Titta

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Om UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Föreläsningar och panelsamtal från Vetenskapsfestivalen 2016 som kommunicerar vetenskap på ett lättillgängligt sätt och skapar mötesplatser för vetenskapsintresserade i alla åldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangör: Vetenskapsfestivalen och Göteborg & Co.

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016 : När tekniken tänjer gränserDela
 1. Är vi redo?
  Vad fint.

 2. Jag ska hälsa er alla välkomna hit-

 3. -till vetenskapsfestivalen.
  Det är 20:e året i rad.

 4. Genteknik, genmanipulation
  och genetisk ingenjörskonst-

 5. -står i centrum för det här samtalet.
  Det ser jag fram emot.

 6. Vi står inför något hissnande,
  kan man säga.

 7. Vi har nått en punkt
  i vår existens som människor-

 8. -då vi kan göra saker som vi aldrig
  har kunnat göra tidigare.

 9. Vi pratar om att "designa barn"-

 10. -och därmed vår framtid.

 11. Vissa hävdar att den nya sköna
  världen är här. Vi får väl se.

 12. Vi ska lyssna på ett samtal
  under den här timmen.

 13. Vi har fyra framstående gäster.

 14. Karin Wilbe Ramsay
  är medicine doktor.

 15. Du är utredningssekreterare för SMER
  - Statens Medicinsk-Etiska Råd...

 16. ...som ligger under
  socialdepartementet.

 17. Det stämmer. Rådet är rådgivande
  till regering och riksdag.

 18. Rådet ska analysera
  medicinsk-etiska frågor-

 19. -ur ett övergripande
  samhällsperspektiv.

 20. Rådet består av
  politiker och sakkunniga.

 21. Vi har en ordförande
  och ett sekretariat där jag arbetar.

 22. De frågor rådet behandlar är-

 23. -metoder eller företeelser som är
  aktuella inom hälso- och sjukvården.

 24. Det kan också vara
  metoder som utvecklas.

 25. Rådet spanar mot forskningen
  och försöker hålla koll på-

 26. -metoder som utvecklas och är
  på väg in i hälso- och sjukvården.

 27. Rådet kan ge råd om ifall metoden
  ska tillåtas och på vilka villkor.

 28. Genetik är ständigt aktuellt.
  Det händer mycket på den fronten.

 29. Frågorna är ständigt aktuella
  ur medicinsk-etisk synvinkel.

 30. -Vi kommer nog in på de frågorna.
  -Det gör vi säkert.

 31. Åsa Torinsson Naluai
  bor här i Göteborg.

 32. Du är docent
  och jobbar på Sahlgrenska-

 33. -med experimentell genetik.

 34. Ja. Jag är på institutionen för
  biomedicin på Sahlgrenska akademin.

 35. Jag har i många år-

 36. -tittat på ärftlighet
  hos olika folksjukdomar.

 37. Jag har jobbat med celiaki
  - glutenintolerans - och psoriasis.

 38. Vi har en representant från staten
  och en från pågående forskning.

 39. Mikael Kubista är vd för
  bioteknikföretaget Life Genomics.

 40. Du är också forskare.

 41. Absolut. Jag hade en professur på
  Chalmers i molekylär bioteknik-

 42. -och vi utvecklade många av de
  metoder som används i dag.

 43. För ungefär 15 år sen
  startade vi privat verksamhet-

 44. -för att supporta läkemedelsindustrin
  och forskare-

 45. -med genetiska
  och molekylära analyser.

 46. Här i Göteborg har vi
  ett av Europas främsta laboratorier-

 47. -för genetiska och molekylära
  analyser.

 48. Jag sitter med
  i den internationella arbetsgruppen-

 49. -som standardiserar dessa metoder.

 50. Hur ska vi göra för att uppnå
  jämförbara resultat på olika labb?

 51. Vi jobbar mot organisationer som ISO.

 52. Sen två år tillbaka-

 53. -erbjuder vi genetiska analyser
  för konsumentmarknaden.

 54. Då blir kommunikationen-

 55. -med akademikerna
  och de etiska nämnderna jätteviktig.

 56. Sist men inte minst
  har vi Gunnar Bjursell-

 57. -som är professor emeritus
  och molekylärbiolog-

 58. -vid Karolinska Institutet
  i Stockholm.

 59. Gunnar är här i dubbel mening.

 60. Han har arbetat som molekylärbiolog
  i det här fältet i flera decennier...

 61. ...och är också som en av dem som
  startade Vetenskapsfestivalen...

 62. -...för 20 år sen.
  -Ja, det stämmer.

 63. Mitt intresse
  har sträckt sig tillbaka-

 64. -från när jag började forska på KI.

 65. Det som gjorde att jag hamnade här
  och att festivalen startades-

 66. -var att jag under mina studier i USA
  studerade vid Stanford och Caltech.

 67. Det var då vaggan för gentekniken.

 68. Där hade man tidigt en konferens.

 69. Det var där man för första gången
  diskuterade på allvar-

 70. -risker, säkerhet
  vid användande av genteknik.

 71. Forskarna ansåg att det
  måste diskuteras med allmänheten.

 72. När jag blev rekryterad att bygga upp
  bioteknik och genteknik i Göteborg-

 73. -hade vi konferenser
  i Frölunda Kulturhus tre år i rad-

 74. -som handlade om genteknik
  i dess olika former.

 75. Det ledde sen vidare till att jag
  startade Vetenskapsfestivalen-

 76. -för över 20 år sen.
  Det är nu 20:e gången.

 77. Det är viktigt att det här
  inte är en inomakademisk fråga.

 78. Det är kanske den vassaste teknik
  vi har utvecklat-

 79. -som ställer en massa
  samhällsvärderingar på sin spets.

 80. Vad ska vi göra?

 81. Precis som Torgny säger,
  är det viktigt att förstå-

 82. -att vi kommer att kunna göra
  mycket mer än vi anar.

 83. Gunnar, kan du prata lite om ditt
  arbete med stamceller och allt?

 84. Du har gjort oerhört mycket. Kan du
  peka på några stora genombrott?

 85. Ja, om man säger så här...

 86. När jag jobbade på KI
  för över 40 år sen-

 87. -såg vi DNA-molekylen
  i elektronmikroskopet.

 88. Hur skulle vi nånsin få fatt i
  DNA-sekvensen C-A-G-T?

 89. Det är den genetiska informationen
  som jag tror ni alla känner till.

 90. Många sa det var omöjligt.

 91. Ett antal mikrobiologer-

 92. -utnyttjade bakterier och bakteriers
  skyddssystem mot viruspartiklar-

 93. -och lade grunden för
  de biokemiska metoderna.

 94. Det vi inte förstod då
  var den enorma datorutvecklingen.

 95. Datorer gör ett stort arbete i dag-

 96. -som vi inte var medvetna om att
  över huvud taget skulle kunna ske.

