42. Myndighetsspråk
  har ofta en negativ klang-

 43. -och kallas inte sällan
  fikonspråk eller byråkratiska.

 44. Då tänker man antagligen
  på en viss språkstil.

 45. Lite krånglig och avståndstagande
  samt mycket formell språkstil.

 46. Men myndighetsspråk bör inte
  definieras på stilistiska grunder-

 47. -för då träffar man inte rätt mål.
  Tänk på reklamare.

 48. Smarta reklamare gömmer sitt budskap
  i utskick som liknar myndigheternas-

 49. -för att mottagaren ska öppna kuvertet.

 50. För inte så länge sedan
  fick jag ett brunt kuvert-

 51. -som såg ut som om avsändaren
  var en myndighet, men det var reklam.

 52. Det var inte myndighetsspråk
  fast det såg ut som det.

 53. Man kan tänka sig...
  Det här är den bättre definitionen:

 54. "Myndighetsspråk är språket för statliga
  och kommunala myndigheter."

 55. Myndighetsspråk bör hellre
  definieras efter aktören-

 56. -och då kan man uppleva
  ett slags befrielse.

 57. Myndighetsspråk är inte alltid dåligt.
  Det finns många sorter.

 58. Det kan finnas i kollektivtrafiken
  i form av broschyrer och klistermärken-

 59. -likaväl som på kommunstyrelsens
  dagordning eller liknande.

 60. Spektrumet är mycket stort.

 61. Myndighetsspråk
  används i myndighetsärenden.

 62. Myndighetsspråk
  är den offentliga maktens språk.

 63. Det är vår käcka utgångspunkt.
  Vi börjar där.

 64. Härnäst ska vi se på språkets
  och textens roll i myndighetens arbete-

 65. -och i förlängningen
  gentemot kunderna – medborgarna.

 66. Professor i förvaltningsvetenskap vid
  Helsingfors universitet Olli Mäenpää...

 67. ...skriver i en av sina böcker...
  lite krångligt, men vi tar det långsamt:

 68. "Det explicita i förvaltningsuppdragets
  offentliga maktutövande"-

 69. -"är normalt ett skriftligt beslut
  som innehåller lösningen i ärendet."

 70. Kort sagt: Det explicita i offentlig
  makt är ofta ett förvaltningsbeslut.

 71. Det här beskriver språkets
  och myndighetsverksamhetens-

 72. -djupa samhörighet,
  och viktiga samhörighet.

 73. Den offentliga makten konkretiseras
  alltså med hjälp av text och språk.

 74. Och jag vill betona det, för ibland
  tycker man att språk bara är...

 75. ...finslipning av en text eller
  ett festtal, särskilt på Kalevala-dagen.

 76. Ni har säkert hört tals
  om klarspråkskampanjen.

 77. Klarspråkskampanjen
  fick inga extra penningbidrag.

 78. Man ger alltså inga bidrag
  till att främja ett bra språk...

 79. ...trots att det är en väsentlig del
  av god förvaltning.

 80. Jag talade ju tidigare
  om förvaltningsbeslut.

 81. Men i offentlig förvaltning gör man
  mycket mer än bara fattar beslut.

 82. Det här är säkert bekant.

 83. Man producerar oerhört
  många olika texter:

 84. "Beslut, utredning, avtal, utlåtande,
  utkast, program, vision, strategi"-

 85. -"villkor, direktiv, kommuniké,
  prospekt, referat, resumé, översikt"-

 86. -"berättelse, rapport, förslag,
  promemoria, protokoll."

 87. Det kan vara rätt svårt
  att översätta de här termerna.

 88. Ta ett ord som "beslut".
  Jag forskar i förmånsbeslut-

 89. -och när jag ska tala på andra språk
  kan det bli lite svårt ibland.

 90. Men det räcker inte.
  Det finns flera sorters texter.

 91. Numera talar man om "vägkartor",
  roadmaps, istället för planer.

 92. "Servicesedlar", är det bekant?
  De är också...

 93. Det låter konkret,
  som om det handlade om sedlar-

 94. -men ofta gäller det myndighetsbeslut.

 95. "Kundprofil" är också en text, likaså
  "värdering" och "kvalitetskriterier".

