Titta

Nyanländ

Nyanländ

Om Nyanländ

För att känna sig delaktig i landet Sverige behöver man kunskaper om hur samhället är uppbyggt och fungerar. Vi hoppas kunna ge er nyanlända grundläggande kunskap om ert nya land.

Till första programmet

Nyanländ : Högre utbildningDela
 1. "Nyanländ" -
  serien som guidar dig genom Sverige.

 2. I dag ska vi prata om högre
  utbildning med Cecilia Ulfsdotter.

 3. Du jobbar som enhetschef på UHR,
  Universitets- och högskolerådet.

 4. Vad är det du gör?

 5. Jag är enhetschef vid avdelningen
  för bedömning av utländsk utbildning.

 6. Vi bedömer utländsk utbildning
  för den svenska arbetsmarknaden.

 7. Vi börjar med en fråga på stan.

 8. Jag heter Suzan. Jag bor i Stockholm.

 9. Vad kan jag studera?

 10. Du kan söka in
  till både akademisk utbildning-

 11. -och eftergymnasial yrkesutbildning.

 12. Om du vill söka akademisk utbildning
  vänder du dig-

 13. -till antagning.se, det är en sajt,
  eller universityadmissions.se.

 14. Om du vill läsa en yrkesutbildning
  vänder du dig till YH-myndigheten.

 15. I Sverige är de flesta utbildningarna
  skattefinansierade.

 16. Däremot kostar ju
  kurslitteraturen och busskort.

 17. Pluggar man
  kanske man inte har ett jobb-

 18. -så kan man få nån ekonomisk hjälp
  under studietiden?

 19. Ja, då ska man vända sig till CSN,
  Centrala studiestödsnämnden.

 20. Där kan man ansöka
  om att få studielån-

 21. -och studiebidrag,
  det finns olika typer av stöd.

 22. Informationen om utbildningslängd
  och sånt, står den på olika språk?

 23. Det finns information på olika språk,
  så beroende på din bakgrund-

 24. -kan du få information
  som är särskilt riktad till dig.

 25. Då har vi
  en Facebookfråga från Davood:

 26. "Jag har dyslexi.
  Kan jag studera på universitet?"

 27. Ja, det kan han. Svensk utbildning
  ska vara tillgänglig för alla.

 28. Kontakta den samordnare som finns
  vid universitetet eller högskolan.

 29. Om man har en funktionsvariation
  finns det olika stöd att få.

 30. Vad finns det för stöd
  för dem med funktionsvariationer?

 31. Man kan t.ex. få anteckningsstöd
  eller teckenspråkstolkning.

 32. Vi har en fråga på stan.

 33. Jag heter Mohammad.
  Jag kommer från Syrien.

 34. Jag bor i Ystad.

 35. Hur kommer jag in på universitetet?

 36. Du måste självklart ansöka
  för att komma in på universitet.

 37. Det gör du på antagning.se.

 38. För att komma in på ett program
  måste du uppfylla kraven-

 39. -för grundläggande
  och särskild behörighet.

 40. Grundläggande behörighet innebär
  en gymnasieexamen, oavsett land.

 41. Du måste även uppfylla kraven
  för svenska och engelska.

 42. Det kan du göra på många olika sätt.
  Det kan man läsa om på antagning.se.

 43. Vi har alla erfarenheter:
  tidigare utbildningar-

 44. -tidigare arbeten,
  saker som vi har lärt oss i hemmet.

 45. Hur kan man ta till vara på
  den här kompetensen i sin ansökan?

 46. Ja... Till en utbildning kan man
  komplettera med såna erfarenheter.

 47. Man kanske saknar vissa kurser i sin
  gymnasieexamen som krävs i Sverige.

 48. Då kan man ansöka om en reell
  kompetensbedömning i antagningen.

 49. Då måste man påvisa hur man har
  tillgodogjort sig de kunskaperna.

 50. Då har vi
  en fråga från Facebook från Sanas:

 51. "Kan jag tillgodoräkna mig
  kurser från mitt hemland, och hur?"

 52. Ja, det kan man göra.

 53. Först måste man komma in
  på det program som man har sökt till.

 54. Sen tycker jag att man ska visa-

 55. -sina utbildningsmeriter
  från hemlandet för den fakulteten.