 97. Det är två saker för mig
  som är gammal professor.

 98. Jag kunde inte ana styrkan
  i den tekniska utvecklingen.

 99. När människor fokuserar på nåt
  så kan vi sätta människor på månen-

 100. -och få fram människans arvsmassa.

 101. Nu kan vi analysera
  extremt komplexa sammanhang-

 102. -men ändå bena ut vad som är vad.

 103. -Tack ska ni ha.
  -Jag tänkte lägga till en sak.

 104. Tekniken har inte bara gått framåt,
  utan även blivit kostnadseffektivare.

 105. Saker som vi tidigare
  endast kunde erbjuda-

 106. -Astra Zeneca eller elitforskarna
  har nu nått en kostnadsnivå-

 107. -där genetisk testning i dag är
  tillgänglig även för konsumenter.

 108. Det är ett fantastiskt genombrott.

 109. Vi kommer nog in på det längre fram.
  Vilka möjligheter som finns...

 110. ...även när det gäller
  att skapa problem.

 111. Nu går vi till kärnan.

 112. Det handlar om genteknik
  och gener och arv.

 113. Frågan är mer komplex.
  Man pratar om arv och miljö.

 114. Vem av er känner sig manad att börja?
  - Gunnar, kanske?

 115. Eller Åsa?

 116. Arv och miljö är jättespännande.

 117. Jag har alltid varit intresserad av
  vad som är arv och vad som är miljö.

 118. Det drev mig in
  i banan kring genetiken.

 119. Teknikerna går fort framåt.

 120. Med datorernas hjälp läser vi en
  människas genom på några dagar.

 121. Alla bokstäver i vår arvsmassa
  kan vi ju nu läsa väldigt snabbt.

 122. Men arvet
  är ju bara en del av det hela.

 123. Miljön är fortfarande väldigt viktig.

 124. I bara några få fall
  kan man använda arvet-

 125. -för att förutsäga en sjukdom
  eller en egenskap.

 126. Det är viktigt att minnas-

 127. -nu när tekniken
  har kommit så här långt.

 128. Det är väldigt komplext.
  Men vi kommer att kunna göra mycket.

 129. -Gunnar...
  -Jag vill ge ett exempel.

 130. Det är en sjukdom som heter PKU
  - Föllings sjukdom.

 131. En norrman upptäckte den 1935.

 132. Alla spädbarn i dag testas för om de
  har den egenskapen eller inte.

 133. Har de egenskapen
  att utveckla den sjukdomen-

 134. -så ändrar man bara kosten.
  Man ger dem "apotekskost"-

 135. -som saknar en speciell komponent.

 136. Det här visar hur genetiken fungerar.

 137. Om man har sjukdomsanlaget
  men inte exponeras för kosten-

 138. -så utvecklar man inte sjukdomen.

 139. Det är viktigt att förstå.

 140. Ta de som arbetar med möss.

 141. Hur hittar man "jagad av
  katten"-genen hos möss...

 142. ...utan att exponera dem för en katt?
  Det går inte.

 143. Först när man sätter in en katt
  i buren ser man det.

 144. De där förstår att det är en katt.
  De här förstår inte faran.

 145. Det är det miljön gör.

 146. Den utmanar dem som saknar förmågan
  att hantera miljön.

 147. Det måste göra det
  väldigt komplicerat för er.

 148. Ja. Dessutom lär vi ju oss nu
  att miljöpåverkan i sig-

 149. -kan göra ändringar i vårt anlag
  som vi kan föra vidare.

 150. Man miljön påverka så att vi
  får ärftliga förändringar?

 151. -Ja.
  -Epigenetik, alltså.

 152. Det är ett "fancy" ord
  som betyder "utöver genetik".

 153. Genom miljön
  kan vi påverka våra gener-

 154. -så att de ärvs vidare.

 155. Egentligen är det inte jättekonstigt.

 156. -Har du nåt exempel?
  -Jag tänkte ge ett banalt exempel.

 157. I vår kropp har vi flera tusen
  olika typer av celler.

 158. De är olika för att de modifieras
  endast epigenetiskt.

 159. DNA-sekvensen är densamma
  i alla våra celler.

 160. Men vilka delar som är aktiva
  är epigenetik.

 161. Modifieringen som sker naturligt i
  vår kropp-

 162. -kan i vissa fall
  även föras över till våra barn.

 163. Det är viktigt.
  Vi ser mer och mer av det här.

 164. Upptäckten av epigenetik-

 165. -har bekräftat att miljön är kanske
  viktigare än vi trodde innan-

 166. -då t.o.m. miljön
  kan påverka generna.

 167. Det komplexa sambandet
  mellan arv och miljö är en utmaning.

 168. I dag, när vem som helt
  kan ta ett gentest-

 169. -så är det en stor utmaning
  för individen-

 170. -att förstå sambandet
  mellan arv och miljö.

 171. När inte ens forskare förstår det,
  hur ska då privatpersonen förstå det?

 172. Det är en utmaning.

 173. Ur etisk synvinkel får man inte ha
  en övertro på gentester.

 174. Det är önskvärt
  att man som konsument-

 175. -har god förståelse för att
  miljöfaktorer spelar stor roll.

 176. Och den som tillhandahåller testet
  bör inte ge vilseledande information.

 177. Det låter väldigt komplicerat
  när man beaktar det där.

 178. Vi har en tendens...
  - Mikael, du får svara på det här.

 179. Ska vi inte tro på era tester?
  Ska vi inte köpa dem?

 180. Det är en jätteviktig fråga.

 181. När företag som Life Genomics
  erbjuder nånting-

 182. -måste vi se till att konsumenternas
  förväntningar är rimliga.

 183. Tidningar visar skräckexempel
  när man bantar med gentest o.s.v...

 184. Det finns ingen gen som gör
  att man tappar en massa kilon.

 185. Vi påverkas ju av miljön också.

 186. Men vi har alla olika

 187. Hur vi påverkas av en viss kost,
  hur vi tar upp fettämnen-

 188. -och hur effektivt vi tar upp
  vitaminer är individuellt.

 189. Den grundläggande informationen
  kan vara värdefull och hjälpa oss.

 190. Det vi har sett hos våra konsumenter
  som gör gentest-

 191. -är att de upplever-

 192. -att de får en förståelse för
  hur de fungerar.

 193. Har man levt med sin kropp
  i hela sitt liv-

 194. -kommer inte ett gentest att visa
  att man funkar på ett annat sätt.

 195. Snarare får man förklarat
  varför man fungerar som man gör.

 196. Har man ett stort sockersug-

 197. -kan det vara skönt att veta att det
  kommer från mamma och pappa.