 96. Många substantiv som inte ser ut
  som namn på texter är faktiskt det.

 97. Det här förstår beslutsfattare sällan
  när de beslutar om att något ska göras.

 98. Att beslutet innebär textarbete
  för myndigheten.

 99. De problem som uppstår vid besluten
  har att göra med till exempel:

 100. Behovsprövning, initial bedömning,
  granskning, motivering-

 101. -beskrivning eller uppföljning.
  Allt handlar om texter.

 102. I Finlands nya socialvårdslag
  talar man om-

 103. -uppföljning av plangenomförandet
  och uppskattning av servicebehovet.

 104. Det innebär mycket textarbete:
  planering, uppföljning...

 105. Och uppföljning innebär inte att man
  går omkring och följer myndigheten-

 106. -utan det finns en rapport
  med vars hjälp uppföljningen görs.

 107. I Finland har man ju diskuterat
  begränsning av subjektiv dagvård.

 108. Och alltid när man begränsar något
  görs en behovsprövning.

 109. Beslutsfattarna tar knappast hänsyn till
  att behovsprövningen-

 110. -innebär arbete som görs med hjälp
  av handlingar, inte genom funderingar.

 111. Man gör expertutlåtanden,
  ändamålsenliga blanketter...

 112. Det är en byråkratisk process
  med flera faser och många texter.

 113. När man vill spara pengar med beslut
  tar man ingen hänsyn till-

 114. -vad pappersarbetet kostar.

 115. Ett annat textperspektiv:
  Hur mycket texter producerar man?

 116. I Finland år 2014
  beviljade man socialbidrag-

 117. -till cirka 250 000 hushåll.
  De fick eventuellt flera beslut per år.

 118. Men alla fick ett beslut – en text.

 119. Handikappservice beviljades-

 120. -i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Vanda,
  Esbo och Uleåborg till 36 000 invånare.

 121. De som fick avslag fick förstås också
  ett beslut. Den siffran har jag inte.

 122. Folkpensionsanstalten (FPA)
  producerar givetvis mest texter.

 123. Därifrån skickas det 19,3 miljoner brev
  per år, varav 10 miljoner förmånsbeslut.

 124. Då förstår man att dessa texter
  inte skapas vid skrivbordet-

 125. -med block och penna
  och börja skissa på en mindmap.

 126. Inte alls. Det finns 125 000 rader
  standardtext för förmånsbeslut.

 127. Med hjälp av kortkoder kan man plocka
  utvalda delar av standardtexterna-

 128. -som sedan hamnar på papperet.

 129. Ett beslut kan innehålla hundratals
  korta, färdiga textstycken.

 130. Det finns också 1 400 färdiga
  textunderlag.

 131. Så här stora textmassor kan man inte
  hantera utan automatisk textproduktion.

 132. FPA hade år 2014 nästan
  40 000 beslutsöverklaganden.

 133. Så mycket text kan det vara...

 134. Ni som jobbar på kommunen eller
  liknande vet att det skrivs mycket text.

 135. Och så över till arbetstid. Vi på Kotus
  har gjort en del undersökningar.

 136. Av de statliga myndigheterna i Finland
  är det 70 procent-

 137. -som arbetar mer än halva tiden med
  texter, alltså någon typ av skrivande.

 138. På 25 procent av myndigheterna-

 139. -går över 75 procent av arbetstiden
  till att skriva texter.

 140. Det här gäller inte bara förvaltning-

 141. -utan även den offentliga sektorn
  använder myndighetsspråk.

 142. Vi genomförde en landsomfattande
  enkät år 2010 på förskolorna.

 143. Och vi fick... Nu minns jag inte hur
  många svar vi fick, kanske 1 400.

 144. Resultatet var att 25 procent
  av de anställda på förskolorna-

 145. -skriver mer än en dag i veckan.
  Och det är anmärkningsvärt-

 146. -med tanke på
  att de inte har råd till vikarier.

 147. Så vem är med barnen
  när personalen skriver kvalitetsplaner?

 148. Eller ansökningar om kvalitetspris?

 149. Som ett slags sammandrag
  skulle jag kunna...

 150. ...säga att myndigheterna
  egentligen är textfabriker.

 151. Om ni vill gynna klarspråk på era
  arbetsplatser, kan ni påminna om det.

 152. Texter är ingen småsak, det är en
  central del av myndigheters verksamhet-

 153. -och processer,
  även på organisationsnivå.