 56. Då kan de bedöma
  om man kan få ett tillgodoräknande-

 57. -för delar av kurser,
  hela kurser eller hela år-

 58. -beroende på ens förutbildning.

 59. -Vem kan översätta ett betyg?
  -En språklig översättning behövs...

 60. ...om man har en utländsk utbildning
  som är på ett annat språk-

 61. -än de nordiska språken, engelska,
  franska, tyska eller spanska.

 62. Det måste en översättningsbyrå göra.

 63. Dem kan man kontakta
  via Arbetsförmedlingen.

 64. Då har jag
  en fråga från Ali från Facebook.

 65. "Jag vill ha jobb! Hur får jag
  min utländska examen bedömd?"

 66. Ali borde skicka in
  sin utländska utbildning-

 67. -till oss på UHR,
  så gör vi en bedömning av den.

 68. Det finns två olika sätt.
  Det ena är en elektronisk ansökan-

 69. -som ligger på vår hemsida,
  och det andra är en blankett.

 70. I den elektroniska ansökan
  kan man bifoga-

 71. -sina meriter elektroniskt
  om man har skannat in dem.

 72. Annars skickar man det på papper.

 73. Bedömningen är
  kostnadsfri och helt frivillig.

 74. Om du har ett reglerat yrke,
  ett yrke som kräver legitimation-

 75. -ska du begära en bedömning
  via den behöriga myndigheten.

 76. En lista på alla behöriga myndigheter
  finns på vår hemsida.

 77. Exempel kan vara sjuksköterska
  eller läkare eller veterinär.

 78. På vår hemsida står vilken som är
  den behöriga myndigheten för ditt yrke.

 79. Okej. Måste jag få en bedömning av er
  för att kunna få söka jobb?

 80. Nej, absolut inte. Det är frivilligt
  att ansöka om en bedömning hos oss.

 81. Det är
  en beskrivning av utbildningen-

 82. -så att en arbetsgivare ska förstå
  vad det är för sorts utbildning.

 83. Man kan söka jobb parallellt
  som man skickar in en ansökan till oss.

 84. Då kan man uppmana arbetsgivaren
  att ta kontakt med oss-

 85. -och få ett förhandsbesked
  på vad bedömningen kommer att bli.

 86. Många arbetsgivare hör av sig.
  Det kan röra generella frågor-

 87. -om utbildning i ett speciellt land,
  men också ett specifikt ärende.

 88. Så hur gör man
  om man kommer till Sverige-

 89. -och inte har med sig
  sina utbildningsdokument?

 90. Vi på UHR gör egentligen bedömning
  av formell, dokumenterad utbildning-

 91. -men vi har fått ett uppdrag nu
  som vi gör en pilot för.

 92. Vi försöker hjälpa personer
  från krigsdrabbade områden-

 93. -som kanske inte
  har fått med sig sina dokument.

 94. Det kommer i första hand handla om
  bedömning av akademisk utbildning.

 95. För att kunna komma i fråga för det
  måste man komma från ett land-

 96. -där det kan vara svårt att få fram
  sina dokument, av olika skäl.

 97. Det man kräver då är att den
  som ansöker gör en tydlig beskrivning-

 98. -av sin utbildning: var, när,
  vilka kurser man läste o.s.v.

 99. Stöddokument är också bra.

 100. Det kan vara studentlegitimation,
  utlåtanden från lärare-

 101. -eller från andra personer
  i ens omgivning, eller arbetsintyg.

 102. Då kan vi göra en kartläggning
  av hela utbildningsbakgrunden.

 103. Då kan man också få en beskrivning
  av utländsk utbildningsbakgrund.

 104. Okej! Får man sen ett utlåtande,
  och vad gör man i så fall med det?

 105. Precis, man får ett utlåtande,
  och det kan man skicka som en bilaga-

 106. -med de utbildningsdokument som
  man också skickar till arbetsgivaren.

 107. Utlåtandet är en beskrivning,
  en rekommendation från vårt håll-

 108. -om hur man ska se
  på den här utländska utbildningen.

 109. Det beskriver
  vilken nivå den ligger på-

 110. -och också vilken inriktning den har,
  så att en arbetsgivare förstår det.