 198. Folk som gör gentester
  får förklarat hur de fungerar-

 199. -och börjar i regel
  leva ett sundare liv.

 200. Genetiken spänner brett
  över både komplext och enkelt.

 201. När man kommer ner till vitaminer
  och andra födoämnen-

 202. -så kan det vara relativt enkelt.

 203. Några få gener styr en viss
  nedbrytning av ett visst ämne-

 204. -och då kan gentestet ge information
  kring hur man hanterar vissa ämnen.

 205. Laktos är ett bra exempel.
  Där är det bara en enda gen-

 206. -som påverkar om vi tål laktos
  eller inte.

 207. Sen finns det förstås andra faktorer.

 208. Om du har en genetik som säger att du
  tål laktos så kan du ha en tarmskada-

 209. -som gör att du inte producerar
  enzymet som bryter ner laktos-

 210. -och får då en sekundär
  laktosintolerans.

 211. Sen kan man komplicera det med att vi
  har ytterligare DNA i våra tarmar-

 212. -som kommer från bakterier. Men det
  är en av de enklaste varianterna.

 213. Sen kan man gå
  till det mest komplexa-

 214. -som hur man kan förlora övervikt.

 215. Det finns över hundra gener
  som man har identifierat-

 216. -som påverkat ditt BMI
  eller din viktstatus.

 217. De här hundra generna man har hittat-

 218. -kan ändå bara förklara
  några få procent av din genetik.

 219. Det finns genetik och miljö.

 220. De här hundra generna förklarar
  några få procent av din genetik.

 221. Där är det svårare
  att göra ett gentest i dag.

 222. Det spänner en stor vidd.
  Vissa är väldigt intressanta.

 223. Man kan få viktig information-

 224. -för sin egen förmåga att bryta ner
  olika näringsämnen.

 225. Medan andra saker är svårare.

 226. Jag ska bara poängtera
  det uppenbara för er.

 227. När vi står inför den här
  oerhört spännande framtiden-

 228. -så är det väldigt mycket
  vi inte känner till.

 229. Det här lilla ordet "epigenetik"-

 230. -är forskningsfronten.

 231. Vi vet inte så mycket om det,
  men det finns.

 232. Hela området när det gäller
  nutrition - vad vi sätter i oss...

 233. ...och genetik, är ett nytt område.

 234. Vid PKU kan man direkt ändra födan-

 235. -för att slippa utveckla
  efterblivenhet.

 236. Det man diskuterar i dag är-

 237. -ADHD, asperger och autism och föda.

 238. Det kommer att finnas
  en utveckling man måste följa-

 239. -och i de sammanhangen
  är de här testerna helt fantastiska.

 240. Här är nån
  man kan sätta på en annan diet-

 241. -för att slippa utveckla
  en mental ohälsa.

 242. Nu pratar du om sånt som finns i dag.

 243. Man går till läkaren
  och tar testet...

 244. Ja, man kan inte gå till oss
  för vi är ett laboratorium.

 245. Vi analyserar åt andra.

 246. I Sverige
  säljs det via Life-butikerna.

 247. Vi analyserar prover
  från hela Europa.

 248. När det gäller
  sjukdomar som ger en problem-

 249. -då brukar läkare och SMER säga att
  testerna ska utföras inom sjukvården.

 250. Det kan behövas genetisk vägledning
  och medicinsk information.

 251. Det är mindre lämpligt-

 252. -att försöka ställa
  sina egna diagnoser.

 253. Då öppnas ett nytt problem.
  Hur ser du på det?

 254. Vi har den statliga sjukvården
  och sen har vi fria entreprenörer.

 255. Hur ser du på det?

 256. Vi har dessutom det internationella
  perspektivet, antar jag.

 257. Man kan väl hitta vad som helst
  på nätet?

 258. Ja, man kan ju skicka iväg
  ett salivprov eller en droppe blod-

 259. -och låta företag
  i andra länder analysera.

 260. De kanske erbjuder
  andra tester också.

 261. Det kan vi inte förhindra, direkt.

 262. Men när det gäller sjukdomar
  brukar man anse-

 263. -att genetiska tester
  ska utföras inom sjukvården.

 264. Nutritionstest som ger
  en annan typ av information-

 265. -ex. hur snabbt man bryter ner
  alkohol eller koffein-

 266. -är ju inte nåt man grundar
  en sjukdomsdiagnos på.

 267. Den informationen kanske är lättare
  att hantera utanför sjukvården.

 268. Det kan vara intressant för
  konsumenten att få den informationen.

 269. Man ska kanske inte förbjuda
  den typen av tester-

 270. -men det kan ge
  gränsdragningsproblem.

 271. Vilka tester ska man göra själv
  och vilka gör man inom sjukvården?

 272. Okej. Jag tror att både Gunnar
  och Mikael blinkade.

 273. Jag blinkade för du tog upp
  en otroligt viktig fråga.

 274. Att man kan efterfråga informationen
  över nätet.

 275. Du kan gå till vilken stat som helst
  och få informationen.

 276. Det här har vi diskuterat tidigare.

 277. Är det reglerat i Sverige
  men oreglerat i ett annat land-

 278. -så söker man informationen där.
  Det är inte förbjudet.

 279. Vi måste vara beredda på
  den diskussionen.

 280. Vi har öppna samtal om det här.
  Det är extremt viktigt-

 281. -att myndigheter kan upplysa om
  hur saker fungerar-

 282. -så att man inte låter sig luras.
  Såna saker tror jag vi kan jobba med.

 283. -Mikael först...
  -Det är viktigt.

 284. Det är viktigt för företag som oss
  att jobba nära sjukvården-

 285. -och experterna inom akademin.
  Vi har flera rådgivare från akademin.

 286. Om vi ska erbjuda tester-

 287. -så måste vi erbjuda tester
  som levererar resultat-

 288. -som professionen accepterar
  och tar till sig. Det är viktigt.

 289. Om man får ett blodprovssvar från
  Kina, vad ska läkaren göra med det?

 290. De vet inte vilka kriterier
  som gäller för det.

 291. Samtidigt har inte
  den svenska sjukvården råd-

 292. -att erbjuda alla typer av tester
  som kan vara av värde.

 293. Jag tänker på farmakogenomik.

 294. Om vi ska behandla en patient
  för en sjukdom-

 295. -så är mängden läkemedel vi ska ge
  och i vissa fall vilket läkemedel-

 296. -beroende av vilka varianter av gener
  patienten har.

 297. Vi har olika upptag av medicin
  precis som med näringsämnen.

 298. De här testerna känner vi till.
  Fass skriver i sina instruktioner...

 299. ...att patienter som tar Waran
  mot blodkoagulation...

 300. ..som många tar. ska testa sig.

 301. Det ska baseras på gentest.

 302. Men de flesta erbjuds inte det
  för det är inte inne i systemet.

 303. Det är möjligt
  att privata aktörer som vi-

 304. -skulle kunna göra det
  kostnadseffektivt-

 305. -och i synergi och med ersättning
  så att det blir rättvist för alla.

 306. Det här är ett jätteviktigt ämne.

 307. Sjukvården ska samarbeta
  med akademin och företag-

 308. -för att kunna erbjuda den vård
  patienter kan tänkas vilja ha.

 309. Det här med hur man hanterar
  olika läkemedel är ett typexempel.

 310. Det vore synd-

 311. -om bara de som har råd att beställa
  privata test är de som får dem.

 312. Det är viktigt att sjukvården
  jobbar på att föra in kunskapen-

 313. -i vården så att den
  kan komma alla till nytta.

 314. Och ur etisk synvinkel
  är det väldigt viktigt....

 315. Du menar rättviseargumentet?

 316. Ja. Sjukvården ska erbjuda de
  genetiska tester som är relevanta.

 317. Det är ett viktigt verktyg
  för sjukvården-

 318. -när det gäller läkemedelsbehandling
  och diagnosställning.

 319. Där är det olyckligt om man måste
  betala de tester man behöver.

 320. Hur ser det ut i dag?
  Hur säger ni på departementet?

 321. Säg att man kan få en screening
  för 10 000.

 322. Sjukvården erbjuder-

 323. -de medicinska tester
  man anser är nödvändiga.

 324. Den privata marknaden är mer för sånt
  som konsumenten tycker är kul.

 325. Men det är klart...

 326. Det finns ju också tester
  för urinvägsinfektion och sånt.

 327. Det är inte genetiska tester, men
  självtester. Nu kom jag från ämnet.

 328. Det är lätt att komma från ämnet.

 329. Jag skulle vilja ta tag i
  en annan sak, om ni tillåter.

 330. Det är en fråga som ligger som
  en zeppelinare och glider över oss.

 331. Att vara människa, är det som att
  vara vilken annan organism som helst-

 332. -och en produkt av evolutionen?

 333. Från de där primulorna till oss...
  Det är evolutionära produkter.

 334. Men vad som sker nu...

 335. Evolutionen har valt oss och nu
  håller vi på att välja i stället.

 336. Det är väl det som är den stora
  förändringen? Vem vill börja?

 337. Jag kan börja
  från ett annat perspektiv.

 338. -Tidskriften "Nature"...
  -Brittisk...

 339. Den är
  kanske världens mest berömda...

 340. När man firade ett jubileum
  för tio år sen-

 341. -så talade man om människans
  evolution. De ritade en DNA-spiral.

 342. Ena spiralen var DNA
  med C, A, G och T.

 343. Den andra var kulturen.

 344. Det är omöjligt
  att förstå människans evolution-

 345. -utan att förstå vår kultur
  och vår utbildning.

 346. Människan har två typer av arv.
  Jag komplicerar det ytterligare.

 347. Förutom det genetiska arvet
  har vi våra minnen och kunskaper.

 348. De går hand i hand
  och påverkar varandra.

 349. Det kommer jag in på till slut.

 350. Människan har tagit evolutionen
  i sin egen hand.

 351. -Tidigare, menar du?
  -Ja.

 352. Nu är vi på väg att skaffa oss
  ett större ansvar-

 353. -inte bara för oss själva i dag
  utan också för kommande generationer.

 354. -Du pratar om memer.
  Ja, memer och gener.

 355. Memer är då...
  Nu ska vi gå in på lärarfrågan.

 356. Det unika för människan
  är att människan lär ut.

 357. Jag härmar inte bara Mikael.

 358. Jag hoppas det inte är så.

 359. Vi är aktiva att lära ut saker-

 360. -som Sokrates sa
  eller som Pytagoras kom på.

 361. Det är en viktig funktion
  i människans framgång.

 362. Det här är gener och memer
  och de går hand i hand.

 363. Jag som genetiker ser genetiken
  som en möjlighet att förstå miljön.

 364. Det tänker man kanske inte på.

 365. Mycket av det man kommer fram till
  när man förstår generna-

 366. -gör att man förstår
  det komplexa sambandet med miljön.

 367. Vi kanske
  har satt evolutionen ur spel-

 368. -men det är fortfarande
  under en väldigt kort tid.

 369. Människan
  påverkar sin miljö kraftigt.

 370. Evolutionen kanske kan slå tillbaka
  med en kraftig miljöförändring-

 371. -eller antibiotikaresistensen
  som vi har framför oss.

 372. Jag tror det är bra att vi har den
  här variationen i populationen.

 373. Om 20 år kanske det behövs en annan
  genetisk variant än i dag.

 374. Det kan komma snabba förändringar.

 375. Gentekniken kanske inte hänger med
  tillräckligt snabbt.

 376. Vi kan kanske inte designa barn
  så att de passar om 20 år.

 377. Eller vad tror ni?

 378. Jag tänkte på det sista.
  "Designa barn", säger du.

 379. Intuitivt känns det som:
  "Vad håller ni på med?"

 380. Sverige har varit en supernation
  inom växtförädling.

 381. Vi och ett par länder till
  har varit världsmästare.

 382. Skickliga genetiker
  har tagit fram härdiga sorter.

 383. Det är lätt att prata om
  nya äppelsorter och en ny härdig råg.

 384. Men nu har jag fått fram nya bebisar-

 385. -som är utan våldsamhet
  och alltid är snälla.

 386. Då känner man:
  "Vart är ni på väg nu?"

 387. Vi kan ta det stegvis.

 388. I dag är vi i en situation
  där vi har möjlighet att testa-

 389. -och utifrån resultat
  kan vi sen välja.

 390. Vi är nära att kunna ändra också,
  men i dag är det testning.

 391. Det stora genombrottet
  inom diagnostik-

 392. -kom för tio år sen.

 393. För två år sen började vi i Sverige
  erbjuda ett icke-invasivt fostertest.

 394. Man kan erbjuda blivande föräldrar-

 395. -att testa fostret
  med ett vanligt blodprov.

 396. Det är konceptuellt enkelt
  att förstå.

 397. Fostret i magen tappar celler.

 398. Celler dör när de inte behövs längre
  och släpper ut sitt DNA.

 399. En kinesisk forskare upptäckte att
  detta DNA kommer ut i mammans blod.

 400. Det betyder att man kan ta ett
  blodprov på mamman och testa fostret.

 401. Det man i dag erbjuder
  sen ett par år tillbaka-

 402. -är inte så kontroversiellt längre.

 403. Man jämför hur många kromosomer
  det finns i blodet.

 404. Kromosomer är DNA-molekyler
  som vi har ärvt av våra föräldrar.

 405. Vi ska totalt sett ha 23 olika,
  två av varje.

 406. Om mamman och fostret är friska
  ska man hitta lika många kromosomer.

 407. Men om det finns ett överskott på
  kromosom 21 och mamman är frisk-

 408. -kommer överskottet av kromosom 21
  från fostret.

 409. Det är en indikation på att fostret
  bär på en kromosomal avvikelse-

 410. -som kan ge Downs syndrom.

 411. Mamman får reda på detta och kan göra
  ett val baserat på den informationen.

 412. Vi introducerar inte
  nån ny typ av fosterdiagnostik.

 413. Fosterdiagnostiken görs men
  vi gör det med en säkrare metod.

 414. Den fosterdiagnostik
  som erbjuds i dag heter KUB.

 415. Kombinerat ultraljud
  och biokemiskt test...

 416. Det är inte pålitligt och mammorna
  får ofta göra ett invasivt prov-

 417. -med en nål som trycks in i magen
  för att få ut lite fostervatten.

 418. Det medför stor risk
  att åstadkomma ett missfall.

 419. Fortsätt.

 420. Genom att byta teknik
  räddar vi friska barn.

 421. Det är bra, men kan man, och ska man,
  göra mer?

 422. Vi kan i dag testa för
  inte bara kromosomala avvikelser.

 423. Vi kan se
  om barnet har genen för blåa ögon.

 424. Teoretiskt sett går det.
  Var ska man dra gränsen?

 425. Nåt man har börjat göra i dag är-

 426. -att föräldrar som inte kan eller
  vill få barn den naturliga vägen-

 427. -kan få det med
  in vitro-fertilisering - IVF.

 428. Då befruktar man ägget
  utanför kroppen.

 429. Man kan göra ett test
  redan i det skedet.

 430. Då kan man välja
  att återinplantera det fostret-

 431. -som antingen är friskt eller
  har egenskaper som man önskar.

 432. Var ska man dra gränsen?
  Jag vet inte.

 433. Karin ska alldeles strax få ordet.
  Det gled iväg lite grann.

 434. Jag tänkte vänta med fosterdiagnostik
  men nu har vi redan börjat.

 435. Det är en central och kontroversiell
  del i det här.

 436. Varsågod, Karin.

 437. När vi är inne på
  att välja egenskaper hos barnet-

 438. -så finns det nya möjligheter nu.
  Det har blivit mycket enklare.

 439. Man skulle kunna eftersöka mer
  information i fosterdiagnostiken-

 440. -än vad man gör i dag.
  Statens medicinsk-etiska råd-

 441. -vill inte utvidga fosterdiagnostiken
  för att omfatta fler sjukdomar-

 442. -utan att göra
  en förnyad etisk bedömning.

 443. Det är inte uteslutet att man kommer
  att screena för fler sjukdomar-

 444. -men man ska inte göra det
  slentrianmässigt.

 445. Man är rädd för
  att det ska bli en glidning-

 446. -mot att eftersöka mindre allvarliga
  sjukdomar och kanske egenskaper.

 447. Om vi börjar välja egenskaper
  hos våra barn-

 448. -kan man undra
  vilket samhälle vi är på väg mot.

 449. Alla människor har lika stort värde
  enligt människovärdesprincipen.

 450. Det är ett hot mot den principen
  om vi börjar välja ut barn-

 451. -för att de ska vara långa,
  intelligenta och blåögda.

 452. Och med vilka förväntningar
  växer de barnen upp-

 453. -om föräldrarna har valt deras
  egenskaper. Det finns flera frågor.

 454. Gunnar blinkade till mig.
  Nu är vi inne i ett spektrum.

 455. Ja. Vi går från specifika frågor
  till ganska allmänna frågor.

 456. Vi måste fundera över
  vad vi har för människosyn.

 457. Vad gör mänskligheten
  så stark som den är?

 458. Jo, den är stark för att vi är olika.

 459. Vi har olika intelligenser
  och talanger-

 460. -men den sociala förmågan
  gör att vi är väldigt framgångsrika.

 461. Men några av
  de mest kreativa personer vi har-

 462. -lider också av nån typ av störning.
  Det har visat sig flera gånger.

 463. Tar vi bort några av de här sakerna
  där människor-

 464. -lider av autism eller schizofreni-

 465. -som kopplas till kreativitet
  och framgång, så blir det konstigt.

 466. Vi ska inte tro
  att ett antal Gunnar Bjursell-

 467. -skulle skapa nåt mer än vad jag
  skapar. Det är inte sannolikt.

 468. Vi är olika med olika förmågor och
  olika talanger. Det är framgången.

 469. Att designa bebisar tror jag över
  huvud taget inte är nån god idé.

 470. Vi måste lära oss se
  det goda i det annorlunda.

 471. Men när det blir möjligt-

 472. -kommer det förmodligen att finnas
  personer som vill designa sina barn-

 473. -och de kan då vända sig till olika
  privata kliniker ute i världen.

 474. Det viktiga är att vi hela tiden
  fortsätter med forskningen.

 475. Vi ser vad som händer
  och vad man kan göra-

 476. -och håller hela tiden
  en etisk debatt kring detta.

 477. Det är precis som Gunnar säger.

 478. Det viktiga för en populations
  överlevnad är den stora variationen.

 479. Minskar man variationen blir man mer
  känslig för olika miljöförändringar.

 480. Men det här med
  att kunna välja ögonfärg på barn-

 481. -tror jag är det mest ofarliga
  man skulle kunna välja.

 482. Det kan vara farligt
  även att välja bort sjukdomar.

 483. Sjukdomar är mycket komplexa
  med mycket miljöfaktorer.

 484. Ögonfärg är egentligen ofarligt.

 485. Det är ofarligt rent medicinskt men
  man är inne på ett sluttande plan.

 486. Vi är i en fotbollsstad. Blivande
  föräldrar är oerhört begeistrade-

 487. -och sitter på Ullevi jämt.

 488. Jag vill ha ett barn med starka ben
  som slår bra passningar. Går det?

 489. Det är ju ett slags design.

 490. -Intuitivt känns det inte smakligt.
  -Nej, verkligen inte.

 491. Du får gärna fortsätta, Karin.

 492. Det här med att välja egenskaper
  hos våra barn...

 493. Det kan ju bli "fel" ändå.
  Det är mycket vi inte vet om gener.

 494. Men det handlar framför allt om
  vilken människosyn vi har.

 495. Ett barn har rätt att bli uppskattat
  för den person hen är-

 496. -och inte efter vilka egenskaper
  hen har.

 497. Men man kan ju göra det lite bättre.
  Längre passningar...

 498. Ja, men tycker man då bättre
  om det barnet-

 499. -än dess syskon
  som inte är lika duktigt?

 500. Det är ju inte bara en egenskap som
  gjorde Björn Borg till det han var.

 501. Det är väldigt många egenskaper.

 502. Det vi tittar på nu
  är artisteri och inlärning.

 503. Musik som en modell för lärande...

 504. Först måste vi fundera över de
  intelligenser och talanger som finns.

 505. Howard Gardner
  har i alla fall nio olika talanger.

 506. Logisk, matematisk, språklig,
  musikalisk och existentiell o.s.v...

 507. De sprider sig bland populationen.

 508. Ska man bli en god musiker
  är musikalisk talang viktig.

 509. Men en professionell musiker
  orkar träna tiotusentals timmar.

 510. Det tror jag också är
  en genetisk talang.

 511. Björn Borg kan slå en boll mot en
  garageport timme ut och timme in.

 512. Det är inte bara musklerna
  som gör att man blir framgångsrik.

 513. -De är nog väldigt svåra att hitta.
  -Mikael...

 514. Vi pratar nu om att skaffa oss
  positiva egenskaper.

 515. En annan del av diskussionen
  är viktig ur ett annat perspektiv-

 516. -nämligen det ekonomiska.

 517. Vi har i vårt samhälle byggt
  fantastisk välfärd och sjukvård.

 518. Men det kostar pengar
  när vi blir allt äldre.

 519. Parallellt med det har vi slagit ut
  den naturliga selektionen.

 520. Historiskt, när nån har ackumulerat
  genetiska defekter-

 521. -så de individerna inte överlevt.

 522. Det har varit ett sätt att rensa bort
  genetiska fel ur populationen.

 523. Jag brukar dra ett exempel
  när jag föreläser på universiteten.

 524. Det är relativt banalt
  men ger en god insikt.

 525. Det är en sån sak som vår syn.

 526. Bland medelålders människor i dag
  i Västeuropa-

 527. -så skulle jag tro,
  utifrån min bekantskapskrets-

 528. -att 70-80 % har nedsatt syn
  på ett eller annat sätt.

 529. Alla klarar sig utmärkt för att vi
  har kontaktlinser och glasögon.

 530. Men för 10 000 år sen,
  skulle de människorna överleva?

 531. Absolut inte. De skulle bli uppkäkade
  av första varg.

 532. Vi tycker det är självklart-

 533. -att hjälpa våra medmänniskor
  och lösa problem som synfel.

 534. Men det är bara ett exempel.
  Vi ackumulerar mer och mer.

 535. Om vi nu vill acceptera
  att vi inte låter evolutionen-

 536. -plocka bort våra genetiska misstag
  så måste vi göra det på annat sätt.

 537. Då måste vi antingen göra det
  med diagnostik och välja bort-

 538. -eller genom att laga. Vi börjar få
  möjlighet att laga fel i arvsanlagen.

 539. Tyckte jag mig höra nåt från Åsa,
  eller?

 540. Nej, jag kanske funderar
  så det knakar.

 541. Jag tänker på det självklara
  - att vi får en minskande genpool.

 542. Ja. Vi pratade lite om det.

 543. Variationen som finns är en fördel
  ur ett evolutionärt perspektiv.

 544. Vi kan rädda människor
  vi förr inte kunde rädda.

 545. I den miljön vi lever i i dag-

 546. -är kanske inte de är bäst anpassade.

 547. Men när det sker en förändring
  är det positivt med en bred genpool-

 548. -med många olika varianter
  som skulle överleva.

 549. Nu vet jag inte om det går
  att dra paralleller till synen.

 550. Jag tror ju främst att gentekniken
  och att vi förstår våra sjukdomar-

 551. -gör att vi kommer att kunna
  förebygga sjukdomar.

 552. Förhoppningsvis blir det inget
  scenario med dyrare sjukvård.

 553. -Mikael...
  -Jag vill fortsätta debatten.

 554. Det du säger är riktigt
  och det är så det normalt fungerar.

 555. Vi har en bred genpool. Det kommer
  ett nytt virus från Asien.

 556. De som inte är resistenta dör
  och några få överlever.

 557. Problemet är att
  när det nya viruset kommer-

 558. -så köper vi in dyra vacciner från
  GSK som kostar mycket pengar.

 559. Alla överlever. Det är jättebra.
  Men det kostar mycket.

 560. Klarar samhället att ta
  de här skenande kostnaderna?

 561. Klarar vi inte det
  måste vi hitta ett annat sätt.

 562. Att "optimera" låter illa-

 563. -men vi måste bli av med de defekter
  som sker naturligt.

 564. Vi måste laga dem på annat sätt om vi
  inte låter evolutionen ta bort dem.

 565. Man får inte glömma att vacciner
  också kan utrota virus och sjukdomar.

 566. Då får man dem aldrig tillbaka.
  Det är positivt.

 567. -Du har rätt i det du säger.
  -Jag är inte emot vacciner.

 568. -Jag ville bara påpeka det.
  -Karin...

 569. Evolutionen är ganska grym
  ur etisk synvinkel.

 570. De starkaste överlever
  och de svagaste slås ut.

 571. Det går tvärtemot vår människosyn
  i dag där vi hjälper sjuka och svaga.

 572. Jag är lite skeptisk till att man
  ska kunna fixa det med genetik.

 573. Men...

 574. Än så länge är det inget vi gör.

 575. Fast vi lär oss ju nya saker
  hela tiden.

 576. Det utvecklas somatisk genterapi-

 577. -som man kan
  behandla sjukdomar med.

 578. Du pratade om
  att kunna fixa det i genpoolen-

 579. -och blir det ärftliga förändringar.

 580. Man pratar om "ett sluttande plan".
  Är vi ute på det nu?

 581. Är vi på väg
  mot det sluttande planet?

 582. Man pratar mycket om
  det sluttande planet.

 583. Vi i Sverige med vår lagstiftning
  är inte ute på det sluttande planet.

 584. Men det finns helt klart risker.

 585. Mikael först...

 586. Det är ju inte så
  att vi totalt förbjuder det.

 587. Om du har en familj
  och familjen har en ärftlig sjukdom-

 588. -så tillåts t.ex. prenatal diagnostik
  via en IVF-klinik.

 589. Man kan testa för avvikelsen.

 590. Om den finns kan man inplantera ett
  annat foster. Samhället bekostar det.

 591. Vi går åt det hållet redan.

 592. Frågan är var man ska dra gränsen.

 593. När vi pratar om kostnader
  så får vi inte glömma-

 594. -den nya gentekniken som kan skulle
  kunna använda för att designa barn-

 595. -kommer att kunna användas
  till otroligt mycket annat.

 596. Det finns projekt
  där man tror sig ha en idé om-

 597. -hur man ska utrota malaria.

 598. Mycket kommer att göras.

 599. Förhoppningsvis kommer kostnaderna
  att gå ner på många olika sätt-

 600. -med hjälp av genteknik
  och annan kunskap-

 601. -som vi lär oss
  av våra folksjukdomar.

 602. Du har ingenting i bakfickan
  när det gäller malaria?

 603. Man har nästan bara
  hört om bakslagen-

 604. -när det gäller försöken
  med artemisinin.

 605. De här teknikerna är relativt nya.

 606. Jag vet inget annat
  än att det pågår-

 607. -och att man har förhoppningar.

 608. Återigen så vandrar vi-

 609. -mellan väldigt specifika frågor
  och frågeställningar.

 610. Där håller jag med SMER.

 611. Som det är i dag
  ska vi ställa en fråga i taget-

 612. -och inte göra några större
  efterfrågningar.

 613. "Det sluttande planet"
  talade vi om för 40 år sen också.

 614. Det var sluttande även då.

 615. Vi har hållit oss ganska förnuftigt
  på en bra väg.

 616. En sak som vi då diskuterade-

 617. -rörande underlaget
  för lagar och så, var:

 618. Det farliga är om staten
  börjar reglera saker och ting.

 619. Staten ska möjligtvis sätta ramar.

 620. Sen måste
  enskilda personer fatta beslut.

 621. Det är viktigt
  för att undvika katastrofer-

 622. -och diktatoriska stater
  som säger hur det ska vara.

 623. Den levande demokratin
  och de här mötena-

 624. -är nog nåt av det viktigaste vi har
  som ett fundament.

 625. Du har rätt i det du säger, Mikael.

 626. Om vi väljer bort barn i dag-

 627. -väljer vi bort de sjuka
  men inte dem som är bärare.

 628. Även den här metoden
  innebär en ökning av antal bärare.

 629. Man kan säga
  att vi blir allt sjukare.

 630. Vi får fler sjukdomsanlag
  som vi måste hantera.

 631. Det här måste vi förstå
  och diskutera.

 632. Jag vill återknyta
  till "det sluttande planet".

 633. Jag tycker vi har hanterat det
  ganska väl.

 634. Men en sak vill jag lägga till.

 635. När människan ger sig den på
  att lösa problem-

 636. -så löser vi många väldigt bra.
  Jag är inte så negativ.

 637. Jag trodde på att vi skulle kunna
  sekvensera människans arvsmassa.

 638. En massa konstiga människor
  från olika håll och kanter-

 639. -som slog ihop sina huvuden
  och helt plötsligt så hade vi det.

 640. Jag är mycket optimistisk.

 641. Jag tror att vi kan fortsätta
  diskutera och hantera det snyggt.

 642. Jag satt och läste gamla klipp,
  som man säger.

 643. Vi pratar från tidigt 80-tal,
  när du härjade som bäst, Gunnar.

 644. Det här är oerhört
  dramatiskt kommenterat i media.

 645. Det är
  med den breda penseln man målar.

 646. Men mycket av farhågorna
  har inte besannats alls.

 647. Det är ett av skälen till Frölunda
  kulturhus och den här festivalen.

 648. Jag ska inte utmåla mig själv-

 649. -men det var jobbigt i perioder
  när jag alltid fick konstig mustasch-

 650. -för det var det
  man förknippade med gentekniken.

 651. Vi utmålades som vitrockar
  med konstiga idéer om framtiden.

 652. Jag ville visa att vi är helt vanliga
  människor med familjer och barn-

 653. -som ibland tänker fel
  och ibland rätt.

 654. Med ett samtal kan samhället
  gå framåt på ett förnuftigt sätt.

 655. -Var det Karin först?
  -Ta du...

 656. -Jag ville bryta lite.
  -Bryt du...

 657. Jag ville tillbaka
  till det du nämnde tidigare.

 658. Det har att göra med att behandla
  patienter inom sjukvården.

 659. Det är ingen konflikt-

 660. -att det finns privata aktörer
  som erbjuder labbtester-

 661. -för det är inte där besluten fattas.
  De ska fattas av sjukvården.

 662. Men däremot kan privata aktörer
  spela en stor roll.

 663. Vi har många gånger möjlighet-

 664. -som med icke-invasivt prenataltest-

 665. -att göra testet billigare
  än den offentliga sjukvården.

 666. Det är industriell verksamhet som
  levererar svaren till det offentliga-

 667. -på det sätt som de efterfrågar
  för sina beslut.

 668. Vi måste eftersträva mer samarbete
  med den privata sektorn.

 669. Ursäkta att jag avbryter, Karin. Det
  finns en sak som knyter an till det.

 670. Det är det här med lagring.

 671. Det genereras en massa information
  som tankas ner i datorer.

 672. Jag kan ha en sticka
  med hela mitt genom.

 673. Hur ska man se på det här?
  Ska alla ha rätt till sin egen-

 674. -eller ska bara sjukhuset ha det?
  Det kanske blir det sista vi säger.

 675. Jag låter dig börja, Karin.
  Hur ser du på det?

 676. Hur ska vi hantera den väldiga
  lagringen av genetisk information?

 677. Det är en utmaning
  för den som är ansvarig.

 678. Om det är ett test som utförs
  på sjukvårdens initiativ-

 679. -så är det de som är ansvariga
  för lagringen.

 680. När vi väl har det samlade genomet
  klart för oss-

 681. -så ringer de från försäkringsbolaget
  och vill ha det.

 682. Vi har i dag en lagstiftning
  som ger ett visst skydd mot det.

 683. Man får inte kräva
  genetisk information-

 684. -inför att man stiftar ett avtal.

 685. Men det finns undantag. Är det
  ett högt belopp får man det ändå.

 686. Arbetsgivare får inte heller kräva
  genetisk information om dig.

 687. Där har vi ett skydd i lagen.

 688. Men visst är det positivt-

 689. -med samverkan mellan forskning,
  sjukvård och näringsliv.

 690. Här har vi representanter
  för samtliga.

 691. -Åsa, du har varit tyst en stund.
  -Jag tänkte på det Gunnar nämnde.

 692. Det är viktigt att man tänker
  att individen alltid har rätt-

 693. -och det får inte vara
  för mycket lagar.

 694. Du vill inte komma till din doktor
  när du är gravid och få höra:

 695. "Tyvärr, barnet har en genetisk
  förändring. Du måste abortera."

 696. Ingen annan ska kunna säga att en
  mamma ska göra sig av med sitt barn.

 697. Individen måste alltid få välja-

 698. -om man vill göra gentester
  eller inte-

 699. -och om man vill veta om man har risk
  att få en viss sjukdom själv.

 700. Individen
  ska alltid kunna ta de besluten.

 701. -Ni nickar.
  -Ja, det här är jätteviktigt.

 702. Vi ska inte göra det för okomplicerat
  med den här informationen.

 703. Tidigt sa man att man får testa om
  man har en viss gendefekt eller inte-

 704. -och då gjorde folk det.