 154. Till och med yrkestitlarna i Finland
  syftar ofta på-

 155. -vilken del av textbearbetningen
  man är delaktig i.

 156. Vi måste också komma ihåg att texterna
  består, trots att personalen byts ut.

 157. Texterna bidrar till kontinuiteten.
  De skrivs inte om när personal byts ut.

 158. Det är också skälet till att skrivna
  texter är mer konservativa än talspråk.

 159. I branscher där personalomsättningen
  är stor kan det också bero på-

 160. -att det endast är experter
  som får ändra texter.

 161. Om personalen består
  av noviser och nyanställda-

 162. -då är texterna antagligen
  riktigt gamla och långlivade.

 163. Texterna fungerar också
  som en introduktion.

 164. De föds kollektivt och hierarkiskt
  ur något gammalt.

 165. Myndighetsspråkets nyanser
  präglas sällan av en enskild person.

 166. Socialt sett är språket mycket bundet.
  Det är inlärt fackspråk.

 167. Det kan vara jobbigt att lära sig ett
  språk som man sedan blir utskälld för.

 168. Den som skriver myndighetsspråk
  sitter i en svår sits.

 169. Men myndighetsspråk är ju
  en konsekvens av de tekniska ramarna-

 170. -såsom funktioner och begränsningar
  i datasystemen.

 171. Nu ska det handla om
  bra myndighetsspråk.

 172. Jag har mycket att säga, så jag skyndar
  på, men hoppas det inte går för fort.

 173. Myndighetsspråk i Finland
  regleras av förvaltningslagen.

 174. Paragraf 9 formulerar kraven för ett bra
  språkbruk. Ni kanske känner till den.

 175. Enligt den ska myndigheter använda
  ett sakligt, klart och begripligt språk.

 176. Rätt ofta...

 177. ...när man talar om bra myndighetsspråk
  menar man klarspråk.

 178. Det är bra såtillvida
  att det ger ett textperspektiv-

 179. -som är mer relevant
  i myndighetsspråk än...

 180. Åtminstone i finskan
  är sveticismer inget problem.

 181. Problemet är inte språkriktighet,
  utan läsbarhet och begriplighet.

 182. Lägg märke till att det finns tre
  begrepp, inte bara begriplighet.

 183. Det är värt att fundera på
  vad de betyder. Jag har själv...

 184. Saklighet är ganska entydigt. Det har
  med ton och interaktion att göra.

 185. Jag talade tidigare om språkets
  tredelning och den ser vi även här.

 186. Sakligt språk ska ta hänsyn till
  samtalspartnern. Det ska inte såra-

 187. -inte hota, inte nedvärdera, inte
  avfärda. Så kan man sammanfatta det.

 188. Klarhet och begriplighet jämställs ofta.

 189. Men eftersom det är två olika begrepp
  finns det en betydelseskillnad.

 190. Klarhet i språket
  skulle kunna ha att göra med-

 191. -framför allt det vi ser,
  det visuella i språket.

 192. Klarhet innebär då ett språk-

 193. -som består av lättöverskådliga ord,
  satser och meningar.

 194. Ett klart språk hjälper läsaren
  att hitta det väsentliga i texten.

 195. I ett bredare perspektiv, i ett samtal,
  kan överskådligheten även inbegripa-

 196. -att man beaktar situationen
  och inte talar förbi varandra.

 197. Begriplighet
  kan ha med kognition att göra-

 198. -att få insikt, att tänka.

 199. Och på något sätt kan man
  skilja begriplighet från klarhet.

 200. Ett begripligt språk berättar
  om en värld läsaren känner till.

 201. Även till en ny värld kan man få
  vägledning, exempelvis genom ordföljd.

 202. Ordföljd kan vara ett område
  för begriplighet, likaså textbindning.

 203. Begriplighet visar skribentens tankar,
  orsaker, följder, slutsatser.

 204. Läsaren får då en möjlighet
  att identifiera sig med skribenten.

 205. Begreppen är inte vetenskapliga,
  men de ger ett praktiskt verktyg-

 206. -som kan framhäva olika delar
  av en text.

 207. En text kan nämligen ibland vara
  lätt att läsa men svår att förstå.

 208. Ett exempel:

 209. "Handikappservice är ett serviceområde
  inom social- och familjearbete."

 210. Meningen är kort och egentligen inte
  krånglig, men den är oerhört abstrakt.

 211. Trist nog har den förekommit på sidor
  som utgav sig för att vara klarspråk.

 212. Den är skriven för en speciell målgrupp,
  och abstraktionsnivån är enorm.

 213. "Handikappservice är ett serviceområde"
  är allt annat än konkret.

 214. Lätt att läsa, svår att förstå.

 215. Ett annat perspektiv ges i följande:
  "Hemsjukhuset har en ledig plats."

 216. Perspektivet är då någon annans
  än den tilltänkta patientens.

 217. I det här fallet var det en patient
  som låg på sjukhus-

 218. -och väntade på att få komma till...

 219. I Finland har vi ett hemsjukhussystem
  där man skapar ett sjukhus i hemmet-

 220. -med olika resurser. Det kan vara en
  sjukhussäng eller någon som kommer-

 221. -och ger en spruta eller antibiotika.
  Det är alltså ett hemsjukhus.

 222. Patienten skulle få komma hem, då det
  fanns en ledig plats på hemsjukhuset.

 223. Det betydde att det fanns personal
  tillgänglig för ett hemsjukhus.

 224. Men ni förstår hur tokigt det låter.
  Perspektivet var märkligt-

 225. -och jag undrar om den unga patienten
  förstod vad det handlade om-

 226. -och vart han egentligen skulle flyttas.

 227. Och så lite om tonen.
  Språket kan vara klart och begripligt-

 228. -men ha fel ton.

 229. Nästa exempel är en standardtext
  från en social myndighet.

 230. Och versalerna i exemplet är äkta.
  Systemet kan inte skriva gemener-

 231. -varpå myndigheten alltid rasar.

 232. "Betalningsåtagandet omfattar
  begravningsbyråns kostnader"-

 233. -"transport av den döde, kista och urna
  samt nödvändiga församlingstjänster."

 234. Jag tycker tonen är ganska bedrövlig.

 235. Eller den här: "Ersättning för
  införskaffad medicin beviljas ej."

 236. "Medicinen är inte relaterad
  till behandling av hjärnskada."

 237. Det här talade jag om förra gången.

 238. Myndigheter kan ibland tala om
  bedömningar som absoluta sanningar.

 239. Och sånt gör folk upprörda.

 240. Man kan skriva: "Enligt vår bedömning
  är medicinen inte relaterad"-

 241. -"till behandling av hjärnskada."
  Det är klartext, men med fel ton.

 242. God ton handlar inte bara
  om artighetsfraser.

 243. Det handlar inte bara om ifall man ska
  dua eller nia, utan om mycket mer.

 244. Aleksi Koski forskar på myndigheters
  inställning till begäran om information.

 245. På nätet finns både uppsats
  och artikel om det.

 246. Enligt hans lista
  är osaklighet följande:

 247. "Fientlighet och kallsinnighet."
  Bra ord.

 248. "Kunden känner sig dum,
  enfaldig eller okunnig."

 249. "Omotiverade svar."
  "Ett passivt och likgiltigt intryck."

 250. "Långsamhet och fåordighet."
  "Maktlöshet och byråkrati."

 251. Det handlar om kommunikation,
  språk, informationstillgång.

 252. Antingen förverkligas de i språkbruket
  eller inte.

 253. Låt oss se på några exempel.

 254. Influenserna från lagtexter
  är stor i vissa textgenrer.

 255. Överklagandedelen i finska beslut
  är ofta kopierad direkt från en lagtext.

 256. Följande är typisk text
  i finska förmånsbeslut:

 257. "Om den sökande är missnöjd
  med beslutet, har han rätt att genom"-

 258. -"socialenheten få beslutet omprövat
  om han kräver det inom 14 dagar."

 259. "Delgivningen anses ha skett,
  om inte annat påvisas, sju dagar efter"-

 260. -"att beslutet,
  med vederbörandes adress"-

 261. -"har lämnats till posten
  för befordran."

 262. "Delgivningsdagen
  räknas inte till fatalietiden."

 263. Det finns en myndighet
  som redan för flera år sedan-

 264. -utvecklade en alternativ text
  till den föregående:

 265. "Om du är missnöjd med detta beslut,
  har du rätt att överklaga det."

 266. "Skicka ditt överklagande
  till socialenheten i din kommun."

 267. "Bifoga en kopia av detta beslut
  och skicka överklagan senast Y.Y"-

 268. -"till adressen XXX.

 269. Den är så bra
  att jag nästan gråter när jag ser den.

 270. Men nu gråter jag av andra skäl.

 271. Jag trodde nämligen att den här
  textändringen redan ägt rum.

 272. Jag tycker att texten är så bra.
  Den har...

 273. Den har blivit klarare, mycket klarare.

 274. Dessutom är tilltalet effektivt.

 275. Men den visar också att ett bra språk
  går hand i hand med bra service.

 276. Kunden behöver inte läsa reglerna,
  utan får direkt reda på datumet.

 277. Ett bra språk påverkar servicen.
  Nyligen fick jag höra...

 278. ...att den här myndighetens förslag
  aldrig gick igenom.

 279. Juristerna hade opponerat sig.

 280. Kanske för att det hade inneburit
  för stora omvälvningar för kommunen.

 281. Resultatet var tråkigt,
  men bra som exempel.

 282. Om ni har liknande förslag,
  försök att få igenom dem.

 283. Men jag skulle vilja säga
  att ett krav på bra språkbruk överlag-

 284. -innebär att man inte bara ser över-

 285. -texten, orden och meningarna
  på papperet eller på skärmen.

 286. Man måste se på helheten,
  på interaktionen.

 287. Texten kan upplevas obegriplig
  om den inte svarar på ställd fråga-

 288. -trots att texten i sig är klar
  och tonen saklig.

 289. Förutom ord och meningar
  måste man se på texten som helhet.

 290. Begriplighet och saklighet.
  Innehåll och ton.

 291. Och även på individens ställning
  och roll i interaktionen.

 292. Får individen sin röst hörd?
  Det skulle man kunna säga mycket om.

 293. Jag har undersökt
  handikappservicebeslut-

 294. -och tillhörande ansökningar,
  läkar- och andra expertutlåtanden.

 295. Jag jämförde dem med besluten.
  Lite som i rättslingvistik.

 296. Då kom det fram
  att kunden refereras som...

 297. Kunden borde vara primär uppgiftskälla,
  men ofta är det läkaren.

 298. Även saker som kunden själv har sagt
  uttrycks genom läkaren.

 299. Kundens utsagor
  står ofta längst ner i hierarkin.

 300. På grund av alla skriftliga regelverk...
  eller trots dem.

 301. På sätt och vis kan man förstå
  att myndigheten vill ha ryggen fri.

 302. Men vi ska inte stirra oss blinda
  på individuella prestationer-

 303. -för myndighetsspråk
  uppstår i en viss typ av verksamhet.

 304. Jag vill betona att bra myndighetsspråk
  beror på sammanhanget.

 305. Det finns inte bara
  ett bra myndighetsspråk.

 306. Visst har jag femton minuter kvar?

 307. Hur kan man förändra ett språk
  eller hur förändras det?

 308. Vi har under de gångna åren
  talat om klarspråkskampanjen-

 309. -som avslutades vid årsskiftet.
  Många känner säkert till den.

 310. Kampanjen pågick i Finland
  från slutet av 2014.

 311. Flera aktörer medverkade i kampanjen-

 312. -där man tog fram ett handlingsprogram
  för bra myndighetsspråk.

 313. På avslutningsseminariet hade vi
  en tävling om framgångshistorier.

 314. På Kotus webbplats
  finns de under "Myndighetsspråk".

 315. De är rätt kul för er som jobbar
  med förvaltning. Det tävlades...

 316. Jag ska återge listan så här...
  lite kort och koncist-

 317. -för den bekräftar på sätt och vis
  temat för dagens föredrag:

 318. "Bra förvaltning handlar om språk."

 319. Och språket är en viktig del
  av all förvaltningsverksamhet.

 320. Så här många olika detaljer eller sätt,
  så här många små steg-

 321. -kan man se över på en myndighet.

 322. Det finns så många små saker
  man kan göra.

 323. Arbetarskyddsförvaltningen gjorde
  processbeskrivningar och mallar.

 324. Migrationsverket
  såg över informationen-

 325. -till studenter som ansöker
  om uppehållstillstånd.

 326. Tävlingen vanns av Byggnadskontoret
  som gick ut på Twitter.

 327. En poäng sämre var Satakunta
  sjukvårdsdistrikt med klarspråksinfo.

 328. I "Klart myndighetsspråk
  – ett handlingsprogram"-

 329. -betonas att paragrafer och individuella
  prestationer inte räcker.

 330. Man måste också sträva efter ett bra
  myndighetsspråk i det dagliga arbetet-

 331. -och kvalitetsuppföljningen
  ska ingå i den totala översikten.

 332. Poängen är att språket
  är en viktig del av hela verksamheten.

 333. Förutsättningarna för skrivandet måste
  ordnas. Datasystem kan ställa till det.

 334. Arbetet med klarspråk bör inledas
  redan vid anskaffningen av datasystem.

 335. Om skattemyndigheten
  har ett kommatecken på fel ställe-

 336. -måste de betala för att få det ändrat.
  Varje ändring kostar pengar.

 337. Avtalen borde skrivas så
  att datasystemen lätt kan uppdateras.

 338. Samarbete är något som betonas.

 339. Support från språkexperter
  endast vid behov.

 340. Här får ni ytterligare några argument
  för varför man ska använda klarspråk.

 341. Klarspråk påverkar verkligen
  hela förvaltningen.

 342. När texten är begriplig
  och tonen inte är stötande-

 343. -får man färre frågor,
  tvister, överklaganden.

 344. Det här visar att...

 345. Jag hörde talas om en kommun där
  överklagandena vid en typ av ärenden-

 346. -mestadels berodde på att kunderna
  inte hade förstått det första beslutet.

 347. Om vi skrev begripligt direkt
  skulle vi kanske inte belasta-

 348. -överklagandenämnder
  och domstolar lika mycket.

 349. Det är ett argument
  som man kan använda-

 350. -för mer omfattande språkvårdsprojekt
  på sin arbetsplats.

 351. Man får mer tid över för annat.
  Jag ska strax visa exempel.

 352. Mottagaren kan agera på önskat sätt.

 353. Även det här berör rättssäkerheten.

 354. Jarmo Lainio talade om
  mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

 355. Språk har ofta med dem att göra.
  Myndigheters språk blir effektivare-

 356. -och den offentliga förvaltningens
  rykte förbättras, vilket är viktigt.

 357. Bara det att säga att man jobbar
  med myndigheters klarspråk-

 358. -gör folk till välvilligare läsare,
  även om inget ännu skulle vara gjort.

 359. Ännu ett exempel. Bra språk kan till
  och med ha socialpolitiska effekter.

 360. Några utdrag ur Helsingfors
  socialombuds utredningar från 2012.

 361. Man skriver om attityd. Och det
  är ju något man uttrycker med språk.

 362. Man kan ju förstås vända ryggen till
  kunden, men ofta handlar det om språk.

 363. Attityden gentemot kunden
  är avgörande och påverkar-

 364. -smidigheten i arbetet
  och kundens upplevelse.

 365. Om kunden får tillräckligt med begriplig
  information om tjänster och rättigheter-

 366. -förebygger man många problem.
  Här kan man se det socialpolitiska...

 367. Fullgod motivering av beslut
  säkrar en likvärdig behandling.

 368. Dels handlar det om rättssäkerhet,
  dels om att förhindra marginalisering.

 369. Från socialpolitik
  till ekonomisk politik-

 370. -som ofta är lättare
  för beslutsfattare att förstå.

 371. Två overheadblad kvar, sen är det slut.

 372. Vi på Kotus har samlat in
  lite erfarenheter och uppgifter om-

 373. -hur ett bättre myndighetsspråk
  har effektiviserat förvaltningen.

 374. Migrationsverket
  är ett fantastiskt exempel.

 375. På eget initiativ,
  redan före klarspråkskampanjen-

 376. -gjorde de om all information till dem
  som ansöker om uppehållstillstånd.

 377. Man förnyade sin webbplats
  och såg över samarbetet-

 378. -med andra berörda myndigheter.

 379. Före förnyelsen fick verket årligen
  cirka 5 000 frågor via telefon-

 380. -och efter förnyelsen
  får de drygt 1 000 samtal.