 111. Man hör begreppet "validering" ofta-

 112. -men vad innebär validering,
  och vad är det som sker egentligen?

 113. "Validering" är
  ett begrepp som vi hör ofta nu.

 114. På UHR gör vi stor skillnad
  på validering och bedömning.

 115. En bedömning av utländsk utbildning
  sker på de formella meriterna.

 116. I validering är
  bedömning av formella meriter en del.

 117. Den andra delen är en kartläggning
  och en kompetensbeskrivning-

 118. -av en persons
  samlade kunskaper och kompetenser.

 119. Det kan vara kunskap och kompetens
  som man har fått på många olika sätt.

 120. Det kan vara kurser som ligger
  utanför utbildningssystemet.

 121. Det kan vara arbetslivserfarenhet
  eller en speciell arbetsutbildning.

 122. Och det är det som är validering,
  en kartläggning av allt det här.

 123. Vi har en fråga på stan.

 124. Jag heter Etaab. Jag bor i Stockholm.

 125. Vad är ett snabbspår?

 126. Det är ett initiativ
  från Arbetsförmedlingen.

 127. Man vill hitta personer
  som har akademisk examen-

 128. -och ge dem en snabb väg in
  på den svenska arbetsmarknaden.

 129. Nu har det handlat om-

 130. -att man har velat få in socionomer
  snabbt på svenska arbetsmarknaden.

 131. Arbetsförmedlingen och UHR
  har identifierat de här socionomerna-

 132. -som kan göra det här snabbspåret
  och snabbt komma ut i arbetslivet.

 133. Vi tänker att jag är en sjuksköterska
  från Iran som kommer till Sverige.

 134. Om jag vill fortsätta
  som sjuksköterska, vad gör jag då?

 135. Och om jag vill byta inriktning,
  vad gör jag då? Vad skulle du säga?

 136. I det första exemplet,
  när man är en utbildad sjuksköterska-

 137. -och vill arbeta som det, så är ju
  sjuksköterska ett legitimationsyrke.

 138. Då måste man söka om legitimation
  hos Socialstyrelsen i det här fallet.

 139. Först när man har sin legitimation
  får man utöva yrket här i Sverige.

 140. Om man då inte vill arbeta
  som sjuksköterska längre-

 141. -utan vill läsa till nåt annat,
  så kan man verkligen göra det också.

 142. Då ansöker man om en plats
  på högskolan via antagning.se.

 143. Man söker in till det program
  som man är intresserad av.

 144. Sen kan man, när man väl
  blivit antagen på programmet-

 145. -eventuellt få ett tillgodoräknande
  av delar av kurser eller så-

 146. -från sin tidigare utbildning, och så
  går man den svenska utbildningen.

 147. Jag har en Facebookfråga från Aida:

 148. "Jag har gått klart grundskolan
  och är 25 år gammal."

 149. "Hur får jag en högre utbildning?"

 150. För att man ska kunna läsa vidare
  måste man först ha gymnasieexamen.

 151. När Aida har läst klart SFI,
  eller när hon är säker på svenskan-

 152. -ska hon vända sig
  till Komvux i sin kommun.

 153. Där får hon veta
  hur hon kan bli behörig-

 154. -för att läsa vidare
  på en högre utbildning.

 155. Tack för alla fina svar, Cecilia.
  - Vi ses igen, ha det bra!

 156. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Högre utbildning

Avsnitt 5 av 25

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om högre utbildning. Vad betyder grundläggande behörighet? Och hur kan jag få min utländska examen godkänd? Och hur pluggar man på universitetet ifall man har dyslexi? Hamon Moravejzadeh intervjuar Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv > Utbildnings- och yrkesval
Ämnesord:
Högskoleutbildning, Högskolor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i Nyanländ

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Arbete

Avsnitt 1 av 25

Om arbete och hur man söker jobb. Vad ska du tänka på inför en arbetsintervju? Och vad är ett CV? Nadine Jazzar intervjuar Ayse Andersson från Arbetsförmedlingen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Hur styrs Sverige?