 705. Hade man den defekten
  så skulle man sluta röka.

 706. Men de som hade fått ett positivt
  svar rökte mer.

 707. Det skapar en typ av ångest
  att bära den här informationen.

 708. Det kunde man inte förutse.

 709. Man kunde dela in dem i tre grupper.

 710. De som åkte jorden runt
  och levde gott så länge de kunde-

 711. -de som levde med informationen
  och de som mådde väldigt dåligt.

 712. Att bara bära information
  är nåt vi måste ta ansvar för-

 713. -och man ska ha valmöjlighet.

 714. Och även om det finns viss
  lagstiftning som ger ett visst skydd-

 715. -så kan man inte helt lita på
  att den inte hamnar på villovägar.

 716. Det är ett dilemma för etiken.
  Den kommer alltid efteråt.

 717. När man sysslar med etik
  så ställs man inför:

 718. "Nu har man hittat på det här.
  Vad ska vi tycka om det?"

 719. Etiken kommer inte alltid först.

 720. Ja, fast den etiska diskussionen bör
  ju gå hand i hand med utvecklingen.

 721. Jag ville påpeka dilemmat.

 722. Med genetik och genteknik
  finns alltid etiska aspekter.

 723. Några slutord?

 724. Ni märker att vi kan hålla på
  i åtminstone fem timmar till.

 725. Vi har inte ens fem minuter.

 726. Några slutord? Vem vill börja?

 727. Jag tänkte bara ta en sista blick
  i kristallkulan.

 728. Kostnaderna för den här typen av
  gentester har gått ner så dramatiskt-

 729. -så att testet inte är så dyrt.
  Det som kostar är att tolka det.

 730. Men vi ser en framtid
  där man inom tio år-

 731. -har hela sin DNA-sekvens kartlagd.

 732. Den ligger på en server som man
  kommer åt vid behov via en app.

 733. -Det är framtiden.
  -Åsa.

 734. Det är viktigt
  att, när man går till doktorn-

 735. -få rätt medicinering
  och rätt behandling.

 736. Behandlingen kommer nog att ligga
  till grund för ens genetik.

 737. -Karin.
  -Det kommer säkert att bli så.

 738. Det finns mycket positivt
  med all den genetiska informationen.

 739. Genetiken för mig är tydligast
  när det gäller barn.

 740. När barn får en viss sjukdom
  är ofta genetik inblandad.

 741. Men det vi har framför oss
  är en växande äldre befolkning.

 742. Där måste vi fokusera mycket mer
  och få till prediktiva tester-

 743. -för att kunna undvika demens och
  andra sjukdomar så länge som möjligt.

 744. Det får bli slutordet.

 745. Tack så mycket
  Karin, Mikael, Åsa och Gunnar-

 746. -för ett intressant
  och argumentrikt samtal.

 747. Jag har fått mig mycket till livs
  och jag hoppas ni har det också.

 748. Vetenskapsfestivalen fortsätter.
  Jag hoppas vi får se er här igen.

 749. Tack ska ni ha.

 750. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

När tekniken tänjer gränser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Genetiken avslöjar både vår historia och möjligheterna att skapa vår framtid. I detta samtal om genetikens vidunderliga möjligheter berörs det som sker nu men också vad som väntar med allt från kloning och genmanipulation till att designa eftersökta egenskaper och reparera foster. Medverkande: Gunnar Bjursell, professor emeritus Karolinska institutet, Karin Wilbe Ramsay, Statens medicinsk-etiska råd, Mikael Kubista, vd Life Genomics och Åsa Torinson Naluai, Göteborgs universitet. Moderator: Torgny Nordin. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co och Life Genomics.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik
Ämnesord:
Biologi, Genetik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Den medvetna maskinen

Forskningen om artificiell intelligens har pågått sedan mitten av 1900-talet. Hur långt har den kommit? Hur tänker vi om kopplingen mellan avancerad problemlösningsförmåga, intelligens och medvetande? Hur vet vi om en maskin eller varelse är medveten? Vilka frågor står i fokus inför framtiden? Martin Nilsson Jacobi, professor i komplexa system på Chalmers tekniska högskola, inleder med ett föredrag som följs av ett samtal mellan honom och Hans Liljenström, professor vid institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co, Svenska kyrkan och Agora for biosystems.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Hjärnvägen hela resan

Fysisk aktivitet är en förutsättning för aktiv hjärnverksamhet, och det gäller hela livet. I detta panelsamtal diskuteras hur vi går vidare så att den numera forskarstödda tesen får genomslag - i skola och undervisning, i arbetsliv och i samhällsfunktioner, i idrott, hela livsresan. Medverkande: Georg Kuhn, professor i regenerativ neurovetenskap, Ingibjörg Jonsdottir, professor i stressmedicin, Anneli Hulthén, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg, Lina Bunketorp, forskare och fysioterapeut, Anna Iwarsson, författare och folkhälsobildare och Mats Nahlbom, lärare. Moderatorer: Kalle Selander och Thomas Lindén. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co och Brain Athletics.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

När tekniken tänjer gränser

Genetiken avslöjar både vår historia och möjligheterna att skapa vår framtid. I detta samtal om genetikens vidunderliga möjligheter berörs det som sker nu men också vad som väntar med allt från kloning och genmanipulation till att designa eftersökta egenskaper och reparera foster. Medverkande: Gunnar Bjursell, professor emeritus Karolinska institutet, Karin Wilbe Ramsay, Statens medicinsk-etiska råd, Mikael Kubista, vd Life Genomics och Åsa Torinson Naluai, Göteborgs universitet. Moderator: Torgny Nordin. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co och Life Genomics.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

Mindfulness i hjärnan 2016

Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi, berättar om mindfulness som blivit ett användbart redskap för att förstå hur hjärnan fungerar. Kunskapen om hjärnan accelererar explosionsartat i takt med att metoderna för hjärnavbildning utvecklas och förfinas. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co och Natur och Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016

AI och existentiell risk

Kommer datorer någonsin att kunna tänka som människor? Olle Häggström har skrivit boken "Here be dragons" om tänkbara scenarier och konsekvenser av framtida teknikgenombrott. Här samtalar han med Thore Husfeldt, professor i datavetenskap och Dag Wedelin, docent i datavetenskap. Inspelat på Göteborgs universitet den 16 april 2016. Arrangörer: Göteborg & Co, Vetenskapsfestivalen och Chalmers tekniska högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex? Nej tack!

Asexualitet handlar inte om sexualdriften, utan om en oförmåga att känna sexuell attraktion. Vi möter Jenny som efter flera års relation fick ett ord för sin läggning via en blogg. Docent Lars Gösta Dahlöf har forskat kring hur den uppstår.