 381. Här ser vi alltså
  en tydlig effektivisering.

 382. I Norge förnyade vägförvaltningen
  sina standardbrev.

 383. Efter det
  fick de 40 procent färre frågor.

 384. Man sparade 1,2 miljoner kronor
  i post- och papperskostnader.

 385. I USA skrev Arizonas skattemyndighet
  om sina standardbrev med klarspråk.

 386. Resultaten kan ni se på skärmen
  – en enorm skillnad.

 387. Samtalen minskade
  från 23 000 till 5 000.

 388. Handläggningstiden blev kortare.
  Och kunderna gjorde som de skulle.

 389. 85 procent svarade på frågor,
  jämfört med 15 procent före förnyelsen.

 390. Och min sista...
  Jag känner mig lite som en predikant.

 391. I inledningen nämnde jag att den finska
  förvaltningslagen innehöll paragraf 9-

 392. -som handlar om språk. Men temat är ju
  "Bra förvaltning handlar om språk"-

 393. -och finsk förvaltningslag är full av
  språk- och kommunikationsparagrafer.

 394. Förutom paragraf 9 har vi den om bra
  service, som förverkligas genom språk.

 395. Rådgivningsskyldighet
  handlar om språk.

 396. Om språk och kommunikation-

 397. -handlar även handläggning
  av förvaltningsärenden.

 398. Beslut och motivering i ärenden.
  Det är språk.

 399. Även utfrågningar och delaktighet
  handlar om språkbruk.

 400. Och det här jag har försökt att bevisa.
  Tack igen.

 401. Översättning: Petri Knuutila
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förvaltning på klarspråk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kanslispråk, byråkratspråk, förvaltningsspråk - språket som används på och av olika myndigheter har många namn och är inte alltid lätt att förstå. Ulla Tiililä, docent från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, går igenom grundpelarna för ett mottagarvänligt myndighetsspråk. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska, Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Finska språket, Myndighetsspråk, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Minoritetsspråk ur europeisk synvinkel

De europeiska länderna har olika utgångspunkter för att skydda sina minoritetsspråk. Jarmo Lainio, professor i finska, ger en historisk tillbakablick för ratifikationen av de europeiska minoritetsspråken. För Sveriges fem nationella minoritetsspråk är satsningar i utbildningssektorn av största vikt, berättar han. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Det finska språket i Eskilstuna

Nästan en femtedel av Eskilstunas invånare är finländare eller har finska rötter. Kommunens utvecklare Sirpa Lindelöf berättar här att finska är ett så naturligt inslag att den politiska viljan att ordna tjänster på språket alltid har funnits. Lindelöf ger exempel på kommunens finska tjänster. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Textanalys med verbala fingeravtryck

När vi använder ett språk lämnar vi verbala fingeravtryck. Ulla Tiililä, docent vid Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, berättar om det språkliga detektivarbete hon har gjort i samband med brottsutredningar. Med hjälp av forensisk textanalys kan man till exempel urskilja textförfattarens kontext, stil, attityd eller bakgrund. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Förvaltning på klarspråk

Kanslispråk, byråkratspråk, förvaltningsspråk - språket som används på och av olika myndigheter har många namn och är inte alltid lätt att förstå. Ulla Tiililä, docent från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, går igenom grundpelarna för ett mottagarvänligt myndighetsspråk. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Nyord i finskan

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i de finska nyorden och tar även upp svenska exempel som ståpaddling, EU-migrant och plattfilm. Varje år publiceras listor på nyskapade ord i både Sverige och Finland. Orden formas ofta utifrån fenomen inom politik, ekonomi och samhälle, men även inom mode och livsstil. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Varför är det finska språket som det är?

Lari Kotilainen ger en snabb historik över det finska språkets historia och går igenom sex orsaker till varför språket är som det är. Allt börjar vid floden Volga. 1800-talet var ett viktigt decennium för finskan då nationstanken skapade förutsättningar för användandet och utvecklandet av språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiskt lexikon på nätet

Trond Trosterud, forskare på universitetet i Tromsö, berättar om utvecklingen av universitetets online-lexikon och vilken information man kan utläsa av användningen. För majoritetsspråket går det att bara klicka på ett ord i en text och få det översatt, men för samiskan är det inte så lätt. Chansen att stöta på ett ord i dess grundform är liten. Trond Trosterud berättar om lösningen på problemet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.