Avsnitt 2 av 25

Om hur Sverige styrs. Varför är vi med i EU? Vilka har rösträtt i Sverige? Och vad gör kungen? Hamon Moravejzadeh intervjuar Dalia Mukhtar Landgren som är statsvetare.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Allmän hälsa

Avsnitt 3 av 25

Om den svenska sjukvården. Varför får man inte penicillin? Kan man få vård som asylsökande? Och vilken hjälp kan du som är hörselskadad få? Nadine Jazzar intervjuar Anna Nergård som är chefsläkare inom Stockholms läns landsting.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vuxenutbildning

Avsnitt 4 av 25

Är det bäst att satsa på arbete eller utbildning? Och vad kostar det att studera i Sverige? Nadine Jazzar intervjuar Inger Hellman som är studievägledare på SFI.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Högre utbildning

Avsnitt 5 av 25

Om högre utbildning. Vad betyder grundläggande behörighet? Och hur kan jag få min utländska examen godkänd? Och hur pluggar man på universitetet ifall man har dyslexi? Hamon Moravejzadeh intervjuar Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Hitta bostad

Avsnitt 6 av 25

Hur hittar man bostad? Varför är det så svårt att få tag i en bostad? Och hur gör man för att inte bli lurad? Nadine Jazzar intervjuar Mahad Malingur, Arbetsförmedlingen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Barn

Avsnitt 7 av 25

Om barns rättigheter och föräldrars ansvar. Varför är det olagligt att slå sina barn? Hur kan man hjälpa sitt barn om hen är deprimerad? Hamon Moravejzadeh intervjuar Anneli Öhrling från Bris och Eva Harnesk från Rädda Barnen.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Psykisk ohälsa

Avsnitt 8 av 25

Om psykisk ohälsa bland nyanlända. Vi pratar bland annat om trauman och psykiska konskevenser av dem. Var kan man vända sig om man mår dåligt och vilken hjälp kan man få? Hamon Moravejzadeh intervjuar Trifa Shakely från Röda Korset.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad innebär asyllagen?

Avsnitt 9 av 25

Om den svenska asyllagen. Vad innebär den svenska asyllagen? Och hur kan den påverka mig som flykting eller skyddsbehövande? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Permanent uppehållstillstånd

Avsnitt 10 av 25

Om uppehållstillstånd i Sverige. Hur kan jag få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige? Hur förnyar jag ett uppehållstillstånd? Och vad är skillnaden mellan ett tillfälligt uppehållstillstånd och ett permanent uppehållstillstånd? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Kan min partner få permanent uppehållstillstånd?

Avsnitt 11 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Kan min partner få ett permanent uppehållstillstånd? Sam Safinia, programledare träffar Ignacio Vita, asylrättsadvokat, som svarar på frågan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad innebär asylreglerna?

Avsnitt 12 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Vad betyder de svenska asylreglerna för mig och min familj? Kan vi återförenas i Sverige? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vilka räknas som anhöriga?

Avsnitt 13 av 25

Om asylreglerna i Sverige. Vilka människor räknas som mina anhöriga enligt svenska asylregler? Och vart kan jag ansöka om familjeåterförening? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Vad betyder försörjningskrav?

Avsnitt 14 av 25

Om försörjningskrav och familjeåterförening. Vad betyder försörjningskrav? Vad krävs för att få återförenas med sin familj i Sverige? Är reglerna annorlunda för ensamkommande barn? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyanländ

Viktigt att veta om asyllagen

Avsnitt 15 av 25

Om asyllagen. Vad är det viktigaste att veta om asyllagen? Sam Safinia intervjuar asylrättsadvokat Ignacio Vita.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta MiffoTV

Frihet

Vad är frihet? Nancy Delic och Sebastian Pawlowski går i kloster och testar att bo i fängelse. Är man fri som nunna i kloster och om man är inlåst på anstalt?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Fanon och jordens fördömda

Frantz Fanon är psykiatrikern och författaren som med sina böcker inspirerat människor i kolonier över hela världen att göra motstånd. Han var själv beredd att dö för kampen, men också beredd att döda för sina idéer. För Fanon är våldet en nödvändighet. Utan våldet kan de koloniserade aldrig nå jämlikhet, vilket är nödvändigt om de någonsin ska kunna känna sig som hela människor. Hans bok "Jordens fördömda" har räknats som tredje världens bibel, berättar Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria.